Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Cụ Đặng Văn Việt Góp Ý: Csvn Nên Đổi Thành Đạo Mác

28/02/200600:00:00(Xem: 5016)
LTS. Cụ Đặng Văn Việt trong Bản Góp Ý Đaị Hội 10 đã kêu gọi Đảng CSVN chính thức đổi tên thành Đạo Mác vì cả nứơc chỉ có 2.6 triệu người trong đảng CSVN đang thờ ông Mác, và Đạo Mác sẽ được hưởng quy chế ngang hàng với Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Khổng... Vì không lẽ lấy Đaọ Mác của 2.6 triệu tín đồ để bắt buộc 82 triệu dân theo ông Mác-Lê-Hồ. Lá thư sau gửi từ quốc nội, qua Câu Lạc Bộ Dân Chủ.

*

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2006

Kính gửi: Đại Hội X và Ban Chấp Hành Trung ương khóa IX

(Bản góp ý vào bản Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng)

I. Lời nói đầu

Tôi đã được góp ý vào bản dự thảo Báo cáo chính trị ban hành lần thứ nhất hồi tháng 6/2005, nay ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng lại yêu cầu góp ý vào bản dự thảo lần thứ 2, chuẩn bị cho Đại hội Đảng khoá X, tôi cũng xin phát biểu những suy nghĩ cá nhân, góp phần trách nhiệm của mình.

Trước hết, tôi rất hoan nghênh việc BCH Trung ương Đảng lại trưng cầu dân ý rộng rãi cho các đảng viên và quần chúng góp ý vào bản báo cáo chính trị của Đại hội X của Đảng.

Nội dung bản báo cáo lần này súc tích, phần thành tích, kết quả ngắn gọn hơn, phần phương hướng viết khái quát một cách tỉ mỉ ở mức cao trên nhiều lĩnh vực, gây nên cảm tưởng là nếu thực hiện được sẽ đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới tốt đẹp.

Tôi xin góp một số băn khoăn, suy nghĩ sau khi đọc:

a. Bản báo cáo dài 4 trang báo, cuối cùng kết thúc thiếu phần biện pháp thực hiện. Nếu nội dung là 1, biện pháp phải là 10, như Bác Hồ đã nói. Tôi đề nghị nên bổ sung phần biện pháp cụ thể để gây sức thuyết phục cho người đọc.

b. Bản báo cáo dự thảo vẫn chỉ tổng kết 20 năm đổi mới, chứ không tổng kết cả 30 năm xây dựng kinh tế sau hoà bình (1975-2005).

c. Phần kết luận vẫn là động viên toàn Đảng toàn dân kiên trì vận dụng quan điểm tư tưởng của Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội như cũ.

Nếu là bản tổng kết 30 năm thì:

Trong ấy 10 năm đầu (1975-1985) vận dụng xây dựng đất nước theo quan điểm tư tưởng Mác Lênin... xoá bóc lột, chống tư hữu, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, phát triển mạnh các quốc doanh, các hợp tác xã, độc đảng, độc quyền lãnh đạo - 10 năm xây dựng kinh tế theo kiểu này đã đưa đất nước đi vào một giai đoạn suy sụp nghiêm trọng.

Trong ấy 20 năm đổi mới (1986-2005): Trước tình hình các quốc doanh đều thua lỗ, các hợp tác xã làm ăn năng suất thấp, đời sống nông dân dựa vào đất 5% tự sản xuất hơn là dựa vào 95% của đất tập thể. Quần chúng đòi hỏi phải giải phóng cho sức sản xuất, đòi hỏi cho tự do buôn bán, tự do kinh doanh, yêu cầu khoán sản phẩm (Kim Ngọc), mở rộng cho quan hệ với nước ngoài... Đảng và Nhà nước dần dần thấy vấn đề; Cơ chế thị trường dần dần được công nhận - cho tư hữu, cho quan hệ lao - tư lưỡng lợi (buôn bán, kinh doanh, trang trại...) áp dụng chính sách khoán mở rộng, cho mở rộng quan hệ với nước ngoài, mời nước ngoài vào cùng kinh doanh cùng bóc lột. Những điểm trên nói lên là về cơ bản, Đảng từ bỏ quan điểm Mác Lênin về kinh tế, từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Liên Xô, Trung Quốc cũ. Nhưng về mặt chính trị, thì không có sự đổi mới, vẫn chuyên chính vô sản, vẫn đấu tranh giai cấp, vẫn đảng độc quyền lãnh đạo, vẫn chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa thành phần, vẫn hạn chế dân chủ (tự do báo chí, ngôn luận, ứng cử, bầu cử...) Đi đôi với mở rộng phát triển kinh tế, không kèm theo những thay đổi mới về cách quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường; không có chế độ tiền lương hợp lý; từ độc quyền lãnh đạo kéo theo độc quyền tham nhũng, tệ tham nhũng phát triển cao độ, nhất là trong giới có chức có quyền.

Bản báo cáo không giải thích rõ, vì sao sau 20 năm đổi mới, đất nước có nhiều thay đổi là nhờ Đảng và Nhà nước biết dựa vào sức mạnh, sức sáng tạo của quần chúng; bộ mặt xã hội, bộ mặt đất nước có thay đổi, "GDP" chung cả nước có tăng (6-7%) (trong ấy có sự đóng góp lớn của vốn nước ngoài), còn "GDP" đầu người thì vẫn thấp không tăng - xếp vào loại nghèo so với thế giới. Tại sao vào thời điểm 1975-1976 "GDP" của người dân Việt Nam tương đương với các nước xung quanh cùng khu vực, mà sau 30 năm xây dựng kinh tế:

"GDP" của người dân Việt Nam - chỉ ngang 1/5 của GDP/người dân Thái (2.000$).

"GDP" của người dân Việt Nam - chỉ ngang 1/32 của GDP/người dân Hàn Quốc (16.000$)

"GDP" của người dân Việt Nam - chỉ ngang 1/50 của GDP/người dân Singapore (25.000$).

Vì sao vậy"

Có phải dân Việt Nam ta kém hơn dân Thái, Hàn Quốc, Singapore về mặt thông minh, về tính cần cù" Mà là tại đường lối của ta là chỉ đổi mới về kinh tế, không đổi mới về chính trị; ta vừa nới mở rộng vòng tay vừa bóp nghẹt sức sản xuất, sức sáng tạo, tiềm năng con người không được giải phóng. Tệ tham nhũng nắm thời cơ kinh tế phát triển: quan thì càng giàu lên, dân thì càng nghèo đi; "GDP" bọn cơ hội, bọn tham nhũng được tăng vọt thì lấy đâu còn lực để đẩy "GDP" của đại đa số thường dân, đa số cán bộ, công nhân và nhân dân lao động.

Đi đôi với tệ tham nhũng, độc quyền, cũng kèm theo sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, cùng các tệ nạn xã hội. Đó là đúng quy luật, đúng theo thuyết Nhân và Quả.

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết 30 năm xây dựng kinh tế thì phần kết luận phải là:

- Phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin

- Phải từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu Liên Xô, Trung Quốc cũ.

Nếu còn luyến tiếc chủ nghĩa Mác hay Chủ nghĩa xã hội thì có thể nói:

- Kiên trì đường lối, quan điểm Mác Lênin có chọn lọc đổi mới.

- Kiên trì đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Việt Nam mới (như Bác Hồ đã dạy: Một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ, đoàn kết - ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành...)

Nếu cứ bảo thủ nói ngày hôm nay cũng giống như đã nói cách đây mấy chục năm thì làm thế nào mà người dân có thể quên được những nỗi đau của lịch sử đang còn sờ sờ trước mắt.

II. Hướng tới nên như thế nào"

Leo lên đỉnh núi đền Hùng nhìn xuống, thì thấy con cháu vua Hùng đang đấu nhau:

- Một loại – bảo thủ - thì kiên trì Mác Lênin, kiên trì chủ nghĩa xã hội.

- Một loại - tiến bộ - thì muốn từ bỏ con đường Mác Lênin lạc hậu, con đường CNXH cũ.

Hai xu hướng chính trị đang đối chọi nhau:

- Bên bảo thủ là loại có chức, có quyền (có quyền lực, có thế lực, có tài lực) để áp đặt, có khi đã dùng đến biện pháp đàn áp: bắt bỏ tù, gán cho các tội phản đảng, phản nước, xét đi xét lại, tội làm gián điệp (cho ai") rất vu vơ, không cho in sách báo của người có tên trong danh sách đen của tổ chức, trù úm gia đình, con cái, không cho xuất ngoại...

- Bên tiến bộ là loại không chức, không quyền, tay không đánh giặc (nội xâm) chỉ có ngòi bút, cái mồm, một số là kỳ cựu quân đội, một số là kỳ cựu cách mạng (lão thành) sắp chết đến nơi nhưng còn tha thiết với vận mệnh đất nước, dân tộc, luyến tiếc về bao xương máu đã đổ ra để được trả giá là đã đưa đất nước vào loại nghèo nhất nhì, loại tham nhũng nhất nhì của thế giới.

Giữ nguyên chế độ quản lý, giữ nguyên bộ máy như hiện nay thì như tôi đã phát biểu:

Ở nước Mỹ thì 3 không:

1. Không dám tham nhũng: vì sợ phạm pháp luật.

2. Không thể tham nhũng: vì quản lý đồng tiền qua máy điện tử, qua ngân hàng.

3. Không cần tham nhũng: vì có phúc lợi, có đồng lương cao, không lo đói rách.

Còn ở Việt Nam ta thì 3 có:

1. Có gan và dám tham nhũng: vì luật pháp không nghiêm, luật Nhà nước bên cạnh là luật rừng, luật của tổ chức (Đảng).

2. Có thể tham nhũng: vì nhiều sơ hở, đâu cũng có sơ hở.

3. Cần có tham nhũng: vì đồng lương thấp, vì phúc lợi xã hội quá kém, túng phải tính là quy luật.

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng", nếu cứ cãi cọ thì có thể cãi cọ năm tháng này sang năm tháng khác, không ai đã chịu ai, gây mất đoàn kết, tan vỡ, kẻ địch sẽ lợi dụng.

Tôi xin đề nghị: Toàn Đảng, toàn dân hãy đoàn kết lại, không chi chữ, không cố chấp vào từ ngữ, hãy thống nhất với nhau vào nguyên tắc, đó là:

- Cái gì có lợi cho đất nước, cho dân tộc: ta cương quyết làm, duy trì và phát huy.

- Cái gì có hại cho đất nước, cho dân tộc, cái gì trái với quy luật: thì cương quyết loại bỏ, loại trừ không thương tiếc.

Tôi xin đề xuất một số vấn đề cụ thể (3):

1. Vấn đề dân chủ

Ta thiếu dân chủ biểu hiện ở báo chí không được tự do, ngôn luận bị hạn chế trong khuôn sáo chỉ đạo của Ban Văn hoá tư tưởng Trung ương, không tự do ứng cử, bầu cử thực sự, vẫn là cái trò: Đảng cử dân bầu, Đảng muốn ai trúng thì sẽ 100% trúng. Đảng muốn cho ai ra rìa thì 100% ra rìa (dù có cho ứng cử tự do). Sau một đợt bầu cử các loại, ai cũng cảm thấy ngày hôm qua và hôm nay không có gì khác nhau; thậm chí quên luôn mất mình đã bầu ai!

Đảng phải tự do báo chí, tự do ngôn luận, tôn trọng quyền con người, tự do cư trú, tự do bầu cử ứng cử thực sự, bỏ lối đảng cử dân bầu: hình thức, tốn kém. Những người trúng cử là đại biểu thực sự của dân chứ không phải là đại biểu của Đảng. Trong 82 triệu + 3 triệu ở nước ngoài thì 3 triệu Việt kiều được hưởng tự do dân chủ hơn 82 triệu dân trong nước.

2. Vấn đề đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, độc quyền lãnh đạo.

Xã hội tiến lên là nhờ ở nhiều yếu tố, trong ấy: yếu tố trí thức, trí tuệ, phát minh sáng tạo; yếu tố đoàn kết tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, yếu tố tư hữu xuất phát từ yêu cầu đáp ứng nhu cầu về vật chất ngày càng cao; yếu tố đấu tranh giai cấp có tác dụng hạn chế bóc lột, hạn chế áp bức, cũng có tác dụng thúc đẩy xã hội tiến lên ở từng nơi, từng lúc... những người theo chủ nghĩa Mác cường điệu yếu tố đấu tranh giai cấp đưa lên là "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" có tác dụng thúc đẩy xã hội tiến lên.

Từ quan điểm trên dẫn đến: đường lối thành phần, chủ nghĩa lý lịch, độc quyền lãnh đạo, dẫn đến chuyên chính vô sản, liên minh công nông... Cũng từ quan điểm trên, đã tạo ra:

- Nhiều đối xử bất công trong xã hội tạo nên sự thiếu công bằng, văn minh.

- Làm chia rẽ mất đoàn kết trong xã hội, trong nội bộ nhân dân, trong nước, ngoài nước.

- Kìm hãm sự phát triển của xã hội, của con người.

- Không tôn trọng trí thức, không sử dụng nhân tài, triệt tiêu tài năng, khống chế tài năng, khống chế lòng yêu nước là quyền thiêng liêng của con người; Đảng nắm quyền cho con người được yêu nước, nhiều hay ít tuỳ theo thành phần giai cấp, bằng cách không cho sử dụng người, không cho lên cấp, không cho lên lương, không động viên khen thưởng.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện" con người sinh ra vốn hiền lành, nhưng đường lối giai cấp và chủ nghĩa cộng sản đã dạy con người là suốt đời phải đấu tranh giai cấp. Giai cấp vô sản phải dần dần tiêu diệt các giai cấp khác, để cuối cùng không còn giai cấp, chỉ còn có giai cấp vô sản một mình sống với nhau trong một thế giới đại đồng. Thật là ảo tưởng, thật là không tưởng kỳ lạ.

Chủ nghĩa Mác nêu tiêu chí đấu tranh giai cấp là một yếu tố để chống sự bất công của xã hội, đem lại công bằng văn minh, đưa đến một xã hội lý tưởng tốt đẹp, nhưng một số lãnh tụ, một số nhà lý luận quá khích, giáo điều, nêu lên thành "sợi chỉ đỏ xuyên suốt" thúc đẩy xã hội tiến lên, làm cho giữa cái Thiện và các ác, người theo chủ nghĩa cộng sản luôn được khuyến khích đến cái ác, trái với các đạo giáo khác trên thế giới luôn giáo dục con người lòng Từ bi, Bác ái, tương thân, tương ái, hạn chế sự độc ác của loài người với nhau.

Vì vậy mà:

- Đạo Phật (thế kỷ V TCN) tồn tại đến nay là 2.500 năm

- Đạo Thiên chúa (8-4 TCN) tồn tại hơn 2.000 năm.

- Đạo Hồi (370-620 SCN) tồn tại đến này là 1.500 năm.

- Còn Đạo Mác (tuyên ngôn ĐCS của Mác ra đời 1848) chỉ tồn tại 150 năm thì sụp đổ.

Thống kê trên nói lên một cách hùng hồn vì sao đạo Mác không tồn tại được lâu" Chỉ vì những người lãnh đạo vận dụng chủ nghĩa Mác không theo đúng quy luật phát triển xã hội của loài người, của lòng người. Chủ nghĩa Mác như ngọn đèn pha sáng chói ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã thức tỉnh nhân dân lao động, phong trào công nhân đứng lên chống áp bức bóc lột của chế độ tư bản... Chủ nghĩa Mác đã thức tỉnh các dân tộc thuộc địa đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc. Nhờ có chủ nghĩa Mác đã xuất hiện Cách mạng tháng Mười Nga, sự chiến thắng của Hồng quân Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít. Từ phong trào chống đế quốc, Cách mạng Việt Nam đã thành công, Việt Nam đã chiến thắng đế quốc Pháp, Mỹ, kéo theo là sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Nhưng qua thử thách của xây dựng trong hoà bình sau chiến tranh, những người lãnh đạo theo chủ nghĩa Mác đã làm cho chủ nghĩa Mác trở nên lạc hậu, đã thành một sức cản đối với sự tiến hoá của xã hội, vì vậy đã đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô, của các nước trong khối Đông Âu (1991).

Chủ nghĩa Mác hiện nay như một ngọn đèn đã cạn dầu, trở thành một đốm lửa nhỏ leo lét. Ở Châu Âu và phần lớn trên thế giới ngọn đèn ấy đã tắt ngúm.

Ở Việt Nam, một số người lãnh đạo cộng sản còn luyến tiếc chủ nghĩa Mác, họ muốn duy trì nó, đặt lên đầu nhân dân Việt Nam - ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, con người được coi là nhà lý luận của Đảng, đang muốn dùng đốm lửa ấy để soi đường cho cả dân tộc Việt Nam. Ông định đưa dân tộc ta đến bao giờ mới lên đến chủ nghĩa xã hội"

Những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam muốn chủ nghĩa Mác tồn tại như một tôn giáo. Họ muốn chủ nghĩa Mác thành một quốc đạo. Họ bắt các trường học từ trung học, đến đại học trong cả nước, đều phải lên lớp về chủ nghĩa Mác, không cho học các (học thuyết) lý luận khác. Trong Hiến pháp có nói: ở điều 4, Nhà nước Việt Nam công nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, mà Đảng cộng sản Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác, tức là công nhận chủ nghĩa Mác.

- Dân tộc ta hiện có hơn 82 triệu dân trong nước và 3 triệu Việt Kiều, trong ấy có hơn 2,6 triệu là đảng viên cộng sản, 2 triệu 6 đảng viên ấy theo đạo Mác là tất nhiên, còn lại hơn 80 triệu người Việt Nam khác và 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại sao Đảng cộng sản Việt Nam lại bắt họ phải theo học thuyết Mác"

- Có nên chăng, để hợp tình hợp lý, tránh mâu thuẫn trong nội bộ, dựa theo Luật pháp của nước Việt Nam đã ban hành về tự do tín ngưỡng: có nên để Quốc hội thông qua cho thành lập một "đạo Mác" ở Việt Nam. Đạo Mác có kinh thánh riêng, có tín đồ riêng (là các đảng viên cộng sản), các tín đồ có quyền đặt ảnh Mác lên bàn thờ, hàng ngày tụng kinh gõ mõ. Đạo Mác có Giáo hoàng là Tổng bí thư hiện nay, có các Hồng y giáo chủ tức các Uỷ viên Bộ Chính trị, có nhà thờ nhà chung, có trường học là hội trường, trụ sở đảng, trường Đảng hiện nay. Giáo hoàng và Hồng Y giáo chủ có chế độ đặc biệt riêng; ăn mặc toàn màu vàng, màu đỏ, đi xe có cờ vàng, cờ đỏ... từ xa ai cũng trông thấy để tôn vinh; được hưởng chế độ cộng sản chủ nghĩa suốt đời.

Nếu được như vậy, dân tộc Việt Nam thật là hạnh phúc. Ai muốn theo ông Thích Ca, ông Giê Su, ông Mahômet, ông Mác thì cứ đi theo ông nào mà mình thích; không thể bắt người đi theo ông Thích Ca, ông Giê Su, ông Mahômet lại phải chạy theo ông Mác.

Tôi nói lên điểm này, không có gì là mỉa mai, mà là một thực tế mong muốn của những người lãnh đạo Đảng cộng sản hiện nay - để toàn dân xem xét và cho phán quyết giải quyết một mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân Việt Nam ta.

3. Vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng.

Nước nào, chế độ nào, thời điểm nào cũng có tham nhũng, nhưng đặc biệt ở Việt Nam ta, tội tham nhũng lại được xếp vào loại hàng đầu trong những nước có nhiều tham nhũng của thế giới! Tham nhũng trở thành một quốc nạn, có nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Ông chủ tịch nào, ông tổng bí thư nào, thủ tướng nào, chủ tịch quốc hội nào... lên bục cũng đều nói chống tham nhũng, chống quyết liệt thế mà tham nhũng vẫn cứ tăng, cứ phát triển, thế mới là chuyện lạ trên đời. Câu chuyện có nguồn gốc là:

Đảng cộng sản Việt Nam đề ra chế độ độc quyền lãnh đạo, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp nắm một bộ phận quy trình của đất nước vào trong tay, nắm toàn bộ quyền sinh quyền sát, không có một tiếng nói thứ hai ngược với tiếng nói của Đảng, độc quyền về mọi mặt nên khi kinh tế bắt đầu phát triển, khi có điều kiện tham nhũng, thì cũng nắm độc quyền tham nhũng luôn.

Những người có chức có quyền mới tham nhũng được, mà có chức có quyền hầu hết phải là đảng viên, mà đã là đảng viên cao cấp thì được đảng nuông chiều bao che. Bởi vậy đảng viên tham nhũng được bao che, được nằm trong tổ chức, được pháp luật bảo vệ. Việt Nam hiện nay có thể gọi là đất thánh của bọn tham nhũng. Tôi đã ở trong bộ máy Nhà nước này trên 35 năm, tôi hiểu rất rõ không có chế độ quản lý nào dễ tham nhũng như chế độ hiện hành ở Việt Nam hiện nay. Sở dĩ tôi không tham nhũng của Nhà nước vì theo lời Bác (chỉ trung với nước, chỉ hiếu với dân, cần kiệm liêm chính), nếu tôi tham nhũng tôi đã trở thành tỷ tỷ phú. Nếu Đoàn Duy Thành nói "Làm người là khó", tôi có thể nói "làm nghèo là khó" (còn làm giàu kiểu tham nhũng thì quá dễ).

Gần đây Quốc hội Việt Nam ra Luật về chống tham nhũng. Chính phủ ra những Quyết định về thành lập các ban bệ chống tham nhũng, chỉ định những thành viên lãnh đạo. Tôi nghĩ: tại sao ở các nước tư bản lớn, họ không có luật chống tham nhũng, không có tổ chức ban bệ chống tham nhũng mà họ chống được tham nhũng"! Nếu nhiều thành viên của các ban bệ chống tham nhũng, lại còn là Hội viên tích cực của phong trào tham nhũng, thì làm thế nào Nhà nước này chống được tham nhũng"

Cho đến nay chưa thấy một chi bộ đảng nào nói đến phát hiện đảng viên tham nhũng trong chi bộ mình, tố cáo đảng viên ấy ra pháp luật, chỉ có báo chí, quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác là nhiều. Tất cả đảng viên ở bất cứ cấp nào, đều phải tham gia là đảng viên trong một chi bộ cơ sở. Tại sao Đảng có chủ trương chống tham nhũng, lại không dùng ngay tổ chức chi bộ cơ sở làm trung tâm chống tham nhũng" Chi bộ có thể thường xuyên bắt đảng viên phải kê khai tài sản, báo cáo sự hoạt động tài chính của mình, chi bộ có thể chất vấn một đảng viên là thủ tướng, là tổng bí thư, là bộ trưởng, là chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh, là tổng giám đốc v.v... Tại sao lương anh chỉ có 100-200 đô mà anh có thể xây nhà hàng tỷ đồng, có trang trại hàng chục tỷ, có xe cộ hàng tỷ, có biệt thự hàng chục tỷ, cho con cháu đi học tốn 2000-3.000 đô mỗi tháng... chi bộ sẽ biết rõ ngay nguồn gốc bất chính của đảng viên ấy, báo cáo lên cấp trên, đưa ra pháp luật. Chỉ sợ Đảng không cho làm việc này mà vì đảng sợ mất hàng vạn đảng viên đã trung thành với Đảng, đã được đảng bồi dưỡng cất nhắc từ thấp lên cao qua bao năm tháng.

Chế độ độc đảng đã có tác dụng giữ được sự ổn định chính trị trong những thời gian nhất định. Nhưng lại đẻ ra mâu thuẫn: đẻ ra độc tài, chuyên chế, thủ tiêu đấu tranh phê bình, tự phê bình là quy luật phát triển của xã hội. Tại sao các nước họ thực hiện đa đảng mà người ta vẫn giữ được sự ổn định chính trị" Tại sao Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay không áp dụng kinh nghiệm của bác Hồ đã dùng: cho thành lập Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, thêm một số đối trọng làm cho đất nước được phát triển cân đối, hài hoà.

Chống cho kỳ được nạn tham nhũng là sự sống còn của đất nước Việt Nam hiện nay, không chống được tham nhũng thì không thể nói đến chủ nghĩa xã hội, không thể nói đến thực hiện những điều tốt đẹp nêu trong báo cáo của Đại hội Đảng khoá X. Tại sao thời Bác Hồ không có tham nhũng, chỉ có Trần Dụ Châu đã bị đưa ra bắn, ngày nay có hàng triệu Trần Dụ Châu! Có thể dễ hiểu là: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" - trên phải nghiêm, nói dưới mới nghe. Vậy làm thế nào trên phải nghiêm đi, phải trong sạch đi, để nói cho dưới nghe theo.

III. Kết luận

Đoàn kết là sức mạnh

- Phe bảo thủ phải bớt bảo thủ đi.

- Phe tiến bộ phải không câu nệ câu chữ.

Tất cả vì đất nước, tất cả vì sự phồn vinh của dân tộc.

- Cái gì có lợi cho đất nước, cho dân tộc, thì cùng chung sức xây dựng, phát huy.

- Cái gì có hại cho dân tộc, cái gì đi ngược với quy luật, phải cùng nhau loại bỏ, không thương tiếc.

Không ai muốn lật đổ, xoá bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, trừ phi Đảng cộng sản Việt Nam cứ ôm ấp cái hủ bại lỗi thời, đi ngược với quy luật phát triển của xã hội loài người để tự mình tự lật đổ mình, tự mình rời bỏ vai trò lãnh đạo, tự mình rời bỏ cái ghế lãnh đạo của mình.

Trước mắt tôi đề nghị.

- Làm tốt công tác nhân sự, tìm chọn người tốt, người có năng lực, có công tâm, có bản lĩnh, dám đổi mới làm xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, Đảng cho sớm công bố danh sách các đại biểu dự kiến vào Trung ương, yêu cầu các đại biểu được dự kiến cho vào Trung ương làm kê khai tài sản sớm.

Con người quyết định, cán bộ quyết định tất cả Đảng và nhân dân ta cần một Chu Văn An (như trước đây Trung Quốc cần một Đặng Tiểu Bình).

- Bỏ chế độ Thái thượng hoàng.

- Bỏ cách lãnh đạo: Đảng chiếm đoạt quyền lãnh đạo của Quốc hội, của chính quyền, bao biện vượt lên quyền hành của tổ chức quốc hội và Chính phủ, chính quyền của nhân dân đã bầu ra.

Tôi đã từng nói:

Ghế quan ai ngồi xin chớ thờ

Thương dân, dân lập đền thờ

Hại dân dân đái ngập mồ thối xương!

Thương cho ông Lê Đức Thọ đã có cuộc đời hiến dâng cho cách mạng, nhưng phạm vào tội ác: dìm người này, ép người kia, bè cánh, nhiều mưu đồ thủ đoạn, gây khổ cực, oan ức cho bao đảng viên, cán bộ vô tội. Nên sau khi chết được Đảng và Nhà nước cho chôn cất tử tế vào nơi khô ráo, sang trọng, tưởng là mồ yên mả đẹp, thế mà những gia đình bị oan ức hàng ngày cứ vứt những gói quà xú uế đến ngập cả mồ. Con cháu phải vội bốc ông đi, để hài cốt của ông khỏi bị thối rữa...

Bài học nhỡn tiền về "cách làm người" của Lê Đức Thọ viết chưa ráo mực. Nay tôi xin nhắc thêm lời khuyên giữ nước của vua Thành Thái của cụ Nguyễn Khắc Niêm khi cụ đỗ Hoàng giáp. Cụ Niêm chỉ biên 4 câu thơ:

"Tôn tộc đại quy

Tôn lộc đại nguy

Tôn tài đại thịnh

Tôn nịnh đại suy"

Tức:

- đề cao họ tộc, truyền thống gia đình thì quy tụ được họ hàng, đoàn kết rộng rãi trong họ, ngoài nhân dân.

- đề cao bổng lộc, khuyến khích hưởng thụ, khuyến khích tham nhũng, thật là nguy.

- đề cao tài năng, trọng người tài, biết sử dụng tài năng, làm cho đất nước chóng phồn vinh, thịnh vượng.

- đề cao nịnh hót, thích của ngọt, chế thuốc đắng, thích nịnh bợ, là con đường đi đến suy vong.

Bài học (ông Lê Đức Thọ) sáng như ban ngày, xin nhắc nhở cho ai đang tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Là dân xứ Nghệ, là hậu duệ các vua nhà Trần, là chắt cố Đông các Đại Học sĩ Cao Xuân Dục, là cháu nội cụ Hoàng giáp Đặng Văn Thuỵ nguyên Tế tửu Giám đốc trường Quốc Tử Giám, là con trai cụ Đặng Văn Hướng nguyên bộ trưởng trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Việt này không biết cách nói vòng vo, không quen uốn ba tấc lưỡi nịnh bợ ai.

Việt này không bao giờ chống lại Đảng, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân.

Việt này không sợ bất cứ một cường quyền nào, chỉ sợ mình làm sai.

Đặng Văn Việt

Tập thể 8-3, Quỳnh Mai- Hai Bà HN

ĐT : 6 334 249

(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam. Điện Thư - Số 55, Tháng 2-2006. Email: caulacbodanchuvietnam@yahoo.com. )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.