Hôm nay,  

Tranh Chấp Trong Thời Gian Trước Đại Hội X Csvn

16/03/200600:00:00(Xem: 6080)
-
Từ Hà Nội, những tin tức về các thủ đoạn tranh chấp trong hàng ngũ lãnh đạo thượng tầng CSVN trong thời gian trước đại hội X CSVN vẫn tiếp tục bị tiết lộ và loan truyền trong dư luận. Sau đây là những tin tức mới được phổ biến trong cuối tuần vừa qua. (VNN)

- Đại hội lần thứ X sẽ khai mạc sáng 18/4/2006, bế mạc vào chiều 25/4/2006 (nếu tình hình nội bộ Đảng ...") ngày 17/4 họp trù bị kiểm tra, hoàn thiện, phổ biến chương trình Đại hội.

- Đại hội lần này có 2 điểm mới là bước đổi mới so với các kỳ đại hội trước:

1. Không có đại hội trù bị, các đại hội trước họp trù bị: để thảo luận, bầu bán cả đấu đá nhau; ra đại hội công khai chỉ là hình thức trước bàn dân thiên hạ, quay phim chụp ảnh "đánh bóng mạ kền" thành công tốt đẹp.

2. Không mời các đoàn đại biểu Đảng cộng sản bạn với các lý do:

a) Phải lo ăn ở, đi lại, bảo đảm an ninh tốn kém.

b) Đại hội thảo luận và bầu cử ngay tại hội trường đây là vấn đề nội bộ để bạn dự được nghe, chứng kiến toàn bộ sẽ không hay.

- Đại hội này không có họp trù bị nhưng lại có Hội nghị TW 14 họp vào tuần thứ tư của tháng 3/2006 thay cho họp trù bị (chỉ các uỷ viên Trung ương dự họp) tập trung thảo luận 2 chủ đề:

1. Xoay quanh các ý kiến góp ý đã được tổ công tác văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp (các kỳ đại hội trước, Ban chấp hành Trung ương giao cho Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung ương và Ban tổ chức Trung ương tiếp nhận góp ý rồi tổng hợp báo cáo, hai ban này đã không làm tròn nhiệm vụ: báo cáo không trung thực và đầy đủ).

2. Thảo luận tiếp về nhân sự giới thiệu vào BCH Trung ương Khoá X để đại hội bầu. Các văn kiện khác từng Uỷ viên Trung ương tự nghiên cứu góp ý bằng văn bản và giao cho các bộ phận dự thảo văn kiện đến 15/3 phải hoàn thành, việc tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý để báo cáo tại Hội nghị Trung ương 13.

- Số lượng các bài góp ý vào dự thảo báo cáo đại hội X có dấu bưu điện đầu tiên 3/3/2006 gửi tới Văn phòng Trung ương Đảng là hơn 1.400 và 76 bản tổng hợp của các ngành, các tổ chức khoa học, xã hội, Đảng bộ Khối Trung ương. Một Vụ trưởng của Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung ương tiết lộ theo tổng hợp ban đầu:

- Có 95 % ý kiến đồng ý với đề mục và nội dung trình bày của báo cáo nhưng góp ý vào định hướng đường lối chủ trương giải pháp cụ thể thì ít, đại đa số tập trung góp ý xây dựng Đảng củng cố Đảng, đề nghị phải dân chủ hoá trong Đảng và trong nhân dân (nếu Đảng vẫn để điều 4 trong Hiến pháp hoặc có Bộ luật quy định về hoạt động của Đảng).

- Có 71% ý kiến vòng vo hoặc xa xôi ẩn ý và cũng có nhiều ý công khai tỏ rõ tư tưởng đa nguyên đa Đảng, đề nghị nếu không thay đổi đường lối Đảng cộng sản Việt Nam nên tách làm 2 đảng: Đảng cộng sản Việt Nam kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin; Đảng lao động Việt Nam lấy tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nước giầu, dân mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

- Trên 50% ý kiến đặt vấn đề tổng kết 30 năm đổi mới chứ không phải chỉ có 20 năm. Đảng phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật của 10 năm (1975-1985) thực hiện đúng học thuyết Mác - Lênin đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm, kéo lùi lịch sử trở lại 30 năm. Tổng kết 30 năm mới thấy rõ để có bước đi thích hợp cho những năm tới và không nên dùng từ đổi mới, đổi mới là thay cái cũ làm cái mới khác hoàn toàn, ở đây là Đảng trở lại những cái cũ chung của thiên hạ, tồn tại từ ngàn năm nay bị phá bỏ cấm đoán: ngăn sông cấm chợ, cấm tự do làm ăn, buôn bán lưu thông hàng hoá, xoá bỏ tư hữu (tư nhân).

- Có 83% ý kiến thể hiện còn băn khoăn, mơ hồ đề nghị nói rõ "thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là thế nào" Trong đó có 90% ý kiến của các nhà trí thức, khoa học ở mọi lĩnh vực phân tích đề nghị bỏ đuôi từ "định hướng XHCN" và cụm từ "kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo" ý kiến phân tích cho rằng 2 cụm từ này đã khiến nhiều nhà kinh tế, chủ doanh nghiệp tư nhân trong ngoài nước lo ngại, không tâm huyết dốc sức lực, trí tuệ, vốn mở rộng làm ăn đến giai đoạn nào đó sẽ bị Nhà nước công hữu hoá, bất bình đẳng giữa kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

- Ban Nghiên cứu kinh tế Chính phủ có một tham luận phân tích đánh giá rất đầy đủ và cảnh báo về "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" về "Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo" bằng số liệu dẫn chứng: chủ đầu tư nước ngoài giảm, tài chính các doanh nghiệp Nhà nước thâm hụt, làm ăn thua lỗ, các ngân hàng Nhà nước đang phải trả nợ thay, nguy cơ đóng cửa ngân hàng song còn giữ được là do có hơn 4 tỉ Đô la của Việt Kiều và 2 tỷ Đô la của lao động nước ngoài gửi về, nếu không ngân hàng đã rỗng tuếch.

- Vị Vụ trưởng còn tiết lộ có nhiều bài góp ý viết rất công phu, tác giả dành trọn 1 năm vừa nghiên cứu vừa viết với lập luận thuyết phục, tư duy lý luận lô gíc, phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác Lênin mà nhiều cán bộ Hội đồng lý luận TW (dư luận thì nói là Hội đồng lú lẫn) không thể bác bỏ được; ngay đồng chí K nhà lý luận có tiếng cũng phải chịu.

Các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo đã đẩy các cơ quan lý luận trong đó, có hội đồng lý luận Trung ương, Ban soạn thảo văn kiện lâm vào tình thế bị động lúng túng. Trước tình hình trên Bộ Chính trị đã có cuộc họp chỉ đạo: những ý kiến trái ngược mang tính tâm huyết có lý luận thuyết phục sẽ để lại, sau đại hội nghiên cứu làm sáng tỏ thêm, báo cáo chính trị sửa lại một vài ý vài từ đọc hiểu thế nào cũng được (như vậy báo cáo vẫn là Nguyễn Như Vân lộn ngược vẫn như nguyên. TG). Một Vụ phó một ban của Đảng (Xin được giấu tên) nhận xét: "Hội nghị TW 13 có 2 sai lầm:

1. Đăng báo cáo dự thảo lấy ý kiến góp ý.

2. Đăng bài của giáo sư tiến sỹ ‘Nguyễn Đức Bình" nhân sự kiện sinh hoạt chính trị sôi nổi "góp ý kiến" tác giả bài viết này lại nhớ lại một sự kiện khác cách đây 2 năm (2003) Bộ Chính trị quyết định tổ chức lớp học về "Học thuyết Mác - Lê nin" cho toàn bộ các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị vì các đồng chí chưa được học hay đọc các tác phẩm đồ sộ này và giao cho nhà xuất bản Chính trị Quốc gia biên dịch, in 1.000 bộ tuyển tập Mác - Anghen phát cho các vị lãnh đạo và các thư viện cơ quan, trường học; học sinh đại học phải học về chủ nghĩa Mác - Lênin nếu không học không được cấp bằng, cán bộ từ xã, phường trở lên không học chủ nghĩa Mác - Lê không được đề bạt v.v... kết quả ra sao"

1. Các vị uỷ viên Bộ Chính trị mới học được 2 bài đầu tiên do 2 giảng viên là Hoàng Chí Bảo thư ký của Hội đồng khoa học Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Trường Đảng Nguyễn ái Quốc trước đó) và Đỗ Thế Tùng chủ nhiệm khoa kinh tế Học viện giảng, sau khi nghe giảng các vị thấy chán quá, tỏ ra ngán ngẩm về học thuyết và lớp học tan.

2. Các cán bộ vì danh vọng quyền lực buộc phải đi học, nhưng học lấy lệ, mua điểm mua bằng tốt nghiệp.

3. Sinh viên đại học bỏ giờ, hoặc ngủ gật trong các tiết học chủ nghĩa Mác - Lê.

Rõ ràng ở Việt Nam đã hình thành một tôn giáo nữa là Đạo Mác khác với đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi... luôn dăn dạy con người lòng từ bi, bác ái, sống phúc âm, xa lánh quỉ dữ. Đạo Mác dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến đói nghèo lạc hậu, thù hận, độc ác (đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản) sống thủ đoạn nhưng lại ban phát các cha đạo (Đảng viên có chức quyền) quyền ưu ái sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ, ẩm thực của ngon vật lạ, tiêu tiền như nước (do tham nhũng mà có).

- Hưởng ứng lời kêu gọi góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội X, tôi thành tâm góp ý... Đó là mở đầu của tất cả các bài gửi về văn phòng Trung ương Đảng, người góp ý rất thành tâm, còn người nhận góp ý không biết có thành tâm không hay chỉ giả vờ dân chủ, báo cáo vẫn như nguyên" Đại hội xong thắt chặt dân chủ hơn nữa" Hiện tượng bung ra các góp ý phê bình, chất vấn, kiến nghị sửa đổi về thể chế chính trị đường lối kinh tế, ngược với dự thảo báo cáo do bị kìm hãm, dồn nén đã đến độ không giữ được nữa, đó là quy luật tất yếu, từ đại hội 9 trở về trước chưa từng có thì đại hội này rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng trong đó có 5 Uỷ viên Trung ương các khoá góp ý trực tiếp về Tổng Bí thư về nhân sự đại hội, các đồng chí ấy nhận xét các năm vừa qua tiêu cực xã hội mức độ trầm trọng, xây dựng chỉnh đốn đảng thất bại là do Ban chấp hành Trung ương khoá 9 thiếu năng lực lãnh đạo, mất dân chủ... cho nên phải xây dựng một Ban chấp hành khoá X vững mạnh trong sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn:

- Trẻ hoá cán bộ lãnh đạo tuổi đời phải dưới 60.

- Có đạo đức trong sáng phẩm chất cách mạng vững vàng.

- Tư duy sáng tạo, trung thực, liêm khiết chí công vô tư.

- Đủ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh quyết đoán.

- Công khai danh sách giới thiệu đại hội X và kê khai tài sản để nhân dân tham gia góp ý lựa chọn loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Con người quyết định tất cả, chủ trương đường lối đúng nhưng không có con người đúng không làm được gì cả. Đứng đầu là đồng chí Nông Đức Mạnh có nhiều lỗi, nhiều sai phạm và sai phạm nghiêm trọng.

"Nếu tôi được hỏi ý kiến thì trả lời là không xứng đáng tái cử Ban chấp hành Trung ương khoá X... Vì nếu đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục làm Tổng Bí thư thì sẽ tiếp tục phá hoại Đảng ta đến tan mất hết" thư góp ý của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh.

Rất nhiều thư góp ý nhận xét các mặt về đồng chí Mạnh, khuyên đồng chí không nên ở lại tái cử vào Ban chấp hành Trung ương 10, là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội X lại đặt ra quy định chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp cao độ tuổi 65+1 và 65+2 vì không có người thay thế, thực chất là đồng chí Mạnh muốn tiếp tục làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là muốn kéo cả đồng chí Trần Đình Hoan ở lại theo sự chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh (sẽ nói rõ ở phần dưới).

Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc điều lệ Đảng: Thư của đảng viên, cán bộ, bao gồm thư của nguyên uỷ viên Bộ Chính trị Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đều không được phúc đáp, không báo cáo trong Ban chấp hành Trung ương. Khống chế uỷ ban kiểm tra Trung ương, buộc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phải theo quan điểm sai trái của mình, báo chí đưa tin mục đích xây dựng củng cố Đảng thì triệu tập các Tổng biên tập răn đe uốn nắn.

Năng lực lãnh đạo yếu kém: là người đứng đầu chịu trách nhiệm xây dựng củng cố Đảng đạt kết quả thấp, không đạt yêu cầu mong muốn của Ban chấp hành Trung ương và nhân dân mong đợi. Lãnh đạo chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm quyết định vai trò uy tín lãnh đạo của Đảng, nhưng không lãnh đạo thực hiện được chống tham nhũng có hiệu quả. Tham nhũng càng ngày càng phát triển trầm trọng thành Quốc nạn ở mọi cấp mọi nơi, uy tín Đảng giảm sút lớn.

Tư duy thiếu nhạy bén với tình hình, đầu óc xơ cứng, nói và viết theo công thức giáo điều, thiếu sáng tạo, thụ động trong lãnh đạo công việc, tránh né đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Thiếu bản lĩnh chưa chí công vô tư: Tổng thống Nga quyết định bắt giam trùm tập đoàn dầu mỏ đã làm rung chuyển cả nước Nga và thế giới thị trường chứng khoán EU và Mỹ tụt giá nhanh chóng. Mỹ và một số nước đe doạ tổng thống Nga, cả nước Nga nín thở lo lắng số phận tổng thống, tình hình trong nước chưa yên, an ninh bất ổn tổng thống lại cách chức luôn bộ trưởng quốc phòng, ông V. Putin không hề khiếp sợ. Kinh tế, an ninh chính trị Nga ổn định phát triển, đủ thấy bản lĩnh vững vàng sắt đá, đầu óc sáng suốt của một Chính khách. Đồng chí Mạnh cần có thì lại thiếu không dám quyết đoán việc lớn, vừa làm vừa sợ, nể nang, xoa dịu lấy lòng. Khi xẩy ra vụ án Năm Cam, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh lãnh đạo Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương hỏi xin ý kiến đã không đủ bản lĩnh tư tưởng chỉ đạo để chờ đợi nghe ngóng, báo chí phản ứng lại chối bỏ, vụ án Lã Thị Kim Oanh không dám xét xử tận gốc công khai đồng chí Nguyễn Công Tạn. Lãnh đạo tỉnh uỷ Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Khánh Hoà nội bộ mất đoàn kết, thư tố cáo tham nhũng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hoà không giải quyết dứt điểm cương quyết.

Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng Sáu Sứ, T4 (Tổng cục II) vụ hoạt động lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trước đại hội 9 của đồng chí Lê Đức Anh - Đỗ Mười và Nguyễn Bắc Sơn và các vụ bê bối nội bộ do Ban chấp hành Trung ương khoá 8 bàn giao khoá 9 để xử lý, đến nay không làm, còn bao che tha tội cho Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Bắc Sơn.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Hồng Vinh trưởng, phó Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương có đơn tố cáo chạy tội hiếp dâm trẻ em của Lương Quốc dũng do Thượng tá nhà báo Trần Đình Bá viết trong đơn đồng chí Bá cam đoan đó là sự thật nếu sai đồng chí xin chịu án tử hình về tội vu cáo lãnh đạo Đảng cấp cao, đến nay vụ việc chìm trong im lặng.

Về lý lịch của đồng chí Lê Đức Anh ngày vào Đảng đã rõ ràng nhưng đồng chí Mạnh không chỉ đạo giải quyết, phớt lờ...

Việc thụ động, yếu đuối để đồng chí Lê Đức Anh - Đỗ Mười can thiệp quá sâu công việc lãnh đạo điều hành của tổ chức Đảng mà dư luận nói là "Thái thượng Hoàng".

Đủ thấy bản lĩnh của đồng chí Mạnh như thế nào"

Là Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban nhân sự lãnh đạo xây dựng Đảng chưa toàn tâm toàn ý củng cố Đảng vững mạnh vẫn quyết định phong hàm Trung tướng cho Nguyễn Chí Vịnh có ý kiến phản đối của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương không đồng ý đồng chí vẫn bao che bảo vệ, đến khi đề bạt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dư luận phản đối quyết liệt đồng chí mới thôi" Chuẩn bị nhân sự đại hội 10 đồng chí Mạnh giới thiệu ứng cử Ban chấp hành Trung ương là thế nào"

Đồng chí Nguyễn Bắc Sơn đang bị kỷ luật lại đưa về là Phó bí thư thường trực tỉnh Thái Nguyên rồi lên Bí thư, đại hội X đồng chí lại giới thiệu Vịnh ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương là thế nào "

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm có đơn tố cáo của đồng chí Trần Đình Bá, đồng chí Trần Đình Khôi nhà văn nhà báo Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, tại cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm toàn khối Văn hoá - TT chỉ được 2/100 phiếu là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội đồng chí vẫn đồng ý để tên đồng chí Điềm vào danh sách bỏ phiếu giới thiệu ứng cử Ban chấp hành Trung ương khoá X tại hội nghị Trung ương 13 là thế nào"

Bộ trưởng Giao thông vận tải Phạm Ngọc Hoàn bị miễn chức, Đào Đình Bình - Tổng Giám đốc LHĐS giới thiệu bầu Bộ trưởng, Quốc hội không đồng ý, kỳ họp sau đồng chí Mạnh lại tiếp tục giới thiệu, ông Bình sau khi chi 3,6 tỷ mua uy tín (mua phiếu) mua chức, ông Bình trúng Bộ trưởng, dư luận trước và sau khi ông Bình trúng Bộ trưởng đồng chí Mạnh có biết hay không" Nguyễn Việt Tiến lên thứ trưởng biếu 1 căn hộ! đồng chí Mạnh có nghe dư luận không" Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng một cặp bài trùng của dư luận nhiều năm nay trong ngành Giao thông vận tải thì thầm to nhỏ, bàn luận nhận hối lộ, tham nhũng, đưa hối lộ, đồng chí Mạnh vẫn để trong danh sách giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương khoá X là thế nào"

Bùi Tiến Dũng đã bị cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố, tội trạng đã rõ mười mươi, tại sao đến giờ này đồng chí Mạnh chưa chỉ đạo các ban của Đảng xét kỷ luật khai trừ đuổi ra khỏi Đảng là thế nào"

Dư luận cho rằng cần giải tán bộ Giao thông vận tải thành lập Bộ khác mới tốt hơn, rằng ông Đào Đình Bình nếu còn nhân cách thì nên từ chức sớm. Ở Ấn Độ xẩy ra vụ tai nạn đường sắt Bộ trưởng xin từ chức, còn ở Việt Nam Bộ trưởng cứ cố bám.

Những sự việc trên đủ nhận xét về phẩm chất đạo đức chí công vô tư của đồng chí Mạnh như thế nào" Cũng chính từ đây đã tạo ra bè phái trong Đảng dẫn đến sự mất đoàn kết nội bộ, mất dân chủ trong nhiệm kỳ qua... với đồng chí Trần Đình Hoan trưởng ban tổ chức Trung ương trong công tác quản lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ giúp việc Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương có xứng đáng giữ vị trí và ở lại Trung ương khoá X nữa không" Nên nghỉ là tốt đẹp nhất.

- Sau hội nghị Trung ương 13 Lê Đức Anh sang Trung Quốc lấy lý do chữa bệnh!" Gần tết Lê Đức Anh tổ chức cơm tất niên mời 8 vị Uỷ viên Bộ Chính trị không được giới thiệu ở lại đại hội X, mời thêm Đỗ Mười và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, dù đã biết uy thế mình xuống thấp (kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Ban Tổ chức không mời Anh) Nhưng Anh vẫn bằng mọi giá giữ Trần Đình Hoan ở lại Bộ Chính trị để tiếp tục bè cánh phe phái còn lại của Lê Đức Anh, vận động để Vịnh được vào uỷ viên Trung ương chui sâu leo cao, Nguyễn Bắc Sơn về làm Trưởng ban tổ chức Trung ương. Nếu bộ 3 này đạt đúng ý đồ của Anh, cán cân lực lượng sẽ nghiêng hẳn về phía bảo thủ, giáo điều, dựa hẳn vào Trung Quốc, hậu quả ra sao chưa lường hết.

Với hoạt động của Lê Đức Anh - Đỗ Mười có tin Bộ Chính trị với số phiếu áp đảo đã đề nghị vớt bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương X đồng chí Trần Thị Trung Chiến, đồng chí Hồng Vinh, đồng chí Trần Đình Hoan (đây là màn kịch xoa dịu ổn định tư tưởng, dẹp dư luận rất bài bản khi để Trần Đình Hoan ở lại)

Họ còn lựa chọn tiến cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới là những người thân cận với Anh như: Phùng Quang Thanh, Lê Văn Dũng, Lê Văn Hiệu, Phan Trung Kiên.

- Trước đại hội X sẽ có đoàn Đảng cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam, sẽ viện trợ rất lớn để ép ta về nhân sự đại hội X bố trí người có tư tưởng bài Mỹ thân theo Trung Quốc.

- Dư luận đang bàn luận lo lắng, liệu đại hội X có thành công tốt đẹp không với những câu hỏi đặt ra:

1. Bộ Chính trị 8/14 người nghỉ do quá tuổi, 6 người còn lại cũng rất lo, liệu mình có trúng cử ở lại không" Tư tưởng người nghỉ đã an bài, cần gì phải làm nữa, tư tưởng người ở lại thấp thỏm âu lo, tâm trạng đâu mà tập trung để chuẩn bị đại hội.

2. Một số ban của Đảng: Tổ chức Trung ương, Tư tưởng văn hoá Trung ương, Khoa giáo Trung ương đang có sự rạn nứt, nội bộ lục đục hoạt động tranh giành quyền chức.

3. Thanh tra Nhà nước "bao công" liêm khiết nhất lại hoá ra tham nhũng nhận hối lộ lớn nhất, toàn chóp bu bị bắt, từ đây còn có thể liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở các ban, ngành khác làm rung chuyển cả một hệ thống.

Trong các bài góp ý của các vị lão thành cách mạng; uỷ viên Trung ương Đảng, có đồng chí còn mạnh dạn đề nghị Tổng Bí thư Đảng nên bố trí đồng chí Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Khoan tuy quá tuổi nhưng đây là ngoại lệ vì đồng chí Khoan rất còn cường tráng, có nhiều uy tín lớn trong và ngoài nước. Dư luận cả nước có vẻ đồng thuận thấy êm, không có phản ứng gì.

Tuy thế chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác đề phòng. Họ có thể liên kết với nhau lật ngược thế cờ./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2006

Vũ Hồng Lợi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.