Hôm nay,  
Việt Báo Online

Học Khu Đh Rancho Santiago Xây Thêm Nhờ ‘measure E’

10/05/200500:00:00(Xem: 4045)
Học Khu Đh Rancho Santiago Xây Thêm Nhờ ‘measure E’
"Phuơng Sách E" hay "Measure E" là tên cuả một Dự luật đã đuợc đưa ra trong kỳ bỏ phiếu tháng 11 năm 2002.
Theo Dự luật này, Học Khu Rancho Santiago Community College (gồm hai truờng Đại Học, Santa Ana College và Santiago Canyon College) yêu cầu đuợc phát hành 337 triệu công trái cho 28 dự án xây cất và sửa chữa trong phạm vi học khu. Dự luật này đã đuợc đưa vào lá phiếu dưới điều kiện cuả California Proposition 39, ấn định rằng phải đuợc ít nhất 55% dân chúng chấp thuận mới đuợc thông qua.
Kết quả cho thấy có tới 64% lá phiếu đồng thuận cho phép học khu đuợc phát hành công trái cho những dự án xây cất và sửa chữa các lớp học để phục vụ cho sự phát triển lớn mạnh cuả số luợng sinh viên.
Sau khi "Phương sách E" được thông qua, một Ủy Ban Kiểm Soát đã được thành lập dưới danh hiệu "Bond Oversight Committee" (Ủy Ban Giám Sát Công Trái) gồm có: Darin Woinarowicz, Chủ Tịch của Planning and Security, Orange County Teachers Federal Credit Union; Barbara deBoom, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành của phòng Thương Mại Quận Cam; Jim Adams, Ủy Viên Đại Diện, Ủy Ban Thương Mại, Xây Dựng và Kiến Trúc liên quận Cam và Los Angeles, Nha Sĩ Russell Langebeck; Larry L. Means, Santa Ana College Foundation; Cristina Montero, Chủ Tịch Santiago Canyon College Associated Student Body; Robert Odle, Taxpayers Association của quận Cam; Edith Ortiz, Chủ Tịch của Santa Ana College Associated Student Government; Pearl S. Raya, Southwest Senior Center, Santa Ana; Chongge Vang, đại diện cộng đồng Hmong và Lào tại quận Cam; Patricia Garcia-Velasquez, Phó Chủ Tịch Santa Ana College Foundation và Chủ Tịch của LUPAT Corporation; Michael Weisman, Santiago Canyon College Foundation; và ông Chu Tất Tiến, nhà văn.
Nhằm mục đích tìm hiểu việc áp dụng số tiền mà người thọ thuế đã đóng góp cho phương sách này, một cuộc phỏng vấn đã được thực hiện tại Học Khu với hai vị lãnh đạo của Học Khu: Tiến Sĩ Mark J. Zacovic, Phó Chưởng Ấn (Vice Chancellor) của Học Khu, người đã có 19 năm trong ngành lãnh đạo, gồm 8 năm ở Lake Tahoe Community College, 4 năm tại Santa Barbara Community College, và 7 năm tại Học Khu Rancho Santiago); và bà Judy Iannaccone, Giám Đốc Truyền Thông, Giao Tế Công Cộng, và Liên Lạc Chính quyền.
-H: Thưa Tiến Sĩ, tại sao lại có Phương Sách E" Phương sách này đã được thực hiện qua những hình thức nào và những diễn tiến như thế nào"
-T.S Zacovic: Phương sách E là một chương trình tài trợ về tài chánh đã được dân chúng trong vùng bỏ phiếu chấp thuận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2002. Phương sách này cho phép Học Khu được dùng một số tiền trái phiếu "bond" là 337 triệu đô la để tái tạo và sửa chữa những cơ sở giáo dục trong học khu, hầu phục vụ sinh viên tốt hơn. Với phương sách này, sinh viên là trung tâm điểm của ngành giáo dục, có nghĩa là mọi phương tiện, mọi chương trình đều nhắm vào việc làm sao cho sinh viên tiến bộ tối đa trong việc học tập của mình. Số tiền mà Học Khu nhận được chỉ được dùng để tu bổ và sửa chữa các lớp học hoặc các cơ sở đã quá cũ của Học Khu mà không được dùng để trả lương nhân viên hoặc làm chuyện gì khác. Sau khi được chấp thuận qua cuộc phổ thông đầu phiếu, Học Khu đã nhận được 96 triệu trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Tháng 3 năm 2005, Học Khu nhận thêm 120 triệu nữa trong đợt phát hành trái phiếu lần thứ hai. Đợt phát hành cuối cùng sẽ vào năm 2014. Tổng cộng, Phương Sách E sẽ cung cấp tài chánh cho 28 công trình khác nhau.
-H: Thực tế, công chúng chỉ biết đại cương về Phương sách E là lấy tiền sửa chữa trường học, nhưng về chi tiết, thì họ thường không hiểu rõ. Làm thế nào để cho công chúng, những người đóng góp biết về diễn tiến của chương trình này"
-Bà Iannaccone: Mọi diễn tiến đều được thông báo cho công chúng qua báo chí, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mỗi khi một chương trình hoàn tất, chúng tôi lại mời mọi người trong vùng đến dự để chứng kiến. Như anh đã biết, để theo dõi mọi kết quả của việc xây dựng, chúng tôi đã có "Bond Oversight Committee", những ủy viên này sẽ thay mặt công chúng mà kiểm soát các công việc của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một Website (trang báo điện tử) để tường trình cùng công chúng. Mọi người có thể vào xem các việc làm của Học Khu tại địa chỉ: www.rsccd.org dưới phần về xây cất (construction). Tại địa chỉ website này, công chúng có thể thư từ với chúng tôi dưới trang "e-mail".
-H: Những tiêu chuẩn nào đã được đặt ra để tuyển lựa người vào trong Ủy Ban Giám Sát Công Trái nói trên"
-T.S. Zacovic: Để thành lập Ủy Ban có tính chất quan trọng này, Học Khu đã mời những người đại diện cho các tổ chức về người thọ Thuế, những chuyên viên thương mại, những vị bảo trợ cho Đại Học, đại diện cho giới Sinh viên, những cơ quan chuyên kiểm soát tài chánh, và những nhân vật có tiếng tăm.
-H: Những sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học trong học khu sẽ được hưởng những quyền lợi gì đặc biệt trong Phương sách này"
-Bà Iannaccone: Sinh viên Việt Nam cũng như các sinh viên khác đều được hưởng nhiều quyền lợi từ phương sách này. Họ sẽ được học hành trong các kiến trúc tối tân hơn, không gian thoải mái hơn, lớp học rộng rãi và đẹp mắt hơn. Các lớp dậy về ESL là những lớp dậy Anh Văn cho người mới tới sẽ có nhiều phương tiện hơn. Có một điều tôi cần nhấn mạnh ở đây là Phương sách E không có mục đích trả lương cho giáo sư hoặc các nhân viên điều hành, chỉ để sửa chữa và thay đổi các cấu trúc xây dựng của trường Đại Học này mà thôi.
-H: Chúng tôi nghe nói đã có một lễ đặt viên đá đầu tiên cho một trung tâm gọi là Digital Media Center. Trung tâm này sẽ đem lại lợi ích gì cho sinh viên"
-T.S Zacovic: Trung tâm này sẽ có những phương tiện tối tân về truyền thông điện tử để sinh viên tới nghiên cứu cùng với những nhà thương mại là những người sẽ đặt những văn phòng chuyên nghiệp ở đây. Có một phòng "Studio" cho truyền hình cùng các phương tiện truyền thông khác, và những phòng hội thảo chuyên biệt.
-H: Ngoài Trung tâm mới này, Học Khu đã tiến hành được những gì"
-T.S Zacovic: Chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều việc và đã phổ biến trên mạng lưới điện tử như đã thành hình một trung tâm Giáo dục "Orange Education Center" là một trong những trung tâm giáo dục nối tiếp (continuing education) rộng lớn và là một công trình mỹ thuật vĩ đại, gồm có 21 phòng học, hai phòng thực tập với "computer", ba phòng họp lớn, một tiệm sách, một phòng phát triển thiếu nhi (child development center)... Trong việc phối hợp với Sở Cảnh Sát của Orange County, chúng tôi đã thực hiện Trường Cảnh Sát của County ( County Sheriff's Academy). Sinh viên, phần lớn là những người đã được tuyển dụng bởi các cơ quan duy trì luật lệ tại địa phương, sẽ đến đây để học tập hầu hoàn tất các lớp huấn luyện căn bản và trở thành các nhân viên công lực có bằng cấp.
-H: Để kết thúc buổi phỏng vấn này, quý vị có điều chi muốn chia xẻ cùng công chúng"
-T.S Zacovic: Chúng tôi muốn nói là Học Khu đã mở rộng mọi cánh cửa để mọi người cùng tham dự. 100% sinh viên đến ghi danh đều được đón nhận. Với chương trình đại học 2 năm ở đây, sinh viên sẽ thấy mình được học hỏi tối đa mà chỉ phải trả một khoản lệ phí nhỏ. Chúng tôi có chương trình tài trợ cho tất cả những sinh viên nào không đủ khả năng chi trả cho học vấn của họ. Những thư viện, tiệm sách, các chương trình trợ giúp sinh viên khác đang chờ đón các bạn. Hãy đến ghi danh tại Học Khu Rancho Santiago Community College, tại trường Santa Ana College hay trường Santiago Canyon College, các bạn sẽ thấy kết quả rực rỡ hơn cho tương lai của các bạn.

19/11/2018(Xem: 146)
Một số trẻ em và bà mẹ có hy vọng được trả tự do - tân Giám Đốc Sở Di Trú Thái Lan tuyên bố quét sạch di dân bất hợp pháp và trục xuất tất cả ra khỏi đất Thái. Kể cả ai đã được LHQ công nhận tư cách tị nạn, bị “tai bay vạ gió” vì bị xem là di dân bất hợp pháp.
19/11/2018(Xem: 186)
Mừng Lễ Tạ Ơn năm 2018, là một thuyền nhân năm 1978; lòng tôi bồi hồi nhớ lại cảnh vượt biển, tháng ngày trại tị nạn, tháng ngày bơ vơ lúc đầu trên đất nước định cư và lòng tốt giúp đỡ của nhiều quốc gia, tổ chức, cá nhân dành cho người Việt Nam tị nạn
19/11/2018(Xem: 493)
Án tù nên tăng lên đến 30 năm để ai cũng ý thức được rằng lá cờ đỏ sao vàng của ĐCSVN xui thiệt, và xui lắm, mọi người không nên đụng chạm hay dây dưa với nó làm gì. Bẩn tay
19/11/2018(Xem: 778)
Đêm nay, dù County chưa đếm đến là phiếu cuối cùng, anh Tâm nên gửi cho Mayo một lá thư chúc mừng. Coi như cuộc chiến chấm dứt. Cô gái Mễ thua 3 trận mà vẫn bền bỉ chiến đấu. Quả thực cũng là một nữ chiến binh đáng kể.
19/11/2018(Xem: 343)
Một. sự kiện và thời sự. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, là ngày Cựu Quân Nhân Mỹ. Tại Little Saigon mà người Việt Hải ngoại thân mến gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt trong Quân Đội Hoa kỳ “VIETNAMESE AMERICAN UNIFORMED SERVICES ASSOCIATION (VAUSA) tổ chức Lễ Tạ ơn Quân Nhân Việt Nam Công Hoà vốn là những bậc “niên trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do và Dân Chủ của Việt Nam”.
19/11/2018(Xem: 135)
Khách hàng Trung Quốc sẽ vẫn là lực lượng tiêu thụ mạnh cho thị trường hàng hóa xa xỉ, theo một nghiên cứu mới được công bố bởi công ty tư vấn Bain hôm Thứ Năm cho thấy rằng họ sẽ tiêu thụ gần một nửa thương vụ hàng cao cấp trên toàn cầu vào năm 2025.
19/11/2018(Xem: 474)
TAIPEI, Đài Loan -- Khi chính phủ Đài Loan bực dọc Trung Quốc, ngôn ngữ đáp trả ra sao? Bản tin RTI ghi lời Bộ Ngoại giao Đài Loan: Đài Loan là thành viên độc lập của APEC, Trung Quốc đừng nên nói này nói nọ...
19/11/2018(Xem: 220)
WASHINGTON -- Tỷ lệ tự tử trong khối dân Mỹ trong tuổi lao động đã tăng 34% trong 16 năm đầu thế kỷ này, theo một bản phúc trình của chính phủ.
19/11/2018(Xem: 657)
Học sinh không phải bị đòi hỏi phải nộp điểm thi SAT và ACT để ghi danh vào các đại học đang ngày càng gia tăng.
19/11/2018(Xem: 137)
Tội phạm thù hận tại Hoa Kỳ đã gia tăng 17% trong năm ngoái, theo các viên chức chính quyền liên bang cho biết hôm Thứ Ba, gia tăng bởi các cuộc tấn công do kỳ thị chủng tộc và chống Do Thái và được liên kết bởi một số nhà chuyên môn với sự trỗi dậy công khai rộng lớn các nhà thượng tôn da trắng và những nhóm căm thù khác.
19/11/2018(Xem: 246)
Trang mạng tư vấn có uy tín WalletHub nghiên cứu 180 thành phố tại Hoa Kỳ, đánh giá chúng dựa vào 34 yếu tố khác nhau để xác nhận các thành phố nào thân thiện với người độc thân như thế nào – xem xét mọi thứ từ chi phí trung bình của một cuộc hẹn hò, phần trăm của người độc thân tới chi phí thẩm mỹ và tiền thuê nhà chung cư một phòng ngủ.
19/11/2018(Xem: 186)
WASHINGTON, D.C. – Khi thế hệ Thiên Niên Kỷ già nhất bước vào tuổi 30s, một thế hệ mới của người Mỹ đang trở thành tâm điểm quan tâm. Do thay đổi về nhân khâu đáng kể, thế hệ ‘hậu Thiên Niên Kỷ’ đang đa dạng về màu da và chủng tộc trong đất nước này, khi phần lớn những người từ 6 đến 21 tuổi (52%) là da trắng không phải gốc Latinh, theo một phân tích mới về tài liệu của Phòng Thống Kê Dân Số của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho biết.
19/11/2018(Xem: 159)
Sức khỏe công nhân nghèo làm các công ty Hoa Kỳ tốn 530 tỉ đô một năm từ mọi thứ từ việc mất năng suất vì công nhân vắng mặt và các điều kiện bệnh kinh niên tạo ra ‘hiệu suất suy giảm’ vì bồi thường cho các công nhân, theo một phân tích mới cho thấy.
19/11/2018(Xem: 224)
Gặp mặt giữa các nhân viên cho vay tiền và những người mua nhà đã bị nhanh chóng thay thế bởi các thủ tục nạp hồ sơ và tính toán trên mạng, nhưng sự kỳ thị cho vay tiền thì hết.
19/11/2018(Xem: 121)
Đối với thế hệ thứ 4 ngư dân John Beardon, việc hâm nóng nước biển Thái Bình Dươn bên ngoài khơi California có nghĩa là làm hại loài cua, rút ngắn mùa đánh cá và làm suy giảm sinh kế đánh bắt cua của một thuyền trưởng.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 11/2018, trang Bloomberg đưa tin, Apple đang tích cực tuyển dụng vị trí kỹ sư phần mềm tại thành phố San Diego, nơi đặt đại bản doanh của Qualcomm. Động thái mới được cho nhằm chiêu dụ nhân tài của Qualcomm về để phát triển chip xử lý và modem không dây cho Apple.
Đây là Trăng khuyết. Nhiều người đã quen thuộc với một vầng Trăng tròn, khi toàn bộ mặt của Trăng được chiếu sáng bởi Mặt trời; hay Trăng lưỡi liềm, khi chỉ có một phần Mặt Trăng được thắp sáng. Tuy nhiên, khi có hơn một nửa Mặt Trăng được chiếu sáng, nhưng vẫn chưa phải là đầy đủ toàn bộ, pha này được gọi là Khuyết.
Trước đây, chúng ta đã biết có một quần thể vi khuẩn sống trong ruột người, chúng ảnh hưởng đến tiêu hóa, hệ miễn dịch, sức khỏe tổng thể, thậm chí cả gen và cảm xúc của chúng ta. Cũng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy cho quy mô đáng ngạc nhiên của hệ vi sinh vật người.
Khoảng giữa tháng 11/2018, trang Reuters đưa tin, BlackBerry vừa ra giá 1.4 tỷ USD để mua lại công ty AI và an ninh mạng Cylance – nổi tiếng với công nghệ AI cho phép tìm và ngăn chặn lỗi hổng bảo mật trước khi chúng bị khai thác. Đây là thương vụ hứa hẹn sẽ củng cố vị trí công ty phần mềm bảo mật của BlackBerry, sau khi hãng từ bỏ mảng phần cứng.
Cũng giống như khoa học dinh dưỡng thay đổi theo từng ngày, khiến các hướng dẫn ăn uống cần phải được cập nhật thường xuyên, khoảng giữa tháng 11/2018, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS đã ban hành một bản hướng dẫn người dân tập thể dục mới, dựa trên những gì mà khoa học thể chất phát hiện được trong 10 năm gần đây.
Khoảng giữa tháng 11/2018, trong cuộc phỏng vấn với Axios trên kênh HBO, khi được phóng viên hỏi tại sao Apple lại chấp nhận cho Google trả tiền để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari, dù quan điểm về quyền riêng tư của 2 công ty hoàn toàn khác nhau, CEO Tim Cook trả lời: “Tôi nghĩ công cụ tìm kiếm của họ là tốt nhất” và nói thêm rằng Apple đã thêm các điều kiện vào trình duyệt Safari để tránh các công ty như Google theo dõi lịch sử web và thu thập dữ liệu của người dùng.
Khoảng giữa tháng 11/2018, Theo dự báo bán lẻ mới nhất hãng eMarketer, Walmart sẽ vượt qua Apple để trở thành nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ ba ở Mỹ trong năm 2018. Bước chuyển dịch diễn ra sau khi eMarketer gia tăng dự báo về thị phần của hãng trong số các đại gia bán lẻ.
Khoảng giữa tháng 11/2018, trước vấn nạn sử dụng thuốc lá điện tử tràn lan của trẻ vị thành niên, và thuốc lá truyền thống vẫn đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra những tử vong có thể phòng ngừa, Scott Gottlieb, Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết, cơ quan chính phủ đang lên kế hoạch ban hành hai động thái chính thức:
Khoảng giữa tháng 11/2018, các nhà khoa học từ Đại học New York đã sử dụng một mạng nơ ron nhân tạo có tên là "DeepMasterPrints" để mô phỏng một trong năm dấu vân tay trong một hệ thống sinh trắc học có tỷ lệ sai lệch 1/1000.
Với mong muốn trở thành dịch vụ lưu trữ hình ảnh phổ biết nhất, khoảng giữa tháng 11/2018, nhà phát triển ứng dụng Google Photos đã phát hành công cụ mới có tên là PhotoScan. Đây là một giải pháp hoàn hảo, giúp biến những bức tranh quý giá thành các bản sao kỹ thuật số cực kỳ dễ dàng.
Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 11/2018, khi Mặt Trăng đang còn là Trăng non, phần lưỡi liềm chứa ánh sáng treo nghiêng lơ lửng gần chân trời phía tây lúc hoàng hôn. Với ánh đất (sự chiếu sáng phần tối của mặt trăng do ánh sáng từ đất ánh lên) mạnh, được kết hợp thêm bởi Sao Thổ tỏa sáng trên bầu trời đêm buổi sớm, cho ra kết quả là hình ảnh tuyệt đẹp có thể nhìn thấy bằng mắt thường đối với những người leo núi.
Khoảng giữa tháng 11/2018, trong động thái nhằm củng cố dịch vụ tài chính ở Đông Nam Á, Grab ra mắt tính năng chuyển tiền xuyên biên giới thuộc Grab Financial. Sản phẩm sẽ chính thức phát hành vào đầu năm 2019
Khoảng giữa tháng 11/2018, người ta đã phát hiện một hố thiên thạch khổng lồ nằm dưới thảm băng dày 800 mét tại Greenland. Hố sâu hiện ra cho thấy 12,000 năm trước, một tảng thiên thạch cấu tạo từ sắt đã đâm xuống với tốc độ 19 km/s.
Một lần nữa, những bảo bối trong bộ truyện Doraemon cho thấy những dự báo về công nghệ đi trước thời đại. Trong một tập truyện ngắn, chú mèo máyDoraemon đã trình diễn khả năng gom ánh sáng Mặt Trời lại thành các viên đá, có thể dùng để chiếu sáng hoặc sưởi ấm bất cứ khi nào cần thiết. Khoảng giữa tháng 11/2018, các nhà khoa học đã biến điều đó thành sự thực, dù nó hơi khác một chút so với trong truyện.
Sẽ có khá nhiều người cảm thấy nực cười khi một vị lãnh đạo cao cấp của một chính phủ và thậm chí còn phụ trách về an ninh mạng lại không có chút kiến thức nào về máy tính. Tuy nhiên, đây không phải là trò đùa, vị bộ trưởng mới được chỉ định của chính phủ Nhật Bản – ông Yoshitaka Sakurada, 68 tuổi – được giao trọng trách đứng đầu văn phòng phụ trách an ninh mạng của chính phủ dù ông chưa từng sử dụng một chiếc máy tính nào.