Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Điểm Quan Trọng Về Luật Di Trú ‘bảo Vệ Tình Trạng Tuổi Con Trẻ’

15/05/200300:00:00(Xem: 4646)
LTG: Gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ, điện thoại và điện thư của quý vị đồng hương từ trong nước cũng như tại hải ngoại gởi đến để hỏi thêm chi tiết về "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act), vì thế nên chúng tôi xin mạn phép được trả lời chung qua bài viết dưới đây, và chỉ chú trọng vào những điều khoản chính có tầm ảnh hưởng rộng rãi của đạo luật.
*
Ngày 6 tháng 8, 2002 vừa qua, tổng thống George W. Bush đã ký ban hành đạo luật HR-1209, có tên là "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act). Cho phép con cái sanh ngoài Hoa Kỳ của những công dân Mỹ nhập tịch, sẽ không bị mất thứ tự ưu tiên khi họ xin "Thẻ Xanh", hay nhập cảnh Hoa Kỳ, dù đã qua 21 tuổi. Nói một cách khác là những người con của một công dân Mỹ, có thể giữ nguyên "tình trạng con trẻ" (child status), và vẫn thuộc thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), dù đã bước qua tuổi 21, trước khi được phỏng vấn nhập cảnh, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú. Đạo luật này đồng thời cũng giải tỏa được những hạn chế khắt khe, thường áp dụng cho các trường hợp con độc thân của thường trú nhân hoặc các cháu nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, được tháp tùng cha mẹ (derivative beneficiary children).
Với đạo luật mới vừa được ban hành, thì "tình trạng con trẻ" (child status) sẽ được ấn định kể từ ngày nộp đơn, hoặc khi cha mẹ nhập tịch, lúc đương sự trở lại tình trạng độc thân, hay tính theo "tuổi điều chỉnh" (adjusted age) chứ không phải lúc đáo hạn chiếu khán hoặc thời điểm sở di trú phỏng vấn.
Ngoài ra "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" cũng còn được áp dụng cho các trường hợp xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ, và quan trọng hơn nữa là nó sẽ mang tính cách hồi tố (retroactively), vì thế đối với những đơn xin tỵ nạn hoặc bảo lãnh di dân I-130 đã nộp trước đây, rất nhiều con em đang bị rơi vào hoàn cảnh "aged out" (quá tuổi), nay sẽ có thể được thụ hưởng quyền lợi đặc miễn nhân đạo này, nếu hồ sơ chưa có quyết định chung cuộc (final determination).
Sau đây chúng tôi xin phân tích những chi tiết quan trọng của đạo luật HR-1209.
- Con trẻ của Công Dân Mỹ:
Điều khoản Thứ Hai (Section 2) của đạo luật HR-1209, cho phép những người con của các công dân Mỹ nhập tịch, từ nay sẽ được giữ nguyên "tình trạng con trẻ" (child status) vào lúc mà cha mẹ của họ nộp đơn xin bảo lãnh, hay nói rõ hơn là nếu khi nộp đơn, những người con này dưới 21 tuổi, thì dù đến lúc được cứu xét hay phỏng vấn, đương sự đã bước qua tuổi 21, luật mới vẫn cho phép được ở trong thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), thay vì phải bị chuyển qua diện F#1, như luật lệ trước đây.
Còn đối với những người con độc thân, dưới 21 tuổi của thường trú nhân đã có đơn bảo lãnh, thì ngay sau khi người cha, hoặc mẹ đứng tên bảo trợ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, luật mới cũng sẽ được áp dụng. Có nghĩa là từ "thứ tự ưu tiên #2A", đương sự sẽ được chuyển sang thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), và cũng được đối sử tương tự như trường hợp vừa đề cập ở trên, dù đến khi được cứu xét hay phỏng vấn, đương sự đã bước qua tuổi 21. Tuy nhiên điều kiện "tình trạng con trẻ" (child status), phải tính vào thời điểm cha, hoặc mẹ nhập tịch chứ không ở lúc nộp đơn.
Ngoài ra trong trường hợp của những người con đã lập gia đình của công dân Mỹ, thuộc "thứ tự ưu tiên F#3", nếu họ ly dị hoặc trở thành người góa bụa trước khi 21 tuổi, thì cũng sẽ được thụ hưởng quyền lợi như hai trường hợp kể trên. Và dĩ nhiên điều kiện "tình trạng con trẻ" (child status), sẽ được tính vào thời điểm mà đương sự chấm dứt hôn nhân một cách hợp pháp (legal termination of the marriage), chứ không ở lúc nộp đơn.
- Con trẻ của Thường Trú Nhân hoặc các cháu Nội, Ngoại, Chú, Bác, Cô, Dì của diện tháp tùng (derivative children) :
Điều khoản Thứ Ba (Section 3) của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" áp dụng một cách phức tạp hơn đối với con cái của những thường trú nhân hoặc các trường hợp cháu tháp tùng thuộc hai loại ưu tiên F#3 và F#4 của diện bảo trợ gia đình.
Trình bầy một cách tổng quát, thì trong trường hợp những người con độc thân, dưới 21 tuổi của một thường trú nhân (chưa có quốc tịch Mỹ), thuộc "thứ tự ưu tiên #2A", đương sự bắt buộc sẽ bị chuyển sang "thứ tự ưu tiên #2B" ngay khi vừa qua 21 tuổi. Nhưng điều luật mới cho phép họ được khấu trừ thời gian mà sở di trú đã kéo dài để cứu xét đơn bảo lãnh I-130. Nói một cách khác, dựa vào lúc tuổi của người con khi chiếu khán dành cho "thứ tự ưu tiên #2A" hiệu lực, dù sau đó họ có qua 21 tuổi thì vẫn có thể không mất tình trạng ưu tiên, tùy theo thời gian sở di trú tiến hành thủ tục xét đơn. Cũng tương tự như công thức trên, sở di trú sẽ dựa vào đó để tính tuổi cho các cháu nội ngoại, chú, bác, cô, dì của quý vị.

Sau đây là một vài thí dụ cụ thể để diễn giải phương thức tính tuổi cho các trường hợp vừa kể:
1. Con trẻ của Thường Trú Nhân:
Nếu một tờ đơn bảo lãnh (I-130) phải kéo dài một năm (12 tháng), thì mới được sở di trú chấp thuận, hoặc phỏng vấn, thế nhưng nếu đương sự chưa qua 22 tuổi, thì vẫn được xem như thuộc "ưu tiên #2A", tức dưới 21 tuổi.
2. Các cháu Nội, Ngoại, Chú, Bác, Cô, Dì được tháp tùng cha mẹ (derivative beneficiary children):
Cũng tương tự như trên, muốn tìm ra câu trả lời, việc đầu tiên, quý vị phải dựa vào thời gian chiếu khán hiệu lực của người được bảo trợ (principal beneficiary's priority date become current). Nếu các cháu của quý vị đã quá 21 tuổi, thì hãy dùng Tuổi Điều Chỉnh (Adjusted Age), để xem có thể được tháp tùng cha mẹ hay không, bằng cách là lấy Ngày Sở Di Trú Chấp Thuận Đơn Bảo Trợ (Notice of Aprroval Date) TRỪ ĐI Ngày Sở Di Trú Nhận Đơn Bảo Trợ (Receipt Date hoặc Priority Date) thì sẽ ra Thời Gian Xét Đơn (Application Pending Time).
Sau đó dùng Tuổi Khi Các Cháu Được Sanh Ra (Biological Age) TRỪ ĐI Thời Gian Xét Đơn thì sẽ có được Tuổi Điều Chỉnh, và đây chính là tuổi quyết định để xem các cháu ĐÃ hoặc CHƯA 21 tuổi chiếu theo tinh thần của đạo luật HR-1209.
Thí dụ như một công dân Mỹ, nộp đơn bảo trợ (I-130) cho con đã có gia đình, và sở di trú đã gởi receipt là họ nhận được từ ngày 1 Tháng 1, Năm 1998, nhưng mãi đến 1 Tháng 1, 2001 họ mới gởi giấy báo chấp thuận (Notice of Approval), như vậy thì xem như thời gian xét đơn đã kéo dài 3 năm. Vì thế, khi đến thời gian đáo hạn chiếu khán bảo trợ, nếu có một người cháu đã 23 tuổi, thì quý vị có thể dùng 23 trừ đi 3 năm xét đơn, như vậy xem như người cháu đó mới có 20 tuổi, tức là tuổi điều chỉnh để đương sự có thể tháp tùng cha, mẹ đi định cư tại Hoa Kỳ.
XIN LƯU Ý: Đạo luật này chỉ cho phép các cháu được THÁP TÙNG cha mẹ đã có hồ sơ bảo lãnh (derivative beneficiary children) mà thôi. Luật di trú không cho phép ông bà hoặc cô, chú, bác bảo lãnh TRỰC TIẾP cho các cháu.
- Con trẻ của những Người Tỵ Nạn :
Trường hợp con cái độc thân của những người xin tỵ nạn chính trị ngay trên đất Hoa Kỳ (asylees) hoặc đến từ các quốc gia khác (refugees), thì điều khoản Thứ Tư và Thứ Năm (Section 4 & 5) của đạo luật mới cũng sẽ tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc cho phép những người con dù đã trên 21 tuổi vẫn có thể được tháp tùng cùng với gia đình . Không như trước đây, chỉ có những trẻ em dưới 21 tuổi khi cha mẹ được phỏng vấn thì mới đủ điều kiện tháp tùng (derivative). Đạo luật HR-1209 đã ấn định lại "tình trạng con trẻ" (child status) của họ vào thời điểm cha mẹ nộp đơn xin tỵ nạn.
- Thời gian hiệu lực:
Điều khoản Thứ Tám (Section 8) của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" ghi rõ rằng đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 8, 2002 tức là ngày tổng thống Hoa Kỳ phê chuẩn, vì thế mà đương nhiên tất cả các đơn xin bảo lãnh gia đình I-130, hoặc xin nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn, diện nghề nghiệp hay di dân theo chương trình xổ số (diversity) đang hoặc chưa được cứu xét, đều thụ hưởng được quyền lợi của đạo luật nói trên, ngoại trừ các trường hợp đã có quyết định chung cuộc (final determination).
Một điều kiện quan trọng nữa làø thủ tục điều chỉnh tình trạng di trú hoặc nhập cảnh phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày chiếu khán hiệu lực.
Hiện nay còn rất nhiều văn phòng lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài vẫn chưa biết
đến hoặc chưa áp dụng các điều khoản cho phép của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act), HR-1209 tức Công Luật số PL. 107-150, mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gởi công điện hướng dẫn mang số "no. 2003-State-15049" đến các cơ sở ngoại giao Mỹ ơ khắp nơi trên thế giới vào ngày January 17, 2003.
Nếu quý vị độc giả cần thêm chi tiết cùng văn bản đạo luật HR-1209, hoặc bản sao công điện xin liên lạc với chúng tôi ở số (213) 251-3460.
Nam Lộc
LTS. Ông Nguyễn Nam Lộc hiện là giám đốc Văn Phòng Di Trú và Tỵ Nạn, cơ quan Bác Ái Công Giáo, tổng giáo phận Los Angeles. Đồng thời cũng là cố vấn luật di trú được Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Board of Immigration Appeals - U.S./D.O.J.) chuẩn thuận, để đại diện thân chủ trước Sở Di Trú cũng như trước Tòa Án Di Trú.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,