Hôm nay,  
Việt Báo Online

Phải Làm Gì Nếu …

20/04/200500:00:00(Xem: 1111)
Phải Làm Gì Nếu …
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Sau mùa thuế nếu quý vị không đang tự hỏi "Bao giờ mới nhận được tiền refund"" quý vị chắc hẳn đang thưởng thức những ngày thảnh thơi vì các khoản thuế nợ đã thanh toán xong"" Hay quý vị vẫn đang còn ưu tư vì hồ sơ thuế chưa kịp gởi đi"
… quý vị chưa nộp hồ sơ khai thuế, với nhiều lý do, cho năm 2004 vừa qua và nhiều năm trước đây, quý vị có lẽ đã không biết chắc chắn rằng quý vị có nên khai và nộp hồ sơ thuế hay không. Cũng có thể lý do quý vị không nộp đơn thuế chỉ vì quý vị không có đủ tiền nộp thuế; và cũng có thể quý vị biết nếu nộp kịp hồ sơ quý vị có thể lấy về được ít tiền refund, nhưng vì bận rộn quá nên chẳng có chút thời gian nào rảnh rang v.v.
Bất kể vì lý do gì quý vị đã không nộp đơn khai thuế trước ngày đáo hạn, quý vị cũng hãy nộp đơn thuế ngay, càng nhanh càng hay. Nếu quý vị cần giúp đỡ, các nhân viên Sở Thuế Vụ luôn sẵn sàng giúp quý vị.
Trường hợp quý vị không chắc chắn quý vị có cần phải nộp hồ sơ thuế hay không, xin hãy đọc thêm các tài liệu về "Những Ai Phải Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Ở Hoa Kỳ" - Who Must File a Tax Return"" Nếu quý vị không có tiền đóng đủ số thuế còn thiếu, chúng tôi, IRS có thể giúp quý vị bằng cách sắp xếp để quý vị có thể trả dần số tiền thuế nợ.
Chậm trễ trong việc nộp hồ sơ khai thuế (khai thuế sau ngày đáo hạn) có thể đưa đến kết quả là quý vị phải đóng các khoản tiền phạt và tiền lời trên số thuế nợ chưa thanh toán. Nếu quý vị đã không nộp hồ sơ thuế vào ngày hết hạn của năm 2004, ngày 15 tháng 4 vừa qua, và quý vị cũng không nộp đơn xin gia hạn tự động (4 tháng, tính đến ngày 15 tháng 8) cũng như xin gia hạn thêm 2 tháng sau thời gian 4 tháng gia hạn ban đầu, quý vị có thể hiện đang vi phạm pháp luật vì đã khai thuế trễ hạn, và cũng có thể quý vị đang vi phạm việc không đóng các khoản tiền phạt này.
Nếu quý vị không đủ tiền đóng thuế và quý vị đã nộp hồ sơ thuế rồi, quý vị chỉ vi phạm việc không đóng thuế đúng hạn, và do đó quý vị chỉ vi phạm việc nộp phạt mà thôi. Quý vị vẫn phải đóng tiền lời trên số tiền thuế chưa đóng vào ngày đáo hạn mặc dù quý vị đã nộp đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế. Ngoài ra, tiền lời cũng được áp dụng trên các khoản tiền phạt của quý vị cho đến khi quý vị trả hết số thuế nợ.
Trường hợp quý vị có những thắc mắc liên quan đến hồ sơ khai thuế của quý vị, hay quý vị muốn biết thêm chi tiết về vấn đề trả góp số thuế nợ, hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan đến thuế vụ, xin hãy gọi cho IRS tại số 1-800-829-1040.
… quý vị không có tiền đóng thuế, bài viết này sẽ cung cấp cho quý vị một số các biện pháp để thanh toán món nợ thuế lợi tức đóng cho chính phủ Liên bang. IRS sẽ đề nghị với quý vị một số các phương thức thanh toán tiền thuế nợ một phần cũng như toàn bộ số thuế quý vị phải đóng. Điều quan trọng hơn cả là cho dù không có tiền để trả hết số nợ ngay, quý vị cũng nên nộp hồ sơ khai thuế ngay.
Nếu quý vị có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán số thuế nợ, tốt hơn cả quý vị trả đúng và trả đủ số tiền thuế còn thiếu. Quý vị có thể liên lạc với công ty thẻ tín dụng qua số điện thoại 1-800-272-9829 hoặc số 1-888-729-1040. Quý vị cũng có thể vay tiền để thanh toán toàn bộ số thuế nợ bằng cách vay trên phần tiền nhà quý vị thực sự làm chủ, hoặc nói cách khác, trên phần nhà quý vị đã thực sự bỏ vào căn nhà trên số tiền đưa trước hoặc/và phần tiền vay để mua nhà đã trả cho công ty thế chấp (home equity). Vì quý vị phải trả tiền lời trên số tiền thuế chưa thanh toán tính và cộng vào món tiền thuế nợ hằng ngày, cộng thêm mức phạt tính theo tháng do không thanh toán thuế nợ đúng hạn định, quý vị nên trả đủ số thuế nợ sớm chừng nào tốt chừng nấy để giảm thiếu số tiền lãi cũng như khoản tiền phạt phải chịu do nộp thuế hoặc không khai thuế đúng thời hạn quy định. Thường thường lãi xuất ngân hàng quý vị phải đóng khi vay tiền tấp hơn các khoản tiền phạt và lãi phạt cộng chung theo quy định của các điều luật thuế. Đồng thời, khi quý vị vay tiền ngân hàng hay sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán đầy đủ số thuế nợ, quý vị sẽ tránh được việc bị tịch biên tài sản để trừ số thuế nợ.
Trường hợp quý vị không thể thanh toán trọn số tiền thuế còn thiếu qua các khoản tiền vay hoặc nhờ cơ quan tín dụng thanh toán trước giúp quý vị, Sở Thuế Vụ sẽ đồng ý để quý vị trả dần số thuế nợ bằng cách gia hạn thêm thời gian đóng thuế ngắn hạn và bằng hợp đồng trả góp. Có 3 hình thức thanh toán dần tiền thuế nợ: (1) Quý vị có thể đồng ý để ngân hàng trừ giúp quý vị khoản tiền góp trực tiếp từ tài khoản của quý vị (direct debit from your bank account), (2) quý vị có thể đồng ý để chủ cơ quan của quý vị trích bớt tiền lương mỗi kỳ của quý vị để trả nợ (payroll deduction from your employer), hoặc (3) quý vị đồng ý thanh toán số tiền nợ đều đặn (routine installment agreement). Khoản tiền góp thường căn cứ trên khả năng thanh toán của quý vị và quý vị có thể duy trì được việc trả góp cho đến khi thanh toán hết số tiền thuế nợ. Hai biện pháp trừ trực tiếp từ tài khoản có của quý vị và từ các kỳ lương giúp quý vị duy trì đuợc tình trạng trả góp đều đặn, đúng kỳ hạn vì các khoản thanh toán được lập trình tự động và do đó những trường hợp vi phạm thoả thuận ít khi xảy ra.
Trường hợp quý vị muốn yêu cầu được trả dần số thuế nợ, bất kể quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế hay chưa, hay quý vị đã nhận được thông báo nợ của IRS, quý vị đều phải nộp mẫu đơn 9465. Mẫu đơn này là yêu cầu được trả góp số thuế nợ (Form 9465 - Installment Agreement Request); quý vị cũng có thể viết thư yêu cầu IRS đồng ý để quý vị được đóng thuế theo kế hoạch thanh toán nợ của quý vị. Sau khi đã điền đầy đủ vào mẫu đơn 9465 hoặc thảo xong kế hoạch trả nợ của quý vị, xin cặp đơn hay thư đề nghị thanh toán tiền thuế nợ của quý vị chung với giấy báo nợ hoặc hồ sơ khai thuế của quý vị. Xin để mẫu đơn 9465 hoặc đơn đề nghị trả nợ ngay trên trang đầu của bộ hồ sơ khai thuế hoặc trên đơn xin trả góp tiền tiền thuế nợ. Quý vị nên ghi rõ số tiền và ngày nhất định trong mỗi tháng quý vị có thể thanh toán khoản tiền góp. Sở Thuế Vụ sẽ trả lời yêu cầu của quý vị, thường thường trong vòng 30 ngày, bất kể đơn xin được trả dần tiền thuế nợ của quý vị có được chấp nhận hay không, và ngay cả khi IRS cần thêm thông tin họ cũng sẽ liên lạc với quý vị.
Nếu hồ sơ xin trả góp số thuế nợ của quý vị được chấp thuận, quý vị phải đóng $43 lệ phí một lần thủ tục trả góp. Số tiền này sẽ được trừ ra từ khoản tiền góp đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị muốn được trả nợ bằng phương pháp trừ trực tiếp vào tài khoản có trong ngân hàng của quý vị, quý vị vẫn phải nộp mẫu đơn 9465 có kèm theo một một chi phiếu trống (a voided check) dùng để rút tiền để bắt đầu qrá trình trả nợ bằng cách trích trực tiếp và định kỳ từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Trường hợp, quý vị chọn phương pháp trừ trực tiếp tiền thuế trả góp từ lương, quý vị cần phải nộp đơn đồng ý cho trích tiền lương để trả nợ cho chủ cơ quan nơi quý vị làm việc. Mẫu đơn 2159 là mẫu đơn cho phép trích tiền lương của quý vị gởi cho chủ và chủ cũng đồng ý thực hiện điều yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý ngay cả khi đề nghị thanh toán tiền thuế nợ của quý vị đã được chấp thuận, tiền lãi và tiền phát phát sinh trên số thuế nợ vẫn tiếp tục được cộng chung vào tiền nợ. Số tiền phạt và tiền lãi sẽ giảm dần khi số thuế nợ của quý vị giảm đi.
Điều quan trọng hơn cả là xin đừng bỏ qua và bỏ quên các thông báo của IRS khi nhận được. Nếu quý vị không đóng thuế hoặc không thực hiện các khoản thuế trả dần như đã thoả thuận thanh toán đầy đủ ban đầu, IRS có thể tiến hành tịch thu tài sản của quý vị để trừ nợ bao gồm việc nộp đơn xin lệnh của chính phủ Liên bang thu giữ tài sản để thế chấp nợ (filing a Notice of Federal Tax Lien), thực hiện việc đánh thuế như đã thông báo (serving a Notice of Levy), hoặc sử dụng tiền refund của quý vị để trừ nợ (offset a tax refund).
Nếu quý vị không thể đóng thuế vào lúc này, xin hãy gọi số 1-800-829-1040 để được giúp đỡ. Trường hợp quý vị nhìn nhận rằng quý vị không có khả năng thanh toán bất cứ khoản tiền thuế nợ nào, IRS có thể tạm hoãn việc tịch thu tài sản của quý vị cho đến khi các điều kiện tài chính của quý vị trở nên khá hơn. Khi gọi, để có thể được cố vấn tốt hơn, xin hãy cung cấp cho chúng tôi các thông tin tài chính xác thực qua các chứng từ liên quan quý vị đã chuẩn bị trước, chẳng hạn, giấy báo lương, hợp đồng thuê nhà ở, các báo cáo tài chính về khoản tiền vay mua nhà hay mua xe, hoặc các khoản nợ vay khác quý vị phải trả v.v.
Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề trả góp số thuế nợ từ mạng thông tin điện tử của IRS tại địa chỉ www.irs.gov.
Quý vị có quyền và được bảo vệ bởi pháp luật trong suốt quá trình trả nợ. Nếu quý vị muốn có được một bản in về "quyền lợi của người khai thuế - Your Rights as a Taxpayer" , về các sắp xếp để được trả dần số thuế nợ, các thoả thuận trả góp, và những điều có thể xảy ra nếu quý vị không tiếp tục trả góp tiền thuế còn nợ, xin tham khảo thêm ấn bản 594. Ấn bản này trình bày quá trình thu hồi thuế nợ của IRS (Publication 594 - The IRS Collection Process). Ngoài ra, ấn bản số 1 cũng sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về các quyền lợi của người đóng thuế (Publication 1 - Your Rights as a Taxpayer).

16/10/2018(Xem: 302)
Vậy là thêm một người dân chết trong đồn công an… Lý do, cũng được công an giải thích là tự tử. Có vẻ như công an thời này ưu việt hơn mọi thời, khi người dân cứ rủ nhau vào đồn công an tự sát.
16/10/2018(Xem: 296)
BEIJING - Các âu lo về tương lai khiến dân có của Hoa Lục gửi tiền ra ngoài nước và tìm cách nhập cư Australia bằng chiếu khán dài hạn.
16/10/2018(Xem: 104)
WASHINGTON - TT Trump loan báo : đã nói chuyện với vua Salman về vụ mất tích của nhà báo Khashogi và cử ngoại trưởng Pompeo tức khắc đi Riyadh để thảo luận tình thế này với nhà lãnh đạo vương quyền Saudi. TT Trump xác nhận với đoàn phóng viên phụ trách tường thuật về Bạch Ốc “Nhà vua không hay biết – sự phủ nhận này rất mạnh”.
16/10/2018(Xem: 165)
WASHINGTON - Ông Cui Tiankai, ĐS Trung Cộng tại thủ đô Hoa Kỳ, xác nhận với CNN : không biết ai là thẩm quyền quyết định để nói chuyện mậu dịch, là thực tế gây phức tạp khả năng đàm phán để giải tỏa các tranh chấp.
16/10/2018(Xem: 75)
KABUL - Hiện tình lương thực của 3 triệu dân Afghanistan là khẩn cấp trong khi xứ sở này chống chỏi với thời tiết khô hạn chưa từng thấy – thất bát về mùa màng và chăn nuôi tại miền bắc và miền tây khiến hàng trăm ngàn dân di tản. Cao độ của khô hạn diễn ra đúng lúc bầu cử QH quá hạn 3 năm đang được chuẩn bị.
16/10/2018(Xem: 68)
MOSCOW - Chế độ Putin tiếp tục truy bức đối lập – chính khách đối lập trẻ Alexei Navalny 42 tuổi bị tống gian 2 lần liên tiếp về tội tổ chức biểu tình không xin phép lại mới nhận được giấy triệu tập của Bộ nội vụ - ông thông báo bằng website : Bộ nội vụ muốn chất vấn về điều gọi là “vu cáo” mà ông tin là có liên quan với vụ luật sư chống tham nhũng Sergei Magnitsky chết trong tù năm 2009.
16/10/2018(Xem: 87)
KUALA LUMPUR - 3 năm sau khi bị tống giam về tội hành dâm bằng hậu môn, chính khách chủ trương cải tổ Anwar Ibrahim đã trở lại sân khấu chính trị Malaysia bằng thắng lợi bầu cử - ông Anwar đã tuyên thệ nhậm chức sáng Thứ Hai, nhận 1 ghế dân biểu của phe cầm quyền, cùng hàng ngũ với Thủ Tướng Mahathir Mohammad, là người đã sa thải ông về các tội tham nhũng và hành dâm bằng hậu môn.
16/10/2018(Xem: 90)
BANGKOK - Thủ Tướng gốc quân đội Prayut Chan-O-Cha mở trang Facebook với ý định thu thập dân ý đã thấy tràn ngập bằng các phản hồi tiêu cực chỉ 1 ngày sau, theo tường thuật của AFP.
16/10/2018(Xem: 68)
BRUSSELS - Chính quyền vương quốc Anh được EU báo tin : còn thời gian để thương lượng, vá dược báo động “EU đang chuẩn bị tình huống thất bại”. Hội nghị ngoại trưởng EU họp tuần này nhận rằng 1 thỏa thuận không được thảo luận, và hội nghị thượng đỉnh họp trước đó được mô tả là “giờ phút của sự thật”.
16/10/2018(Xem: 108)
HONG KONG - Các nhà tranh đấu của “Liên hội sinh viên độc lập – SIU” và hàng chục cảm tình viên tụ tập biểu tình trước lãnh sự quán Hoa Kỳ hồi tối chủ nhật, để yêu cầu chính phủ Trump trừng phạt các viên chức hành pháp của đặc khu về hạn chế các quyền tự do dân chủ, vì là phản bội quần chúng. Báo bản xứ tường thuật : khoảng 100 người tuần hành với các khẩu hiệu “Free Hong Kong”, và “Hong Kong is not China”.
16/10/2018(Xem: 83)
SEOUL, Nam Hàn -- Thêm nhiều lạc quan về hòa bình trên bán đảo Đại Hàn.
16/10/2018(Xem: 65)
Khoảng giữa tháng 10/2018, công ty MedAware tại Isarel ra mắt phần mềm cùng tên sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dò và phát hiện các vấn đề có thể xảy ra trong việc kê đơn thuốc sai trước khi chúng có thể gây nguy hiểm đến cho người bệnh. Hiện phần mềm đang hoạt động thử nghiệm tại 2 bệnh viện ở Isarel và đang chuẩn bị triển khai tại 4 hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ và Isarel.
16/10/2018(Xem: 92)
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới có tên Unsend, cho phép người dùng có thể nhanh chóng rút lại tin nhắn đã gửi tới người dùng khác.
16/10/2018(Xem: 94)
Westminster (Bình Sa) - - Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông... đã liên tục biểu tình hằng tuần để yểm trợ cho đồng bào quốc nội phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018.
16/10/2018(Xem: 93)
Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Mile Square Park trong khu Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 13/10/2018, Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu Trung Tâm Tự Do (Freedom Hall).
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2018, sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng, hãng smartphone sang trọng Vertu đã trở lại. Thương hiệu ban đầu được sở hữu bởi Nokia, nhưng sau đó đổi chủ vài lần trước khi tuyên bố phá sản và ngừng kinh doanh vào năm 2017.
Sao Mộc trông hơi khác một chút trong ánh sáng cực tím. Để giải thích tốt hơn về những chuyển động đám mây của sao Mộc và giúp tàu vũ trụ Juno robot của NASA nghiên cứu bối cảnh hành tinh của những vùng nhỏ mà nó nhìn thấy, Kính viễn vọng Không gian Hubble sẽ được định hướng để thường xuyên ghi lại hình ảnh toàn bộ hành tinh khổng lồ này.
Khoảng giữa tháng 10/2018, tại hội nghị Adobe MAX 2018 tại Los Angeles, Adobe đã trả lời yêu cầu của cộng đồng sáng tạo bằng cách tiết lộ một sản phẩm được gọi là Photoshop CC "chính chủ" dành cho iPad
Khoảng giữa tháng 10/2018, Adobe đã giới thiệu ứng dụng biên tập video trực tiếp có tên là Premiere Rush CC, phiên bản rút gọn của phần mềm Premiere Pro hướng đến người dùng dựng phim cơ bản, hỗ trợ ứng dụng di động trước mắt trên nền tảng iOS cho iPhone và iPad, bên cạnh ứng dụng cho PC và macOS. Ứng dụng cho nền tảng Android sẽ được phát hành trong năm 2019.
Khoảng giữa tháng 10/2018, CEO Amazon Jeff Bezos đã bảo vệ việc hợp tác của công ty với quân đội Mỹ, cho rằng: “Đây là một đất nước tuyệt vời và nó cần được bảo vệ” – cũng ngầm tỏ ý khiển trách quyết định của Google khi từ bỏ các hợp đồng với quân đội Mỹ.
Tháng 10/2018, Microchip Technology ra mắt bo mạch phát triển Đồ dùng kết nối Internet of Things mới AVR-IoT WG, có tốc độ cao và là một phần mở rộng của mối quan hệ hợp tác với Google Cloud, cho phép các nhà thiết kế thử nghiệm các thiết bị được kết nối trong vòng vài phút.
Samsung đang hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ mạng tại Hàn Quốc và Mỹ để thực hiện cuộc cách mạng 5G. Công ty đã tiến hành nhiều thử nghiệm với các đối tác để giới thiệu công nghệ mới. Khoảng giữa tháng 10/2018, Samsung thông báo việc chuyển dữ liệu đầu tiên đã được thực hiện trên thiết bị mạng 5G thương mại trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, hãng bán lẻ 132 năm tuổi Sears đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá sản Mỹ, sau nhiều năm kinh doanh bết bát và chìm trong nợ nần. Trang CNN cho biết, khoản nợ 134 triệu USD tới hạn ngày 15/10/2018, nhưng không thể trả được là “giọt nước làm tràn ly”, dẫn tới quyết định của Sears.
Khoảng giữa tháng 10/2018, công ty MedAware tại Isarel ra mắt phần mềm cùng tên sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để dò và phát hiện các vấn đề có thể xảy ra trong việc kê đơn thuốc sai trước khi chúng có thể gây nguy hiểm đến cho người bệnh. Hiện phần mềm đang hoạt động thử nghiệm tại 2 bệnh viện ở Isarel và đang chuẩn bị triển khai tại 4 hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ và Isarel.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới có tên Unsend, cho phép người dùng có thể nhanh chóng rút lại tin nhắn đã gửi tới người dùng khác
Tháng 10/2018, Google chính thức ngừng bỏ thầu dự án Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), một hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khổng lồ có giá trị tới 10 tỷ USD. Công ty đưa ra quyết định bỏ thầu sau khi bị nhân viên phản đối và lo ngại dự án có thể vi phạm các nguyên tắc đạo đức về AI mà Google đã tự đặt ra
Nhìn từ xa, tổng thể M16 trông giống một con đại bàng. Nhưng khi tiến gần hơn một chút, có thể thấy tinh vân Đại Bàng lại chứa một vùng sáng, tựa như một cửa sổ mở ra vào trung tâm của một vỏ khí bụi tối lớn hơn. Qua khung cửa sổ, toàn bộ một cụm sao mở xuất hiện với nhiều ngôi sao mới đang hình thành. Trong lỗ hổng đó, những chiếc cột cao và những vầng viên tròn của bụi đen cùng khí phân tử lạnh nằm bên những ngôi sao trẻ màu xanh.
Tính đến tháng 10/2018, HTC đang lâm vào khủng hoảng, nhưng điều đó không thể ngăn cản hãng thử nghiệm các sản phẩm mới
Hồi năm 2017, Google phát hành sản phẩm tai nghe Pixel Buds, không chỉ tích hợp trợ lý ảo Google Assistant mà còn hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực bằng Google Translate. Kể từ đó, nhiều chiếc tai nghe hỗ trợ Google Assistant được các hãng khác ra mắt, nhưng thiếu tính năng dịch. Đến khoảng giữa tháng 10/2018, Google cho biết sẽ mở khoá tính năng dịch theo thời gian thực cho mọi tai nghe có Google Assistant.
Khoảng giữa tháng 10/2018, bằng một kỹ thuật chỉnh sửa gen hoàn toàn mới, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã có thể tạo ra thành công một con chuột con là con của 2 con chuột mẹ mà không cần tới chuột đực