Hôm nay,  
Việt Báo Online

Học Khu Đh Rancho Santiago Xây Thêm Nhờ ‘measure E’

10/05/200500:00:00(Xem: 4076)
Học Khu Đh Rancho Santiago Xây Thêm Nhờ ‘measure E’
"Phuơng Sách E" hay "Measure E" là tên cuả một Dự luật đã đuợc đưa ra trong kỳ bỏ phiếu tháng 11 năm 2002.
Theo Dự luật này, Học Khu Rancho Santiago Community College (gồm hai truờng Đại Học, Santa Ana College và Santiago Canyon College) yêu cầu đuợc phát hành 337 triệu công trái cho 28 dự án xây cất và sửa chữa trong phạm vi học khu. Dự luật này đã đuợc đưa vào lá phiếu dưới điều kiện cuả California Proposition 39, ấn định rằng phải đuợc ít nhất 55% dân chúng chấp thuận mới đuợc thông qua.
Kết quả cho thấy có tới 64% lá phiếu đồng thuận cho phép học khu đuợc phát hành công trái cho những dự án xây cất và sửa chữa các lớp học để phục vụ cho sự phát triển lớn mạnh cuả số luợng sinh viên.
Sau khi "Phương sách E" được thông qua, một Ủy Ban Kiểm Soát đã được thành lập dưới danh hiệu "Bond Oversight Committee" (Ủy Ban Giám Sát Công Trái) gồm có: Darin Woinarowicz, Chủ Tịch của Planning and Security, Orange County Teachers Federal Credit Union; Barbara deBoom, Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành của phòng Thương Mại Quận Cam; Jim Adams, Ủy Viên Đại Diện, Ủy Ban Thương Mại, Xây Dựng và Kiến Trúc liên quận Cam và Los Angeles, Nha Sĩ Russell Langebeck; Larry L. Means, Santa Ana College Foundation; Cristina Montero, Chủ Tịch Santiago Canyon College Associated Student Body; Robert Odle, Taxpayers Association của quận Cam; Edith Ortiz, Chủ Tịch của Santa Ana College Associated Student Government; Pearl S. Raya, Southwest Senior Center, Santa Ana; Chongge Vang, đại diện cộng đồng Hmong và Lào tại quận Cam; Patricia Garcia-Velasquez, Phó Chủ Tịch Santa Ana College Foundation và Chủ Tịch của LUPAT Corporation; Michael Weisman, Santiago Canyon College Foundation; và ông Chu Tất Tiến, nhà văn.
Nhằm mục đích tìm hiểu việc áp dụng số tiền mà người thọ thuế đã đóng góp cho phương sách này, một cuộc phỏng vấn đã được thực hiện tại Học Khu với hai vị lãnh đạo của Học Khu: Tiến Sĩ Mark J. Zacovic, Phó Chưởng Ấn (Vice Chancellor) của Học Khu, người đã có 19 năm trong ngành lãnh đạo, gồm 8 năm ở Lake Tahoe Community College, 4 năm tại Santa Barbara Community College, và 7 năm tại Học Khu Rancho Santiago); và bà Judy Iannaccone, Giám Đốc Truyền Thông, Giao Tế Công Cộng, và Liên Lạc Chính quyền.
-H: Thưa Tiến Sĩ, tại sao lại có Phương Sách E" Phương sách này đã được thực hiện qua những hình thức nào và những diễn tiến như thế nào"
-T.S Zacovic: Phương sách E là một chương trình tài trợ về tài chánh đã được dân chúng trong vùng bỏ phiếu chấp thuận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2002. Phương sách này cho phép Học Khu được dùng một số tiền trái phiếu "bond" là 337 triệu đô la để tái tạo và sửa chữa những cơ sở giáo dục trong học khu, hầu phục vụ sinh viên tốt hơn. Với phương sách này, sinh viên là trung tâm điểm của ngành giáo dục, có nghĩa là mọi phương tiện, mọi chương trình đều nhắm vào việc làm sao cho sinh viên tiến bộ tối đa trong việc học tập của mình. Số tiền mà Học Khu nhận được chỉ được dùng để tu bổ và sửa chữa các lớp học hoặc các cơ sở đã quá cũ của Học Khu mà không được dùng để trả lương nhân viên hoặc làm chuyện gì khác. Sau khi được chấp thuận qua cuộc phổ thông đầu phiếu, Học Khu đã nhận được 96 triệu trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Tháng 3 năm 2005, Học Khu nhận thêm 120 triệu nữa trong đợt phát hành trái phiếu lần thứ hai. Đợt phát hành cuối cùng sẽ vào năm 2014. Tổng cộng, Phương Sách E sẽ cung cấp tài chánh cho 28 công trình khác nhau.
-H: Thực tế, công chúng chỉ biết đại cương về Phương sách E là lấy tiền sửa chữa trường học, nhưng về chi tiết, thì họ thường không hiểu rõ. Làm thế nào để cho công chúng, những người đóng góp biết về diễn tiến của chương trình này"
-Bà Iannaccone: Mọi diễn tiến đều được thông báo cho công chúng qua báo chí, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mỗi khi một chương trình hoàn tất, chúng tôi lại mời mọi người trong vùng đến dự để chứng kiến. Như anh đã biết, để theo dõi mọi kết quả của việc xây dựng, chúng tôi đã có "Bond Oversight Committee", những ủy viên này sẽ thay mặt công chúng mà kiểm soát các công việc của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một Website (trang báo điện tử) để tường trình cùng công chúng. Mọi người có thể vào xem các việc làm của Học Khu tại địa chỉ: www.rsccd.org dưới phần về xây cất (construction). Tại địa chỉ website này, công chúng có thể thư từ với chúng tôi dưới trang "e-mail".
-H: Những tiêu chuẩn nào đã được đặt ra để tuyển lựa người vào trong Ủy Ban Giám Sát Công Trái nói trên"
-T.S. Zacovic: Để thành lập Ủy Ban có tính chất quan trọng này, Học Khu đã mời những người đại diện cho các tổ chức về người thọ Thuế, những chuyên viên thương mại, những vị bảo trợ cho Đại Học, đại diện cho giới Sinh viên, những cơ quan chuyên kiểm soát tài chánh, và những nhân vật có tiếng tăm.
-H: Những sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học trong học khu sẽ được hưởng những quyền lợi gì đặc biệt trong Phương sách này"
-Bà Iannaccone: Sinh viên Việt Nam cũng như các sinh viên khác đều được hưởng nhiều quyền lợi từ phương sách này. Họ sẽ được học hành trong các kiến trúc tối tân hơn, không gian thoải mái hơn, lớp học rộng rãi và đẹp mắt hơn. Các lớp dậy về ESL là những lớp dậy Anh Văn cho người mới tới sẽ có nhiều phương tiện hơn. Có một điều tôi cần nhấn mạnh ở đây là Phương sách E không có mục đích trả lương cho giáo sư hoặc các nhân viên điều hành, chỉ để sửa chữa và thay đổi các cấu trúc xây dựng của trường Đại Học này mà thôi.
-H: Chúng tôi nghe nói đã có một lễ đặt viên đá đầu tiên cho một trung tâm gọi là Digital Media Center. Trung tâm này sẽ đem lại lợi ích gì cho sinh viên"
-T.S Zacovic: Trung tâm này sẽ có những phương tiện tối tân về truyền thông điện tử để sinh viên tới nghiên cứu cùng với những nhà thương mại là những người sẽ đặt những văn phòng chuyên nghiệp ở đây. Có một phòng "Studio" cho truyền hình cùng các phương tiện truyền thông khác, và những phòng hội thảo chuyên biệt.
-H: Ngoài Trung tâm mới này, Học Khu đã tiến hành được những gì"
-T.S Zacovic: Chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều việc và đã phổ biến trên mạng lưới điện tử như đã thành hình một trung tâm Giáo dục "Orange Education Center" là một trong những trung tâm giáo dục nối tiếp (continuing education) rộng lớn và là một công trình mỹ thuật vĩ đại, gồm có 21 phòng học, hai phòng thực tập với "computer", ba phòng họp lớn, một tiệm sách, một phòng phát triển thiếu nhi (child development center)... Trong việc phối hợp với Sở Cảnh Sát của Orange County, chúng tôi đã thực hiện Trường Cảnh Sát của County ( County Sheriff's Academy). Sinh viên, phần lớn là những người đã được tuyển dụng bởi các cơ quan duy trì luật lệ tại địa phương, sẽ đến đây để học tập hầu hoàn tất các lớp huấn luyện căn bản và trở thành các nhân viên công lực có bằng cấp.
-H: Để kết thúc buổi phỏng vấn này, quý vị có điều chi muốn chia xẻ cùng công chúng"
-T.S Zacovic: Chúng tôi muốn nói là Học Khu đã mở rộng mọi cánh cửa để mọi người cùng tham dự. 100% sinh viên đến ghi danh đều được đón nhận. Với chương trình đại học 2 năm ở đây, sinh viên sẽ thấy mình được học hỏi tối đa mà chỉ phải trả một khoản lệ phí nhỏ. Chúng tôi có chương trình tài trợ cho tất cả những sinh viên nào không đủ khả năng chi trả cho học vấn của họ. Những thư viện, tiệm sách, các chương trình trợ giúp sinh viên khác đang chờ đón các bạn. Hãy đến ghi danh tại Học Khu Rancho Santiago Community College, tại trường Santa Ana College hay trường Santiago Canyon College, các bạn sẽ thấy kết quả rực rỡ hơn cho tương lai của các bạn.

18/01/2019(Xem: 55)
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink không dự hội thảo tại Nam Cali ngày 20/1/2019 được vì chính phủ đóng cửa. Do vậy, hội thảo do Ban Vận Động Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cùng đại diện Vietnamese American Foundation sẽ dời sang ngày khác.
18/01/2019(Xem: 366)
Nhiều người về hưu ở Đức chỉ nhận được một khoản tiền hưu rất nhỏ mà họ khó có thể sống ở Đức được. Mặt khác, ở nước ngoài rẻ hơn, lương hưu có thể đủ cho chất lượng cuộc sống tốt hơn
18/01/2019(Xem: 164)
Khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro đã làm cho sự hoài nghi vốn có của người Anh về hoạt động của Liên Âu ngày càng tăng. Chính giới lo rằng vai trò của các quốc gia thành viên sẽ mất đi và nền kinh tế Anh sẽ chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng
18/01/2019(Xem: 308)
Giữa VNCH Và Trung Cộng Tưởng Nhớ Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà Và Các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH Đã Hi Sinh - Sóng nước mênh mông còn ghi dấu vết, người chiến sĩ Hải Quân, trận tử chiến năm xưa. Hoàng Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, vang vang lời thề
18/01/2019(Xem: 391)
Quốc hội biểu quyết “chín-chín-phầm trăm” hơn nhất trí,/Ngàn đại biểu dùng chung một miếng khẩu trang! /Mỗi buổi sớm mai../ Mặt trời mọc nơi phương Đông vô hồi vĩnh cửu/ Rọi xuống muôn đời ô nhục/ Loang thấm dần từ vết máu Hoàng-Trường Sa..
18/01/2019(Xem: 225)
Năm bảy tư, hải chiến Hoàng Sa(*) Việt Nam, Quân đội Quốc gia/ Giữ gìn biển đảo, xông pha hào hùng/ Trang sử Việt, nấu nung khí tiết / Gương Tiền nhân oanh liệt can trường/ Hoàng Sa, quyết chẳng nhịn nhường?! Giao tranh ác liệt, trùng dương mịt mù!
18/01/2019(Xem: 1378)
Tin đài phát thanh RFI của Pháp ngày 10-01-2019, “Vào ngày 31/12/2018, tức là ngày cuối cùng của năm, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành bộ luật Sáng Kiến Trấn An Châu Á
18/01/2019(Xem: 885)
MELBOURNE, Úc châu -- Một tiếp viên hàng không đã bị bắt về tội nhập lậu ma túy trị giá 14.5 triệu đôla vào Úc châu từ Mã Lai một phần trong đường dây tội phạm người Việt.
18/01/2019(Xem: 157)
BOGOTA - Xe bom nổ tại học viện cảnh sát, ít nhất 9 người chết, 54 người bị thương. Nhà chức trách thủ đô Colombia lên án chủ nghĩa khủng bố. Nhân chứng kể: chiếc xe phóng vào sân học viện trước khi nổ. TT Ivan Duque ra lệnh điều tra để đưa thủ phạm ra tòa.
18/01/2019(Xem: 213)
WASHINGTON - Bộ thương mại Hoa Kỳ loan báo: đại diện thương mại Robert Lighthizer mời trưởng đoàn mậu dịch Trung Cộng là thứ trưởng kinh tế Liu He đàm phán ngày 30 và 31-1 tại thủ đô Washington.
18/01/2019(Xem: 530)
BEIJING - Sự xuất hiện của lá cây xanh duy nhất trên nguyệt cầu hứa hẹn tương lai tự túc thực phẩm của phi hành gia – nhưng không, mầm cây bông cải do phi thuyền Chang’e 4 đưa lên mặt sau của nguyệt cầu đã chết.
18/01/2019(Xem: 208)
LONDON - Nỗ lực định hình tiến trình “ly thân với EU” lâm vào tình trạng bế tắc trong lúc Thủ Tướng Theresa May và lãnh tụ Jeremy Corbyn của đảng Lao Động đối lập không nhân nhựợng vì viễn kiến cạnh tranh.
18/01/2019(Xem: 443)
BANGKOK - Người mẫu Belarus bị bắt trong 1 “hội thảo tình dục” tại Thái Lan mà sau khai “biết bí mật về can thiệp bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ” vừa bị vương quốc tống xuất. Anastasia Vashukevich 27 tuổi và 2 người Belarus khác đã bị trả về nguyên quán 2 ngày sau khi nhận tội.
18/01/2019(Xem: 162)
PYONGYANG - Phái viên Bắc Hàn lên đường hôm Thứ Năm để đến thủ đô Washington hội đàm với ngoại trưởng Pompeo.
18/01/2019(Xem: 198)
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn
Tin công nghệ
Người dân Trung Quốc hiện đã có thể biết được ai đang vô công rồi nghề hoặc có vấn đề với tài chính ở quanh họ. "Deadbeat Map", một ứng dụng mini của WeChat, sẽ cho biết vị trí của những "lão lại", từ ngữ được nhà chức trách sử dụng để chỉ những cá nhân không thể trả nợ và bị đưa vào danh sách nợ xấu. Khi mở WeChat, người dùng có thể thấy những cá nhân mang nợ xấu nếu họ ở trong phạm vi 500 mét. Chương trình đang được thử nghiệm tại Thạch Gia Trang, thủ phủ Hà Bắc.
Tính đến tháng 01/2019, ở Mỹ, các bệnh viện cùng phối hợp và liên kết với nhau để chung tay thành lập một công ty sản xuất thuốc không lợi nhuận có tên Civica Rx. Được biết, Civica Rx được công bố vào đầu năm 2018, và từ đó đã có rất nhiều các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hứng thú với dự án. Hiện đã có hơn 250 bệnh viện đồng ý tham gia, mục tiêu của tổ chức là làm giảm giá và làm giảm cả sự khan hiếm của các thuốc generic đang có trên thị trường.
Tính đến tháng 01/2019, cuộc chiến bằng sáng chiến giữa Apple và VirnetX đã dần đi đến hồi kết sau khi Apple kháng kiện bất thành, phải chịu khoảng phạt lên đến 440 triệu USD. Trong năm 2018, Apple được lệnh phải bồi thường vì đã vi phạm các giấy phép về kết nối LTE an toàn được sử dụng trong nhiều ứng dụng iOS, bao gồm cả FaceTime.
Vì Trái Đất quay quanh trục của nó, nên các ngôi sao trông có vẻ như đang quay xung quanh một đài quan sát trên Đảo Tenerife của quần đảo Canary. Tất nhiên, các vòng cung đồng tâm đầy màu sắc được vẽ ra bởi các ngôi sao, thực ra tập trung ở Cực Bắc của Trái Đất
Microsoft ra mắt phiên bản Windows Phone cuối cùng vào năm 2017, đó là phiên bản Windows 10 Mobile 1709. Dù hệ điều hành Windows Phone đã không còn thu hút được sự quan tâm của các nhà phát triển, nhưng Microsoft vẫn đảm bảo rằng người dùng nhận được những bản cập nhật bảo mật và vá lỗi kịp thời.
ES File Explorer là một trong những ứng dụng quản lý tập tin được nhiều người sử dụng nhất trên Android với hơn 100,000,000 lượt tải về . Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, ES File Explorer đang có một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến cho các dữ liệu trong máy của người dùng có thể bị người khác lấy đi nếu cả hai đang dùng chung một kết nối mạng Internet.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Ford và Volkswagen chính thức công bố thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực xe bán tải và xe thương mại bằng việc thành lập một liên minh mới.
Sau khi CES 2019 khép lại, MWC 2019 sẽ là sự kiện được chờ đợi tiếp theo. Sự kiện diễn ra tháng 02/2019 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Xiaomi đã xác nhận có mặt, còn Sony cũng bắt đầu gửi giấy mời cho báo chí. Một công ty lớn khác cũng sẽ xuất hiện là LG, và theo một số nguồn tin từ Hàn Quốc, nhà sản xuất sẽ giới thiệu smartphone màn hình gập.
Khoảng giữa tháng 01/2019, Cơ quan chức năng Na Uy chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với dịch vụ stream nhạc chất lượng cao TIDAL vì đã giả mạo số liệu lượt nghe của 2 album Lemonade của Beyoncé và The Life of Pablo của Kanye West. Theo trang tin Dagens Næringsliv của Na Uy, có thể một số cá nhân làm việc ở TIDAL đã sử dụng 1.3 triệu tài khoản để tăng lương truy cập 2 album nói trên lên khoảng vài trăm triệu lượt nghe.
Để kiếm nguồn ngoại tệ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên sử dụng những hacker cũng như những thủ đoạn để ăn cắp tiền từ các ngân hàng cũng như các tổ chức trên toàn thế giới. Nạn nhân mới nhất của họ là Redbanc, ngân hàng có nhiệm vụ kiểm soát và hoạt động hệ thống máy rút tiền ATM tại Chile. Tất cả câu chuyện đến từ sự bất cẩn của một nhân viên duy nhất của Redbanc.
Nhiều người dùng thường hay sự dụng thử (trial) phần mềm hay dịch vụ nào đó mà quên hủy thuê bao, đến khi hết hạn mà không sử dụng tiếp vẫn bị tính phí qua thẻ. MasterCard muốn ngăn chặn điều này và đã đặt ra quy định mới cho các bên bán hàng rằng người dùng phải đồng ý thì mới được tính phí tiếp
Khoảng giữa tháng 01/2019, sau nhiều đồn đoán, BMW Series 7 phiên bản nâng cấp facelift đã chính thức được ra mắt. Thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất về ngoại hình chính là phần lưới tản nhiệt đã to và hầm hố hơn, kèm theo đó là hệ thống đèn pha với họa tiết LED quen thuộc nhưng được làm mỏng hơn.
Ai sẽ là khách hàng toàn lớn nhất của hãng hàng không United Airline? Câu trả lời chính là Apple, công ty đặt mua 50 ghế thương gia mỗi ngày để bay từ San Francisco tới Thượng Hải.
Gocka's, tên của một cabin trên núi, và một chiếc xe trượt bằng gỗ từ thế hệ trước đã đứng lặng lẽ dưới những vì sao. Hình ảnh phơi sáng duy nhất được chụp vào ngày 06/01/2019 từ Tanndalen Thụy Điển, gợi lên hình ảnh bình dị của bầu trời đêm trên núi
Khoảng giữa tháng 01/2019, Google thông báo những ứng dụng nào đòi quyền truy cập vào lịch sử cuộc gọi (call log) và SMS mà không có lý do hợp lý, hoặc những ứng dụng lén trích xuất hai loại dữ liệu trên, sẽ bị gỡ khỏi Play Store.