Hôm nay,  

Các Ứng Cử Viên Trong Khu Vực Little Saigon

05/08/200600:00:00(Xem: 2672)

Luật sư Nguyễn Quốc Lân.

Trong kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới, sẽ có nhiều cuộc tranh cử hứa hẹn nhiều sôi động trong khu vực Little Saigon. Ngoài Dân Biểu Trần Thái Văn tái tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực 68, nhiều ứng cử viên gốc Việt cũng như có liên hệ nhiều đến Cộng Đồng Việt Nam sẽ có dịp chứng tỏ thiện chí của mình đối với khối cử tri gốc Việt.

Thời hạn ghi danh vẫn còn kéo dài đến ngày 11 tháng 8 và trong một vài trường hợp có thể được gia hạn đến ngày 15 tháng 8. Rất có thể nhiều ứng cử viên khác vẫn còn ghi danh cho đến hạn chót. Các ứng cử viên được đề cập đến dưới đây chỉ được cập nhật đến ngày 4 tháng 8.

* Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Đơn Vị 34.

Chức vụ TNS Tiểu Bang đang được TNS Joe Dunn đại diện sẽ được tranh cử với hai ứng cử viên chính là Dân Biểu Lynn Daucher, đại diện cho Đảng Cộng Hoà, và Giám Sát Viên Lou Correa, đại diện cho Đảng Dân Chủ. DB Lynn Daucher được hậu thuẫn mạnh mẽ của đa số các vị dân cử gốc Việt cũng như khối cử tri thuộc Đảng Cộng Hoà. GSV Lou Correa cũng được nhiều hậu thuẫn từ khối cử tri thuộc Đảng Dân Chủ. Cả hai ứng cử viên đã tích cực vận động trong cộng đồng Việt Nam với nhiều hoạt động cũng như hứa hẹn đặc biệt.

* Thành Phố Garden Grove

Tính đến ngày 4 tháng 8, đã có đến 12 ứng cử viên ghi danh tranh cử, bao gồm nghị viên đương nhiệm Harry Krebs, Cựu Thị Trưởng Bruce Broadwater; ba ứng cử viên gốc Việt là Luật sư Dina Nguyễn, Ông Nick Lê Công và Ông Nguyễn Tấn Lạc; hai người đã từng tranh cử trước đây là Benny Diaz và George S. Brietigam III; và 5 người mới tranh cử lần đầu.

Chức vụ Thị Trưởng Garden Grove vẫn chỉ có một ứng cử viên là Đương Kim Thị Trưởng Bill Dalton. Nếu không có đối thủ, Thị Trưởng Bill Dalton coi như được đắc cử vào nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2006 đến 2008..

Nghị Viên Harry Krebs đã được bổ nhiệm vào chức vụ nghị viên trong nhiệm kỳ hiện nay từ năm 2004 và đây là đầu tiên ông ra tranh cử. Trong thời gian ngắn này, ông đã từng bị Cộng Đồng Việt Nam phản đối vì những lời miệt thị người Việt đối với Nghị Viên Janet Nguyễn nhưng ông đã xin lỗi và cho rằng ông không cố ý miệt thị. Nghị Viên Harry Krebs cũng không tỏ ra hỗ trợ cộng đồng Việt Nam trong những sinh hoạt hay quyết định có ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam. Ông cũng đã tham dự bỏ phiếu chống việc xây Chùa Quan Âm trên đường Chapman ở góc đường Nutwood.

Cựu Thị Trưởng Bruce Broadwater sau khi đã rời nhiệm sở một nhiệm kỳ vì luật giới hạn nhiệm kỳ đã quyết định trở lại chính trường Thành Phố Garden Grove. Năm 2004, ông ra tranh cử vào chức vụ Hội Đồng Giám Sát Quận Cam nhưng đã thất cử với GSV Lou Correa. Tuy nhiên, Cựu Thị Trưởng Bruce Broadwater đã được sự hỗ trợ rất nhiều của khối cử tri gốc Việt. Trong thời gian làm thị trưởng Thành Phố Garden Grove, ông đã bổ nhiệm nhiều viên chức gốc Việt vào các chức vụ của thành phố, đẩy mạnh các nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như nghị quyết cấm các viên chức Cộng Sản Việt Nam chính thức đến khu phố Little Saigon, và hỗ trợ khối thương gia gốc Việt trong chương trình phát triển đô thị. Cựu Thị Trưởng Bruce Broadwater còn hỗ trợ dự án xây Chùa Quan Âm trong thời gian ông còn tại chức.

Luật Sư Dina Nguyễn là một khuôn mặt trẻ mới trong dòng chính trị gốc Việt. Ls Dina Nguyễn hiện là Thư Ký Luật Sư Đoàn Việt Nam và đã từng tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng trong nhiều năm qua. Luật Sư Dina còn là Uỷ Viên Hội Đồng Phát Triểm Lối Xóm do Nghị Viên Mark Rosen bổ nhiệm.

Ông Nick LeCông là một thương gia và được nhiều người trong cộng đồng biết đến trong vai trò chủ nhân hay có liên hệ với Nhà Hàng Regent West và Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên Regent West trên đường First, gần đường Newhope.

Ông Nguyễn Tấn Lạc là một nhà sinh hoạt kỳ cựu trong Cộng Đồng Việt Nam. Ông đã từng giữ các chức vụ trong Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam California như Phó Chủ Tịch, Thành Viên Uỷ Ban Giám Sát hay có trách nhiệm điều hành các công tác khác trong cộng đồng. Ông Nguyễn Tấn Lạc là một trong những người sinh hoạt lâu dài và trường kỳ nhất trong các sinh hoạt cộng đồng.

Ông Benny Diaz, Jr. là một thành viên có uy tín trong Cộng Đồng Gốc Mễ. Ông ra tranh cử đây là lần thứ hai.

Ông George Brietigam, III, nguyên là một cảnh sát viên, và ông đã từng tranh cử nhiều lần cho chức vụ nghị viên thành phố. Năm 2004, ông đã về thứ ba sau hai thành viên đắc cử là Nghị Viên Janet Nguyễn và Mark Rosen. Mặc dầu có số phiếu cao, ông vẫn không được bổ nhiệm vào một ghế nghị viên bỏ trống do Nghị Viên Bill Dalton được đắc cử vào chức thị trưởng. Thay vào đó, Hội Đồng Thành Phố đã bổ nhiệm ông Harry Krebs vào chức vụ này.

Các ứng cử viên khác là Daniel Smith, Trever Pietsch, Charles Mitchell, C.S. Shoal và Robin Marcario.

* Thành Phố Westminster.

Tính đến ngày 4 tháng 8, đã có 8 ứng cử viên ghi danh tranh cử vào hai ghế nghị viên. Trong số này có Đương Kim Nghị Viên Andy Quách đã ghi danh tái tranh cử, 3 ứng cử viên gốc Việt là Cựu Nghị Viên Tony Lâm, Ông Tạ Đức Trí và Ông Hà Minh Mạch, 1 cựu nghị viên và thị trưởng là Bà Joy Neugebauer và 3 người khác là Bà Penny Loomer, Bà Vivian Kirpatrick-Pilger va ông Alin Hamade.

Chức vụ Thị Trưởng vẫn chỉ có Đương Kim Thị Trưởng Margie Rice ghi danh ra tranh cử. Nếu không có đối thủ, Thị Trưởng Margie Rice coi như sẽ được đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa từ năm 2006 đến 2008.

Nghị Viên Andy Quách đã ghi danh tái tranh cử vào nhiệm kỳ thứ hai trong chức vụ Nghị Viên Thành Phố. Năm 2004, Nghị Viên Andy Quách đã tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Westminster nhưng không thành công. Trong kỳ bầu cử này, Nghị Viên Andy Quách sẽ phải chống trọi lại với 7 ứng cử viên khác, kể cả 3 ứng cử viên gốc Việt. Khác với cuộc tranh cử vào chức vụ thị trưởng năm 2004, tình trạng chia phiếu của khối cử tri gốc Việt có thể xảy ra và Cộng Đồng Việt Nam có thể mất luôn một ghế đại diện trong một thành phố mà có tỉ lệ cư dân gốc Việt đông nhất trên toàn Hoa Kỳ hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cựu Nghị Viên Tony Lâm trước đây đã từng là một vị dân cử gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ và được đắc cử vào hai nhiệm kỳ nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster. Ông đã tuyên bố về hưu từ năm 2002 và nhiều lần sau đó trong thời gian về hưu. Sự trở lại chính trường Thành Phố Westminster của Cựu Nghị Viên Tony Lâm lần này được nhiều người cho là một sự việc không bình thường.

Ông Tạ Đức Trí là một khuôn mặt trẻ trong sinh hoạt cộng đồng Việt Nam. Ông đã từng giữ chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam California và sinh hoạt nhiều với Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California.

Ông Hà Minh Mạch là một thương gia trong khu Little Saigon. Năm 2004, ông cũng đã tranh cử vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Westminster cùng với Thị Trưởng Margie Rice và Nghị Viên Andy Quách nhưng không thành công. Trong cuộc tranh cử năm 2004, ông chỉ được 1,016 phiếu so với 11,484 phiếu cho Nghị Viên Andy Quách và 16,095 phiếu cho Thị Trưởng Margie Rice.

Bà Joy Neugebauer từng là cựu thị trưởng và nghị viên Thành Phố Westminster trong thời gian hơn 20 năm. Bà chỉ bị thất cử sau khi có sự tham dự của ứng cử viên gốc Việt là Nghị Viên Andy Quách.  Bà cũng đã trở lại tranh cử nhiều lần nhưng không thành công. Trong thời gian tại chức, Bà Neugebauer đã tỏ ra rất không thân thiện với Cộng Đồng Việt Nam hay các vấn đề liên quan đến cộng đồng gốc Việt. Sự chia phiếu của nhiều ứng cử viên gốc Việt kỳ này sẽ tại điều kiện cho Bà Neugebauer được trở lại chính trường Thành Phố Westminster một cách dễ dàng và cộng đồng Việt Nam có thể mất luôn một đại diện duy nhất trong Hội Đồng Thành Phố.

Các ứng cử viên khác là bà Penny Loomer, Bà Vivian Kirkpatrick-Pilger và Alin Hamade là những người đã từng tranh cử hay có nhiều hoạt động mật thiết với Thành Phố Westminster.

* Học Khu Garden Grove

Cả hai Đương Kim Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và Ông Bob Harden đã ghi danh tái tranh cử cho cả hai ghế trong kỳ bầu cử sắp tới.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã đắc cử vào chức vụ hiện nay năm 2002 và trở thành một uỷ viên giáo dục gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã đắc cử với 99 phiếu trên tổng số gần 20,000 phiếu cần để đắc cử. Sự đắc cử đó đã gây nhiều ngạc nhiên cho giới am tường chính trị tại Quận Cam.

Ông Bob Harden đã từng phục vụ 12 năm trong chức vụ hiện nay. Cùng với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ông Bob Harden cũng đã được Hiệp Hội Giáo Chức Học Khu Garden Grove chính thức vận động hỗ trợ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kỹ sư Nguyễn John Chương cũng đã ghi danh tranh cử vào chức vụ Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.  Ông Nguyễn John Chương hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Phát Triển Lối Xóm Thành Phố Garden Grove và được Nghị Viên Janet Nguyễn bổ nhiệm vào chức vụ này.

Học Khu Garden Grove hiện có 3 thành viên gốc Việt, đó là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Luật Sư Nguyễn Quang Trung và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh. Đây là một cơ quan lập pháp có đa số thành viên gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào trên thế giới ngoại trừ Việt Nam.

* Học Khu Westminster

Học Khu Westminster trong nhiều năm qua đã gây nhiều dư luận báo chí như đa số các thành viên không đồng ý thông qua luật cấm kỳ thị, tiếp theo là một chiến dịch truất phế hai trong số 3 thành viên này, và gần đây nhất là quyết định thay đổi ý định thuê Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh là Tổng Giám Đốc Học Khu Westminster.

Trong kỳ bầu cử này, ba thành viên sẽ phải ra tái tranh cử, đó là Uỷ Viên Blossie Marquez và Judy Adren là uỷ viên đối tượng bị đòi truất phế trước  đây và Uỷ Viên James Reed được coi là người đổi ý trước tiên trong quyết định không thuê Ts Nguyễn Lâm Kim Oanh làm Giám Đốc Học Khu.

Tính đến ngày 4 tháng 8, đã có 4 ứng cử viên đã ghi danh tranh cử vào 3 ghế uỷ viên của Học Khu Westminster, đó là Ông David Bridgewaters, Bà Lupe Fisher, Bà Mary Mangold và Bà Thanh “Tanhee” Phan. Ba thành viên đương kiêm uỷ viên được dự đoán cũng sẽ ghi danh tái tranh cử kỳ này.

Ông David Bridgewaters là một thành viên tích cực trong chiến dịch vận động truất phế 3 uỷ viên chống đối luật cấm kỳ thị. Chiến dịch này đã được hậu thuẫn mạnh mẽ của giới phụ huynh cũng như giới chức trong Học Khu Westminster. Tuy nhiên, chiến dịch không thành công vì không lấy đủ chữ ký. Đây là cơ hội mà Ông Bridgewaters có thể đương đầu với hai uỷ viên mà ông muốn truất phế vài năm trước đây, đó là Uỷ Viên Blossie Marquez và Judy Adhren.

Bà Lupe Fisher là một người hoạt động tích cực trong Cộng Đồng Ngưòi gốc La Tinh liên quan đến các sinh hoạt của Học Khu Westminster. Bà đã từng tích cự vận động tranh cử cho Đương Kim Uỷ Viên Sergio Contreras, hiện là một thành viên trong Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster.

Bà Thanh “Tanhee” Phan là một ứng cử viên gốc Việt duy nhất hiện nay. Bà Thanh Phan hiện là một giáo viên trong Học Khu Garden Grove. Bà là thành viên của nhóm Our Voice Our Vote là nhóm đã từng vận động chống đối việc thay đổi quyết định thuê mướn Ts Nguyễn Lâm KimOanh vào chức vụ Giám Đốc Học Khu Westminster.

Bà Mary Mangold là một ứng cử viên do Công Đoàn Giáo Chức hỗ trợ. Đây là một tổ chức và thành phần có quan hệ nhiều đến các tranh chấp hay tran cãi xảy ra tại Học Khu Westminster trong nhiều năm qua.

Nếu tất cả 3 đương kim uỷ viên cùng ghi danh tái tranh cử, sẽ có tối thiểu là 7 ứng cử viên tranh cử vào 3 ghế Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westmisnter.  Đây là một học khu có tỉ lệ đông học sinh cũng như cư dân gốc Việt nhất trên toàn Hoa Kỳ.

Học Khu Coast Community College  District, Đơn Vị 1

Đây là Học Khu Đại Học bao gồm các trường đại học cộng đồng như Goldenwest, Orange Coast, Coastline, là một trong những hệ thống đại học cộng đồng có đông học sinh Việt Nam nhất tại California hay trên toàn Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Tuấn Lữ sẽ ra tranh cử vào chức vụ Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu Đại Học Coast Community College.  Ông Lữ hiện làm việc cho Thư Viện Luật tại Thành Phố Santa Ana và ông là người Việt Nam đầu tiên tranh cử vào đơn vị học khu cấp đại học. Khu Vực 1 của Học Khu Coast Community College bao gồm khu vực Thành Phố Garden Grove, Westminster, Seal Beach, hay Fountain Valley phía tây của đường Beach. Đây là một khu vực lớn của Khu Little Saigon và có rất đông người Việt Nam.

Có hai ứng cử viên khác là Ông Carl Hendon và Jim Moreno tranh cử vào chức vụ uỷ viên này hiện đang được nắm giữ bởi Ông George Brown, một thành viên kỳ cựu trong Hội Đồng Giáo Dục Học Khu này.

* Đặc Khu Vệ Sinh Thành Phố Midway (Midway City Sanitary District)

Đây là một đặc khu chuyên lo về các vấn đề thâu nhặt và tiêu huỷ các chất thải trong khu vực Thành Phố Westminster. Một ứng cử viên gốc Việt đầu tiên tranh cử vào chức vụ này là Ông Diệp Miên Trường, hiện là Phụ Tá Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn.

Ông Diệp Miên Trường sẽ tranh cử với nhiều thành viên đương kiêm uỷ viên hay ứng cử viên lão thành và có liên hệ nhiều với Hội Đồng Thành Phố Westminster như Bà Margie Rice, Thị Trưởng Thành Phố Wetsminster; Bà Marilyn Fry, vợ của Đương Kim Nghị Viên Frank Fry, Bà Helen Paris, vợ của cựu Nghị Viên Quá Cố Russel Paris. Bà Joy Neubauer, đang tranh cử chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster, hiện cũng là thành viên trong Hội Đồng Vệ Sinh này.

* Đặc Khu Cung Cấp Nước Quận Cam, Khu Vực 1

Tin giờ chót cho biết Luật Sư Nguyễn Quang Trung cũng đã ghi danh tranh cử vào chức vụ Uỷ Viên Hội Đồng Gián Đốc Đặc Khu Cung Cấp Nước Cho Quận Cam, Khu Vực 1 (Orange County Water District, Div. 1).  Đây là cơ quan điều hành các dịch vụ cung cấp nước và qui hoạch lưu lượng nước để xử dụng trong Quận Cam. Luật Sư Nguyễn Quang Trung hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã đắc cử vào chức vụ này từ năm 2004. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên gốc Việt tranh cử vào một chức vụ trong cơ quan này.

Sự tham gia tranh cử củ nhiều ứng cử viên gốc Việt đánh dấu một sự trưởng thành của sức mạnh chính trị trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Tuy nhiều, sự trưởng thành này cũng báo động một sự rạng nứt mà có thể gây thiệt hại cho ảnh hưởng chính trị chung của cộng đồng Việt Nam. Các cử tri gốc Việt cần cân nhắc kỹ càng khi bỏ phiếu chọn lựa ứng cử viên và tránh cho sự thiệt hại này có thể lan rộng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS) đã bổ sung các dịch vụ “bà đỡ” (doula) dưới dạng phúc lợi được chi trả cho những thành viên Medi-Cal
Khi Ngày Của Cha sắp đến, bạn có suy tư về tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của việc bỏ thuốc lá đối với sức khỏe và làm gương cho những người chung quanh, nhất là thế hệ trẻ không? Cho dù cai thuốc vì sức khỏe của chính mình hay bạn muốn hỗ trợ người thân cai, thực hành các bước để cai có thể tạo nên một thành quả đáng kể.
Pechanga Resort Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình nhạc hội chủ đề “Anh Trai Vượt Thời Gian” sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 29 tháng Sáu, 2024 tới đây trên sân khấu Pechanga Theater. Trong thế giới âm nhạc, chúng ta gặp rất nhiều khuôn mặt nam nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, tài năng xuất hiện. Hầu hết đều đem đến cho khán giả những chất giọng mới lạ và thu hút. Khách yêu văn nghệ không ngừng được thưởng thức thêm nhiều tiếng hát, lời ca ngày càng phong phú và đa dạng. Trong số những nghệ sĩ đó có những giọng ca nổi bật và ngày càng trở nên điêu luyện, hấp dẫn khiến cho khán giả khó có thể bỏ qua không tìm nghe mỗi khi họ góp tiếng hát trong một chương trình. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ mời quý vị đến để gặp, để nghe những giọng ca đó.
Hôm nay, Wilton Rancheria và đối tác Boyd Gaming Corporation đã chính thức công bố và vạch ra kế hoạch thú vị để mở rộng cho Sòng bạc Sky River Casino, khai trương lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Nằm ở vị trí thuận tiện ngay gần Quốc lộ Highway 99 ở Elk Grove, các kế hoạch mở rộng trong tương lai cho Sky River Casino bao gồm mở rộng diện tích sàn chơi, thêm phòng Mức cược Cao (High Limit Room), thêm khách sạn hiện đại 300 phòng, spa sang trọng, hồ bơi ngoài trời ngoạn mục, kèm không gian hội họp, sự kiện và giải trí sáng tạo. Điểm nhấn kiến trúc sẽ là sảnh trung tâm mở ấn tượng trong khách sạn, cho phép khách đến thăm tầm nhìn ngoạn mục lên bầu trời phía trên - một trong nhiều điểm đặc trưng tôn vinh mối liên hệ chặt chẽ của Bộ lạc với thiên nhiên.
Mỗi mùa xuân đến, hoa mai hoa đào đua nhau nở, pháo nổ tưng bừng chào đón những ngày mới của năm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, quây quần bên mâm bánh chưng bánh tét, chúc tết, tặng nhau phong bì lì xì may mắn (lucky money) màu đỏ, đó là lúc chúng ta rất vui vì ai cũng được thêm một tuổi và trưởng thành hơn.
Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã long trọng tổ chức lễ trao giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.
Chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 6, 2024, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang tọa lạc tại số 713 Newhope St, thành phố Santa Ana do cố Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh, Viện Chủ khai sơn, đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần Thứ 5 cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Nhân dịp nầy Hòa Thượng Thích Thông Hải, Đệ nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đống Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang cùng Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức lễ động thổ xây dựng bảo tháp thờ Xá Lợi Cố HT. Thích Quảng Thanh. Tham dự buổi lễ có một số chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số các cơ quan truyền thông.
Lúc 3 giờ chiều, ngày Chúa Nhật 9/6/2024, ở chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, Hòa Thượng trụ trì Thích Thông Hải, ban trị sự của chùa và đồng hương Phật tử đã tổ chức đám giỗ cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô khắp nơi về chùa để tụng kinh cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.
Trong những năm qua, hiện tượng biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, lũ lụt, cháy rừng. Các công ty bảo hiểm gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đền bù thiêt hại, nên kinh doanh thua lỗ.
McDonald's, một điểm đến được nhiều ông bà thế hệ di dân và các con cháu sinh ra tại Mỹ của họ yêu thích, nay mang đến một cách kết nối mới bằng công nghệ AI và giúp gia tăng sự kết nối sâu sắc hơn nữa. Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, McDonald's đã ra mắt trang mạng sweetconnections.ai, chỉ với vài cú nhấp chuột sẽ cho phép người dùng ghi lại những tin nhắn video chân thành và dịch chúng sang ngôn ngữ mẹ đẻ của ông bà họ. Với những tiến bộ mới nhất trong trí tuệ nhân tạo, trang mạng sử dụng công nghệ sao chép giọng nói và nhép môi để chuyển đổi video từ tiếng Anh sang một trong 31 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Tagalog, tiếng Ý và tiếng Pháp. Kết quả là một video trong đó người dùng sẽ trông và nghe như thể họ đang nói một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.