Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

LMDC Hình Thành Để ĐT Cho Đa Đảng

16/10/200600:00:00(Xem: 4087)

Liên Minh Dân Chủ Hình Thành Để Đấu Tranh Cho Đa Đảng

Các nhà hoạt động dân chủ quốc nội đã quyết định liên kết thành một liên minh nhằm đấu tranh cho dân chủ tự do.

Ngày 16-10-2006, tại VN, tổ chức có tên gọi tắt là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam đã ra tuyên bố như sau.

Kính thưa Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước,

I. Thực trạng Việt Nam.

Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đang lâm nguy vì giặc nội xâm tàn phá! Hậu quả là Việt Nam hôm nay rơi vào nhóm nước tham nhũng, đói nghèo và tụt hậu… nhất thế giới. Giặc nội xâm chính là bộ máy cầm quyền hư hỏng, phát sinh từ thể chế chính trị độc tài toàn trị, phản dân chủ và phản dân tộc do đảng Cộng sản thiết lập và ngoan cố duy trì.

Thể chế chính trị độc đảng ấy bắt đầu xuất hiện và hoành hành trên Đất nước ta hơn nửa thế kỷ qua, sau khi mục tiêu giành độc lập và dân chủ cao đẹp và chính đáng của Nhân Dân ta đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh tráo một cách bất chính thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ảo tưởng. Thực tiễn đã chứng minh mục tiêu XHCN ảo tưởng ấy đã hoàn toàn thất bại trên phạm vi toàn thế giới.

Miền Bắc sau ngày 20-7-1954 và Nhân dân cả nước sau ngày 30-4-1975 đã trở thành một Dân tộc nô lệ của giặc nội xâm - loại giặc xảo quyệt, khó nhận diện và tàn ác không hề kém bất cứ một loại giặc ngoại xâm tàn ác nhất nào. Một “trục gian ác” dưới hình thức bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, mạng lưới công an, mạng lưới mặt trận dày đặc đã hình thành, phát triển và lộng hành từ trung ương xuống tới các tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã, khóm, ấp để đè đầu cưỡi cổ Nhân dân ta.

II. Cần thiết thành lập một Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền.

Vì vậy, muốn tiêu trừ tận gốc “trục gian ác” trên, phải giải quyết tận gốc nguyên nhân sinh ra nó. Đó là thể chế chính trị độc đảng, toàn trị hiện nay để thiết lập một hệ thống chính trị công bằng, đa nguyên, đa đảng, giành cơ hội ngang bằng cho bất cứ ai có đủ tâm huyết và tài đức để lãnh đạo và quản trị Đất nước.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của biết bao người con ưu tú của Dân tộc đã đi trước, ngày 10-9-2006 vừa qua, Khối 8406 – là tập hợp những người dân Việt Nam cùng đứng tên ủng hộ bản “Tuyên Ngôn Dân Chủ cho Việt Nam 2006” ngày 8-4-2006 – đã kêu gọi thành lập một Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Trong lời kêu gọi này có đoạn: “…Để tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong và ngoài Nước, chúng tôi hy vọng tất cả các cá nhân, tổ chức, đảng phái… biết gạt sang một bên những khác biệt, ngăn cách, để cùng nhau sớm tiến đến việc thành lập một Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ Và Nhân Quyền Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng: Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam này, một khi đã hình thành và phát triển, nhất định sẽ chuyển hóa được Đất nước từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, phản dân chủ và phản dân tộc hôm nay sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, cho Dân tộc và vì Dân tộc ngày mai!”

Thật đáng mừng, hơn một tháng qua, lời kêu gọi trên đã được đông đảo của đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài Nước, cùng nhiều bạn bè quốc tế nhiệt tình ủng hộ:

– Ngày 20-9-2006, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản, đã viết: “…Chúng tôi đồng ý với sáng kiến của Khối 8406 là nhịp cầu tiến đến thành lập một Liên Minh Các Lực Lượng Đấu Tranh Cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam (…) chúng tôi ủng hộ và cố gắng đóng góp phần mình cho một liên minh như vậy sớm hình thành...”

– Ngày 22-9-2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, trong thư phúc đáp cũng viết: “…Chúng tôi hy vọng toàn thể Dân tộc Việt Nam sẽ sớm thực hiện được khát vọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của mình...”

- Ngày 26-9-2006, Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý, cũng nói: “…Giáo hội PGHH Thuần túy tại Việt Nam triệt để hưởng ứng và ủng hộ lời kêu gọi thành lập một Liên Minh các lực lượng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam ngày 10-9-2006 của Khối 8406..”

III. Tuyên bố thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền

Từ những lý do và trăn trở trên đây, thể theo nguyện vọng của đa số Nhân Dân, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2006 tại Việt Nam, chúng tôi xin long trọng tuyên bố với Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước cùng với thế giới rằng:

Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam (gọi tắt là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam) chính thức được thành lập và hoạt động dựa trên 7 điều cơ bản sau đây:

1- Mục tiêu của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là đấu tranh nhằm thay thế triệt để thể chế chính trị độc đảng toàn trị lạc hậu hiện nay bằng thể chế chính trị đa đảng tiến bộ, nghĩa là thay thế sinh hoạt chính trị không công bằng, không chấp nhận cạnh tranh bằng sinh hoạt công bằng, có cạnh tranh trong sáng. Vì thế, khi chưa hình thành được một nền chính trị có đối lập, có cạnh tranh, tôn trọng công bằng, dân chủ mà cá nhân hay tổ chức nào cố tình tham chính thì không được mời tham gia Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này.

2- Phương pháp đấu tranh của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này là hòa bình, bất bạo động. Những người có chủ trương khác với phương pháp đấu tranh trên không được mời tham gia Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này.

3- Lực lượng của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này là toàn thể Nhân Dân Việt Nam, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, hoàn cảnh, trình độ, trong hay ngoài Nước… Bất kỳ người Việt Nam nào tán thành mục tiêu và phương pháp đấu tranh trên đều có thể gia nhập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Đồng thời họ vẫn có quyền giữ lại những bản sắc riêng của cá nhân hay tổ chức mình, miễn là không trái ngược với mục tiêu và phương pháp đấu tranh trên. Lực lượng của Liên Minh cũng bao gồm mọi Tổ chức và cá nhân trong Cộng đồng Quốc tế yêu chuộng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Công lý và Hòa bình cho Việt Nam và Nhân loại.

4- Ý nghĩa của việc thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là làm cho cái thiện thắng cái ác, chính nghĩa thắng phi nghĩa, dân chủ tiến bộ thắng độc tài lạc hậu.

5- Cơ cấu của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong thời gian đầu bao gồm: Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn và Các Uỷ Ban Tổ chức, Nhân Quyền, Tôn Giáo, Pháp Luật, Chính Trị, Văn hoá Giáo dục, Thông Tin, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế, Tài chính,…

6- Đây mới chỉ là Bản Tuyên bố Thành lập. Tiếp theo ngay, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ hoạt động theo Cương Lĩnh, Quy tắc, Hướng dẫn,… được hình thành theo thời gian và yêu cầu cụ thể từng giai đoạn. Trong 6 tháng đầu tiên, Liên Minh nỗ lực liên kết mọi Tổ chức và Cá nhân trong và ngoài Nước cùng một mục tiêu và phương pháp đấu tranh ở mục III.1&2 để qui tụ Thành viên ngày càng đông từ khối 84 triệu Dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới ; đồng thời phân nhiệm và kiện toàn cơ cấu tổ chức, thiết lập cơ sở ngày càng hiện diện công khai nhằm đạt các hiệu quả thiết thực và vượt qua được các thử thách muốn cản trở bước tiến của Liên Minh.

7- Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình khi Quốc Hội đa đảng được bầu lên, Hiến Pháp đa đảng được biểu quyết, Chính Phủ dân chủ được thiết lập. Lúc ấy Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ tuyên bố tự giải tán để nhường đường cho các Chính đảng hoạt động.

Xin trân trọng kính mời mọi Tổ chức, Cá nhân cùng tham gia ký tên.

I. Ban Cố vấn: (Thứ tự Tên theo ABC)

1. Cựu Sĩ quan Phạm Quế Dương, Hà Nội

2. Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Thừa Thiên-Huế

3. Giáo sư Nguyễn Thanh Giang, Hà Nội

4. Cựu Chủ tịch Tổng Công đoàn Nguyễn Hộ, Sài Gòn

5. Hội trưởng Lê Quang Liêm, Trung Ương GHPGHH TT Sài Gòn

6. Linh mục Phan Văn Lợi, Huế

7. Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế

8. Mục sư Ngô Hoài Nở, Sài Gòn

9. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Sài Gòn

10. Cựu Sĩ quan Vũ Cao Quận, Hải Phòng

11. Linh mục Chân Tín, Sài Gòn

12. Nhà văn Hoàng Tiến, Hà Nội

(Sẽ kính mời bổ sung)

II. Ban Điều hành: Địa chỉ liên lạc:  LMDCNQVN2006@gmail.com

VPLMDCNQVN2006@gmail.com

(Thứ tự Tên theo ABC)

1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn

2. Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn

3. Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình

4. Chuyên viên Nguyễn Phong, Huế

5. (Sẽ tăng cường bổ sung).

III. Các Ủy Ban: Giai đoạn đầu có 10 Uỷ ban. Thành viên mỗi Uỷ ban giai đoạn đầu không công bố. Về sau sẽ bổ sung các Uỷ ban cần thiết.

IV. Đại diện các Tổ chức tham gia:

Kính mời Đại diện các Tổ chức & Cá nhân tham gia lần lượt ký tên:

* Ngày tuyên bố Thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam 16 tháng 10 năm 2006:

1- Hội trưởng Lê Quang Liêm, Đại diện GHPGHH TT Việt Nam.

2- Khối 8406 gồm hàng vạn Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình trong & ngoài Nước:

- Ban Đại diện Lâm Thời:  - Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn

- Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình

- Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế

3- Đảng Thăng Tiến Việt Nam: Trưởng Ban Thành lập: Chuyên viên Nguyễn Phong, Huế..

* Bản Văn chính thức có hiệu lực kể từ 0 giờ 01 VN ngày 16 tháng 10 năm 2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.