Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đồng Sàng Dị Mộng (kỳ 1)

09/08/200000:00:00(Xem: 4275)
Đồng Sàng Dị Mộng (kỳ 1)
Ăn ở với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú (cohabitation) đang là hiện tượng khá phổ biến tại Mỹ này, chiếm 7 phần trăm của tổng số người lập gia đình (U.S.Bureau of the Cencus, 1998). Hiện tượng đó đã từng xảy ra nhan nhản ở Việt Nam cách đây trên 25 năm, thời mà người Mỹ gọi là Chiến tranh Việt Nam. Thời đó quân nhân, công và tư chức Mỹ đến Việt Nam, đa số “độc thân tại chỗ”, nên thường ăn ở già nhân nghĩa non vợ chồng với một số phụ nữ Việt. Sản phẩm còn tồn tại đến bây giờ, người Việt mình gọi là “con lai”, còn ông bạn Mỹ nói “Amerasians”, né chữ Việt Nam.

Không biết lịch sử có trớ trêu không mà tái diễn tréo cẳng ngỗng trong cảnh đồng sàng dị mộng, già nhân nghĩa non vợ chồng, giữa hai cựu thù Washington và Hà Nội trong Thương ước vừa được 2 phối ngẫu nửa mùa ký, đang chờ 2 ông Chánh lục bộ, Quốc hội 2 bên phê chuẩn. Ông chồng hờ mắt xanh, mũi lõ, tóc màu râu bắp, bây giờ không phải là chú GI hay người lính chiến của phim Combat hơn một phần tư thế kỷ trước. Bà vợ hờ không phải là cô gái quê xin làm người giúp việc phòng (Chambermaid, ôsin) khi xưa nữa. Trái lại, cặp vợ chồng hờ nay là trai tứ chiếng, giàu mạnh nhứt hoàn cầu, và gái giang hồ vừa chôn chồng xã hội chủ nghĩa, mồ vừa xanh cỏ.

Sau thương ước, cặp vợ chồng hờ dị tộc nầy sẽ chung giường mà khác mộng. Mộng của hai người thì nhiều, nhưng tạm gói gọn trong hai giấc mộng lớn tiêu biểu để làm nổi bật sự khác nhau mà hai người đều giấu lẫn nhau như giấu dao lá liễu để phòng thân vậy.

Theo phép “nịnh đầm, phụ nữ trước nhứt”. Độc chiêu của cô gái giang hồ Hà Nội được mô tả đầu tiên. Thương ước lẽ ra được ký một năm trước đây tại Tân Tây Lan có Tổng Thống Mỹ và Thủ Tướng VNCS chứng kiến. Đình hoãn lại một năm, VNCS cố ý để dọn mình, để tìm thế tránh né độc chiêu của Mỹ. Nói một cách cụ thể, làm sao Đảng vẫn còn chủ trị và Quốc doanh vẫn còn chủ đạo trước ý đồ dân chủ hóa và tư nhân hóa của Mỹ. Đó là cách uốn mình qua ngõ hẹp trong thoái trào cách mạng mà CSVN thừa kế của các Đảng tiền thân, Đông dương Cộng sản đảng, đảng Lao động trước kia.

Hơn ai hết, CSVN tự biết mình không thể còn cầm quyền, còn cai trị được nước Việt Nam nếu không độc tài toàn diện; tức là áp dụng một chính sách khống chế mọi sinh hoạt của nhân dân (totalitarianism); chỉ có đảng Cộng sản kiểm soát xã hội; không chấp nhận đối lập dưới mọi hình thức.

Trong khi đó căn bản chính trị của Mỹ là dân chủ, quyền hành thuộc toàn dân, đa đảng hay ít nhất cũng lưỡng đảng. Đó là khắc tinh của Cộng sản như nước với lửa, mặt trời và mặt trăng; chỉ có một mất một còn chớ không có cách gì đổi mới hay đổi màu liên hiệp hoặc hòa hợp được.
CSVN cũng biết rõ qua kinh nghiệm từ khi được gỡ cấm vận, bình thường bang giao, diễn tiến hòa bình đã làm rệu rã tinh thần, lũng đoạn hàng ngũ đảng ra sao. Thương ước, trong chiều hướng đó, không phải là hôn ước của cuộc hôn nhơn thực tại (marriage de fait) mà là một giấy khai tử cuộc đời cô gái giang hồ xã hội chủ nghĩa. Sau thương ước, diễn tiến hòa bình sẽ trở thành sự tràn ngập dân chủ, tự do từ trong chí ngoài đảng - trên nguyên tắc.

Một năm đình hoãn là để phân miếng, tìm cách tránh né độc chiêu của người chồng hờ Mỹ ấy. Việc dọn mình, uốm mình qua ngõ hẹp có thể được ghi nhận như sau: Sắp xếp lại báo chí để chặn họng chặn hầu đối lập. Họp “ủy ban trù bị” thông qua đề cương và báo cáo chính trị hầu Đại hội đảng chỉ có nhiệm vụ nhất trí theo thông lệ. Triệt tiêu hay ít nhứt lũng đoạn các phong trào nhân dân, tôn giáo vừa bằng bàn tay sắt vừa bằng bàn tay nhung (tăng cường các tổ chức do CS dựng lên, triệt hạ các tổ chức nhân dân thuần túy). Cho nhân dân ăn chơi, du hí thả dàn để che lấp nỗi thống khổ, nghèo đói, bất công là động lực làm chánh trị. Một người bạn tôi đã từng về thăm con mỗi năm, tâm tình rằng sự dọn mình của CSVN trước thương ước khá kỹ; phải mất nhiều năm mới hy vọng lung lay chế độ nổi. Đúng, CSVN phải chuẩn bị kỹ, nếu không, dân chủ vào, đảng trị phải xách nóp vô bưng lại. Cái gì CSVN có thể tương nhượng chớ điều 4 Hiến pháp, định chế quyền độc trị của CSVN, là điều kiện tiên quyết, đừng có ảo tưởng họ sẽ tương nhượng dễ dàng.

Ngoài giáo điều đảng phải chủ trị và độc trị về chính trị, CSVN phải bám cho kỳ được nguyên tắc quốc doanh phải là chủ đạo nền kinh tế; tức nhà nước phải sở hữu phương tiện, tài nguyên và dịch vụ trong sản xuất. Đó là cái xương sống thứ hai bên cạnh xương sống đảng độc trị của Cộng sản chủ nghĩa. Do vậy về kinh tế, CSVN dọn mình kỹ hơn.

Quốc doanh từ lâu là bộ máy kinh tài của Đảng và gần đây là bộ máy rửa tiền công của ngân sách thành tiền túi cho đảng viên tại quyền. Ai cũng biết nguyệt liễm của đảng viên đóng không đủ để cho ông Tổng Bí thư đảng “chiêu đãi” khách một ngày. Và chỉ có Trời mới biết ngân sách năm của đảng, thuộc bí mật quốc gia.

Mà ngân sách quốc gia - hàng năm các đại biểu nhân dân (đúng ra là đại biểu của đảng) giơ tay biểu quyết nhất trí thông qua y nguyên 100% - cũng không có mục, chương nào dành cho đảng cả.

Vậy tiền đảng xài - từ chi phí nhân viên, điều hành, công tác đến mật phí (tình báo, mua chuộc) - do và từ quốc doanh nạp là chánh yếu. Con số nầy không nhỏ hơn ngân sách quốc gia vì cái gì Nhà nước có là đảng có và có nhiều, tốt hơn là khác.

Quốc doanh gần đây còn là bộ máy rửa tiền công thành tư túi cho cá nhân đảng viên. Theo sự hiểu biết của nhiều dân làm ăn về Thủy sản, Seaprodex (Tổng Công ty Xuất khẩu hải sản Miền Nam) ngoài chi, chung chịu cho toàn bộ đảng đoàn Bộ Hải Sản, còn đài thọ mọi chi phí cho gia đình ông Mai Chí Thọ, mà người quản gia cấp bực là đại tá và gia đình một số viên chức hưu trong Bộ Chính trị. Gia đình ông Vũ Đình Liệu, Cựu Bí thơ Thành ủy HCM cũng ở trong danh sách ấy. Chi phí tư cho cá nhân và gia đình non 500 trung ương ủy viên đảng hưởng bổng lộc suốt đời trong nước chưa đủ, Quốc doanh còn phải “thanh” (tiếng VC; ta nói thanh toán) cho các chi phí ngoại lệ: con đi học ngoại quốc, gởi tiền ngoại quốc thủ thân khi có biến cố. Một sinh viên du học toàn thời cứ 4 tháng đóng cho trường college khoảng 1500 đô la học phí. Ăn ở, xe cộ, bảo hiểm, tiền túi phải thêm 1500 đô la nữa. 3000 mỗi sinh viên. Theo con số tự tìm hiểu, có trên 2000 sinh viên thuộc gia đình đảng viên đang du học ở Mỹ. Sáu triệu đô la trong 4 tháng, Quốc doanh đài thọ. Quốc doanh lỗ. Ngân sách quốc gia bù lỗ. Dân VN è cổ ra đóng thuế. Đảng có sao đâu.

Con số chi phí du học đó chả nhầm nhò gì; ba cái đồ lẻ tẻ! Tiền gởi đi ngoại quốc phòng thân rủi sập tiệm Cộng sản, mới kinh khủng. FBI và CIA chắc chắn biết nhưng cứ cười ruồi để đó. Của tào đổ âm ty mà. Chở củi về rừng như Marcos, như Suharto thôi. Vì không có số thống kê (chuyển ngân lậu làm sao thống kê, mọi chi phí đảng thuộc về bí mật quốc gia ở VNCS), nhưng nhận xét hiện tượng cũng có thể biết sự mất máu, chỉ tệ mạnh, đến mức nào.

(Còn tiếp 1 kỳ)

19/11/2019(Xem: 184)
Sự học cần thiết cho cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chật. Mục đích của giáo dục chẵng những để đào luyện con người trở nên giỏi dang về kỹ năng (skill) mà còn tạo cho tâm hồn con người trở nên cao thượng hơn.
19/11/2019(Xem: 555)
Cho nên khi đến viếng phòng tranh của sáu (6) "Nghệ Sĩ Lão Thành" đang mở triễn lãm tại góc đường Bolsa & Brookhurst ngày 17 tháng 11 năm 2019, thì một ý tưởng ngộ nghĩnh bỗng chợt len vào hồn thơ thẩn của kẻ viết bài nầy.
19/11/2019(Xem: 729)
Trước khi trời sáng hẳn vào hôm Thứ Hai 18/11/2019, cảnh sát dã chiến đã vượt chướng ngại vật do sinh viên dựng lên quanh đại học Polytechnic University và bắt hàng loạt, trong khi các tiếng nổ rải rác khắp khuôn viên trường.
19/11/2019(Xem: 324)
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.
19/11/2019(Xem: 222)
Khoảng giữa tháng 11/2019, hãng hàng không Úc - Qantas Airways đã tiếp tục lập kỷ lục mới về chuyến bay thương mại không dừng nghỉ với thời gian bay đến 19 giờ 19 phút từ London đến Sydney.
19/11/2019(Xem: 187)
TEHRAN - Nguyên thủ Iran khẳng định hôm Chủ Nhật 17/11: nhà nước không cho phép biểu tình gây bất ổn, trong lúc đang bị quốc tế trừng phạt.
19/11/2019(Xem: 132)
KHARTOUM - Đề nghị giải giao TT bị hạ bệ Bashir cho tòa hình sự quốc bị phe ủng hộ Bashir phản đối.
19/11/2019(Xem: 114)
RAZAVILLE - Đoàn chuyên gia của IMF và đại diện của chính quyền Congo đạt đồng thuận trưng cầu dân ý phụ về cải tổ cấu trúc để khôi phục kinh tế vĩ mô.
19/11/2019(Xem: 270)
SEOUL - Viên chức Bắc Hàn loan báo hôm 18/11: không còn chú ý tới các đối thoại vô nghĩa với Hoa Kỳ, để chính quyền Trump không có đề tài để khoe khoang.
19/11/2019(Xem: 215)
HONG KONG - Trên 400 sinh viên bị bắt trong lúc tìm cách thoát ra khỏi khuôn viên trường Bách Khoa 5, 6 lần, tính vào lúc 8 giờ 58 tối Chủ Nhật 17/11.
19/11/2019(Xem: 984)
WASHINGTON - TT Trump đến quân y viện Walter Reed hôm Thứ Bảy 16/11 để khám sức khỏe và làm 1 số giảo nghiệm.
19/11/2019(Xem: 456)
WASHINGTON - Thăm dò ABC/Ipsos mới thực hiện sau khi ủy ban Hạ Viện mở điều trần công khai ghi: 70% cử tri thấy yêu cầu của TT Trump để TT Ukraine điều tra tìm kiếm thông tin xấu về đối thủ tranh cử TT 2020 là sai.
19/11/2019(Xem: 636)
WASHINGTON - Cơ sở truyền thông CBS loan báo khám phá kế hoạch “trả tiền để đóng vai” liên quan với Uy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (hay RNC), và ứng viên đại sứ tại Bahamas do TT Trump đề cử.
19/11/2019(Xem: 367)
FRESNO - Ít nhất 4 người chết, 6 người bị thương khi súng nổ lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 18/11, trong lúc 1 nhóm người tập trung tại sân sau của 1 ngôi nhà thuộc khu đông nam thành phố Fresno để cùng xem trận bóng bầu dục.
19/11/2019(Xem: 584)
BEVERLY HILL - Giáo sư Christine Blasey Ford, dạy môn vật lý tại Palo Alto University (Bắc California) nhận giải thưởng Roger Bald-win Courage Award của “liên đoàn dân quyền - ACLU” tuyên bố tự thấy có trách nhiệm với quốc dân để lên tiếng tố cáo tấn công tình dục chống lại thẩm phán Kavanaugh, là người do TT Trump đề cử vào tòa Tối Cao Pháp Viện.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 11/2019, ngoại trưởng Mỹ thông báo các lệnh miễn trừng phạt với nhà máy hạt nhân Fordow ở phía nam thủ đô Tehran, Iran sẽ chấm dứt từ ngày 15/12/2019.
Đồ in 3D thường là các mô hình cỡ nhỏ, để phục vụ mục đích nghiên cứu cấu trúc kiến trúc hay để trưng bày và làm đồ chơi, chúng thường mỏng manh dễ vỡ
Ông Putin yêu cầu điều tra và kết án các quan chức tham nhũng khiến dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Vostochny thất thoát 172 triệu USD.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được xem là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn thứ 2 thế giới.
Công cụ tìm kiếm phổ biến của Google, Google Seach là xương sống trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Khoảng giữa tháng 11/2019, giám đốc thương mại của Airbus - Christian Scherer tại triển lãm Dubai Air Show khẳng định "không bên nào có lợi từ sự cố của 737 MAX."
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.
Khoảng giữa tháng 11/2019, hãng hàng không Úc - Qantas Airways đã tiếp tục lập kỷ lục mới về chuyến bay thương mại không dừng nghỉ với thời gian bay đến 19 giờ 19 phút từ London đến Sydney. Giám đốc điều hành Qantas - Alan Joyce cho biết: “Chúng tôi đã thấy Mặt Trời mọc 2 lần”
Nhân ngày thế giới phòng chống bệnh tiểu đường 14/11, WHO thông báo họ đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Ehang là 1 công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang phát triển những chiếc drone khổng lồ có thể chở người.
Apple đã gỡ bỏ toàn bộ 181 ứng dụng có liên quan tới thuốc lá điện tử trên kho ứng dụng App Store của hãng.
Bộ Thương mại Mỹ đã tiếp tục gia hạn thêm hai tuần để các công ty Mỹ có thể bán linh kiện và cấp phép sử dụng phần mềm cho Huawei.
Khoảng giữa tháng 11/2019, cao ủy Liên Hợp Quốc nói bạo lực ở Bolivia có thể vượt ngoài tầm kiểm soát sau các vụ đụng độ giữa nông dân và lực lượng an ninh
Cho dù các công ty Hàn Quốc có thể tự sản xuất được các vật liệu chip, nhưng các khó khăn trong việc thương mại hóa khiến họ khó có thể bắt kịp đối thủ Nhật Bản.
Huawei Mate X, Galaxy Fold hay Moto RAZR mới sở hữu màn hình có thể gập được, chỉ khác về kích cỡ.