Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khẩn Bạch

17/10/200600:00:00(Xem: 8271)

* KHẨN BẠCH

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ và Chùa Phật Giáo Việt Nam

tại Los Angeles, California cùng môn đồ pháp quyến

Thành kính khẩn bạch đến chư tôn Giáo Phẩm Tăng Ni, quý Giáo Hội, các Chùa, Hội và tổ chức Phật Giáo Việt Nam cùng toàn thể Phật Giáo đồ:

Đại Lão HÒA THƯỢNG THÍCH MÃN GIÁC

- Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ,

- Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới,

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Tăng Thống GHPGVNTN,

- Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles,

- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN,

- Nguyên Phó Viện Trưởng Điều Hành Viện Đại Học Vạn Hạnh

Đã an nhiên thị tịch vào lúc 7 giờ 55 phút sàng ngày 13 tháng 10 năm 2006 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất) tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi đời và 58 hạ lạp.

Kim quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tôn trí tại Chùa Phật Giáo Việt Nam từ chiều ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006 đến sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006.

Lễ Nhập Kim Quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006, và Lễ Cung Tống Kim Quan đến nơi Trà Tỳ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006, tại Chùa Phật Giáo Việt Nam, số 863 South Berendo Street, Los Angeles, California 90005.

Los Angeles, ngày 14 tháng 10 năm 2006

Nay kính khẩn bạch,

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles và môn đồ pháp quyến

***

* THÔNG BÁO KÍNH MỜI TIỄN ĐƯA GIÁC LINH

CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MÃN GIÁC

Ban Tổ Chức Tang Lễ cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ kính xin thông báo đến quý Chùa, Hội Phật Giáo, quý tổ chức, đoàn thể thân hữu Việt-Mỹ, quý cơ quan truyền thông và Phật Giáo đồ được rõ:

Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ Nhục Thân cố Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày thứ bảy 21 tháng 10 năm 2006 tại Đền Thờ Phật Giáo trong khuôn viên Nghĩa Trang Live Oak Crematory, 200 East Duarte Road, Monrovia, California 91016, Tel: (626) 359-5311 (xin xem hướng dẫn lộ trình ở dưới)

Ban Tổ Chức Tang Lễ chân thành kính mời quý vị đến tham dự buổi Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ trên đây để tiễn đưa lần cuối Giác Linh Cố Hòa Thượng về cõi Phật.

Riêng với chư tôn đức Tăng Ni, Ban Tổ Chức thành kính cung thỉnh quang lâm về chùa Phật Giáo Việt Nam, 863 South Berendo, Los Angeles để chứng minh hộ niệm Lễ Cung Tống Kim Quan đến nghĩa trang được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy 21 tháng 10 năm 2006.

Los Angeles, ngày 16 tháng 10 năm 2006

Nay kính thông báo và kính mời,

Ban Tổ Chức Tang Lễ

Lộ trình đến Nghĩa Trang Live Oak:

- Từ Los Angeles đi: lấy 134 E. (hướng Pasadena), chuyển qua 210 E., exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

- Từ Santa Ana đi: lấy 22 E. qua 57 N. (hướng Pomona), qua 210 W. (hướng Pasadena), exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

***

* CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Đại Lão Hòa Thượng  THÍCH MÃN GIÁC

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

& Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam, Los Angeles, CA

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2006 (24 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 10 giờ: Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng về bổn tự

- 11 giờ: Lễ Nhập Kim Quan

- 12 giờ: Lễ Bạch Phật Khai Kinh, Cúng Ngọ

- 12 giờ 30: Lễ Thỉnh Giác Linh An Vị: Dâng hương, Dâng hoa, Dâng trà, Lễ thọ tang

-14 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Hai, 16 tháng 10 năm 2006 (25 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Ba, 17 tháng 10 năm 2006 (26 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ - 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Tư, 18 tháng 10 năm 2006 (27 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Năm, 19 tháng 10 năm 2006 (28 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ: Lễ Tiến Trà

- 8 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00:  Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Sáu, 20 tháng 10 năm 2006 (29 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 9 giờ: Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật

- 10 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 11 giờ 30: Lễ truy niệm công đức cố Đại Lão Hòa Thượng Hội Chủ, cúng dường Trai Tăng và Lễ Cung An Chức Sự cho Lễ Cung Tống Kim Quan

- 13 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

- 17 giờ: Lễ Thỉnh Giác Linh Yết Tổ, nhiễu Kim Quan

- 20 giờ: Lễ Tịch Điện

* * *

Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006 (30 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ: Lễ Tiến Trà

- 9 giờ: Lễ Cung Tống Kim Quan

Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ Nhục Thân cố Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ tại Đền Thờ Phật Giáo trong khuôn viên Nghĩa Trang Live Oak Crematory: 200 East Duarte Road, Monrovia, California 91016, Tel: (626) 359-5311

(xin xem hướng dẫn lộ trình ở dưới)

Lộ trình đến Nghĩa Trang Live Oak:

-Từ Los Angeles đi: lấy 134 E. (hướng Pasadena), chuyển qua 210 E., exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

-Từ Santa Ana đi: lấy 22 E. qua 57 N. (hướng Pomona), qua 210 W. (hướng Pasadena), exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

***

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ  Cố Đại Lão Hòa Thượng THÍCH MÃN GIÁC

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

* Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng Minh

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Huyền Quang

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Tâm Châu

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Nhất Hạnh

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Minh Châu

Most Ven Geshe  Tsultim Gieltsen

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Tắc Phước

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Hộ Giác

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Thuyền Ấn

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Giác Nhiên

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Thanh Cát

Most Ven  Piyananda

Most Ven Yamamoto Yuki

Hòa Thượng  Thích Như Huệ

Hòa Thượng Thích Minh Thông

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh

* Chấp Lệnh

Hòa Thượng  Thích Minh Thông

Hòa Thượng  Thích Chơn Điền

Hòa Thượng  Thích Hạnh Đạo

Hòa Thượng  Thích Chơn Thành

 * Sám Chủ

Hòa Thượng  Thích Như Huệ

Hòa Thượng  Thích Phước Thuận

Hòa Thượng  Thích Tín Nghĩa

Thượng Tọa  Thích Trường Sanh

 * Công Văn

Đại Đức Thích Ngộ Định

Đại Đức Thích  Tâm Lương

* Ban Kinh Sư

Thượng Tọa Thích Giác Như

Đại Đức Thích Pháp Trí

Đại Đức Thích Thiện Tâm

Đại Đức Thích Nguyên Chơn

Đại Đức Thích Pháp Chơn

Đại Đức  Thích Tín Mãn

Đại Đức Thích Tâm Hiền

Đại Đức Thích Pháp Lạc

* BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban:

Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Phó Ban:

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Hòa Thượng Thích Phước Thuận

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

Hòa Thượng Thích Minh Đạt

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ

Thượng Tọa  Thích Nguyên Hạnh

Thượng Tọa Thích Hạnh Đạt

Thượng Tọa Thích Như Minh

Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ

Ven Karuna Dharma

* Tiểu Ban Thư Ký: Thượng Tọa Thích Trí Hoằng, Đại Đức Thích Nguyên Tâm, Đại Đức Thích Tâm Thiện, Đại Đức Thích Nhật Châu, SC.  Chân Từ Elizabeth, PT Châu Văn Thọ.

 * Tiểu Ban Thông Dịch và Thông Tin: Đại Đức Thích Nguyên Tâm. Đại Đức Thích Tâm Thiện. SC. Chân Từ Elizabeth. Chị Kim Lan Viola. Chị Kim Chi Lưu.

* Tiểu Ban Thủ Quỹ: Đại Đức Thích Giải Đức, Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Sư Chú Tánh Tuệ, Phật Tử Diệu Trì.

* Tiểu Ban Tiếp Lễ: Thượng Tọa Thích Huệ Tâm. Đại Đức Thích Phước Hiền. Đại Đức Thích Nguyên Chơn. Đại Đức Thích Pháp Tánh. Đại Đức Thích Thiện Ngộ

 * Tiểu Ban Sổ Tang: Đại Đức  Thích Đạo Quang

* Tiểu Ban Tiếp Tân: H.T Thích Hạnh Đạo. H.T Thích Phước Thuận. H.T Thích Tịnh Từ. H.T Thích Minh Đạt. H.T Thích Trí Tuệ. T.T Thích Nguyên Hạnh. T.T Thích Hạnh Đạt. T.T Thích Như Minh. T.T Thích Đức Niệm. Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ.

Với sự phụ tá của: Đ.Đ Thích Nguyên Tâm. Đ.Đ Thích Pháp Trí. Đ.Đ Thích Tâm Thiện.

 * Tiểu Ban Xướng Ngôn: T.T Thích Từ Lực. Đ.Đ Thích Tâm Thiện

* Tiểu Ban Cung Nghinh: Đ.Đ Thích Phước Toàn. Đ.Đ Thích Thiện Duyên. ĐĐ Thích Giải Phước. ĐĐ Thích Thiện Nhơn. Đ.Đ Thích Hương Niệm. Đ.Đ Thích Tín Tâm. Đ.Đ Thích Nguyên Hỷ.

 * Tiểu Ban Hầu Kim Quan: Đ.Đ Thích Giải Minh. Đ.Đ Thích Thiện Quang. ĐĐ Thích Giải Ngộ. Môn Đồ Pháp Quyến.

Cùng các Tiểu Ban: Ẩm Thực. Hành Đường. Hương Đăng kiêm Chung Cổ. Thị Giả. Trần Thiết. Trật Tự. Âm Thanh Ánh Sáng. Y Tế. Vệ Sinh. Phim Ảnh. Vận Chuyển.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Pechanga Resort Casino hãnh diện thông báo đã được đề cử vào cuộc bình chọn hàng năm '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' của độc giả USA Today bắt đầu diễn ra hôm Thứ Hai, 13 Tháng Chín. Từ năm 2015, các chuyên viên ngành sòng bài năm nào cũng đưa tên Pechanga vào cuộc bình chọn này, và năm nay, Pechanga sẽ tranh ngôi vị trong hai thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside of Las Vegas' và 'Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel'.
Các nhà khoa học và chuyên gia y tế ở California và trên toàn thế giới đã thu thập thông tin về loại vi rút gây ra COVID-19 kể từ khi vi-rút này tấn công đất nước của chúng ta lần đầu tiên hơn một năm trước, và những bài học đó đang được áp dụng cho niên học mới. Cách tốt nhất để tất cả chúng ta hỗ trợ việc học tập và phát triển cho con cái của chúng ta là làm việc cùng nhau để mở lại hoàn toàn các trường học, vì trường học đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng của chúng ta.
Tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove, Nam California vào lúc từ 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021, Mục Sư Nguyễn Công Chính đã tổ chức buổi họp báo để thông báo về việc vận động tổ chức Hội Nghị Quyền Dân Tộc Tự Quyết sẽ dự định tổ chức vào tháng Tư năm 2022, Mở đầu buổi họp báo Mục Sư Nguyễn Công Chính đã giải thích sơ lược về Quyền Dân Tộc Tự Quyết và giải đáp các câu hỏi của giới truyền thông và những người tham dự.
Tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021 Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (VNDCXHĐ) đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 Năm Ngày Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, với sự tham dự buổi lễ ngoài các đảng viên và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo còn có sự hiện diên của một số tổ chức chính trị tại Nam California, quan khách có Giáo Sư Trần Văn Chi, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Soạn Giả Trần Văn Hương, Nhà Thơ Vũ Lang, Thi Văn Tao Đàn, Võ Trung Trợ, Đảng Tân Đại Việt… một số cơ quan truyền thông.
Chiều Chủ Nhật 19 tháng 9, 2021 tại Công Viên Mile Square Park, thuộc thành phố Fountain Valley, Giám Sát Viên Anrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã tổ chức lễ Tết Trung Thu 2021 cho các em thiếu nhi trong Quận Hạt. Mặc dù trong mùa đại dịch Covid-19 còn đang tiếp diễn nhưng đã có hàng ngàn các em thiếu nhi và phụ huynh tham dự, những người tham dự đều đeo khẩu trang.
Cũng là một duyên lành, tôi bất ngờ thăm chùa và được tham dự lễ động thổ đặt tượng Bồ tát Địa Tạng ngày 6-9-2021. Và bây giờ Tượng đã yên vị trên đồi, nhìn xuống dốc có con đường Camino Del Rey dẫn lên chùa, phong cảnh thơ mộng. Tôi nói rằng Sư Thích Đăng Huy có cặp mắt tinh tường phong thủy, chọn chỗ đặt tượng Bồ tát Địa Tạng thật đắc địa.
Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) tiếp tục khuyến khích việc chích ngừa cho những cư dân Quận Cam chưa được chích ngừa trong khi mà tỷ lệ những cư dân hợp lệ đã chích ngừa hoàn toàn hiện đạt gần 70%. Cơ Quan Phòng Dịch Liên Bang (CDC) với Bảng Theo Dõi COVID Data Tracker đã phúc trình 69.8% cư dân hợp lệ Quận Cam hiện nay đã được chích ngừa hoàn toàn, với 79.3% hiện đã nhận được ít nhất một liều thuốc chích ngừa tính đến ngày 14 tháng Chín.
Bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 có hai kích cỡ: loại dung tích 4 lít- CV-JAC40, và loại 5 lít CV-JAC50. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ Nhật. Chúng được gọi là “hybrid”, vì kết hợp giữa việc đun nóng bằng điện và việc giữ ấm bằng kỹ thuật chân không. Giữa ruột bình làm bằng thép không rỉ và vỏ bọc bên ngoài là lớp vật liệu cách nhiệt và lớp chân không cách nhiệt. Chính kỹ thuật chân không này giúp cho bình giữ được nhiệt độ mong muốn của nước trong một thời gian dài, với lượng điện năng tiêu thụ ít nhất. Bình còn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm hoàn toàn không dùng điện. Một sản phẩm có lợi, thân thiện cho môi trường.
Tăng đoàn Phổ Môn và Suối Từ (Texas) dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thông Hội và Thiền Sư Thích Diệu Thiện đến viếng thăm, tụng kinh, ban pháp thoại và thiền hành với Ni chúng Hương Sen (Riverside, California) vào thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2021. Chương trình bắt đầu bằng bài kinh Bát Nhã do tăng đoàn Suối Từ và Phổ Môn tụng. Chùa Hương Sen tụng bài Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân và Lục Hòa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.