Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hòa Thượng Thích Quảng Độ: Tự Do Đi Lại, Tự Do Văn Hóa

20/02/200600:00:00(Xem: 5316)
- LGT: Ông Lê Minh Nguyên hiện là Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có bài viết tố cáo chế độ CSVN vi phạm nhân quyền trắng trợn khi bắt bớ, đàn áp các hòa thượng và Phật Tử như sau.

Theo Thông Cáo Báo Chí ngày 16 và 17 tháng 2, 2006 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thì ngày Thứ Năm 16/2/2006, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng với Hòa thượng Đức Chơn, Thượng tọa Viên Định, Thượng tọa Không Tánh, Thượng tọa Thiện Minh, Thượng tọa Chơn Tâm và một số vị thị giả dự tính lấy chuyến xe hỏa lúc 7:00PM ở ga xe lửa Hòa Hưng đi Bình Định, đến Tu viện Nguyên Thiều để vấn an và chúc thọ đức Tăng thống Thích Huyền Quang vào dịp đầu năm Bính Tuất, 2006. Đó là truyền thống, phong tục tập quán của văn hóa Việt Nam nói chung và Phật giáo nói riêng trong việc chúc thọ, bái tuế các vị trưởng thượng trong diệp Xuân về.

Nhưng khi phái đoàn đến ga vào lúc 5:30PM thì có khỏang 100 công an đến bao vây, hành hung, xô xát phái đoàn Phật giáo và bắt Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hay tin, 40 Tăng sĩ chùa Giác Hoa liền đến nhà ga tọa kháng để phản đối. Chuyến tàu khởi hành lúc 7:00PM và không một ai trong phái đoàn được ra đi dù đã mua vé sẵn từ trước.

Theo lời HT Quảng Độ, công an dùng chính sách cách ly từng người một, không cho đi chung với nhau. Các vị khác họ tách riêng và gom vào một chỗ, còn HT Quảng Độ thì họ cho 4 công an khênh đưa vào một phòng gọi là Phòng An ninh của nhà ga. Ông bị bất tỉnh một thời gian, khi tỉnh lại, ông hỏi lý do bị bắt và được công an cho biết là không phải bắt mà vì có sự lộn vé và đưa ông vào phòng để thay đổi. Sau khi không còn xe hỏa để đi, họ lại dùng 4 công an khênh ông lên xe để đưa về Thanh Minh Thiền Viện.

Qua sự việc này ta thấy ý đồ của Cộng Sản Việt Nam là ngăn chận không cho Thầy Qủang Độ đi Bình Định để vấn an và chúc thọ Thầy Huyền Quang, theo truyền thống của văn hóa Việt Nam và Phật Giáo. Bài viết này muốn nhìn vấn đề trên căn bản của Hiến Pháp CSVN, Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN và Công Pháp Quốc Tế qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hai Công Ước về Quyền Dân Sự Và Chính Trị và Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa. Hai quyền được khảo sát ở đây là quyền tự do đi lại và quyền tự do văn hóa.

Về quyền tự do đi lại, Hiến Pháp của CSVN, điều 68 nói rằng “công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước”, và điều 71 nói rằng “công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm…Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Vào tháng 8/2005, CSVN công bố Sách Trắng Nhân Quyền mà ở Chương Hai nói về Những Thành Tựu Của Việt Nam Trong Việc Thực Hiện Và Thúc Đẩy Quyền Con Người, nơi phần (I)(7) về Bảo Đảm Quyền Tự Do Đi Lại Và Cư Trú, CSVN khẳng định là “Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền tự do đi lại và tự do cư trú của công dân. Hiến pháp Việt Nam đã khẳng định: công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước… Việc đi lại và lựa chọn nơi cư trú do mỗi cá nhân quyết định phù hợp với nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh của họ…Các thủ tục hành chính gây phiền hà cho việc đi lại, cư trú của công dân đều bị bãi bỏ.”

Trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Điều 13, Khỏan 1 nói rằng “Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia”, cũng như trong Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị, Điều 12, Khỏan 1 nói rằng “Những người cư trú hợp pháp trong lãnh thổ một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong lãnh thổ”.

Về quyền tự do văn hóa, ta thấy trong hiến Pháp CSVN, điều 30 nói rằng “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam…”, và điều 31 nói rằng “Nhà nước tạo điều kiện để công dân phát triển toàn diện, giáo dục ý thức công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình có văn hóa…”

Trong Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN mà ở Chương Hai nói về Những Thành Tựu Của Việt Nam Trong Việc Thực Hiện Và Thúc Đẩy Quyền Con Người, nơi phần (II)(2) về Bảo Đảm Các Quyền Về Xã Hội, CSVN khẳng định là “…tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn đến truyền thống văn hóa dân tộc… Các lễ hội, sinh họat văn hóa truyền thống cũng được khôi phục ở nhiều nơi trong cả nước, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng phong phú hơn của nhân dân, vừa là cách để cũng cố truyền thống văn hóa, lòng tự tôn dân tộc.”

Trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Điều 27, nói rằng “(1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy, (2) Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình”. Cũng như trong Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội Và Văn Hóa, Điều 15 (1)(a) nói rằng “Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận quyền của mọi người: Được tham gia vào đời sống văn hoá;”

CSVN năm 1982 đã ký các văn bản của Công Pháp Quốc Tế cam kết tôn trọng và thực hiện các điều khỏan của luật quốc tế này mà trong đó chính yếu là 26 nhân quyền căn bản của mọi người dân như quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền không bị làm nô lệ, quyền tự do thân thể, quyền được xét xử công bằng, quyền được tòa án bảo vệ, quyền được luật pháp bảo vệ, quyền có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật, quyền riêng tư, quyền tự do đi lại và cư trú, quyền tị nạn, quyền có quốc tịch, quyền kết hôn và lập gia đình, quyền sỡ hữu, quyền làm việc, quyền tự do nghiệp đòan và quyền đình công, quyền an sinh xã hội, quyền bảo vệ gia đình, quyền có đời sống khả quan, quyền y tế, quyền giáo dục, quyền văn hóa, quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo, quyền tự do tư tưởng và phát biểu quan điểm, quyền tự do hội họp và lập hội, quyền tham gia chính quyền. Ngòai ra, Hiến Pháp và Sách Trắng Nhân Quyền của CSVN còn tuyên bố tôn trọng các nhân quyền này. Như vậy thì việc CSVN ngăn chận sự đi lại của HT Quảng Độ là đúng hay sai" Có mâu thuẩn với sự cam kết và lời nói của họ hay không"

Việt Nam đã mở cửa giao thiệp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, đã bình thường hóa các quan hệ ngọai giao với Hoa Kỳ, sắp trở thành hội viên của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO).

Do đó, chính quyền CSVN cần phải cư xử với dân chúng của mình theo tập tục của các xã hội dân chủ văn minh, biết tôn trọng nhân quyền để năng lực của dân tộc được phát huy. Trong việc bắt giữ và làm khó dễ HT Quảng Độ, CSVN đã vi phạm trầm trọng quyền tự do đi lại và tự do văn hóa của ông và của phái đòan do ông hướng dẫn. Bài viết này đòi hỏi chính quyền CSVN phải tôn trọng các quyền tự do này của ông và của mỗi một người dân trong đất nước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.