Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vấn Đề Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam

13/09/200400:00:00(Xem: 4917)
Các kế hoạch vận động chính trị trong Cộng Đồng Việt Nam thường có khuynh h ướng chạy theo biến động của thời thế, thay vì đi theo một kế hoạch cụ thể đã vạch sẵn. Mỗi khi chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra một tuyên bố, một nghị quyết, một sắc lệnh hay một bài báo nào đó, nhiều đoàn thể trong cộng đ ồng lại xôn xao tìm một phản ứng mà không tập trung vaò một hướng đi đã vạch sẵn, cho dầu có nhiều hiệu quả hơn.
Lấy Nghị Quyết 36 do chính quyền Việt Nam vừa mới ban hành làm thí dụ. Nghị quyết chỉ bao gồm những ý chính là vận động và sử dụng khả năng và tài nguyên của cộng đồng Việt nam tại hải ngoại, kể cả những chính sách như xâm nhập vào hàng ngũ người Việt tại hải ngoại, phổ biến các tài liệu văn hóa từ Việt nam, hay du nhập các hoạt động văn hóa ra hải ngoại. Những chính sách đó không khác gì những việc làm chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cố gắng làm từ bao nhiêu năm nay.
Pháp Lệnh về Tôn Giáo và Tín Ngưỡng được Quốc Hội Việt Nam ban hành hồi tháng 7 vừa qua cũng như vậy. Pháp lệnh này thực ra chỉ nói rằng tất cả các tôå chức, hoạt động hay nhân sự tôn giáo phải được sự chấp thuận của nhà nướ c Cộng sản Việt Nam dựa trên một tiêu chuẩn mà không bao giờ được nêu rõ hay hiễu rõ bởi những thành phần liên hệ. Đây là chính sách chung mà nhà nước Cộ ng sản Việt Nam đã thi hành từ gần 30 năm qua và pháp lệnh này không nêu ra một điều gì mới lạ hơn.
Chúng ta vẫn phải để ý đến những biến động này. Tuy nhiên chúng ta nên phân biệt được đâu là thật đâu là hư và xác định rõ hướng đi của kế hoạch vận độ ng trước khi quyết định thay đổi một kế hoạch. Điều quan trọng là chúng ta nên tập trung vào một mục tiêu đã có sẵn và không lay chuyển trừ khi sự thay đổi là cần thiết và có hiệu quả hơn.
Thực trạng về tự do tôn giáo tại Việt Nam
Thực tế về tự do tôn giáo tại Việt nam trong gần 30 năm qua không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ chỉ càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Các giáo hộ i chính thống tại Việt Nam như Giáo Hội Phật Giáo Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hầu như đã bị xóa tên tại Việt Nam. Các chức sắc của các giáo hội này hoạc là bị bắt, bị giam tại gia, bị cấm hành đạo hay trốn ra được nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo theo tín ngưỡng này hiện còn hoạt động chính thức tại Việt nam chỉ là các tổ chức tôn giáo do nhà nước Việt nam công nhận và cho phép hoạt động. Một trong nhữ ng tiêu chuẩn chính để được công nhận là không tuân theo hay thuần phục các cơ cấu tổ chức hay các vụ chức sắc thuộc các tôn giáo đả bị cấm hoạt động.
Giáo Hội Tin Lành cũng đã bị cấm hoạt động từ lâu và hiện nay đang trải qua một thời kỳ bị bách đạo rất khắc nghiệt. Chính sách bách đạo hiện nay chủ yế u nhắm vào các cộng đồng người miền cao nguyên, bao gồm những hành động cụ thể như nghiêm cấm các tín hữu nhóm họp thờ phượng, luân chuyền các sách báo tôn giáo, lập nhà thờ phượng, hay kiểm thảo để buộc phải hứa từ bỏ đạo hay không theo đạo nữa. Mục tiêu của nhà nước Cộng sản Việt Nam là không cho giáo hội này đơm hoa nở nhụy để rồi khó tiêu diệt hơn về sau này.
Trong số năm tôn giáo chính tại Việt nam, chỉ có Giáo Hội Công Giáo là tạm được coi là chính thức và được cho tồn tại. Nhưng thực ra sự tồn tại có tính cách hợp pháp này chỉ là vì nhà nước tạm nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Trên thực tế, tất cả các hoạt động của Giáo hội Công Giáo đều có thể bị chi phối bởi chính quyền Việt Nam, ví dụ như việc thụ phong linh mục, thuyên chuyển tu sĩ, tiếp nhận chủng sinh, tấn phong các chức sắc cao cấp, phát hành các bản tin Công Giáo, tổ chức các hội nghị, hay thành lập các tổ chức Công Giáo tiế n hành. Sự tồn tại của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện nay có thể là mộ t chứng cớ duy nhất để chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể tạm nói với thế giới bên ngoài là Việt Nam vẫn còn có tự do tôn giáo, mặc dầu là có giới hạn
Các vũ khí đã có sẵn
Để đối đầu với tình trạng đàn áp tôn giáo này tại Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đang có nhiều phương tiện vận động rất hữu hiệu nhưng chưa đ ược vận dụng đến đúng mức. Đa số các phương tiện này là các đạo luật hiện hành, các dự luật đang được thảo luận và sức mạnh chính trị của cộng đồng qua lá phiếu cử tri.
Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (International Religious Freedom Act) thông qua năm 1998 dựng lên một Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (U.S. International Religious Freedom Commission) nhằm theo dõi và báo cáo về tình trạng tự do tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới. Nếu xác nhận có tình trạng vi phạm tự do tôn giáo xảy ra một cách nghiêm trọng, Ủy Ban này có quyền đề nghị các quốc gia cần phải được lưu tâm và Bộ Ngoại Giao sẽ tùy nghi để nghiên cứu các biện pháp chế tài cụ thể.
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo này đã nhiều năm liên tục tường trình về chính sách vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam và đã đơn cử Việt Nam là một trong một vài quốc gia phải được đưa vào danh sách các quốc gia cần phải bị chế tài. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiểu rõ về tầm nghiêm trọng của các báo cáo này, nhưng từ nhiều năm qua vẫn chưa dám áp dụng các biệt pháp chế tài đối với Việt Nam. S ự ngần ngại của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là vì áp lực của các quyền lợi khác của Hoa Kỳ như giới thương gia hay kỷ nghệ có làm ăn với Việt Nam, nhu cầu về an ninh quốc tế trong vùng Đông Nam Á hay các chính sách chống khủng bố hay buôn bán thuốc phiện trong vùng. Trên thực tế, Hoa Kỳ có thể phản ứng mạnh đ ối với Việt Nam mà không ảnh hưởng nhiều đến các quyền lợi khác của Hoa Kỳ vì Việt Nam cần Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Việt Nam.

Cộng Đồng Việt Nam cần tập trung sức mạnh chính trị của mình để buộc Bộ Ngọ ai Giao và chính quyền Hoa Kỳ phải lưu tâm nhiều đến tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam theo qui định của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Thế Giới. Sự thành công của kế hoạch vận động này còn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng tập trung nỗ lực cũng như khả năng vận dụng sức mạnh chính trị qua lá phiếu cử tri của chúng ta.
Trong nhiều năm qua, Quốc Hội Hoa Kỳ đang vận động để thông qua các đạo luật nhân quyền cho Việt Nam, trong đó có nhiều điều khoản để đối phó với tình tr ạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam 2004 đã đượ c Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua và đang chờ được thông qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ . Nếu các dự luật này được thông qua, không những vấn đề tự do tôn giáo, mà một dây những quyền tự do căn bản khác cũng được đề cập đến ví dụ như quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do được sử dụng các phương tiện truyền tin qua lưới điện toán. Vấn đề là Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có biết sử dụng đúng mức sức mạnh chính trị của mình để vận động cho việc thông qua dự luật này hay không.
Tại California, Hạ Viện California đang thông qua Nghị Quyết AJR 58 nhằm lên án tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thượng Viện California cũng đang cứu xét Nghị Quyết SJR 72 nhằm vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam. Tòa Đại Sứ Việt Nam đã tích cực vận động chống đối việc cứu xét cả hai nghị quyết này. Cả hai nghị quyết này vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào kh ả năng vận động của các cộng đồng Việt tại khắp nơi trên tòan Tiểu Bang California.
Thực tế việc vận dụng sức mạnh chính trị qua lá phiếu cử tri
Cộng Đồng Việt Nam trong nhiều năm qua có vẻ như đã gặt hái được nhiều thành quả về sức mạnh chính trị trong việc tiến cử được một số các vị dân cử gốc Việt. Trên thực tế, các thành quả này đạt được chỉ nhờ vào sức mạnh của khoả ng một nửa sức mạnh sẵn có mà thôi.
Trong nhiều năm qua, tỉ lệ tham gia đi bầu của các cử tri vùng Orange County, một nơi mà có kế hoạch vận động ghi danh bầu cử sôi động nhất và các thành quả chính trị được coi là rõ nét nhất, không vượt quá 50%. Trong kỳ bầ u cử Sơ Bộ vào tháng 3 năm 2004 vừa qua, trong số gần 75,000 cử tri gốc Việt tại Orange County, chỉ có 27,500 người tham gia đi bầu. Trong cuộc bầu cử tổ ng quát vào hồi tháng 11 năm 2002, trong số 67,200 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 32,000, tức 47%, tham gia bỏ phiếu mà thôi. Mặc dầu trong các cuộc bầ u cử tổng quát, cử tri thường tham gia bỏ phiếu đông hơn. Nhưng đối với khối cử tri Việt Nam, cuộc bầu cử nào cũng quan trọng như nhau vì mỗi lần tham gia bỏ phiếu, chúng ta không những góp tiếng nói của chúng ta cho một ứng cử viên hay một dự luật, chúng ta còn góp phần gia tăng sức mạnh chính trị chung của cộng đồng.
Ngay trong cuộc tranh cử của cá nhân tôi vào chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Giáo D ục Học Khu Garden Grove, tôi được tổng số 18,550 phiếu và chỉ hơn đối thủ bị thất cử chỉ có 99 phiếu. Tuy nhiên, có tới khoảng 13,000, tức 47%, cử tri gố c Việt trên tổng số 27,500 cử tri trong Học Khu Garden Grove đã không đi bầu trong kỳ bầu cử đó.
Hầu hết các kế hoạch vận động chính trị của Cộng Đồng Việt Nam đều nhờ vào s ự lên tiếng của các vị dân cử từ các cấp địa phương đến liên bang. Mỗi lần chúng ta gởi đến họ một thỉnh nguyện thư hay một lá thư yêu cầu, trọng lượng của những văn kiện đó tùy thuộc rất nhiều không phải vì những lý lẽ hay sự việc nêu ra trong văn kiện, nhưng thực ra là những con số như bao nhiêu ngườ i Việt ghi danh đi bầu, tham gia đi bầu hay đóng góp bao nhiêu tiền vào quỹ tranh cử của họ. Mỗi lúc cộng đồng của mình gởi phái đoàn đến gặp họ để đệ đ ạt một vấn đề nào đó, đừng ngạc nhiên khi hiểu rằng lúc họ tay bắt mặt mừng tiếp đón mình cũng là lúc họ đang nghĩ thầm trong bụng "chỉ có không tới một nửa các anh chị đi bầu mà thôi." Cộng đồng Việt Nam chúng ta không nên tiếp tay để thực tế này tiếp tục mãi.
Kết Luận
Chúng ta cần phải có một kế hoạch vận động lâu dài và bền vững cho mỗi kế ho ạch vận động của cộng đồng chúng ta. Kế hoạch thứ nhất vẫn là tiếp tục tập trung vào các vũ khí đang có sẵn và vận động cho các dự luật đang được dự th ảo. Một kế hoạch khác đi song song là gia tăng số người ghi danh bầu cử và gia tăng tỉ lệ tham gia bầu cử trong tất cả các kỳ bầu cử sắp tới. Một khi mà con số này đã thực sự gia tăng đến mức có thể gây được sự chú ý của giới dân cử, công tác vận động của chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng, không những cho vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, mà còn cho tất cả vấn đề khác như nhân quyền tại Việt Nam, anh sinh xã hội cho người có lợi tức thấp, các chính sách về di trú hay tỵ nạn đối với người Việt Nam, phát triển kinh tế trong các khu có đông người Việt Nam, hay các chính sách giáo dục có ảnh hưở ng quan trọng đến cộng đồng di dân Việt Nam.
Cuộc vận động này cần phải được phát động đồng loạt, không những tại Orange County không, mà còn cả toàn California hay toàn thể Hoa Kỳ, thì công cuộc v ận động chung mới mong có kết quả.
[Luật Sư Nguyễn Quốc Lân hiện là Uûy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove]

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.