Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ

09/03/201800:00:00(Xem: 265)
Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ
Le Minh Hai_2014 Feb
Lê Minh Hải
 

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và phát trên Facebook.com/rmiodp.

(Robert Mullins International) Nếu qúy vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, qúy vị có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh ngay nếu qúy vị đang hiện diện ở Hoa Kỳ hợp pháp. Bất cứ ai không còn diện cư trú hợp lệ sẽ không còn hợp lệ để xin Thẻ Xanh khi đang ở Hoa Kỳ. Một số người ở trong diện cư trú không còn hợp lệ vì họ đã ở quá hạn chiếu khán (visa) du lịch; một số người khác ở trong diện cư trú không hợp lệ vì đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp và đang sống như một ngọai kiều không có giấy tờ hợp lệ.

Điều này có nghĩa là, nếu muốn xin quy chế thường trú nhân, đương đơn không còn diện cư trú hợp lệ sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại một Tòa Lãnh sự Mỹ ở ngòai Hoa Kỳ. Nhưng điều này có thể làm cho nhiều người gặp rắc rối nếu họ đã từng ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng. Nếu qúy vị rời Hoa Kỳ sau khi sống ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng, qúy vị sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm, qúy vị  sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm và sau đó mới có thể xin tái nhập cảnh. Vì thế, qúy vị sẽ ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan: Qúy vị cần rời khỏi khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin chiếu khán di dân, nhưng nếu qúy vị rời đi, qúy vị không thể tái nhập cảnh trong ba năm, hoặc 10 năm. Liệu có giải pháp nào cứu vãn không? Câu trả lời là Có.

Trước khi rời Hoa Kỳ, qúy vị phải nộp đơn I-601A cho Sở di trú để xin miễn hình phạt cấm nhập cảnh 3 năm, hoặc 10 năm. Nếu đơn I-601A được chấp thuận, qúy vị có thể thỏai mái rời Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.

Khi nộp đơn I-601A cho Sở di trú, qúy vị cần giải thích: (a) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu qúy vị phải ở Việt Nam không có thân nhân ở Hoa Kỳ, và (b) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu người thân ở Hoa Kỳ phải về Việt Nam sống với qúy vị. Giải thích lý do tại sao lại trở thành vấn đề vô cùng khó khăn là phần quan trọng nhất trong đơn I-601A xin miễn sự vi phạm.

Chúng tôi xin duyệt lại một vài hồ sơ của văn phòng Robert Mullins International vừa được chấp thuận: Trong hồ sơ đầu tiên, một thanh niên đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch và với ý định sẽ xin Thẻ Xanh sau khi đến nơi. Mẹ của anh là một thường trú nhân đã nộp đơn bảo lãnh cho anh và anh hợp lệ để xin quy chế thường trú nhân dù là ở Tổng Lãnh sự hoặc là với Sở di trú ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi anh đến Hoa Kỳ thì tình trạng sức khỏe của mẹ vô cùng xấu. Anh quên luôn vấn đề Thẻ Xanh của anh và sống ở Hoa Kỳ hơn một năm để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Dĩ nhiên, chiếu khán du lịch của anh đã hết hạn và khi diện cư ngụ của anh quá hạn ở Hoa Kỳ, anh không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh được. Giải pháp duy nhất là anh nộp đơn I-601A với lời giải thích và bằng chứng cho thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn cho mẹ của anh nếu anh phải để người mẹ bệnh tật một mình và trở về Việt Nam trong 10 năm. Và dĩ nhiên, với tình trạng sức khỏe của người mẹ, bà không thể nào trở về Việt Nam sống với con trai mình. May mắn thay, Sở di trú thông cảm vấn đề này và đã chấp thuận đơn I-601A xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn. Người con trai đã trở về Việt Nam phỏng vấn và được Tổng lãnh sự ở Sài Gòn cấp chiếu khán và đã trở lại Hoa Kỳ giúp người mẹ phục hồi sức khỏe.

Trong một hồ sơ thành công khác. Một phụ nữ Việt Nam đã có quốc tịch Hoa Kỳ và đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Mễ Tây Cơ. Anh đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trên 15 năm. Văn phòng chúng tôi đã giúp anh nộp đơn I-601A  xin miễn vi phạm ở quá hạn. Trong hồ sơ này, nếu anh phải ở Mễ Tây Cơ 10 năm vì bị cấm nhập cảnh, điều này sẽ trở thành vấn đề vô cùng khó khăn khi phải lìa xa vợ. Tương tự, điều kiện ở Mễ Tây Cơ bất ổn hoặc nguy hiểm. Điều hiển nhiên cho thấy người vợ Việt Nam có quốc tịch Mỹ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn nếu cô ta phải chuyển chỗ ở sang Mễ Tây Cơ sinh sống với chồng. Cô không biết nói tiếng Tây Ban Nha, chưa từng sống ở Mễ Tây Cơ và không thể làm việc ở nước này. Trong tình trạng này, Sở di trú cũng thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn nếu đơn xin miễn vi phạm không được chấp thuận. Vì thế, người chồng công dân Mễ Tây Cơ đã có thể trở về quê hương để xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Anh được chấp thuận và nay đã trở về Hoa Kỳ sống hạnh phúc như một thường trú nhân với vợ của mình.  Hai vợ chồng đã tham dự một buổi hội thoại Radio với văn phòng chúng tôi vào ngày 21 tháng 2, 2018 và chương trình này đang cài đặt trên Facebook.com/rmiodp

Ban đầu, đương đơn xin miễn vi phạm phải chứng minh tình trạng vô cùng khó khăn xảy ra cho người hôn phối hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2016, Sở di trú đã nới rộng sự hợp lệ này và vào cuối năm 2017, đơn I-601A ra đời. Hiện nay, chương trình Xin Miễn Vi Phạm Tạm Thời bao gồm tất cả các đương đơn có đơn bảo lãnh dựa trên liên hệ gia đình không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh vì ở quá hạn trên đất Mỹ. Thân nhân công dân Hoa Kỳ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn hiện nay đã bao gồm các công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân.

Các đương đơn xin Miễn Sự Vi Phạm có thể là bất cứ ai đã có đơn bảo lãnh thân nhân được chấp thuận, bao gồm tất cả những hạng mục bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Người hôn phối, con vị thành niên và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ

- Con độc thân, trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Nhất)

- Người hôn phối và các con vị thành niên của thường trú nhân (ưu tiên Thứ Hai)

- Con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Ba), và

- Anh chị em của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Tư).

Dĩ nhiên, trong hồ sơ xin Miễn Sự Vi Phạm phải có một Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn tại Hoa Kỳ. Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn là người sẽ phải trải qua tình trạng vô cùng khó khăn nếu không có sự hiện diện của đương đơn, hoặc nếu Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn phải về Việt Nam sinh sống với người thân. Nhưng yêu cầu này cũng được nới rộng.

Thí dụ, nếu một công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho vợ, anh ta sẽ là Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn. Nhưng nếu người phối ngẫu hiện tại bất hợp pháp có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, thì người cha (hoặc mẹ) có thể là Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn thứ hai và sẽ làm cho đơn xin miễn sự vi phạm mạnh hơn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là người bảo lãnh nộp đơn bảo lãnh I-130 không cần thiết phải là người thân đủ tiêu chuẩn. Thí dụ, một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho anh của mình. Điều sẽ khó khăn để chứng minh  tình trạng vô cùng khó khăn khi chỉ có 2 anh em liên hệ trong hồ sơ, nhưng nếu họ có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân ở Hoa Kỳ thì cha (hoặc mẹ) có thể là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tiến trình duyệt xét xin miễn sự vi phạm tạm thời không thay đổi tiến trình duyệt xét chiếu khán di dân. Mặc dù sự miễn vi phạm thời gian cư trú bất hợp pháp được chấp thuận bởi Sở di trú, qúy vị vẫn được yêu cầu phải rời khỏi Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại một Tòa Đại sứ hoặc  Tòa lãnh sự để họ quyết định nếu qúy vị hợp lệ để nhận chiếu khán di dân. Tòa Lãnh sự có thể từ chối duyệt xét đơn xin chiếu khán của qúy vị nếu qúy vị từ chối không có mặt tại cuộc phỏng vấn xin chiếu khán di dân.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Nếu tôi không thể chứng minh được việc từ chối nhập cảnh sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người hôn phối hoặc cho cha mẹ, tôi vẫn còn hợp lệ để Xin Miễn Sự Vi Phạm Cư Ngụ Bất Hợp Pháp không?

- Đáp: Câu trả lời là Không. Qúy vị phải thực hiện được việc chứng tình trạng vô cùng khó khăn cho người phối ngẫu hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân.

- Hỏi: Nếu tôi được chấp thuận xin miễn vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, tôi có thể xin điều chỉnh diện cư trú mà không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ không?

- Đáp: Không. Nếu Sở di trú USCIS chấp thuận đơn xin miễn sự  vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, qúy vị vẫn được đòi hỏi phải rời Hoa Kỳ để tham dự cuộc phỏng vấn chiếu khán di dân với một viên chức lãnh sự để sự xin miễn vi phạm này có hiệu lực và để qúy vị được cấp chiếu khán di dân.

- Hỏi: Đơn xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn tạm thời của tôi được chấp thuận. Sự miễn vi phạm này có bao gồm những vi phạm cấm nhập cảnh khác không?

- Đáp: Không. Việc xin miễn sự vi phạm này chỉ tính cho một lý do cấm nhập cảnh mà thôi - đó là cư ngụ bất hợp pháp. Nếu viên chức Lãnh sự tìm ra những lý do khác, chẳng hạn như hành động bất hợp pháp khác ở Hoa Kỳ, họ có thể từ chối đơn xin chiếu khán của qúy vị.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, hoặc facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

 

21/03/2018(Xem: 522)
đã đệ trình nhiều Dự Luật để bảo đảm các Binh Sĩ và Cựu Chiến Binh có được sự chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng phải được hưởng vì họ đã hy sinh cho Tổ Quốc
21/03/2018(Xem: 1377)
Nếu bạn thích nấu món ăn trước, thì cái tủ đá (Gefrierschrank, freezer) có lẽ là người bạn thân nhất của bạn. Nhưng trong việc bảo quản thực phẩm, để có được chất dinh dưỡng của nó một cách tốt nhất, có những khác biệt rất lớn
21/03/2018(Xem: 1287)
công an cửa khẩu sân bay quốc tế TSN thông báo với tôi : hiện giờ ông không được phép xuất cảnh vì “là người thuộc diện chưa được phép xuất cảnh vì lý do an ninh”
21/03/2018(Xem: 762)
Tôi đã đến Nepal theo một tour du lịch vào tháng 10 là tháng mà khách du lịch có thể chụp hình dãy Hy Mã Lạp sơn rõ nhất (tháng 11 và tháng 12)
21/03/2018(Xem: 1246)
hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào ... và cả dân Việt nữa
21/03/2018(Xem: 1472)
Khi vợ chồng anh đến Thái-Lan một thời gian ngắn anh khám phá ra cha mẹ Mỹ là cán bộ Cộng sản hoạt động kinh tài cho miền Bắc Việt-nam. Sau hiệp-định đình chiến năm 1954, cha mẹ Mỹ được đưa qua hoạt động miền Đông-Bắc Thái làm chủ một cơ xưởng sửa xe du lịch
21/03/2018(Xem: 545)
Tin Đài Á châu Tự do RFA của Mỹ, “Liên Hiệp Quốc: Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số lượng thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất.”
21/03/2018(Xem: 438)
BEIJING - Tại ngày cuối của khoá họp thường niên tại QH, Chủ tịch nhà nước Trung Cộng hưá xây dựng 1 đất nước hùng cường, sẵn sàng nhận vai trò của mình trên sân khấu quốc tế.
21/03/2018(Xem: 212)
WASHINGTON - Viên chức ẩn danh tiết lộ: TT Trump muốn thế tử Saudi Arabia tìm giải pháp cho vụ phong tỏa Qatar – nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Saudi Arabia đóng vai trò dẫn đầu khi tiếp thế tử Bin Salman tại Bạch Ốc.
21/03/2018(Xem: 226)
WASHINGTON - Tù tình nghi khủng bố bị giam tại Guantanamo là người Saudi Arabia sắp đuợc hồi hương, và là trường hợp đầu tiên từ khi TT Trump nhậm chức.
21/03/2018(Xem: 310)
WASHINGTON - TT Trump sắp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảng phi cơ không người lái vũ trang cho hàng chục khách hàng là đồng minh và đối tác.
21/03/2018(Xem: 298)
HELSINKI - Ngoại trưởng Phần Lan xác nhận: nghị trình thảo luận trong ngày Thứ Ba với các phái đoàn đến từ Bắc Hàn, Nam Hàn và Hoa Kỳ không gồm đề tài phi nguyên tử.
21/03/2018(Xem: 154)
SEOUL - Vì nhu cầu hoà dịu trong thời gian thế vận hội muà đông 2018 diễn ra tại Pyongyang, tập trận Hàn-Mỹ hàng năm thay đổi thời biểu, và sẽ bắt đầu ngày 1-4.
21/03/2018(Xem: 445)
OMAHA, Neb. -- Thành phố Omaha của tiểu bang Nebraska sẽ phải trả $232,000 cho những người chủ của một căn nhà bị phá huỷ gần đường 142nd và Blondo Street.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 03/2018, John Glen, Bộ trưởng Tài chính Anh đã công bố rằng chính phủ sẽ khởi động các nghiên cứu mới nhằm tìm hiểu các rủi ro tiềm tàng gây ra bởi các loại tiền mã hóa như bitcoin.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Samsung đã ghi danh bằng sáng chế mới nhất với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO, mang đến thiết kế của một chiếc điện thoại với màn hình có thể mở rộng được.
Khoảng giữa tháng 03/2018, nhóm các nhà khoa học đến từ trường Northwestern University, được dẫn đầu bởi giáo sư Jiaxing Huang, trong quá trình khai thác các ứng dụng của graphene đã tìm ra một giải pháp giúp sản xuất thuốc nhuộm tóc ít độc hại hơn so với các loại thuốc nhuộm thông thường.
Google có thể là giải pháp cho những người dùng muốn mua hàng, đặc biệt là mua sắm trực tuyến. Những kết quả tìm kiếm thường dẫn đến việc người dùng mua hàng trên những trang web như Amazon nhiều hơn, và có vẻ như Google không hài lòng vì điều này. Khoảng giữa tháng 03/2018, Google ra mắt chương trình Shopping Actions để người dùng tìm kiếm và có thể mua hàng ngày lập tức mà không cần rời khỏi Google. Chương trình hiện đang được triển khai với sự hỗ trợ từ các đối thủ của Amazon.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Google đã chính thức công bố dự án Google News Initiative nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là giới báo chí trong việc nhận diện và chống lại các thông tin sai lệch. Trước đó, Google cũng đã triển khai dự án tương tự có tên Digital News Initiative tại khu vực Châu Âu. Với Google News Initiative, hãng muốn ý tưởng được thực hiện rộng rãi trên toàn cầu.
Khoảng giữa tháng 03/2018, các công tố viên tại New York và Massachusetts đã bắt đầu vào cuộc điều tra Facebook, liên quan đến vụ scandal làm lộ dữ liệu của 50 triệu người dùng. Sự việc được cho là có liên quan tới công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Benjamin Geskin đã đăng tải hình ảnh một chiếc iPhone trên trang Twitter cá nhân, với màu sắc tương tự như màu vàng đồng.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Amazon đã chính thức vượt qua Alphabet, công ty mẹ của Google, để trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 trên thế giới, với mức vốn hóa thị trường hiện là 768 tỷ USD. Trong khi đó, Alphabet có giá trị vốn hóa thị trường là 761 tỷ USD. Giữ vị trí dẫn đầu vẫn là Apple với giá trị 889 tỷ USD.
Những chiếc điện thoại hay công cụ mang tính bảo mật cao, hướng đến giới doanh nghiệp đang được các hãng di động đặc biệt quan tâm và phát triển. Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft và BlackBerry đã tuyên bố hợp tác tạo ra một giải pháp bảo mật mới, có tên là BlackBerry Enterprise BRIDGE.
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, cảnh sát thành phố Tempe, bang Arizona đang tiến hành điều tra về vụ tai nạn chết người liên quan tới một chiếc xe tự lái của Uber và một người đi bộ. Ngay sau vụ việc, Uber đã tạm ngừng thử nghiệm công nghệ xe tự lái tại tất cả các thành phố đang triển khai.
Có vẻ như tình trạng đợi chờ Update Windows đến bực mình sẽ không còn xảy ra. Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft cho biết đã thành công trong việc rút ngắn thời gian cài đặt các bản Update lớn của Windows 10, với thời gian trung bình để cập nhật giảm từ 82 phút xuống còn 30 phút
Khoảng giữa tháng 03/2018, vụ tai nạn xe tự lái của Uber khiến một người đi đường tử vong đang là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử phát triển công nghệ xe tự lái.
Khoảng giữa tháng 03/2018, HTC đã ra mắt máy chơi game thực tế ảo Vive Pro, với độ phân giải được cải thiện và bổ sung thêm một camera bên ngoài. Dự kiến, thiết bị sẽ được bán ra từ ngày 05/04/2018 với giá từ 799 USD.
Khoảng giữa tháng 03/2018, GE Aviation – nhánh công nghệ hàng không thuộc tập đoàn General Electric – đã công bố bay thử nghiệm thành công chiếc động cơ turbine phản lực cánh quạt (turbofan) lớn nhất thế giới GE9X.