Hôm nay,  

Việt Nam: Tham Nhũng Muôn Năm Đến Năm 2020?

26/03/200400:00:00(Xem: 4859)
Chận đứng lãng phí tiền của nhân dân bằng Nghị quyết!
Hoa Thịnh Đốn.- Nghe Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ta thán chưa ngăn chặn được tệ nạn cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng thì người dân phải hỏi : Lực cản nào đã hóa giải công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng "
Công tác này đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII thời Lê Khả Phiêu chỉ đạo trong Nghị quyết 6 (lần 2) nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đảng viên và kiên định lập trường lấy "Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động"; "không chấp nhận đa nguyên", và "tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu."
Thời gian ấn định cho việc thi hành cấp tốc Nghị quyết này gói trọn từ 19-5-1999 đến 19-5-2001, sau đó tiếp tục như một nề nếp sinh hoạt thường xuyên.
Tuy nhiên từ bấy đến nay tình trạng phân hóa, mất định hướng và quan liêu, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ đảng viên không giảm bớt mà còn tăng thêm, lan rộng ra và nghiêm trọng hơn.
Vì vậy mà cùng một lúc trong tháng này (3-2004), Bộ Chính trị, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Chính phủ đã đồng loạt ra quân hô hào đẩy lùi tham nhũng, kiểm tra nhà đất cán bộ và cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước để chận đứng lãng phí và chấm dứt tình trạng làm ăn lỗ nhiều lời ít đang đe dọa nền kinh tế.
Nhưng việc làm này diễn ra giữa nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh và Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, chấm dứt vào tháng 4-2005, nên có ý nghĩa chính trị nhiều hơn.
Mặt khác, trước ngưỡng cửa xin gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO) trong năm nay, đảng CSVN phải cố gắng chứng minh với thế giới rằng Việt Nam có một chính quyền trong sạch, hành chính giải dị và guồng máy kinh tế công bằng và có đủ tiêu chuẩn để hội nhập nên chiến dịch đánh tham nhũng và cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, đang phát động ở trong nước, tưởng như việc làm nội bộ lại nhằm mục đích đối ngoại.
VẪN LÀ CHUYỆN CŨ
Nhưng tại Hội nghị Xây dựng Đảng họp ở Hà Nội ngày 24-3, một lần nữa Mạnh nhìn nhận chuyện bê bối cũ vẫn còn nguyên đó. Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng tường thuật ngày 24-3-04: " Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác tổ chức cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, ông cho rằng công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều yếu kém, nhất là chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng ở các cấp chưa cao...công tác đánh giá và quản lý cán bộ là khâu yếu, chậm được khắc phục. Một bộ phận cán bộ suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống là nguyên nhân làm suy giảm niềm tin trong nhân dân."
Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương thi hành Nghị quyết 6 (lần 2) đã thực hiện hai Hội nghị, một ở miền Bắc và một ở trong Nam để kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được từ 1999 đến nay.
Người chủ trì tổ chức hai Hội nghị là Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) nhận xét trong 2 ngày họp ở Hà Nội (11-12/3/04) : " Đấu ranh chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt kết quả đáng ghi nhận, nhưng mới có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; kết quả chưa đạt yêu cầu, chưa chặn đứng tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực : xây dựng cơ bản, nhà đất, tài chính doanh nghiệp nhà nước và chỉ tiêu ngân sách, làm cho nhân dân bất bình, lo lắng - là nhân tố chủ yếu đang hạn chế kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới....Chống tham nhũng, tiêu cực cần phải làm nhiều hơn nói."
Sau đó tại cuộc họp ở Sài Gòn hai ngày 22-23 (3-04) dù có nội dung tương tự, Vũ Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn báo động rằng tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, bất bình trong nhân dân không những chỉ hạn chế, kìm hãm đổi mới mà còn là "nguy cơ đe dọa sự tồn vong lâu dài, vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ ta." (Báo Sài Gòn Giải Phóng, 23-4-04)
Phan Diễn thì lo lắng : " Nhiệm vụ chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới là hết sức nặng nề, khó khăn, đòi hỏi những nỗ lực mới của các cấp ủy Đảng, phải có quyết tâm cao, hành động cụ thể với các giải pháp đồng bộ để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng..." (Tin Trung ương Đảng, 24-3-04)
Tình trạng cán bộ, đảng viên lãnh đạo có nhiều nhà, đất trang trại hoặc để cho vợ con, anh em đứng tên cũng được đem ra thảo luận ở Sài Gòn.
Việc làm này cũng chẳng mới mẻ gì vì Chỉ thị buộc cán bộ, nhất là cấp lãnh đạo phải kê khai tài sản đã ghi trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) dưới thời Lê Khả Phiêu. Một phong trào kê khai tài sản cho có lệ đã được thực hiện nhưng hồ sơ kê khai lại được cấp cơ sở quản lý cán bộ niêm phong không cho ai bết. Nhân dân không được quyền xem và các cấp thanh tra của Đảng, Nhà nước và của Quốc hội cũng chưa hề mò tới thành ra chẳng ai biết ai tham nhũng hay ai trong sạch. Ngay cả tài sản của 15 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy Ban chấp hành Trung ương đảng và của các Bộ trưởng trong chính phủ cũng được giữ kín với nhau!
Nông Đức Mạnh từng khoe đã làm xong bản kê khai tài sản nhưng chưa bao giờ phổ biến cho dân xem. Hơn nữa Việt Nam không có thói quen công bố bản khai thuế lợi tức hàng năm của các viên chức lãnh đạo Nhà nước nên không ai biết được mức thu nhập "thật" và "giả" của họ chênh lệch bao nhiêu.
Lê Khả Phiêu, sau khi mãn nhiệm Tổng Bí thư khóa VIII g đã thành thật nhìn nhận việc kiểm tra tài sản của cán bộ là rất khó vì "họ không bao giờ đứng tên mà đã để cho người khác đứng tên ".
NGHIÊM TRỌNG ĐẾN 2020 "
Do đó mà không mấy hy vọng gì lần này có thể thực hiện hiệu quả quyết định mới của Bộ Chính trị về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên. Dù vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng vẫn ra quyết định ràng buộc trách nhiệm liên đới của những cán bộ đứng đầu cơ sở có cán bộ dưới quyền tham nhũng.
Thông tấn xã Việt Nam đưa tin:" Ngày 22-3-2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 97-QĐ/TƯ về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu ..) .... Theo Quy định, bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm truớc pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong đơn vị...."
Thêm lần nữa, Ban Bí thư cũng chỉ nhắc lại một quyết định đã viết sẵn trong Nghị quyết Trung ương (lần 2) mà chưa làm được.

Điều 5 của Nghị quyết này viết : " Các cấp ủy đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở nơi mình phụ trách. Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị, các cấp ủy phân công ủy viên ban thường vụ trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng, lãng phí quan liêu. Khi xảy ra tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực ở địa phương, ngành cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm của vụ việc mà xem xét hình thức kỷ luật đối với cấp ủy và người đứng đầu về chế độ trách nhiệm."
Việc này chưa bao giờ được thi hành. Điển hình như vụ Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy bị án tù 4 năm và nhiều viên chức Cảnh sát cao cấp khác bị án tù vì lên hệ với vụ án Năm Cam, nhưng riêng Bộ trưởng Lê Minh Hương thời đó lại không bị một hình thức kỷ luật nào ! Cho nên tất cả chỉ là chuyện nói để mà nghe cho mát lỗ tai nhân dân mà thôi. Đảng cứ tưởng nhân dân ai cũng điếc nên phải lập lại bằng hình thức khác những điều đã viết ra từ lâu !
Khi nói đến trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xẩy ra tham nhũng thì Ủy Ban kiểm tra Trung ương mới đây đã đưa ra một báo cáo có những điểm khiến người đọc phải ngỡ ngàng về cái trò được gọi là "xử lý nội bộ" (đóng cửa bảo nhau) của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 3-24-2004 viết : " Để có văn bản quy định cụ thể, thống nhất về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm - đảm bảo giữ vững nguyên tắc Đảng và tính nghiêm minh của Pháp luật - vừa qua tại Long An, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo mở đầu cho nhiều cuộc hội thảo tại các địa phương, khu vực để lấy ý kiến đóng góp xây dựng cho bản dự thảo "Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm."
Dưới tiêu đề "Cùng sai phạm, khác kỷ luật", báo này viết tiếp : " Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có sai phạm ở các cơ sở Đảng lâu nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Cùng một mức độ sai phạm như nhau, có nơi xử lý kỷ luật là cảnh cáo, cách chức nhưng có nơi chỉ phê bình nhắc nhở...Có nơi, cùng vi phạm như nhau, nhưng đảng viên có chức trong Đảng thì chỉ bị cảnh cáo, còn đảng viên không có chức vụ lại bị khai trừ."
"Theo báo cáo công tác thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Trung ương, năm 2003 trong số gần 20.000 trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật, có đến 24,2% nằm trong nội dung vi phạm " thiếu tinh thần trách nhiệm...". Kế đó là các vi phạm như:" buông lỏng công tác quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ...." đều có tỷ lệ vi phạm từ 14% đến 17%. Có một thực tế, những nội dung sai phạm trên, phần lớn có liên quan đến các tội về tham nhũng, hoặc cố ý làm trái....Thế nhưng trong số đó có những cán bộ, đảng viên được giao trọng trách, đã có quyết định làm thiệt hại cho nhà nước giá trị tài sản nhiều tỷ đồng, vẫn không bị xử lý kỷ luật Đảng."
Một trong những mạch tham nhũng làm thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng hàng năm tiền làm ra của nhân dân lao động và tiền đóng thuế của dân vào ngân sách nhà nước tiềm ẩn trong các chương trình Xây dựng Cơ sở. Đây là các kế hoạch xây dựng, phát triển đường bộ, cầu cống, biển cảng, sân bay, Doanh nghiệp v.v... trên khắp vùng lãnh thổ Việt Nam bằng ngân sách Nhà nước.
Cho đến nay người ta chỉ biết một con số sơ khởi 11 ngàn Tỷ đồng đã mất tiêu trong tài khóa 2002 - 2003. Nhưng Phan Văn Khải, Thủ tướng đã tiết lộ : " Tôi nhớ hồi còn làm phó thủ tướng cho đến nay, ít nhất hai lần tôi đã phải xử lý nợ xấu không trả được (Chú thích : Xóa nợ luôn) doanh nghiệp nhà nước. Vừa giải quyết xong 18.000 tỉ, vài năm sau đã 18.000 - 19.000 tỉ khác "quay lại". Cứ làm ăn thế này sẽ hạn chế nhịp độ tăng trưởng của đất nước. Đó là thách thức số một đối với doanh nghiệp nhà nước hiện nay." (Phát biểu ngày 16-3-2004 tại Hà Nội, Thời Báo Kinh tế Việt Nam -19-3-2004)
"Tính qua tính lại tôi nói thật", Khải nói tiếp, " số doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi không lớn lắm đâu. Số thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ chiếm vỏn vẹn 8.000 tỉ trên tổng số 87.000 tỉ nộp ngân sách nhà nước ; nợ xấu đến 8,5% trong khi bình quân cả nền kinh tế chỉ 6,1%; tổng số nợ phải thu, phải trả lên tới khoảng 300.000 tỉ đồng. Những con số này chứng tỏ hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn chưa tương xứng với vai trò lực lượng chủ lực, tiên tiến nhất của nền kinh tế."
Biện pháp giải quyết tình trạng này của Nhà nước CSVN đang phát động là phải cổ phần hóa nhanh chóng trong năm nay các Doanh nghiệp Nhà nước làm ăn không lời hoặc giải tán các Doanh nghiệp thua lỗ không còn cứu được nữa. Tuy nhiên, không ai biết có bao nhiêu doanh nghiệp trong số 4.722 doanh nghiệp còn lại nằm trong diện bị giải tán.
Vậy người dân ở Việt Nam có hy vọng gì khi họ phải hàng ngày đối phó với tình trạng ì ạch hành chính và nạn tử thủ chống cổ phần hóa của các Giám đốc có rễ trong đảng sợ mất quyền lợi đang thách đố Nhà nước "
Một cuộc được gọi là "tọa đàm" do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Website của Đảng CSVN tổ chức mới đây ở Hà Nội với các viên chức các Bộ Xây dựng, Giao thông, Tổng hội Xây dựng, Tổng thanh tra Nhà nước và nhiều viên chức Trung ương chuyên trách kinh tế và một số công ty xây dựng... đã đưa ra những kết luận bi quan trong tiến trình giải quyết tệ nạn "lãng phí" trong các chương trình Xây dựng Cơ sở.
Bản tin của Trung ương Đảng ngày 23-3-2004 viết với dung nhằm điều chỉnh giúp Nhà nước : " Tất cả các thành viên dự tọa đàm đều nhất trí đánh gá mức độ, tính chất thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản là rất nghiêm trọng. Về định lượng mức thất thoát, lãng phí, qua điều tra cụ thể ở một số địa phương và một số công trình, tỷ lệ thất thoát, lãng phí lên tới mức rất cao, cá biệt có trường hợp là 50%. Tuy nhiên, nhìn ở diện rộng thì tỷ lệ này không đến mức 30% như một số ý kiến đánh giá đã nêu, mà vào khoảng trên dưới 10%."
Nhưng sau khi đánh giá mức lãng phí thấp như vậy rồi, các thành viên dự thảo luận lại chỉ biết viển vông lãng nhách kiến nghị :" Nêu cao ý chí và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta đấu tranh chống tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; thể hiện bằng việc ra Nghị quết chuyên đề của Bộ Chính trị về vấn đề này và Chiến lược của Chính phủ cụ thể hóa chủ trương đó của Đảng; từ đây phát động cuộc đấu tranh quyết liệt, thường xuyên, liên tục, vững chắc, để trong vòng hai năm tới chặn được, sau đó đến năm 2010 có thể đẩy lùi được một bước và đến năm 2020 có thể kiểm soát được nguy cơ này."
Ô hay, chuyện chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của dân là chuyện "chữa cháy" mà những "quan chức" này lại đề nghị Đảng nên ra Nghị quyết để "đi từ từ" gậm nhấm như tằm ăn tơ thì chống thất thoát cái gì hỡi Đảng Cộng sản Việt Nam " -/-
Phạm Trần (3-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.