Hôm nay,  

Các Dự Luật Trưng Cầu Dân Ý

17/10/200600:00:00(Xem: 24384)

Các Dự Luật Trưng Cầu Dân Ý Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử 06

Trong mùa bầu cử sắp tới, cử tri trên toàn California sẽ có cơ hội biểu quyết một số các dự luật trưng cầu dân ý (proposition) có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có hơn 500,000 cư dân gốc Việt. Hiểu biết rõ về ý nghĩa của mỗi dự luật này không phải là một vấn đề đơn giản, ngay cả đối với những người được sinh đẻ tại Mỹ và thông thạo tiếng Anh. Bài viết này nhằm mục đích giải thích cho quí đồng hương những ý nghĩa và ảnh hưởng thực sự của mỗi dự luật này đế quí đồng hương có những quyết định thích hợp với mình khi bỏ phiếu biểu quyết các dự luật trên phiếu bầu.

Các hình thức dự luật trưng cầu dân ý (DLTCDY) khác nhau

Trong các DLTCDY được đưa ra biểu trong kỳ bầu cử này, có nhiều hình thức đệ trình dự luật khác nhau. Hiểu được hình thức của mỗi dự luật sẽ giúp quí vị hiểu thêm được ý nghĩa và tác dụng của mỗi dự luật cũng như là làm thế nào mà các dự luật này đã được đưa vào trong phiếu bầu.

Dự Luật Công Khố Phiếu Của Nghị Hội (Legislative Bond Measure).

Đây là các dự luật nhằm cho phép tiểu bang bán một số công khố phiếu tiểu bang để gây quỹ tài trợ cho một dự án nào đó. Số tiền thâu được từ bán công khố phiếu sẽ được hoàn trả lại từ ngân quỹ chung của tiểu bang trong những năm trong tương lai. Các dự luật công khố phiếu này phải được thông qua bởi 2/3 túc số của cả hai viện Nghị Hội Tiểu Bang, được phê chuẩn bởi Thống Đốc Tiểu Bang và sau đó được phê chuẩn bởi đa số các cử tri trên toàn tiểu bang.

Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Của Nghị Hội (Legislative Constitutional Amendment)

Đây là các dự luật nhằm sửa đổi Hiến Pháp Tiểu Bang California. Trước khi được đưa ra trước các cử tri để được phê chuẩn, dự luật phải được thông qua bởi 2/3 túc số của cả hai viện của Nghị Hội Tiểu Bang, nhưng không cần phải được phê chuẩn bởi Thống Đốc Tiểu Bang.

Dự Luật Tu Chính Luật Lệ Của Nghị Hội (Legislative Initiative Amendment)

Đây là các dự luật do Nghị Hội Tiểu Bang  đề nghị nhằm sửa đổi các điều luật đã được phê chuẩn qua thủ tục trưng cầu dân ý trước đây. Muốn thông qua các điều luật này, Nghị Hội Tiểu Bang phải đưa điều tu chính đó ra cho toàn thể cử tri biểu quyết với đa số phiếu.

Dự Luật Cử Tri (Initiatives)

Đây là các dự luật do cử tri đề xướng. Muốn được đưa dự luật vào phiếu bầu, dự luật phải thâu được chữ ký với một tỉ số tổi thiểu theo luật định dựa trên tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên thống đốc trong cuộc bầu cử thống đốc sau cùng. Nếu là dự luật muốn thay đổi các điều luật tiểu bang, tỉ số tối thiểu đó là 5% và nếu là dự luật muốn thay đổi hiến pháp tiểu bang thì tỉ số tối thiểu đó là 8%.

Quyền Cử Tri Phê Chuẩn Dự Luật Đã Được Thông Qua (Referendum)

Đây là quyền hạn của cử tri nhằm chấp thuận hay từ chối các điều luật đã được Nghị Hội Tiểu Bang thông qua. Trước khi được đưa ra bỏ phiếu, thủ tục này phải thâu được tối thiểu là 5% số chữ ký của tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thống đốc tiểu bang trong cuộc bầu cử thống đốc sau cùng.

Nói tóm lại, trên đây là các hình thức bầu cử dân chủ trực tiếp tại California bên cạnh bầu cử các vị dân cử để đại diện cho cử tri làm luật cho tiểu bang. Nếu Nghị Hội muốn cử tri phê chuẩn một điều luật gì, nghị hội phải thông qua bởi 2/3 túc số. Nếu cử tri muốn đề xướng một dự luật nào hay bác bỏ những điều luật đã được nghị hội thông qua thì vẫn có thể làm được nếu thâu được một số chữ ký tối thiểu từ 5% hay 8%.

Dự Luật 1A – Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Của Nghị Hội

Dự luật 1A nhằm mục đích ngăn cấm tiểu bang vay mượn hay xử dụng số tiền thâu thuế từ xăng dầu dành để tài trợ cho các dự án giao thông hay đường xá để xử dụng vào các mục đích khác, ngoại trừ trong trường hợp khó khăn nghiêm trọng về tài chánh – và nếu có mượn, thì phải được hoàn trả lại trong vòng 3 năm và chỉ được xử dụng quyền hạn này hai lần trong vòng 10 năm mà thôi.

Các thành phần hỗ trợ Dự Luật 1A thì cho rằng tiểu bang nên cân nhắc kỹ mức độ chi tiêu hằng năm và không nên coi số tiền này như là một nhà bank riêng hay số tiền thặng dư có sẵn để có thể vay mượn rồi tìm cách trả lại sau đó. Họ cho rằng nếu chính quyền tiểu bang được tự do làm như vậy thì có ngày số ngân quỹ dành cho vấn đề giao thông sẽ bị thâm hụt và tiểu bang sẽ lâm vào một tình trạng nợ nần nhiều hơn trước nữa.

Các thành phần chống đối thì cho rằng nếu không được vay mượn như hiện nay thì trong trường hợp khó khăn về tài chánh, nhiều chương trình về giáo dục, y tế, cứu hỏa hay thiên tai sẽ bị cắt giảm một cách nghiêm trọng. Sự cắt giảm tự động này có thể ảnh hưởng nhiều đến các chương trình tài trợ của tiểu bang và thành phần dân cư có lợi tức thấp.

Đây là một sự tranh chấp giữa một bên là chính sách thắt lưng buộc bụng và chấn chỉnh mức chi tiêu trong khả năng tài chánh hiện tại và bên kia là cử để yên “hủ gạo” đó như là một cái phao để phòng khi túng thiếu thì vay mượn mà dùng.

Dự Luật 1B – Dự Luật Công Khố Phiếu Tài Trợ Các Dự Án Giao Thông và An Ninh Hải Cảng

Dự luật này nhằm cho phép tiểu bang bán số công khố phiếu trị giá gần 20 tỉ dollar để tài trợ cho các dự án chỉnh đốn hệ thống đường xá, xa lộ, cầu cống và an ninh tại các hải cảng.  Tiểu bang sẽ hoàn trả lại số tiền này trong vòng 30 năm và, cộng với tiền lời, tổng số chi phí có thể lên đến gần 40 tỉ.

Phe hỗ trợ thì cho rằng số tiền này là cần thiết để cải thiện tình trạng giao thông tắt nghẽn hay xa lộ bị hư hại như hiện nay. Phe chống đối thì cho rằng dự luật này sẽ tạo thêm một món nợ và sau cùng người dân California sẽ phải trang trải qua tiền thuế má.

Dự Luật 1C – Đạo Luật Tín Quỹ Tài Trợ Các Chương Trình Gia Cư Cho Người Cao Niên Có Lợi Tức Thấp hay Nhà Tạm Trú Cho Những Phụ Nữ Bị Hành Hung

Dự luật này nhằm cho phép tiểu bang bán một số công khố phiếu trị giá gần 2.85 tỉ dollar để tài trợ cho các dự án cung cấp chỗ ở cho các vị cao niên có lợi tức thấp hay phụ nữ bị hành hung. Chi phí cho tiểu bang để hoàn trả lại số tiền này có thể lên đến 205 triệu dollar trong vòng 30 năm.

Phe hỗ trợ thì cho rằng số tiền này là cần thiết để cung cấp nơi cư ngụ tạm thời cho các vị cao niên, trẻ em không gia đình, hay các phụ nữ bị bạo hành. Phe chống đối thì cho rằng dự luật này cũng chỉ tạo nên một món nợ mới cho tiểu bang và sau cùng tiền thuế má lại phải được dùng để trang trải các chi phí này.

Dự Luật 1D – Đạo Luật Công Khố Phiếu Tài Trợ Cho Các Cơ Sở Giáo Dục Công Cộng Từ Cấp Mẫu Giáo Đến Đại Học

Dự luật này nhằm cho phép tiểu bang bán khoảng 10.5 tỉ dollar để gây quỹ tài trợ cho các dự án tân trang hay sửa chữa các cơ sở giáo dục từ cấp mẫu giáo đến đại học để đáp ứng số học sinh và sinh viên đang gia tăng trong nhiều năm qua. Tổng số chi phỉ để hoàn trả số tiền công khố phiếu này có thể lên đến 20.3 tỉ, kể cả 9.9 tỉ tiền lời. Tổng số tiền phải trả nợ là 680 triệu dollar mỗi năm trong vòng 30 năm.

Phe hỗ trợ thì cho rằng số tiền này là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu về cơ sở giáo dụ tại khắp nơi trên tòan tiểu bang. Phe chống đối thì vẫn coi đây chỉ là một món nợ mới mà mọi người cần phải trả sau này.

Đối với cộng đồng Việt Nam, vấn đề giáo dục công cộng là một vấn đề quan trọng và có lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên, nếu có phải đóng thêm một khoản thuế má thì vẫn có thể chấp nhận được. Đây là những như cầu thực sự và tiểu bang sẽ không khi nào chi tiêu đủ tiền để đáp ứng các sửa chữa hay tân trang cần thiết. Do đó đây là cơ hội tốt để đầu tư vô các cơ sở giáo dục này.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng mình vẫn không được hưởng lợi gì từ các dự án giáo dục này và do đó thêm nợ nần hay thuế má là một điều không tốt.

Dự Luật 1E – Đạo Luật Công Khố Phiếu Để Tài Trợ Cho Dự Án Chuẩn Bị Đối Phó Với Thiên Tai và Phòng Chống Ngập Lụt

Dự luật này nhằm tài trợ khoảng 4.09 tỉ dollar vào việc sửa chữa và tân trang các hệ thống đê đập để bảo vệ các nguồn nước uống hay nông nghiệp trên toàn tiểu bang California, nhưng đặc biệt nhất là các hệ thống đê đập tại miền trung California. Nếu hệ thống đê đập này bị đỗ bể thì có thể gây ra ngập lụt trong một khu vực rộng lớn tại California và thiệt về lớn về nện nông nghiệm hay kinh tế tại California.

Phe chống đối thì cho rằng đây chỉ là một món nợ mới và việc sửa chữa các hệ thống đê đập là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Dự Luật 83 – Đạo Luật Gia Tăng Hình Phạt Đối Với Những Người Tái Phạm Tội Xâm Phạm Tình Dục Với Trẻ Em và Cấm Những Người Này Cư Ngụ Trong Vòng 2,000 feet gần trường học.

Dự luật này cho phép tiểu bang gia tăng hình phạt đối với những người đã từng bị kết án về tội xâm phạm tình dục đối với các trẻ em và gắn hệ thống định vị (global positioning system – GPS) trên những người phạm nhân để ngăn ngừa họ đến gần ít hơn 2,000 feet gần các trường học.

Phe hỗ trợ thì cho rằng dự luật này cần thiết để cho các nhân viên công lực thêm phương tiện để phòng chống các tội phạm tình dục không có cơ hội tái phạm đối với các nạn nhân khác. Phe chống đối thì cho rằng đạo luật này quá khắc khe và sẽ không đem lại kết quả là gia tăng mức độ an ninh cho các trẻ em tại gần các trường học và dự này sẽ tốn khoảng 500 triệu dollar nhưng không chắc chắn có kết quả.

Dự Luật 84 – Dự Luật Công Khố Phiếu Để Tài Trợ Các Dự Án Bảo Vệ Nguồn Nước Uống, Phòng Chống Lụt Lội và Bảo Vệ Các Nguồi Tài Nguyên Thiên Nhiên.

Dự luật này nhằm cho phép tiểu bang bán một số công khố phiếu trị giá khoảng 5.388 tỉ để tài trợ cho các dự án bảo vệ cac nguồn nước uống, phòng chống lụt lội, tân trang các công viên công cộng hay bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Số công khố phiếu này có thể tốn tiểu bang khoảng 10.5 tỉ dollar để hoàn trả lại trong vòng 30 năm.

Phe chống đối thì cho rằng dự luật này chỉ đem lại lợi nhuận cho các nhóm được hưởng quyền lợi từ các dự án có liệt kê trong dự luật, nhưng thực sự không đem lại thêm nguồn nước uống vì không có chi phí cho việc bảo trì hệ thống đê đập cũng như hệ thống tồn trữ nước uống. Hơn nữa, phe chống đối thì cho rằng dự luật này chỉ tạo thêm một món nợ mà tiểu bang và cư dân tại California sẽ phải hoàn trả lại trong vòng 30 năm tới.

Dự Luật 85 – Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Nhằm Buộc Phải Thông Báo Cho Phụ Huynh Trước Khi Con Cái Dưới Tuổi Vị Thành Niên Tiến Hành Phá Thai.

Dự luật này nhằm thay đổi Hiến Pháp Tiểu Bang California để thêm vào một điều khoảng ngăn cấm các thủ tục phá thai đối với các trẻ em vị thành niên cho tới khi 48 tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ liên hệ thông báo đến phụ huynh về thủ tục này và nếu vi phạm thì bác sĩ có thể bị phạt vạ. Thông báo cho phụ huynh trong trường hợp này không nhất thiết là cần sự chấp thuận của phụ huynh để tiến hành phá thai.

Hiện nay các trẻ em vị thành niên tại California không cần phải có phép của phụ huynh mới được phá thai. Do đó, các em có thể tự động phá thai giống như người lớn mà không cần thông báo cho phụ huynh biết.

Đây là một dự luật gây tranh cãi giữa phe chống phá thai và ủng hộ phá thai. Phe chống phá thai thì cho rằng phụ huynh cần phải được thông báo trước khi con em mình tiến hành phá thai mà nếu không thì con em của mình có thể bị người lớn khác khuyến dụ để tiến hành các thủ tục y khoa có thể nguy hiểm đến tính mạng hay tâm lý của con em về sau này. Lập luận này cho rằng hiện nay nhất cử nhất động liên quan đến các dịch vụ y khoa liên quan đến trẻ em đều phải có sự cho phép của phụ huynh, thì không có lý do gì mà một việc quan trọng như là phá thai lại không cần phải thông báo cho phụ huynh.

Phe hỗ trợ phá thai thì cho rằng trong nhiều trường hợp các trẻ vị thành niên không thể nói chuyện với phụ huynh về vấn đề này được và nếu phải thông báo trước cho phụ huynh, các em có thể tìm cách xử dụng các hình thức phá thai bất hợp pháp và do đó có thể gây nguy hiểm nhiều hơn cho các em. Và phe hỗ trợ quyền phá thai còn cho rằng dự luật này chỉ là bước  đầu trong chiều hướng tiến tới việc ngăn cấm phá thai hoàn toàn.

Đây là một vấn đề tranh cãi rất gay go giữa hai thế lực và khuynh hướng chính trị mà mỗi cử tri cần cân nhắc kỹ càng quan điểm của mình trước khi bỏ phiểu cho dự này.

Dự Luật 86 – Tu Chính Án Hiến Pháp Nhằm Đánh Thêm Thuế Thuốc Lá

Dự luật này dự trù tính thêm $2.60 cho mỗi bao thuốc lá, tức 13 cents cho mỗi điếu thuốc, bán tại California và tính thêm thuế đánh trên các sản phẩm thuốc lá khác.  Số tiền thâu được theo dự luật này sẽ được sử dụng vào các chương trình y tế, tài trợ cho các bệnh viện, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em hay các chương trình giúp cai thuốc lá. Số tiền thâu được có thể lên đến 2.1 tỉ dollar hằng năm. Mức thuế hiện nay cho mỗi bao thuốc lá là 87 cents và số tiền thâu được này vẫn đang được xử dụng cho các mục đích tương tự.

Phe hỗ trợ thì cho rằng dự luật này, nếu được thông qua, sẽ giúp cho khoảng 700,000 thanh thiếu niên không bị nghiện thuốc lá và khoảng 300,000 sinh mạng bị chết vì các bệnh tật liên quan đến thuốc lá. Thêm vào đó, dự luật này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 16 tỉ dollar trong các chi phí y tế chăm sóc cho các bệnh tật liên quan đến thuốc lá.

Phe chống đối thì cho rằng dự luật này chỉ đem lại lợi nhuận cho các cơ sở bệnh viện được nhận thêm tiền và không có một bảo đàm rằng số tiền được chi tiêu như thế nào. Phe chống đối còn cho rằng đây chỉ là một hình thức tăng thuế mới mà thôi.

Dự Luật 87 – Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Để Tài Trợ Cho Các Dự Án Nghiên Cứu hay Khuyến Khích Về Giảm Thiểu Mức Xử Dụng Xăng Dầu hay Tìm Kiếm Nguồn Năng Lượng Khác Với Xăng Dầu.

Dự luật này nhằm thiết lập một đề án trị giá khoảng 4 tỉ dollar với  mục đích khuyến khích việc cắt giảm xử dụng nguồn năng lượng xăng dầu như hiện nay và tìm kiếm các nguồn năng lượng khác để tranh việc lệ thuộc vào năng lượng xăng dầu. Số tiền này sẽ là món thuế mới đánh vào các hãng sản xuất xăng dầu dựa trên số lượng dầu hoả khai thác tại California và số tiền này có thể từ $225 đề $485 triệu dollar hằng năm. Dự luật này còn có điều khoản cấm các hãng xăng dầu chuyển số tiền thuế này đến các người tiêu dùng.

Phe hỗ trợ thì cho rằng các hãng dầu phải đóng góp phần của mình để tìm kiếm các nguồn năng lượng rẻ tiền hơn và sạch sẽ hơn cho môi trường. Hơn nữa, nếu các hãng dầu hoả phải đóng những khoản tiền thuế này tại các tiểu bang khác thì tại sao không phải trả cho tiểu bang California.

Phe chống đối thì cho rằng đây chỉ là một món tiền thuế mới mà không có bảo đảm gì là số tiền thuế thâu được sẽ được sử dụng một cách đúng mức, hiệu quả và không phí phạm. Thêm vào đó, đánh thuế vào dầu hoả khai thác tại California chỉ làm gia tăng thêm mức độ xử dụng dầu hoả sản xuất tại ngoại quốc và làm tăng thêm giá xăng, nhất là trong hoàn cảnh giá xăng mắt mõ như hiện nay.

Dự Luật 88 – Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Để Đánh Thuế Địa Ốc Nhằm Tài Trợ Cho Hệ Thống Giáo Dục  từ Cấp Mẫu Giáo Đến Lớp 12.

Dự luật này nhằm đánh một số tiền thuế khoảng $50 cho mỗi khu đất hay căn nhà để tài trợ cho hệ thống giáo dục công cộng từ cấp mẫu giáo đến lớp 12.

Phe hỗ trợ thì cho rằng số tiền thuế này sẻ giúp ích tài trợ cho các trường học tại địa phương. Các thành phần chống đối thì coi đây chỉ là một món thuế mới và không có gì bảo đảm là số tiền này sẽ đến tay các trường học tại địa phương.

Dự Luật 89- Dự Luật Cử Tri Nhằm Đánh Thuế Các Công Ty Để Tài Trợ Cho Các Tranh Cử Chính Trị

Dự luật này nhằm tính thêm .2% thuế đánh vào các tổ hợp hay công ty tài chánh để tài trợ cho các cuộc tranh cử chính trị ở cấp tiểu bang. Theo dự luật này, các ứng cử viên nào muốn nhận tiền tài trợ từ tiểu bang thì phải chấp nhận một số điều kiện trong khi các ứng cử viên nào không muốn nhận số tiền này thì chỉ nhận số tiền đóng góp tranh cử ở mức độ thấp hơn hiện nay.

Phe hỗ trợ thì cho rằng dự luật này là cần thiết để giảm thiểu các ảnh hưởng của các thế lực tiền bạc  trong chính trị cũng như tạo điều kiện công bằng cho những người nghèo cũng có cơ hội tranh cử một cách hiệu quả.  Phe chống đối thì cho rằng dự luật này không cải thiện được những lạm dụng về đóng góp tài chánh trong tranh cử và chỉ dùng tiền thuế cho các cuộc tranh cử chính trị.

Dự Luật 90 – Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp Ngăn Cản Việc Chính Phủ Thu Mua Tài Sản Tư Nhân

Dự luật này nhằm ngăn cấm các cấp chính quyền tiểu bang hay địa phương không được trưng dụng  các tài sản tư nhân để hỗ trợ cho các dự án tư nhân khác cho dầu chính phủ có trả tiền sòng phẳng. Dự luật này nhắm vào các tiến trình của chính phủ trưng mua các tài sản tư nhân qua thủ tục “eminent domain” để gọi là đáp ứng nhu cầu chung là gia tăng sinh hoạt kinh tế của khu vực nhưng thực sự là hỗ trợ cho các dự án tư nhân khác. Nếu cần phải thu mua, chính phủ có lẽ phải trả tiền cao hơn để chủ nhân có thể đồng ý bán với giá cao hơn thị trường.

Phe hỗ trợ thì cho rằng dự luật này là cần thiết để tránh sự lạm dụng bởi các cấp chính quyền nhằm trưng mua tài sản tư nhân cho những dự án tư nhân khác ví dụ như xây dựng khu đô thị hay các cở sở thương mại lớn. Phe chống đối thì cho rằng dự luật này chỉ tạo điều kiện cho một loại đơn kiện tranh tụng mới nhưng không giải quyết vấn đề bất công trong việc chính phủ trưng mua các tài sản tư nhân để xử dụng cho các dự án tư nhân khác.

Kết Luận

Việc hiểu biết các dự luật này và ảnh hưởng thực sư của mỗi dự luật không phải là một điều dễ dàng. Các cử tri gốc Việt cần phải hiểu rõ ảnh hưởng của mỗi dự luật, đặc biệt là ảnh hưởng trên mức thuế má và các chương trình dịch vụ của chính phủ mà có ảnh hưởng đến chính mình. Đây cũng không phải là một công việc dễ dàng để nhận định.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.