Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đảng Csvn Thực Sự Có Tội Với Dân Tộc Việt Nam

27/07/200500:00:00(Xem: 4506)
Phong trào dùng xác chết của Hồ Chí Minh để tấn công thành phần lãnh đạo cộng sản đương thời càng ngày càng nở rộ. Sau đây là một bài viết mới vừa được phổ biến trong nước nhân ngày quốc khánh Pháp 14-7, đòi xố bỏ tên nuớc CHXHCNVN cũng như hủy bỏ điều 4 hiến pháp, đòi lãnh đạo cộng sản phải kê khai tài sản... Bản văn ghi nhan đề “Đảng CSVN Thực Sự Có Tội Với Dân Tộc Việt Nam,” do VNN phổ biến, không thấy ký tên tác giả.
*
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2005
1. Trong những tháng vừa qua đã rộ lên những ý kiến phê phán dự thảo các văn kiện do Bộ chính trị chuẩn bị để trình đại hội X, trước mắt là đưa ra Hội nghị TƯ lần thứ 12, để thông qua. Những ý kiến trên đã được nêu lên từ trong Hội nghị lần thứ 2 khố VI UB TƯMTTQVN 11 - 13/½005 với bản tham luận quan trọng của giáo sư Trần Văn Hà (uỷ viên TƯ MTTQVN) đã được nhắc lại trong Hội nghị các cán bộ lão thành cách mạng cao cấp đầu tháng 4/2005 và các ý kiến trên lại được rộ lên trong Hội nghị đoàn Chủ tục mở rộng UB TƯ MTTQVN 13/5/2000. Sớm hơn trước nữa là những ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ) 2/1½004 do Trưởng ban tổ chức TƯ mời phát biểu, những ý kiến của nhà khoa học Phan Đình Diệu về con đường tiếp tục đổi mới của nước ta, về đổi mới tư duy nhằm tiến đến "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" tại đại hội VI MTTQVN 9/2004 gần đây là những ý kiến của nhà lý luận Lê Tiến gửi Hội nghị lý luận TƯ khố IX 16/4/2005, của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm 8/2/2005 của nhà Sử học Dương Trung Quốc (Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam) gửi UBTƯMTTQVN 12/5/2005..
Những ý kiến của các vị kể trên chủ yếu nhận xét tình hình đất nước phát triển quá chậm chạp không bình thường, như ý kiến giáo sư Trần Văn Hà đã nhấn mạnh 2 quốc nhục (đất nước Việt Nam nghèo khổ lạc hậu nhất thế giới vì lẹt đẹt kiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng với lũ giặc nội xâm tham nhũng ở Việt Nam phát triển nhất thế giới) và 5 quốc nạn rất đau lòng của nhân dân ta! Đã 30 năm sau khi đất nước thống nhất, ĐCSVN độc quyền lãnh đạo đã đưa đất nước ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới, mức sống bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng một phần ba các nước Đông nam á (tức khu vực Châu á - Thái bình dương), còn thua gần một phần ba mức sống bình quân các nước nghèo trên thế giới! Do khởi đi từ mức thấp nhất của nền kinh tế suy sụp quá lạc hậu và đã đứng bên bờ vực thẳm rất nguy hiểm do 10 năm sai lầm của đường lối cải tạo XHCN ở miền Nam, sau khi đất nước thống nhất, nên hàng năm Việt Nam có đà tăng trưởng cao nhất nhưng vẫn thuộc nhóm quốc gia nghèo nhất thế giới trong khi 4 nước phát triển ở Đông nam á (Thái Lan, In dô nê xi a, Ma lai, Phi líp pin) lại có đà tăng trưởng thấp hơn.. thực tế 40 năm trước đây giữa thời kỳ chiến tranh, miền Nam Việt Nam đã có mức sống ngang bằng Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan. Phải nhìn rõ như vậy thì ĐCSVN mới không bọ "say nước đường" khi được những kẻ đồng hội, đồng thuyền (Trung Quốc, CuBa, Lào..) khen ngợi lấy lòng với "Chủ nghĩa quốc tế trong sáng" của giai cấp công nhân ngày càng thất nghiệp đầy đường.
Về trách nhiệm lãnh đạo độc tôn của ĐCSVN, phải nói đúng là Đảng thực sự có tội với dân tộc Việt Nam khi đã trở hành lực lượng kìm hãm sự phát triển của đất nước bằng đường lối chính trị từ đại hội IV đến Đại hội IX, với 6 kỳ Đại hội đã áp đặt dân tộc Việt Nam phải đi qua thời kỳ quá độ lên CNXH theo chủ nghĩa Mác - Lênin với sự vận dụng công hữu tư liệu sản xuất, đòi kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, trong khi các xí nghiệp quốc doanh thua lỗ và làm hại kinh tế quốc dân thì vẫn đòi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, vẫn bám giữ quan điểm đấu tranh giai cấp "ai thắng ai" vẫn khẳng định về Nhà nước chuyên chính vô sản, sau thấy quá lỗ bịch đã phải thay bằng Nhà nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN! Do đường lối sai lầm trên, 10 năm sau khi thống nhất đất công nghiệp, ĐCSVN đã đẩy cả nước vào cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế và xã hội về tinh thần và đạo đức, về tư tưởng và chính trị! Đã 20 năm đổi mới và kinh tế, ĐCSVN vẫn kìm hãm đất nước phát triển và ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới!
Vì vậy dư luận xã hội nước ta đòi hỏi ĐCSVN phải từ bỏ đường lối chính trị theo chủ nghĩa Mác - Lênin hoàn toàn ảo tưởng và phải thay bằng đường lỗi chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể là: Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, kiên quyết từ bỏ mục đích thực hiện CNXH và CNCS ảo tưởng, phải thực sự dựa vào dân để tiêu diệt nhanh chóng tầng lớp tư sản "đỏ" cầm quyền bóc lột cướp đoạt của dân, trước hết phát động toàn Dân tiêu diệt hết lũ giặc nội xâm tham nhũng siêu hạng trong các cấp lãnh đạo Đảng - Nhà nước ở trung ương và các tỉnh cả nước.
Trở lại tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, Nhà nước "của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân", từ bỏ tên Đảng Cộng sản Việt Nam và trở lại tên Đảng Lao động Việt Nam, xố bỏ ngay điều 4 Hiến pháp hiện hành đã xác định chế độ độc quyền toàn trị của ĐCSVN, lập lại Đảng dân chủ Việt Nam ban hành Luật trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết của toàn dân về hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia theo tinh thần Hiến pháp 1946 do Hồ Chí Minh đã dự thảo.
Sửa đổi sớm Hiến pháp hiện hành, bảo đảm nước ta có một chế độ tự do và dân chủ thực sự, bảo đảm các quyền làm chủ đất nước thực sự của công dân, nhất là quyền tự do ứng cử và bầu cử, xố bỏ chế độ "Đảng cử, dân bầu, hiệp thương giả tạo", thực lòng thực hiện đại đoàn kết dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài vì lợi ích của Tổ quốc Việt Nam trên hết.
Tổng bí thư ĐCSVN, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay và các nhiệm kỳ phải gương mẫu tự kê khai trung thực và trước tiên về toàn bộ tài sản ở trong nước và nước ngoài của bản thân và gia đình mình, thông báo công khai để nhân dân kiểm tra và giám sát chặt chẽ.
2. Dư luận xã hội đã nhận xét những ý kiến trên tham gia vào dự thảo các văn kiện là hoàn toàn xây dựng, thực sự tâm huyết và đầy đủ trí tuệ vì Dân vì nước, đã được phát biểu rất thẳng thắn ở những người ngoài ĐCSVN (như các ông Trần Văn Hà, Phan Đình Diệu, Phạm Khiêm Ích, Dương Trung Quốc...), còn những người tích cực phát biểu về những ý kiến trên là đảng viên ĐCSVN thì đều là những Đảng viên lão thành đã nghỉ hưu, đã rời bỏ hàng ngũ đang chức đang quyền. Nói chung, dư luận không thấy những ý kiến trên xuất hiện ở các uỷ viên Trung ương Đảng, ở Bộ chính trị và Ban bí thư, ở số cán bộ đang chức đang quyền, vì họ chỉ lo giữ chắc vị trí và lợi ích cá nhân của mình nên không phát biểu ý kiến xây dựng cho Đảng và đất nước hiện nay, thật đáng xấu hổ!
Riêng có đồng chí Trần Quốc Thuận (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) là cán bộ đang chức, mới trên 50 tuổi, khả năng công tác còn dài với tính chiến đấu cao đã thẳng thắn phát biểu khi Đảng đoàn Quốc hội tổ chức hội nghị ngày 24/4/2005 thảo luận các Văn kiện trình Đại hội X, đồng chí Thuận đã nêu lại một số vấn đề chưa rõ ràng của chủ nghĩa xã hội và đã hỏi tại sao văn kiện vẫn khẳng định con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong khi con đường đó lại chưa có định hướng cụ thể rõ ràng" Làm sao vì định hướng XHCN của con đường phát triển kinh tế thị trường còn "lơ tơ mơ" như thầy bói mò đường đi, cho nên thông báo hội nghị TƯ Đảng lần thứ 12 đã phải có câu "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN" và phát huy bản chất và tính ưu việt của chế độ XHCN" đẻ cố khẳng định con đường "sáng chói" cho thầy bói tiếp tục đi! Phát biểu về vấn đề dân chủ hố đời sống xã hội nêu trong văn kiện, đồng chí Thuận đã chất vấn tại sao văn kiện không thấy nêu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp có lãnh đạo của Đảng, thể chế về quyền của Đảng tới đâu và quyền các cơ quan dân cử đến đâu" Dựa vào dân để xây dựng và giám sát cán bộ Đảng thì phải bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trước, rồi mới Đại hội Đảng sau để xem Dân có tín nhiệm không" Như vậy sẽ loại bỏ được chế độ "Đảng cử, dân bầu" dân chủ hình thức mấy chục năm rồi!
Chức vụ Tổng Bí thư ĐCSVN không hề có trong Hiến pháp nước từ trước tới nay vì toàn thể nhân dân không bầu chức vụ này!
Nếu thực sự là dân chủ thì Tổng Bí thư ĐCSVN không có quyền thay mặt Nhà nước và nhân dân ta bất kỳ ở đâu, không có quyền gì hơn bất cứ người nào trong các cơ quan dân cử ở nước ta! ấy thế mà cứ vác mặt đi nói lấy được khắp nơi bắt nhân dân ta phải nghe (kể cả khi Tổng Bí thư đã mất chức) thật là lố bịch!
Hiện nay dư luận xã hội đã thấy ngay từ bây giờ Đại hội X ĐCSVN vẫn sẽ tiếp tục kìm hãm sự phát triển của đất nước ta! Ô hô!
3. Chính tâm trạng của số đông cán bộ Đảng viên hiện nay đã phản ánh thực trạng tâm tư của các tầng lớp nhân dân không bằng lòng về sự lãnh đạo của ĐCSVN. Một số Đại hội chi bộ gần đây đã xuất hiện những Đảng viên nghỉ hưu thẳng thắn phê phán dự thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội X (thí dụ: chi bộ 4 phường Khương Đình quận Thanh Xuân, chi bộ 3 phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng, chi bộ 31 cụm 8 phường Láng Hạ quận Đống Đa...). Nói chung, dư luận rất không đồng tình cách đánh giá khoa trương về thành tích, ngược lại đã tập trung đi sâu phân tích những vấn đề tồn tại bức xúc trong xã hội, sự tha hố biến chất ngày càng lan rộng nghiệm trọng trong lãnh đạo các cấp của Đảng, phê phán tình trạng ngày càng bất công thậm tệ vào khoảng cách giàu nghèo ngày càng mở rộng nhanh chóng ngay trong nội bộ hàng ngũ ĐCSVN giữ cán bộ lãnh đạo các cấp so với cuộc sống thấp kém của tuyệt đại bộ phận hàng triệu Đảng viên không chức không quyền!
Do có nhiều ý kiến đòi sửa đổi lại nội dung dự thảo báo cáo chính trị của BCHTW trình Đại hội X, Ban tư tưởng - văn hố TƯ và thành uỷ Hà Nội đã phải có hướng dẫn Đại hội các cấp chỉ thảo luận báo cáo chính trị cấp mình thôi, không thảo luận báo cáo chính trị của BCHTƯ. Như vậy về mặt dân chủ nội bộ Đảng, lãnh đạo Đảng cấp cao đã không chịu nghe và rất coi thường ý kiến của hàng triệu Đảng viên ở cơ sở! Trong khi chưa tiến hành xong Đại hội Đảng cấp cơ sở trong cả nước để tập hợp ý kiến tham gia của trên 2 triệu Đảng viên trong toàn Đảng về dự thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội X, Bộ chính trị đã tổ chức Hội nghi TƯ lần thứ 12 thông qua dự thảo các văn kiện Đại hội X và sẽ chỉ lấy ý kiến các đại hội cấp quận huyện và tỉnh thành phố. Đây thực sự là một trò hề về dân chủ nội bộ của Đảng cầm quyền vì đã trắng trợn coi thường trí tuệ trực tiếp của trên 2 triệu Đảng viên trong cả nước! Vì vậy việc thực hiện dân chủ thực sự ngoài xã hội với trên 80 triệu người dân Việt Nam ta chỉ là "chiếc bánh vẽ" với tất cả mọi hình thức độc quyền tuyên truyền lừa bịp ở đất nước ta hiện nay mà thôi!
Tâm trạng các tấng lớp nhân dân ta rất ngao ngán và căm phẫn trước sự tha hố cướp ngày trắng trợn ngày càng tinh vi xảo quyệt trong đội ngũ cán bộ cao cấp của ĐCSVN, báo chí liên tục đưa tin bắt giam các cán bộ lãnh đạo ở trung ương, truy tố cán bộ lãnh đạo các địa phương (như ở Phú Quốc, Đồ Sơn...). Dư luận rất bức xúc và lên án mạnh mẽ làm giàu không chính đáng của Chủ tịch nước Trần Đức Lương với 9 héc ta đất ở Hoà Lạc, nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp chiếm lĩnh các biệt thự lớn ở Hà Nội (các phố Trần Hưng Đạo, Thiền Quang, Nguyễn Gia Thiều...) uy tín của lãnh đạo ĐCSVN đã giảm sút cực kỳ nghiêm trọng! Trong nhân dân ta đã xuất hiện xu thế mong chờ sự thay đổi về chính trị đất nước qua sấm Trạng Trình về năm ất Dậu - 2005 này! Ban tư tưởng - văn hố TƯ thì vẫn cố hết s ức tìm mọi cách lừa mị nhân dân (cố nói lấy được là nhân dân vẫn tin tưởng vào Đảng và chế độ XHCN ảo tưởng, lỗi thời).
Lãnh đạo Bộ công an cũng cảm thấy xu thế quần chúng nhân dân sẵn sàng xung đột với lực lượng cảnh sát, lực lượng thực hiện công vụ, chống bạo lực. Vì vậy, trong ĐCSVN xuất hiện ngày càng nhiều các lực lượng dám và biết phân tích chính xác tình hình đất nước hiện nay, góp phần chỉ rõ cho Đảng đi vào con đường phát triển đúng đắn thì là đại phúc cho dân tộc Việt Nam! Nếu Đại hội X của Đảng vẫn tiếp tục duy trì đường lối chính trị hiện nay thì chắc chắn nhân dân ta không chịu kiên trì chờ đợi nữa và nhất định phải tìm ra con đường mới do thực tiễn mở ra như Liên Xô và các nước Đông âu cuối thế kỷ 20 đã qua!
4. Trong khi nhân dân không đồng tình với dự thảo các văn kiện mà Hội nghị TƯ 12 đã thông qua thì Ban tư tưởng - văn hố TƯ đã đề nghị với trung ương phương hướng đấu tranh bảo vệ đường lối chính trị hiện nay của Đảng bằng cách quy chụp tất cả ý kiến phản biện khác mình là nằm trong các âm mưu và thủ đoạn " diễn biến hoà bình", những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch. Các cơ quan lý luận và tư tưởng văn hố không dám tổ chức những cuộc hội thảo công khai để trưng cầu ý kiến của tầng lốp trí thức và các cán bộ lão thành cách mạng, đồng thời ngăn cấm các cơ quan tuyên huấn, công an và quân đội không được tìm đọc những tài liệu "ngoài luồng" và chỉ được đọc các sách báo và tài liệu do Ban tư tưởng - văn hố ấn hành.
Đối với những tài liệu vô thưởng vô phạt như cuốn "Làm người là khó" (hồi ký của ông Đoàn Duy Thành) nghe nói Nguyễn Khoa Điềm đã ký quyết định thu hồi cuốn hồi ký này, thật là một bằng chứng điển hình của chế độ chuyên quyền, độc tài đảng trị. Nguyễn Khoa Điềm không phải là cơ quan Nhà nước có quyền ra lệnh thu hồi, đã vi phạm Hiến pháp hiện hành về công dân có quyền tự do ngôn luận và quyền được thông tin, chính Nguyễn Khoa Điểm lại còn vi phạm điều 4 Hiến pháp quy định: "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật", thật là một kẻ ấu trĩ và ngu dốt về pháp luật! Những người làm công tác lý luận với tư tưởng của ĐCSVN đã không dám thực hiện chức năng phát huy trí tuệ các tầng lốp nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không dám tổ chức để lắng nghe ý kiến phong phú và trung thực của những người thực sự yêu nước, không dám nghe những ý kiến đóng góp của các trí thức người Việt Nam, không dám tổ chức những cuộc thảo luận dân chủ rộng rãi, thẳng thắng và trung thực đối với các vấn đề bức xúc nổi cộm của đất nước, của đời sống xã hội hiện nay!
Tình hình đang rộ lên những ý kiến sôi nỏi của các cán bộ lão thành ở các chi bộ về việc lựa chọn bầu cử Ban chấp hành TƯ Đảng khố X và Ban chấp hành Đảng bộ các cấp ở từng địa phương.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để lựa chọn được những người thực sự trong sạch, có năng lực, có ý thức phục vụ nhân dân trong tình hình đội ngũ Đảng viên đang chức đã bị tha hố biến chất quá nhiều"
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ở hội nghị chi bộ sáng 12/7/2005 đã phát biểu: "Đa số trong BCH TƯ hiện nay chưa tiêu biểu cho bản thân, phẩm chất tốt đẹp của Đảng chưa tiêu biểu, cho bản lĩnh và năng lực xây dựng Đảng. Sự lệch lạc về quan điểm của BCHTW về công tác xây dựng Đảng đã đem lại tác hại cực kỳ nghiêm trọng là một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên đã suy thối đạo đức, phẩm chất của Đảng ta BCH TƯ khố 9 phải kiểm điểm trách nhiệm đã để cho bản thân Đảng và phẩm chất Đảng viên, suy thối rất nghiêm trọng và phải báo cáo với Đại hội X những biện pháp khắc phục tình trạng suy thối rất nghiêm trọng này. Cần thực sự dân chủ và công khai về quá trình chuẩn bị nhân sự tham gia BCHTW khố X, không nên giữ bí mật như cách làm lâu nay. Cần để cho Đảng viên được chất vấn các cán bộ được giới thiệu tham gia BCHTW khố X và yêu cầu phải trả lời. Người được giới thiệu tham gia BCHTW khố X (kể cả người tái cử) đều phải kê khai lý lịch bổ sung, kê khai tài sản bản thân và gia đình, nguồn thu nhập từng người và chịu trách nhiệm trước Đảng về lời khai của mình, có ý kiến tham gia của tổ chức Đảng nơi cư trú. Danh sách bầu cử và ứng cử BCHTW khố X cần gửi công khai cho các cấp và toàn Đảng biết, đẻ toàn Đảng giám sát, bảo đảm có thời gian cho nhân dân và cán bộ Đảng viên ở các ngành và các địa phương đóng góp ý kiến".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.