Hôm nay,  
Việt Báo Online

Các Vấn Đề Liên Quan Đến Bảng Lương W-2

16/02/200500:00:00(Xem: 1290)
Các Vấn Đề Liên Quan Đến Bảng Lương W-2

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
6. Tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế với một bản sao (bản chụp) mẫu W-2 hay không" Nếu tôi chụp lại bản lương dành cho tiểu bang hay của cơ quan chủ quản để nộp chung trong hồ sơ thuế của tôi, hồ sơ thuế của tôi vẫn hợp lệ phải không"
Quý vị có thể sử dụng một bản sao hay bản chụp của mẫu W-2 để khai thuế nếu mẫu W-2 đó rõ ràng và có thể đọc được. Quý vị có thể dùng bất cứ mẫu W-2 nào nộp chung trong hồ sơ thuế của quý vị cũng được vì tất cả đều có chung một thông tin trên cùng một dạng.
7. Khi nộp hồ sơ khai thuế, tôi đã quên không đính kèm bảng lương, các schedule tính thuế, hoặc các mẫu đơn khác chung với hồ sơ thuế của tôi. Tôi cần phải làm gì"
Hãy đợi đến khi Sở Thuế Vụ liên lạc với quý vị yêu cầu quý vị cung cấp cho họ bảng lương, các mẫu tính thuế hoặc các mẫu đơn sử dụng để khai thuế. Trong vòng 6 tuần lễ kể từ ngày quý vị gởi hồ sơ thuế đi, quý vị sẽ nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ của IRS và một thông báo cho biết IRS không thể chuyển hồ sơ thuế của quý vị đến trung tâm tính thuế, quý vị phải gởi bảng lương, hoặc các mẫu schedule khác đến để họ có thể so sánh bảng lương quý vị sử dụng với bảng lương họ có trong hồ sơ lưu. Tương tự, các mẫu schedule cung cấp các thông tin chứng minh cách tính thuế của quý vị, nếu cần họ sẽ yêu cầu quý vị bổ sung.
Xin đừng gởi mẫu W-2 riêng cho IRS trước khi họ yêu cầu quý vị bổ sung hồ sơ thuế, cũng không nên gởi thêm một bộ hồ sơ thuế khác với mẫu W-2 đính kèm, trừ khi quý vị muốn sửa đổi một số các chi tiết đã khai trên hồ sơ thuế.
Xin tham khảo thêm ấn bản số 17 về hồ sơ thuế lợi tức Liên bang để biết thêm các chi tiết và yêu cầu cần phải làm trong quá trình khai nộp hồ sơ thuế.
8. Tôi nhận được một bảng lương với số an sinh xã hội không đúng với số ASXH của tôi, như vậy tôi cần phải làm gì"
Quý vị hãy yêu cầu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc sửa lại cho đúng với số an sinh xã hội của quý vị. Bảng lương đã được sửa đổi như trường hợp vừa nêu trên gọi là mẫu W-2C (Form W-2C - Corrected Wage and Tax Statement). Khi yêu cầu điều chỉnh lại bảng lương, quý vị nên lưu ý cung cấp số ASXH đúng của quý vị. Thông tin ghi trên bảng lương rất quan trọng, trường hợp các chi tiết ghi trên bảng lương không chính xác, thời gian quý vị làm việc trong năm sẽ không được ghi nhận trên hồ sơ ASXH được lưu giữ ở Sở An Sinh Xã Hội cũng như hồ sơ làm việc và nghỉ hưu của quý vị. Tóm lại, các phúc lợi về ASXH của quý vị sẽ bị ảnh hưởng vì những thiếu sót gây ra do số ASXH ghi sai trên bảng lương.
9. Tôi đã nộp hồ sơ thuế năm nay. Gần đây, tôi nhận thêm một bảng lương nữa. Tôi phải làm sao"
Nếu sau khi nộp hồ sơ khai thuế, quý vị nhận ra những thiếu sót sau đây, quý vị nên khai lại hồ sơ thuế đã nộp:
a) Quý vị đã không khai trên hồ sơ thuế một khoản thu nhập khác trong năm.
b) Quý vị đã khai các khoản thuế giảm hoặc khai nhận loại tín thuế quý vị không đủ tiêu chuẩn.
c) Quý vị khai só một vài loại giảm thuế và tín thuế dành cho quý vị; hoặc
d) Quý vị nộp hồ sơ thuế với cương vị cá nhân không thích hợp với cương vị khai thuế của quý vị.
Mẫu đơn dùng để khai lại hồ sơ thuế cho tất cả các mẫu đã sử dụng trong hồ sơ thuế đã nộp là 1040X bất kể mẫu đơn thuế đã khai là mẫu đơn gì. Quý vị có thể đã sử dụng mẫu 1040, 1040A, 1040EZ hoặc ngay cả khi quý vị nộp hồ sơ thuế qua điện thoại (Telefile), mẫu đơn chung để khai lại hồ sơ thuế là mẫu 1040X (Form 1040X - Amended U.S. Individual Income Tax Return).
10. Tôi vừa mới nhận được một bảng lương đã được điều chỉnh lại sau khi tôi gởi hồ sơ thuế đi. Xin cho biết tôi cần phải làm gì bây giờ"
Nếu quý vị đã nhận được một bảng lương đã được điều chỉnh lại sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế, quý vị nhất thiết phải khai lại hồ sơ thuế. Xin sử dụng mẫu đơn 1040X để điều chỉnh hồ sơ thuế quý vị đã nộp bất kể quý vị đã khai và nộp hồ sơ thuế bằng mẫu đơn nào trước đó
Nếu khi khai lại hồ sơ thuế, quý vị biết quý vị sẽ nhận được thêm tiền refund, quý vị hãy đợi cho đến khi nhận được tiền refund từ hồ sơ thuế đã nộp. Nếu quý vị không ký gởi trực tiếp tiền refund vào tài khoản cá nhân của quý vị, mà nhận tiền refund bằng chi phiếu của Bộ Tài Chính, quý vị có thể đổi chi phiếu lấy tiền hay bỏ vào tài khoản của quý vị số tiền refund này. Sau đó, quý vị phải nộp hồ sơ thuế lại ngay.
Trường hợp quý vị biết mình bị nợ thuế sau khi khai lại hồ sơ thuế với bảng lương đã được điều chỉnh lại, quý vị cần phải khai lại hồ sơ thuế. Quý vị cần phải gởi đóng số thuế nợ trước ngày 15 tháng 4 ngay sau năm thuế (chẳng hạn, năm thuế là năm 2004, quý vị phải nộp tiền thuế nợ trước ngày 15 tháng 4 năm 2005) mới không bị phạt và không phải đóng tiền lãi trên số thuế còn nợ.
Xin tham khảo thêm Chương 1 của ấn bản số 17 (Chapter 1, Publication 17) để biết thêm về các quá trình khai thuế lợi tức cá nhân đóng cho chính phủ Liên bang.
11. Tôi đã nhận được một bảng lương không chính xác và đã yêu cầu chủ của tôi điều chỉnh lại bằng cách cấp cho tôi một bản lương đúng nhưng họ từ chối. Xin cho biết tôi cần phải làm gì"
Nếu quý vị đã yêu cầu chủ nhân của quý vị cung cấp lại cho quý vị một bản lương đúng và họ từ chối, và nếu thời điểm này ở vào khoảng giữa tháng 2 trong mùa khai thuế, quý vị có thể liên lạc với Sở Thuế Vụ bằng điện thoại tại số 1-800-829-1040. Nhân viên Sở Thuế Vụ khi nhận được điều quý vị trình bày trên điện thoại sẽ ghi nhận lời phàn nàn của quý vị. Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho chủ cơ quan của quý vị một mẫu đơn 4598 và một bản sao gởi đến cho quý vị. Mẫu 4598 là mẫu đơn khai các chi tiết trên bảng lương W-2 hay bản báo cáo tài chính 1099 không chính xác (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Quý vị cũng sẽ nhận được mẫu 4852 hoặc mẫu 1099-R chung với bản phụ của mẫu 4598. Mẫu 4852 là mẫu đơn thay thế cho bảng lương đã bị thất lạc hay sai sót (Form 4852 - Substitute for a Missing Form W-2 - Wage and Tax Statement); Mẫu 1099-R là mẫu đơn cung cấp các thông tin về các khoản tiền phân phối từ các quỹ hưu hay từ các hợp đồng bảo hiểm (Form 1099-R - Distributions from Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc.)
Bản sao của mẫu đơn 4598 chủ nhân của quý vị nhận được sẽ giải thích cho họ về bổn phận của chủ nhân là phải cung cấp các bảng lương đúng và chính xác cho nhân viên làm việc, nếu chủ nhân không điều chỉnh lại các bảng lương cung cấp cho nhân viên họ có thể bị phạt tiền. Khi quý vị gọi điện thoại cho Sở Thuế Vụ để trực tiếp làm việc với trung tâm phục vụ mgười khai thuế của IRS (IRS Taxpayer Assistance Center - TAC), xin quý vị chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ sau đây:
§ Tên cơ quan, địa chỉ đầy đủ gồm đủ mã vùng bưu chính, số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (EIN) và số điện thoại của cơ quan nơi quý vị đã làm việc. Quý vị có thể xem lại bản lương của năm trước đó, nếu quý vị cũng làm cho cơ quan này, để xem số EIN.

§ Tên, địa chỉ đầy đủ, số ASXH và số điện thoại của quý vị, và
§ Mức phỏng đoán tiền lương quý vị kiếm được trong năm vừa qua, tiền thuế tạm thu đóng cho chính phủ Liên bang. Quý vị có thể đoán được các khoản tiền này bằng cách cộng chung các phiếu lương đã nhận được trong năm.
Nếu quý vị khai vànộp hồ sơ thuế và đính kèm mẫu đơn 4852 để chứng minh số tiền thuế đã đóng tạm cho chính phủ trong năm, thay vì nộp đơn khai thuế với một bảng lương, tiền refund của quý vị có thể bị chậm gởi đến cho quý vị vì IRS phải kiểm chứng lại những điều quý vị đã khai trên hồ sơ thuế.
Trường hợp quý vị nhận được một bảng lương W-2 sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế và quý vị không đồng ý với thông tin về các khoản thuế tạm thu hay tổng lợi tức của quý vị ghi trên bảng lương này, quý vị hãy khai lại hồ sơ thuế, sử dụng mẫu đơn 1040X.

21/01/2019(Xem: 157)
tại Hội trường Đài VNTV (Viet News Television - 4655 Ruffner Street, San Diego), vào lúc 7 giờ tối thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019 nhiều câu hỏi gửi đến từ khán giả qua hình thức ghi vào giấy và được Mẹ Nấm tuần tự trả lời theo thứ tự.
21/01/2019(Xem: 207)
kính mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm, chuyện trò với Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Phùng Quân & Hàn Song Tường - thứ bảy mồng 2 tháng 2 năm 2019 • Tại Viện Việt Học
21/01/2019(Xem: 388)
một mai về với mây ngàn/ chỉ xin nhớ chút dịu dàng của nhau./ Xin cảm ơn anh Trịnh Y Thư, và xin giới thiệu với những người yêu tiếng Việt "từ khi mới ra đời" một thi phẩm rất hay: "Phế tích của Ảo ảnh".
21/01/2019(Xem: 206)
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, có một cuộc thi viết chính tả và làm luận văn bằng tiếng Việt vào mùa Xuân năm Kỷ Hợi 2019. Cuộc thi dành cho các cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 thứ tự theo các lứa tuổi từ 17 tuổi đến 9 tuổi trở xuống.
21/01/2019(Xem: 448)
Về nền cộng hòa mà tôi mơ tưởng cho quốc gia: độc lập, tự do, dân chủ; phồn thịnh song có công bằng xã hội; một nền cộng hòa nhân bản, phục vụ cho mỗi cá nhân, hy vọng và tin tưởng mỗi cá nhân sẽ đóng góp lại cho xã hội thật nhiều
21/01/2019(Xem: 486)
SAIGON -- Khi du khách tới, là xài tiền mặt, hầu hết... Và đó là nguồn tiền sẽ nuôi sống Sài Gòn mà không tốn bao nhiêu công, cũng chẳng hao mòn tài nguyên bao nhiêu... Báo Thế Giới Tiếp Thị kể rằng: Ngành du lịch TP.SG đạt doanh thu 'khủng' hơn 140 nghìn tỷ đồng -- tức là hơn 6 tỷ đôla.
21/01/2019(Xem: 965)
Mới đây, ngày 4/1/2019, CSVN rầm rộ tổ chức 40 năm chiến thắng chống Khmer Đỏ ở Campuchia [CPC]. Nhưng khảo sử cận đại và phân tích hiện tình tương quan giữa nhà cầm quyền CPC với CSVN và CSTQ, thì rõ ràng là CSVN đã thua Hun Sen con ngựa thành Troy, nội tuyến chiến lược của TC.
21/01/2019(Xem: 441)
LONDON – Sự phát triển toàn cầu đang chậm và kinh tế thế giới hướng tới suy thoái trong năm 2019 trừ ra có điều gì đó xảy ra để giúp xung lực làm mới cho nó. Chỉ số tổng hợp hàng đầu của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) đã giảm 99.3 điểm trong tháng 11, đó là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2012, và giảm từ cao điểm 100.5 vào cuối năm 2017.
21/01/2019(Xem: 572)
Thị trường chứng khoán xuống giốc kéo theo nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm nay khi các chủ nhà giàu cảm thấy bị ảnh hưởng, theo Goldman Sachs Group Inc. cho biết.
21/01/2019(Xem: 646)
Nếu bạn sống tại Los Angeles và bạn muốn ăn cái gì đặc biệt, thì bạn có thể đặt mua súp vây cá mập từ nhà hàng China Gate Restaurant đem giao tận nhà với giá $16.95.
21/01/2019(Xem: 1173)
Trong vòng 3 ngày sau trận động đất tại Northridge, nhà xã hội học Paul O’Brien đã đi tới trung tâm động đất để thu thập các câu chuyện của những người sống sót. Ông nói chuyện với 31 người sống sót, một số qua điện thoại, nhưng hầu hết, ông đã gặp những người mà họ phải sống đời vô gia cư trong vài ngày đầu của trận động đất đó.
21/01/2019(Xem: 295)
Texas qua mặt California để trở thành tiểu bang đứng đầu về nữ doanh nhân trong một nghiên cứu gần đây.
21/01/2019(Xem: 232)
Số lượng thực phẩm bị thu hồi đã gia tăng 10% trong vòng 5 năm qua, và một số đã xảy ra là bởi vì các luật lệ “xưa,” theo tổ chức quan sát bất vụ lợi cho biết trong một phúc trình mới được công bố cho hay.
21/01/2019(Xem: 357)
Kinh tế Hoa Kỳ là tổng hợp các nền kinh tế của 50 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sử dụng 6 cách đo lường thị trường lao động và sức khỏe nền kinh tế tổng quát để xếp hạng tất cả những nền kinh tế đó từ xấu nhất tới tốt nhất.
Tin công nghệ
Đây là hình ảnh tàu đổ bộ Insight của NASA trên Sao Hỏa. Với các tấm pin mặt trời, InSight có kích thước bằng một chiếc xe buýt nhỏ. Ảnh chụp selfie chứng minh nó đã hạ cánh thành công trên Sao Hỏa vào tháng 11/2018, với mục tiêu chính là thăm dò hoạt động địa chấn.
Từ năm 2018, đã xuất hiện một số thông tin về Galaxy S10 phiên bản đặc biệt với mặt lưng bằng gốm thay vì bằng kính như các bản tiêu chuẩn. Sau đó, một số nguồn tin còn cho rằng Galaxy S10 sẽ hỗ trợ mạng 5G. Nhưng rất có thể, tất cả các đặc điểm sẽ xuất hiện trên một phiên bản đặc biệt của chiếc Galaxy S10 Plus.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Startup Mỹ Deep Sentinel giới thiệu Deep Learning AI. Camera mới sẽ hiểu được chuyển động của một chiếc lá đang rơi và một con chim đậu cành cây là vô nghĩa, nhưng đặc biệt chú ý đến chuyển động của con người, sâu hơn nữa thiết bị nhận biết được một người lạ mặt có những hành động kì lạ hoặc hiểm hoạ tiềm ẩn và có ý đồ xâm nhập vào khu vực của gia chủ, nó sẽ theo dõi kĩ hơn và chuyển động theo bước đi...
Một lần nữa, các nhà đầu tư trên thế giới đang hướng ánh mắt lo lắng về phía Trung Quốc. Và họ có lý do thích hợp để lo lắng. Tăng trưởng kinh tế trong quý thứ ba (2018) đã giảm xuống còn 6.5%, tốc độ chậm nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Số lượng tiêu thụ xe hơi lần đầu tiên đã giảm trong hơn hai thập niên.
Trong buổi điều trần trước Ủy ban Thương mại Liên Bang về vụ kiện chống độc quyền của Qualcomm, ông Jeff Williams, COO của Apple cho biết, chính nhà sản xuất chip Qualcomm là bên chủ động ngừng cung cấp chip modem cho các iPhone mới. Lời làm chứng ủng hộ cho lập luận của FTC khi cho rằng Qualcomm sẽ không bán chip nếu khách hàng không trả các khoản phí cấp phép đắt đỏ của họ.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Hiệp hội thống kê thế giới cho biết có đến 90.5% lượng rác thải nhựa chưa bao giờ được tái chế. Đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, nhưng tại sao lại như vậy
Khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, một nhóm các nhà khoa học Canada đã phát triển thành công một hệ thống mạch máu nhân tạo đầu tiên, được nuôi hoàn toàn trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc.
Trong những năm qua, không thiếu các vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Tuy nhiên, vụ rò rỉ mới có thể gây bất ngờ bởi quy mô của nó. Được đặt tên là "Collection #1", đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất tính theo quy mô với 772,904,991 email và 21,222,975 mật mã đã bị chia sẻ công khai trên Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Netflix bất ngờ tăng giá các gói streaming của hãng từ 13-18% so với chi phí hiện hành. Đây là mức tăng giá cao nhất từ trước tới nay, từ khi Netflix ra mắt vào năm 2007 và được áp dụng tại Mỹ. Hiện chưa biết Netflix có áp dụng tăng giá tại thị trường khác hay không.
Người dân Trung Quốc hiện đã có thể biết được ai đang vô công rồi nghề hoặc có vấn đề với tài chính ở quanh họ. "Deadbeat Map", một ứng dụng mini của WeChat, sẽ cho biết vị trí của những "lão lại", từ ngữ được nhà chức trách sử dụng để chỉ những cá nhân không thể trả nợ và bị đưa vào danh sách nợ xấu. Khi mở WeChat, người dùng có thể thấy những cá nhân mang nợ xấu nếu họ ở trong phạm vi 500 mét. Chương trình đang được thử nghiệm tại Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc.
Tính đến tháng 01/2019, ở Mỹ, các bệnh viện cùng phối hợp và liên kết với nhau để chung tay thành lập một công ty sản xuất thuốc không lợi nhuận có tên Civica Rx. Được biết, Civica Rx được công bố vào đầu năm 2018, và từ đó đã có rất nhiều các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hứng thú với dự án. Hiện đã có hơn 250 bệnh viện đồng ý tham gia, mục tiêu của tổ chức là làm giảm giá và làm giảm cả sự khan hiếm của các thuốc generic đang có trên thị trường.
Tính đến tháng 01/2019, cuộc chiến bằng sáng chiến giữa Apple và VirnetX đã dần đi đến hồi kết sau khi Apple kháng kiện bất thành, phải chịu khoảng phạt lên đến 440 triệu USD. Trong năm 2018, Apple được lệnh phải bồi thường vì đã vi phạm các giấy phép về kết nối LTE an toàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng iOS, bao gồm cả FaceTime.
Vì Trái Đất quay quanh trục của nó, nên các ngôi sao trông có vẻ như đang quay xung quanh một đài quan sát trên Đảo Tenerife của quần đảo Canary. Tất nhiên, các vòng cung đồng tâm đầy màu sắc được vẽ ra bởi các ngôi sao, thực ra tập trung ở Cực Bắc của Trái Đất
Microsoft ra mắt phiên bản Windows Phone cuối cùng vào năm 2017, đó là phiên bản Windows 10 Mobile 1709. Dù hệ điều hành Windows Phone đã không còn thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển, nhưng Microsoft vẫn đảm bảo rằng người dùng nhận được những bản cập nhật bảo mật và vá lỗi kịp thời.
ES File Explorer là một trong những ứng dụng quản lý tập tin được nhiều người sử dụng nhất trên Android với hơn 100,000,000 lượt tải về . Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, ES File Explorer đang có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến cho các dữ liệu trong máy của người dùng có thể bị người khác lấy đi nếu cả hai đang dùng chung một kết nối mạng Internet.