Hôm nay,  

Bạn Không Đồng Ý Với Các Kết Quả Thuế Của Irs:có Quyền Kháng Nghị Tại Tòa

22/07/200600:00:00(Xem: 1782)

Bài viết này trích dịch từ Ấn bản số # 05 của IRS (Publication 05 - Your Appeal Rights and How to Prepare a Protest If You Don't Agree). Bạn đọc có thể tham khảo thêm từ nguyên bản tiếng Anh trên mạng Thông Tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Yêu cầu được xem xét hồ sơ thuế như một sự kiện nhỏ - Small Case Request:

Nếu tổng số tiền thuế liên quan đến bất kỳ một thời kỳ nào không quá $25,000, bạn có thể yêu cầu được xem xét trường hợp kháng nghị của mình như một vụ kiện nhỏ (a small case request) thay vì phải nộp một đơn kháng nghị đúng theo quy cách của một văn bản chính thức (a formal written protest). Để tính phỏng được tổng số tiền thuế, bạn nên bao gồm cả các khoản tăng, giảm có thể xảy ra, gồm cả các khoản tiền phạt phát sinh và tiền thuế lấy lại. Đối với những đề nghị trả dần tiền thuế nợ (an offer in compromise), để tính được tổng số tiền thuế bạn phải đóng, bạn nên cộng chung các khoản tiền thuế bạn còn nợ, các khoản tiền phạt bạn chưa đóng, và các khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền thuế nợ.

Để gởi một yêu cầu xem xét lại vấn đề thuế nợ của bạn như một vụ kiện nhỏ, bạn nên theo các hướng đẫn ghi trên các thư và thông báo IRS gởi đến cho bạn: Gởi một thơ yêu cầu xem xét lại trường hợp của bạn, trong đó bạn đề cập đến những chi tiết hay những thay đổi bạn không đồng ý với IRS, và tất cả những lý do biện hộ cho lập luận của bạn.

Cử người đại diện - Representation:

Bạn có thể tự mình biện giải cho mình tại các cuộc họp kháng nghị hay tại tòa án; bạn cũng có thể chọn luật sư, kế toán viên chuyên phụ trách các vấn đề tài chính, hoặc bất cứ cá nhân nào đăng ký trước vào danh sách sẽ phụ trách công việc biện hộ cho bạn khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Người đại diện của bạn phải đủ tiêu chuẩn để đảm trách công việc này khi tiếp xúc với IRS. Nếu bạn muốn người đại diện làm việc không cần sự có mặt của bạn, bạn phải gởi cho IRS một đơn ủy nhiệm "power of attorney" hợp lệ trước khi người đại diện này có thể nhận được hay xem sét kỹ những tài liệu cá nhân quan trọng của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu đơn 2848 (Form 2848 - Power of Attorney and Declaration of Representative) của IRS, hay bất kỳ văn bản chính thức nào cho phép người có tên trên văn bản làm đại diện cho mình (any other properly written power of attorney), hoặc bạn cũng có thể nhờ một người có uy tín về chuyên môn (authorization) làm đại diện cho mình. Bạn có thể lấy mẫu đơn 2848 tại các văn phòng làm việc của Sở Thuế Vụ; bạn có thể gọi để yêu cầu gởi mẫu đơn này đến nhà cho bạn khi sử dụng số 1-800-829-3676.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền mang người khác, một hay nhiều người, đến các buổi họp với IRS để giúp củng cố cho trường hợp của bạn.

Kháng án tại Tòa - Appeals To The Courts

Sau buổi thảo luận để giải quyết vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế của bạn với bộ phận Kháng Án của Sở Thuế Vụ, đôi bên vẫn chưa thể thống nhất với nhau về một vài, hay tất cả các chi tiết được đề cập đến; hoặc nếu bạn không muốn thông qua văn phòng hòa giải của IRS, bạn có thể nộp đơn kháng nghị lên Tòa Án Thuế của chính phủ Hoa Kỳ (the United States Tax Court), Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ Giải Quyết Các Đơn Kiện thuộc Chính Phủ Liên Bang (the United States Court of Federal Claims), hoặc Tòa Án Hoa Kỳ tại địa phương của bạn (your United States District Court). Trước khi nộp đơn kháng án thuế của mình đến một trong các cơ quan kể trên, bạn phải thông qua một số các thủ tục và yêu cầu pháp lý trình bày dưới đây. (Nếu bạn không phải là thường trú nhân ở Hoa Kỳ, bạn không thể nộp đơn kháng án đến Tòa Khu Vực (US District Court). Tất cả các Tòa Án kể trên hoạt động và làm việc độc lập với cơ quan thuế vụ Liên Bang.

Tòa Án Thuế Vụ - Tax Court;

Nếu những ý kiến bất đồng giữa bạn và IRS liên quan đến vấn đề tiền thuế lợi tức bạn chưa đóng đủ , thuế tài sản, thuế quà tặng, các khoản thuế xa xỉ và các khoản tiền phạt liên quan đến các khoản thuế nợ này, bạn có thể gởi đơn kháng án đến Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ. Các loại tranh chấp khác về các vấn đề thuế vụ , như các vấn đề về thuế lao động (employment tax issues), thuế sản xuất đánh trên các cơ xưởng sản xuất (manufacturers' excise taxes), không thể giải quyết ở các tòa án thuế vụ.

Bạn có thể gởi đơn đến các tòa thuế vụ  sau khi nhận được thư chính thức của IRS cho biết số tiền thuế cơ quan này cho rằng bạn còn nợ của chính phủ. Loại thư thông báo này gọi là "Notice of deficiency". Tính từ ngày thư được gởi đi từ Thuế Vụ, bạn có tất cả 90 ngày để chuẩn bị và gởi hồ sơ kháng án dến tòa án thuế vụ. Nếu bạn hiện đang sinh sống ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn có 150 ngày kể từ ngày thư thông báo được gởi đến địa chỉ của bạn ở nước ngoài. Hạn chót của thời hạn nộp đơn kháng nghị được ghi rõ trên thư thông báo gởi đến cho bạn. Sau thời hạn 90- hay 150-ngày này, nếu bạn chọn không có hành động phản ứng lại những điều đã thông báo đến bạn, IRS sẽ gởi cho bạn một giấy báo nợ.

Trong một số các tình huống khác, chẳng hạn, khi bị IRS tịch thu tài sản để trừ tiền thuế nợ, bạn vẫn có quyền nộp đơn chống án đến tòa thuế vụ. Xin tham khảo thêm ấn bản 1660 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.

Sau khi nhận được thông báo thiếu thuế (Notice of deficiency) của IRS, mặc dù bạn có liên lạc hoặc trao đổi ý kiến với IRS về vấn đề thuế nợ của bạn, bạn vẫn không thể nhận thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ kháng án (the discussion will not extend the period in which you may file a petition with the Tax Court).

Ghi chú: Trường hợp bạn quyết định không chọn văn phòng kháng án của IRS là nơi giải quyết các mâu thuẫn thuế vụ trước khi khi bạn nộp đơn lên Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ, bạn vẫn thường có cơ hội để giải quyết tranh chấp của mình với văn phòng kháng án của IRS trước phiên tòa xử hồ sơ khiếu nại của bạn.

Nếu số tiền thuế liên quan đến việc bất đồng ý kiến giữa bạn và IRS ít hơn $50,000 cho bất cứ năm thuế nào, các thủ tục giải quyết sẽ không quá phức tạp. Bạn có thể tham khảo trước thông tin về các thủ tục này, cùng các vấn đề khác, qua bộ phận thư lại của Tòa Thuế Vụ. Địa chỉ liên lạc:

Clerk of the Tax Court

400 Second St. NW

Washington, DC 20217

Phạt do nộp đơn kiện không có lý do xác đáng - Frivolous Filing Penalty

Lời cảnh báo: Nếu Tòa Thuế Vụ quyết định rằng vụ kiện của bạn chỉ nhằm mục đích trì hoãn việc đóng thuế (primarily to cause a delay), hoặc các lý do biện giải cho trường hợp của bạn là phù phiếm, hay bạn không có cơ sở vững chắc cho đơn kiện của mình (your position is frivolous, or groundless), Tòa Thuế Vụ sẽ xử phạt bạn số tiền lên đến $25,000; số tiền này là tiền thưởng (bù lỗ cho các thiệt hại về chi phí và thời gian giải quyết vụ kiện) của chính phủ Hoa Kỳ.

Tòa Tư Pháp Hoa Kỳ cấp Khu Vực (District Court) và Tòa Xử Kiện Liên Bang (Court of Federal Claims)

Nếu đơn kiện của bạn liên quan đến tiền refund của bất cứ loại thuế nào, bạn có thể phải gởi hồ sơ xin giải quyết đến tòa tư pháp Hoa Kỳ ở địa phương nơi  bạn cư ngụ hay tòa xử kiện Liên bang. Một số các trường hợp, chẳng hạn, những vụ bất đồng liên quan đến các vấn đề thuế lao động (employment tax issues), hoặc thuế sản xuất đánh trên các nhà sản xuất (manufacturers' excise tax) sẽ phải gởi đến các tòa án này, thay vì Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ.

Nói chung, Tòa Tư Pháp Hoa Kỳ ở cấp địa phương và Tòa Xử Kiện Liên Bang nghe kiện chỉ sau khi bạn đã đóng số tiền thuế còn nợ và nộp đơn kiện về vụ trả nợ cho Sở Thuế Vụ. Bạn có thể tham khảo các quá trình kiện tụng của hai tòa này bằng cách liên lạc với phòng thư ký của Tòa Án (mỗi tòa án có một phòng thư ký khác nhau).

Trường hợp bạn nộp đơn kiện chính thức đến Sở Thuế Vụ về số tiền thuế đóng dư của bạn, và cơ quan này không trả lời đơn kiện của bạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn nộp đơn, bạn có thể gởi đơn kiện đến một trong hai tòa án này để yêu cầu giải quyết tiền refund của bạn ngay (You  may file suit for a refund immediately in your District Court or the Court of Federal Claims).

Nếu IRS gởi cho bạn một thư báo cho rằng họ không thể giải quyết đơn yêu cầu của bạn, bạn có thể yêu cầu phòng kháng án của cơ quan này xem xét sự việc. Nếu bạn muốn nộp đơn kiện yêu cầu giải quyết tiền refund của mình, bạn phải nộp đơn không trễ hơn 2 năm sau ngày bạn nhận được đơn từ chối trả tiền của IRS.

Ghi chú: Việc xem xét tuyên bố từ  chối giải quyết tiền refund của phòng kháng án IRS không kéo dài 2 năm cho việc nộp hồ sơ kiện, nhưng cơ quan này có thể thỏa thuận với bạn về thời gian giải quyết vấn đề đang tranh cãi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.