Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

5 Db Ra Nghị Quyết Đòi Mỹ Thúc Đẩy Tự Do Tôn Giáo Ở Vn

04/11/200300:00:00(Xem: 4022)
Phái Đoàn GHPGVNTN Tới Thủ Đô, Vận Động Quốc Hội Hoa Kỳ...
PARIS -- Bản tin dưới đây là của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, cho biết phái đoàn Giáo Hội PGVNTN sẽ tới Washington vào thứ ba đẹäå vận động quốc hội Hoa Kỳ. Và đặc biệt, 5 dân biểu đã trình bản nghị quyết lên Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện để áp lực buộc Hà Nội phải thả các nhà sư và tù nhân tôn giáo đang bị giam giữ, quản chế. Bản tin như sau.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 3.11.2003
Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến Hoa Thịnh Đốn vận động Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ can thiệp chấm dứt cuộc đàn áp trong nước - Bản Dự thảo Nghị Quyết của Bà Dân biểu Loretta Sanchez vừa đệ nạp tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ có mặt tại Hoa Thịnh Đốn từ ngày thứ ba 4.11.2003 để thông tin về tình trạng Nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp thẳng tay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và vận động Quốc hội cùng Chính phủ Hoa Kỳ can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đàn áp, cách ly, cô lập, quản chế hàng giáo phẩm cao cấp thuộc Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, cũng như phong tỏa gắt gao tất cả chùa viện từ Cửa Tùng vào đến đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng mà Đức Tăng thống Thích Huyền Quang bị quản chế tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, bị cách ly và cô lập tại Thanh Minh Thiền viện ; chư Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý và Đại đức Thích Đồng Thọ (thị giả của Đức Tăng Thống) nhận lệnh quản chế hành chính 2 năm. Hòa thượng Thích Thiện Hạnh cùng chư Thượng tọa Thích Viên Định, Thích Phước An, Thích Thái Hòa, Đại đức Thích Nguyên Vương đều nhận lệnh quản chế bằng miệng.
Phái đoàn được hướng dẫn bởi chư vị lãnh đạo cao cấp thuộc Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Viên Lý, Phó Tổng thư ký Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Đạo hữu Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo kiêm Tổng vụ trưởng Ngoại vụ Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK - Văn phòng II Viện Hóa Đạo và Đạo hữu Ỷ Lan, Phó Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Đặc tránh Quốc tế vụ.
Trong khi ấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc cũng đã nhất tề theo Quyết nghị của Đại hội Bất thường tổ chức tại Melbourne, Úc châu, và theo Thông tư khẩn của Hòa thượng Thích Hộ Giác, đứng lên tổ chức những Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu cho Giáo hội nơi quê nhà và biểu tình phản kháng trước các Sứ quán và Lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện và phản kháng được luân phiên tuần hành từ trung tuần tháng 10 đến suốt tháng 11. Phái đoàn các Giáo hội cũng khởi sự tiếp xúc với các Quốc hội và chính giới các châu để can thiệp cho công cuộc giải trừ Pháp nạn.
Từ sau Đại hội Bất thường ở Melbourne trở về, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mở rộng cuộc vận động vào hai trung tâm quyền lực của thế giới là Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu. Từ hai tuần lễ qua, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã liên hệ và cộng tác với văn phòng Bà Dân biểu Loretta Sanchez để cập nhật thông tin cho việc tiến hành văn bản Dự thảo Nghị quyết hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thành quả bước đầu là hai Nữ Dân biểu Sanchez, Lofgren cùng các Dân biểu Smith, Tom Davis và Ed Royce đã đệ nạp bản Dự thảo Nghị quyết 427 trước Ủy ban Đối ngoại ở Hạ viện hôm 30.10.2003.
Dưới đây chúng tôi xin dịch toàn văn bản Dự thảo Nghị quyết ấy :
Quốc hội Hoa Kỳ, kỳ họp lần thứ 108, khóa 1
Dự thảo Nghị Quyết 427
Bày tỏ nhận thức của Hạ viện Hoa Kỳ đối với sự kiên cường của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và nhu cầu khẩn thiết cho tự do tôn giáo và những nhân quyền liên đới tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
TẠI HẠ VIỆN
ngày 30.10.2003
Nữ Dân biểu Loretta Sanchez (Quận Cam, tiểu bang California), Dân biểu Smith (tiểu bang New Jersey), Nữ Dân biểu Lofgren (San Jose, California), Dân biểu Tom Davis (Virginia), Dân biểu Royce (Quận Cam, California) đệ nạp trước Ủy ban Đối ngoại
NGHỊ QUYẾT
Xét rằng Phật giáo có truyền thống 2000 năm tại Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kế thừa truyền thống này;
Xét rằng năm 1981 Chính phủ Việt Nam tuyên bố bất hợp pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là tôn giáo lớn nhất, tịch thu các chùa viện, khủng bố hàng giáo phẩm không chịu tham gia tổ chức Phật giáo do Nhà nước đỡ đầu ;
Xét rằng Chính phủ Việt Nam thường xuyên bắt cầm tù hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoặc ngược đãi họ dưới nhiều hình thức ; Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, 85 tuổi, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị giam giữ 21 năm trong một ngôi chùa tồi tàn nơi đồng không mông quạnh ở miền Trung Việt Nam ;
Xét rằng Chính phủ Việt Nam bắt giữ Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và người phụ tá ngài, Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, qua nhiều cách giam cầm từ năm 1977 ;
Xét rằng Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh, Cố vấn Viện Hóa Đạo, đã bị tra tấn đến chết trong trại Cải tạo năm 1978 ;

Xét rằng nhiều giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, gồm có chư vị Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Chí Mậu, Thích Chí Thắng, Thích Không Tánh, Thích Phước An, Thích Thái Hòa, Thích Phước Viên, Thích Hải Tạng, Thích Nguyên Vương, Thích Đồng Thọ và Thích Thanh Quang đã bị giam cầm, sách nhiễu, và bị theo dõi chặt chẽ;
Xét rằng một số thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải lánh nạn sang Cam Bốt để tránh những cuộc đàn áp và sách nhiễu;
Xét rằng Thích Trí Lực bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc tại Cam Bốt sau khi vị này được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận quy chế tị nạn, bị dẫn độ về Việt Nam và giam cầm bí mật trong vòng một năm, và nay sắp đưa ra xét xử với tội phạm mơ hồ "trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" là điều có thể bị án tù chung thân ;
Xét rằng Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế và các hiệp ước cấm cưỡng bức hồi hương những người tị nạn được Cao ủy Tị nạn LHQ công nhận ;
Xét rằng Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế và các hiệp ước bảo vệ các quyền được có đức tin, tín ngưỡng và thực hành các đức tin ấy ;
Xét rằng Hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ;
Xét rằng trong cuộc phô bày bao dung tôn giáo tháng 4 năm 2003, Chính phủ Việt Nam đã để cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đức Tăng thống Đệ tứ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ra Hà Nội chữa bệnh ;
Xét rằng vào thời điểm ấy, Thủ tướng Việt Nam, Phan Văn Khải, đã tiếp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và trấn an rằng trường hợp giam cầm Hòa thượng và Hòa thượng Thích Quảng Độ là những sai lầm ở cấp địa phương và hy vọng Hòa thượng sẽ hỷ xả cho chính phủ về những sai lầm trong quá khứ ;
Xét rằng tháng 6 năm 2003 Chính phủ chấm dứt lệnh quản chế Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ;
Xét rằng tháng 9 rồi tháng 10 năm 2003, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất họp tại Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định để thảo bàn Phật sự, chọn lựa nhân sự bổ sung sau hàng chục năm thiếu vắng, và cũng để thử xem lời hứa của Thủ tướng Phan Văn Khải mở ra kỷ nguyên mới cho sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau giá trị đến đâu ;
Xét rằng Nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện việc phá vỡ những cuộc hội họp nói trên bằng cách ngăn chận chư Tăng đến từ các tỉnh khác và hăm dọa những ai muốn phó hội ;
Xét rằng ngày 8 tháng 10 năm 2003, Nhà cầm quyền Việt Nam khởi động cuộc tranh chấp đối đầu sau đại hội (nói trên), khi công an ngăn chận xe của hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, sau đó giam giữ 11 hành khách trong xe;
Xét rằng Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bị dẫn độ về chùa riêng của họ mà thực tế là để cách ly và giam giữ tại các nơi này ; bốn vị Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý và thị giả của Đức Tăng thống, Đại đức Thích Đồng Thọ, tức khắc nhận Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản chế hành chính 24 tháng, còn ba vị khác, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Thái Hòa, Đại đức Thích Nguyên Vương, thì các nhà cầm quyền địa phương ra lệnh bằng miệng quản chế 24 tháng, để phản đối việc này Hòa thượng Thích Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực ngày 19.10.2003 ;
Xét rằng các phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới, của Liên hiệp Âu châu, thì Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội hạn chế một cách có hệ thống quyền chọn lựa hàng giáo phẩm của các tổ chức tôn giáo ; trước hết là các sự cố đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, rồi Nhà cầm quyền tìm cách giới hạn việc Tòa thánh La Mã phong chức Hồng y cho đức Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn, nhưng đã thay đổi nhờ các áp lực bên ngoài ;
Xét rằng theo các phúc trình nói trên, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sử dụng quản chế tại gia và cầm tù dài hạn để trừng phạt những cá nhân thực hành tín ngưỡng của họ, bằng chứng là việc cầm tù Cha Nguyễn Văn Lý, ba người cháu của linh mục, tín hữu Tin Lành miền Núi, và Phật giáo Hòa Hảo ; và
Xét rằng vì xúc phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, quá mức và tiếp diễn, nên Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đã đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam như "quốc gia cần đặc biệt quan tâm" theo những dự phòng của Đạo luật Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới năm 1998 ;
VÌ THẾ, NAY QUYẾT NGHỊ RẰNG :
HẠ VIỆN HOA KỲ
-- chúc mừng hàng Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mới được công cử ;
-- khuyến cáo Chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập được hội họp, thờ cúng, hoạt động, và thực hành niềm tin của họ phù hợp theo bản Hiến pháp của Việt Nam cũng như các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết ;
-- khuyến cáo Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những công dân bị cầm tù hay quản chế vì đã thực hành tín ngưỡng hay vì phát biểu công khai ủng hộ tự do tôn giáo, đặc biệt như trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ ;
-- tận lực làm thăng tiến tự do tôn giáo tại Việt Nam, và để đẩy mạnh tới mục tiêu này, khuyến cáo Quốc hội thông qua, và Tổng thống ký ban hành Đạo luật Nhân quyền để phát triển tự do và dân chủ tại Việt Nam, và khuyến cáo Quốc hội cùng cơ quan hành pháp thi hành những kế hoạch hành động của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới; và
-- khuyến cáo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị đối xử tồi tệ vì lý do tôn giáo và thực hành các tín ngưỡng, và thường xuyên thăm viếng hàng giáo phẩm bị giam cầm, đặc biệt với những vị cần chăm sóc thuốc men, và phúc trình cho Quốc hội những biện pháp đặc thù để bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo tại Việt Nam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.