Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bạn Không Đồng Ý Với Các Kết Quả Thuế Của Irs:có Quyền Kháng Nghị Tại Tòa

22/07/200600:00:00(Xem: 1186)

Bài viết này trích dịch từ Ấn bản số # 05 của IRS (Publication 05 - Your Appeal Rights and How to Prepare a Protest If You Don't Agree). Bạn đọc có thể tham khảo thêm từ nguyên bản tiếng Anh trên mạng Thông Tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Yêu cầu được xem xét hồ sơ thuế như một sự kiện nhỏ - Small Case Request:

Nếu tổng số tiền thuế liên quan đến bất kỳ một thời kỳ nào không quá $25,000, bạn có thể yêu cầu được xem xét trường hợp kháng nghị của mình như một vụ kiện nhỏ (a small case request) thay vì phải nộp một đơn kháng nghị đúng theo quy cách của một văn bản chính thức (a formal written protest). Để tính phỏng được tổng số tiền thuế, bạn nên bao gồm cả các khoản tăng, giảm có thể xảy ra, gồm cả các khoản tiền phạt phát sinh và tiền thuế lấy lại. Đối với những đề nghị trả dần tiền thuế nợ (an offer in compromise), để tính được tổng số tiền thuế bạn phải đóng, bạn nên cộng chung các khoản tiền thuế bạn còn nợ, các khoản tiền phạt bạn chưa đóng, và các khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền thuế nợ.

Để gởi một yêu cầu xem xét lại vấn đề thuế nợ của bạn như một vụ kiện nhỏ, bạn nên theo các hướng đẫn ghi trên các thư và thông báo IRS gởi đến cho bạn: Gởi một thơ yêu cầu xem xét lại trường hợp của bạn, trong đó bạn đề cập đến những chi tiết hay những thay đổi bạn không đồng ý với IRS, và tất cả những lý do biện hộ cho lập luận của bạn.

Cử người đại diện - Representation:

Bạn có thể tự mình biện giải cho mình tại các cuộc họp kháng nghị hay tại tòa án; bạn cũng có thể chọn luật sư, kế toán viên chuyên phụ trách các vấn đề tài chính, hoặc bất cứ cá nhân nào đăng ký trước vào danh sách sẽ phụ trách công việc biện hộ cho bạn khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Người đại diện của bạn phải đủ tiêu chuẩn để đảm trách công việc này khi tiếp xúc với IRS. Nếu bạn muốn người đại diện làm việc không cần sự có mặt của bạn, bạn phải gởi cho IRS một đơn ủy nhiệm "power of attorney" hợp lệ trước khi người đại diện này có thể nhận được hay xem sét kỹ những tài liệu cá nhân quan trọng của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu đơn 2848 (Form 2848 - Power of Attorney and Declaration of Representative) của IRS, hay bất kỳ văn bản chính thức nào cho phép người có tên trên văn bản làm đại diện cho mình (any other properly written power of attorney), hoặc bạn cũng có thể nhờ một người có uy tín về chuyên môn (authorization) làm đại diện cho mình. Bạn có thể lấy mẫu đơn 2848 tại các văn phòng làm việc của Sở Thuế Vụ; bạn có thể gọi để yêu cầu gởi mẫu đơn này đến nhà cho bạn khi sử dụng số 1-800-829-3676.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền mang người khác, một hay nhiều người, đến các buổi họp với IRS để giúp củng cố cho trường hợp của bạn.

Kháng án tại Tòa - Appeals To The Courts

Sau buổi thảo luận để giải quyết vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế của bạn với bộ phận Kháng Án của Sở Thuế Vụ, đôi bên vẫn chưa thể thống nhất với nhau về một vài, hay tất cả các chi tiết được đề cập đến; hoặc nếu bạn không muốn thông qua văn phòng hòa giải của IRS, bạn có thể nộp đơn kháng nghị lên Tòa Án Thuế của chính phủ Hoa Kỳ (the United States Tax Court), Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ Giải Quyết Các Đơn Kiện thuộc Chính Phủ Liên Bang (the United States Court of Federal Claims), hoặc Tòa Án Hoa Kỳ tại địa phương của bạn (your United States District Court). Trước khi nộp đơn kháng án thuế của mình đến một trong các cơ quan kể trên, bạn phải thông qua một số các thủ tục và yêu cầu pháp lý trình bày dưới đây. (Nếu bạn không phải là thường trú nhân ở Hoa Kỳ, bạn không thể nộp đơn kháng án đến Tòa Khu Vực (US District Court). Tất cả các Tòa Án kể trên hoạt động và làm việc độc lập với cơ quan thuế vụ Liên Bang.

Tòa Án Thuế Vụ - Tax Court;

Nếu những ý kiến bất đồng giữa bạn và IRS liên quan đến vấn đề tiền thuế lợi tức bạn chưa đóng đủ , thuế tài sản, thuế quà tặng, các khoản thuế xa xỉ và các khoản tiền phạt liên quan đến các khoản thuế nợ này, bạn có thể gởi đơn kháng án đến Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ. Các loại tranh chấp khác về các vấn đề thuế vụ , như các vấn đề về thuế lao động (employment tax issues), thuế sản xuất đánh trên các cơ xưởng sản xuất (manufacturers' excise taxes), không thể giải quyết ở các tòa án thuế vụ.

Bạn có thể gởi đơn đến các tòa thuế vụ  sau khi nhận được thư chính thức của IRS cho biết số tiền thuế cơ quan này cho rằng bạn còn nợ của chính phủ. Loại thư thông báo này gọi là "Notice of deficiency". Tính từ ngày thư được gởi đi từ Thuế Vụ, bạn có tất cả 90 ngày để chuẩn bị và gởi hồ sơ kháng án dến tòa án thuế vụ. Nếu bạn hiện đang sinh sống ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, bạn có 150 ngày kể từ ngày thư thông báo được gởi đến địa chỉ của bạn ở nước ngoài. Hạn chót của thời hạn nộp đơn kháng nghị được ghi rõ trên thư thông báo gởi đến cho bạn. Sau thời hạn 90- hay 150-ngày này, nếu bạn chọn không có hành động phản ứng lại những điều đã thông báo đến bạn, IRS sẽ gởi cho bạn một giấy báo nợ.

Trong một số các tình huống khác, chẳng hạn, khi bị IRS tịch thu tài sản để trừ tiền thuế nợ, bạn vẫn có quyền nộp đơn chống án đến tòa thuế vụ. Xin tham khảo thêm ấn bản 1660 để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.

Sau khi nhận được thông báo thiếu thuế (Notice of deficiency) của IRS, mặc dù bạn có liên lạc hoặc trao đổi ý kiến với IRS về vấn đề thuế nợ của bạn, bạn vẫn không thể nhận thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ kháng án (the discussion will not extend the period in which you may file a petition with the Tax Court).

Ghi chú: Trường hợp bạn quyết định không chọn văn phòng kháng án của IRS là nơi giải quyết các mâu thuẫn thuế vụ trước khi khi bạn nộp đơn lên Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ, bạn vẫn thường có cơ hội để giải quyết tranh chấp của mình với văn phòng kháng án của IRS trước phiên tòa xử hồ sơ khiếu nại của bạn.

Nếu số tiền thuế liên quan đến việc bất đồng ý kiến giữa bạn và IRS ít hơn $50,000 cho bất cứ năm thuế nào, các thủ tục giải quyết sẽ không quá phức tạp. Bạn có thể tham khảo trước thông tin về các thủ tục này, cùng các vấn đề khác, qua bộ phận thư lại của Tòa Thuế Vụ. Địa chỉ liên lạc:

Clerk of the Tax Court

400 Second St. NW

Washington, DC 20217

Phạt do nộp đơn kiện không có lý do xác đáng - Frivolous Filing Penalty

Lời cảnh báo: Nếu Tòa Thuế Vụ quyết định rằng vụ kiện của bạn chỉ nhằm mục đích trì hoãn việc đóng thuế (primarily to cause a delay), hoặc các lý do biện giải cho trường hợp của bạn là phù phiếm, hay bạn không có cơ sở vững chắc cho đơn kiện của mình (your position is frivolous, or groundless), Tòa Thuế Vụ sẽ xử phạt bạn số tiền lên đến $25,000; số tiền này là tiền thưởng (bù lỗ cho các thiệt hại về chi phí và thời gian giải quyết vụ kiện) của chính phủ Hoa Kỳ.

Tòa Tư Pháp Hoa Kỳ cấp Khu Vực (District Court) và Tòa Xử Kiện Liên Bang (Court of Federal Claims)

Nếu đơn kiện của bạn liên quan đến tiền refund của bất cứ loại thuế nào, bạn có thể phải gởi hồ sơ xin giải quyết đến tòa tư pháp Hoa Kỳ ở địa phương nơi  bạn cư ngụ hay tòa xử kiện Liên bang. Một số các trường hợp, chẳng hạn, những vụ bất đồng liên quan đến các vấn đề thuế lao động (employment tax issues), hoặc thuế sản xuất đánh trên các nhà sản xuất (manufacturers' excise tax) sẽ phải gởi đến các tòa án này, thay vì Tòa Thuế Vụ Hoa Kỳ.

Nói chung, Tòa Tư Pháp Hoa Kỳ ở cấp địa phương và Tòa Xử Kiện Liên Bang nghe kiện chỉ sau khi bạn đã đóng số tiền thuế còn nợ và nộp đơn kiện về vụ trả nợ cho Sở Thuế Vụ. Bạn có thể tham khảo các quá trình kiện tụng của hai tòa này bằng cách liên lạc với phòng thư ký của Tòa Án (mỗi tòa án có một phòng thư ký khác nhau).

Trường hợp bạn nộp đơn kiện chính thức đến Sở Thuế Vụ về số tiền thuế đóng dư của bạn, và cơ quan này không trả lời đơn kiện của bạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn nộp đơn, bạn có thể gởi đơn kiện đến một trong hai tòa án này để yêu cầu giải quyết tiền refund của bạn ngay (You  may file suit for a refund immediately in your District Court or the Court of Federal Claims).

Nếu IRS gởi cho bạn một thư báo cho rằng họ không thể giải quyết đơn yêu cầu của bạn, bạn có thể yêu cầu phòng kháng án của cơ quan này xem xét sự việc. Nếu bạn muốn nộp đơn kiện yêu cầu giải quyết tiền refund của mình, bạn phải nộp đơn không trễ hơn 2 năm sau ngày bạn nhận được đơn từ chối trả tiền của IRS.

Ghi chú: Việc xem xét tuyên bố từ  chối giải quyết tiền refund của phòng kháng án IRS không kéo dài 2 năm cho việc nộp hồ sơ kiện, nhưng cơ quan này có thể thỏa thuận với bạn về thời gian giải quyết vấn đề đang tranh cãi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.