Nguyện Cha Mẹ Lìa Trần Cấu Thì Đạo Con Mới Thành

04/01/200300:00:00(Xem: 4063)
Lần đầu tiên tụng kinh Địa Tạng, cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm sau khi xuất gia. Tôi tự xét lòng mình. Xuất gia đã hơn một năm rồi, nhưng đối với cha mẹ và những người trong nhà vẫn còn rất nhiều nỗi hổ thẹn và bất an! Vì thế tôi bèn thưa trình việc này với các vị tôn túc: ‘con phải làm gì"’ Quý ngài dạy tôi nên tụng kinh Địa Tạng. Tôi còn nhớ, lúc bấy giờ ở Đài Loan vật chất thiếu thốn, muốn thỉnh một bộ kinh Địa Tạng thì không dễ! Tôi bèn mượn một bộ của người bạn đồng học, hết mực cung kính ở trước điện phật mà học tụng.
Khi tôi tụng đến đoạn: "Địa Tạng! Địa Tạng! ông nên nhớ hôm nay ta đang ở cung trời Đao Lợi, trong đại hội trăm ngàn ức bất khả thuyết, tất cả chư Phật, Bồ tát, thiên long bát bộ, lại đem các chung sanh ở cõi người, cõi trời, những người còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà phó chúc cho ông, không thể để họ đọa vào đường ác dù là một ngày một đêm!’ Câu này đã làm cho tôi khiếp sợ! dường như tôi nghe có âm thanh của ngàn quân, vạn mã vang dội quanh tôi. Tôi ngẫng đầu nhìn quanh không thấy một bóng người, lại tiếp tục tụng cho đến khi kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi tụng Hiếu Kinh của phật giáo, trải qua quá trình thể nghiệm Kinh Địa Tạng, tôi cảm nhận được những lời dặn dò ân cần tha thiết của đức phật.
Về sau, mỗi năm cứ vào ngày này tôi quyết định khai tụng một bộ Kinh Địa Tạng. Nếu các bạn đồng tu hỏi tôi nên tụng kinh gì" thì chắc chắn tôi sẽ bảo họ tụng Kinh Địa Tạng. Trong Kinh Địa Tạng có ghi chép về hóa thân nhiều đời nhiều kiếp của bồ tát Địa Tạng và sự tích về bổn nguyện tu hành của Ngài. Các bạn đồng tu của tôi có người cảm nhận rất sâu sắc về vấn đề ‘Nghiệp duyên sanh tử và tử thọ quả báo" có người thì đối với thệ nguyện của nàng Quang Mục: Nguyện chư phật trong mười phương từ bi thương xót cho phép con vì mẹ mà phát ra lời nguyện rộng lớn. Nếu như mẹ của con vĩnh viễn thoát khỏi chốn tam đồ và nơi hạ tiện này, cho đến những kiếp về sau không còn trở lại thọ thân người nữ, tôi đối trước tượng của đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện rằng : từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau nếu có thế giới nào còn có chúng sanh chịu tội khổ trong địa ngục và chốn ác đạo, súc sanh ngạ quỷ, những người chịu tội báo như thế tất cả đều thành phật cả rồi, sau đó con mới thành bậc chánh giác, mãi mãi không bao giờ vì mình".
Có vài vị đồng tu bảo với tôi rằng : Vào một buổi chiều nọ họ đến một vùng núi để niệm phật khai thị, người chết là một đứa bé trai duy nhất trong gia đình, kẻ lớn người nhỏ đều khóc rất thảm thiết, nhất là người mẹ của đứa bé khóc đến chết đi sống lại ! Bà nội thì cứ lẩm bẩm một mình.
Tại sao mới vừa chớp mắt thì đã lọt xuống ao" không uống một ngụm nước nào tại sao lại chết" Các vị đồng tu vô cùng cảm thông cho người mẹ đáng thương kia, đến an ủi giây lâu mới ra về, trong lòng vô cùng xót xa!
Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo có chép: " Cảnh tử biệt thật khó dằn lòng, nỗi sinh ly vô cùng đau xót, con cái đi xa mẹ ở nhà luôn mong chờ, ngày đêm ngồi đứng không yên, lệ rơi lả chả như vượn khóc thương con đứt từng đoạn ruột". chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, luân hồi sinh tử, lâm chung biệt ly, nước mắt của bạn bè thương khóc nếu tính ra còn nhiều hơn nước bốn biển, xương thịt chất đống thì cao hơn núi Tu Di ! vừa chớp mắt thì đã qua đời sau, trong các nẻo luân hồi nào ai biết được họ sẽ luân chuyển vào đường nào " Mang lông hay đội sừng" Nếu được thân người thì cũng khi Trương khi Vương nào hay nào biết! trong sáu nẻo luân hồi vô tận này tất cả há chẳng phải đều là anh chị em của nhau hay sao" Lại nói, ta là một sinh mạng nhỏ ở thế giới này nếu không có sự kiên nhẫn và lòng từ bi vô hạn của cha mẹ thì làm sao chúng ta khôn lớn thành người" vừa nghĩ đến thâm ân của cha mẹ, chỉ có phát nguyện rộng lớn mới có thể báo đền được mà thôi!

Một hôm có vị cư sĩ đại hộ pháp đến chùa tìm tôi. Gọi ông ta là một vị Đại Hộ Pháp thì thật không hổ danh chút nào ! Bởi vì, đối với họ việc hộ trì Tam Bảo, ông thường bỏ ra tiền của công sức, dốc hết tâm lực của mình, điều này ai cũng biết, mọi người đều cảm phục sự phát tâm của ông. Nhưng hôm nay thái độ của ông ta thì trái lại rất giận dữ bảo tôi rằng con gái của ông muốn đi xuất gia.
Tôi hỏi : ‘Dự định xuất gia ở đâu"’ Ông ta không trả lời thẳng vấn đề của tôi hỏi mà lại nói rằng: ‘Tôi không cho nó đi xuất gia, bảo tôi bỏ ra bao nhiêu tiền tôi cũng phát tâm và người muốn xuất gia là tôi chứ không phải là nó, nó còn nhỏ lắm không chịu nỗi cực khổ đâu!...’
Tôi hỏi ông ta: ‘con gái của ông mấy tuổi rồi"’
Ông đáp: ‘hai mươi chín tuổi"’
Tôi phân tích cho ông ta một hồi lâu, cuối cùng tôi hỏi rằng: ‘bây giờ người xuất gia là ông hay là con gái ông"’
Mấy ngày sau, ông lại đến tìm tôi và nói: ‘Tôi không nở ngăn cản nó, chỉ xin nó nên suy nghĩ cho cẩn thận. Đã ba lần bốn lượt nó quỳ xuống thành khẩn xin xuất gia. Tôi bảo nó phải trải qua sự thử thách của tôi, nhưng không ngờ chí của nó cương quyết như vậy, tôi đành phải chấp nhận theo sự lựa chọn của nó, chỉ cần nó sống vui vẻ, nghiêm túc hoàn thành ý tưởng của mình. Nếu nó được yên ổn thì bậc làm cha như tôi cũng an tâm lắm rồi!’
Mặc dù không đành lòng để con xuất gia, nhưng ông là người có sự tín nhiệm và hộ trì Phật Pháp. Tôi nhìn thấy ông ta nước mắt lưng tròng, thì ra là đã mấy ngày rồi ông ta không nghỉ ngơi! Lúc người con gái xuất gia, chính tay ông ta đã chép lại bài thơ Tiễn con đi xuất gia của Bùi Hưu:
Nén lòng tiễn con vào cửa phật,
Sớm tối chuyên cần tích thiện căn
Sắc thân chớ đắm mùi trần thế
Tâm đạo vững bền với tháng năm
Xe kinh niệm phật theo thầy học,
Nhọc chí rèn lòng đáp bốn ân
Chợt đến ngày sau thành pháp khí
Sẽ làm mô phạm chốn thiên nhân.
Mượn bài thơ để biểu đạt sự trông mong của mình đối với con gái, ‘bậc làm cha mẹ trăm tuổi vẫn thương con tám mươi! Nên biết tình thương của cha mẹ đối với con cái sâu đậm biết dường nào, đến lúc nhắm mắt mới chịu xa lìa!’ thật là tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ!
Con cái xuất gia thì bậc làm cha mẹ chính là người thực hành đại bố thí. Bởi vì người xuất gia không thể cung cấp những món ngon vật lạ, lại cũng không có chức quyền bổng lộc để làm vinh hiển tổ tông, bận rộn công việc Phật Pháp nên không thể sớm tối vấn an sức khỏe cha mẹ. Bậc cổ đức xưa nói: ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng cha mẹ không còn nữa’. Huống cha mẹ đã già, sao có thể đợi chờ sự cung cấp nuôi dưỡng của con"
Trong Thất Bút Câu Đại Sư Liên Trì có nhắc đến rằng: ‘Công ơn cha mẹ nặng nề vòi vọi tợ trời xanh. do đó khi cha mẹ còn sanh tiền cho dù sớm tối vấn an, quạt nồng ấp lạnh, dâng cơm hầu nước, nào là các món sơn hào hải vị, nào là nhung gấm lụa là: Đến lúc cha mẹ qua đời thì lại bày biện mâm cao cổ đầy, thiết lễ thịnh soạn... cũng chưa đủ để đáp đền. Nguyện cầu cha mẹ xa lìa trần cấu, thì đạo con mới thành. Chao ôi! Nguyên nhân lớn của sự sanh tử, người đời nào có thấu" Cho nên phận con hiếu phải biết thương tâm về chổ cứu cánh của chân như, có vậy mới để lại tiếng thơm cho hậu thế!’ cho nên mỗi khi lễ bái, ngồi thiền, niệm phật, nghiên cứu kinh điển tiếp chúng độ sanh, hoặc khi ăn cơm, ăn cháo... Trong mọi trường hợp đều phải phấn đấu tự nhũ với chính mình; thâm ân của cha mẹ khó có thể đáp đền, cha mẹ được xa lìa trần cấu thì đạo con mới thành tựu.
Thiện Huyền sưu tập
Liên hoa hà diệp báo quân tri
Xuất thuỷ hà như mạc xuất thì
Giang Bắc Giang Nam vấn Vương lão
Nhất hồ nghi liễu nhất hồ nghi
(http://www.thuvienhoasen.org , tạp chí Hành Hương)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.