Hôm nay,  

Nếu Vnch Bắc Tiến Thì Có Thể Thắng Csvn Từ Lâu

04/03/200200:00:00(Xem: 17108)
LTS: Dưới đây là bản dịch ra tiếng Việt của tài liệu "Vietnam: What next" The Strategy of Isolation" tiếp theo quyển sách tiếng Anh "The Final Collapse, Sự sụp đổ cuối cùng" do Đại tướng Cao Văn Viên, nguyên Tổng trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội VNCH trước 1975, viết cho Trung tâm Quân sử Hoa kỳ tại Hoa Thịnh Đốn năm 1985. Kế hoạch do tướng Cao Văn Viên trình bày trong bài này, nếu đã được Chính phủ Miền Nam và Đồng minh Hoa kỳ chấp nhận thi hành tới cùng, có thể đem lại cho chiến tranh chống Bắc Việt một cục diện mới chăng" Đặc biệt, đây là lần đầu tiên kế hoạch Bắc Tiến được trình bày bởi chính Tướng Viên, người đề nghị giải pháp này. Việt Báo trân trọng cảm ơn cựu Đại Tướng đã cho phép đăng tải bài này, và cũng cảm ơn GS Lâm Lễ Trinh đã giúp xin phép.

*
Mới ngày nào, trong thập niên 50, quân đội CSVN khổ cực khuân vác súng đạn đi bộ, băng rừng, lội suối để xâm nhập miền Nam. Đoạn đường chiến tranh gian khổ này đã được đổ đầy bằng mồ hôi và xương máu của những người lính Việt Minh. Họ đã tận lực dùng sức người khuân, vác, đẩy những xe đạp thồ vận tải súng đạn, thuốc men, lương thực ra tận chiến trường. Những hình ảnh này được CS tuyên vận khắp nơi đã làm những tướng lãnh Pháp tại chiến trường Đông Dương phải lắc đầu bất tín và thương hại.

Nhưng vào giữa năm 1954, khi quân đội viễn chinh oai hùng Pháp bị đại bại tại vùng núi non lòng chảo và nơi đó đã sanh ra một huyền thoại bách chiến bách thắng của quân đội CSBV.

Thật vậy, chỉ với sức lao động, CS Việt Minh đã khéo léo, tháo vác vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí đến Điện Biên Phủ để chuẩn bị tham chiến một trận đánh đầu tiên để đời của chiến tranh VN. Binh đoàn thiện chiến viễn chinh Pháp bị cô lập phải đầu hàng. Và một hội nghị ngưng bắn được triệu tập vài tuần sau đó.

Rồi sáu năm sau, CS đã áp dụng y khuôn lối "Lao Động vận chuyển" vũ khí của Việt Minh để nhen nhúm lại cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Và suốt một thập niên kế tiếp, chiến thuật này là một yếu tố quan trọng quyết định tại chiến trường.

Ngoài ra, chúng còn áp dụng chủ nghĩa hành quân linh động Cá và Nước của Mao Trạch Đông. Dân là Nước, du kích quân là Cá đã được CSVN tận dụng sau khi rút tiả những kinh nghiệm trong đệ nhị thế chiến và cuộc chiến với thực dân.

Thật vậy trong suốt 25 năm chiến tranh, CSVN đã đạt được hai ưu thế lớn so với quân đội đồng minh.

Thứ nhứt là những mật khu an toàn cho bộ đội nằm trong nước hay sát biên giới đã giúp cho họ thoái khi thua, tiến khi chiến trận thuận lợi.

Thứ hai, khủng bố tàn bạo, tẩy não thẳng tay, ép buộc nông dân miền Nam cộng tác trong việc che chở cho sự chuyển quân, hiện diện của bộ đội và cung cấp tin tức tình báo cho họ. CS không đã không ngần ngại giết chóc, thủ tiêu tàn nhẫn dân lành vô tội, miễn sao họ đạt được thắng lợi những mục tiêu quân sự hay chính trị .

NHỮNG CHIẾN THUẬT QUÂN SỰ CĂN BẢN:

Để chống lại cuộc chiến tranh du kích, QLVNCH và Đồng Minh đã dùng tất cả mọi biện pháp để làm chậm lại việc xâm lăng của quân đội CSBV, là lực lượng hậu cần của MTGPMN. Tuy nhiên, trong 4 năm vừa qua, CSVN đã áp dụng sáu điểm chiến thuật của Mao Trạch Đông để chống lại những chiến lược căn bản của QLVNCH và Đồng Minh. CSVN lùi khi quân ta tiến và tấn công khi ta rút lui, rút từ chiến thuật lấy ít chống nhiều.

Chiến thuật lấy nhiều chống ít để tiêu diệt và chiếm đoạt quân trang, quân dụng của đối phương. Chúng cũng đã áp dụng triệt để chiến thuật Cá và Nước: quân đội CS và người dân miền Nam.

Sau tám năm, cuộc chiến tranh du kích đã đổi chiều vào năm 1967, khi quân chính quy CSBV và QLVNCH/ Đồng Minh chính thức đụng trận hằng ngày không phân thắng bại trên khắp chiến trường VN. Cả hai phía chỉ có thể dành phần thắng lợi một cách tương đối nào đó thôi.

Để đối đầu với hỏa lực hùng hậu của Đồng Minh, CSVN đánh nhanh và rút lẹ . Sai lầm của chúng ta là đã không tận dụng hỏa lực hùng hậu nầy để tận diệt CSBV trong lúc họ thối lui. Chúng ta đã để cho họ rút an toàn vào những chiến khu. Ngược lại, CSVN cũng không tiêu diệt được QLVNCH và không đưa quân đội Đồng Minh vào thãm cảnh 18 năm về trướccuả Điện Biên Phủ để tạo được tiếng vang trên chính trường quốc tế.

SỰ BẾ TẮC CỦA CHIẾN TRANH

Khía cạnh của thế cờ bế tắc này được nhìn rỏ ràng về phiá Bắc Việt, và với chính sách tuyên truyền quốc tế, HàNội đã thành công trong việc biện minh cho cuộc chiến tranh với chiêu bài là họ chiến đấu cho Tự Do và Độc Lập.

Chiêu bàøi này đã không được sự hưởng ứng của một số dân chúng miền Nam có quá nhiều kinh nghiệm sống với CS.

Lúc đó, CSVN cứ tiếp tục âm thầm lủng đoạn tình trạng kinh tế, xả hội miền Nam VN và cho đến năm 1967, cuộc chiến VN đã thật sự bế tắc trên ba lãnh vực: quân sự, kinh tế và chính trị.

Các tướng lảnh Đồng Minh đã hiểu rằng sự leo thang chiến tranh mới có thể giãi quyết được sự bế tắc này. Nhưng những hậu quả gia tăng tối đa thêm nhiều chết chóc và tàn phá đã không phù hợp vơí đường lối của xứ Mỹ lúc bây giờ nên lực lượng QLVNCH và Đồng Minh đã bị giới hạn trong chiến trận.

Về phía BV, họ cũng nhận thức sự thực tế của cuộc chiến, nên họ đã phát động sự leo thang với chiến dịch tỗng tấn công . Chiến dịch này đã suýt xoát đưa CSBV chiến thắng trong cuộc thôn tính miền Nam.

Đó là cuộc tổng tấn công, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. CSBV đã trắng trợn vi phạm ba ngày ngưng bắn do chính họ đề nghị . Họ cho quân CSBV len lỏi, xâm nhập và tổng tấn công tất cả các tỉnh, quận lỵ miền Nam.

Làm như thế để phủ nhận chiêu bài: "Đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm" của Đồng Minh. và họ muốn cho dư luận công chúng ở Mỹ chống đối mạnh thêm về chiến tranh và rút quân đội Mỹ ở Đông Dương về.

Sau 3 tháng chiến đấu, với hơn 80,000 quân CSBV tữ vong, tập đoàn BV đã hoàn toàn thất bại trong việc kêu gọi dân chúng tổng nổi dậy. Lòng dân miền Nam càng thêm câm thù sự tàn ác của CSBV. Giấc mộng chiến thắng của họ đã được đỗi bằng sự tan tành của quân đội xâm lăng CSBV.

CHIẾN THUẬT BAO VÂY THÀNH THỊ

Kế hoạch Tết Mậu Thân do thống chế Lin Piao đề xướng dùng nông thôn bao vây thành thị. Bộ tư lịnh CSBV nghĩ rằng quân lính của họ đã kiểm soát được hầu hết các làng, ấp, xả sẻ giúp cho họ tấn công vào các thành thị. Nhưng giữa năm 1968, Hoa kỳ và QLVNCH đã đẫy lui được CSBV ra khỏi xa vùng thành thị và chúng ta đã kiểm soát được một phần lớn nông thôn ở miền Nam. Do đó, CSBV đã hòan tòan thất bại trong trận chiến Tết Mậu Thân. Họ huênh hoang tuyên truyền Tết Mậu Thân là một chiến thắng lớn về tuyên vận, như họ cũng xác nhận đó là một thãm bại nặng nề về quân sự. Vì thế, sau cuộc kiểm thảo về "Hậu Mậu Thân" , trung ương đảng miền Nam đã ban hành bản nghị quyết thứ chín với một chính sách mới về việc "tiết kiệm tiềm năng quân lực". Có nghỉa là họ phải trở về dạng du kích chiến.

Về phía QLVNCH, Tết Mậu Thân đã là một lợi điểm cuả chiến tranh và giữa năm 1968, trong lúc quân CSVN đã rút đi, quân lực Đồng Minh đã thông qua một loạt chính sách hầu giải quyết được sự bế tắc của cuộc chiến . Sự việc toàn dân đã tự đứng lên chống CS trong những ngày Tết Mậu Thân, chính phủ VNCH đã thực hiện một quyết định vô cùng trọng đại, ảnh hưởng hoàn toàn vào sư sống còn của nước nhà, đó là việc "Vủ Khí Hoá" toàn thể nhân dân VNCH: Hơn 500,000 vủ khí thời đệ nhị thế chiến đã được trang bị cho Lực Lượng Nhân Dân Tự Vệ VN tuổi từ 16 đến 50.

Và sau đó, lực lượng võ trang đã lên đến 2 triệu người để chống lại bọn CSBV. Cuộc chiến VN đã xoay chiều trở thành chiến tranh của toàn thể Nhân Dân Miền Nam. Con cá CSBV đã không còn đầy Nước trong hồ Nhân Dân Miền Nam để mà vùng vẫy như thuở xưa. Mực nước đã cạn đến mức nguy hiểm cho sự di chuyển quân đội của họ.

Từ lực lượng Nhân Dân Tự Vệ, các tiểu đoàn Dân Vệ và Điạ Phương Quân được thành lập để lảnh nhiệm việc chống CS tại điïa phương để 10 sư đoàn chính quy của QLVNCH được rảnh tay trong việc chống lại CSVN trên các chiến trường diện địa. Các sư đoàn này được tổ chức thành các lực lượng xung kích đặc nhiệm trong việc tìm và diệt CSBV tại các chiến khu của họ trên khắp lảnh thổ Việt Nam.

Vào hạ niên 1969, những vùng chiến địa của CSVN đã dần dần bị thu hẹp vào các mật khu vùng biên giới. Quân lực VNCH và Đồng Minh càng bành trướng, lớn mạnh và quân đội Hoa Kỳ được tái phối trí, phân chia chiến lược trách nhiệm các vùng hành quân.

Thừa lúc Ông Hoàng "Đỏ" Cao Miên, Norodom Sihanouk,bị hạ bệ , QLVNCH ào ạt tấn công quân CSBV tại các hậu cần của họ nằm sâu trong lảnh thổ Cao Miên, chiếm đóng hải cảng Kompong Som, cắt đứt đường hàng hải tiếp vận vủ khí cho CSBV.

Đường mòn Hồ Chí Minh chỉ là con đường tiếp liệu duy nhất cho CSVN trên đường xâm nhập miền Nam. Và đây cũng là một lý do chiến lược đưa tơí việc tranh luận về cuộc hành quân 719 Hạ Lào tại Tchepone và những vùng phụ cận nơi biên giới Lào Việt.

Bốn năm sau trận chiến Tết Mậu Thân, tình trạng chiến tranh miền Nam hằng ngày lâm vào một diển tiến mới. Khoảng 50 lính Mỹ, 350 chiến sĩ QLVNCH và hơn 2,500 lính CSBV tữ vong hằng tuần, cuộc khủng hoảng chiến tranh VN xoay dần về chiến tranh chiến lược. CSVN cố gắng bảo vệ con đường tiếp vận còn quân đội Đồng Minh thì cố gắng phá huỷ nó.

Thực vậy, CSBV đã mất những hậu thuẩn quân sự và chính trị của quần chúng . Tinh thần của cán binh CS càng ngày càng đi xuống, vì thế nhóm lảnh đạo cao cấp miền Bắc phải cố gắng giải quyết tình trạng nghiêm trọng này.

Về phiá Đồng Minh, ngoài phương diện thuần tuý quân sự, họ phải làm thế nào cho cuộc chiến đang kéo dài "

CHIẾN THUẬT BIỆT LẬP

Trong năm 1966, tác giã đã nhiều lần thuyết trình về "Chiến thuật biệt lập" trong các hội nghị quân sự vơiù các giai đoạn tuần tự như sau:

· Chia rẽ quân du kích và quần chúng để tiêu diệt hệ thống xâm nhập của chúng.

· Cô lập hóa lực lượng CS địa phương và lực lượng chính quy để dễ dàng tiêu diệt.

· Vô hiệu hóa những mật khu của CS

· Vô hiệu quá những căn cứ hậu cần CSBV tại các nước láng giềng

· Thiết lập một hệ thống chống xâm nhập ngay vĩ tuyến 17 từ Đông Hà cho đến Savannakhet

· Chia cách tuyến đầu của CSBV và những hậu cần bằng một cuộc đổ bộ trong vùng Vinh hay Hà Tỉnh.

* Thành lập một lực lượng Đồng Minh giữa Thái Lan, Lào, Cao Miên và VNCH.

Những sáng kiến chiến lược này thực sự đã được chính phủ VNCH dần dần thực hiện. Việc thành lập lực lượng vủ trang Nhân Dân Tự Vệ vào năm 1968 đã giúp người dân VNCH mạnh dạng chống lại những thũ đoạn khủng bố của bọn CS. Ngoài ra, chiến dịch Phượng Hoàng đã gần như hoàn toàn phá vỡ hầu hết các hệ thống ngầm tại nông thôn của Việt Cộng.

An ninh đã được vãn hồi trong khắp làng, thôn, xả,ấp.Con cá CS bây giờ không còn đũ sông nước của nhân dân để mà bơi lội được.

Tình trạng thuận lợi này giúp cho QLVNCH và Đồng Minh, với hỏa lực thật hùng hậu bắt đầu chiến thắng những chiến trận quy mô, riêng năm 1970, quân ta đã phá vỡ rất nhiều hậu cần của CSVN trên toàn lảnh thổ.

Cuộc đảo chánh ở Cao Miên đã giúp cho chúng ta tấn công, dẫm nát những căn cứ CS nằm dọc theo biên giới Cao miên như mật khu MoÛ Vẹt, Lưởi Câu, và cuộc tấn công bất ngờ một năm sau đó.

Chiến dịch hai tháng Lam Sơn 719 Hạ Lào vào 1971 để phá hoại cuộc âm mưu tấn chiếm vùng 1 chiến thuật của CSBV đã không gặt hái những kết quả mong muốn như năm 1970. Nhưng cũng đã phávỡ được được rất nhiều quân trang, quân dục cũng như hàng tấn vũ khí tại khu Tchepone.

Dư luận cho rằng cuộc hành quân 719 Hạ Lào đã thất bại vì họ tưởng rằng lực lượng Đồng Minh tấn công để kết thúc cuộc chiến. Nhưng sự thật không phải vậy, vì đó là một trong những chiến thuật trong Chủ Nghiả biệt lập cuả cuộc chiến. Hy vọng thời gian sau này, khi mọi sự được lắng dịu, dư luận sẻ hiểu rỏ kết quả của nó hơn.

Mặc dầu, dư luận chính trị hiện tại đang sôi nỗi về sự bế tắt của chiến tranh VN, chiến trận thực sự đang nghiêng phần thắng lợi về phiá Đồng Minh và họ đang phối hợp hai quan điểm chiến tranh và chính trị để thực hiện Chiến thuật Biệt Lập, một căn bản trong việc phục vụ quần chúng để đưa họ ra khỏi sự thống trị của CSVN.

Hơn nửa, để hoàn toàn biệt lập hóa CSVN, những nhà lảnh đạo phải cố gắng tối đa đem lại an ninh, xoá bỏ những tệ đoan xả hội và nâng cao cuộc sống cho quần chúng. Làm như thế, chính quyền sẻ được lòng dân. Dân không còn bất mãn,ta thán, là những điều kiện dễ dàng cho CS lợi dụng. Trong cuốn Chiến Tranh Hiện Đại, tác giả Roger Triquier cho rằng để chấm dứt chiến tranh, chính quyền phải thực hiện một chuyện duy nhất là thỏa đáp được những nguyện vọng của dân chúng mà thôi. Chánh phũ Mả Lai Aù rất thành công về chính sách nông dân. Chính quyền và giới lảnh đạo quân sự VNCH cần phải học hỏi về việc nầy để toàn hảo việc lo lắng cho hơn phân nữa dân chúng toàn quốc VNCH từ nông thôn mà ra. Tự Do luôn là điều tốt, nhưng Tự Do không thể làm hại đến sự an ninh cá nhân của những người khác.

Biện Pháp chống Cộng chưa hoàn hảo:

Cô lập quân CS và nông dân VN vẫn chưa là một phương pháp chống cộng hoàn hảo. Chúng ta cần phải thấu đáo về lối chiến lược liên hoàn, phối hợp 2 thế du kích và chiến tranh diện địa của CSVN.

Dùng du kích để phá rối và tập trung một lực lượng CSBV thật hùng hậu để tấn công. Với chiến thuật này, dân chúng miền Nam không bao giời có hòa bình và cuộc chiến này sẻ kéo dài, không bao giờ chấm dứt.

Vì thế quân đội Đồng Minh phải cần phải có thêm một chiến thuật diện địa song song với việc không quân đánh phá các mật khu và các đường xâm nhập của cộng quân hầu hoàn tất việc ngăn chận nguồn tài trợ tiến vận quân dụng và quân số của CS.

Lảnh thổ đặc biệt cuả Phi luật Tân, Đại Hàn, và Mả Lai đã không giúp CS chiến thắng được. Vì họ đã không có một diện địa dễ dàng cho việc xâm nhập. Còn lảnh thổ VNCH với hơn 1,000 dậm đất liền về phía Tây và hơn 1,000 dậm dọc dài phía đông duyên hải đã gây nhiều khó khăn cho Quân lực Đồng Minh trong việc ngăn ngừa CSVN xâm nhập. Thay vì kiểm soát sự xâm nhập bằng các hàng rào điện tử hay bằng những cuộn sắt thép gai, tác giả đề nghị thiết lập ngay một chiến tuyến ngăn chận với 30,000 quân kiểm soát phía nam vĩ tuyến 17 chạy dài từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho đến tỉnh Savannaket, Hạ Lào, dọc theo Cửu Long Giang.

XÂM LĂNG HAY ĐỒØNG MINH:

Chiến thuật này chắc sẻ gặp sự phản đối của quốc gia trung lập Lào dựa theo căn bản của hiệp định Geneve năm 1962. Nếu việc chống đối của họ quá cương quyết thì Quân Đồng Minh chỉ còn một biện pháp duy nhất khác là phải Bắc tiến. Chính quyền Saigon cần phải thuyết phục dư luận quốc tế việc Bắc tiến là môt phương thức duy nhất để buộc Bắc Việt nghiêm chỉnh trong việc đàm phán hầu giải quyết cuộc chiến Việt Nam.

Quân Đồng Minh sẻ đổ bộ ngay phía bắc vĩ tuyến 18 và phía nam ngay cửa khẩu Sông Cả. Từ cửa Bến thủy, lực lượng Đồng Minh sẻ tiến chiếm đèo Keo Neua và Mụ Già là hai đường xâm nhập chính vào miền Nam. Và từ đó, chúng ta sẻ kiểm soát hửu hiệu việc CSBV xâm nhập qua ngả đường mòn Hồ Chí Minh.

Lẽ đương nhiên, việc đổ bộ này sẻ vi phạm hiệp định Genève 1954 và trong lúc này cuộc hoà đàm tại Paris đang tiếp tục qua năm thứ tư, hy vọng những tinh vi của đường lối chính trị quốc tế sẻ cho cuộc chiến miền Nam một giãi pháp. Chính trị quốc tế sẻ ngăn trở cuộc tổng tấn công Bắc Việt tuy nhiên việc "giới hạn"Bắc tiến có thể thực hiện được nếu Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh thấy chiến trường Đông Nam Á Châu không còn thủ lợi được nữa.

Dù có Bắc tiến hay không đi nữa, sự an ninh của Đông Dương cũng phải được bảo đảm bằng cả hai đường lối chính trị và quân sự, việc này chắc chắn phải đưa đến sự liên kết đồng minh của Thái, Lào, Cao Miên và VNCH. Trong bài diển văn đọc tại Nam Vang vào tháng Ba, 1970, tác giả đã tiên đoán về việc 4 nước liên kết đông minh phải được thành hình vì đó là chiến tuyến chính để chống lại sự hung hăng của HàNội.

Lý thuyết vẫn dễ nói hơn thực hành, vì muốn giãi quyết cuộc chiến tranh Đông Dương, chúng ta cần phải có một chiến lược toàn diện về quân sự và chính trị. Nhưng tiếc thay, trong những năm vừa qua, chúng ta đã không có được một chiến lược như vậy nên không tìm được một giãi pháp thõa đáng nào cả.

Về phía Bắc Việt, họ vẫn muốn đạt được một chiến thắng bằng quân sự, tuy nhiên tình trạng yếu kém, đói khỗ nhiều năm tại miền Bắc, nhất là nạn lụt sông Hồng vỉ đại gần đây, đã đưa việc chiến thắng bằng quân sự như là một giấc mơ.

Về phía VNCH, mặc dầu tình hình sáng sủa hơn, tuy nhiên, những chính kiến xả hội bất đồng hiện nay đã không giúp cho chính quyền hiện hửu gặt hái được một kết quả lý tưởng. Trong lúc đó, quân viện của đồng minh Hoa Kỳ càng giãm bớt, giới hạn các cuộc tấn công, đặt để QLVNCH vào thế phòng thủ. Thế nên, trừ phi có một biến cố thật đặc biệt nào xảy ra, chúng ta có thể đánh "xã láng" để chấm dứt cuộc chiến.

Việc Hoa Kỳ và Đồng Minh không chính thức tuyên chiến tại VN làømột ưu điễm chính trị cho Hà Nội lợi dụng để tiếp tục ngoan cố tại bàn hội nghị và do đó Hoà Bình thực sự biết bao giờ mới đến được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.