Hôm nay,  

Sự Thật Bưng Bít Thành Thuốc Độc

27/11/200300:00:00(Xem: 4970)
Đọc sách: Phan Văn Hùm (Thân thế, Sự nghiệp).
Tác giả: Trần Nguơn Phiêu.
Nhà xuất bản: Hải Mã, 2003
Khoảng 400 trang, gồm hình ảnh & phụ bản.
Giá: 18USD (cả cước phí).
Đối với nhiều người, Cộng sản là Cộng sản, không có Mác xít, Lêninnít, Staliniêng, Trốtkít...tất cả đều giống nhau. Sự vơ đũa cả nắm này làm ngăn trở tìm hiểu về Đệ Tam, Đệ Tứ...và cả về Maoít, dẫn đến việc coi tư bản chủ nghĩa (capitalism) là ánh sáng cho nhân loạïi. Như vậy làm sao giải thích là vẫn còn chiến tranh, khủng bố liên miên. Làm sao giải thích được các vấn đề chiếm đóng, di dân, thiểu số, công nhân đình công, chênh lệch lợi tức xã hội ngay trong các xứ tư bản"
Lịch sử Việt Nam cận đại còn biết bao điều mù mờ, nó bị xóa sạch những dấu vết đẫm máu ở cả hai miền của chiến tranh Lạnh, -cũng là thời Việt Nam chống Pháp-Mỹ. Từ Pháp thuộc, miền Bắc gọi là Tonkin, Nam gọi là Cochin-chine. Một bên là thuộc địa, một bên dưới chế độ Bảo hộ, hai bên có những phản ứng khác nhau trong công cuộc chống thực dân. Miền Bắc dưới khẩu hiệu giành độc lập dân tộc, miền Nam trực tiếp tiếp xúc tư bản, với các công xưởng nên đòi yêu sách nghiệp đoàn, lại do những trí thúc sớm nhận chân bộ mặt đế quốc lãnh đạo bởi trí thúc du học như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Nguyễn An Ninh...nên sớm ý thức vai trò công nông. Đệ Tứ quốc tế phát xuất từ miền Nam, Mác xít phát khởi từ miền Nam, đến nỗi tên các lãnh tụ được đặt tên đường, vai trò của họ được quốc tế quan tâm, thí dụ như Simon Pirani (1), ông này đưa ra 2 lý do để phải tìm hiểu Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam, tóm tắt đại ý: Một, là "phong trào quốc gia độc lập, từ 1947 tới 1975, thống trị và hướng dẫn bởi những người Staliniêng, lâm vào chiến tranh cay đắng với đế quốc Pháp và Mỹ, những người staliniêng quốc gia ấy, tuy không là phản cách mạng, nhưng kinh qua lịch sử của họ, theo Trốtki, càng làm cho thấy về sau họ theo đường vào cách mạng. Những người Staliniêng đã đẩy được cao trào, trong khi những người Trốtlít chưa làm được. "Điều này có nghĩa, thực hiện xong độc lập quốc gia vẫn không đủ, mà phải thực hiện cách mạng xã hội, và những người Staliniêng sẽ phải áp dụng thuyết "Cách mạng thường trực". Hai, là"những người Trốtkít tuy nắm được những yếu tố quyết định của vai trò công nhân, được nhiều tiếng vang, nhưng sao họ bị giữ vai trò bên lề"." Điều sau có nghĩa, những người Trốtkít rút được bài học gì từ quá khứ"
Nhưng, để khai triển lý luận này, người ta còn phải qua điều nghiên những tối ám lịch sử. Mác xít đã bị chính những quan liêu thối nát, những tinh thần quốc gia lập hiến, tiểu tư sản...cộng với mass media chống cộng tiêu diệt. Người thì, nói như Nguyễn Vũ Bình (biên tập viên tạp chí Cộng sản)," Chủ nghĩa cộng sản chỉ áp dụng được ở thế kỷ 19"; người thì, như Hà Sĩ Phu, rủ "Nắm tay nhau đi dưới con đường trí tuệ."
Sống trong "xã hội chủ nghĩa" bấy lâu, không hiểu tác giả hiểu lịch sử xã hội chủ nghĩa ấy thế nào, mà phải rủ nhau theo "con đường trí tuệ"" - Sự lên án của những người sống trong chính xã hội ấy, phải chăng theo Nguyễn Tuân, "Tao sống được tới giờ này, vì tao còn biết sợ". Sợ, bởi do nhãn quan thấy cán bộ, thấy Đảng, thấy lãnh tụ...chính là hiện thân của Mác xít" (Điều mà những người chống cộng hải ngoại - xuống đường ủng hộ chiến tranh của Bush, tạc tượng lính Mỹ-Việt, nhờ Mỹ bảo đảm nhân quyền, "Thắp nến đêm không ngủ".. v.v. mừng rỡ). Đến khi hiện hình ra tham nhũng, bất công...họ mừng rỡ hơn, chính nghĩa hơn(!). Chống Cộng, tưởng đã thiu-thối, nay càng đúng!.
Nhưng, thay vì xét lại lịch sử Mácxít, những người đòi chống Cộng, lại đồng hóa Mácxít với quan liêu! Quan liêu là hệ quả tất nhiên của Mácxít, thì không khác Stalin là hậu quả tất yếu từ Lênin, mà Lênin sai lầm từ Cách mạng tháng Mười! Sẽ chỉ còn Tôn Dật Tiên, Phan Bội Châu! Mensơvích tất nhiên không khác Bônsơvích! Khi mà bối rối cách mạng tư sản với cách mạng quốc gia, cách mạng tháng Mười...sẽ đưa đến con đường, chỉ còn "tư tưởng" Hồ Chí Minh!!!
Giốùng như Hồ Chí Mimh độc lập vói Mácxít, độc lập với Stalin, thành một lãnh tụ quốc gia thần linh, lãnh đạo một dân tộc đánh 5 đế quốc, đủ để là "cha già"ø dân tộc Việït Nam... một tiền đề duy tâm cho một xứ xã hội chủ nghĩa! Thế nhưng, còn "Hồ Chí Minh toàn tập""

Tác giả Trần Nguơn Phiêu sưu tập bao nhiêu tài liệu mới viết xong cuốn Phan Văn Hùm, hẳn ông mong muốn phơi bày ra ánh sáng chút nào những mâu thuẫn, phi lý của lịch sử. Đây là cuốn thứ nhì (Tạ Thu Thââu, tác giả: Bà Phương Lan) nói thẳng về các lãnh tụ Đệ Tứ Việt Nam, cùng những đấu tranh, oan ức của họ. Nhưng, vạch trần những trá mạo lịch sử của những người Staliniêng, nhất định cuốn Phan Văn Hùm không thể nào phơi ra được hết, dù cho một phần trăm, một phần ngàn.

"Thực dân phải nhượng bộ và cả ba được thả ngày 5 tháng 11 năm 1936. Tạ Thu Thâu trong tình trạng kiệt lực, được đưa trên cáng khiêng về để trước báo quán Tranh Đấu.(Báo Nhân Dân ngày 18-8-1993 có đăng bài:"Nguyễn An Ninh, một chiến sĩ yêu nước và cách mạng" của Trần Văn Giàu. Giàu nhắc lại cuộc tuyệt thực lịch sử này nhưng chỉ ghi"Ninh, Tạo mở cuộc đấu tranh bãi thực dài 11 ngày...Thành ủy tổ chức đình công ủng hộ Ninh, Tạo" Tác giả TNP nhấn mạnh:"Như vậy, 57 năm về sau, "sử gia" Trần Văn Giàu đã đạp lên "lương thiện trí thức", cố ý không nhắc tới Tạ Thu Thâu đã thoát chết nhưng bị bại xụi ..." mà, "Tạ Thu Thâu ân nhân và là đàn anh, bực thầy của "sử gia" Trần Văn Giàu khi Giàu còn là học sinh Trung học ở Toulouse, miền Nam nước Pháp!" Trang 65, PVH).

Tội chính của Tạ Thu Thââu (dưới mắt những người Staliniêng) là gì" "bọn học trò của thầy Trốtki ở Sài gòn, gồm "bọn cử nhân, lương y, ông đốc, và đại biểu tư sản bóc lột thợ thuyền, đại địa chủ cướp giật nông dân...mang mặt nạ tự xưng là cộng sản, là mácxít chính tông, rồ xăng xe hơi đi tuyên truyền Tờørốtsky chủ nghĩa phản cách mạng" ( Nguyễn Thành, "Báo chí Cách Mạng Việt Nam 1925-1945", Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, - 1984. -trang 99.)


Tại sao thế" -Vì, (cũng cùng sách, cùng trang...) thì: "Tạp chí Cộng sản số 1, tháng 6-1933, cơ quan của Liên chấp ủy địa phương Nam Đông Dương, trang 27, có bài mặt nạ "tả phái", "gỡ mặt nạ chủ nghĩa Tờrốtky"!
Mở đầu bài có trích câu của Xtalin:"Chủ nghĩa Tờrốtxky không phải một cánh của cộng sản chủ nghĩa, trái lại nó là đội tiền quân của tư bản phản cách mệnh".

Không chỉ ở "báo chí Trốtkít không tốt", không chỉ vì "ít ỏi, không đáng kể"...tại Việt Nam những năm '30, mà ngay cả cuốn sách nổi tiếng "Mười ngày rung chuyển thế giới" của John Reed, khi được dịch ra Việt ngữ (in lần 2, NXB Văn Học, 10-1977) trong lời nói đầu (sách in lại Lời bạt của nhà xuất bản ở Liên Xô năm 1957), nhà xuất bản Văn Học vẩn còn cẩn thận nhắc lời bạt từ Liên xô - mỗi khi nhắc đến Trotsky - rằng "John Reed đã lầm": "Chúng tôi lưu ý độc giả tới lời bạt của nhà xuất bản ở Liên Xô năm 1957...", đã "...nêu rõ một số điểm sai sót mà tác giả đã phạm phải...", bởi vì, "...Như chưa nhận rõ chân tướng của Tờ-rốt-xki"!!! (Trang 6).
Xem ra, dù viết gì đi nữa, dù sách báo viết tiếng Việt, Anh, Pháp, Mỹ, Nga...hễ nhắc đến Trotsky đều phải đề phòng(!)- Cho dù sau bao nhiêu năm của Cách Mạng tháng Mười, dù tác giả là John Reed, dù Lênin - không hề thấy điểm sai lầm nào - Lênin vẫn khuyên nên đọc !!!
Khi đối chiếu niên đại cuốn PVH, độc giả có thể giật mình vì nhiều dữ kiện lịch sử: "Tổng kết các vụ đàn áp về phong trào nông dân, và các kỳ xử trong 1930,31,32...là"6897 người bị kết án, trong đó có 164 án tử hình (-Ngô Văn:"Việt Nam 1920-1945", nxb Chuông Rè/ L'Insommiaque, 7-2000, tr. 191); Độc giả có thể so chiếu biến cố quốc tế với nội tình Việt Nam: 1934, Stalin họp cộng sản quốc tế, hủy bỏ quốc tế cộng sản vốn chủ trương lật đổ tư bản, Nga quay ra cộng tác với Pháp, 1936, dân Việt bãi công trong lúc Leon Blum tham gia Mặt trận Bình dân, 1937, phong trào công nhân lớn mạnh, bãi công từ những người phu xe thổ mộ...Còn những điều kì lạ khác như Nhà xuất bản Tân Việt, Hà Nội, in sách của Phan Văn Hùm, cho đến 1945, khi Trương Phát Khuê chủ trương Hoa quân nhập Việt, thìø (trang 125)Trần Văn Giàu (vốn cộng tác với nhóm Tạ Thu Thâu, để cho 210 chiến sĩ Trotskit bị giết (trên tổng số 214 người!). Tháng 8-1945, báo Tranh Đấu của Đệ Tứ tái bản, in 15 đến 20,000 số! Đối với nhân chứng sinh quán ỏ miền Nam, còn sống sót của lịch sử, thì Đệ Tứ là đàn anh của Việt Minh. Thế mà những lãnh tụ của họ, một mặt vẫn được đặt tên đường, một mặt được công nhận là những nhà ái quốc lớn, lại vẫn là tay sai đế quốc...Va,ø những cái chết của họ, cho đến nay không ai dám đặt câu hỏi công khai trên cả báo chí của những người Staliniêng lẫn người quốc gia chống cộng.
Tôi mới đọc đâu đó về tổng kết những nhân vật được mến mộ ở Trung quốc, lạ thay, Lỗ Tấn vẫn được một trong những người hàng đầu. Ông này được người Việt cũng đã nhắc nhở, không phải chỉ Phan Khôi ngày xưa mà từ 1998, một nhà văn hóa đã trích câu Lỗ Tấn nhắc đến Trốtkít (3). Phải chăng phát triển Tàu / Việt khác nhau, chỉ vì dân chủ thực thi khác nhau" Trong đó có cách nhìn về cách mạng" Về Lỗ Tấn" Về câu mà Lỗ Tấn nhắc về Trốtkít" -Thế mới biết, chữ nghĩa tác động đến con người, và cả tâm thức của một dân tộc muốn chuyển mình. Phải chăng, những người như Nguyễn Thành, Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Trấn, Kiều Đắc Thắng...cũng là người mà Lỗ Tấn nhắc nhở"
Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm cùng bao nhiêu chiến sĩ Đệ Tứ...tùng bị tù, vì thục dân đã rõ. Nhưng bị ám sát, thủ tiêu vì vì lý do chính nào, thì rõ ràng hơn nữa: Chủ trương ấy không tự trên trời rơi xuống, mà có nơi xuất phát rõ ràng, không còn là bí mật nữa. Với lịch sử, sự thật bưng bít thành thốc độc, nay khẩu hiệu về "bác Hồ" đã lược bớt, từ "Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh"...đã chỉ còn "Tư tưởng Hồ Chí Minh", thì những cái chết mờ ám của những người Mácxít (không theo Stalin "xã hội chủ nghĩa trong một xứ "), những người Trốtkít Việt Nam - thì lịch sử đã phán quyết với chứng từ ngay trong "Tuyển tập Hồ Chí Minh", bằng những bức thư ký tên "Lin", đúng đường lối Staliniêng! Khi những người đấu tranh cho vô sản, cho công cuộc chống đế quốc...đã được đặt tên đường phố làm kỷ niệm trong lòng dân chúng trong bao năm mà còn bị họa hại lẫn chìm trong phỉ báng, thì còn công lý ở đâu cho một Hiến pháp dân chủ" Khi "Thượng bất chính", tránh sao "Hạ tắc loạn""

Trở lại với "Phan Văn Hùm, Thân thế & Sự nghiệp", hẳn không phải tác giả Trần Nguơn Phiêu muốn chỉ nhắm viết về sự nghiệp một lãnh tụ Đệ Tứ, mà theo tôi, ông muốn nhắc đến như một kinh nghiệmï tranh đấu cho nhiều người, một truyền đạt đến những ai muốn tìm hiểu các ẩn dấu lịch sử. Điều ấy chắc chắn quan yếu đối với ông, một tác giả trên 70, khi đặt bút viết về những quá vãng mà ông chứng kiến.

Cuốn sách xuất bản ít oi này - chỉ 500 ấn bản - hẳn là cuốn mà những ngừời khao khát hiểu lịch sử tìm đọc.

-Vũ Huy Quang, 11-2003.

Cước chú:
(1) Cahiers LEON TROTSKY,#46, Juillet 1991, trang 85, "Que Lire"". Simon Pirani.
(2) Lỗ Tấn, "Tạp Văn": "Hồi đó, Lỗ Tấn đã nói nhiều đến đoàn kết và đấu tranh; ông kịch liệt chống chủ nghịa bè phái, và cảnh tỉnh:"Theo kinh nghiệm của tôi, cái bọn vẻ mặt cách mạng, hay vu cáo người khác là "tay trong", là phản cách mạng, là tơrốtkít, thậm chí là Hán gian, phần lớn không phải là người đường đường chính chính, bởi vì họ giết lực lượng cách mạng một cách khôn khéo: họ không nghĩ đế lợi ích của đại chúng mà chỉ mượn tiếng cách mạng làm chuyện riêng." -TRƯƠNG CHÍNH, 6-1998.
(3) Dưới thời Việt Nam C.H (54-75), tên đường Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm...vẫn được giữ. Vài năm sau này, dưới chế độ Thành phố Hồ Chí Minh, không hiểu tại sao, bị đổi tên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.