Hôm nay,  

Lập Pghh Trung Ương, Bất Chấp Nhà Nước

26/02/200000:00:00(Xem: 5347)
Kết hợp 3 hệ phái, hoạt động theo Hiến Chương Năm 1972, tuyên thệ “bất chấp hiểm nguy, sinh tử để đòi tự do tôn giáo cho PGHH”

SAIGON (VB) - Bất chấp mọi đàn áp và đe dọa, bất chấp hiện diện của Ban Đại Diện PGHH quốc doanh, Phật Giáo Hòa Hảo đã công khai hoạt động tại Việt Nam kể từ tuần này, dựa theo Hiến Chương PGHH năm 1972, theo tin từ văn phòng PGHH hải ngoại ở Maryland, Hoa Kỳ.
Theo tin này, nhiều nhân vật thuộc 3 hệ phái PGHH tại Việt Nam - các hệ phái Lương Trọng Tường, Huỳnh Văn Nhiệm, Lê Quang Liêm - đã công khai họp ở 14 cuộc hội thảo tại 10 tỉnh, và cùng quyết định thành lập Giáo Hội Trung Ương PGHH với góp mặt của cả 3 hệ phái trên.
Dưới đây là toàn văn và nguyên văn bản tuyên cáo từ quốc nội.

TUYÊN CÁO
I/- Đại Hội Toàn Quốc Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) ngày 4 và 5 tháng 8 năm 1972 đã bầu Giáo Hội Trung Ương PGHH do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạọ Nhiệm kỳ của Giáo Hội Trung Ương là 4 năm (5/8/72 - 5/8/76). Mục tiêu của Giáo Hội là: Củng cố Giáo Quyền, Thống nhất Giáo Hội, Hoằng dương Giáo Pháp.
- Giáo Quyền có củng cố, mới phát huy được tiềm năng Giáo Hội, chận đứng mọi âm mưu phản động, gây chia rẽ nội bộ, lôi cuốn tín đồ vào con đường bất chánh, phi nhân, phi nghĩa, làm hoen ố thanh danh Đạo Pháp.
- Giáo Hội có thống nhứt mới diệt trừ được tận gốc nạn phân hóa vì quyền lợi, ngã chấp, tham vọng cá nhân, đồng thời giữ vững được LẬP TRƯỜNG TÔN GIÁO THUẦN TÚY để phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc.
- Giáo Pháp được hoằng dương mới khêu tỏ được ánh sáng chân lý siêu thượng của nền đạo PGHH: Tam Giáo Qui Nguyên, chận đứng sự bành trướng của mê tín dị đoan hầu theo đuổi con đường tu hành chơn chính, tiến đến chân thiện mỹ.
- Lập trường bất khả di dịch của PGHH là: Tôn Giáo Thuần Túy, Đạo Pháp và Dân Tộc.

II/ Sau ngày 30-4-1975, cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng trung ương và một số lớn trị sự viên các cấp bị CS tù đày, nên Giáo Hội phải ngưng hoạt động.
Sau ngày cụ Lê Quang Liêm và các trị sự viên PGHH được trả tự do thì tất cả cơ sở tài sản của Giáo Hội PGHH đều bị tịch thu, khối tín đồ PGHH bị đè nặng dưới một áp lực phân biệt đối xử nghiệt ngã của chế độ CS nên không thể hoạt động công khai được.
Cụ Lê Quang Liêm với những chức vụ cao cấp trong quân đội, hành chánh của chế độ cũ, và hơn 5 năm bị CS giam cầm... thừa điều kiện lánh nạn qua Mỹ theo diện HO nhưng vẫn ở lại VN để duy trì sự hoạt động bí mật của Giáo Hội PGHH trong một hòan cảnh vô cùng khó khăn, vô cùng nguy hiểm.
Từ năm 1990, cụ Lê Quang Liêm đã công khai chống đối lại những âm mưu của nhà cầm quyền CS để bảo vệ tiền đồ PGHH và thinh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Năm 1993, cụ Lê Quang Liêm và hằng trăm cựu trị viên, nhân sĩ PGHH đồng đứng tên gởi thỉnh nguyện thư cho chính quyền CS để xin tái phục hoạt Giáo Hội PGHH.
Sáu năm trôi qua với 6 thỉnh nguyện thư (1993 - 1999) liên tiếp gởi cho chính quyền CS những vẫn không mội tiếng trả lời,chứng tỏ chính quyền CS có âm mưu quyết tiêu diệt PGHH, trong lúc đó các tôn giáo khác như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài v.v. đều được có quyền hành đạo, mặc dù bị hạn chế gắt gao.
Ngày 17-3-1999, Cụ Lê Quang Liêm gởi một thỉnh nguyện thư cuối cùng với lời lẽ cứng rắn khẳng định sẽ phản ứng quyết liệt, đồng thời áp lực về nhân quyền trên thế giới cũng hướng về VN làm cho CS không thể dồn khối tín đồ PGHH vào một hố đen mãi mãi.

III/ - Chính quyền CS dàn dựng ra một Ban Đại Diện PGHH tay sai gồm 11 đảng viên CS từ 50 tuổi đảng đến ít nhứt 15 tuổi đảng.
Ngày Ban Đại Diện ra mắt (26-5-99) cũng là ngày công bố một bản quy chế PGHH, trắng trợn hủy bỏ tất cả truyền thống PGHH, đại loại như là:
- Hủy bỏ Giáo hội PGHH là cơ sở lãnh đạo tôn giáo PGHH do Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập từ tháng 4 năm 1945.
- Hủy bỏ đạo kỳ PGHH (lá cờ màu dà) do xương trắng máu đào của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ PGHH đã hy sinh để bảo vệ và vun bồi từ hơn nữa thế kỷ qua.
- Cắt xén trên 80% thi văn sấm giảng PGHH đều do chính tay Đức Huỳnh Giáo Chủ viết.
- Hủy bỏ Đại lễ 25-2 âm lịch là ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại tại Đốc Vàng (Đồng Tháp) vào ngày 17-4-47 là cái tang lịch sử trọng đại và thống thiết nhứt của tòan thể tín đồ PGHH.


- Hủy bỏ không đòi lại tất cả cơ sở, tài sản của Giáo Hội PGHH đã bị nhà cầm quyền CS tịch thu từ sau 30-4-75.v.v.
Đây là một hiện tượng chứng minh chính quyền CSVN quyết tâm tiêu diệt PGHH, nên cụ Lê Quang Liêm và tuyệt đại bộ phận tín đồ PGHH chống đối quyết liệt và đang bị chính quyền CSVN dùng mọi thủ đoạn để khủng bố, trấn áp.

VI/ Trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn dưới áp lực nặng nề của chính quyền CS, cụ Lê Quang Liêm và Khối tín đồ PGHH thuần túy vẫn tiếp tục hoạt động công khai.
Trong tháng 1 năm 2000, tu sĩ Nguyễn Văn Điền, Ông Hà Hải, và một số cán bộ nồng cốt thừa lịnh cụ Lê Quang Liêm mở những phiên hội thảo công khai với khối tín đồ PGHH.
Qua 14 điểm hội thảo với hằng nghìn cựu trị sự viên tham dự đã nói lên sự quyết tâm của Khối tín đồ PGHH thuần túy đòi lại sự tự do tôn giáo cho PGHH, bất chấp hiểm nguy, sinh tử.
Toàn thể cử tọa trong các phiên hội thảo nầy đều nhất trí đề nghị cụ Lê Quang Liêm phải chính thức tuyên bố tái hoạt động Giáo hội PGHH, vì trên căn bản pháp lý đã mặc nhiên xác định tư cách Giáo Hội PGHH như sau đây:
a)-Giáo Hội Trung Ương PGHH do cụ Lê Quang Liêm làm Hội Trưởng do đại hội PGHH toàn quốc nhóm ngày 4 va 5 tháng 8 năm 1972 bầu ra hoàn toàn hợp lệ căn cứ theo Hiến Chương PGHH.
b)-Từ sau ngày 30-4-1975, Giáo Hội PGHH do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo vì hoàn cảnh mà phải tự ngưng hoạt động nay Giáo Hội PGHH bắt đầu hoạt động lại là hoàn toàn hợp pháp.
c)-Trong cuộc đấu tranh của Khối Tín Đồ PGHH Thuần Túy đòi tự do tôn giáo cho các tôn giáo tại VN nói chung, và PGHH nói riêng cần phải có một hệ thống lãnh đạo chính thức là hợp tình, danh chánh, ngôn thuận.

V/- Bởi các lẽ nêu trên, Giáo Hội PGHH long trọng tuyên cáo:
1)-Giáo Hội Trung Ương PGHH do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo bắt đầu hoạt động lại kể từ ngày 24-2-2000.
2)-Thành phần Giáo Hội Trung Ương được chỉnh đốn lại có sự hiện diện đông đủ các hệ phái:
- Hệ phái Lương Trọng Tường
- Hệ phái Huỳnh Văn Nhiệm
- Hệ phái Lê Quang Liêm
- Nhân sĩ, tu sĩ PGHH
Như vậy kể từ 24-2-2000 tại VN chỉ có một GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG PGHH.
3)-Giáo Hội Trung Ương PGHH nối tiếp nhiệm kỳ (1972-1976) tức là chỉ còn có 16 tháng là mãn nhiệm. Nhiệm kỳ kế tiếp sẽ do Đại hội toàn quốc bầu cử căn cứ theo Hiến chương PGHH.
4) Danh sách Ban Thường Vụ Giáo Hội Trung Ương PGHH gồm có:
- Hội Trưởng: Lê Quang Liêm
- Phó Hội Trưởng kiêm Tổng Vụ Trưởng Hoằng pháp tu sĩ Nguyễn Văn Điền (hệ phái Huỳnh Văn Nhiệm C. Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Đồng Tháp)
- Chánh Thư Ký: Hà Hải (hệ phái Lê Quang Liêm)
- Tổng Vụ Trưởng Liên Lạc : Bùi Thiện Huệ (hệ phái Lương Trọng Tường)
- Tổng Vụ Trưởng Kiểm Pháp: Trần Nguyên Huởn (hệ phái L.T.T)
- Tổng Vụ Trưởng Tổ Chức: Nguyễn Minh Sơn (hệ phái H.V.N)
- Tổng Vụ Trưởng Xã Hội: Đoàn Hữu Thạnh (nhân sĩ PGHH)
- Hội Đoàn Phụ Nữ Từ Thiện: Bà Nguyễn Thị Thu (hệ phái L.Q.L)
5) Danh sách toàn bộ Giáo Hội Trung Ương sẽ công bố sau.
6)-Văn phòng Trung Ương Giáo Hội PGHH tạm thời đặt tại E 1, Cư xá Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4 Quận Phú Nhuận, Saigon, Việt Nam, ĐT :8451987, Fax: 84-8-8451987, Email: basaigonỴreh.vnn.vn
7)-Văn phòng Đại Diện Giáo Hội Trung Ương PGHH tại hải ngoại số 17101 Overhill Rd, Derwood Maryland 20855 - USA do Ông Nguyễn Văn Cội và Ông Lê Văn Bá làm đại diện. Đt: (301) 519-2653, Fax: (301)519-2654, http://www.pghh.org -
8)-Công nhận Giáo Hội PGHH Hải Ngoại tại 17101 Overhill Rd,Derwood Maryland 20855 - USA.

VI/-Giáo Hội Trung Ương PGHH có trách nhiệm hiện đại hóa PGHH để tiến kịp theo xu thế tiến hóa của thời đại đồng thời hoàn tất thủ tục Đại Hội Toàn Quốc PGHH vào cuối tháng 12 năm 2000 để chuẩn bị cuộc bầu cử các cấp Giáo Hội từ Trung ương đến Tỉnh, Quận, Xã.

VII/-Các cấp Giáo Hội Trung Ương, Tỉnh, Quận Xã hiện nay đều mang tính cách lâm thời và sẽ bầu cử chính thức vào đầu năm 2001.

Việt Nam, ngày 24 tháng 2 năm 2000
TM.Giáo Hội Trung Ương PGHH
Hội Trưởng Lê Quang Liêm
Tổng Vụ Trưởng Kiểm Pháp Trần Nguyên Huởn
Thư Ký Hà Hải

(đồng ký tên)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.