Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mục Sư Nguyễn Công Chính Gửi Thông Báo Khẩn

30/07/200600:00:00(Xem: 1118)

Sau đây là bản văn Thông Baó Khẩn gửi từ Mục Sư Nguyễn Công Chính nêu tình hình công an trấn áp.

Bản văn như sau.

Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam

Văn Phòng Giáo Hạt Mennonite Tây Nguyên

Hẻm 169/CMT8/P.Hoa lư/TP.Pleiku – Gia lai

Tel :059715645 – Mobi : 0919591447

Email : Isaichinh2005@gmail.com

----------o0o----------

THÔNG BÁO KHẨN

V/v Chính quyền đàn áp Tôn giáo đối với Giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam

Kính gữi - Giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam

Vào lúc 8h ngày 25/7/2006, Công an tĩnh Gia lai phối hợp chính quyền địa phương, mời các chấp sự, truyền đạo, Mục sư thuộc giáo hạt Tin lành Mennonite Tây nguyên lên trụ sở các  UBND  xã để làm việc, Gồm Các Chấp sự, Truyền đạo, Mục sư, bị Công an mời có tên sau:

A.Tại UBND xã Chư Á – TP. Pleiku:

1 Mục sư Y- Kor quản nhiệm chi hội Mennonite Pleimơnú

 2 Truyền đạo Y- DJik trưởng ban quản trị Giáo hạt Tây nguyên

 3 Truyền đạo Y- Yăn phó quản nhiệm chi hội Mennonite Pleimơnú

4 Chấp sự  RahlanLâm uỷ viên ban quản trị giáo hạt Mennonite Tây nguyên

 * Gặp các nhân viên an ninh công an:

 1 Thiếu tá Võ Thị Hiền công an thành phố Pleiku

 2 Thiếu tá Nguyễn Hữu Chẩn, đội trưởng an ninh thành phố Pleiku

3 Thiếu tá Trần Sáu phó đội trưởng an ninh công an TP.Pleiku

4 Trung uý Y Phương an ninh (PA38) Tĩnh Gia lai,

5 Trung uý Lê Công Thành an ninh (PA38) Tĩnh Gia lai.

Địa điểm: UBND xã Chư Á – TP. Pleiku

Thời gian làm việc:, từ 8h đến 11h30 chiều từ 13h30 đến 17h ngày 25/07/2006

Nội dung làm việc: Công an phát tán thông báo nói xấu bôi nhọ Mục sư Nguyễn Công Chính, và Mục sư Nguyễn Hồng Quang theo thông tin đã được in ra báo,Công an  quay Camera ghi âm chụp hình bắt ép các Mục sư truyền đạo phải nói xấu Mục sư Chính,và bắt các Mục sự truyền đạo ký vào các cam kết với nội dung đã được soạn sẵn là”không được đón tiếp và đi lại quan hệ với Mục sư Chính” trong buổi làm việc Công an cũng lập văn bản tạm gĩư giấy chứng nhận mục vụ của truyền đạo Y-Yăn, sau khi về bà Hiền còn hăm doạ sẽ mời nhiều người khác và sẽ làm việc nhiều ngày liên tục, nếu cằn thì bắt bỏ tù…

B.Tại UBND xã Iapét- Huyện Chư sê - Gialai:

1 Chấp sự RahlanChel quản nhiệm chi hội Mennonite Pleiboongguai

2 Chấp sự  Y- Hoa phó quản nhiệm chi hội Mennonite Pleiboongguai

3 Chấp sự Y- Thô trưởng ban thanh niên Giáo hạt Tin lành Mennonite Tây nguyên

4 Chấp sự Y- Theh truyền giáo chi hội Pleiboongguai

5 Chấp sự Y- Bo’p   truyền giáo chi hội Pleiboongguai

6 Chấp sự  Y- Byaih thư ký chi hội Mennonite Pleiboongguai

7 Chấp sự Y- Gat truyền giáo chi hội Mennonite Pleiboongguai

8 Chấp sự Y- Gưm truyền giáo chi hội Mennonite Pleiboongguai

9 Chấp sự  Y- Jo truyền giáo chi hội Mennonite Pleiboongguai

10 Chấp sự  Y- Huê phụ trách âm nhạc chi hội Pleiboongguai

11 Chấp sự Y- Xuẫn truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung,

12 Chấp sự Y- Thanh truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

13 Chấp sự Y- BLe’k truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

14 Chấp sự Y- Doch  truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

Địa điểm : UBND xã Iapét - Huyện Chư sê

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h

Nội dung làm việc: Công an bắt anh em nói lại những tôi củ mà chính quyền đã vu khống cho họ từ năm 2001, để chính quyền quay phim ghi âm chụp ảnh, đưa lên quảng bá trên truyền hình để tiếp tục buộc tội họ,Công an cấm các chấp sự  cũng như  hội thánh không được sinh hoạt bày tỏ niềm tin của mình,họ hăm doạ. Nếu Hội thánh còn nhóm lại sinh hoạt họ sẽ bắt bỏ tù…họ phán tán thông tin nói xấu Mục sư Nguyễn Công Chính và cấm không cho chúng tôi quan hệ với Mục sư Chính,

Công an giam giữ người trái phép: Chiều  l úc 17h c ùng ng ày Công an cho các anh em ra về,họ giữ lại năm anh em có tên :

 - Chấp sự Y- Xuẫn truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung,

- Chấp sự Y- Thanh truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

- Chấp sự Y- BLe’k truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

- Chấp sự Y- Doch  truyền giáo chi hội Mennonite PleiNglơmthung

- Chấp sự Y- Gưm truyền giáo chi hội Mennonite Pleiboongguai

 Họ cho anh em lên xe Jép chở về công an Huyện Đâk đoa, chúng tôi không biết họ sẽ làm gì 5 anh em "

C.Tại xã Ialang - Huyện Đâkcơ – Gia lai

1 Chấp sự  Puih- Glol quản nhiệm chi hội Mennonite Pleidichle

2 Chấp sự Y- Glôi thư ký chi hội Mennonite Pleidichle

Địa điểm: UBND xã ialang - Huyện Đâkcơ

Thời giam làm việc : Từ 8h30 đến 11h ngày 25/7/2006

Nội dung làm việc : Công an Huyện Đâkcơ phổi hợp với công an xã ialang,bắt các chấp sự  viết cam kết với nội dung không được sinh hoạt Tôn giáo tại nhà riêng và cũng không được tiếp đón quan hệ với Mục sư Chính

D.Tại xã Iakhươl - Huyện Chưpãh – Gia lai

Msnc RơchâmTheh quản nhiệm Chi hội Mennonite Plei kách

Truyền đạo ABLim thư ký chi hội Mennonite Pleikách

Chấp sự A-Bâm thủ quỉ chi hội Mennonite Pleikách

Chấp sự A Bên ban thanh niên chi hội Mennonite Pleikách

Địa điểm: UBND xã Iakhươl - Huyện Chưpãh

Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 11h ngày 25/07/2006

Nội dung làm việc : phát tán thông tin nói xấu bội nhọ Mục sư Nguyễn Công Chính và Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Công an bắt cam kết không được nhóm lại đông người và không được tiếp đón Mục sư Chính,

Đ.Taị xã Iyaly - Huyện sa thầy – Kon tum:

Tín hữu A- Thức Chi hội Mennonite Pleichót

Tín hữu A Bom  Chi hội Mennonite Pleichót

Địa điểm: Làng Pleichót – xã Iyaly - Huyện sa thầy

Thời gian làm việc từ 8h30 đến 10h30 ngày 20/7/2006

Nội dung làm việc : họp dân làng đấu tố Mục sư Nguyễn Công Chính và Mục sư Nguyễn Hồng Quang,nghiêm cấm 38 tín hữu Tin lành Mennonite sinh sống tại làng Pleichót không đựoc sinh hoạt tín ngưỡng tại làng,

E. Tại xã Sơmei - Huyện Đâkđoa- Gialai

Truyền đạo Y- Lơn quản nhiệm chi hội Mennonite Pleikrái

Truyền đạo Y-Lăik phó quản nhiệm chi hội Mennonite Pleikrái

Đỉa điểm : UBND xã Sơmei - Huyện Đâkđoa

Thời gian làm việc : từ 8h30 đến 11h ngày 24/7/2006

Nội dung làm việc : phát tán thông tin nói xấu Mục sư Nguyễn Công Chính và Mục sư Nguyễn Hồng Quang,bắt ký cam kết không tiếp đón Mục sư Chính và không được nhóm lại đong người tại nhà riêng,

Ê. Tại TP. Pleiku – Gia lai

Mục sư Nguyễn Công Chính, Phó hội trưởng Giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam, chủ tịch hiệp hội thông công Tin lành các dân tộc Việt nam, quản nhiệm cộng đồng tin lành Mennonite Tây nguyên,

Địa điểm : UBND phường Hoa lư – TP.Pleiku

Thời gian làm việc : 8h30 đến 11h ngày 21/7/2006

Các nhân viên an ninh công an  và ban tôn giáo  gồm có

1 Trần Quang Minh, đặc trách phòng nghiệp vụ Tôn giáo tĩnh Gialai

2 Thiếu tá Trần Sáu phó đội an ninh TP. Pleiku

3 Thiếu tá Võ Thị Hiền an ninh TP. Pleiku

4 Thiếu tá Nguyễn Hữu Chẩn đội trưởng an ninh TP.Pleiku

5 Trung tá Điền phó công an TP.Pleiku

6 Trung tá Đỗ Văn Tiên Phó phòng an ninh Tĩnh Gialai

7 Thiếu tá Sơn đội trưởng an ninh tĩnh Gialai

8 Trung uý Lê Công Thành tên sát an ninh tĩnh Gialai

9 Trung uý Y- Phương  nhân viên nghiệp vu an ninh tĩnh Gialai

10 Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình trưởng công an phường Hoalư

11 Đại uý Phạm Văn Bình Công an khu vực tổ 9 phường Hoalư

Nội dung làm việc :thẩm vấn điều tra các hoạt động Tôn giáo của giáo hội Mennonite Việt nam và các  sinh hoạt cộng đồng  sắc tộc  theo đạo tin lành Mennonite tại Tây nguyên, và tạm trú tạm vắng, công an dùng Camera, ghi âm chụp ảnh để lập kế hoạch đàn áp Tôn giáo,

Chiến dịch đàn áp tôn giáo có hệ thống của chính quyền tĩnh Gia lai từ ngày 20/7/2006 đến ngày 25/7/2006 đã liên tục bôi nhọ nói xấu các Mục sự Tin lành, và  bắt ép các nhân sự cam kết vào các văn bản đã được chính quyền soạn sẵn,với nội dung nghiêm cấm các Mục sư truyền đạo và các Tín hữu không được quan hệ với nhau, đây là một việc làm thô bạo của chính quyền tĩnh Gia lai đối với những người theo đạo Tin lành Mennonite tại Tây nguyên trong những ngày qua công an đã liên tục bố ráp phong toả các ngã đường, nhằm mục đích áp giải gia đình  chúng tôi ra khỏi thành phố Pleiku, không biết những ngày tới, công an Gialai sẽ còn những kế hoạch đàn áp nào khác đối với quí ông bà anh chị em theo đạo Tin lành tại Tây nguyên nữa hay không" Xin quí vị con dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho anh chi em chúng tôi, sự việc diễn tiến như thế nào trong những ngày tới chúng tôi  tiếp tục thông tin thêm về các sự kiện đàn áp bách hại Tôn giáo đến quí vị…

Kính

Quản nhiệm: Ms. Nguyễn Công Chính; và Thư ký: Tđ. Y-DJik

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.