Hôm nay,  
Việt Báo Online

Ht Huyền Quang Thông Điệp: Hãy Rời Bỏ Sợ Hãi Để Cứu Dân Tộc

03/05/200300:00:00(Xem: 3397)
Ht Huyền Quang Thông Điệp: Hãy Rời Bỏ Sợ Hãi Để Cứu Dân Tộc
PARIS -- Thông điệp Phật Đản của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang : Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp. Nội dung này được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ghi như sau.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 2.5.2003
Phật Đản Rằm tháng Tư lần thứ 2547 năm nay rơi vào ngày 15 tháng 5 dương lịch 2003. Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, gửi lời hân hoan chào đón đến toàn thể chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước qua bức Thông điệp Vô Úy - Thông điệp về sự không sợ hãi.
Đại lão Hòa thượng đặt câu hỏi khẩn thiết cho toàn thể Phật tử Việt Nam hiện đang bị bức bách vì tự do và cơm áo ở trong nước, trong khi ấy ở ngoài nước tuy không chung cùng hệ lụy nhưng Phật tử lại bị cảnh ly hương ray rức, nỗi tha hóa đắm chìm : "Làm sao thực hiện cuộc hoằng dương Chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chướng duyên, đe dọa "". - Cần phải đập tan sự sở hãi bằng tinh thần Vô úy đồng lúc trao tặng cho mọi người tinh thần không sợ hãi này, là lời Hòa thượng căn dặn : "Phải có tinh thần Vô úy thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi truyền kiếp, thì đạo Trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc, mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2000 năm qua trên dải đất Việt Nam. Vô úy thí là cứu cánh của Tài thí và Pháp thí, làm nên tính chất Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của hạnh Bố thí Phật giáo. Của cải, cơm áo, thuốc men đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sanh úy tử, khiến cho con người mờ mắt, vị kỷ, chỉ thấy có mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, thì phải có tinh thần thượng đẳng Vô Úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi".
Hạnh bố thí, tức việc cứu trợ, làm phúc, theo tinh thần Phật giáo bao hàm ba động tác tương đồng nhưng nhất quán : Đó là trao tặng tài của, thuốc men (tài thí), chỉ rõ đâu là sự thật, đâu là dối trá (pháp thí), và đem thân mạng mình ra mà bảo vệ sự thật, lẽ phải, cũng như bảo vệ hạnh phúc, ấm no cho mọi người (vô úy thí). Ba động tác này tương đồng nhưng căn bản vẫn là Vô úy thí, tức trao tặng sự không sợ hãi. Tự thân, thì dù phải hy sinh thân mạng cũng không từ khước để bênh vực cho Chánh pháp, lẽ phải, và qua động tác hy sinh này trao tặng cho người khác dũng lực bất khuất trước bạo lực, bất công.
Xem như thế thì trước cuộc khủng hoảng văn hóa, như một cảnh đời vô đạo ngày nay, trên quê hương Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang cho thấy qua Thông điệp "Chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận, là Trí tuệ chứ không gì khác, để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế". Cho nên, người Phật tử phải "ý thức đến vai trò trọng đại Duy Tuệ Thị Nghiệp để hoằng dương đạo Trí tuệ thù thắng của Phật giáo (..) thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cưu mang và cứu độ chúng sinh". Sau đây là toàn văn Thông điệp Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Phật lịch 2547 Số 03/VTT/XLTV
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2547
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Phật Đản lại về, ngày trần gian chào đón Đức Thế Tôn, ngày hoan lạc của Phật tử trên năm châu bốn biển. Dù sống nơi thanh bình, an lạc, hay bị thăng trầm, bi lụy, chia lìa đến đâu chăng nữa, thì Phật Đản vẫn là ngày đoàn tụ sum vầy của mọi người con Phật. Trong tinh thần ấy, tôi thân ái gửi tới chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc An vui trong đức Từ Bi và Trí tuệ.
Đức Phật đã trao tặng chốn trần gian đạo Giác ngộ Giải thoát, mà cũng là đạo Trí tuệ thù thắng. Chúng ta phải biết dùng trí tuệ Bát Nhã ấy xua tan vô minh, cuồng tín, là nguồn gốc khổ đau, tranh chấp, làm phân hóa nhân loại. Thế giới ngày nay đã sực tỉnh qua cuộc gọi mời tri thức, cũng như áp dụng tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học đến kinh tế, để cải hoán một nhân loại bần hàn, bị bức hiếp thành nhân loại no ấm, tự do, tiên tiến. Như thế, là 2547 năm sau ngày Đức Phật tuyên dương đạo Trí tuệ thù thắng, loài người bắt đầu thấy chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận, là Trí tuệ chứ không gì khác. Như thế, là không còn vũ khí nào khác ngoài Trí tuệ, để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế.
Nhu cầu tri thức mà nhân loại phát hiện vào đầu thế kỷ XXI Tây lịch, càng làm cho người con Phật ý thức đến vai trò trọng đại Duy Tuệ Thị Nghiệp để hoằng dương đạo Trí tuệ thù thắng của Phật giáo. Hơn bao giờ cả, thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cưu mang và cứu độ chúng sinh.
Tuy nhiên, không phải muốn là được. Làm sao thực hiện cuộc hoằng dương Chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chướng duyên, đe dọa " Phải có tinh thần Vô úy thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi truyền kiếp, thì đạo Trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc, mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2000 năm qua trên dải đất Việt Nam. Vô úy thí là cứu cánh của Tài thí và Pháp thí, làm nên tính chất Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của hạnh Bố thí Phật giáo. Của cải, cơm áo, thuốc men đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sanh úy tử, khiến cho con người mờ mắt, vị kỷ, chỉ thấy có mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, thì phải có tinh thần thượng đẳng Vô Úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi.
Khi chúng ta chắp tay trước lễ đài, thành kính tụng lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là lúc chúng ta tiếp nhận vào tâm can sức mạnh phi thường của tinh thần Vô Úy, để giải thoát con người ra khỏi sợ hãi của vô minh, hoàn thành Bốn Lời Nguyện Rộng Lớn của người con Phật.
Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp Gíao hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước hãy đem tâm Vô Úy mà phục vụ chúng sinh để cúng dường Đức Phật nhân Mùa Phật Đản Năm nay.
Quảng Ngãi, Mùa Phật Đản năm Quý Mùi
Phật lịch 2547
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

20/10/2019(Xem: 141)
Thứ bày 19/10/2019 tại Thư Viện Tully thành phố San Jose bắc California, Nhóm Phật tử do Huynh trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ đến từ Sacramento, cùng một số Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trong vùng Bắc Cali tổ chức một Hội chợ sách
20/10/2019(Xem: 356)
Người xuất gia từ bỏ đời sống thế tục là để cất bước hướng về một “phương trời siêu tuyệt” (1). Phương trời ấy, lý tưởng ấy, là giải thoát, giác ngộ; là mục tiêu tối hậu cuối con đường đầy khổ nhọc, gian truân.
19/10/2019(Xem: 701)
Tác phẩm viết bằng song ngữ Anh-Việt, ấn hành lần đầu là năm 2017, lần tái bản này năm 2019 với nhiều bổ sung. Bìa là tranh vẽ Thầy Tuệ Sỹ của họa sĩ Đỗ Trung Quân.
19/10/2019(Xem: 351)
Công an xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền gởi giấy mời đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân đến làm việc với công an địa phương vào ngày Thứ Hai 21-10-2019
19/10/2019(Xem: 1833)
Gần hai thập niên CSVN chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa. CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào nhưng khoá chặt cửa chánh trị vẫn độc tài đảng trị toàn diện. Đến thời TT Trump là một tổng thống công khai chống CS, chống Chủ Nghĩa Xã hội.
19/10/2019(Xem: 180)
ROME - Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) cho hay: bản tin ngắn của thông tấn Trung Đông là al- Jazeera loan báo về số người đói tăng khắp thế giới, và ở mức báo động tại các nước xếp hạng đang phát triển, gồm 1 số vùng thuộc châu Phi.
19/10/2019(Xem: 167)
PARIS - Với nỗ lực ngoại giao che chắn của Trung Cộng, Pakistan cảm thấy tin tưởng sẽ không tiếp tục có tên trong “sổ đen tài trợ khủng bố” của 1 cơ chế liên chính phủ.
19/10/2019(Xem: 176)
LONDON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Vương Quốc UK đang chạy đua với thời gian, để thuyết phục Hạ Viện thông qua đề án Brexit của ông được EU công nhận công bằng và cân đối.
19/10/2019(Xem: 229)
IDLID - Dân quân SDF của phe Kurd tại Syria đồng ý đáp ứng hưu chiến, sau cuộc vận động chính quyền lâng bang Thổ Nhĩ Kỳ bởi nỗ lực của PTT Hoa Kỳ Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo.
19/10/2019(Xem: 121)
KABUL - Hồ sơ của phái bộ LHQ (hay UNAMA) ghi: 4,313 thương vong của thường dân do bom đạn gây ra tại Afghanistan từ Tháng 7 đến Tháng 9, là chưa từng thấy.
19/10/2019(Xem: 451)
BEIJING - Các phát biểu chê trách phong trào xuống đường tại Hong Kong vào ngày 18/10, đã biến Thủ Tướng của đảo Sư Tử trở thành hiệp sĩ của truyền thông Hoa Lục sống dưới chế độ toàn trị, theo tường thuật của báo Anh ngữ phát hành tại Hong Kong.
19/10/2019(Xem: 403)
HONG KONG - Hung thủ gây án mạng dẫn tới đề luật dẫn độ gây bất ổn trong mấy tháng qua tại đặc khu Hong Kong đang định nộp mình.
19/10/2019(Xem: 330)
ANKARA - Khả năng theo đuổi chiến địch biên giới đánh đuổi dân quân SDF của phe Kurd tại Syria lệ thuộc điều xẩy ra với nội tệ là tiền lira xa bãi chiến trường, là thị trường hối đoái.
19/10/2019(Xem: 344)
VIRGINIA, Alabama - Chỉ còn 2 tháng đến ngày nhập học năm đầu của trường cao đẳng, Connor Bruce Croll dọa nổ bom.
19/10/2019(Xem: 520)
MIAMI - Vào ngày 18/10, trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) đưa tin: 1 hệ thống bão nhiệt đới đang chuyển thành bão có cấp độ và tên gọi là Nestor đang trực chỉ vùng ven Vịnh Mexico giữa Louisiana và Florida.