Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thuế Vụ: Quỹ Hưu 401 (k)

27/04/200700:00:00(Xem: 16650)

- Thúy Chi - IRS/SPEC/Frequently Asked Questions 

1. Quỹ Hưu Trí 401 (k) là gì"

Chương trình hưu trí  401(k) là một loại quỹ hưu được sắp xếp để người công nhân chọn cách thức cho phép chủ nhân trích một phần lương chưa đóng thuế của họ chuyển vào một quỹ hưu cho họ. Các khoản tiền lương được trích ra không phải đóng thuế tạm thu trong thời gian được lưu giữ trong quỹ hưu. Chủ nhân sẽ không ghi số tiền trích cho quỹ hưu trên ô 1 của phiếu lương của người công nhân nên người này sẽ không phải khai trên hồ sơ thuế.

- Tuy vậy, toàn bộ số lương trích ra vẫn  phải đóng thuế ASXH, thuế y tế và thuế thất nghiệp cho chính phủ Liên bang. Người lao động quyết định về số tiền bỏ vào quỹ hưu theo một giới hạn cho phép. Mức cao nhất họ được bỏ vào tất cả các quỹ hưu có phần đóng góp của họ trong năm 2007 là $15,500. Từ tuổi 50 trở đi, người đi làm có thể đủ tiêu chuẩn để chọn phương pháp "cath-up contributions." Đây là một loại quỹ hưu cho phép họ bỏ thêm tiền để dành vào một quỹ hưu khác. Tiêu chuẩn để dành thêm này lên đến $2,500 cho năm 2007.

2. Nếu tôi mở một quỹ hưu trí 401 (k), tối đa tôi có thể gởi vào quỹ này bao nhiêu tiền một năm"

- Cho năm 2007, mức cao nhất người đi làm có thể đóng góp vào quỹ hưu 401(k) là $15,500, chưa kể các khoản tiền được bỏ thêm khi quý vị đến tuổi 50. Đối với quỹ hưu 401(k), có một số các giới hạn trên tổng số tiền để dành trong các quỹ hưu. Mức để dành tối đa quý vị có thể bỏ vào quỹ hưu tùy thuộc vào mứ c lương và loại quỹ hưu 401(k) của quý vị.

Các quy định cho các quỹ hưu khá phức tạp, do đó, cơ quan hay chủ nhân của quý vị cần phải thông báo cho quý vị bằng giấy tờ để hướng dẫn và giải thích loại quỹ hưu quý vị sở hữu, cùng các giới hạn về số tiền đóng góp vào quỹ hưu cũng như các quy định áp dụng cho loại quỹ hưu của quý vị.

3. Tiền "Elective deferral"  là tiền gì" Tiền này khác với "Additional Contribution" như thế nào"

- Mỗi người đi làm được quyền trích tiền lương chưa đóng thuế để bỏ vào quỹ hưu; giới hạn của số tiền được trích ra trong năm 2007 là $15,500. Nếu quý vị đã ở tuổi 50, quý vị có thể được quyền trích thêm một số tiền từ lương chưa đóng thuế để bỏ vào quỹ hưu lên đến $2,500.

4. Tôi có thể rút tiền để dành từ quỹ hưu trí 401 (k) để mua nhà ở không" Tôi có phải đóng phạt khi rút tiền ra không"

- Nếu quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ không thể rút tiền để dành từ các quỹ hưu 401(k) để mua nhà, cho dù đó là căn nhà đầu tiên, mà không phải đóng phạt. Nói cách khác, nếu quý vị quyết định rút tiền từ các quỹ hưu 401(k), ngoài các khoản thuế phải đóng cho số tiền được rút ra sớm, quý vị sẽ phải đóng phạt 10%. Nhưng cũng còn tùy thuộc vào các quy định của từng loại quỹ hưu, quý vị có thể vay tiền từ quỹ hưu của quý vị để mua căn nhà đầu tiên cho quý vị và gia đình. Trên các văn bản do cơ quan thiết lập quỹ hưu cho quý vị có ghi đầy đủ các quy định này. Họ sẽ phải giải thích cho quý vị rõ khi nào quý vị có thể vay tiền từ quỹ hưu cũng như các quy định khác được áp dụng cho loại quỹ hưu quý vị sở hữu.

5. Nếu tôi mượn tiền từ quỹ hưu 401 (k) để mua nhà ở, tiền lời tôi phải đóng cho quỹ hưu có được trừ thuế như tiền lãi vay thế chấp nhà không"

- Khi vay tiền từ quỹ hưu 401(k), tiền lời quý vị phải trả cho số tiền vay này không được trừ thuế như các khoản tiền lời vay thế chấp để mua nhà ở vì số tiền quý vị vay không được thế chấp trên tài sản là căn nhà của quý vị. Để được trừ thuế, tiền vay thế chấp phải được bảo đảm trên căn nhà đủ tiêu chuẩn vay tiền của quý vị. Loại thế chấp này là một loại nợ được bảo đảm nếu quý vị dùng căn nhà của mình để đảm bảo việc thanh toán tiền lời lẫn vốn vay cho người hay cơ quan quý vị vay tiền. Căn nhà đủ tiêu chuẩn (qualified home) là căn nhà do quý vị làm chủ và dùng làm nơi cư ngụ chính. Theo nghĩa này, một người có thể có một chỗ ở chính và một chỗ ở thứ hai. Xin tham khảo thêm ấn bản 936 về vấn đề trừ thuế cho các khoản lãi vay thế chấp để mua nhà (Publication 936 - Home Mortgage Interest Deduction).

6. Tôi đổi chỗ làm, sau đó người chủ cũ của tôi gởi cho tôi một chi phiếu trả lại số tiền trong quỹ 401 (k) của tôi, đồng thời giữ lại 20% từ số tiền tôi dành dụm trong quỹ 401 (k) với lý do để đóng thuế Lợi Tức cho Chính Phủ Liên Bang. Tôi chuyển số tiền nhận được này vào quỹ 401 (k) mới trong vòng 60 ngày sau khi tôi nhận được số tiền này. Vì 20% số tiền bị giữ lại để đóng thuế, xin cho biết tôi có phải tính số tiền này vào nguồn lợi tức trong năm nay của tôi không"

- Nếu quý vị nhận được số tiền gởi đến cho quý vị từ quỹ 401(k) đã được giữ lại 20% từ tổng số để đóng các loại thuế Liên bang quý vị có thể thiếu trong năm, cả phần tiền sau khi đã được tạm thu 20% này lẫn số tiền tạm thu chủ nhân của quý vị tạm thời giữ lại này sẽ được tính chung để đóng thêm loại thuế phạt do số tiền được rút ra trước thời hạn quy định. Đồng thời quý vị cũng sẽ phải đóng thuế lợi tức trên tổng số tiền. Quý vị sẽ phải sử dụng mẫu đơn 5329 để khai và đóng số tiền phạt do rút tiền hưu sớm. Mẫu đơn 5329 là mẫu đơn khai các khoản thuế quý vị phải đóng thêm khi rút tiền từ các quỹ hưu tiêu chuẩn, gồm cả quỹ IRA và các loại quỹ hưu khác (Form 5329 - Additional Taxes on Other Qualified Plans (including IRSs), and other tax-favored accounts).

7. Trường hợp tôi đã rút tiền ra khỏi quỹ hưu 401 (k) tôi phải dùng mẫu đơn nào để khai rút tiền"

- Nếu quý vị đã rút tiền ra khỏi quỹ hưu 401(k), quý vị sẽ phải khai thuế bằng mẫu đơn 1040, dòng 16a hoặc cả dòng 16b, để khai số tiền đã được phân phối cho quý vị từ quỹ hưu này. Trường hợp quý vị rút tiền ra khỏi quỹ hưu khi trước khi quý vị tròn 59 tuổi rưỡi, trừ khi quý vị đủ điều kiện để được miễn đóng phạt, quý vị sẽ phải đóng thêm 10% tiền phạt tính trên số tiền rút ra. Số tiền phạt 10% được khai trên dòng 57 của mẫu đơn 1040. Xin tham khảo thêm các tiêu chuẩn miễn phạt trên ấn bản 575 - Lợi Tức Từ Tiền Lương Hưu và Lợi Tức Hằng Năm (Publication 575 - Pension and Annuity Income). Quý vị sẽ nhận được một mẫu thông báo 1099-R, và tùy theo số tiền phân phối từ quỹ hưu của quý vị được xếp vào loại nào (thông tin này ghi trên ô 7 của mẫu thông báo 1099-R), quý vị có thể phải khai thêm mẫu đơn 5329 để khai số tiền phạt do rút tiền hưu sớm. Đồng thời, quý vị cũng nên tham khảo thêm phần hướng dẫn khai mẫu đơn 5329 để biết chắc quý vị có cần phải nộp mẫu đơn này hay không.

8. Nếu tôi về hưu hoặc nếu tôi bị sa thải trước khi tôi đủ 59 tuổi rưỡi, tôi có thể rút tiền dành dụm trong quỹ hưu do chủ cơ quan và tôi cùng mở chung cho tôi mà không phải đóng phạt 10% không"

- Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị rút tiền từ quỹ hưu 401(k) trước khi quý vị đủ 59 tuổi rưỡi, ngoại trừ trường hợp quý vị chuyển số tiền hưu vào một quỹ hưu IRA khác, quý vị sẽ phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt do lấy tiền ra khỏi các quỹ hưu tiêu chuẩn sớm hơn thời điểm cho phép. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ cho việc rút tiền hưu sớm. Xin tham khảo thêm ấn bản 560 - Các Chương Trình Hưu Trí Cho Các Cơ Sở Kinh Doanh Nhỏ (Publication 560 - Retirement Plans for Small Business) để biết rõ hơn các chi tiết.

9. Tôi ngưng làm việc ở công ty nơi tôi có đã vay một số tiền từ quỹ 401(k) của tôi và tôi đã không hoàn lại số tiền vay này khi tôi thôi việc. Tôi phải khai số tiền này như thế nào trên hồ sơ thuế của tôi"

- Quý vị sẽ nhận được thông báo về số tiền vay chưa trả trên khoản tiền trích ra từ quỹ hưu 401(k) của quý vị trên mẫu 1099-R. Món tiền này được xem như nguồn lợi tức trong năm của quý vị và được khai trên mẫu đơn khai thuế 1040 như một nguồn lợi tức thông thường trên dòng 16a. Trường hợp quý vị chưa đủ 59 tuổi rưỡi, quý vị sẽ phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt do rút tiền hưu sớm, nhưng quý vị có thể không bị phạt nếu ở vào một trong các trường hợp ngoại lệ. Xin tham khảo danh sách các trường hợp ngoại lệ trên ấn bản 575 - Lợi Tức từ Lương Hưu và Lợi Tức Hằng Năm (Publication 575 - Pension and Annuity Income). Số tiền phạt 10% này được khai trên dòng 57 của đơn khai thuế 1040.

- Nếu quý vị phải đóng 10% tiền phạt do rút tiền hưu non và mẫu thông báo 1099R ghi "code 1" trên ô số 7 của mẫu đơn này, hãy viết "no" trên dòng chấm ngay cạnh dòng 57.

- Nếu quý vị phải đóng 10% tiền phạt thêm khi rút tiền từ quỹ hưu sớm hơn thời gian cho phép, và trên mẫu 1099-R quý vị không thấy ghi ở ô 7 dòng chữ "code 1" quý vị cần phải khai thêm mẫu đơn 5329. Mẫu đơn 5329 là mẫu các khoản tiền thuế phải đóng thêm trên các quỹ hưu, bao gồm các quỹ hưu IRA và các tài khoản phải đóng thuế khác (Form 5329 - Additional Taxes on Qualified Plans (including IRAs) and other tax favored accounts).

10. Theo tôi được biết khi đã quá tuổi 55, nếu tôi nợ một khoản tiền từ quỹ hưu 401(k) của tôi và không trả lại số tiền cho quỹ khi tôi thôi làm việc ở công ty, tôi không phải đóng số tiền phạt thêm 10%. Xin cho biết điều này đúng hay sai"

- Nếu quý vị mượn tiền từ quỹ 401(k) và không trả lại số tiền đã mượn từ quỹ này, xem như quý vị đã nhận các khoản tiền phân phối tứ quỹ hưu trí 401(k) của quý vị. Quý vị có phải đóng thêm 10% tiền phạt do đã rút tiền hưu ra sớm hay không còn tùy thuộc  một số các yếu tố, gồm cả yếu tố tuổi tác của quý vị.

Để tránh không phải đóng thêm 10% tiền thuế phạt trên số tiền hưu rút ra khỏi quỹ hưu trước thời gian quy định, quý vị phải hội đủ tất cả các yêu cầu sau đây:

- Quý vị nhận được tiền phân phối từ quỹ hưu sau khi quý vị rời khỏi công ty hay sau khi quý vị nghỉ việc.

- Quý vị thôi làm việc cho cơ quan nơi quý vị có quỹ hưu trong cùng năm hay sau khi quý vị được 55 tuổi.

- Việc thôi không tiếp tục làm việc cho cơ quan không được xem như một hình thức tách rời nhiệm sở (chẳng hạn, được nghỉ hưu theo quy định của công ty, chuyển sang bộ phận khác cùng cơ quan), hoặc quý vị phải thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ ghi trong ấn bản 575.

11. Trường hợp tôi không thể rút tiền từ quỹ hưu 401(k) của tôi mà không phải đóng phạt thêm 10%, tôi có thể chuyển trực tiếp số tiền từ quỹ hưu 401(k) sang quỹ hưu IRA để từ quỹ IRA này tôi có thể rút tiền ra để làm tiền trả trước khi mua nhà không"

Quý vị có thể làm như vậy nếu quý vị nhận tiền phân phối từ một quỹ hưu 401(k) cho phép quý vị chuyển trực tiếp vào một quỹ hưu IRA khác, đồng thời, quý vị hội đủ các yêu cầu cho việc rút tiền từ quỹ hưu IRA này để mua căn nhà đầu tiên. Cơ quan quản lý quỹ hưu của quý vị buộc phải báo cho quý vị biết trước điều này và số tiền rút ra từ quỹ hưu 401(k) có đủ tiêu chuẩn để bỏ vào một quỹ hưu IRA khác hay không. Các chi tiết về tiêu chuẩn để sử dụng tiền phân phối từ quỹ hưu vào việc sắm sửa một chỗ ở đầu tiên cho quý vị được ghi rõ trên ấn bản 590 - Các Quỹ Hưu TRí Cá Nhân (Publication 590 - Individual Retirement Arrangement IRAs).

12. Tôi có thể sử dụng số tiền tôi đã bỏ vào quỹ hưu 401(k) để mở một quỹ hưu IRA khác không"

- Quý vị không thể làm như vậy vì quỹ hưu 401(k) không phải là quỹ hưu IRA. Số tiền quý vị đã gởi vào quỹ hưu 401(k) không được ghi trên ô 1 của bảng báo lương W-2 của quý vị, do đó quý vị không phải đóng thuế cho số tiền này khi khai thuế năm 2007. Để tường tận hơn các chi tiết cho vấn đề này, xin tham khảo thêm ấn bản 560 - Các Chương Trình Hưu Trí Dành Cho Các Cơ Sở Kinh Doanh Nhỏ (Publication 560 - Retirement Plans for Small Business).

Ý kiến bạn đọc
02/07/202000:01:45
Khách
Tôi có rút tiền 401k vậy tôi có phải khai trong hồ sơ thất nghiệp không? Nếu khai tôi có bị mất tiền thất nghiệp không?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.