Hôm nay,  

Phải Làm Gì Nếu …

20/04/200500:00:00(Xem: 1867)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Sau mùa thuế nếu quý vị không đang tự hỏi "Bao giờ mới nhận được tiền refund"" quý vị chắc hẳn đang thưởng thức những ngày thảnh thơi vì các khoản thuế nợ đã thanh toán xong"" Hay quý vị vẫn đang còn ưu tư vì hồ sơ thuế chưa kịp gởi đi"
… quý vị chưa nộp hồ sơ khai thuế, với nhiều lý do, cho năm 2004 vừa qua và nhiều năm trước đây, quý vị có lẽ đã không biết chắc chắn rằng quý vị có nên khai và nộp hồ sơ thuế hay không. Cũng có thể lý do quý vị không nộp đơn thuế chỉ vì quý vị không có đủ tiền nộp thuế; và cũng có thể quý vị biết nếu nộp kịp hồ sơ quý vị có thể lấy về được ít tiền refund, nhưng vì bận rộn quá nên chẳng có chút thời gian nào rảnh rang v.v.
Bất kể vì lý do gì quý vị đã không nộp đơn khai thuế trước ngày đáo hạn, quý vị cũng hãy nộp đơn thuế ngay, càng nhanh càng hay. Nếu quý vị cần giúp đỡ, các nhân viên Sở Thuế Vụ luôn sẵn sàng giúp quý vị.
Trường hợp quý vị không chắc chắn quý vị có cần phải nộp hồ sơ thuế hay không, xin hãy đọc thêm các tài liệu về "Những Ai Phải Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Ở Hoa Kỳ" - Who Must File a Tax Return"" Nếu quý vị không có tiền đóng đủ số thuế còn thiếu, chúng tôi, IRS có thể giúp quý vị bằng cách sắp xếp để quý vị có thể trả dần số tiền thuế nợ.
Chậm trễ trong việc nộp hồ sơ khai thuế (khai thuế sau ngày đáo hạn) có thể đưa đến kết quả là quý vị phải đóng các khoản tiền phạt và tiền lời trên số thuế nợ chưa thanh toán. Nếu quý vị đã không nộp hồ sơ thuế vào ngày hết hạn của năm 2004, ngày 15 tháng 4 vừa qua, và quý vị cũng không nộp đơn xin gia hạn tự động (4 tháng, tính đến ngày 15 tháng 8) cũng như xin gia hạn thêm 2 tháng sau thời gian 4 tháng gia hạn ban đầu, quý vị có thể hiện đang vi phạm pháp luật vì đã khai thuế trễ hạn, và cũng có thể quý vị đang vi phạm việc không đóng các khoản tiền phạt này.
Nếu quý vị không đủ tiền đóng thuế và quý vị đã nộp hồ sơ thuế rồi, quý vị chỉ vi phạm việc không đóng thuế đúng hạn, và do đó quý vị chỉ vi phạm việc nộp phạt mà thôi. Quý vị vẫn phải đóng tiền lời trên số tiền thuế chưa đóng vào ngày đáo hạn mặc dù quý vị đã nộp đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế. Ngoài ra, tiền lời cũng được áp dụng trên các khoản tiền phạt của quý vị cho đến khi quý vị trả hết số thuế nợ.
Trường hợp quý vị có những thắc mắc liên quan đến hồ sơ khai thuế của quý vị, hay quý vị muốn biết thêm chi tiết về vấn đề trả góp số thuế nợ, hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan đến thuế vụ, xin hãy gọi cho IRS tại số 1-800-829-1040.
… quý vị không có tiền đóng thuế, bài viết này sẽ cung cấp cho quý vị một số các biện pháp để thanh toán món nợ thuế lợi tức đóng cho chính phủ Liên bang. IRS sẽ đề nghị với quý vị một số các phương thức thanh toán tiền thuế nợ một phần cũng như toàn bộ số thuế quý vị phải đóng. Điều quan trọng hơn cả là cho dù không có tiền để trả hết số nợ ngay, quý vị cũng nên nộp hồ sơ khai thuế ngay.
Nếu quý vị có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán số thuế nợ, tốt hơn cả quý vị trả đúng và trả đủ số tiền thuế còn thiếu. Quý vị có thể liên lạc với công ty thẻ tín dụng qua số điện thoại 1-800-272-9829 hoặc số 1-888-729-1040. Quý vị cũng có thể vay tiền để thanh toán toàn bộ số thuế nợ bằng cách vay trên phần tiền nhà quý vị thực sự làm chủ, hoặc nói cách khác, trên phần nhà quý vị đã thực sự bỏ vào căn nhà trên số tiền đưa trước hoặc/và phần tiền vay để mua nhà đã trả cho công ty thế chấp (home equity). Vì quý vị phải trả tiền lời trên số tiền thuế chưa thanh toán tính và cộng vào món tiền thuế nợ hằng ngày, cộng thêm mức phạt tính theo tháng do không thanh toán thuế nợ đúng hạn định, quý vị nên trả đủ số thuế nợ sớm chừng nào tốt chừng nấy để giảm thiếu số tiền lãi cũng như khoản tiền phạt phải chịu do nộp thuế hoặc không khai thuế đúng thời hạn quy định. Thường thường lãi xuất ngân hàng quý vị phải đóng khi vay tiền tấp hơn các khoản tiền phạt và lãi phạt cộng chung theo quy định của các điều luật thuế. Đồng thời, khi quý vị vay tiền ngân hàng hay sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán đầy đủ số thuế nợ, quý vị sẽ tránh được việc bị tịch biên tài sản để trừ số thuế nợ.

Trường hợp quý vị không thể thanh toán trọn số tiền thuế còn thiếu qua các khoản tiền vay hoặc nhờ cơ quan tín dụng thanh toán trước giúp quý vị, Sở Thuế Vụ sẽ đồng ý để quý vị trả dần số thuế nợ bằng cách gia hạn thêm thời gian đóng thuế ngắn hạn và bằng hợp đồng trả góp. Có 3 hình thức thanh toán dần tiền thuế nợ: (1) Quý vị có thể đồng ý để ngân hàng trừ giúp quý vị khoản tiền góp trực tiếp từ tài khoản của quý vị (direct debit from your bank account), (2) quý vị có thể đồng ý để chủ cơ quan của quý vị trích bớt tiền lương mỗi kỳ của quý vị để trả nợ (payroll deduction from your employer), hoặc (3) quý vị đồng ý thanh toán số tiền nợ đều đặn (routine installment agreement). Khoản tiền góp thường căn cứ trên khả năng thanh toán của quý vị và quý vị có thể duy trì được việc trả góp cho đến khi thanh toán hết số tiền thuế nợ. Hai biện pháp trừ trực tiếp từ tài khoản có của quý vị và từ các kỳ lương giúp quý vị duy trì đuợc tình trạng trả góp đều đặn, đúng kỳ hạn vì các khoản thanh toán được lập trình tự động và do đó những trường hợp vi phạm thoả thuận ít khi xảy ra.
Trường hợp quý vị muốn yêu cầu được trả dần số thuế nợ, bất kể quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế hay chưa, hay quý vị đã nhận được thông báo nợ của IRS, quý vị đều phải nộp mẫu đơn 9465. Mẫu đơn này là yêu cầu được trả góp số thuế nợ (Form 9465 - Installment Agreement Request); quý vị cũng có thể viết thư yêu cầu IRS đồng ý để quý vị được đóng thuế theo kế hoạch thanh toán nợ của quý vị. Sau khi đã điền đầy đủ vào mẫu đơn 9465 hoặc thảo xong kế hoạch trả nợ của quý vị, xin cặp đơn hay thư đề nghị thanh toán tiền thuế nợ của quý vị chung với giấy báo nợ hoặc hồ sơ khai thuế của quý vị. Xin để mẫu đơn 9465 hoặc đơn đề nghị trả nợ ngay trên trang đầu của bộ hồ sơ khai thuế hoặc trên đơn xin trả góp tiền tiền thuế nợ. Quý vị nên ghi rõ số tiền và ngày nhất định trong mỗi tháng quý vị có thể thanh toán khoản tiền góp. Sở Thuế Vụ sẽ trả lời yêu cầu của quý vị, thường thường trong vòng 30 ngày, bất kể đơn xin được trả dần tiền thuế nợ của quý vị có được chấp nhận hay không, và ngay cả khi IRS cần thêm thông tin họ cũng sẽ liên lạc với quý vị.
Nếu hồ sơ xin trả góp số thuế nợ của quý vị được chấp thuận, quý vị phải đóng $43 lệ phí một lần thủ tục trả góp. Số tiền này sẽ được trừ ra từ khoản tiền góp đầu tiên của quý vị. Nếu quý vị muốn được trả nợ bằng phương pháp trừ trực tiếp vào tài khoản có trong ngân hàng của quý vị, quý vị vẫn phải nộp mẫu đơn 9465 có kèm theo một một chi phiếu trống (a voided check) dùng để rút tiền để bắt đầu qrá trình trả nợ bằng cách trích trực tiếp và định kỳ từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Trường hợp, quý vị chọn phương pháp trừ trực tiếp tiền thuế trả góp từ lương, quý vị cần phải nộp đơn đồng ý cho trích tiền lương để trả nợ cho chủ cơ quan nơi quý vị làm việc. Mẫu đơn 2159 là mẫu đơn cho phép trích tiền lương của quý vị gởi cho chủ và chủ cũng đồng ý thực hiện điều yêu cầu của quý vị. Xin lưu ý ngay cả khi đề nghị thanh toán tiền thuế nợ của quý vị đã được chấp thuận, tiền lãi và tiền phát phát sinh trên số thuế nợ vẫn tiếp tục được cộng chung vào tiền nợ. Số tiền phạt và tiền lãi sẽ giảm dần khi số thuế nợ của quý vị giảm đi.
Điều quan trọng hơn cả là xin đừng bỏ qua và bỏ quên các thông báo của IRS khi nhận được. Nếu quý vị không đóng thuế hoặc không thực hiện các khoản thuế trả dần như đã thoả thuận thanh toán đầy đủ ban đầu, IRS có thể tiến hành tịch thu tài sản của quý vị để trừ nợ bao gồm việc nộp đơn xin lệnh của chính phủ Liên bang thu giữ tài sản để thế chấp nợ (filing a Notice of Federal Tax Lien), thực hiện việc đánh thuế như đã thông báo (serving a Notice of Levy), hoặc sử dụng tiền refund của quý vị để trừ nợ (offset a tax refund).
Nếu quý vị không thể đóng thuế vào lúc này, xin hãy gọi số 1-800-829-1040 để được giúp đỡ. Trường hợp quý vị nhìn nhận rằng quý vị không có khả năng thanh toán bất cứ khoản tiền thuế nợ nào, IRS có thể tạm hoãn việc tịch thu tài sản của quý vị cho đến khi các điều kiện tài chính của quý vị trở nên khá hơn. Khi gọi, để có thể được cố vấn tốt hơn, xin hãy cung cấp cho chúng tôi các thông tin tài chính xác thực qua các chứng từ liên quan quý vị đã chuẩn bị trước, chẳng hạn, giấy báo lương, hợp đồng thuê nhà ở, các báo cáo tài chính về khoản tiền vay mua nhà hay mua xe, hoặc các khoản nợ vay khác quý vị phải trả v.v.
Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề trả góp số thuế nợ từ mạng thông tin điện tử của IRS tại địa chỉ www.irs.gov.
Quý vị có quyền và được bảo vệ bởi pháp luật trong suốt quá trình trả nợ. Nếu quý vị muốn có được một bản in về "quyền lợi của người khai thuế - Your Rights as a Taxpayer" , về các sắp xếp để được trả dần số thuế nợ, các thoả thuận trả góp, và những điều có thể xảy ra nếu quý vị không tiếp tục trả góp tiền thuế còn nợ, xin tham khảo thêm ấn bản 594. Ấn bản này trình bày quá trình thu hồi thuế nợ của IRS (Publication 594 - The IRS Collection Process). Ngoài ra, ấn bản số 1 cũng sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về các quyền lợi của người đóng thuế (Publication 1 - Your Rights as a Taxpayer).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.