Bài Ii: Gore Và Bush Ai Sẽ Thắng Ai?

14/07/200000:00:00(Xem: 5829)
(Tiếp theo kỳ trước)

* Xét theo Quẻ Vương Thông:
Vương Thông Tiên Thiên Bát Quái xưa dùng để xem xét các hiện tượng thiên nhiên như mưa, nắng, hạn,,lụt..... Còn dự đoán tình hình diễn biến nhân sinh thì thường phải dùng cấu trúc trùng quái hậu thiên. Bằng cách phối Thập can của Giờ và Năm sinh với Văn Vương Hậu Thiên Bát Quái Đồ gọi là phương pháp Vương Thông Hậu Thiên Bát Quái hay còn gọi là Vương Thông Bát Tự Pháp:

- Gore sinh năm Mậu Tí. Mậu thuộc quẻ Cấn.
Giờ sinh Nhâm Ngọ. Nhâm thuộc quẻ Khảm.
Thượng Cấn Hạ Khảm là Quẻ Sơn Thủy Mong. Hổ quái là Địa Lôi Phục.
Quẻ Mong, hào Tí Quan cư tại lục ngũ (Vương Vị) được hào cửu nhị ứng. Tí là tuổi của Gore thì đúng Gore cầm chắc ngôi Vương. Không may năm nay hào Thìn Tử tôn là hào Kỵ thần của hào Quan được niên kiến trở thành hào Tịnh Khởi, cho nên rất mạnh đi khắc, đi chế hào Quan. Lại thêm Hào Thế Tuất bị xung bị phá. Quả Gore có số làm Vương nếu như trong đời không gặp phải tuổi Tuất tranh ngôi. Tuất lại là Tuổi của Clinton và Bush. Gặp đúng tuổi này thì Gore đành phải đắng cay nhường một bước. Gore mất một điểm để Bush gở hòa trong tiếc nuối khôn nguôi!

- Bush sinh năm Bính Tuất. Bính thuộc quẻ Ly.
Giờ sinh Quý Tỵ. Quý thuộc quẻ Cấn.
Thượng Ly hạ Cấn là quẻ Hỏa Sơn Lữ. Hổ quái là Trạch Phong Đại Quá.
Quẻ Lữ là lũ quẻ lục hợp. Hào Hợi Quan phục tại hào cửu tam Thê Tài là hào Phi lai sinh phục đắc trường sinh. Tháng bầu cử nhằm vào tháng Hợi thì hào Quan của Bush được thêm nguyệt kiến. Thế hào Tử tôn tại sơ lục được hào tứ ứng Hợp. Nhớ là hào Thế của Bush cư tại sơ lục hoàn toàn nhờ hào Tứ ứng hợp chứ cả hai hào Trung cũng không mà Chính cũng không. Năm nay Thìn Tử Tôn hào Thế niên kiến. So với Gore quẻ Mong thì Bush quẻ Lữ, xét về đường Danh Vọng, Bush thua xa. Vì vậy, Bush từ đây cho đến ngày bầu cử phải tìm mọi cách cứu sống vài ba mạng người và bung tiền ra bố thí cho kẻ nghèo người đói thì mới với được ngôi Vương. Điểm này hoàn toàn do tự Bush quyết định ghi cho mình, chứ Gore thì to như con voi mà lỡ gặp con chuột nhắt, đành phải co vòi. Cơ hội ngàn vàng để Bush san bằng cách biệt!

* Xét theo quẻ Kinh Phòng:
Xem xét các hiện tượng thiên nhiên thì người xưa nhất định dùng Vương Thông Tiên Thiên Bát Quái Đồ. Nhưng xem xét về tình hình diễn biến nhân sinh thì lại hay dùng phương pháp Kinh Phòng Tiên Thiên Bát Quái Đồ hơn là dùng Phương Pháp Hậu thiên Bát Quái Đồ của Vương Thông.

- Gore sinh năm Mậu Tí. Mậu thuộc quẻ Khảm. Giờ Sinh Nhâm Ngọ.
Nhâm thuộc quẻ Càn. Thượng Khảm Hạ Càn: Thủy Thiên Nhu. Nhu hửu phu, quang, hanh, trinh cát, lợi thiệp đại xuyên. Chính bền, tốt, lợi sang sông lớn. Nhu tu dã, hiểm tại tiền dã! Nhu là đợi, chổ hiểm ở trước! Lợi sang sông lớn nhưng phải đợi vì trước là chổ hiểm. Nhu thuộc lũ quẻ Du hồn mà “Du với quy ai bàn là quý, vì ở sau nên khí đã suy!”. Lại thêm Nhu, Thế Tử Tôn cư tại hào lục tứ được hào sơ cửu ứng nhưng lại không may gặp đúng hào Tuất cư ngay hào cửu Ngũ ngôi Vương. Tuất là tuổi của Clinton nên Clinton đâu chịu nhường. Bush cũng tuổi Tuất nên Bush dễ gì chịu thua"

- Bush sinh năm Bính Tuất. Bính thuộc quẻ Đoài.
Giờ sinh Quý Tỵ. Quý thuộc quẻ Khôn. Thượng Đoài Hạ Khôn: Trạch Địa Tụy. Tụy hanh, Vương cách hữu miếu. Hào Thế lục nhị cư Trung được hào Ngũ ứng. Hào ứng Dậu cửu Ngũ ngôi Vương đắc Trung đắc Chính cho nên, nếu Gore trên đường hoạn lộ mà gặp phải Bính Tuất thì đành co vòi chùn bưóc, thì Bush Bính Tuất lại phải chịu đắng cay mùi đời khi gặp phải tuổi Dậu oan gia.

Điểm ghi cho ai" Ghi cho Bush thì biết ăn nói làm sao lỡ khi tuổi Dậu xuất hiện đứng cạnh Gore để tranh ngôi bá" Nhưng Gore dễ gì tìm ra tuổi Dậu" Thôi thì cứ mạnh dạn ghi điểm cho Bush và đành để Bush qua mặt được Gore.

* Xét theo Độn Giáp:

- Gore sinh sau tiết Xuân phân, hạ nguyên: DƯƠNG ĐỘN LỤC CỤC

A: Bát Thần khi chưa vận động.
Giờ sinh Nhâm Ngọ con nhà Giáp Tuất tại Đoài Thất Cung. Kim tinh: Thiên Trụ Phối Thiên Trụ Tinh là Giáp Tuất tuần trực phù thống quản 10 giờ từ Giáp Tuất đến Quý Mùi Kinh môn là Trục xứ.
Dương độn lục cục thì Kỳ Nghi Bàn: Giáp Tí Mậu tại Càn lục Cung.

B: Bát Thần khi vận Động:
Dương độn, khởi thuận thì năm nay Canh thìn thuộc con nhà Giáp Tuất tại Tốn Tứ Cung ứng với Đỉnh bàn: LỤC HỢP. Cửu Tinh là Thiên Phụ Phối.

- Bush sinh sau tiết Hạ Chí, hạ nguyên: ÂM ĐỘN LỤC CỤC.

A: Bát Thần khi chưa vận động:
Giờ sinh Quý Tỵ con nhà Giáp Thân tại Tốn Tứ Cung. Mộc Tinh: Thiên Phụ Phối.
Thiên Trụ tinh là Giáp Thân tuần trực phù thống quản 10 giờ từ Giáp Thân đến Quý Tỵ Đổ môn là trục xứ.
Âm độn lục cục thì Kỳ Nghi bàn: Giáp Ti Mậu tại Càn lục cung.

B: Bát Thần Khi Vận Động:
Âm độn khởi nghịch thì năm nay Canh Thìn thuộc con nhà Giáp Tuất tại Đoài Thất Cung ứng với Đỉnh bàn: THÁI ÂM. Cửu tinh là Thiên Trụ Phối.

Gore Dương Độn Lục Cục cầm tinh Thiên Trụ Phối. Khi cửu tinh vận động đến năm Canh Thìn thì cầm tinh là Thiên Phụ Phối. Ngược lại Bush Âm độn lục cục cầm tinh Thiên Phụ Phối. Khi cửu tinh vận động thì cầm tinh lại là Thiên Trụ Phối. Cả hai đều khởi tại Càn Lục Cung. Theo phân bố bát môn thì Bạch Hổ Càn Kim dù Dương độn hay Âm độn cũng phải đề phòng bị đánh úp! Trong khi Thiên Phụ Phối thì lại xuất binh trăm trận trăm thắng. Thiên Trụ Phối thì trăm sự đều lành, Thượng Cát, Thượng Thượng Cát.

Như thế mới biết, Gore và Bush đều gôm hết vượng khí trời đất... Mệnh thượng cát của người này là Vận thượng thượng cát của người kia. Vận người kia là Mệnh của người này. Dù biết là Mệnh thì hơn vận và có biến phương trình độn giáp ra Quẻ bốc Dịch đi nữa cũng đành phải chịu. Hai đối thủ ngang tài ngang sức thì ai phải coi chừng bị đánh úp" Trọng tài thiếu hẳn “Linh Căn Tài Huệ Địa” cho nên bó tay thủ phận hèn. Tam Kỳ Lục Nghi, Nhân Bàn, Địa Bàn, Đỉnh Bàn bày ra đủ cả mà điểm vẫn chẳng dám ghi!

* Xét theo nguyên cục ngũ hành:
- Gore sinh giờ can Nhâm (Thủy), địa chi Ngọ tàng độn Đinh (Hỏa) Kỷ (Thổ).
Ngày can Ất (Mộc0), địa chi Mão tàng độn Ất (Mộc). Tháng can Ất (Mộc), địa chi Mão tàng độn Ất (Mộc).
Năm can Mậu (Thổ), địa chi Tí tàng độn Quý (Thủy).
Nguyên cục ngũ hành Mệnh tạo: 4 Mộc. 2 Thổ. 2 Thủy và 1 Hỏa.

I.- Thuận lợi:
1.- Năm nay Canh Thìn. Theo Thập Can Hóa Vận thì Aãt gặp Canh hóa Kim là hóa Quan hóa Sát. Kim xuất hiện lại có thể bù vào cho Nguyên Cục Ngũ hành được quân bình vì Bản cục của Gore vốn thiếu hành Kim. Niên vận như vậy là tối hảo.
2.- Ấn là Nhâm hành Thủy. Thập Can hóa Vận Kim. Kim hồi đầu sinh Thủy. Thủy Tướng. Sinh ngày Aãt thì Dương Nhận tại Dần. Ấn Nhâm hành Thủy đương Tướng sinh cho Dương Nhận Dần hành Mộc. Dương nhận là Kiếp Sát chủ Tai tinh nhưng nếu Dương Nhận được Ấn sinh thì lại quyền cao chức trọng. Hỷ sự.
3.- Theo Tứ trụ thì dụng thần là Canh Tân. Năm nay 53 tuổi rơi đúng vào đại vận Tân Dậu thì Đại Vận chính là Dụng Thần lại thêm Năm Thìn gặp Dậu là gặp Hợp. Vận của Gore đương phát.
4: Sinh năm Tí. Ngày Mão. Giờ Ngọ gặp Dậu (Đại vận) là xuất hiện đủ 4 chử Tí Ngọ Mão Dậu: Tốt.
5: Ất nhật chủ thì Mão là Lộc gọi là Kiến Lộc cách gặp Kim là gặp đủ Tài Quan: Tốt.

II.- Bất lợi:
1: Gore mạng Hỏa gặp Tuất tuổi của Bush lại nhằm đúng vào tháng Hợi Bầu cử. Mạng Hỏa gặp Tuất Hợi là gặp Thiên La. Nam lại kỵ Thiên la. Nữ kỵ Địa Võng. Sinh ngày Ất thì trường sinh tại Ngọ và nhập Mộ tại Tuất. Gặp Mộ, gặp Thiên La kể như là gặp oan gia tái kiếp!
2: Sinh ngày Ất tháng Mão mùa xuân lại gặp Ất Hợi Tiểu Vận là Thân đã cường càng thêm cường. Cái gì Thái quá cũng phải coi chừng. Thân cường mà gặp phải Dương nhận thì cũng có thể gặp Nguy!
3.- Sinh giờ Ngọ. Đại hạn Dậu. Gặp Năm Thìn, tháng Hợi. Đủ bộ Thìn Ngọ Dậu Hợi là Tự Hình. (Tự mình hình mình)
4: Tuổi Tí gặp Năm Dần, Mẹo, Thìn là gặp Tam Tai. Nam đầu nữ cuối. Hạn nhẹ nhưng vẫn là Hạn.

- Bush sinh giờ can Quý (Thủy), địa chi Tỵ tàng độn Canh (Kim) Bính (Hỏa) Mậu (Thổ) Ngày can Tân (Kim), địa chi Tỵ tàng độn Canh (Kim) Bính (Hỏa) Mậu (Thổ) Tháng can Ất (Mộc), địa chi Mùi tàng độn Ất (Mộc) Kỷ (Thổ) Đinh (Hỏa) Năm can Bính (Hỏa), địa chi Tuất tàng độn Tân (Kim) Đinh (Hỏa) Mậu (Thổ) Nguyên cục Ngũ hành mệnh tạo: 5 Hỏa. 4 Kim. 4 Thổ. 2 Mộc và 1 Thủy.

III.- Thuận Lợi:
1/ Nguyên Cục Ngũ Hành 5 Hỏa mà Kim thì có 4. 1 Thủy không kềm chế được Hỏa thì Hỏa sẽ kềm chế Kim, may gặp phải năm Canh hành Kim. Kim, Hỏa quân bình. Nhật nguyên Tân hành Kim Cường. Thân cường thì công dể thành và danh dễ toại.
2/ Ngày sinh can Tân thì Dương Nhận tại Thân nhằm vào tháng Mùi lộ chử Ất là gặp phải Thiên Tài Cách thì Tài Quan hửu dụng.
3: Tuổi Bính gặp Đại Vận Tân Sửu. Bính Tân hóa Thủy Vận. Năm nay Canh Thìn hành Kim. Vận được sinh nhập thì may mắn sẽ nhiều.
4: Tuổi Tuất, sinh tháng Mùi, Đại Vận Sửu gặp Niên hạn Canh Thìn là Thìn Tuất Sửu Mùi tứ mộ cùng xuất hiện là Mệnh của bậc Đế Vương.
5: Sinh ngày Tân, giờ Tỵ.. Tuổi Tuất thì Lộc tại Dậu. Đại vận Sửu. Gặp năm Canh là Canh Tân hội đủ Tỵ Dậu Sửu thì quyền sẽ cao chức tối trọng.

IV.- Bất Lợi:
1: Tuổi Bính Tuất gặp Canh thìn. Bính xung Canh. Tuất xung Thìn là gặp Thiên Khắc, địa xung.

2: Tháng bầu cử là tháng Hợi. Tuất gặp Hợi là gặp Đia Võng. Hợi cũng là Kiếp Sát của Dần Ngọ Tuất, tuổi của Bush. Lại thêm Tứ Phế Hạ Nhâm Tí Quý Hợi. Sinh mùa Hạ gặp tháng Hợi là gặp Tứ Phế việc sẽ khó thành.

3: Nhật chủ Tân thì Tuất là Dương Nhận. Tuất chính là Niên Trụ của Bush. Dương Nhận có Niên trụ thì cũng có ngày phá tán tổ nghiệp. Lấy oán báo ân.

4: Hợi một bên thì Tốt vì Hợi hành Thủy khắc chế được Hỏa để Bính Tân hợp hóa Thủy. Một bên Hợi vừa là Kiếp Sát chủ phá bại vừa là Cô Thần. Sinh ngày Tân gặp Bính Đinh là Kiếp tài gặp Quan Sát. Quan sát vô chế thì Quỷ vượng, Người suy.

Xét theo nguyên cục ngũ hành rõ ràng Gore lợi thế hơn Bush rất nhiều. Gore Mậu Tí lên ngôi Vương và câu phú người xưa để lại “Thiên hạ không khốn cùng: Mậu Tí” ứng nghiệm thì dân Mỹ chắc phải khá hơn. Mong cho Gore tìm được người tuổi Dậu ra tranh Bá để Gore có thể thắng được Bush trăm phần. Gore đã một lần gặp Bính Tuất Clinton. Kỳ này lại gặp Bính Tuất của Bush, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, toàn nghiệp báo oan gia. Thôi thì đành phải thiên vị ghi điểm cho Gore để Gore có cơ hội gở... Huề!

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.