Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Csvn Xét Dự Luật Cho Lập Hội, Có Thể Sẽ Ra Báo, In Sách...

16/03/200600:00:00(Xem: 4822)
- Các Hội Sẽ Nằm Ngoài Mặt Trận Tổ Quốc, Đặt Chi Nhánh Các Tỉnh...

HANOI (Việt Báo) - Một dự thảo luật dự kiến sẽ được hội thảo trong tuần này với một số cơ quan quốc tế, và sẽ cứu xét trên Quốc Hội CSVN vào tháng 5-2006 nếu được chấp thuận sẽ thiết lập các xã hội dân sự cho người dân, sẽ cho phép công dân Việt Nam và người nước ngòai cư trú tại VN được quyền lập hội - và nếu thông qua, đây sẽ là một bước tiến lịch sử vì là lần đầu tiên Đảng CSVN cho phép ngừơi dân có quyền lập hội, sinh họat ngoài cái dù Mặt Trận Tổ Quốc.

Dự thảo luật sắp bàn này có tên chính thức là "Dự thảo 9 - Luật về Hội," được sự hỗ trợ từ Chương Trình Phát Triển LHQ (UNDP) và nhiều hội đoàn bất vụ lợi quốc tế, nhằm thiết lập các xã hội dân sự cho Việt Nam, một trong vài nứơc còn theo chế độ độc tài tòan trị và tước đọat các quyền tự do căn bản như tự do lập hội, tự do báo chí, tự do xuất bản…...

Một buổi họp đặc biệt về Dự Thảo này sẽ được tổ chức tuần này, vào Thứ Sáu, ngày 17-3-2006 tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội - hội thảo sẽ điều khiển bởi Pernille Friis (UNDP) và Nguyễn Bích Điệp (VNAH).

UNDP là Chương Trình Phát Triển LHQ, thuộc LHQ. Còn VNAH là viết tắt của Vietnam Assitance for the Handicapped (Hội Trợ Giúp Người Khuyết Tật) là hội họat động bằng tài trợ của cơ quan USAID của Mỹ, và các nguồn đóng góp tư.

Theo bản văn "Dự thảo 9 - Luật về Hội," nếu không bị sửa đổi gì nữa, vì đã sửa đổi tới 9 lần từ khi lần đầu sọan năm 2003, và nếu được Quốc Hội CSVN chấp thuận, thì các hội đòan đang bị xem là bất hợp pháp trứơc kia sẽ cũng có thể hợp pháp sau này, nếu đăng ký và làm theo thủ tục do luật này đưa ra.

Nghĩa là, trên nguyên tắc, cụ Phạm Quế Dương sắp có quyền nộp đơn xin lập Hội Nhân Dân Việt Nam Chống Tham Nhũng, một tổ chức mà cụ đã sáng lập ngày 2-9-2001 cùng một số vị như cụ Trần Khuê, vị tướng quá cố Trần Độ... theo thủ tục quy định.

Tương tự, trên nguyên tắc, cụ Hoàng Minh Chính cũng có quyền nộp đơn xin lập Phong Trào Dân Chủ Việt Nam theo thủ tục này, nếu không bị Bộ Nội Vụ kiếm cớ khác ngăn chận.

Tương tự, trên nguyên tắc, nhà văn Dương Thu Hương cũng có quyền lập Hội Nhà Văn Tự Do.

Tuy nhiên, theo dự thảo luật, các tổ chức tôn giáo vẫn còn bị cấm lập hội, vì thuộc diện khác.

Và đặc biệt, theo dự thảo luật này, người nước ngoài cũng có quyền gia nhập các hội trong nước, theo một số điều kiện. Tuy nhiên, một câu hỏi còn để ngỏ, rằng dự thảo 9 hoàn toàn không nói gì về việc công dân có quyền lập đảng chính trị hay không.

Chương trình về buổi hội thảo đặc biệt viết như sau:

‘Cập nhật về Dự thảo Luật Hiệp hội'

8:30 -12:00 - Thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2006

Giới thiệu:

Cuối năm 2003, Chính phủ Việt Nam tiếp tục lại quá trình soạn thảo Luật Hiệp hội. Việc soạn thảo Luật do nhóm chuyên gia liên bộ ngành chịu trách nhiệm do Bộ Nội vụ đứng đầu. Hiện nay, dự thảo Luật lần thứ 9 đã được đưa ra và dự thảo Luật này dự kiến sẽ được Quôc hội xem xét vào tháng 5 tới và thông qua vào tháng 10 năm 2006.

Mục đích:

Mục đích chính của buổi hội thảo là cập nhật với các thành viên của nhóm PPWG về dự thảo luật lần thứ 9 và thảo luận về ý nghĩa cũng như tác động của Luật về sự tham gia của người dân cũng như sự phát triển xã hội dân sự nếu như được thông qua.

Địa điểm: Nhà khách Văn phòng Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Chương trình

Thời gian Nội dung

8.30 - 8.45 Giới thiệu: (Pernille, UNDP)

Mục đích hội thảo, giới thiệu các diễn giả

8.45 - 9.15 Trình bày sơ bộ dự thảo Luật Hiệp hội, đại diện Bộ Nội vụ

9.30 - 10.00 Tổng quan ý nghĩa dự thảo Luật Hiệp hội, Giáo sư Hoàng Ngọc Giao

10.00 - 10.15 Giải lao

10.15 - 11.30 Hỏi đáp & Trả lời, thảo luận, chia sẻ

11.45 - 12:00 Bế mạc (Điệp, VNAH)

Diễn giả:

1) Đại diện Bộ Nội vụ sẽ trình bày sơ bộ dự thảo Luật Hiệp hội mới nhất và các vấn đề chính liên quan Luật.

2) Giáo sư Luật, chuyên gia Pháp lý và xây dựng chính sách Hoàng Ngọc Giao sẽ trình bày những đánh giá của Giáo sư về dự thảo Luật hiệp hội, sự khác biệt chủ yếu giữa một bộ luật mang tính kiểm soát và một bộ luật mang tính hỗ trợ cũng như những tác động có thể xảy ra đối với các tổ chức xo hội dân sự, với sự tham gia của người dân nếu như dự thảo Luật được thông qua.

Điều khiển hội thảo: Pernille Friis (UNDP) và Nguyễn Bích Điệp (VNAH)."

Có một chỗ cần giải thích, ở trên có cụm chữ "nhóm PPWG." Đó là viết tắt của chữ The People's Participation Working Group, dịch là Nhóm Công Tác Về Sự Tham Gia Của Người Dân -- chi tiết này có thể đọc bản Anh ngữ ở: www.un.org.vn/donor/civil.htm. Theo web này, nhóm PPWG được thành lập với 3 mục đích (1) Xã hội dân sự; (2) Giảm tập quyền; và (3) Dân chủ.

Dự thảo luật này nếu trở thành luật có phải là một bước êm dịu để dẫn tới đa nguyên đa đảng" Nếu đúng như thế, phe siêu bảo thủ sẽ phản ứng ra đòn chống phá ra sao"

Điều chúng ta cũng cần nhắc rằng, hội thảo này sẽ tổ chức tại Nhà Khách Quốc Hội, và chính Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An mới đây được đài RFA kể tên là người được đoán là ứng cử viên số một cho chức vụ cao nhất nứơc.

Cũng cần nhắc thêm, đã và đang có nhiều tiếng nói cấp tiến từ trong giới đảng viên CSVN, kêu gọi dân chủ, đòi trả cho dân các quyền tự do lập hội, báo chí, xuất bản… mà gần nhất là nguyên Vụ Trưởng Nghiên Cứu Nguyễn Khắc Mai.

Trích lược bản dự thảo

Bản văn có tên "Dự thảo 9 - Luật về Hội", gồm 9 chương, 62 điều, dự kiến ký tên bởi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, mở đầu như sau:

"Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

Luật này quy định về hội."

Ai có thể lập hội" Các dấu ba chấm là các câu cắt bỏ:

"Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền lập hội theo quy định của pháp luật… Luật này áp dụng đối với công dân, tổ chức Việt Nam, người nước ngoài cư trú và tổ chức, nước ngoài hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Luật này không áp dụng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổ chức tôn giáo… "Hội" là tổ chức tự nguyện, có tư cách pháp nhân, hoạt động thường xuyên không vì mục đích lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng; góp phần phát triển đất nước. Hội có tên gọi khác nhau: liên hiệp hội, hội liên hiệp, tổng hội, hiệp hội, hội, liên đoàn hoặc tên gọi khác…"

Tất nhiên là nhà nứơc sẽ theo dõi, kiểm sóat các hội. Nhưng phần nghiêm cấm viết:

" Các hành vi nghiêm cấm… Lợi dụng quyền lập hội, danh nghĩa của hội để hoạt động trái pháp luật, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích cộng đồng, đoàn kết dân tộc, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và sức khỏe của nhân dân…" (Chương I, Điều 8)

Nghĩa là công an có thể lấy cớ vì "lợi ích cộng đồng, đoàn kết dân tộc… thuần phong mỹ tục" để giải tán một số hội đoàn.

Hội viên có mấy loại, và có người nước ngoài hay không" Trên nguyên tắc, theo dự thảo, ông George Bush, Bill Clinton, bà Loretta Sanchez, Hồ Cẩm Đào, Putin… đều có quyền làm hội viên của các hội tương lai ở VN, vì có tới 3 loại hội viên.

Bản văn viết: "Chương III… Hội viên của hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự..

Điều 21. Hội viên chính thức.

1. Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập hội, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ hội.

2. Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập hội, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hội viên theo điều lệ hội quy định.

Điều 22. Hội viên liên kết.

1. Công dân, tổ chức của Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện tham gia hội, đóng góp cho hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành hội viên chính thức có thể trở thành hội viên liên kết.

2. Người nước ngoài là nhà hoạt động chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực hội hoạt động, tán thành điều lệ, tự nguyện tham gia hội, đóng góp cho hội có thể trở thành hội viên liên kết.

Điều 23. Hội viên danh dự.

Công dân, tổ chức của Việt Nam, người nước ngoài có uy tín, đóng góp cho hội được hội suy tôn là hội viên danh dự…

Chương IV

Điều 36. Văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài của hội.

Hội được lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại…"

Như thế, hội sẽ có quyền lập chi nhánh ngoài nứơc.

Đặc biệt, Điều 38 bản văn ám chỉ rằng hội có quyền ra báo, in sách lưu hành nội bộ, nhằm để:

"Tuyên truyền mục đích của hội…. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên…Nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật…"

Tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức… có phải là cho ra báo, in sách" Nếu không thì không lẽ cứ nói chuyện tuyên truyền, học hỏi qua phone" Thêm nữa, phần này cũng ghi là người ngòai nứơc tài trợ cho các hội cũng không sao. Nghĩa là, nhận tiền hải ngọai sẽ không bị chụp mũ là gián điệp"

Tới Điều 39, thì có vẻ như CSVN đang dần dần chấp nhận cho hội mở chi nhánh khắp các tỉnh, một điều có vẻ như muốn từ từ dẫn tới sinh họat xã hội dân sự về mặt chính trị" Bản văn viết:

"4. Đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở địa phương…"

Bản dự thảo đã ghi sẵn tên ông Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, nhưng chưa đề ngày và chưa có chữ ký.

Điều chúng ta lo ngại là bên phe công an, Bộ Nội Vụ và phe siêu bảo thủ có thể dập tắt các dự thảo luật cấp tiến này để đưa cả nứơc tiến theo chủ nghĩa xã hội kiểu Bắc Hàn và Cuba. Câu hỏi nơi đây là, Ngân Hàng Thế Giới WB, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Chương Trình Phát Triển LHQ (UNDP), và Sở Viện Trợ Hoa Kỳ USAID nhiều năm nay vẫn đổ tiền ào ạt vào viện trợ cho CSVN, tại sao lại không áp lực nổi về nhân quyền và dân chủ"

Câu trả lời có thể nhìn thấy trong vài ngày tới, vài tháng tới…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.