Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Vấn Đề Liên Quan Đến Bảng Lương W-2

16/02/200500:00:00(Xem: 1818)

Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
6. Tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế với một bản sao (bản chụp) mẫu W-2 hay không" Nếu tôi chụp lại bản lương dành cho tiểu bang hay của cơ quan chủ quản để nộp chung trong hồ sơ thuế của tôi, hồ sơ thuế của tôi vẫn hợp lệ phải không"
Quý vị có thể sử dụng một bản sao hay bản chụp của mẫu W-2 để khai thuế nếu mẫu W-2 đó rõ ràng và có thể đọc được. Quý vị có thể dùng bất cứ mẫu W-2 nào nộp chung trong hồ sơ thuế của quý vị cũng được vì tất cả đều có chung một thông tin trên cùng một dạng.
7. Khi nộp hồ sơ khai thuế, tôi đã quên không đính kèm bảng lương, các schedule tính thuế, hoặc các mẫu đơn khác chung với hồ sơ thuế của tôi. Tôi cần phải làm gì"
Hãy đợi đến khi Sở Thuế Vụ liên lạc với quý vị yêu cầu quý vị cung cấp cho họ bảng lương, các mẫu tính thuế hoặc các mẫu đơn sử dụng để khai thuế. Trong vòng 6 tuần lễ kể từ ngày quý vị gởi hồ sơ thuế đi, quý vị sẽ nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ của IRS và một thông báo cho biết IRS không thể chuyển hồ sơ thuế của quý vị đến trung tâm tính thuế, quý vị phải gởi bảng lương, hoặc các mẫu schedule khác đến để họ có thể so sánh bảng lương quý vị sử dụng với bảng lương họ có trong hồ sơ lưu. Tương tự, các mẫu schedule cung cấp các thông tin chứng minh cách tính thuế của quý vị, nếu cần họ sẽ yêu cầu quý vị bổ sung.
Xin đừng gởi mẫu W-2 riêng cho IRS trước khi họ yêu cầu quý vị bổ sung hồ sơ thuế, cũng không nên gởi thêm một bộ hồ sơ thuế khác với mẫu W-2 đính kèm, trừ khi quý vị muốn sửa đổi một số các chi tiết đã khai trên hồ sơ thuế.
Xin tham khảo thêm ấn bản số 17 về hồ sơ thuế lợi tức Liên bang để biết thêm các chi tiết và yêu cầu cần phải làm trong quá trình khai nộp hồ sơ thuế.
8. Tôi nhận được một bảng lương với số an sinh xã hội không đúng với số ASXH của tôi, như vậy tôi cần phải làm gì"
Quý vị hãy yêu cầu chủ cơ quan nơi quý vị làm việc sửa lại cho đúng với số an sinh xã hội của quý vị. Bảng lương đã được sửa đổi như trường hợp vừa nêu trên gọi là mẫu W-2C (Form W-2C - Corrected Wage and Tax Statement). Khi yêu cầu điều chỉnh lại bảng lương, quý vị nên lưu ý cung cấp số ASXH đúng của quý vị. Thông tin ghi trên bảng lương rất quan trọng, trường hợp các chi tiết ghi trên bảng lương không chính xác, thời gian quý vị làm việc trong năm sẽ không được ghi nhận trên hồ sơ ASXH được lưu giữ ở Sở An Sinh Xã Hội cũng như hồ sơ làm việc và nghỉ hưu của quý vị. Tóm lại, các phúc lợi về ASXH của quý vị sẽ bị ảnh hưởng vì những thiếu sót gây ra do số ASXH ghi sai trên bảng lương.
9. Tôi đã nộp hồ sơ thuế năm nay. Gần đây, tôi nhận thêm một bảng lương nữa. Tôi phải làm sao"
Nếu sau khi nộp hồ sơ khai thuế, quý vị nhận ra những thiếu sót sau đây, quý vị nên khai lại hồ sơ thuế đã nộp:
a) Quý vị đã không khai trên hồ sơ thuế một khoản thu nhập khác trong năm.
b) Quý vị đã khai các khoản thuế giảm hoặc khai nhận loại tín thuế quý vị không đủ tiêu chuẩn.
c) Quý vị khai só một vài loại giảm thuế và tín thuế dành cho quý vị; hoặc
d) Quý vị nộp hồ sơ thuế với cương vị cá nhân không thích hợp với cương vị khai thuế của quý vị.
Mẫu đơn dùng để khai lại hồ sơ thuế cho tất cả các mẫu đã sử dụng trong hồ sơ thuế đã nộp là 1040X bất kể mẫu đơn thuế đã khai là mẫu đơn gì. Quý vị có thể đã sử dụng mẫu 1040, 1040A, 1040EZ hoặc ngay cả khi quý vị nộp hồ sơ thuế qua điện thoại (Telefile), mẫu đơn chung để khai lại hồ sơ thuế là mẫu 1040X (Form 1040X - Amended U.S. Individual Income Tax Return).
10. Tôi vừa mới nhận được một bảng lương đã được điều chỉnh lại sau khi tôi gởi hồ sơ thuế đi. Xin cho biết tôi cần phải làm gì bây giờ"
Nếu quý vị đã nhận được một bảng lương đã được điều chỉnh lại sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế, quý vị nhất thiết phải khai lại hồ sơ thuế. Xin sử dụng mẫu đơn 1040X để điều chỉnh hồ sơ thuế quý vị đã nộp bất kể quý vị đã khai và nộp hồ sơ thuế bằng mẫu đơn nào trước đó


Nếu khi khai lại hồ sơ thuế, quý vị biết quý vị sẽ nhận được thêm tiền refund, quý vị hãy đợi cho đến khi nhận được tiền refund từ hồ sơ thuế đã nộp. Nếu quý vị không ký gởi trực tiếp tiền refund vào tài khoản cá nhân của quý vị, mà nhận tiền refund bằng chi phiếu của Bộ Tài Chính, quý vị có thể đổi chi phiếu lấy tiền hay bỏ vào tài khoản của quý vị số tiền refund này. Sau đó, quý vị phải nộp hồ sơ thuế lại ngay.
Trường hợp quý vị biết mình bị nợ thuế sau khi khai lại hồ sơ thuế với bảng lương đã được điều chỉnh lại, quý vị cần phải khai lại hồ sơ thuế. Quý vị cần phải gởi đóng số thuế nợ trước ngày 15 tháng 4 ngay sau năm thuế (chẳng hạn, năm thuế là năm 2004, quý vị phải nộp tiền thuế nợ trước ngày 15 tháng 4 năm 2005) mới không bị phạt và không phải đóng tiền lãi trên số thuế còn nợ.
Xin tham khảo thêm Chương 1 của ấn bản số 17 (Chapter 1, Publication 17) để biết thêm về các quá trình khai thuế lợi tức cá nhân đóng cho chính phủ Liên bang.
11. Tôi đã nhận được một bảng lương không chính xác và đã yêu cầu chủ của tôi điều chỉnh lại bằng cách cấp cho tôi một bản lương đúng nhưng họ từ chối. Xin cho biết tôi cần phải làm gì"
Nếu quý vị đã yêu cầu chủ nhân của quý vị cung cấp lại cho quý vị một bản lương đúng và họ từ chối, và nếu thời điểm này ở vào khoảng giữa tháng 2 trong mùa khai thuế, quý vị có thể liên lạc với Sở Thuế Vụ bằng điện thoại tại số 1-800-829-1040. Nhân viên Sở Thuế Vụ khi nhận được điều quý vị trình bày trên điện thoại sẽ ghi nhận lời phàn nàn của quý vị. Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho chủ cơ quan của quý vị một mẫu đơn 4598 và một bản sao gởi đến cho quý vị. Mẫu 4598 là mẫu đơn khai các chi tiết trên bảng lương W-2 hay bản báo cáo tài chính 1099 không chính xác (Form 4598 - Form W-2 or 1099 Not Received or Incorrect). Quý vị cũng sẽ nhận được mẫu 4852 hoặc mẫu 1099-R chung với bản phụ của mẫu 4598. Mẫu 4852 là mẫu đơn thay thế cho bảng lương đã bị thất lạc hay sai sót (Form 4852 - Substitute for a Missing Form W-2 - Wage and Tax Statement); Mẫu 1099-R là mẫu đơn cung cấp các thông tin về các khoản tiền phân phối từ các quỹ hưu hay từ các hợp đồng bảo hiểm (Form 1099-R - Distributions from Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc.)
Bản sao của mẫu đơn 4598 chủ nhân của quý vị nhận được sẽ giải thích cho họ về bổn phận của chủ nhân là phải cung cấp các bảng lương đúng và chính xác cho nhân viên làm việc, nếu chủ nhân không điều chỉnh lại các bảng lương cung cấp cho nhân viên họ có thể bị phạt tiền. Khi quý vị gọi điện thoại cho Sở Thuế Vụ để trực tiếp làm việc với trung tâm phục vụ mgười khai thuế của IRS (IRS Taxpayer Assistance Center - TAC), xin quý vị chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ sau đây:
§ Tên cơ quan, địa chỉ đầy đủ gồm đủ mã vùng bưu chính, số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (EIN) và số điện thoại của cơ quan nơi quý vị đã làm việc. Quý vị có thể xem lại bản lương của năm trước đó, nếu quý vị cũng làm cho cơ quan này, để xem số EIN.

§ Tên, địa chỉ đầy đủ, số ASXH và số điện thoại của quý vị, và
§ Mức phỏng đoán tiền lương quý vị kiếm được trong năm vừa qua, tiền thuế tạm thu đóng cho chính phủ Liên bang. Quý vị có thể đoán được các khoản tiền này bằng cách cộng chung các phiếu lương đã nhận được trong năm.
Nếu quý vị khai vànộp hồ sơ thuế và đính kèm mẫu đơn 4852 để chứng minh số tiền thuế đã đóng tạm cho chính phủ trong năm, thay vì nộp đơn khai thuế với một bảng lương, tiền refund của quý vị có thể bị chậm gởi đến cho quý vị vì IRS phải kiểm chứng lại những điều quý vị đã khai trên hồ sơ thuế.
Trường hợp quý vị nhận được một bảng lương W-2 sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế và quý vị không đồng ý với thông tin về các khoản thuế tạm thu hay tổng lợi tức của quý vị ghi trên bảng lương này, quý vị hãy khai lại hồ sơ thuế, sử dụng mẫu đơn 1040X.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.