Hôm nay,  

Hiện Tượng Và Bản Chất - Kỳ Ii

24/12/200000:00:00(Xem: 5708)
Trở lại vấn đề đàn áp, diệt đạo tại VNCS. Bản chất của vấn đề nằm trong đối sách và kế hoạch hành động có tính toán, có hệ thống của CSVN đối với người tu hành (lãnh đạo lẫn tín hữu), đối với việc điều hành giáo sự, và đối với tài sản của các giáo hội.

Trước nhứt là vấn đề con người. CSVN bắt buộc mọi chức sắc tôn giáo từ trung ương đến địa phương muốn được hành đạo phải có sự chấp thuận cũa Đảng và Nhà Nước. Người dân theo đạo phải ghi rõ đạo mình trong lý lịch, chứng minh nhân dân, và hộ khẩu. Ghi điểm này vào các giấy tờ tùy thân có nghĩa là chuốc tử vong chánh trị vào thân trong chế độ CS. Đừng mong tiến thân. Đừøng hòng yên ổn. Bán án tử hình về nhân quyền, dân quyền suốt đời trọn kiếp.

CS vốn vô thần bản thể và cố hữu, xem tôn giáo là tổ chức, lực lượng phản động đe dọa quyền lãnh đạo, cai trị của Đảng. Do vậy, trong tổ chức công quyền, CSVN đặt tôn giáo thuộc thẫm quyền quản lý của cơ quan an ninh, phản giáùn . Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc chỉ là bình phong dùng làm công tác mặt trân, tức là lôi kéo tượng trưng, cho có vẻ dân chủ bên ngoài. Hệ quả là người có tín ngưỡng bị theo dõi, kiểm soát khắc khe, chặt chẽ gấp trăm lần người dân không tín ngưỡng. Và khi bị bắt bớ vì bất cứ lý do nào -vi cảnh, dân sự, hay hình sự, dù không dính một chút gì đến chính trị - người có tín ngưỡng cũng phải chịu cuộc điều tra về an ninh chánh trị của các phòng an ninh phảùn gián, PA15, PA16 của các sở công an cấp tỉnh, thành.

Thứ đến là đàn áp tổ chức giáo hội.Tài sản các giáo hội bị từ tịch thu toàn bộ không bồi thường đến hạn chế tới mức không còn đủ phương tiện hoạt động. Đa số lãnh đao tôn giáo bị bắt đi tù cải tạo, chết đói lạnh trong tù, hay bị bức tử sinh mạng hay bôi lọ danh dự, uy tín. Việc tu học, đào tạo ban đầu bị cấm chỉ triệt để. Sau đó cho nhưng hạn chế ngặt nghèo. Người đi tu học phải được sự chấp thuận của chánh quyền một cách gián tiếp dưới hình thức cho hay không cắt hộ khẩu từ gia đình và nhập hộ khẩu vào nơi tu học. Có ai dám bảo đảm rằng CSVN không cài người xâm nhập trường kỳ vào tổ chức giáo hội qua con đường chuyển hộ khẩu.

Hạn chế tối đa việc bỗ nhiệm thay thế, và việc đào tạo mới, CS bộc lộ ý đồ diệt đạo từ trong trứng nước.

Khi các chức sắc tôn giáo lớn tuổi qua đời, cơ sở tôn giáo hoặc trống người lãnh đạo, hoặc được thay thế bằng người của Đảng hay tay chân của Đảng. Uy tín quốc tế lớn như Tòa Thánh Vatican, mà phái đoàn phải năm lần bảy lượt đến Hà nội để xin CSVN chiếu hội việc bỗ nhiệm điền thế một giám mục; kết quả cũng vẫn không thành.

Mặt chìm thì cơ quan an ninh, phản gián phụ trách quản lý tôn giáo. Mặt nổi, từ trung ương đến địa phương, cấp nào cũng có ban tôn giáo, mặt trận tổ quốc. Cơ quan nhà nước này theo dõi, giám sát, và làm công tác tôn giáo vận đối với các tôn giáo. Lễ lớn, lễ nhỏ, hội họp thường hay bất thường cũng phải xin phép thường kỳ hay đột xuất. Luôn luôn có mặt công an bảo vệ chính trị trong các cuộc tụ họp tôn giáo.

Chưa đủ. Gần đây trước áp lực quốc tế chống đàn áp và diệt tôn giáo mạnh hơn bao giờ hết, trước thế lâm nguy do phong trào CSVN gọi là Diễn Biến Hòa Bình, CSVN đưa ra một giải pháp vô cùng táo bạo. Tổ chức các giáo hội do đích thân Đảng chỉ huy trực tiếp. Tổ chức này được nhân dân trong nước gọi khôi hài là giáo hội quốc doanh vì những thành phần cấu tạo là những người của CS mua bán đạo hơn là tu hành. Thí dụ cụ thể Ban Đại Diện PGHH gồm 11 người do một đảng viên kỳ cựu tên là Mười Tôn, trên 40 năm tuổi đảùng, làm thủ trưởng vàø 6 đảùng viên khác trẻ hơn trợ lý. Không riêng PGHH ở vào thế kẹt này. Mà các tôn giáo chưa có hệ thông giáo quyền quốc tếá như Cao Đài cũng không tránh khỏi đòn thù hiểm hóc ấy của CS. Vì lý do tự vệ chính đáng, đấu tranh sinh tồn, Miền Tây, Miền Đông Nam Việt, Đồng Bằng Sông Cửu Long nóng bỏng. Máu người tu hành đổ. Lệ người tu hành rơi. Quần chúng tín ngưỡng xuống đường tranh đấu. Nhà cầm quyền dùng bạo lực, dùng tòa án, nhà giam đối phó. Nhưng sức đàn áp càng mạnh, sức bậc càng cao. Trong lịch sử 25 cầm quyền, tiêu diệt PGHH, CSVN chưa bao giờ nghĩ có thể thấy hàng triệu người như triều dâng sóng dậy về Thánh Địa PGHH dự lễ 18-5, khai sáng đạo PGHH. Trong lịch sử 25 năm cai trị Miền Nam, CS không dè đại diện Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, và Công giáo công khai kiến nghị hủy bỏ điều 4 Hiến pháp áp đặt quyền cai trị độc tài toàn diện của CSVN. Quả là một thử thách lớn nhứt mà CS chưa bao giờ tưởng được.

Tại Miền Trung đất nước, CSVN gậm nhấm từ từ, bắn sẻ các giáo xứ qua hình thức trưng thu đất , cơ sở của Nhà Chung Công giáo. Việc nổi dậy của các linh mục và giáo dân ở Thiên An, Nguyệt Biều, không phải là vụ đầu và cũng chưa phải là vụ chót. Tiếng kêu thống thiết của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tự do tôn giáo hay là chết, vang vọng khắp Miền Trung, Miền Bắc, Miền Tây, và vang rền hải ngoại. Tiếng kêu thống thiết ấy đang cộng hưởng cùng tiếng gào thét đấùu tranh chống đàn áp tôn giáo của PGHH ởMiền tây, Cao Đài ở Miền Đông phía Nam đất nước, và các sắc tộc theo đạoTin Lành ở trung du và thượng du Miền Trung và Miền Bắc nước nhà. Cộng hưởng ấy hòa nhập cùng tiếng kêu cứu lâu đời từ khi CS cưỡng chiếm Miền Nam của Phật Giáo mà người thờ Phật tính ra hơn hai phần ba tổng số dân VN.

Có nhiều dấu chỉ lạc quan cho thấy các tôn giáo trong nước đang trên đà kết họp, tạo sức mạnh tổng hop đấu tranh cho sự sống còn : TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT. Có nhiều dấu chỉ lạc quan cho thấy các bộ phận tôn giáo ở hải ngoại nối kết hài hòa, yễm trợ mọi măt cho cuộc đấu tranh trong nước. Cùng với tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể người Việt hải ngoại khắp năm châu, bốn biển đang vận động quốc tế yễm trợ cho cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng trong nước.

Bên cạnh các đối sách và kế hoạch diệt đạo được cả bộ máy Đảng và Nhà nước ngày đêm nghiêm chỉnh thực hiện từ thành thị đến thôn quê, điều 4 Hiến Pháp VNCS, Đảng tự áp đặt quyền cai trị chuyên độc, lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi pháp nhân, thể nhân, tinh thần lẫn vật chất. Muốn làm chủ tinh thần, nắm phần hồn vốn thuộc lãnh vực của tôn giáo, chế độ độc tài toàn trị chỉ có cách duy nhứt và trước nhứt là diệt tôn giáo. Tôn giáo vốn hữu thần làm sao có thể được CS dung nạp. Như Ô. Hồ chí Minh dạy Đảng, không theo có nghĩa là chống, không có chuyện thỏa hiệp, compromise như trong chế độ dân chủ. Bao lâu và nơi nào còn CS là còn đàn áp, còn diệt đạo. Đôi khi trong lúc thoái trào, CS có thể tạm lùi một bước để rồi sau đó tiến hai, ba bước trong chiến lược, chính sách diệt đạo không khoan nhượng về mặt lý thuyết cũng như thực hành.

Không bút mực nào có thể nói hết tôi ác đàn áp, diệt đạo của CSVN. CS không từ bỏ một cơ hội, một phương tiện nào dù bá đạo, tàn ác nhứt để diệt đạo. Aùm hại giáo chủ như vụ ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH tại Đốc Vàng do Bửu Vinh, đặc trách An ninh Nội chính của Đảng tại Khu Tây Nam Bộ, đích thân thực hiện. Hàng muôn vạn tín dồ Cao Đài, Hòa Hảo bị chặt đầu, xỏ nhượng, mò tôm trôi lềnh bềnh trên Sông Tiền, Sông Hậu, Vàm Cỏ, thập niên 1940û. Hàng muôn vạn tín hữu Công giáo bị xử tử, đấu tố, chết chóc tại các giáo xứ ở đồng bằng Sông Hồng, Bắc Việt. Hàng muôn van Phật tử bị CS tử hình trong Tết Mậu Thân sau khi CS tạm chiếm Huế. Nói sao hết biết bao nhiều vụ thảm sát của CS đối với người tu hành trong nửa thế kỷ chiên tranh Quốc Cộng ở nước nhà. Đó là bản chất, là sự thật đàn áp, bách hại, diệt đạo, đếm được bằng con số, xảy ra bằng sự kiện, có máu đổ, thịt rơi, có nhân chứng còn sống đến bây giờ.

Hiện tượng đổi thay,chớ bản chất thì khó hay không thể thay đổi được. Dựa trên hiện tượng, trên biểu hiện do CS dàn dựng, để đánh giá bản chất sự kiện, yếu tính sự vật thì rất dễ sai lac. Phương chi, tôn giáo là vấn đề lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, tư tưởng, và hành động của cá nhân và xã hội. Chẳng lẽ không có lý do, mà hầu như tất cả các tôn giáo trong nước đều không ít thì nhiều kêu ca, phản đối, chống đối, và sau cùng đi đến đấu tranh cho cho sự còn mất của tín ngưỡng mình. Chẳng lẽ không có lý do, mà các cơ quan quốc tế nhân quyền, các quốc gia dân chủ Tây Aâu, Bắc Mỹ đồng thanh chỉ trích hành động chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo của CSVN. Và CSVN bí lối, chỉ còn một cách duy nhứt và xưa như trái đất là phảùn đối các nước xen vào chuyện nội bộ VNCS. Bản chất đàn áp tôn giáo, thủ tiêu tín ngưỡng, diệt đạo của CSVN trước sau như một. Bản chất diệt đạo của CSVN không còn gì để nghi ngờ nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.