Hôm nay,  
Việt Báo Online

Các Điểm Quan Trọng Về Luật Di Trú ‘bảo Vệ Tình Trạng Tuổi Con Trẻ’

15/05/200300:00:00(Xem: 4457)
Các Điểm Quan Trọng Về Luật Di Trú ‘bảo Vệ Tình Trạng Tuổi Con Trẻ’
LTG: Gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ, điện thoại và điện thư của quý vị đồng hương từ trong nước cũng như tại hải ngoại gởi đến để hỏi thêm chi tiết về "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act), vì thế nên chúng tôi xin mạn phép được trả lời chung qua bài viết dưới đây, và chỉ chú trọng vào những điều khoản chính có tầm ảnh hưởng rộng rãi của đạo luật.
*
Ngày 6 tháng 8, 2002 vừa qua, tổng thống George W. Bush đã ký ban hành đạo luật HR-1209, có tên là "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act). Cho phép con cái sanh ngoài Hoa Kỳ của những công dân Mỹ nhập tịch, sẽ không bị mất thứ tự ưu tiên khi họ xin "Thẻ Xanh", hay nhập cảnh Hoa Kỳ, dù đã qua 21 tuổi. Nói một cách khác là những người con của một công dân Mỹ, có thể giữ nguyên "tình trạng con trẻ" (child status), và vẫn thuộc thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), dù đã bước qua tuổi 21, trước khi được phỏng vấn nhập cảnh, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú. Đạo luật này đồng thời cũng giải tỏa được những hạn chế khắt khe, thường áp dụng cho các trường hợp con độc thân của thường trú nhân hoặc các cháu nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, được tháp tùng cha mẹ (derivative beneficiary children).
Với đạo luật mới vừa được ban hành, thì "tình trạng con trẻ" (child status) sẽ được ấn định kể từ ngày nộp đơn, hoặc khi cha mẹ nhập tịch, lúc đương sự trở lại tình trạng độc thân, hay tính theo "tuổi điều chỉnh" (adjusted age) chứ không phải lúc đáo hạn chiếu khán hoặc thời điểm sở di trú phỏng vấn.
Ngoài ra "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" cũng còn được áp dụng cho các trường hợp xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ, và quan trọng hơn nữa là nó sẽ mang tính cách hồi tố (retroactively), vì thế đối với những đơn xin tỵ nạn hoặc bảo lãnh di dân I-130 đã nộp trước đây, rất nhiều con em đang bị rơi vào hoàn cảnh "aged out" (quá tuổi), nay sẽ có thể được thụ hưởng quyền lợi đặc miễn nhân đạo này, nếu hồ sơ chưa có quyết định chung cuộc (final determination).
Sau đây chúng tôi xin phân tích những chi tiết quan trọng của đạo luật HR-1209.
- Con trẻ của Công Dân Mỹ:
Điều khoản Thứ Hai (Section 2) của đạo luật HR-1209, cho phép những người con của các công dân Mỹ nhập tịch, từ nay sẽ được giữ nguyên "tình trạng con trẻ" (child status) vào lúc mà cha mẹ của họ nộp đơn xin bảo lãnh, hay nói rõ hơn là nếu khi nộp đơn, những người con này dưới 21 tuổi, thì dù đến lúc được cứu xét hay phỏng vấn, đương sự đã bước qua tuổi 21, luật mới vẫn cho phép được ở trong thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), thay vì phải bị chuyển qua diện F#1, như luật lệ trước đây.
Còn đối với những người con độc thân, dưới 21 tuổi của thường trú nhân đã có đơn bảo lãnh, thì ngay sau khi người cha, hoặc mẹ đứng tên bảo trợ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, luật mới cũng sẽ được áp dụng. Có nghĩa là từ "thứ tự ưu tiên #2A", đương sự sẽ được chuyển sang thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), và cũng được đối sử tương tự như trường hợp vừa đề cập ở trên, dù đến khi được cứu xét hay phỏng vấn, đương sự đã bước qua tuổi 21. Tuy nhiên điều kiện "tình trạng con trẻ" (child status), phải tính vào thời điểm cha, hoặc mẹ nhập tịch chứ không ở lúc nộp đơn.
Ngoài ra trong trường hợp của những người con đã lập gia đình của công dân Mỹ, thuộc "thứ tự ưu tiên F#3", nếu họ ly dị hoặc trở thành người góa bụa trước khi 21 tuổi, thì cũng sẽ được thụ hưởng quyền lợi như hai trường hợp kể trên. Và dĩ nhiên điều kiện "tình trạng con trẻ" (child status), sẽ được tính vào thời điểm mà đương sự chấm dứt hôn nhân một cách hợp pháp (legal termination of the marriage), chứ không ở lúc nộp đơn.
- Con trẻ của Thường Trú Nhân hoặc các cháu Nội, Ngoại, Chú, Bác, Cô, Dì của diện tháp tùng (derivative children) :
Điều khoản Thứ Ba (Section 3) của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" áp dụng một cách phức tạp hơn đối với con cái của những thường trú nhân hoặc các trường hợp cháu tháp tùng thuộc hai loại ưu tiên F#3 và F#4 của diện bảo trợ gia đình.
Trình bầy một cách tổng quát, thì trong trường hợp những người con độc thân, dưới 21 tuổi của một thường trú nhân (chưa có quốc tịch Mỹ), thuộc "thứ tự ưu tiên #2A", đương sự bắt buộc sẽ bị chuyển sang "thứ tự ưu tiên #2B" ngay khi vừa qua 21 tuổi. Nhưng điều luật mới cho phép họ được khấu trừ thời gian mà sở di trú đã kéo dài để cứu xét đơn bảo lãnh I-130. Nói một cách khác, dựa vào lúc tuổi của người con khi chiếu khán dành cho "thứ tự ưu tiên #2A" hiệu lực, dù sau đó họ có qua 21 tuổi thì vẫn có thể không mất tình trạng ưu tiên, tùy theo thời gian sở di trú tiến hành thủ tục xét đơn. Cũng tương tự như công thức trên, sở di trú sẽ dựa vào đó để tính tuổi cho các cháu nội ngoại, chú, bác, cô, dì của quý vị.
Sau đây là một vài thí dụ cụ thể để diễn giải phương thức tính tuổi cho các trường hợp vừa kể:
1. Con trẻ của Thường Trú Nhân:
Nếu một tờ đơn bảo lãnh (I-130) phải kéo dài một năm (12 tháng), thì mới được sở di trú chấp thuận, hoặc phỏng vấn, thế nhưng nếu đương sự chưa qua 22 tuổi, thì vẫn được xem như thuộc "ưu tiên #2A", tức dưới 21 tuổi.
2. Các cháu Nội, Ngoại, Chú, Bác, Cô, Dì được tháp tùng cha mẹ (derivative beneficiary children):
Cũng tương tự như trên, muốn tìm ra câu trả lời, việc đầu tiên, quý vị phải dựa vào thời gian chiếu khán hiệu lực của người được bảo trợ (principal beneficiary's priority date become current). Nếu các cháu của quý vị đã quá 21 tuổi, thì hãy dùng Tuổi Điều Chỉnh (Adjusted Age), để xem có thể được tháp tùng cha mẹ hay không, bằng cách là lấy Ngày Sở Di Trú Chấp Thuận Đơn Bảo Trợ (Notice of Aprroval Date) TRỪ ĐI Ngày Sở Di Trú Nhận Đơn Bảo Trợ (Receipt Date hoặc Priority Date) thì sẽ ra Thời Gian Xét Đơn (Application Pending Time).
Sau đó dùng Tuổi Khi Các Cháu Được Sanh Ra (Biological Age) TRỪ ĐI Thời Gian Xét Đơn thì sẽ có được Tuổi Điều Chỉnh, và đây chính là tuổi quyết định để xem các cháu ĐÃ hoặc CHƯA 21 tuổi chiếu theo tinh thần của đạo luật HR-1209.
Thí dụ như một công dân Mỹ, nộp đơn bảo trợ (I-130) cho con đã có gia đình, và sở di trú đã gởi receipt là họ nhận được từ ngày 1 Tháng 1, Năm 1998, nhưng mãi đến 1 Tháng 1, 2001 họ mới gởi giấy báo chấp thuận (Notice of Approval), như vậy thì xem như thời gian xét đơn đã kéo dài 3 năm. Vì thế, khi đến thời gian đáo hạn chiếu khán bảo trợ, nếu có một người cháu đã 23 tuổi, thì quý vị có thể dùng 23 trừ đi 3 năm xét đơn, như vậy xem như người cháu đó mới có 20 tuổi, tức là tuổi điều chỉnh để đương sự có thể tháp tùng cha, mẹ đi định cư tại Hoa Kỳ.
XIN LƯU Ý: Đạo luật này chỉ cho phép các cháu được THÁP TÙNG cha mẹ đã có hồ sơ bảo lãnh (derivative beneficiary children) mà thôi. Luật di trú không cho phép ông bà hoặc cô, chú, bác bảo lãnh TRỰC TIẾP cho các cháu.
- Con trẻ của những Người Tỵ Nạn :
Trường hợp con cái độc thân của những người xin tỵ nạn chính trị ngay trên đất Hoa Kỳ (asylees) hoặc đến từ các quốc gia khác (refugees), thì điều khoản Thứ Tư và Thứ Năm (Section 4 & 5) của đạo luật mới cũng sẽ tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc cho phép những người con dù đã trên 21 tuổi vẫn có thể được tháp tùng cùng với gia đình . Không như trước đây, chỉ có những trẻ em dưới 21 tuổi khi cha mẹ được phỏng vấn thì mới đủ điều kiện tháp tùng (derivative). Đạo luật HR-1209 đã ấn định lại "tình trạng con trẻ" (child status) của họ vào thời điểm cha mẹ nộp đơn xin tỵ nạn.
- Thời gian hiệu lực:
Điều khoản Thứ Tám (Section 8) của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" ghi rõ rằng đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 8, 2002 tức là ngày tổng thống Hoa Kỳ phê chuẩn, vì thế mà đương nhiên tất cả các đơn xin bảo lãnh gia đình I-130, hoặc xin nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn, diện nghề nghiệp hay di dân theo chương trình xổ số (diversity) đang hoặc chưa được cứu xét, đều thụ hưởng được quyền lợi của đạo luật nói trên, ngoại trừ các trường hợp đã có quyết định chung cuộc (final determination).
Một điều kiện quan trọng nữa làø thủ tục điều chỉnh tình trạng di trú hoặc nhập cảnh phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày chiếu khán hiệu lực.
Hiện nay còn rất nhiều văn phòng lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài vẫn chưa biết
đến hoặc chưa áp dụng các điều khoản cho phép của "Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Trẻ" (Child Status Protection Act), HR-1209 tức Công Luật số PL. 107-150, mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gởi công điện hướng dẫn mang số "no. 2003-State-15049" đến các cơ sở ngoại giao Mỹ ơ khắp nơi trên thế giới vào ngày January 17, 2003.
Nếu quý vị độc giả cần thêm chi tiết cùng văn bản đạo luật HR-1209, hoặc bản sao công điện xin liên lạc với chúng tôi ở số (213) 251-3460.
Nam Lộc
LTS. Ông Nguyễn Nam Lộc hiện là giám đốc Văn Phòng Di Trú và Tỵ Nạn, cơ quan Bác Ái Công Giáo, tổng giáo phận Los Angeles. Đồng thời cũng là cố vấn luật di trú được Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Board of Immigration Appeals - U.S./D.O.J.) chuẩn thuận, để đại diện thân chủ trước Sở Di Trú cũng như trước Tòa Án Di Trú.

21/07/2019(Xem: 686)
Kể trong Đêm nhạc 40 năm quốc tế cứu thuyền nhân Thứ Bảy 20/7/2019 tại Hội Trường Việt Báo, Westminster, Calif. Gia đình Phan Trung Kiên trên một chiếc ghe nhỏ với 24 người trên ghe (trong đó gia đình Kiên gồm 5 cha con) đã rời bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 1981
21/07/2019(Xem: 302)
Châu Ân Lai cùng với Hồ Chí Minh đến Moscow ngày 1-4-1954 để thảo luận lập trường của khối CS. Ông còn đến Moscow thêm hai lần (6-4 và 20-4) để tìm hiểu và dung hợp lập trường giữa hai nước CHNDTH và Liên Xô trước khi qua Genève. Trong các cuộc thảo luận giữa Châu Ân Lai với giới lãnh đạo Liên Xô, đều có Hồ Chí Minh tham dự.
21/07/2019(Xem: 467)
Còn mấy hôm nữa về Việt Nam. Text hỏi người bạn ở Sài Gòn vừa mới ở Huế vô bây giờ là mùa sen phải không. Anh trả lời đúng rồi anh Q., lúc anh về chắc chắn là có sen tươi
20/07/2019(Xem: 407)
Vinh dự lớn cho hai trường đại học ở Munich: LMU và TUM sẽ lại nhận được danh hiệu "Đại học xuất sắc" vào thứ Sáu, 19.07.2019. Cả hai Đại học của thành phố Munich hiện có thể dựa vào hàng triệu tiền tài trợ.
20/07/2019(Xem: 1141)
Chúng tôi xa Hà Nội từ hiệp định Geneve 1954, nhưng Nghiêm Kế cũng nhờ hiệp định Paris 73 mà được trả tự do. Trên bến sông Thạch Hãn vào buổi chiều hạnh ngộ có anh trung tá nhảy dù Nguyễn thế Nhã của trung đội 21 ôm anh tù binh cùng trung đội sinh viên mà nói rằng. Kế ơi là Kế, sao mà mày khốn khổ thế này
20/07/2019(Xem: 749)
Nhà dâu nhóm họ … mời thôn xóm Che rạp ngoài sân, lợp lá dừa Giọt nắng Xuân về xuyên mấy kẻ Cũng hồng khuôn mặt khách ban trưa / Toán trai đi mượn bàn trong xóm Ghế vác trên vai tất tả về Toán tỉa lá dừa cho ngắn lại Uốn vòng …trang trí cổng vu quy
20/07/2019(Xem: 2056)
Lịch sử chánh trị cận đại cho thấy các chế độ chuyên chế, độc tài CS suy tàn, sụp đổ và những chế độ tự do dân chủ ngày càng phát sinh và phát triển. Kinh tế cũng vậy phát triển trong chế độ tự do, dân chủ nhưng suy sụp trong chế độ kinh tế chỉ huy tập trung của CS.
20/07/2019(Xem: 577)
Trong suốt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, không có nhiều đề cập về 5G. Nhưng công nghệ 5G thật sự đóng vai trò quan trọng và tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
20/07/2019(Xem: 630)
WASHINGTON - TT Trump loan báo tại Bạch Ốc vào ngày 18/07: phi cơ không người lái (UAV) Iran bị bắn hủy vì nó không ngưng tiến đến gần tàu USS Boxer khoảng 900 mét tại hải phận quốc tế trong vùng Eo Hormuz.
20/07/2019(Xem: 422)
BERLIN - Vào ngày Thứ Sáu 19/07, trong buổi họp báo hàng năm, Thủ Tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: phát biểu kỳ thị của TT Trump về 4 nữ dân biểu da màu gây thiệt hại sức mạnh của Hoa Kỳ tạo thành bởi sự tập hợp đa chủng tộc.
20/07/2019(Xem: 248)
GOBRALTAR - Nhà chức trách Gibraltar được tòa thượng thẩm gia hạn 30 ngày để giam tàu dầu Grace 1 của Iran bị TQLC Anh bắt vì tình nghi vi phạm các trừng phạt Syria.
Tin công nghệ
Trong suốt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, không có nhiều đề cập về 5G, nhưng công nghệ 5G thật sự đóng vai trò quan trọng và tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. 5G có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên, Huawei nắm nhiều công nghệ tiên phong còn Tổng thống Trump muốn Mỹ dẫn đầu trong cuộc đua mới của nhân loại.
Khoảng giữa tháng 07/2019, ứng dụng FaceApp đang tạo nên một hiện tượng mới trên các trang mạng xã hội. FaceApp là ứng dụng chỉnh sửa và thêm bộ lọc hình ảnh, một tính năng mới của FaceApp được cập nhật cho phép người dùng biến đổi gương mặt của mình trẻ hơn hoặc già đi vài chục tuổi
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong phần hỏi đáp Giz Asks, Gizmodo đã phỏng vấn một cách cặn kẽ các nhà thiên văn học về việc hủy diệt “vệ tinh” của Trái Đất. Dù ý tưởng phá hủy Mặt Trăng đã tồn tại trong khoa học viễn tưởng từ lâu, nó đáng được hiểu rằng việc gì sẽ thực sự xảy ra nếu viễn cảnh trở thành sự thật.
Khoảng giữa tháng 07/2019, màn đêm yên tĩnh của miền Nam Texas bị khuấy động bởi tiếng gầm rú: SpaceX đang tiến hành thử nghiệm động cơ tên lửa Raptor. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm không suôn sẻ lắm, công ty đã tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nuốt trọn lấy cả con tàu vũ trụ lẫn động cơ đang gắn trên nó
Khoảng giữa tháng 07/2019, Ủy ban Châu Âu (EC) chính thức đưa ra mức phạt 272 triệu USD đối với Qualcomm về một vụ việc chống độc quyền xảy ra từ gần 10 năm trước. Theo phán quyết từ EC, giai đoạn 2009 - 2011, Qualcomm đã cố tình bán phá giá chip 3G nhằm đẩy đối thủ là Icera, một hãng làm phần mềm di động của Anh hiện đã về tay Nvidia, ra khỏi thị trường.
Khoảng 50,000 năm trước, một nhóm người tiền sử ở Châu Phi đã băng qua eo đất Levantine để đi vào lục địa Á-Âu. Bất cứ ai trong số chúng ta ngồi đây cũng là con cháu của họ.
Khoảng giữa tháng 07/2019, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Flinder, miền nam Australia đã phát triển thành công một loại vaccine được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Khoảng giữa tháng 07/2019, theo nguồn tin từ Nikkei Asian Review, Apple đang chuẩn bị sản xuất thử tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam trong nỗ lực tăng tốc kế hoạch đa dạng hóa hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của hãng ra bên ngoài Trung Quốc.
Tháng 07/2019, Intel đã giới thiệu một sản phẩm mô phỏng hình thái thần kinh (neuromorphic), với tên mã "Pohoiki Beach," có khả năng xử lý dữ liệu giống như một bộ não sinh học bằng cách mô phỏng toàn bộ mạng tế bào thần kinh.
Việc rò rỉ thiết kế hay các tính năng mới là điều rất bình thường đối với ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khi những chiếc smartphone mới sắp ra mắt. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, Apple vẫn nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự rò rỉ và cố gắng khiến người hâm mộ có thể bất ngờ khi một chiếc iPhone mới ra mắt.
Khoảng giữa tháng 07/2019, trong buổi nói chuyên với các thành viên của Thượng viện, phó chủ tịch mảng chính sách công của Google thông báo hãng đã dừng phát triển dự án Dragonfly. Điều này đặt dấu chấm hết cho dự định quay trở lại Trung Quốc với công cụ tìm kiếm có các bước kiểm duyệt mặc định theo ý của chính phủ Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 07/2019, cảnh sát Brazil đã đột kích vào một xưởng sản xuất xe Ferrari và Lamborghini giả tại bang Santa Catarina.
Được phát hiện lần đầu tiên bởi Patently Apple, tài liệu bằng sáng chế mới được công bố cho thấy một cặp kính thực tế tăng cường (augmented reality ) với thiết kế khá chuẩn và có thể gập lại được.
Tháng 07/2019, kết quả kinh doanh Q2/2019 mà Samsung công bố gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh mọi ngành công nghiệp mà hãng đang kinh doanh đều sụt giảm nhu cầu. Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân tại sao doanh thu của Samsung trong quý lại ấn tượng như vậy
Những người đã và đang sử dụng bản beta của Android Q hẳn sẽ rất trông chờ. Chế độ tối toàn hệ thống của Google trông thực sự ấn tượng, cùng với các tùy chọn thay đổi giao diện mới được giấu kỹ trong phần thiết lập nhà phát triển cho thấy những nền móng báo hiệu cho khả năng tùy biến mạnh mẽ hơn nữa của Android trong tương lai. Một điểm đáng khen ngợi khác là khả năng quản lý quyền ứng dụng được cải tiến, bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dùng.