Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mõ Sàigòn: Họa Phúc Khó Biết

19/08/200200:00:00(Xem: 3435)
Có một người ở Thường Châu, tên là Lý Hóa. Rải cỏ phơi ở chân giậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu "tích tích", vội lật lên xem, thì bắt ngay được một con Trĩ, bèn hí hửng hí ha chạy về khoe với vợ:
- Thiệt là có phần hổng cần gì lo. Cha ông xưa nói đố mà có trật, nên hôm nay lộc bỗng từ đâu bay tới, khiến được chút quà trong đám cỏ ngày qua. Có chút tươi vui trong cõi đời ô trọc. Thế mới biết phần tới thì ngồi không cũng có. Trời đã đong rồi thì cứ hưởng phước mà ăn. Trời đã dang tay, thì cuốc bẩm cày sâu làm chi cho nhọc. Chớ bôn ba cho lắm mà không phần không số - thì cắm cúi cả đời - ắt cũng chẳng giàu chẳng có được gì đâu!
Nói rồi, cười một tiếng ra chiều khoái trá, khiến bà vợ, đang cuốn chả giò vội ngẩng mặt nhìn lên, mới thấy chút thanh xuân hiện đầy trên nét mặt, nên trong phút chốc cũng mừng vui theo đó, rồi nhộn nhạo trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Tùy măt gởi lời. Tùy người gởi của. Duy chỉ có ông chồng là chẳng có gì… tùy hết trọi trơn - bởi lúc lớn khôn - đã nồi vung đâu đó gom về cho đủ bộ. Đó là chưa nói hồi đang còn bé tí. Cha mẹ hai đàng đã ước hẹn cùng nhau - nên chuyện nhớ thương - đến hôm nay vẫn chưa thấy gì hết cả. Thời may cõi trong xanh bỗng từ đâu ban xuống. Chút ơn lành để thay đổi đời ta, thì ta hông thể núp nơi đây mà không vùng lên được. Thế thì dẫu chưa… yêu ta cũng cứ cười mà vui tới - bởi bỉ cực qua rồi ắt tới hồi thái lai - thì ta không thể thiếu nghĩ suy mà cắt tình cho được. Chớ để ổng phất lên rồi sinh này sinh khác, thì uổng phí một đời ta thức dậy sớm hôm. Uổng phí cái sắc hương tàn theo khổ cực. Uổng phí bao ngày ta dày công vun xới, và uổng giọt lệ nồng lả chả tận đêm thâu!
Nghĩ thế, bèn mau mau đem con chim Trĩ vào làm thịt, rồi chạy bay ra quán bà Tư gần gốc mít. Mua lít rượu… trăm ngày mừng thắng lợi vừa qua. Sẵn trớn đã thông luôn những gì đang vướng bận, đặng chữ tào khang mỗi ngày luôn thăng tiến. Chớ không thể lu mờ như trăng lặn đầu non. Như lá như hoa héo khô vì bão ập. Phần ông chồng lại càng thêm sung sướng. Khi thấy vợ hiền bỗng khác lạ… hiền hơn, thành thử cứ dzô sâu mà chẳng lo âu gì hết cả, rồi trong lúc đang trào dâng cao hứng, mới khoan khoái rung đùi mà nghĩ tựa như ri:
- Thuận vợ thuận chồng… uống mấy chai cũng cạn. Thiệt là ngàn xưa nói gì ra cũng đúng. Cũng vẹn cả trăm phần hổng đặng một phần hư. Cũng có lý… lung tung chớ chẳng sai cái gì sất cả. Thôi thì một lần phê là một lần khó có. Sẵn… bả đang vui lòng ta cứ nhậu cho say. Chớ không thể đá sương sương rồi sinh điều hối hận, bởi mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Sao lại e dè bỏ mất một dịp may"
Đoạn, cứ nâng ly dzô mút chỉ đường tà, khiến bà vợ bỗng dừng tay chốc lát, rồi khoan khoái cười mà nghĩ tự mình ên:
- Ta vẫn nhớ người xưa thường hay nói đến: Con trẻ và đàn ông khi say có một điểm giống nhau. Đó là hay nói thật. Thôi thì sẵn… nó đang vui ta làm cho tới bến, đặng coi tâm địa thế nào mà chọn lấy đàng binh. Chớ không thể cứ tin luôn rồi trở làm sao kịp, khi có chút kim ngân dễ thay lòng thay tính. Thay cả tâm hồn thay mọi nết hiền ngoan. Thay áo thay khăn thay luôn bè với bạn. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới ôm mối hận lòng mà hổng biết mần răng" Mới tím cả châu thân mà chẳng làm chi được!
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhoẻn một nụ cười thật tươi, rồi với tay rót đầy ly cạn. Xong đâu đó liền hôn tóc chồng một phát, rồi nhẹ đôi lời như gió thổi vào tim:
- Thiếp về với chàng đã được mấy năm, mà thật lắm khi thấy điều thiết sót, nên tự chốn tâm can chẳng mấy khi mưa hòa gió thuận. Thôi thì sẵn có cơ trời đang bay tới, thiếp tính mai này sẽ kiếm chị kiếm em, đặng có thêm… tay lo cho chàng vui trọn. Chớ thiếp thấy chàng đang ngày đêm khốn khó - mà phận má đào chẳng sớt được gì thêm - thì tự hậu trước sau khó lòng siêu thoát đặng. Vậy chàng nghĩ sao làm ơn cho thiếp biết, để ở mai này thiếp liệu định được chăng"
Lý Hóa đang ngàn cơn cao hứng. Nghe vợ nói. Chợt thấy như ai tạt vô mười xô nước lạnh, khiến rượu men trong phút chốc bỗng ào bay tứ tán, mà giật cả người như chạm chảo dầu sôi:
- Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Chân lý đó làm sao ta không biết, thì dại gì lại há miệng lúc ni, đặng ôm cái quai mắc vào ngay cái miệng. Có điều binh pháp ta làu thông tuốt luốt, là: Muốn thắng người phải lấy thực làm hư. Phải lấy hư biến ra thành cái thực. Nay vợ ta bỗng bày ra câu nói, thì phải một lòng chung thủy ấy mà theo. Chớ không thể… ló đuôi ra rồi sinh này sinh nọ!
Nghĩ vậy, Lý Hóa mới nhìn vợ tha thiết. Như thể lâu ngày chưa trông thấy mặt nhau, rồi thở hắt ra mà nhỏ to giải bày niềm tâm sự:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối, thì không thể dính kim ngân mà xa rời nhau được. Đó là chưa nói nay cơ trời tuôn xuống, thì mái ấm này chắc hẳn sẽ mừng vui. Chớ không thể héo hon như ngày xưa nữa được. Rồi ít bữa ít hôm vợ chồng ta sung sướng. Trước cha mẹ rỡ ràng sau con cái hò reo, thì ta không thể bỏ cái hay mà ôm chầm cái… bậy!
Đoạn, với tay làm thêm ly nữa, rồi mới nhỏ nhẹ mà nói với vợ rằng:

- Vợ chồng! Sống đời với nhau, thì phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Chớ không phải như bướm ong có kỳ có hạn. Ta nói thế mong nàng suy hiểu thấu. Tấm chân tình của đấng bậc trượng phu, khác xa đám… lăn dưa ở bờ ở bụi!
Lý thị nghe vậy lấy làm thích thú, mới bụng bảo dạ rằng:
- Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác giấc chiêm bao. Thôi thì Trời để sống ngày nào, nên thương… chồng ngày đó. Kẻo một sớm lỡ chết đi, sẽ thành người của suối vàng. Chừng lúc ấy có muốn thương, cũng không làm sao thương được!
Ngày mai. Lý Hóa thức dậy. Vội đem cỏ ra rải phơi ở chân giậu. Có ý mong ngày mốt lại được con Trĩ nữa. Mốt ra. Lắng tai nghe lại thấy tiếng "tích tích" như hôm trước. Trong bụng mừng thầm, nhưng vừa bới cỏ lên - thì một con rắn - nó cắn ngay vào tay, khiến Lý Hóa bị thương, rồi hai tay bắt chuồn chuồn lia lịa. Thời may có người đi qua giỏi về nghề thuốc. Thấy vậy, mới nhào vô đập rắn chết, rồi lấy rắn làm thuốc, mà cứu khỏi. Lý thị mừng hết lớn, liền quỳ xuống. Lạy ba lạy, mà nói rằng:
- Thầy có công tái sinh cho chồng con, thì xét ra chẳng khác gì cha mẹ. Vậy ba lạy này xin thầy nhận lấy. Như tấm lòng ước muốn của con. Muốn trăm năm ghi lòng ghi dạ…
Thầy thuốc vội vàng đỡ Lý thị lên, rồi chậm rãi nói rằng:
- Làm nghề thuốc mà thiếu bệnh nhân, thì dẫu sống đến muôn năm cũng không làm sao khá được. Đó là chưa nói đã làm người ai mà không vấp. Không gây khổ người này di hại đến người kia, thì nghĩa cử hôm nay chỉ là ta chuốc lại - một phần nhỏ những gì ta sai quấy - thì chẳng lý gì bà lại vái nọ vái kia, khiến tự chốn thâm tâm ta dâng cao điều hổ thẹn. Thôi thì chữ duyên xưa ngàn năm nay tương kiến. Ta với vợ chồng bà ắt có nợ cùng nhau, thì hoan hỉ sướng vui chớ gì đâu bà phải… tạ!
Ức Ly Tử, là người hàng xóm. Hiểu được câu chuyện từ đâu tới đuôi, mới gọi con cái đến mà dạy bảo rằng:
- Họa Phúc xoay vần. Khó lòng biết được. Trong cái Phúc thường khi có cái Họa, nấp sẵn ở đấy. Trong cái Họa, thường khi lại có cái Phúc, nấp sẵn ở đấy. Cho nên, đối với sự Họa Phúc. Ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi, hoặc dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp Phúc, thì sống đời cẩn thận. Đừng kiêu sa phóng túng, may mà giữ được Phúc lâu dài. Khi gặp Họa, thì tu tỉnh lấy thân. Đừng có ngã lòng. Đừng có oán trách. May mà qua được Họa, lại gặp Phúc chăng!
Rồi một hôm Lý Hóa thức giấc. Chợt thấy vợ đang ngủ gà ngủ gật dưới chân mình. Tóc tai thì rũ rượi. Mặt mày thì thất sắc, liền lấy làm hối hận, mà tự nhủ lấy thân:
- Người ta sửa soạn giường như thế nào thì sẽ ngủ được như thế ấy. Chớ không thể phá tung lên mà ngon lành mãi được. Nay ta bị rắn cắn tưởng chừng sắp… đứt bóng. May có vợ hiền lo cơm mặn cháo rau, thì ta mới sống mà vui cười nữa được. Chớ như hôm trước ta tính đường tính kế. Toan bỏ vợ nhà cho thỏa chí hùng anh, thì tự hậu trước sau ta khó làm người hữu dụng, bởi chỉ biết thỏa cái tham đang ngày đêm nung nấu - mà quên cái tình cái nghĩa của tào khang - thì cái sai ni biết khi mô mới là rửa sạch"
Phần Lý thị bỗng giật mình thức giấc. Chợt thấy chồng xuội lắc xuội lơ, bèn nắm lấy tay quen mà thở than nghe nát lòng nát dạ:
- Món ăn thiếp nấu có thể không ngon. Đồ thiếp may có thể không lấy gì đặc biệt, nhưng lòng thành thật chắc ăn là phải có. Phải đầy tràn như nước chảy vào ly. Phải vun cao như đống rơm ở bên ngoài sân rộng. Nay Trời xanh bỗng chơi trò cắc cớ, khiến đang tươi cười chuyển hớt hãi liền ngay, thì mềm yếu tay chân làm sao mà thiếp nhận" Mà giả như cõi cao xanh hú chàng về đi nữa, thì hiện tiền này thiếp chẳng có gì vui - khi cái thân quen đã hai bờ cách biệt - thì dẫu đang sống cũng bằng như thiếp thác. Cũng giống như người đang bước mộng đâu đâu. Cũng giống như con không còn nơi nương tựa…
Nói rồi, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Lý Hóa không làm sao yên được, bèn nắm lấy vai của người thương yêu dấu, mà nói đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Ta có nghe người xưa hay nói: Trốn không được, thì chỉ có một cách là can đảm nhận lấy cái đời hiện tại của mình. Nhìn sự thực bằng con mắt ráo lệ, mạnh mẽ mà sống. Nay nếu nàng vẫn còn đang quyến luyến. Muốn chung tình chung thủy với chồng đây, thì mạnh dạn… tới luôn cho tròn câu ước nguyện, rồi ở mai đây dưới miền… Âm chung sống. Ta với nàng dệt tiếp những vần thơ, thì ngàn trước đến nay chẳng còn ai hơn được…
Lý thị nghe vậy, bỗng giật mình ngưng khóc, rồi xoay chuyển trong lòng như lá rụng ngoài kia:
- Niềm vui là ở sự đi đường, chứ không ở sự tới đích. Vả lại, cái kiến con ong cũng vẫn còn ham sống. Huống chi ta. Được làm người. Há lại tiêu tùng dễ thế sao"
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhỏ nhẹ mà nói với chồng rằng:
- Thiếp với chàng đã có chữ Phu thê, thì sống… Dương sống Âm cũng bằng y như vậy. Có điều thác hết thì lấy ai bày hương án. Lập đàn tràng cho nhẹ cái… tà tâm, mà đến chỗ an nhiên hưởng ngày vui cực lạc. Thôi thì số đến chàng hãy về bên nớ, để ở cõi này thiếp giỗ chạp cầu siêu, thì mới trông mong có ngày vui đoàn tụ. Chớ cả hai thác hết thì còn ai cúng vái" Còn lễ lạc um sùm cho đặng thấy ngày vui. Còn nãi chuối nhang thơm cùng món này món nọ. Chứ tiêu tán hết thì còn mong chi sống: Trọn cả kiêáp này kéo tận đến… lai sinh!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.