Hôm nay,  
Việt Báo Online

Hòa Thượng Thích Quảng Độ: Tự Do Đi Lại, Tự Do Văn Hóa

20/02/200600:00:00(Xem: 5081)
Hòa Thượng Thích Quảng Độ: Tự Do Đi Lại, Tự Do Văn Hóa
- LGT: Ông Lê Minh Nguyên hiện là Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có bài viết tố cáo chế độ CSVN vi phạm nhân quyền trắng trợn khi bắt bớ, đàn áp các hòa thượng và Phật Tử như sau.

Theo Thông Cáo Báo Chí ngày 16 và 17 tháng 2, 2006 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thì ngày Thứ Năm 16/2/2006, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng với Hòa thượng Đức Chơn, Thượng tọa Viên Định, Thượng tọa Không Tánh, Thượng tọa Thiện Minh, Thượng tọa Chơn Tâm và một số vị thị giả dự tính lấy chuyến xe hỏa lúc 7:00PM ở ga xe lửa Hòa Hưng đi Bình Định, đến Tu viện Nguyên Thiều để vấn an và chúc thọ đức Tăng thống Thích Huyền Quang vào dịp đầu năm Bính Tuất, 2006. Đó là truyền thống, phong tục tập quán của văn hóa Việt Nam nói chung và Phật giáo nói riêng trong việc chúc thọ, bái tuế các vị trưởng thượng trong diệp Xuân về.

Nhưng khi phái đoàn đến ga vào lúc 5:30PM thì có khỏang 100 công an đến bao vây, hành hung, xô xát phái đoàn Phật giáo và bắt Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hay tin, 40 Tăng sĩ chùa Giác Hoa liền đến nhà ga tọa kháng để phản đối. Chuyến tàu khởi hành lúc 7:00PM và không một ai trong phái đoàn được ra đi dù đã mua vé sẵn từ trước.

Theo lời HT Quảng Độ, công an dùng chính sách cách ly từng người một, không cho đi chung với nhau. Các vị khác họ tách riêng và gom vào một chỗ, còn HT Quảng Độ thì họ cho 4 công an khênh đưa vào một phòng gọi là Phòng An ninh của nhà ga. Ông bị bất tỉnh một thời gian, khi tỉnh lại, ông hỏi lý do bị bắt và được công an cho biết là không phải bắt mà vì có sự lộn vé và đưa ông vào phòng để thay đổi. Sau khi không còn xe hỏa để đi, họ lại dùng 4 công an khênh ông lên xe để đưa về Thanh Minh Thiền Viện.

Qua sự việc này ta thấy ý đồ của Cộng Sản Việt Nam là ngăn chận không cho Thầy Qủang Độ đi Bình Định để vấn an và chúc thọ Thầy Huyền Quang, theo truyền thống của văn hóa Việt Nam và Phật Giáo. Bài viết này muốn nhìn vấn đề trên căn bản của Hiến Pháp CSVN, Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN và Công Pháp Quốc Tế qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hai Công Ước về Quyền Dân Sự Và Chính Trị và Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa. Hai quyền được khảo sát ở đây là quyền tự do đi lại và quyền tự do văn hóa.

Về quyền tự do đi lại, Hiến Pháp của CSVN, điều 68 nói rằng “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước”, và điều 71 nói rằng “công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm…Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Vào tháng 8/2005, CSVN công bố Sách Trắng Nhân Quyền mà ở Chương Hai nói về Những Thành Tựu Của Việt Nam Trong Việc Thực Hiện Và Thúc Đẩy Quyền Con Người, nơi phần (I)(7) về Bảo Đảm Quyền Tự Do Đi Lại Và Cư Trú, CSVN khẳng định là “Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền tự do đi lại và tự do cư trú của công dân. Hiến pháp Việt Nam đã khẳng định: công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước… Việc đi lại và lựa chọn nơi cư trú do mỗi cá nhân quyết định phù hợp với nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh của họ…Các thủ tục hành chính gây phiền hà cho việc đi lại, cư trú của công dân đều bị bãi bỏ.”

Trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Điều 13, Khỏan 1 nói rằng “Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia”, cũng như trong Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị, Điều 12, Khỏan 1 nói rằng “Những người cư trú hợp pháp trong lãnh thổ một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong lãnh thổ”.

Về quyền tự do văn hóa, ta thấy trong hiến Pháp CSVN, điều 30 nói rằng “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam…”, và điều 31 nói rằng “Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình có văn hóa…”

Trong Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN mà ở Chương Hai nói về Những Thành Tựu Của Việt Nam Trong Việc Thực Hiện Và Thúc Đẩy Quyền Con Người, nơi phần (II)(2) về Bảo Đảm Các Quyền Về Xã Hội, CSVN khẳng định là “…tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn đến truyền thống văn hóa dân tộc… Các lễ hội, sinh họat văn hóa truyền thống cũng được khôi phục ở nhiều nơi trong cả nước, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú hơn của nhân dân, vừa là cách để cũng cố truyền thống văn hóa, lòng tự tôn dân tộc.”

Trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Điều 27, nói rằng “(1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy, (2) Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình”. Cũng như trong Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa, Điều 15 (1)(a) nói rằng “Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận quyền của mọi người: Được tham gia vào đời sống văn hoá;”

CSVN năm 1982 đã ký các văn bản của Công Pháp Quốc Tế cam kết tôn trọng và thực hiện các điều khỏan của luật quốc tế này mà trong đó chính yếu là 26 nhân quyền căn bản của mọi người dân như quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền không bị làm nô lệ, quyền tự do thân thể, quyền được xét xử công bằng, quyền được tòa án bảo vệ, quyền được luật pháp bảo vệ, quyền có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật, quyền riêng tư, quyền tự do đi lại và cư trú, quyền tị nạn, quyền có quốc tịch, quyền kết hôn và lập gia đình, quyền sỡ hữu, quyền làm việc, quyền tự do nghiệp đòan và quyền đình công, quyền an sinh xã hội, quyền bảo vệ gia đình, quyền có đời sống khả quan, quyền y tế, quyền giáo dục, quyền văn hóa, quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo, quyền tự do tư tưởng và phát biểu quan điểm, quyền tự do hội họp và lập hội, quyền tham gia chính quyền. Ngòai ra, Hiến Pháp và Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN còn tuyên bố tôn trọng các nhân quyền này. Như vậy thì việc CSVN ngăn chận sự đi lại của HT Quảng Độ là đúng hay sai" Có mâu thuẩn với sự cam kết và lời nói của họ hay không"

Việt Nam đã mở cửa giao thiệp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, đã bình thường hóa các quan hệ ngọai giao với Hoa Kỳ, sắp trở thành hội viên của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO).

Do đó, chính quyền CSVN cần phải cư xử với dân chúng của mình theo tập tục của các xã hội dân chủ văn minh, biết tôn trọng nhân quyền để năng lực của dân tộc được phát huy. Trong việc bắt giữ và làm khó dễ HT Quảng Độ, CSVN đã vi phạm trầm trọng quyền tự do đi lại và tự do văn hóa của ông và của phái đòan do ông hướng dẫn. Bài viết này đòi hỏi chính quyền CSVN phải tôn trọng các quyền tự do này của ông và của mỗi một người dân trong đất nước.

24/04/2019(Xem: 105)
khoảng 30 tác phẩm -- Fourth Element Gallery. 210 N. Broadway, Santa Ana CA 92701 Khai mạc triển lãm: Thứ Bảy ngày 4 tháng Năm, 2019. Từ 7giờ chiều -10 giờ tối.
24/04/2019(Xem: 112)
chiều ngày Thứ Ba 30/4/2019 từ 17:00 giờ đến 21:00 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Vietnam War Memorial: 14180 All American Way, Westminster, CA 92683
24/04/2019(Xem: 460)
Vợ chồng Nguyễn Trung Tôn chào đời không đúng chỗ, và cũng không đúng lúc (wrong time and wrong place) nên gặp phải lắm nỗi gian truân. Ông bà Lữ Phương sinh sống tại miền Nam (vào một thời điểm khác) nên cuộc sống của họ cũng hoàn toàn khác, êm thắm và khoẻ khoắn hơn nhiều.
24/04/2019(Xem: 479)
Vào ngày 30-4-1975, từ tờ mờ sáng tại các nơi chung quanh Sài Gòn và Biên Hòa, một số đơn vị VNCH: Sư đoàn 5 Bộ binh, Sư đoàn 18 Bộ binh, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, các đơn vị Dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân...
24/04/2019(Xem: 496)
Trần tấn Đạt – bạn bè thường gọi Đạt ròm, ốm quá - và tôi là đôi bạn chí thân từ năm lớp 7 đến lớp 9. Chúng tôi cùng học ở trường Trung học Phong Châu gần cầu Cá lóc, châu thành Bến Tre. Đi đâu cũng có cặp, trong lớp thường gọi là cặp bài trùng
23/04/2019(Xem: 427)
Khuya dậy nghe tiếng dế gáy đâu đó ở vườn sau. Trăng hạ huyền mảnh khảnh phương tây. Bầu trời không mây, trong vắt, như tấm gương ảnh hiện một góc sáng, loang dần lên từ phương đông.
23/04/2019(Xem: 480)
Văn hào Nga Leo Tolstoy - Lev Nikolayevich Tolstoy (1828 –1910) là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất thế giới từ thế kỷ XIX cho đến nay.
23/04/2019(Xem: 1329)
Kính thưa quý vị, sau khi phổ biến bài viết “Sao Không ‘Bế’ Người Bạn Đồng Minh” (https://vietbao.com/a293229/sao-khong-be-nguoi-ban-dong-minh-) đồng thời kèm theo tấm hình của một người Thương Phế Binh VNCH
23/04/2019(Xem: 602)
Cuộc chiến Việt Nam đã xem như chấm dứt được bốn mươi năm nhưng vẫn còn để lại những “Hội Chứng Việt Nam” trong lòng tất cả con dân nước Việt.
23/04/2019(Xem: 337)
Đất đi liền với con người nên ca dao, tục ngữ, thi văn cũng nhan nhãn nhiều câu có chữ đất: đất thiêng, thần đất, thổ thần, thổ nghi, phong thổ, địa linh nhân kiệt v.v... Trong Phật học thì đất là một phần trong Tứ Đại: đất, nước, gió, lửa. Trong kinh Phật cũng có một kinh gọi là kinh Địa Tạng
23/04/2019(Xem: 403)
Thành phần: Tổng cộng 60 người gồm các giáo sư của 20 trường đại học và các thành viên quan tâm tham dự hội thảo về 22 đề tài qua chủ đề Việt Nam Hóa chiến tranh.
23/04/2019(Xem: 358)
Ông Châu Bá Lư viết nhiều bài văn dạy con cháu rất chí lý và dễ hiểu, đại khái về cách ăn ở đời và những điều trung hiếu.
23/04/2019(Xem: 800)
Từ những năm 2015 và 2016, các cơ quan an ninh và tình báo Hoa Kỳ dưới thời T. T. Obama đã biết rõ các âm mưu của Nga muốn phá hoại định chế dân chủ của Hoa Kỳ.
22/04/2019(Xem: 678)
Khối Nhân Quyền Cho Việt Nam sẽ là tiếng nói chung chống lại sự lạm dụng liên tục các quyền cơ bản của con người và tự do tôn giáo của Cộng Sản Việt Nam. Tất cả các thành viên của Khối này sẽ cùng nhau làm việc và kết hợp với các nhà hoạt động trong và ngoài Việt Nam.
22/04/2019(Xem: 506)
các em Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang đang nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ khai mạc cho buổi tưởng niệm và hội thảo Tháng Tư Đen do Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ tổ chức vào trưa ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, 2019
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 04/2019, startup Phase Science International đã phát triển một phương pháp mới để chuẩn bị mẫu thử cho sinh thiết lỏng, một công cụ sàng lọc chẩn đoán có khả năng phát hiện tế bào ung thư hoặc các đoạn DNA của chúng trong chất lỏng như máu và nước tiểu
Khoảng cuối tháng 04/2019, Google đã ra mắt Chrome 74 cho Windows, Mac, Linux, Chrome OS và Android, trong đó tính năng đáng chú ý nhất là hỗ trợ chế độ nền tối Dark Mode cho Windows.
Nghe có vẻ là một đặc ân khi những con khỉ được nâng cấp trí tuệ, nhưng nghiên cứu mới thực sự gây ra những vấn đề về đạo đức khoa học. Gen MCPH1 được cấy vào những con khỉ có thể làm khó cho số phận và chính sự tồn tại của nó. Câu hỏi được đặt ra là: Với một bộ não mang trí thông minh của con người, nó có chịu sống trong hình hài một con khỉ hay không?
Sự xuất hiện nhiều chân đối xứng của Tinh vân Cua Trời Nam (Southern Crab Nebula) hoàn toàn đặc biệt.
Tăng tốc độ sửa chữa là một động thái tốt của Apple. Dù vậy, vẫn còn nhiều người dùng trì hoãn việc nâng cấp MacBook cho tới khi Apple ra mắt một công nghệ bàn phím mới không có bất cứ vấn đề nào.
Theo hồ sơ vụ kiện, thám tử John Reinhold của NYPD là người đầu tiên nhận ra Bah khác hẳn với nghi phạm trong video được camera giám sát ghi lại tại một Apple Store bị cướp. Sau đó, vị thám tử cho rằng các công nghệ an ninh của Apple đã xác định nghi phạm của vụ cướp dựa trên phần mềm nhận dạng gương mặt.
Khoảng cuối tháng 04/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo tiếp tục đưa ra các dự đoán về các model iPhone ra mắt vào năm 2020. Theo đó, thế hệ iPhone mới sẽ hỗ trợ mạng 5G, với Qualcomm nhiều khả năng sẽ là hãng cung ứng modem 5G cho các thiết bị của Apple sau khi hai công ty đã dàn xếp ổn thỏa vụ kiện tụng pháp lý kéo dài suốt thời gian qua.
Khoảng cuối tháng 04/2019, Samsung chính thức thông báo sẽ hoãn thời gian bán chiếc Galaxy Fold để giải quyết vấn đề màn hình dễ bị hỏng mà một số reviewer đã phản ánh. Theo Samsung, có vẻ như nguyên nhân xuất phát từ khu vực trên và dưới của bản lề, và hãng sẽ củng cố độ chắc chắn của màn hình cũng như chỉnh lại tem hướng dẫn để người dùng không bóc lớp bảo vệ quan trọng nằm trên màn hình. Ban đầu, thời gian bán Galaxy Fold được dự kiến là trong tháng 04/2019, còn trong bối cảnh hiện nay, Samsung chỉ cho biết sẽ công bố thời gian bán mới trong “vài tuần tiếp theo”.
Khoảng cuối tháng 04/2019, một sinh viên ở New York đã đệ đơn kiện Apple, yêu cầu khoản tiền bồi thường lên tới 1 tỷ USD. Sinh viên cáo buộc phần mềm nhận dạng gương mặt của Apple đã nhận dạng sai, khiến anh dính líu tới một loạt vụ trộm tại các cửa hàng Apple Store trước đó
Khoảng cuối tháng 04/2019, công ty nghiên cứu xe tự lái Uber Advanced Technologies Group (Uber ATG) đang đạt được thỏa thuận nhận khoảng đầu tư có tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Trong đó, 667 triệu USD đến từ Toyota cùng nhà sản xuất linh kiện xe hơi Denso, còn Quỹ đầu tư Softbank góp số tiền 337 triệu USD.
Tính đến tháng 04/2019, mạng xã hội và truyền thông chính thống các nước đang hết sức nỗ lực để loại bỏ sự tồn tại tin giả, nhưng không có nhiều hiệu quả. Các bản tin giả thường nhắm vào cảm xúc nên có thể đạt độ lan tỏa rất nhanh trong thời gian ngắn, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng trở thành nạn nhân mà không hay. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh được các tin tức loại này?
Đêm nay là đỉnh điểm của mưa sao băng Lyrid khiêm tốn, với một vài thiên thạch mỗi giờ có thể nhìn thấy từ các vị trí tối với bầu trời quang đãng.
Chi tiền trên nền tảng đám mây của Apple phản ánh quyết tâm của công ty trong việc cấp các dịch vụ trực tuyến như iCloud một cách nhanh chóng và đáng tin cậy, ngay cả khi phải phụ thuộc vào đối thủ để làm điều đó.
Khoảng giữa tháng 04/2019, Cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã cáo buộc Huawei về việc tập đoàn công nghệ đồng ý nhận tài trợ từ Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương (CNSC), Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân và một nhánh thứ 3 của Mạng lưới Tình báo Trung Quốc
Trong một tài liệu nộp cho Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (National Highway Traffic Safety Administration), BMW đã giải thích về một lỗi có thể khiến cho hơi ẩm xâm nhập vào bộ làm nóng cho van thông khí các-te (Positive Crankcase Ventilation) trên xe, khiến cho các thành phần làm từ nhựa có thể bị hao mòn và xuống cấp theo thời gian. Trong tình huống xấu nhất, hỏng hóc sau đó có thể dẫn đến hiện tượng chập điện dẫn đến cháy nổ ngay khi động cơ của xe không hoạt động