Hôm nay,  
Việt Báo Online

Mõ Sàigòn: Họa Phúc Khó Biết

19/08/200200:00:00(Xem: 3325)
Mõ Sàigòn: Họa Phúc Khó Biết
Có một người ở Thường Châu, tên là Lý Hóa. Rải cỏ phơi ở chân giậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu "tích tích", vội lật lên xem, thì bắt ngay được một con Trĩ, bèn hí hửng hí ha chạy về khoe với vợ:
- Thiệt là có phần hổng cần gì lo. Cha ông xưa nói đố mà có trật, nên hôm nay lộc bỗng từ đâu bay tới, khiến được chút quà trong đám cỏ ngày qua. Có chút tươi vui trong cõi đời ô trọc. Thế mới biết phần tới thì ngồi không cũng có. Trời đã đong rồi thì cứ hưởng phước mà ăn. Trời đã dang tay, thì cuốc bẩm cày sâu làm chi cho nhọc. Chớ bôn ba cho lắm mà không phần không số - thì cắm cúi cả đời - ắt cũng chẳng giàu chẳng có được gì đâu!
Nói rồi, cười một tiếng ra chiều khoái trá, khiến bà vợ, đang cuốn chả giò vội ngẩng mặt nhìn lên, mới thấy chút thanh xuân hiện đầy trên nét mặt, nên trong phút chốc cũng mừng vui theo đó, rồi nhộn nhạo trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Ta vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Tùy măt gởi lời. Tùy người gởi của. Duy chỉ có ông chồng là chẳng có gì… tùy hết trọi trơn - bởi lúc lớn khôn - đã nồi vung đâu đó gom về cho đủ bộ. Đó là chưa nói hồi đang còn bé tí. Cha mẹ hai đàng đã ước hẹn cùng nhau - nên chuyện nhớ thương - đến hôm nay vẫn chưa thấy gì hết cả. Thời may cõi trong xanh bỗng từ đâu ban xuống. Chút ơn lành để thay đổi đời ta, thì ta hông thể núp nơi đây mà không vùng lên được. Thế thì dẫu chưa… yêu ta cũng cứ cười mà vui tới - bởi bỉ cực qua rồi ắt tới hồi thái lai - thì ta không thể thiếu nghĩ suy mà cắt tình cho được. Chớ để ổng phất lên rồi sinh này sinh khác, thì uổng phí một đời ta thức dậy sớm hôm. Uổng phí cái sắc hương tàn theo khổ cực. Uổng phí bao ngày ta dày công vun xới, và uổng giọt lệ nồng lả chả tận đêm thâu!
Nghĩ thế, bèn mau mau đem con chim Trĩ vào làm thịt, rồi chạy bay ra quán bà Tư gần gốc mít. Mua lít rượu… trăm ngày mừng thắng lợi vừa qua. Sẵn trớn đã thông luôn những gì đang vướng bận, đặng chữ tào khang mỗi ngày luôn thăng tiến. Chớ không thể lu mờ như trăng lặn đầu non. Như lá như hoa héo khô vì bão ập. Phần ông chồng lại càng thêm sung sướng. Khi thấy vợ hiền bỗng khác lạ… hiền hơn, thành thử cứ dzô sâu mà chẳng lo âu gì hết cả, rồi trong lúc đang trào dâng cao hứng, mới khoan khoái rung đùi mà nghĩ tựa như ri:
- Thuận vợ thuận chồng… uống mấy chai cũng cạn. Thiệt là ngàn xưa nói gì ra cũng đúng. Cũng vẹn cả trăm phần hổng đặng một phần hư. Cũng có lý… lung tung chớ chẳng sai cái gì sất cả. Thôi thì một lần phê là một lần khó có. Sẵn… bả đang vui lòng ta cứ nhậu cho say. Chớ không thể đá sương sương rồi sinh điều hối hận, bởi mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Sao lại e dè bỏ mất một dịp may"
Đoạn, cứ nâng ly dzô mút chỉ đường tà, khiến bà vợ bỗng dừng tay chốc lát, rồi khoan khoái cười mà nghĩ tự mình ên:
- Ta vẫn nhớ người xưa thường hay nói đến: Con trẻ và đàn ông khi say có một điểm giống nhau. Đó là hay nói thật. Thôi thì sẵn… nó đang vui ta làm cho tới bến, đặng coi tâm địa thế nào mà chọn lấy đàng binh. Chớ không thể cứ tin luôn rồi trở làm sao kịp, khi có chút kim ngân dễ thay lòng thay tính. Thay cả tâm hồn thay mọi nết hiền ngoan. Thay áo thay khăn thay luôn bè với bạn. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới ôm mối hận lòng mà hổng biết mần răng" Mới tím cả châu thân mà chẳng làm chi được!
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhoẻn một nụ cười thật tươi, rồi với tay rót đầy ly cạn. Xong đâu đó liền hôn tóc chồng một phát, rồi nhẹ đôi lời như gió thổi vào tim:
- Thiếp về với chàng đã được mấy năm, mà thật lắm khi thấy điều thiết sót, nên tự chốn tâm can chẳng mấy khi mưa hòa gió thuận. Thôi thì sẵn có cơ trời đang bay tới, thiếp tính mai này sẽ kiếm chị kiếm em, đặng có thêm… tay lo cho chàng vui trọn. Chớ thiếp thấy chàng đang ngày đêm khốn khó - mà phận má đào chẳng sớt được gì thêm - thì tự hậu trước sau khó lòng siêu thoát đặng. Vậy chàng nghĩ sao làm ơn cho thiếp biết, để ở mai này thiếp liệu định được chăng"
Lý Hóa đang ngàn cơn cao hứng. Nghe vợ nói. Chợt thấy như ai tạt vô mười xô nước lạnh, khiến rượu men trong phút chốc bỗng ào bay tứ tán, mà giật cả người như chạm chảo dầu sôi:
- Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Chân lý đó làm sao ta không biết, thì dại gì lại há miệng lúc ni, đặng ôm cái quai mắc vào ngay cái miệng. Có điều binh pháp ta làu thông tuốt luốt, là: Muốn thắng người phải lấy thực làm hư. Phải lấy hư biến ra thành cái thực. Nay vợ ta bỗng bày ra câu nói, thì phải một lòng chung thủy ấy mà theo. Chớ không thể… ló đuôi ra rồi sinh này sinh nọ!
Nghĩ vậy, Lý Hóa mới nhìn vợ tha thiết. Như thể lâu ngày chưa trông thấy mặt nhau, rồi thở hắt ra mà nhỏ to giải bày niềm tâm sự:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối, thì không thể dính kim ngân mà xa rời nhau được. Đó là chưa nói nay cơ trời tuôn xuống, thì mái ấm này chắc hẳn sẽ mừng vui. Chớ không thể héo hon như ngày xưa nữa được. Rồi ít bữa ít hôm vợ chồng ta sung sướng. Trước cha mẹ rỡ ràng sau con cái hò reo, thì ta không thể bỏ cái hay mà ôm chầm cái… bậy!
Đoạn, với tay làm thêm ly nữa, rồi mới nhỏ nhẹ mà nói với vợ rằng:
- Vợ chồng! Sống đời với nhau, thì phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Chớ không phải như bướm ong có kỳ có hạn. Ta nói thế mong nàng suy hiểu thấu. Tấm chân tình của đấng bậc trượng phu, khác xa đám… lăn dưa ở bờ ở bụi!
Lý thị nghe vậy lấy làm thích thú, mới bụng bảo dạ rằng:
- Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác giấc chiêm bao. Thôi thì Trời để sống ngày nào, nên thương… chồng ngày đó. Kẻo một sớm lỡ chết đi, sẽ thành người của suối vàng. Chừng lúc ấy có muốn thương, cũng không làm sao thương được!
Ngày mai. Lý Hóa thức dậy. Vội đem cỏ ra rải phơi ở chân giậu. Có ý mong ngày mốt lại được con Trĩ nữa. Mốt ra. Lắng tai nghe lại thấy tiếng "tích tích" như hôm trước. Trong bụng mừng thầm, nhưng vừa bới cỏ lên - thì một con rắn - nó cắn ngay vào tay, khiến Lý Hóa bị thương, rồi hai tay bắt chuồn chuồn lia lịa. Thời may có người đi qua giỏi về nghề thuốc. Thấy vậy, mới nhào vô đập rắn chết, rồi lấy rắn làm thuốc, mà cứu khỏi. Lý thị mừng hết lớn, liền quỳ xuống. Lạy ba lạy, mà nói rằng:
- Thầy có công tái sinh cho chồng con, thì xét ra chẳng khác gì cha mẹ. Vậy ba lạy này xin thầy nhận lấy. Như tấm lòng ước muốn của con. Muốn trăm năm ghi lòng ghi dạ…
Thầy thuốc vội vàng đỡ Lý thị lên, rồi chậm rãi nói rằng:
- Làm nghề thuốc mà thiếu bệnh nhân, thì dẫu sống đến muôn năm cũng không làm sao khá được. Đó là chưa nói đã làm người ai mà không vấp. Không gây khổ người này di hại đến người kia, thì nghĩa cử hôm nay chỉ là ta chuốc lại - một phần nhỏ những gì ta sai quấy - thì chẳng lý gì bà lại vái nọ vái kia, khiến tự chốn thâm tâm ta dâng cao điều hổ thẹn. Thôi thì chữ duyên xưa ngàn năm nay tương kiến. Ta với vợ chồng bà ắt có nợ cùng nhau, thì hoan hỉ sướng vui chớ gì đâu bà phải… tạ!
Ức Ly Tử, là người hàng xóm. Hiểu được câu chuyện từ đâu tới đuôi, mới gọi con cái đến mà dạy bảo rằng:
- Họa Phúc xoay vần. Khó lòng biết được. Trong cái Phúc thường khi có cái Họa, nấp sẵn ở đấy. Trong cái Họa, thường khi lại có cái Phúc, nấp sẵn ở đấy. Cho nên, đối với sự Họa Phúc. Ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay mãi, hoặc dở mãi được. Ta chỉ nên, khi gặp Phúc, thì sống đời cẩn thận. Đừng kiêu sa phóng túng, may mà giữ được Phúc lâu dài. Khi gặp Họa, thì tu tỉnh lấy thân. Đừng có ngã lòng. Đừng có oán trách. May mà qua được Họa, lại gặp Phúc chăng!
Rồi một hôm Lý Hóa thức giấc. Chợt thấy vợ đang ngủ gà ngủ gật dưới chân mình. Tóc tai thì rũ rượi. Mặt mày thì thất sắc, liền lấy làm hối hận, mà tự nhủ lấy thân:
- Người ta sửa soạn giường như thế nào thì sẽ ngủ được như thế ấy. Chớ không thể phá tung lên mà ngon lành mãi được. Nay ta bị rắn cắn tưởng chừng sắp… đứt bóng. May có vợ hiền lo cơm mặn cháo rau, thì ta mới sống mà vui cười nữa được. Chớ như hôm trước ta tính đường tính kế. Toan bỏ vợ nhà cho thỏa chí hùng anh, thì tự hậu trước sau ta khó làm người hữu dụng, bởi chỉ biết thỏa cái tham đang ngày đêm nung nấu - mà quên cái tình cái nghĩa của tào khang - thì cái sai ni biết khi mô mới là rửa sạch"
Phần Lý thị bỗng giật mình thức giấc. Chợt thấy chồng xuội lắc xuội lơ, bèn nắm lấy tay quen mà thở than nghe nát lòng nát dạ:
- Món ăn thiếp nấu có thể không ngon. Đồ thiếp may có thể không lấy gì đặc biệt, nhưng lòng thành thật chắc ăn là phải có. Phải đầy tràn như nước chảy vào ly. Phải vun cao như đống rơm ở bên ngoài sân rộng. Nay Trời xanh bỗng chơi trò cắc cớ, khiến đang tươi cười chuyển hớt hãi liền ngay, thì mềm yếu tay chân làm sao mà thiếp nhận" Mà giả như cõi cao xanh hú chàng về đi nữa, thì hiện tiền này thiếp chẳng có gì vui - khi cái thân quen đã hai bờ cách biệt - thì dẫu đang sống cũng bằng như thiếp thác. Cũng giống như người đang bước mộng đâu đâu. Cũng giống như con không còn nơi nương tựa…
Nói rồi, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Lý Hóa không làm sao yên được, bèn nắm lấy vai của người thương yêu dấu, mà nói đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Ta có nghe người xưa hay nói: Trốn không được, thì chỉ có một cách là can đảm nhận lấy cái đời hiện tại của mình. Nhìn sự thực bằng con mắt ráo lệ, mạnh mẽ mà sống. Nay nếu nàng vẫn còn đang quyến luyến. Muốn chung tình chung thủy với chồng đây, thì mạnh dạn… tới luôn cho tròn câu ước nguyện, rồi ở mai đây dưới miền… Âm chung sống. Ta với nàng dệt tiếp những vần thơ, thì ngàn trước đến nay chẳng còn ai hơn được…
Lý thị nghe vậy, bỗng giật mình ngưng khóc, rồi xoay chuyển trong lòng như lá rụng ngoài kia:
- Niềm vui là ở sự đi đường, chứ không ở sự tới đích. Vả lại, cái kiến con ong cũng vẫn còn ham sống. Huống chi ta. Được làm người. Há lại tiêu tùng dễ thế sao"
Nghĩ vậy, Lý thị mới nhỏ nhẹ mà nói với chồng rằng:
- Thiếp với chàng đã có chữ Phu thê, thì sống… Dương sống Âm cũng bằng y như vậy. Có điều thác hết thì lấy ai bày hương án. Lập đàn tràng cho nhẹ cái… tà tâm, mà đến chỗ an nhiên hưởng ngày vui cực lạc. Thôi thì số đến chàng hãy về bên nớ, để ở cõi này thiếp giỗ chạp cầu siêu, thì mới trông mong có ngày vui đoàn tụ. Chớ cả hai thác hết thì còn ai cúng vái" Còn lễ lạc um sùm cho đặng thấy ngày vui. Còn nãi chuối nhang thơm cùng món này món nọ. Chứ tiêu tán hết thì còn mong chi sống: Trọn cả kiêáp này kéo tận đến… lai sinh!

Mõ Sàigòn

19/10/2019(Xem: 76)
Tác phẩm viết bằng song ngữ Anh-Việt, ấn hành lần đầu là năm 2017, lần tái bản này năm 2019 với nhiều bổ sung. Bìa là tranh vẽ Thầy Tuệ Sỹ của họa sĩ Đỗ Trung Quân.
19/10/2019(Xem: 75)
Công an xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền gởi giấy mời đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân đến làm việc với công an địa phương vào ngày Thứ Hai 21-10-2019
19/10/2019(Xem: 1011)
Gần hai thập niên CSVN chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa. CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào nhưng khoá chặt cửa chánh trị vẫn độc tài đảng trị toàn diện. Đến thời TT Trump là một tổng thống công khai chống CS, chống Chủ Nghĩa Xã hội.
19/10/2019(Xem: 140)
ROME - Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) cho hay: bản tin ngắn của thông tấn Trung Đông là al- Jazeera loan báo về số người đói tăng khắp thế giới, và ở mức báo động tại các nước xếp hạng đang phát triển, gồm 1 số vùng thuộc châu Phi.
19/10/2019(Xem: 124)
PARIS - Với nỗ lực ngoại giao che chắn của Trung Cộng, Pakistan cảm thấy tin tưởng sẽ không tiếp tục có tên trong “sổ đen tài trợ khủng bố” của 1 cơ chế liên chính phủ.
19/10/2019(Xem: 144)
LONDON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Vương Quốc UK đang chạy đua với thời gian, để thuyết phục Hạ Viện thông qua đề án Brexit của ông được EU công nhận công bằng và cân đối.
19/10/2019(Xem: 175)
IDLID - Dân quân SDF của phe Kurd tại Syria đồng ý đáp ứng hưu chiến, sau cuộc vận động chính quyền lâng bang Thổ Nhĩ Kỳ bởi nỗ lực của PTT Hoa Kỳ Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo.
19/10/2019(Xem: 99)
KABUL - Hồ sơ của phái bộ LHQ (hay UNAMA) ghi: 4,313 thương vong của thường dân do bom đạn gây ra tại Afghanistan từ Tháng 7 đến Tháng 9, là chưa từng thấy.
19/10/2019(Xem: 268)
BEIJING - Các phát biểu chê trách phong trào xuống đường tại Hong Kong vào ngày 18/10, đã biến Thủ Tướng của đảo Sư Tử trở thành hiệp sĩ của truyền thông Hoa Lục sống dưới chế độ toàn trị, theo tường thuật của báo Anh ngữ phát hành tại Hong Kong.
19/10/2019(Xem: 272)
HONG KONG - Hung thủ gây án mạng dẫn tới đề luật dẫn độ gây bất ổn trong mấy tháng qua tại đặc khu Hong Kong đang định nộp mình.
19/10/2019(Xem: 228)
ANKARA - Khả năng theo đuổi chiến địch biên giới đánh đuổi dân quân SDF của phe Kurd tại Syria lệ thuộc điều xẩy ra với nội tệ là tiền lira xa bãi chiến trường, là thị trường hối đoái.
19/10/2019(Xem: 213)
VIRGINIA, Alabama - Chỉ còn 2 tháng đến ngày nhập học năm đầu của trường cao đẳng, Connor Bruce Croll dọa nổ bom.
19/10/2019(Xem: 309)
MIAMI - Vào ngày 18/10, trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) đưa tin: 1 hệ thống bão nhiệt đới đang chuyển thành bão có cấp độ và tên gọi là Nestor đang trực chỉ vùng ven Vịnh Mexico giữa Louisiana và Florida.
19/10/2019(Xem: 230)
NEW ORLEANS - Theo CBS ngày 18/10, có thể Louisiana sẽ là tiểu bang trước nhất không có dịch vụ phá thai hợp pháp, kể từ khi dịch vụ được hợp pháp hóa vào năm 1973.
19/10/2019(Xem: 386)
DALLAS - Không lâu sau khi phô trương tăng truởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng như là điểm sáng nhất trong gần 3 năm lãnh đạo hành pháp, TT lại quay sang công kích các nhà lập pháp của đảng DC trong lúc vận động cử tri Texas tại Dallas tối Thứ Năm 17/10.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2030, tới 40% dân số thế giới sẽ bị cận thị.
Theo các điều khoản của bộ luật quyền riêng tư mới được đề xuất, CEO Facebook Mark Zuckerberg có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất là ngồi tù 20 năm. Bộ luật mới sẽ khiến các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm hình sự do những sai lầm của công ty làm tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
Nhiều người vẫn thường nghe nói về Web 2.0 và có lẽ cả Web 3.0 mà nhà sản xuất trình duyệt Opera yêu thích. Nhưng liệu có ai đã bao giờ nghe nói về "Xã hội 5.0"?
Khoảng giữa tháng 10/2019, Interbrand công bố báo cáo “Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2019” với sự thống trị của các hãng công nghệ như Facebook rơi khỏi top 10
Mạng 5G cung cấp tốc độ tải dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 4G. Khoảng giữa tháng 10/2019, theo Cơ quan quản lý viễn thông IMDA của Singapore, ít nhất 50% diện tích đất nước sẽ được phủ sóng 5G độc lập vào cuối năm 2022.
Tháng 10/2019, hãng hàng không Qantas Airways của Australia sẽ khai thác một chuyến bay thương mại dài nhất trong lịch sử. Dự kiến, máy bay sẽ cất cánh ở New York vào ngày 18/10/2019, chuyến bay sẽ vượt qua 16,200 km trong suốt 19 giờ 30 phút để hạ cánh ở Sydney.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Mozilla đang xuất bản các giai thoại về việc xem YouTube có thể trở nên tồi tệ như thế nào, thông qua một trang web riêng.
Apple đã rất thành công trong kinh doanh thiết bị đeo với Apple Watch, chiếc smartwatch phổ biến nhất trên thế giới. Công ty cũng sản xuất một trong những thiết bị đeo tai (ear-worn devices) bán chạy nhất thế giới – AirPods. Chuyên gia phân tích uy tín Ming-Chi Kuo còn tiết lộ rằng Apple Glass AR sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2020.
Lúc 10 giờ của một buổi sáng cuối tháng 11/2017, nhân viên ngân hàng tại Freiburg, Đức phát hiện thấy hệ thống báo cây ATM đã gặp lỗi. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, và theo lời người trong cuộc, cái máy ATM đã bị nhiễm một loại malware có tên là “Cutlet Maker”, có khả năng ép máy ATM nhả ra tất cả tiền có trong máy.
Khoảng giữa tháng 10/2019, trận lũ lụt ở Nhật Bản từ bão Hagibis đã phá huỷ 1/3 đoàn tàu cao tốc tương lai có giá trị khoảng 32.8 tỷ Yên (300 triệu USD)
Từ lâu, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như smartphone, laptop, tivi... đã bị buộc tội là nguyên nhân gây mất ngủ, thậm chí tổn thương mắt. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn, có nghĩa là nó mang năng lượng cao và có thể làm hỏng các mô tế bào thị giác.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triệt phá thành công một trong các trang web khai thác trẻ em lớn nhất trên Dark Web.
Khoảng giữa tháng 10/2019, hãng nước ngọt Coca Cola thông báo đã sản xuất thành công lô vỏ chai đầu tiên làm từ nhựa của các loại chất thải nhựa đang trôi nổi trên các đại dương.
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang Bloomberg đưa tin nhà sáng lập Faraday Future - Jia Yueting đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án Delaware.
Ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok đã mở một văn phòng tại Mountain View, California – cách trụ sở chính của Facebook chỉ vài phút đi bộ. TikTok dường như đang tiếp cận đến "lãnh thổ" của Facebook - theo đúng nghĩa đen.