Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

25/03/200200:00:00(Xem: 3986)
KHÁNG THƯ

Hội Ái Hữu Không Quân/QLD Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thuœ Đức/QLD Gia Đình Mũ Đoœ/QLD Gia Đình Tương Trợ Pháo Thuœ/QLD Gia Đình Haœi Quân/QLD

Kính gưœi chiến hữu Huỳnh Bá Phụng - Chuœ tịch và Ban Chấp Hành Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/QLD

Qua thơ ngoœ đề ngày 18-2-2002 cuœa Hội CQNQLVNCH/QLD do chiến hữu thay mặt Ban Chấp Hành ký tên, chúng tôi đồng lên tiếng phaœn đối các luận điệu thiếu trung thực và cách xưœ dụng ngôn từ không thích hợp được nêu ra trong bức thư. Đồng thời chúng tôi đưa ra các dữ kiện chính xác để các chiến hữu CQN và Đồng Hương quan tâm đến vấn đề CQN có cái nhìn sự việc được trung thực hơn.

1. Chiến hữu và các chiến hữu trong BCH đã đưa ra các nhận định chuœ quan, một chiều, nhằm che đậy sự thiếu thiện chí giaœi quyết vấn đề. Dù rằng quyết định làm tại Adelaide 1998 cuœa Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC công nhận Hội CQN/QLVNCH/QLD là hội CQN duy nhất tại Queensland. Tuy nhiên tình trạng CQN tại Qld. vẫn chưa ổn định. Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, với việc hai nhóm CQN tổ chức ngày Lễ Kyœ Niệm 19/6 tại hai nơi cùng một thời điểm, đã làm tổn thương đến danh dự tập thể CQN/QLD và đưa đến nhiều phức tạp khác trong sinh hoạt Cộng Đồng. Vì vậy mà 5 Hội và Gia Đình Quân Đội thấy cần thiết phaœi đứng ra với vai trò cuœa người CQN vận động tìm một phương thức giaœi quyết.

Qua buổi họp lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 2001 chiến hữu và BCH với lập luận một chiều, thiếu cơœi mơœ và đặc biệt là chiến hữu mạnh mẽ khẳng định: Không bao giờ nói chuyện với chiến hữu Trần Trung Hoà. Bơœi chính chiến hữu và các chiến hữu trong BCH quá chuœ quan nên không nhìn thấy các điều mới meœ trong phương thức do chúng tôi đề nghị. Điều mới meœ đó là: "Sự xác quyết cuœa chúng tôi sẽ đứng về hợp tác sinh hoạt với chỉ một Hội CQN mà thôi". Điều này chưa bao giờ xaœy ra trong quá khứ. ị Trang 57

Tiếp theo trang 25

Và sự kiện này cũng là câu traœ lời cho câu hoœi cuœa chiến hữu. Ai sẽ baœo đaœm ơœ QLD sẽ còn có một Hội CQN" Điều đơn giaœn để chúng ta hình dung được là nếu việc này xaœy ra thì chúng ta sẽ có một Hội CQN với sự hợp tác đầy đuœ cuœa các Hội và Gia Đình Quân Đội - Trực thuộc hệ thống Tổng Hội - nằm trong sinh hoạt cuœa Cộng Đồng. Thì thiết nghĩ phía còn lại là nếu ai đó cố gắng duy trì 5-7 người - chắc chắn rằng sẽ bị mai một và quên lãng theo thời gian mà thôi.

2. Trong suốt tiến trình vận động chúng tôi luôn đặt việc làm trên tinh thần tương kính Huynh Đệ Chi Binh. Tuy nhiên chiến hữu và các chiến hữu trong BCH đã cố tình hiểu sai lạc, chụp mũ vu vơ, phoœng đoán vô cớ có tính cách hù dọa và làm hoang mang dư luận.

- Không hiểu các chiến hữu đã căn cứ vào đâu để cho rằng sẽ có một Hội CQN thứ ba (xin lỗi các chiến hữu, các chiến hữu không thấy rằng hiện nay có hai hội đã quá buồn rồi hay sao")

- Và cũng không hiểu vì sao mà các chiến hữu lại cho rằng mục tiêu chúng tôi đang làm là mục tiêu bất chính - Không lẽ làm ích lợi cho tập thể CQN là làm điều bất chính hay sao"

3. Chiến hữu và các chiến hữu trong BCH đã xưœ dụng một loại ngôn từ hoàn toàn không thích hợp: "Đứng bên ngoài Hội để yêu sách là một hành động rất HÀM HỒ, nếu không muốn nói là ẤU TRĨ".

4. Mơœ đầu thư ngoœ chiến hữu viết: "Từ lâu nay tại QLD có hai Hội CQN - Đó là một thực trạng đáng buồn". Nếu là một thực trạng đáng buồn, chiếu hữu và các chiến hữu trong BCH hiện là những người đang nắm vai trò lãnh đạo một tập thể CQN, tại sao không quan tâm giaœi quyết" Phương cách chúng tôi đề nghị thì các chiến hữu cho là VÔ LÝ. Thế thì phương cách Công bằng và Hợp lý để kết hợp hai thực thể khác biệt, thì điều tiên quyết có phaœi là hai thực thể đó phaœi biến đi để hình thành một thực thể mới, có đúng hay không" Hay là một thực thể phaœi biến đi nhập vào thực thể còn lại dưới Áp Lực hoặc Bạo Lực"

Hơn nữa phương thức chúng tôi đưa ra chỉ là một ĐỀ NGHỊ, không phaœi là một YÊU SÁCH.

5. Chiến hữu và các chiến hữu trong BCH đã diễn giaœi hoàn toàn sai lạc quyết định cuœa Tổng Hội CQN/QLVNCH/UC trong kỳ đại hội kỳ 10 tại NSW - Nguyên văn quyết định: "Tiếp tục hỗ trợ việc KIỆN TOÀN và phát triển Hội CQN/QLVNCH/QLD trong hệ thống Tổng Hội".

Không thể diễn giaœi ra theo ý cuœa các chiến hữu: "Đại hội quyết định thi hành quyết nghị làm tại Adelaide ngày 28.12.1998 chỉ là công nhận Hội CQN/QLVNCH/QLD và không cần bàn đến việc kết hợp hay hợp nhất nữa".

Thế thì chúng tôi không hiểu các chiến hữu có hiểu được chữ KIỆN TOÀN hay không" Có phaœi kiện toàn là khi một việc gì (đặc biệt ơœ đây là tổ chức) nếu chưa được hoàn haœo thì phaœi làm cho tốt hơn hay không"

6. Chiến hữu và các chiến hữu trong BCH đã chối boœ sự thật - cố tình che đậy sai trái cuœa chính mình. Trong thư ngoœ các chiến hữu chỉ nói chung chung "...là chưa hề thiếu bổn phận... không ngừng đóng góp... Không dám tự hào..." Nhưng thực ra các chiến hữu đã không dám nhìn vào một sự thật - Sự thật đó là sau ngày Lễ Kyœ Niệm 19/6/2000, Hội CQN/QLVNCH/QLD đã tách rời các sinh hoạt Cộng Đồng - Cụ thể là hoàn toàn bất hợp tác với BCH/CĐNVTD/QLD. Các chiến hữu đã lãnh đạo, hướng dẫn hội đi ra ngoài đường lối chuœ trương cuœa Hội CQN và Tổng Hội CQN luôn đề cao: "CQN là xương sống cuœa Cộng Đồng". Ngoại trừ một lần duy nhất mới đây trong sinh hoạt Cộng Đồng chống việc Du Học Sinh VC gưœi thư mời tham dự Barbecue Tất Niên.

Thưa các chiến hữu, vì tín niệm Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm - Kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động cuœa người Quân Nhân QLVNCH trước đây, chúng tôi thiển nghĩ vẫn còn giá trị thích hợp cho chúng ta, những người CQN bây giờ. Chúng tôi muốn xin nhắn nhuœ với các chiến hữu rằng: Cuộc chiến đấu cho lý tươœng Tự Do, dân tộc chúng ta theo đuổi từ trước đến nay vẫn chưa chấm dứt dù rằng chúng ta buộc phaœi giã từ vũ khí và lưu vong. Chúng ta vẫn đang là những chiến hữu cuœa nhau.

Trân trọng Làm tại Brisbane ngày 16 tháng 3 năm 2002
Hội Ái Hữu Không Quân/Qld


TM. BCH: Ch/h Huỳnh Hạnh Kim Hồng; Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thuœ Đức/Qld
TM BCH: Ch/h Võ Ngọc Bé; Gia Đình Mũ Đoœ/Qld.
TM.BCH: Ch/h Hứa Duối; Gia Đình Tương Trợ Pháo Thuœ/Qld
TM BCH: Ch/h Đặng Văn Hùng; Gia Đình Haœi Quân/Qld.
TM.BCH: Ch/h Đồng Văn Ba.

*
Người Vô Danh (Sydney): Cảm ơn qúy vị đã cho biết những tin tức quan trọng đề cập trong thư. Nếu qúy vị thu thập được những bằng cớ chứng tỏ người đó đang đội lốt ngoại giao hoạt động gián điệp, thiết nghĩ, qúy vị nên báo ngay cho cơ quan tình báo phản gián của Úc để họ lo liệu. Trên phương diện dư luận, tòa soạn sẵn sàng đăng tải nếu qúy vị cung cấp được những bằng chứng khả tín, và nhất là qúy vị đủ tin tưởng để cho tòa soạn biết rõ tên và địa chỉ. Trân trọng.

*
Nguyễn Thị Phúc An (Melbourne): Cảm ơn chị đã gọi điện thoại trò chuyện và gửi cho tòa soạn bài phỏng vấn Xơ Lê Thị Tríu là người hiện đang phụ trách trông coi làng Việt Nam, quy tụ những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Phi. Như đã tâm sự với chị, đây là một vấn đề vô cùng tế nhị, có thể gây hoang mang, tạo sự thiệt thòi cho những người tỵ nạn còn ở Phi. Vì vậy, hiện tại tòa soạn không thể đăng bài phỏng vấn chị gửi. Mong chị, Xơ Tríu, cùng qúy anh chị em phóng viên "Người Việt Tỵ Nạn CS" thông cảm.

*
Tại sao không đăng nguyên văn bài viết của tôi"
GS Trương Văn Khuê - Canberra ACT

Tôi rất chi ư không bằng lòng với việc cắt xén bài vở một cách vô trách nhiệm của qúy tòa soạn. Bài tôi viết nhan đề "Ai mạo danh thư địch vận thành hịch cứu nước" thì qúy vị lại tự tiện đổi thành "Hịch cứu nước hay thư địch vận"" Như vậy là làm trái hẳn ý của tôi. Ý chính của tôi khi viết bài gửi cho qúy báo không phải là tranh luận bài đó là bài hịch cứu nước hay thư địch vận, mà là hỏi AI đã mạo danh. Trong bài viết của tôi cũng có 6 câu hỏi, nhưng qúy báo không chịu trả lời một câu nào. Đã vậy, lại tự tiện cắt bỏ. Tôi xin hỏi, qúy vị dựa vào tiêu chuẩn nào mà bài thì đăng dài, bài thì cắt bỏ. Tuổi già, mỗi lần cần viết viết được điều gì ra là tâm huyết của mình. Chính tôi, tôi còn không dám cắt bỏ, thì tại sao qúy vị lại nỡ lòng cắt bỏ tùm lum như vậy. Tôi thì tôi không thấy mấy báo khác đăng bài "hịch cứu nước" đó nên tôi mới nghi ngờ thì tôi mới hỏi, "Ai mạo danh" Tại sao qúy báo không coi kỹ" Đã đụng DigiPlus một lần chưa tởn sao" Qúy vị làm báo mà như vậy có phải là để cho tụi CS nói cười vỡ bụng ra không""


Thưa Giáo sư! Trong mục Diễn Đàn, việc cắt xén bài vở, thay đổi đề mục các bài của độc giả gửi là điều bắt buộc. Việc cắt nhiều hay ít, tùy thuộc vào dung lượng trang báo, số lượng bài vợ độc giả đóng góp, vấn đề được đề cập. Chúng tôi vẫn biết, mỗi dòng chữ qúy độc giả đóng góp vô cùng qúy giá. Nhất là trong hoàn cảnh sống xa quê, phải bận rộn trăm chuyện mưu sinh, việc một độc giả đọc báo, rồi bớt chút thì giờ viết bài, ra bưu điện dán tem, bỏ thư vô thùng gửi tới tòa soạn là chuyện phải có tấm lòng tri kỷ, yêu thương chữ Việt lắm mới có thể làm được. Đó cũng là lý do, báo Sàigòn Times sẵn sàng dành cả 2, 3 trang báo để đăng thư độc giả. Tuy nhiên, Giáo sư phải đồng ý với chúng tôi, nếu chúng tôi đăng cả lá thư của Giáo sư, hoặc trả lời tất cả những câu hỏi Giáo sư đặt ra, chắc chắn sẽ đụng chạm tùm lum, và đụng chạm một cách không cần thiết. Riêng về câu hỏi, "Ai mạo danh"" thì chúng tôi xin thành thật thưa với Giáo sư, bài hịch đó đúng là của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ gửi. Chúng tôi nhận được bài hịch đó qua email và qua fax. Tất cả giấy tờ còn đầy đủ. Không những vậy, chính Bà Đặng Kim Ngọc, một yếu nhân của Phong Trào, khi gặp tôi cũng đã dặn dò tôi nhớ đăng bài hịch. Cũng vì có sự dặn dò như vậy, nên quả thực, anh em trong tòa soạn đã tin tưởng, không đọc lại bài hịch trước khi đăng. Giáo sư cũng phải thấy, khi đăng bài của GS, Sàigòn Times đã bị kẹt. Còn chuyện DigiPlus, chúng tôi đã nhìn nhận đó là một sai lầm và đã xin lỗi qúy độc giả. Nhưng bảo vì chuyện đó mà CS cười vỡ bụng thì chúng tôi không đồng ý với GS. Trái lại, chúng tôi cho rằng, chính việc đó, đã khiến nhiều người có dịp nhìn rõ hơn âm mưu thâm độc của CS. Qua chuyện đó, nhiều độc giả đã gọi điện thoại cho biết, họ hết còn ngây thơ, hết còn ảo tưởng về CS. Họ bảo bây giờ họ mới hiểu, CS đang tìm đủ mọi cách để đánh phá báo chí, đánh phá cộng đồng NVTD. Và chính họ cũng đã trả vé phi cơ, không về VN ăn tết kỳ rồi.

*
Hội Phụ Nữ NVTD Liên Bang ở đâu"
Vũ Văn Hải - Bonnyrigg NSW

Tôi thấy việc đài truyền hình SBS chiếu bộ phim về nữ cán binh CS mà qúy báo đã đề cập bảo họ bảo nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế gì gì đó là một sự xúc phạm đến người Việt yêu tự do chúng ta nói chung và nhất là người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Tôi nghĩ, qúy bà, qúy chị trong Hội Phụ Nữ VNTD liên bang cũng như tiểu bang cần có văn thư chính thức lên tiếng về vấn đề này. Tôi có bà chị trước làm đồ ăn nổi tiếng ở tiệm Bò 7 Món Ánh Hồng, bả bảo tại sao mình không kéo đến trước cửa đài TVSBS mà biểu tình. Tôi thấy mình viết báo chỉ trích họ thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Tốt nhất là khi thấy TV nó chiếu ba chuyện tầm bậy như vậy ta cứ tắt phụt đi là xong. Thời đại bây giờ, TV nhà ai chả có remote control...

*
Không gì bằng quê hương
Lương Văn T. - Adelaide SA

Khi tôi xin tỵ nạn ở Úc, họ hỏi tôi thích gì nhất ở Úc, tôi nọi xạo, tôi yêu Úc hơn cả VN. Họ biết tôi xạo ke, nhưng họ khoái lắm. Họ nhận liền bà rù. Nhưng cho đến giờ, tôi đâu có chịu vô quốc tịch Úc. Vô rồi, thấy nó coi thường mình, nói đi bắt tay với CS mình chỉ thêm tức, thêm nhục. Làm công dân quốc tế sướng hơn. Tụi SBS TV thì cũng là tụi phản chiến. Nó đeo cái kiếng ích kỷ đó từ khuya rồi mấy chai. Còn thằng nào không phải phản chiến mà đi đánh nhau ở VN về rồi thì cũng tiếc tuổi xanh, đó là chưa kể cụt giò, cụt tay, thử hỏi nó không oán chiến tranh VN sao được. Vì vậy phản chiến hay không, tụi nó thân cộng rứa hết. Hổng thèm chửi bới làm gì cho mệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.