Hôm nay,  
Việt Báo Online

Khẩn Bạch

17/10/200600:00:00(Xem: 7725)
Khẩn Bạch

* KHẨN BẠCH

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ và Chùa Phật Giáo Việt Nam

tại Los Angeles, California cùng môn đồ pháp quyến

Thành kính khẩn bạch đến chư tôn Giáo Phẩm Tăng Ni, quý Giáo Hội, các Chùa, Hội và tổ chức Phật Giáo Việt Nam cùng toàn thể Phật Giáo đồ:

Đại Lão HÒA THƯỢNG THÍCH MÃN GIÁC

- Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ,

- Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới,

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Tăng Thống GHPGVNTN,

- Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles,

- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN,

- Nguyên Phó Viện Trưởng Điều Hành Viện Đại Học Vạn Hạnh

Đã an nhiên thị tịch vào lúc 7 giờ 55 phút sàng ngày 13 tháng 10 năm 2006 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất) tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi đời và 58 hạ lạp.

Kim quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tôn trí tại Chùa Phật Giáo Việt Nam từ chiều ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006 đến sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006.

Lễ Nhập Kim Quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006, và Lễ Cung Tống Kim Quan đến nơi Trà Tỳ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006, tại Chùa Phật Giáo Việt Nam, số 863 South Berendo Street, Los Angeles, California 90005.

Los Angeles, ngày 14 tháng 10 năm 2006

Nay kính khẩn bạch,

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles và môn đồ pháp quyến

***

* THÔNG BÁO KÍNH MỜI TIỄN ĐƯA GIÁC LINH

CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MÃN GIÁC

Ban Tổ Chức Tang Lễ cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ kính xin thông báo đến quý Chùa, Hội Phật Giáo, quý tổ chức, đoàn thể thân hữu Việt-Mỹ, quý cơ quan truyền thông và Phật Giáo đồ được rõ:

Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ Nhục Thân cố Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày thứ bảy 21 tháng 10 năm 2006 tại Đền Thờ Phật Giáo trong khuôn viên Nghĩa Trang Live Oak Crematory, 200 East Duarte Road, Monrovia, California 91016, Tel: (626) 359-5311 (xin xem hướng dẫn lộ trình ở dưới)

Ban Tổ Chức Tang Lễ chân thành kính mời quý vị đến tham dự buổi Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ trên đây để tiễn đưa lần cuối Giác Linh Cố Hòa Thượng về cõi Phật.

Riêng với chư tôn đức Tăng Ni, Ban Tổ Chức thành kính cung thỉnh quang lâm về chùa Phật Giáo Việt Nam, 863 South Berendo, Los Angeles để chứng minh hộ niệm Lễ Cung Tống Kim Quan đến nghĩa trang được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy 21 tháng 10 năm 2006.

Los Angeles, ngày 16 tháng 10 năm 2006

Nay kính thông báo và kính mời,

Ban Tổ Chức Tang Lễ

Lộ trình đến Nghĩa Trang Live Oak:

- Từ Los Angeles đi: lấy 134 E. (hướng Pasadena), chuyển qua 210 E., exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

- Từ Santa Ana đi: lấy 22 E. qua 57 N. (hướng Pomona), qua 210 W. (hướng Pasadena), exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

***

* CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Đại Lão Hòa Thượng  THÍCH MÃN GIÁC

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

& Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam, Los Angeles, CA

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2006 (24 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 10 giờ: Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng về bổn tự

- 11 giờ: Lễ Nhập Kim Quan

- 12 giờ: Lễ Bạch Phật Khai Kinh, Cúng Ngọ

- 12 giờ 30: Lễ Thỉnh Giác Linh An Vị: Dâng hương, Dâng hoa, Dâng trà, Lễ thọ tang

-14 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Hai, 16 tháng 10 năm 2006 (25 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Ba, 17 tháng 10 năm 2006 (26 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ - 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Tư, 18 tháng 10 năm 2006 (27 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 8 giờ:  Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Năm, 19 tháng 10 năm 2006 (28 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ: Lễ Tiến Trà

- 8 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

- 11 giờ 00:  Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 13 giờ ~ 21 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

Thứ Sáu, 20 tháng 10 năm 2006 (29 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ:  Lễ Tiến Trà

- 9 giờ: Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật

- 10 giờ 00: Cúng ngọ và cung tiến giác linh

- 11 giờ 30: Lễ truy niệm công đức cố Đại Lão Hòa Thượng Hội Chủ, cúng dường Trai Tăng và Lễ Cung An Chức Sự cho Lễ Cung Tống Kim Quan

- 13 giờ: Lễ viếng và tụng niệm

- 17 giờ: Lễ Thỉnh Giác Linh Yết Tổ, nhiễu Kim Quan

- 20 giờ: Lễ Tịch Điện

* * *

Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006 (30 tháng 8 năm Bính Tuất):

- 6 giờ: Lễ Tiến Trà

- 9 giờ: Lễ Cung Tống Kim Quan

Lễ Truy Niệm Chính Thức và Lễ Trà Tỳ Nhục Thân cố Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ tại Đền Thờ Phật Giáo trong khuôn viên Nghĩa Trang Live Oak Crematory: 200 East Duarte Road, Monrovia, California 91016, Tel: (626) 359-5311

(xin xem hướng dẫn lộ trình ở dưới)

Lộ trình đến Nghĩa Trang Live Oak:

-Từ Los Angeles đi: lấy 134 E. (hướng Pasadena), chuyển qua 210 E., exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

-Từ Santa Ana đi: lấy 22 E. qua 57 N. (hướng Pomona), qua 210 W. (hướng Pasadena), exit Myrtle Ave., gặp E. Duarte Rd. quẹo trái. Đi khoảng 700 mét đến nghĩa trang bên tay phải.

***

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ  Cố Đại Lão Hòa Thượng THÍCH MÃN GIÁC

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

* Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng Minh

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Huyền Quang

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Tâm Châu

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Nhất Hạnh

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Minh Châu

Most Ven Geshe  Tsultim Gieltsen

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Tắc Phước

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Hộ Giác

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Thuyền Ấn

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Giác Nhiên

Đại Lão Hòa Thượng  Thích Thanh Cát

Most Ven  Piyananda

Most Ven Yamamoto Yuki

Hòa Thượng  Thích Như Huệ

Hòa Thượng Thích Minh Thông

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh

* Chấp Lệnh

Hòa Thượng  Thích Minh Thông

Hòa Thượng  Thích Chơn Điền

Hòa Thượng  Thích Hạnh Đạo

Hòa Thượng  Thích Chơn Thành

 * Sám Chủ

Hòa Thượng  Thích Như Huệ

Hòa Thượng  Thích Phước Thuận

Hòa Thượng  Thích Tín Nghĩa

Thượng Tọa  Thích Trường Sanh

 * Công Văn

Đại Đức Thích Ngộ Định

Đại Đức Thích  Tâm Lương

* Ban Kinh Sư

Thượng Tọa Thích Giác Như

Đại Đức Thích Pháp Trí

Đại Đức Thích Thiện Tâm

Đại Đức Thích Nguyên Chơn

Đại Đức Thích Pháp Chơn

Đại Đức  Thích Tín Mãn

Đại Đức Thích Tâm Hiền

Đại Đức Thích Pháp Lạc

* BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban:

Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Phó Ban:

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo

Hòa Thượng Thích Phước Thuận

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

Hòa Thượng Thích Minh Đạt

Hòa Thượng Thích Trí Tuệ

Thượng Tọa  Thích Nguyên Hạnh

Thượng Tọa Thích Hạnh Đạt

Thượng Tọa Thích Như Minh

Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ

Ven Karuna Dharma

* Tiểu Ban Thư Ký: Thượng Tọa Thích Trí Hoằng, Đại Đức Thích Nguyên Tâm, Đại Đức Thích Tâm Thiện, Đại Đức Thích Nhật Châu, SC.  Chân Từ Elizabeth, PT Châu Văn Thọ.

 * Tiểu Ban Thông Dịch và Thông Tin: Đại Đức Thích Nguyên Tâm. Đại Đức Thích Tâm Thiện. SC. Chân Từ Elizabeth. Chị Kim Lan Viola. Chị Kim Chi Lưu.

* Tiểu Ban Thủ Quỹ: Đại Đức Thích Giải Đức, Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Sư Chú Tánh Tuệ, Phật Tử Diệu Trì.

* Tiểu Ban Tiếp Lễ: Thượng Tọa Thích Huệ Tâm. Đại Đức Thích Phước Hiền. Đại Đức Thích Nguyên Chơn. Đại Đức Thích Pháp Tánh. Đại Đức Thích Thiện Ngộ

 * Tiểu Ban Sổ Tang: Đại Đức  Thích Đạo Quang

* Tiểu Ban Tiếp Tân: H.T Thích Hạnh Đạo. H.T Thích Phước Thuận. H.T Thích Tịnh Từ. H.T Thích Minh Đạt. H.T Thích Trí Tuệ. T.T Thích Nguyên Hạnh. T.T Thích Hạnh Đạt. T.T Thích Như Minh. T.T Thích Đức Niệm. Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ.

Với sự phụ tá của: Đ.Đ Thích Nguyên Tâm. Đ.Đ Thích Pháp Trí. Đ.Đ Thích Tâm Thiện.

 * Tiểu Ban Xướng Ngôn: T.T Thích Từ Lực. Đ.Đ Thích Tâm Thiện

* Tiểu Ban Cung Nghinh: Đ.Đ Thích Phước Toàn. Đ.Đ Thích Thiện Duyên. ĐĐ Thích Giải Phước. ĐĐ Thích Thiện Nhơn. Đ.Đ Thích Hương Niệm. Đ.Đ Thích Tín Tâm. Đ.Đ Thích Nguyên Hỷ.

 * Tiểu Ban Hầu Kim Quan: Đ.Đ Thích Giải Minh. Đ.Đ Thích Thiện Quang. ĐĐ Thích Giải Ngộ. Môn Đồ Pháp Quyến.

Cùng các Tiểu Ban: Ẩm Thực. Hành Đường. Hương Đăng kiêm Chung Cổ. Thị Giả. Trần Thiết. Trật Tự. Âm Thanh Ánh Sáng. Y Tế. Vệ Sinh. Phim Ảnh. Vận Chuyển.

16/01/2019(Xem: 109)
WESTMINSTER (VB) – Một chương trình hội thảo dự trù cuối tuần này về chủ đề quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước CSVN, và về chủ đề trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an táng hơn 17,000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, lẽ ra có hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink, bây giờ được biết sẽ vắng mặt ông Đại Sứ vì chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa và do vậy Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gặp trở ngại đối với nhiều hoạt động.
16/01/2019(Xem: 139)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westmisnter Blvd, Westminster, CA 92683, trưa thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019, một số thân hữu trong mạng lưới Blogger ở Little Saigon như các anh Trương Ngãi Vinh, Uyên Vũ, Phương Nam, Hành Nhân đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
16/01/2019(Xem: 110)
Seattle/WA.- Sáng Chủ Nhật 13/1/2019 chùa Cổ Lâm Seattle đã tổ chức Lễ Vía Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.
16/01/2019(Xem: 68)
15/01/2019(Xem: 441)
Westminster (Bình Sa) -- Vào tối thứ Sáu ngày 11 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace #3, Westminster, Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền tại Việt Nam đã tổ chức thành công “Đêm Nhân Quyền, Thắp Sáng Ngọn Lửa Đấu Tranh Tại Quốc Nội” với sự tham dự hơn 700 đồng hương. Đặc biệt có Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum đến từ Việt Nam.
15/01/2019(Xem: 306)
WESTMINSTER (VB) -- Hai nghị viên Hội đồng Thành phố Westminster -- ông Sergio Contreras và tân nghị viên Tài Đỗ -- hôm Thứ Hai 14/1/2019 đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo để chúc Tết cộng đồng và chia sẻ tin vui.
15/01/2019(Xem: 192)
14/01/2019(Xem: 295)
HUNTINGTON BEACH, Calif.-- Một buổi Tiệc trà Gây quỹ Xây dựng Hội trường Trung Tâm Giác Ngộ - Thiền Viện Phổ Môn đã thực hiện hoàn mãn hôm Thứ Bảy 5/1/2019 tại Sangha Center, 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648.
14/01/2019(Xem: 257)
13/01/2019(Xem: 311)
Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2019 tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Blvd Suite# 214-215 Garden Grove, CA 92843 (góc Euclid và Westminster).
13/01/2019(Xem: 226)
12/01/2019(Xem: 380)
Santa Ana, Nam California (VB) - - Tại Grand Central Art Center, 125 N. Broadway, Santa Ana, vào lúc 5 giờ chiều Thứ Năm ngày 10 tháng Giêng năm 2019, Tân Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã long trọng tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức.
12/01/2019(Xem: 267)
SANTA ANA (VB) -- Bạn là phụ nữ? Xin mời bạn cùng tham dự diễn hành phụ nữ hàng năm để nâng cao nhận thức về nữ quyền và để thể hiện sức mạnh phụ nữ?
12/01/2019(Xem: 412)
SAN JOSE, Calif. (VB) -- Một chương trình âm nhạc độc đáo sẽ thực hiện tại San jose vào cuối tuần này, theo lời một số thân hữu trong Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Chương trình văn nghệ có tên là Đêm Nhạc Thu Vàng sẽ do một số thân hữu Quảng Nam Đà Năng giúp tổ chức vào Chủ Nhật 13/1/2019.
12/01/2019(Xem: 292)
Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Hội Ái Hữu Cảnh Nam California đều tổ chức tiệc tất niên đón mừng Xuân mới. Tiệc tất niên năm nay được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant
Tin công nghệ
Cùng kích cỡ với các thiên hà xoắn to và sáng khác xung quanh Dải Ngân Hà của chúng ta, IC 342 nằm cách Dải Ngân Hà khoảng 10 triệu năm ánh sáng, thuộc chòm sao phương bắc Lộc Báo (Camelopardalis).
Tháng 01/2019, AWS đã ra mắt DocumentDB, một cơ sở dữ liệu mới có thể tương thích với API của MongoDB. Công ty mô tả DocumentDB như một document database tốc độ nhanh, có thể mở rộng và khả năng có sẵn cao, được thiết kế để tương thích với các ứng dụng và công cụ MongoDB hiện tại của người dùng. Thực tế, nó là sự thay thế hiệu quả cho MongoDB mà không sử dụng bất kỳ dòng code nào của MongoDB.
Có thể trồng lương thực trên Mặt trăng sẽ cho phép con người xây dựng căn cứ không gian trong tương lai.
Khoảng giữa tháng 01/2019, một thẩm phán tại Mannheim, Đức đã xét xử một trong vô số các vụ kiện tụng giữa Apple và Qualcomm, và đưa ra kết luận rằng iPhone không vi phạm một trong các bằng sáng chế về quản lý năng lượng của Qualcomm.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Microsoft đang tìm cách để Windows có thể hoạt động trên những thiết bị có màn hình gập lại được. Thông tin được trang The Verge tiết lộ, cho thấy Microsoft đang muốn đầu tư nhiều hơn cho các thiết bị gập hoặc thiết bị 2 màn hình trên cả Windows lẫn Surface. Cụ thể, hãng sẽ tìm cách để Windows cùng các ứng dụng cài đặt sẵn trong đó có thể tự thích ứng với nhiều thiết bị có màn hình gập được hoặc 2 màn hình.
Tính đến tháng 01/2019, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến sự kiện ra mắt Galaxy S10 của Samsung, nên các thông tin về sản phẩm đang xuất hiện khá nhiều. Trong số đó, Galaxy S10 Plus đã lộ điểm hiệu năng trên trang Geekbench cùng với vài thông tin về cấu hình.
Khoảng giữa tháng 01/2019, theo một số nguồn tin cho biết, chính phủ Thái Lan đang nỗ lực giải trừ nạn ô nhiễm không khí hoành hành tại thủ đô: họ sẽ sử dụng mưa nhân tạo để giảm thiểu mức độ ô nhiễm tại Bangkok.
Sony đã chính thức gửi thư mời tham gia sự kiện của mình tại MWC 2019, diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại Barcelona. Mặc dù không tiết lộ những thiết bị nào sẽ được ra mắt tại sự kiện này, nhưng theo những nguồn tin trước đây thì rất nhiều khả năng Sony sẽ công bố Xperia XZ4, XA3 và XA3 Ultra.
Khoảng giữa tháng 01/2019, COO Jeff Williams của Apple tiết lộ trong phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), rằng Apple muốn dùng modem 4G LTE của Qualcomm cho iPhone XS, XS Max và iPhone XR, tuy nhiên Qualcomm đã không chịu bán hàng vì trước đó Apple đã kiện họ. Sau đó, Apple đã phải chuyển sang dùng chip của Intel cho các dòng điện thoại mới. Qualcomm bị Apple cáo buộc tính phí sử dụng các bằng sáng chế quá cao, không đồng ý cấp bản quyền cho các hãng làm chip khác, và ép những hãng như Apple chỉ được dùng độc quyền chip Qualcomm.
Tính đến tháng 01/2019, Windows 7 vẫn là hệ điều hành có lượng người dùng lớn nhất. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta vẫn có thể thấy những chiếc máy tính chạy Windows 7. Và thực sự phải thừa nhận rằng Windows 7 là thành công lớn nhất của Microsoft, trước khi Windows 10 ra mắt
Khoảng giữa tháng 01/2019, một nghiên cứu mới tiến hành ở thành phố Salt Lake được đăng tải trên tạp chí Fertility and Sterility chỉ ra một mối liên quan đáng lo ngại giữa chất lượng không khí với khả năng sinh sản của con người. Trước đó, cũng đã có những kết quả nghiên cứu khẳng định ô nhiễm không khí gây tác hại xấu đến thai nhi, dễ làm cho trẻ sinh non. Điều này cũng có thể coi là 1 hồi chuông cảnh báo cho thế hệ hiện tại hay cả các thế hệ tương lai khi hiện tại con người vẫn loay hoay giải quyết về các vấn đề liên quan đến phát triển và môi trường.
Kể từ thế hệ iPhone đầu tiên, Apple vẫn trung thành với màn hình LCD không chỉ bởi chi phí thấp mà còn bởi công nghệ màn hình đã quá phổ biến và dễ lắp ráp. Tuy nhiên kể từ 2017, Apple đã lần đầu tiên chuyển hướng sang sử dụng màn hình OLED trên iPhone X.
Có phải trái tim và linh hồn của Dải Ngân Hà nằm ở Cassiopeia? Có thể là không, nhưng đó là nơi có thể tìm thấy hai tinh vân phát sáng có tên là Trái tim và Linh hồn. Trong ảnh, Tinh vân Trái tim, được đặt tên chính thức là IC 1805, nằm ở phía dưới bên phải với hình dạng gợi nhớ đến một biểu tượng trái tim cổ điển. Tinh vân Linh hồn, tên chính thức IC 1871, nằm ở phía trên bên trái.
Dự kiến, sắp tới Samsung sẽ ra mắt dòng smartphone Galaxy M để thay thế cho các dòng Galaxy C, Galaxy J và Galaxy On. Samsung kỳ vọng rằng dòng Galaxy M sẽ giúp hãng chiếm lại thị phần ở phân khúc giá rẻ.
HMD Global đã khơi lại những ký ức tốt đẹp của người dùng với các sản phẩm truyền thống của Nokia khi ra mắt Nokia 3310 mới vào năm 2018. Mẫu điện thoại mới ngay lập tức đã gây ấn tượng với người dùng.