Hôm nay,  
Việt Báo Online

Vấn Đề Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam

13/09/200400:00:00(Xem: 4500)
Vấn Đề Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam
Các kế hoạch vận động chính trị trong Cộng Đồng Việt Nam thường có khuynh h ướng chạy theo biến động của thời thế, thay vì đi theo một kế hoạch cụ thể đã vạch sẵn. Mỗi khi chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra một tuyên bố, một nghị quyết, một sắc lệnh hay một bài báo nào đó, nhiều đoàn thể trong cộng đ ồng lại xôn xao tìm một phản ứng mà không tập trung vaò một hướng đi đã vạch sẵn, cho dầu có nhiều hiệu quả hơn.
Lấy Nghị Quyết 36 do chính quyền Việt Nam vừa mới ban hành làm thí dụ. Nghị quyết chỉ bao gồm những ý chính là vận động và sử dụng khả năng và tài nguyên của cộng đồng Việt nam tại hải ngoại, kể cả những chính sách như xâm nhập vào hàng ngũ người Việt tại hải ngoại, phổ biến các tài liệu văn hóa từ Việt nam, hay du nhập các hoạt động văn hóa ra hải ngoại. Những chính sách đó không khác gì những việc làm chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cố gắng làm từ bao nhiêu năm nay.
Pháp Lệnh về Tôn Giáo và Tín Ngưỡng được Quốc Hội Việt Nam ban hành hồi tháng 7 vừa qua cũng như vậy. Pháp lệnh này thực ra chỉ nói rằng tất cả các tôå chức, hoạt động hay nhân sự tôn giáo phải được sự chấp thuận của nhà nướ c Cộng sản Việt Nam dựa trên một tiêu chuẩn mà không bao giờ được nêu rõ hay hiễu rõ bởi những thành phần liên hệ. Đây là chính sách chung mà nhà nước Cộ ng sản Việt Nam đã thi hành từ gần 30 năm qua và pháp lệnh này không nêu ra một điều gì mới lạ hơn.
Chúng ta vẫn phải để ý đến những biến động này. Tuy nhiên chúng ta nên phân biệt được đâu là thật đâu là hư và xác định rõ hướng đi của kế hoạch vận độ ng trước khi quyết định thay đổi một kế hoạch. Điều quan trọng là chúng ta nên tập trung vào một mục tiêu đã có sẵn và không lay chuyển trừ khi sự thay đổi là cần thiết và có hiệu quả hơn.
Thực trạng về tự do tôn giáo tại Việt Nam
Thực tế về tự do tôn giáo tại Việt nam trong gần 30 năm qua không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ chỉ càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Các giáo hộ i chính thống tại Việt Nam như Giáo Hội Phật Giáo Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hầu như đã bị xóa tên tại Việt Nam. Các chức sắc của các giáo hội này hoạc là bị bắt, bị giam tại gia, bị cấm hành đạo hay trốn ra được nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo theo tín ngưỡng này hiện còn hoạt động chính thức tại Việt nam chỉ là các tổ chức tôn giáo do nhà nước Việt nam công nhận và cho phép hoạt động. Một trong nhữ ng tiêu chuẩn chính để được công nhận là không tuân theo hay thuần phục các cơ cấu tổ chức hay các vụ chức sắc thuộc các tôn giáo đả bị cấm hoạt động.
Giáo Hội Tin Lành cũng đã bị cấm hoạt động từ lâu và hiện nay đang trải qua một thời kỳ bị bách đạo rất khắc nghiệt. Chính sách bách đạo hiện nay chủ yế u nhắm vào các cộng đồng người miền cao nguyên, bao gồm những hành động cụ thể như nghiêm cấm các tín hữu nhóm họp thờ phượng, luân chuyền các sách báo tôn giáo, lập nhà thờ phượng, hay kiểm thảo để buộc phải hứa từ bỏ đạo hay không theo đạo nữa. Mục tiêu của nhà nước Cộng sản Việt Nam là không cho giáo hội này đơm hoa nở nhụy để rồi khó tiêu diệt hơn về sau này.
Trong số năm tôn giáo chính tại Việt nam, chỉ có Giáo Hội Công Giáo là tạm được coi là chính thức và được cho tồn tại. Nhưng thực ra sự tồn tại có tính cách hợp pháp này chỉ là vì nhà nước tạm nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Trên thực tế, tất cả các hoạt động của Giáo hội Công Giáo đều có thể bị chi phối bởi chính quyền Việt Nam, ví dụ như việc thụ phong linh mục, thuyên chuyển tu sĩ, tiếp nhận chủng sinh, tấn phong các chức sắc cao cấp, phát hành các bản tin Công Giáo, tổ chức các hội nghị, hay thành lập các tổ chức Công Giáo tiế n hành. Sự tồn tại của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện nay có thể là mộ t chứng cớ duy nhất để chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể tạm nói với thế giới bên ngoài là Việt Nam vẫn còn có tự do tôn giáo, mặc dầu là có giới hạn
Các vũ khí đã có sẵn
Để đối đầu với tình trạng đàn áp tôn giáo này tại Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đang có nhiều phương tiện vận động rất hữu hiệu nhưng chưa đ ược vận dụng đến đúng mức. Đa số các phương tiện này là các đạo luật hiện hành, các dự luật đang được thảo luận và sức mạnh chính trị của cộng đồng qua lá phiếu cử tri.
Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (International Religious Freedom Act) thông qua năm 1998 dựng lên một Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (U.S. International Religious Freedom Commission) nhằm theo dõi và báo cáo về tình trạng tự do tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới. Nếu xác nhận có tình trạng vi phạm tự do tôn giáo xảy ra một cách nghiêm trọng, Ủy Ban này có quyền đề nghị các quốc gia cần phải được lưu tâm và Bộ Ngoại Giao sẽ tùy nghi để nghiên cứu các biện pháp chế tài cụ thể.
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo này đã nhiều năm liên tục tường trình về chính sách vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam và đã đơn cử Việt Nam là một trong một vài quốc gia phải được đưa vào danh sách các quốc gia cần phải bị chế tài. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hiểu rõ về tầm nghiêm trọng của các báo cáo này, nhưng từ nhiều năm qua vẫn chưa dám áp dụng các biệt pháp chế tài đối với Việt Nam. S ự ngần ngại của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là vì áp lực của các quyền lợi khác của Hoa Kỳ như giới thương gia hay kỷ nghệ có làm ăn với Việt Nam, nhu cầu về an ninh quốc tế trong vùng Đông Nam Á hay các chính sách chống khủng bố hay buôn bán thuốc phiện trong vùng. Trên thực tế, Hoa Kỳ có thể phản ứng mạnh đ ối với Việt Nam mà không ảnh hưởng nhiều đến các quyền lợi khác của Hoa Kỳ vì Việt Nam cần Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Việt Nam.
Cộng Đồng Việt Nam cần tập trung sức mạnh chính trị của mình để buộc Bộ Ngọ ai Giao và chính quyền Hoa Kỳ phải lưu tâm nhiều đến tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam theo qui định của Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Thế Giới. Sự thành công của kế hoạch vận động này còn tùy thuộc rất nhiều vào khả năng tập trung nỗ lực cũng như khả năng vận dụng sức mạnh chính trị qua lá phiếu cử tri của chúng ta.
Trong nhiều năm qua, Quốc Hội Hoa Kỳ đang vận động để thông qua các đạo luật nhân quyền cho Việt Nam, trong đó có nhiều điều khoản để đối phó với tình tr ạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam 2004 đã đượ c Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua và đang chờ được thông qua tại Thượng Viện Hoa Kỳ . Nếu các dự luật này được thông qua, không những vấn đề tự do tôn giáo, mà một dây những quyền tự do căn bản khác cũng được đề cập đến ví dụ như quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do được sử dụng các phương tiện truyền tin qua lưới điện toán. Vấn đề là Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ có biết sử dụng đúng mức sức mạnh chính trị của mình để vận động cho việc thông qua dự luật này hay không.
Tại California, Hạ Viện California đang thông qua Nghị Quyết AJR 58 nhằm lên án tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thượng Viện California cũng đang cứu xét Nghị Quyết SJR 72 nhằm vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam. Tòa Đại Sứ Việt Nam đã tích cực vận động chống đối việc cứu xét cả hai nghị quyết này. Cả hai nghị quyết này vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào kh ả năng vận động của các cộng đồng Việt tại khắp nơi trên tòan Tiểu Bang California.
Thực tế việc vận dụng sức mạnh chính trị qua lá phiếu cử tri
Cộng Đồng Việt Nam trong nhiều năm qua có vẻ như đã gặt hái được nhiều thành quả về sức mạnh chính trị trong việc tiến cử được một số các vị dân cử gốc Việt. Trên thực tế, các thành quả này đạt được chỉ nhờ vào sức mạnh của khoả ng một nửa sức mạnh sẵn có mà thôi.
Trong nhiều năm qua, tỉ lệ tham gia đi bầu của các cử tri vùng Orange County, một nơi mà có kế hoạch vận động ghi danh bầu cử sôi động nhất và các thành quả chính trị được coi là rõ nét nhất, không vượt quá 50%. Trong kỳ bầ u cử Sơ Bộ vào tháng 3 năm 2004 vừa qua, trong số gần 75,000 cử tri gốc Việt tại Orange County, chỉ có 27,500 người tham gia đi bầu. Trong cuộc bầu cử tổ ng quát vào hồi tháng 11 năm 2002, trong số 67,200 cử tri gốc Việt, chỉ có khoảng 32,000, tức 47%, tham gia bỏ phiếu mà thôi. Mặc dầu trong các cuộc bầ u cử tổng quát, cử tri thường tham gia bỏ phiếu đông hơn. Nhưng đối với khối cử tri Việt Nam, cuộc bầu cử nào cũng quan trọng như nhau vì mỗi lần tham gia bỏ phiếu, chúng ta không những góp tiếng nói của chúng ta cho một ứng cử viên hay một dự luật, chúng ta còn góp phần gia tăng sức mạnh chính trị chung của cộng đồng.
Ngay trong cuộc tranh cử của cá nhân tôi vào chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Giáo D ục Học Khu Garden Grove, tôi được tổng số 18,550 phiếu và chỉ hơn đối thủ bị thất cử chỉ có 99 phiếu. Tuy nhiên, có tới khoảng 13,000, tức 47%, cử tri gố c Việt trên tổng số 27,500 cử tri trong Học Khu Garden Grove đã không đi bầu trong kỳ bầu cử đó.
Hầu hết các kế hoạch vận động chính trị của Cộng Đồng Việt Nam đều nhờ vào s ự lên tiếng của các vị dân cử từ các cấp địa phương đến liên bang. Mỗi lần chúng ta gởi đến họ một thỉnh nguyện thư hay một lá thư yêu cầu, trọng lượng của những văn kiện đó tùy thuộc rất nhiều không phải vì những lý lẽ hay sự việc nêu ra trong văn kiện, nhưng thực ra là những con số như bao nhiêu ngườ i Việt ghi danh đi bầu, tham gia đi bầu hay đóng góp bao nhiêu tiền vào quỹ tranh cử của họ. Mỗi lúc cộng đồng của mình gởi phái đoàn đến gặp họ để đệ đ ạt một vấn đề nào đó, đừng ngạc nhiên khi hiểu rằng lúc họ tay bắt mặt mừng tiếp đón mình cũng là lúc họ đang nghĩ thầm trong bụng "chỉ có không tới một nửa các anh chị đi bầu mà thôi." Cộng đồng Việt Nam chúng ta không nên tiếp tay để thực tế này tiếp tục mãi.
Kết Luận
Chúng ta cần phải có một kế hoạch vận động lâu dài và bền vững cho mỗi kế ho ạch vận động của cộng đồng chúng ta. Kế hoạch thứ nhất vẫn là tiếp tục tập trung vào các vũ khí đang có sẵn và vận động cho các dự luật đang được dự th ảo. Một kế hoạch khác đi song song là gia tăng số người ghi danh bầu cử và gia tăng tỉ lệ tham gia bầu cử trong tất cả các kỳ bầu cử sắp tới. Một khi mà con số này đã thực sự gia tăng đến mức có thể gây được sự chú ý của giới dân cử, công tác vận động của chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng, không những cho vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, mà còn cho tất cả vấn đề khác như nhân quyền tại Việt Nam, anh sinh xã hội cho người có lợi tức thấp, các chính sách về di trú hay tỵ nạn đối với người Việt Nam, phát triển kinh tế trong các khu có đông người Việt Nam, hay các chính sách giáo dục có ảnh hưở ng quan trọng đến cộng đồng di dân Việt Nam.
Cuộc vận động này cần phải được phát động đồng loạt, không những tại Orange County không, mà còn cả toàn California hay toàn thể Hoa Kỳ, thì công cuộc v ận động chung mới mong có kết quả.
[Luật Sư Nguyễn Quốc Lân hiện là Uûy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove]

22/04/2019(Xem: 195)
Cũng là thuyền nhân, từng đi ghe vượt biển đến Mã Lai cuối năm 1978, ở trại tị nạn Kota Baru, trải qua những nỗi buồn vượt biển tị nạn, tôi cảm nhận hồn thơ đó và ôm đàn lẩm nhẩm cố gắng tạo nên một ca khúc
21/04/2019(Xem: 363)
hôm 15-4, đại diện Nhật Bản, Toshimitsu Montego, bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật, chỉ muốn một Hiêp định Thương mại hướng tới hàng hóa. Trong khi đó đai diện thương mai Mỹ, Robert Lighthizer, muốn cuộc đàm phán mở rộng thêm một số vấn đề bao quát hơn gồm có hàng hóa
21/04/2019(Xem: 208)
Thông thường phản ứng đối với một hành động sẽ tránh được tính cách nông nổi, bộp chộp, chủ quan, hoặc thiếu bình tĩnh, nếu giữa hành động và phản ứng ấy có một quãng thời gian trống. Phản ứng có thể là một hành động chống lại, hay chỉ là một thế đứng, một nhận định, một góc nhìn
21/04/2019(Xem: 369)
Vì yêu âm nhạc họ vẫn miệt mài sáng tác, chau chuốt những hình nốt âm thanh giai điệu đến cuối đời vì nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật đó đã nói được tâm tình của người dân và hồn dân tộc cũng giống như Dân Nhạc ba miền đều nói được tâm tình người dân và hồn dân tộc góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc
21/04/2019(Xem: 629)
Bởi họ đã chiến đấu để bảo vệ khát vọng của dân tộc trong suốt thể kỷ 20: một nền dân chủ, tự do đúng nghĩa... Lịch sử Đảng Cộng sản, kể từ khi cướp công lao “Tuyên cáo Việt nam Độc lập” của vua Bảo Đại (ngày 11/3/1945) , là lịch sử của sự lừa đảo và dối trá.
21/04/2019(Xem: 903)
Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa. (Hoàng Ngọc Tuấn) - Nếu không có cái tên Hoàng Ngọc Tuấn và những trang truyện ngắn đầy những chất thơ nói về tình yêu, hẳn là tuổi trẻ chúng tôi 40 năm trước chỉ có một thời để chết và một thời để nhớ mãi khôn nguôi.
21/04/2019(Xem: 1767)
Tôi nhận được bài viết có tựa đề “Thượng nghị sỹ Mỹ kể về cái hôn bất ngờ ở Việt Nam và câu chuyện khiến Tổng thống Bush rơi nước mắt” do một người bạn trẻ ở Houston, Texas chuyển lại kèm theo lời nhắn dễ mến của cô: Câu chuyện cảm động quá chú ơi!
21/04/2019(Xem: 915)
Sinh hoạt diễn ra tại Trung Tâm Đa Văn Hóa, thành phố Falls Church, Virginia vào trưa thứ bảy 13 tháng tư năm 2019 với chủ đề “Làm sao để tạo được sức mạnh đấu tranh”.
21/04/2019(Xem: 714)
Chế độ Cộng Sản tiêu tùng. “Thời bao cấp” của nền kinh tế quốc doanh đưa Cộng Sản Việt Nam đến chỗ kiệt quệ. Để được sống còn, đảng CSVN buộc phải mở cửa hội nhập vào kinh tế thế giới
21/04/2019(Xem: 406)
Tại sao ngày 22.4.2016 Nguyễn Phú Trọng lại vẫn đủng đỉnh tới thăm Ban giám đốc Formosa, giữa lúc hàng triệu nhân dân là nạn nhân do thảm họa cá chết hoàng loạt từ đầu tháng 4.16?
21/04/2019(Xem: 396)
Khoai lang thường trồng bằng các đoạn dây. Có nhiều giống khác nhau: nhóm giống củ thịt mềm, nhiều nước, màu trắng hay vàng da cam. Ta có khoai vĩ, khoai điệp ở Quảng Nam (Trà Đoã), khoai mật Dalat, khoai ngọc nữ (vỏ tím nhạt)
21/04/2019(Xem: 314)
Đó là nan đề... ô nhiễm môi trường. Báo Tuổi Trẻ kể về một cuộc triển lãm mời gọi cứu môi trường: Choáng ngợp với... bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm. Triển lãm ảnh ‘Cảm nhận không khí’ khai mạc sẽ mở cửa tự do cho khách tham quan từ 17 đến 28-4
21/04/2019(Xem: 323)
TAIPEI, Đài Loan -- Dân Việt Nam rủ nhau sang du lịch ở Đài Loan... Bản tin RTI kể: Philippines và Việt Nam là 2 nước Đông Nam Á có lượng du khách đến Đài Loan nhiều nhất năm 2018.
21/04/2019(Xem: 248)
SEOUL, Nam Hàn -- Bắc Hàn liên tục làm khó người anh em Nam Hàn... Bản tin KBS kể: Cuộc họp Giám đốc Văn phòng liên lạc liên Triều tiếp tục bị gián đoạn... Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Hàn Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu
21/04/2019(Xem: 302)
TEHRAN - Ngân hàng trung ương Iran (CBI) đề nghị phát hành tiền mới “toman” trong 1 chương trình cải tổ tiền tệ rộng lớn.
Tin công nghệ
Theo hình ảnh do hệ thống camera bãi xe ghi lại, khói trắng bất ngờ bốc lên từ nắp ca-pô chiếc Tesla Model S màu trắng. Sau đó xe phát nổ và bốc cháy, làm hư hỏng những chiếc xe xung quanh. Vụ việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 21/04/2019.
Động vật ăn cỏ sẽ chỉ ăn cỏ để sinh tồn, cũng như động vật ăn thịt chỉ ăn thịt. Tuy nhiên, thực tế có những trường hợp những con vật đáng yêu ăn cỏ vẫn ăn thịt, không phải vì không có gì ăn mà rất có thể vì chúng đang thiếu một chất gì đó.
Khoảng giữa tháng 04/2019, sau vụ cháy làm tan nát cả phần mái của Nhà thờ Đức Bà ở Paris, đã có hơn 1 tỷ USD được quyên góp để giúp phục dựng lại kiến trúc mang tính lịch sử của cả nhân loại. Tuy nhiên, lại phát sinh có 1 vấn đề khác đó là nếu muốn phục dựng đúng y phiên bản cũ, nước Pháp đang không có các cây đủ lớn để làm nguyên liệu.
"Khủng hoảng" không phải là một từ được sử dụng trong những tình huống nhẹ nhàng và các quan chức y tế công cộng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, khi xem xét về diễn biến của bệnh sởi năm 2019, các giám đốc của cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đều phải dùng đến từ “khủng hoảng”.
Khi vào tù, đa số tù nhân sẽ tham gia vào các chương trình cải tạo riêng, thông thường sẽ là các hoạt động đào tạo nghề nghiệp liên quan tới thể chất. Nhưng ở Phần Lan, các tù nhân đang tham gia những khóa đào tạo đặc biệt: họ đang giúp huấn luyện thuật toán trí tuệ nhân tạo cho một startup trong nước
Samsung ghi nhận có những báo cáo về màn hình của những chiếc Galaxy Fold mà hãng gửi cho các bên truyền thông để đánh giá. Không chỉ một bên mà nhiều bên đã phàn nàn về màn hình của máy gặp vấn đề, liên quan tới mặt kính và lớp hiển thị. Samsung chỉ cho biết đang điều tra những máy bị hỏng đó để tìm nguyên nhân chứ chưa tiết lộ thêm các thông tin cụ thể.
Một cuộc điều tra của AP năm 2018 cho thấy các ứng dụng của Google như Maps trên Android cho phép Google liên tục thu thập vĩ độ và kinh độ chính xác của người dùng.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook chính thức thừa nhận rằng hãng lưu trữ mật mã của hàng triệu người dùng Instagram dưới dạng ký tự thuần túy, khiến chúng dễ dàng bị lộ với những nhân viên có thẩm quyền truy cập vào hệ thống nội bộ nhất định.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Emtek, đơn vị phát hành nội dung từ Indonesia cho biết sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người dùng BBM, nền tảng tin nhắn rất nổi tiếng cho người dùng máy BlackBerry từ ngày 31/05/2019 tới. Hồi năm 2016, Emtek có được giấy phép khai thác nền tảng BBM cho khách hàng cá nhân trong khi mảng doanh nghiệp của BBM vẫn do BlackBerry quản lý.
Bộ nhóm nổi tiếng ở phía bắc vào mùa xuân, với tên gọi Leo Triplet, ba thiên hà tráng lệ tập hợp trong một cảnh nhìn.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Facebook xác nhận đang phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói của riêng hãng, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Assistant, Amazon Alexa và Siri của Apple.
Khoảng giữa tháng 04/2019, chỉ hơn một ngày sau khi thảm họa ập đến với ngôi Nhà thờ hơn 850 tuổi, mọi người đã quyên góp được gần 1 tỷ USD, bao gồm từ cả những tín đồ bình thường cho tới các nhà tài phiệt từ khắp nơi trên thế giới nhằm khôi phục Nhà Thờ Đức Bà. Tổng thống Pháp đề ra thời hạn 5 năm để có thể mang công trình kiến trúc lịch sử trở lại với nước Pháp và cả thế giới
Vishwanath Akuthota, người sinh viên bị bắt, hiện phải đối mặt với án tù 10 năm, cộng thêm 3 năm quản thúc sau khi được thả và phải bồi thường số tiền lên tới 250,000 USD. Akuthota bị bắt vào ngày 22/02/2019 tại Bắc Carolina, 2 tuần sau khi liên tiếp lắp USB sát thủ vào 66 máy tính của trường Saint Rose ở những địa điểm xung quanh khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 04/2019, công ty giải khát PepsiCo đã đàm phán với một startup không gian của Nga, để có cơ hội trình chiếu logo của hãng lên bầu trời đêm bằng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.
Ông Nightingale không phải người đầu tiên trong Firefox đứng ra tố cáo. Tháng 07/2018, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, ông Chris Peterson, đã cáo buộc Google cố tình làm chậm YouTube trên Firefox. Ông tiết lộ rằng cả Firefox và Edge đều gặp phải tình trạng sụt giảm hiệu năng so với Chrome khi tải nội dung YouTube. Để làm được điều này, Google đã chuyển sang sử dụng một thư viện JavaScript dành cho YouTube mà họ biết nó không hỗ trợ YouTube.