Hôm nay,  

Trí Thức Quốc Nội Phản Đối Việc Csvn Tịch Thu, Đốt Sách

23/01/200200:00:00(Xem: 4067)
HANOI (VB) - Việc công an bố ráp và đốt 7.6 tấn sách báo, trong đó có nhiều tác phẩm của các nhà bất đồng chính kiến đã gây phẩn nộ cho trí thức cả trong và ngoài nước. Dưới đây là bài viết nhan đề "Một việc làm vô văn hoá vi phạm hiến pháp và luật pháp của Bộ Văn hoá" của Nam Sơn, một cựu chiến binh cũng là một nhà đâú tranh dân chủ đa nguyên nổi tiếng ở Hà Nội. Toàn văn như sau.

Kính gửi:
Bộ Chính trị Đảng CSVN,
Quốc hội Nước CHXHCNVN,
Phủ thủ tướng Nước CHXHCNVN.
Báo Sài Gòn giải phóng ra ngày thứ ba 15-1-2002 số 8815 có đăng một mẩu tin trên trang 7 như sau:
"Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin Phan Khắc Hải vừa ký Quyết định số 12/QĐ-BVHTT về việc thu hồi tiêu hủy một số cuốn sách xuất bản lưu hành trái pháp luật gồm: "Suy tư và ước vọng" của Nguyễn Thanh Giang; "Đối thoại năm 2000 - Đối thoại năm 2001" của Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân; "Gửi lại trước khi về cội" của Vũ Cao Quận; "Nhật ký rồng rắn" của Trần Độ. Đây là những cuốn sách đã vi phạm Điều 22 của Luật Xuất bản và Điều 7 Nghị định 79/CP. Tại Điều 2 của Quyết định còn nêu rõ: các cơ quan chức năng xem xét và xử lý đối với tác giả các cuốn sách theo quy định của pháp luật".
Năm trước đã tịch thu và tiêu hủy cuốn sách "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn, dư luận còn chưa lắng dịu thì, năm nay sự việc được lặp lại ở mức độ cao hơn, nhiều hơn, lại còn đe doạ các cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý các tác giả.
Vậy sang năm thì mức độ còn đến đâu nữa" Và với cứ đà này, thì sự vi phạm về tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, vi phạm những quyền cơ bản của con người ở nước ta sẽ đi tới đâu"
Bộ Văn hoá-Thông tin khi ký quyết định trên không biết có đọc luật pháp nước nhà" Không biết có đọc luật pháp quốc tế"
Xin được nhắc nhở quý vị:
- Điều 69 Hiến pháp nước CHXHCNVN ghi rằng: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; ......"
- Điều 19 Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của con người, mà nước ta đã tham gia ký kết từ 1982 ghi: "Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý tưởng, không phân biệt ranh giới, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất kỳ một phương tiện nào khác tùy sự lựa chọn của họ".
Về 4 cuốn sách trên ("Suy tư và ước vọng"; "Đối thoại năm 2000 và 2001"; "Gửi lại trước khi về cội"; "Nhật ký rồng rắn") chưa phải là xuất bản phẩm, không phải là sách xuất bản. Những tác giả ấy (Nguyễn Thanh Giang; Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân; Vũ Cao Quận; Trần Độ) không làm công việc xuất bản, nghĩa là không in ra để bán, không có nhà xuất bản đứng tên, không nộp lưu chiểu, không có số lượng in và không đề giá bán ở cuối sách. Thế thì việc dùng luật xuất bản vào đây là trật khớp, là vô nghĩa. Việc ký quyết định số 12/QĐ-BVHTT là trái với pháp luật.
Bộ Văn hoá-Thông tin kết tội những cuốn sách trên vi phạm Điều 22 của Luật Xuất bản và Điều 7 Nghị định 79/CP, là không có sở cứ.
Điều 22 Luật Xuất bản là nghiêm cấm các xuất bản phẩm có nội dung như sau:
1. Chống lại Nhà nước CHXHCNVN, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.
2. Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược...lối sống dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
3. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh... bí mật đời tư của công dân.
4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân iộc... xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân.
Mặc dù những điều nghiêm cấm đây còn nhiều chỗ mơ hồ, từ ngữ còn phải bàn cãi, định nghĩa còn phải xác lập, nhưng cứ chiểu theo nó đi, thì nội dung các cuốn sách kể trên xét ra không vi phạm gì điều 22 luật xuất bản cả. Những ai đã đọc các sách ấy thảy đều thấy rõ như ánh sáng giữa ban ngày vậy.
Tất cả đều là những suy nghĩ tâm huyết như máu nhỏ trên trang giấy của năm tác giả yêu nước trình bày trước hiện tình đất nước chậm phát triển nghèo khổ (Việt Nam là 1 trong 13 nước nghèo nhất hành tinh, bình quân trên dưới 300 đôla/ đầu người/ năm); nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh (quan liêu, bè phái, cửa quyền, ma túy, mại dâm và nhất là nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn đang tàn phá đất nước vô phương cứu chữa); sự mất dân chủ trầm trọng trong sinh hoạt xã hội; sự coi thường rẻ rúng tầng lớp trí thức - những tinh hoa của dân tộc - làm nhiều người phải bỏ nước ra đi. Họ lên án những cái xấu, và đề cập, tìm kiếm, bàn bạc những phương thức phát triển đất nước sao cho kịp người và bằng người.
Thế mà những sách của họ bị tịch thu và tiêu hủy là nghĩa làm sao"


Điều 7 của Nghị định 79/CP gồm 5 khoản. Khoản nào cũng buộc phải có giấy phép, phải xin phép, thấp nhất là của Sở Văn hoá-Thông tin hoặc người đứng đầu các cơ quan chủ trì hội nghị, hội thảo, mới được in ấn; nghĩa là trái hẳn với tinh thần của Hiến pháp nước nhà (điều 69) và tinh thần của Công ước quốc tế về quyền con người (điều 19).
Luật con đã làm trái luật mẹ. Nghị định càng trái luật hơn nữa. Nay lại mang cái điều sai trái ấy ra hành tội người dân chân chính. Thế thì chẳng là cửa quyền, là hà hiếp, là cưỡng bức, là trà đạp lên luật pháp, để thế giới người ta kết tội Việt Nam không có nhân quyền, không có dân quyền, chẳng đúng thế sao"
Ông thứ trưởng Phan Khắc Hải, thừa lệnh ai không rõ, ký cái quyết định 12/QĐ-BVHTT, là làm ô nhục cho thanh danh ông ta, là chứng tỏ ông ta chưa hề đọc các cuốn sách đó hoặc đọc mà không hiểu gì cả, cứ nhắm mắt ký bừa vi phạm luật pháp và Hiến pháp, để cộng đồng thế giới lại có chứng cớ chỉ trích chúng ta xâm phạm quyền con người.
Đối thoại năm 2000 và 2001 là những bài viết của hai nhà nghiên cứu Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân về tình hình đất nước. Hai tác giả này đã chính thức gửi những bài viết của mình lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Và đã 2 lần có sự tiếp xúc trao đổi giữa hai tác giả với Ban Tư tưởng Văn hoá và Hội đồng lý luận Trung ương. Thế mà bây giờ lại có lệnh tịch thu là nghĩa làm sao"
Gửi lại trước khi về cội là những bài viết của cựu chiến binh chống Pháp và chống Mỹ Vũ Cao Quận đề cập vấn đề dân chủ gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những bài viết ấy đã được nhiều nơi phôtô truyền tay nhau đọc. Cách đây hàng năm rồi, bây giờ bỗng có lệnh tịch thu.
Suy tư và ước vọng là những bài viết của tiến sĩ địa-vật lý Nguyễn Thanh Giang đề cập đến nhiều vấn đề: kinh tế, giáo dục, văn hoá, công nghiệp, nông nghiệp, dân chủ...Nhiều người đã được đọc. Nay lên vi tính thành sách để lưu lại trong gia đình, tặng bạn bè. Sách làm xong đã lâu, bây giờ cũng bị tịch thu.
Nhật ký rồng rắn của nhà văn lão tướng Trần Độ thì còn ở dạng bản thảo. Việc công an thu giữ bản thảo của ông ở Sài Gòn, đã làm ông Độ uất khí phải đi cấp cứu bệnh viện hút chết. Giới văn nghệ sĩ phẫn nộ lên tiếng. Công an không trả lời được. Nay Bộ Văn hoá ra quyết dịnh tịch thu, tức là hợp pháp hoá một việc làm sai trái của công an. Bản thảo chưa trở thành sách xuất bản, giống như tiền còn trong rương trong hòm, không ai có quyền đụng chạm đến. Từ cổ chí kim chưa thấy một nhà nước nào cho phép tịch thu tiêu hủy bản thảo của nhà văn cả.
Quyền tự do về chính kiến và ngôn luận (Le droit à la liberté d'opinion et d'expression) là quyền cơ bản tối thượng của con người trên thế gian này, đã được Liên hiệp quốc long trọng ghi nhận trong bản Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Déclaration universelle des droits de l'homme) mà toàn nhân loại nô nức, hồ hởi, vỗ tay, đón nhận, tuân theo, cách đây hơn nửa thế kỷ (năm 1948).
Chúng ta là nước đã gia nhập tổ chức Liên hiệp quốc, đã ký vào các công ước quốc tế về quyền con người. Chúng ta phải có trách nhiệm tôn trọng những công ước đã ký kết. Nếu luật pháp nước ta có những điều nào, khoản nào, chưa phù hợp với công ước hoặc trái với công ước, thì ta phải sửa lại luật pháp của ta cho phù hợp với công ước đã ký kết. Đó là nguyên tắc buộc phải tuân theo.
Hãy biết sợ dư luận!
Hãy biết sợ bia miệng!
Hãy biết sợ lịch sử!
Lịch sử sẽ phán xét công bằng. Ai đã ra lệnh giết ông Phạm Quỳnh năm 1945 ở Huế" Việc này hồi ấy đã đến tai cụ Hồ. Hồ Chủ tịch đã cảm thương nói: "Kể ra không nên giết một học giả. Nhưng chót làm rồi thì thôi. Còn con cháu người ta, hãy tạo điều kiện để họ không chống lại cách mạng". (Theo tài liệu của nhà văn Sơn Tùng). Ai đã hành hạ anh em Nhân văn-Giai phẩm hồi năm 1957" Ai đã vu khống bỏ tù những đồng chí trung thực bị kết tội "Xét lại- Chống Đảng" năm 1967-1968" Vân vân...và... vân vân...
Đừng nghĩ rằng, đã nắm được quyền hành thì muốn làm gì cũng được. Cho sống được sống, bắt chết phải chết. Tịch thu sách. Tiêu hủy sách. Làn khói đen ngòm khét lẹt đốt sách cùng việc giết hại các nho sĩ thời Tần Thủy Hoàng còn bay mãi tới tận bây giờ.
Việc ký quyết định số 12/QĐ-BVHTT thu hồi và tiêu hủy 4 cuốn sách trên là một việc làm vô văn hóa của Bộ Văn hoá, lại vi phạm Hiến pháp và luật pháp trong bước cũng như luật pháp thế giới.
Đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Phủ thủ tướng xem xét lại quyết định thu hồi tiêu hủy sách của Bộ Văn hoá. Nó chỉ làm thành một vết nhơ trong công cuộc chuyển mình đổi mới của đất nước hiện nay. Nó là một chứng lý cho sự chuyên chế, thiếu dân chủ, chà đạp nhân quyền. Nói tóm lại, nó làm nước ta phải đỏ mặt hổ thẹn với các nước trong khu vực và trên trường quốc tế.
Chỉ còn một cách gỡ lại danh dự cho chế độ là, hãy thu hồi cái lệnh thu hồi tiêu hủy sách nhơ nhớp ấy đi. Muộn còn hơn không!
Hà Nội ngày 20 tháng 1 năm 2002
Nam Sơn
Cựu chiến binh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.