Hôm nay,  

Lại chuyện Nhân quyền

11/12/202221:21:00(Xem: 2069)
Bình luận

human_rights_day


Mỗi năm cứ tới ngày 10 tháng 12, người Việt Nam hải ngoại, tức ý muốn nói người Việt Nam định cư trên khắp thế giới nhưng không phải là « nhân dân » của nhà cầm quyền cộng sản hiện nay ở Việt Nam, đều không quên kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền long trọng kêu gọi nhà cầm quyền các quốc gia trong Tổ chức LHQ hãy tôn trọng các quyền tự nhiên và không bao giờ mất giá trị của con người vốn có, không do nhà cầm quyền nào ban phát cho, như quyền tự do, quyền sở hữu tài sản, quyền an ninh nhân thân và quyền chống lại áp bức của nhà cầm quyền. Nhưng những quyền này của người Việt Nam ở trong xứ lại bị nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam kế tiếp nhau từ thời Hồ Chí Minh cho tới ngày nay vẫn thô bạo cướp đoạt có hệ thống nên người Việt Nam, hơn ai hết, nhiệt tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền rất trọng thể ở khắp nơi.

 

Vào đầu năm 1945, trước khi đệ nhị thế chiến kết thúc, 50 quốc gia đã tổ chức một Hội nghị Quốc tế tại San Francisco, Hoa Kỳ, để ký kết Hiến Chương thành lập LHQ  nhằm mục đích duy trì hòa bình, tránh đại thế chiến lần thứ ba mà bom nguyên tử có thể tiêu diệt quả địa cầu nầy. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Đại Hội Đồng LHQ  thông qua ngày 10-12-1948 tại Paris, thủ đô nước Pháp (trong Palais de Chaillot, bên cạnh có Công trường Nhân quyền, nơi người Việt Nam ở Pháp sẽ tổ chức biểu tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân Quyền năm nay cũng như hằng năm từ sau 75), với 48 phiếu thuận, 6 phiếu trắng và không có phiếu chống.

                      

co may 1
Palais de Chaillot, Paris.

 

Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đánh dấu một bước tiến vô cùng lớn lao và quan trọng của cộng đồng nhân loại văn minh tuy bản văn không có giá trị cưỡng hành. Trong những nước không bỏ phiếu có Nam Phi vì kỳ thị chủng tộc (Apartheid), Arabie Saoudite chống Nam/Nữ bình đẳng, Nga, tức Liên Xô, không đồng ý về định nghĩa nhân quyền. Tàu bỏ phiếu ủng hộ nhưng đó là Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch. Qua năm sau, Mao mới về tới Bắc-kinh.

 

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền có giá trị phổ quát và không có quốc gia nào chống nhưng trên thực tế từ đó tới nay vẫn bị nhiều phê phán và nhiều vi phạm đẫm máu do các nhà cầm quyền độc tài  như Tàu, Nga, Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nước Phi châu. Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền bị tranh cãi chỉ vì chánh kiến về tính phổ quát của nó hay còn vì quên đi người khai sanh ra nó?

 

Nhân quyền của người cộng sản

 

Ngay từ lúc thành lập nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, Mao Trạch Đông hoàn toàn phủ định nhân quyền theo giá trị phổ quát. Họ cho rằng «không thể có bất cứ khái niệm nhân quyền siêu giai cấp nào cả, bởi lẽ mọi lợi ích hiện thực đều có tính giai cấp, cho nên bất cứ quyền lợi nào phản ánh lợi ích ấy đều có tính giai cấp. Nếu không đúng như vậy thì «thứ gọi là nhân quyền» đó chỉ là sản phẩm của giai cấp tư sản dùng làm công cụ lừa bịp nhân dân, tô son trát phấn cho bộ máy cai trị của họ mà thôi».

 

Không những các nhà lãnh đạo không bao giờ nói đến vấn đề nhân quyền mà tất cả các văn bản pháp luật, kể cả Hiến pháp Trung Quốc, đều không có một lời nào về nhân quyền. Từ ngữ nhân quyền không xuất hiện trong mọi ấn phẩm, trừ một số sách lịch sử. Trên thực tế, các quyền tự do cơ bản của nhân dân lao động đều bị hạn chế, nhất là tự do ngôn luận, tự do lập hội, đảng. Những người không thuộc giai cấp công nông càng bị hạn chế hơn. Thành phần trí thức cũ, tư sản, người thuộc phái hữu thì bị tước bỏ mọi quyền tự do, thậm chí bị ngược đãi. Trong Cách mạng Văn hóa, họ bị chụp mũ “phái phản động” trong đó có rất nhiều công dân lương thiện, nhà cách mạng thật sự. Tất cả đều bị Hồng Vệ Binh đánh đập, tra tấn, xử tù, xử tử vô cùng dã man không theo bất cứ luật pháp nào.

 

Mãi đến đầu thế kỷ XXI, khái niệm nhân quyền bắt đầu đi vào hệ thống từ ngữ của Đảng và Nhà nước Trung Quốc mà không bị tránh né như trước. Cuối năm 2002, Trung ương Đảng Cộng sản đề nghị viết điều khoản “Bảo vệ nhân quyền của công dân” vào Hiến pháp. Trong kỳ họp tháng 2/2003, Quốc hội Trung Quốc thông qua đề nghị này. Cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, vấn đề bảo đảm nhân quyền được đưa vào Hiến pháp. Điều 33 Hiến pháp quy định: “Người nào có quốc tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đều là công dân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, bình đẳng trước pháp luật, được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm nhân quyền…” Điều 37 quy định: «... Bất cứ công dân nào cũng không bị giam giữ khi chưa có phê chuẩn hoặc quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân và do cơ quan công an thi hành…”

 

Điều đó cho thấy quan niệm nhân quyền ở Trung Quốc đã chuyển biến theo hướng những giá trị phổ quát, ít ra trên giấy trắng mực đen. Trên thực tế, nhà cầm quyền Bắc Kinh từ sau Mao, người đã giết hại 80 triệu dân Tàu, vẫn kế tiếp giết hàng chục ngàn sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn, những người theo Pháp Luân Công, một thứ tôn giáo hiền hòa, tiêu diệt chủng tộc Ouigour mà họ cho là vấn đề nội bộ. Riêng Hồ Chí Minh cũng đóng góp phần mình là 10 triệu sinh mạng của Việt Nam với 60 triệu dân.

 

Các nhà cầm quyền cộng sản đều vi phạm nhân quyền vì họ đều là con đẻ của Karl Marx. Theo Max, trước tiên, chúng ta hãy thấy điều mà người ta « gọi là Nhân quyền, quyền của con người, không gì khác hơn là những quyền của thành viên của xã hội kinh tế, nghĩa là của con người ích kỷ, tách rời khỏi con người thật và cộng  đồng ». Về quyền tự do, Marx phê phán « Còn nói về quyền tự do của con người, thì đó là thứ tự do của con người bị cô lập, chỉ biết có mình mà thôi. Vậy thì quyền tự do của con người không được thiết lập trên sự đoàn kết giữa người với người, mà trái lại, trên sự chia rẽ người với người ». Còn quyền tư hữu, Marx cho đó là thứ « quyền thụ hưởng tài sản theo nhu cầu riêng của mình mà không nghĩ tới kẻ khác, hoàn toàn không tùy thuộc xã hội, đó chỉ là thứ quyền cá nhân... » Như vậy thì không có « điều gì cho là nhân quyền mà vượt khỏi con người ích kỷ, vượt khỏi con người của xã hội tiêu thụ, nghĩa là con người khép kín vì tư lợi và những đòi hỏi riêng tư bất thường, là cá nhân tách rời khỏi cộng đồng » (Marx, La question juive. 1843).

 

Thế mà Tàu vẫn đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023. Từ năm 2006 thành lập Hội đồng Nhân quyền, Tàu đã liên tiếp đắc cử 5 lần trong những năm 2006, 2009, 2013, 2016 và 2020 vì một quốc gia chỉ có quyền làm thành viên 2 nhiệm kỳ liên tiếp rồi phải nhường cho quốc gia khác sau đó mới trở lại. Tàu đã đắc cử 5 lần, có thể nói Hội đồng Nhân quyền đã bị Tàu bỏ túi .

 

Năm nay, CHXHCN Việt Nam, bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đàn áp tự do tôn giáo nhưng vẫn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Một bất ngờ quá lớn nên Việt Nam đang rùm beng tuyên truyền trong nước. Vậy phải chăng cái Hội đồng Nhân quyền và cả LHQ, hoàn toàn bất lực trong vụ Putin ngang ngược tấn công Ukraine, nay thật sự đã trở thành công cụ của các nước cộng sản độc tài? Có nên tổ chức lại hay dẹp bỏ đi hay không?

 

Người thật sự khai sanh Nhân quyền đầu tiên

 

Từ hai thế kỷ nay, người ta vẫn nghĩ người khai sinh bản Tuyên ngôn Nhân quyền tháng 8 năm 1789 (của Cách mạng Pháp) là Mirabeau nằm trong Văn Miếu Paris (Panthéon) trước khi bị dời đi chỗ khác. Tổ quốc ghi ơn nhưng Tổ quốc vẫn bỏ quên người có công với Tổ quốc. Nay sử gia François Duluc đã khai quật đống tro tàn, phát hiện Hầu tước Bonnay mới là người soạn thảo bản Tuyên ngôn Nhân quyền có ký tên tác giả Marquis de Bonnay. Và Quốc hội đã thông qua bản Tuyên ngôn. Đó là bản « Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền » của Cách mạng pháp. Và bản văn này là mục đích và đường lối của Cách mạng lại cũng bị tranh cãi và cho rằng cuộc cách mạng 1789 là chưa thật sự hoàn tất!

 

Có người nói « Nhân quyền » và cả « Dân quyền » mà lại không thấy có bóng dáng người phụ nữ. Ngay cái tít của bản văn « nhân quyển », mà « nhân » ở đây lại chỉ có « người đàn ông » -- « l'homme ». Bản tiếng Anh rõ hơn – « human rights ».

 

Thế là có một phụ nữ xuất hiện để đòi cho giới phụ nữ lúc bấy giờ « quyền làm người Phụ nữ và quyền làm Nữ công dân». Bà Olympe de Gouges, tên thật là Marie Gouze, sinh trưởng trong một gia đình trưởng giả ở Montauban, miền Tây-Nam, rời quê quán, lên Paris dấn thân tranh đấu cho Nữ quyền.  Khao khát tự do và bình đẳng, bà ấn hành nhiều tác phẩm về quyền con người, kêu gọi chấm dứt nô lệ, v.v… Năm 1971, bà đưa ra bản « Tuyên ngôn Nữ quyền và Nữ công dân », liền sau khi bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền vừa được Quốc hội chấp thuận (26/08/1789).

 

Trong bản tuyên ngôn của bà, bà nhiệt tình kêu gọi giải phóng người phụ nữ  Bà quyết liệt chống lại chế độ nô lệ và bản án tử hình. Bà lúc bấy giờ là một trong những người đầu tiên nêu lên những ý tưởng cụ thể về Dân chủ. Bà lại ủng hộ vua Louis XVI, thương tiếc thân phận bà Hoàng Marie-Antoinette mà cách mạng chủ trương hạ bệ, và cả cánh Girondins, nên qua tháng 7 năm 1793, bà bị bắt và bị xử tử hình. Ngày 3 tháng 11 năm 1793, bà bị đưa lên máy chém tại Paris.

co may 2
Bà Olympe de Gouges.

 

Bà Olympe de Gouges chẳng những tranh đấu cho nữ quyền mà bà thật sự là con người hoàn toàn dấn thân cho cách mạng. Bà bước lên máy chém với tư thái đầy hiên ngang của người phụ nữ cách mạng. Trong  bản « Tuyên ngôn Nữ quyền và Nữ công dân », bà viết « Một phụ nữ có quyền bước lên máy chém, thì phụ nữ phải có quyền bước lên diễn đàn ».

 

Lời nói tiền dịnh nhưng thật mỉa mai cho số phận người phụ nữ!

 

Bà Olympe de Gouges là người phụ nữ đầu tiên hết mình tranh đấu cho Nữ quyền! Nước Pháp là nước nhân quyền, cách mạng Pháp cũng là cách mạng nhân quyền, mà mãi cho tới năm 1980, bà mới được nhìn nhận và khôi phục địa vị, một cách  khiêm tốn, như đặt tên cho trường mẫu giáo ở Lyon, tên một khu vực cho Đại học Paris Diderot, nhìn nhận bà trong hàng ngũ nhà văn, nhà tư tưởng của thời đại Ánh sáng (thế kỷ 18). Tới năm 2000, tác phẩm của bà được lần lược xuất bản. Chỉ vì bà là người phụ nữ?

 

-- Nguyễn thị Cỏ May

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kế hoạch của Florida nhằm nhập cảng thuốc từ Canada để tiết kiệm chi phí đã được Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm (FDA) ‘bật đèn xanh’ trong tháng này. Và việc này cũng ‘hâm nóng’ lại chủ đề chi phí thuốc kê toa ở Hoa Kỳ. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá thuốc ở Hoa Kỳ mắc hơn đáng kể so với giá thuốc ở các nước tân tiến khác. Năm 2018, giá thuốc ở Hoa Kỳ cao gần gấp đôi so với ở Pháp và Anh, ngay cả khi đã tính đến các khoản giảm giá mà các chương trình bảo hiểm y tế và chủ lao động Hoa Kỳ đã phải trả.
Hơn một thập niên trước, Shria Kumar, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và là chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Miami, bắt đầu chú ý đến một dấu hiệu đáng lo ngại. Có một số bệnh nhân ung thư dạ dày đến gặp bà ở độ tuổi rất trẻ, và rất nhiều người là phụ nữ. Khuynh hướng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các khoa học gia đang nỗ lực tìm hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Vào mùa xuân năm ngoái, họ đã xác nhận rằng hiện tượng này đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Sau khi kiểm tra hệ thống các cơ sở dữ liệu chứa các thông tin chi tiết về các trường hợp ung thư ở nhiều tiểu bang trên toàn quốc, các nhà nghiên cứu nhận thấy ung thư dạ dày đang gia tăng nhanh hơn ở phụ nữ trẻ.
Encinitas, Glendale, Hermosa Beach và bây giờ là Laguna Beach đều có một điểm chung là sẽ giúp loại bỏ một thứ không quá đặc biệt khỏi bầu trời. Cả bốn thành phố đều đã cấm bán bóng tráng kim vì những rắc rối khi thả ra ngoài trời, trong đó Laguna Beach vào ngày 1 tháng Giêng cũng đã tham gia vào danh sách các thành phố có lệnh cấm đã được Glendale và Hermosa Beach chấp thuận vào năm 2020 và Encinitas vào năm 2022.
Hoa Kỳ đã truy tố một thủy thủ Hải quân có trụ sở tại Nhật Bản về tội gián điệp vì bị cáo buộc cung cấp tài liệu mật cho 1 chính phủ nước ngoài. Bryce Pedicini, một sĩ quan kiểm soát hỏa hoạn trên tàu chiến, bị cáo buộc chuyển tài liệu cho một nhân viên của chính phủ nước ngoài ít nhất 7 lần trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, theo bản cáo buộc mà NBC News có được.
Brian Kemp (Cộng Hòa), Thống đốc tiểu bang Georgia, hôm thứ Ba cho biết ông đã trả lời phỏng vấn từ văn phòng Công tố đặc biệt Jack Smith trong khuôn khổ cuộc điều tra liên bang về nỗ lực của Cựu Tổng Thống Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020. Thống đốc nói trên The Source của CNN: “Về cơ bản, tôi đã nói với họ điều tương tự như tôi đã nói với các đại bồi thẩm đoàn đặc biệt: rằng tôi tuân theo luật pháp và Hiến pháp và trả lời trung thực mọi câu hỏi của họ”.
Các luật sư của Donald Trump nói rằng cựu tổng thống sẽ thách thức định nghĩa gian lận của Thẩm phán Arthur Engoron khi Trump kháng cáo phán quyết của phiên tòa dân sự ở New York dẫn đến phán quyết trị giá 364 triệu USD. Chris Kise, luật sư chính của Trump, nói với Newsweek hôm thứ Hai rằng “vụ này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về pháp lý và hiến pháp liên quan đến các tuyên bố/phát hiện 'lừa đảo' mà không có bất kỳ gian lận thực tế nào."
Nhà thờ St. Patrick, trụ sở của Nhà thờ Công giáo La Mã ở Manhattan, cho biết họ đã bị lừa tổ chức một đám tang ồn ào cho một nhà hoạt động chuyển giới và là một người vô thần, người được ca ngợi là “Thánh Nữ Cecilia, mẹ của tất cả gái điếm”. Tờ New York Times đưa tin rằng Tổng giáo phận New York cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất phẫn nộ trước “hành vi tai tiếng” tại lễ tiễn biệt bà Cecilia Gentili hôm thứ Năm, người qua đời ở tuổi 52 sau nhiều năm vận động cho những người hành nghề mại dâm và những người nhiễm HIV.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley kêu gọi đối thủ Donald Trump bình luận về tin tức về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny. Haley gọi Navalny là "anh hùng" và khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt và giết Navalny sau khi ông trở về Nga.
Trong ngày đầu tiên của lớp thư pháp, có khoảng 10 học viên, mọi người hăng say trong việc tập luyện, vì học viên đăng ký đông quá phải mở 2 khoá, dự kiến mỗi khoá chỉ có 10 ngày đủ để các học viên tự tin viết tặng cho bạn bè và người thân.
Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Trump phải trả 354 triệu USD tiền phạt trong vụ lừa đảo dân sự. Quyết định dài 92 trang của thẩm phán Arthur Engoron được đưa ra chỉ vài tuần sau khi kết thúc các cuộc tranh luận trong vụ án sau phiên tòa kéo dài nhiều tháng vào năm ngoái, trong đó Trump thường xuyên chỉ trích thẩm phán và công tố viên đã đưa ra vụ án.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.