Hôm nay,  
Việt Báo Online
banner-orange-nba-728x90-kb banner-orange-nba-728x90 banner-orange-728x90-kb banner-orange-728x90

Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ

09/03/201800:00:00(Xem: 247)
Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ
Le Minh Hai_2014 Feb
Lê Minh Hải
 

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và phát trên Facebook.com/rmiodp.

(Robert Mullins International) Nếu qúy vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, qúy vị có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh ngay nếu qúy vị đang hiện diện ở Hoa Kỳ hợp pháp. Bất cứ ai không còn diện cư trú hợp lệ sẽ không còn hợp lệ để xin Thẻ Xanh khi đang ở Hoa Kỳ. Một số người ở trong diện cư trú không còn hợp lệ vì họ đã ở quá hạn chiếu khán (visa) du lịch; một số người khác ở trong diện cư trú không hợp lệ vì đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp và đang sống như một ngọai kiều không có giấy tờ hợp lệ.

Điều này có nghĩa là, nếu muốn xin quy chế thường trú nhân, đương đơn không còn diện cư trú hợp lệ sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại một Tòa Lãnh sự Mỹ ở ngòai Hoa Kỳ. Nhưng điều này có thể làm cho nhiều người gặp rắc rối nếu họ đã từng ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng. Nếu qúy vị rời Hoa Kỳ sau khi sống ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng, qúy vị sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm, qúy vị  sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm và sau đó mới có thể xin tái nhập cảnh. Vì thế, qúy vị sẽ ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan: Qúy vị cần rời khỏi khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin chiếu khán di dân, nhưng nếu qúy vị rời đi, qúy vị không thể tái nhập cảnh trong ba năm, hoặc 10 năm. Liệu có giải pháp nào cứu vãn không? Câu trả lời là Có.

Trước khi rời Hoa Kỳ, qúy vị phải nộp đơn I-601A cho Sở di trú để xin miễn hình phạt cấm nhập cảnh 3 năm, hoặc 10 năm. Nếu đơn I-601A được chấp thuận, qúy vị có thể thỏai mái rời Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.

Khi nộp đơn I-601A cho Sở di trú, qúy vị cần giải thích: (a) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu qúy vị phải ở Việt Nam không có thân nhân ở Hoa Kỳ, và (b) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu người thân ở Hoa Kỳ phải về Việt Nam sống với qúy vị. Giải thích lý do tại sao lại trở thành vấn đề vô cùng khó khăn là phần quan trọng nhất trong đơn I-601A xin miễn sự vi phạm.

Chúng tôi xin duyệt lại một vài hồ sơ của văn phòng Robert Mullins International vừa được chấp thuận: Trong hồ sơ đầu tiên, một thanh niên đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch và với ý định sẽ xin Thẻ Xanh sau khi đến nơi. Mẹ của anh là một thường trú nhân đã nộp đơn bảo lãnh cho anh và anh hợp lệ để xin quy chế thường trú nhân dù là ở Tổng Lãnh sự hoặc là với Sở di trú ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi anh đến Hoa Kỳ thì tình trạng sức khỏe của mẹ vô cùng xấu. Anh quên luôn vấn đề Thẻ Xanh của anh và sống ở Hoa Kỳ hơn một năm để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Dĩ nhiên, chiếu khán du lịch của anh đã hết hạn và khi diện cư ngụ của anh quá hạn ở Hoa Kỳ, anh không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh được. Giải pháp duy nhất là anh nộp đơn I-601A với lời giải thích và bằng chứng cho thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn cho mẹ của anh nếu anh phải để người mẹ bệnh tật một mình và trở về Việt Nam trong 10 năm. Và dĩ nhiên, với tình trạng sức khỏe của người mẹ, bà không thể nào trở về Việt Nam sống với con trai mình. May mắn thay, Sở di trú thông cảm vấn đề này và đã chấp thuận đơn I-601A xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn. Người con trai đã trở về Việt Nam phỏng vấn và được Tổng lãnh sự ở Sài Gòn cấp chiếu khán và đã trở lại Hoa Kỳ giúp người mẹ phục hồi sức khỏe.

Trong một hồ sơ thành công khác. Một phụ nữ Việt Nam đã có quốc tịch Hoa Kỳ và đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Mễ Tây Cơ. Anh đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trên 15 năm. Văn phòng chúng tôi đã giúp anh nộp đơn I-601A  xin miễn vi phạm ở quá hạn. Trong hồ sơ này, nếu anh phải ở Mễ Tây Cơ 10 năm vì bị cấm nhập cảnh, điều này sẽ trở thành vấn đề vô cùng khó khăn khi phải lìa xa vợ. Tương tự, điều kiện ở Mễ Tây Cơ bất ổn hoặc nguy hiểm. Điều hiển nhiên cho thấy người vợ Việt Nam có quốc tịch Mỹ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn nếu cô ta phải chuyển chỗ ở sang Mễ Tây Cơ sinh sống với chồng. Cô không biết nói tiếng Tây Ban Nha, chưa từng sống ở Mễ Tây Cơ và không thể làm việc ở nước này. Trong tình trạng này, Sở di trú cũng thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn nếu đơn xin miễn vi phạm không được chấp thuận. Vì thế, người chồng công dân Mễ Tây Cơ đã có thể trở về quê hương để xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Anh được chấp thuận và nay đã trở về Hoa Kỳ sống hạnh phúc như một thường trú nhân với vợ của mình.  Hai vợ chồng đã tham dự một buổi hội thoại Radio với văn phòng chúng tôi vào ngày 21 tháng 2, 2018 và chương trình này đang cài đặt trên Facebook.com/rmiodp

Ban đầu, đương đơn xin miễn vi phạm phải chứng minh tình trạng vô cùng khó khăn xảy ra cho người hôn phối hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2016, Sở di trú đã nới rộng sự hợp lệ này và vào cuối năm 2017, đơn I-601A ra đời. Hiện nay, chương trình Xin Miễn Vi Phạm Tạm Thời bao gồm tất cả các đương đơn có đơn bảo lãnh dựa trên liên hệ gia đình không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh vì ở quá hạn trên đất Mỹ. Thân nhân công dân Hoa Kỳ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn hiện nay đã bao gồm các công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân.

Các đương đơn xin Miễn Sự Vi Phạm có thể là bất cứ ai đã có đơn bảo lãnh thân nhân được chấp thuận, bao gồm tất cả những hạng mục bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Người hôn phối, con vị thành niên và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ

- Con độc thân, trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Nhất)

- Người hôn phối và các con vị thành niên của thường trú nhân (ưu tiên Thứ Hai)

- Con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Ba), và

- Anh chị em của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Tư).

Dĩ nhiên, trong hồ sơ xin Miễn Sự Vi Phạm phải có một Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn tại Hoa Kỳ. Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn là người sẽ phải trải qua tình trạng vô cùng khó khăn nếu không có sự hiện diện của đương đơn, hoặc nếu Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn phải về Việt Nam sinh sống với người thân. Nhưng yêu cầu này cũng được nới rộng.

Thí dụ, nếu một công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho vợ, anh ta sẽ là Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn. Nhưng nếu người phối ngẫu hiện tại bất hợp pháp có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, thì người cha (hoặc mẹ) có thể là Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn thứ hai và sẽ làm cho đơn xin miễn sự vi phạm mạnh hơn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là người bảo lãnh nộp đơn bảo lãnh I-130 không cần thiết phải là người thân đủ tiêu chuẩn. Thí dụ, một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho anh của mình. Điều sẽ khó khăn để chứng minh  tình trạng vô cùng khó khăn khi chỉ có 2 anh em liên hệ trong hồ sơ, nhưng nếu họ có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân ở Hoa Kỳ thì cha (hoặc mẹ) có thể là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tiến trình duyệt xét xin miễn sự vi phạm tạm thời không thay đổi tiến trình duyệt xét chiếu khán di dân. Mặc dù sự miễn vi phạm thời gian cư trú bất hợp pháp được chấp thuận bởi Sở di trú, qúy vị vẫn được yêu cầu phải rời khỏi Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại một Tòa Đại sứ hoặc  Tòa lãnh sự để họ quyết định nếu qúy vị hợp lệ để nhận chiếu khán di dân. Tòa Lãnh sự có thể từ chối duyệt xét đơn xin chiếu khán của qúy vị nếu qúy vị từ chối không có mặt tại cuộc phỏng vấn xin chiếu khán di dân.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Nếu tôi không thể chứng minh được việc từ chối nhập cảnh sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người hôn phối hoặc cho cha mẹ, tôi vẫn còn hợp lệ để Xin Miễn Sự Vi Phạm Cư Ngụ Bất Hợp Pháp không?

- Đáp: Câu trả lời là Không. Qúy vị phải thực hiện được việc chứng tình trạng vô cùng khó khăn cho người phối ngẫu hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân.

- Hỏi: Nếu tôi được chấp thuận xin miễn vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, tôi có thể xin điều chỉnh diện cư trú mà không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ không?

- Đáp: Không. Nếu Sở di trú USCIS chấp thuận đơn xin miễn sự  vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, qúy vị vẫn được đòi hỏi phải rời Hoa Kỳ để tham dự cuộc phỏng vấn chiếu khán di dân với một viên chức lãnh sự để sự xin miễn vi phạm này có hiệu lực và để qúy vị được cấp chiếu khán di dân.

- Hỏi: Đơn xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn tạm thời của tôi được chấp thuận. Sự miễn vi phạm này có bao gồm những vi phạm cấm nhập cảnh khác không?

- Đáp: Không. Việc xin miễn sự vi phạm này chỉ tính cho một lý do cấm nhập cảnh mà thôi - đó là cư ngụ bất hợp pháp. Nếu viên chức Lãnh sự tìm ra những lý do khác, chẳng hạn như hành động bất hợp pháp khác ở Hoa Kỳ, họ có thể từ chối đơn xin chiếu khán của qúy vị.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, hoặc facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

 

18/03/2018(Xem: 340)
Vị giảng sư nổi tiếng nhất trong ni giới Việt Nam, cả trong và ngoài nước, là Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy, vừa viên tịch tại Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets.
18/03/2018(Xem: 208)
Vậy là có thê có thêm sức mạnh cho khối ASEAN... vì Úc châu suy tính gia nhập khối này. Nghĩa là, thêm quân lực cho ASEAN.
18/03/2018(Xem: 117)
MOSCOW -- Tổng Thống Vladimir Putin tung ra nhiều độc chiêu để bảo đảm sẽ thắng cử với đa số cao...
18/03/2018(Xem: 105)
ATHENA - Cảnh sát Hy Lạp báo tin: tội ác hiềm khích thúc đẩy bởi yếu tố màu da, nguồn gốc hay chủng tộc trong năm 2017 tăng gần 300% so với năm trước, theo tường thuật của Al-Jazeera.
18/03/2018(Xem: 125)
MOSCOW - Nữ chính khách Ksenia Sobchak, là 1 trong 7 ứng viên TT đối đầu lãnh tụ Putin, từng là chủ nhiệm 1 chương trình truyền hình thực tế trước khi hoạt động chính trị, tuyên bố thành lập 1 chính đảng mới.
18/03/2018(Xem: 126)
RIYADH - Trong 1 cuộc phỏng vấn của CBS dự kiến phát vào ngày Chủ Nhật tuần này, thế tử Mohammad Bin Salman tuyên bố: vương quốc Saudi Arabia sẽ phát triển vũ khí nguyên tử nếu Iran tiến theo hướng ấy.
18/03/2018(Xem: 136)
DAMASCUS - Thổ Nhĩ Kỳ báo trước: sẽ không bàn giao thành phố Afrin tại miền bắc Syria cho chế độ Assad sau khi càn quét dân quân Kurd đuợc biết là nhóm nổi dậy đánh ISIS hiệu quả đuợc Hoa Kỳ yểm trợ – binh lực Assad và các nhóm vũ trang đồng minh đang tiến đến vây hãm Afrin.
18/03/2018(Xem: 80)
DAMASCUS - Thường dân tiếp tục rời khỏi Eastern Ghouta, chiến trường đẫm máu sát nách thủ đô Syria trong điều kiện hưu chiến do Nga dàn xếp với các phe.
18/03/2018(Xem: 187)
BEIJING - Ông Vương Kỳ Sơn, nghỉ hưu từ hàng ngũ cao cấp của đảng CS Trung Hoa hồi Tháng 10, có lẽ sẽ là Phó chủ tịch nước, là cánh tay phải của lãnh tụ Tập Cận Bình – phiên họp hàng năm vừa qua của QH đánh dấu chính thức sự trở lại sân khấu chính trị Hoa Lục của nhân vật trung tâm 69 tuổi.
18/03/2018(Xem: 211)
Nhìn chung, người Mỹ gốc Á Châu vẫn nghiên về cánh tả (Dân Chủ). 2/3 người Mỹ gốc Á Châu xác nhận theo Đảng Dân Chủ, theo các thăm dò được thực hiện bởi APIAVote.
18/03/2018(Xem: 126)
WASHINGTON -- Một bản khảo sát mới đưa ra hôm Thứ Sáu nói rằng gần 3/4 giáo viên và viên chức giáo dục chống lại việc mang súng trong trường học.
18/03/2018(Xem: 170)
WASHINGTON - Tuy thông tin từ các cơ quan liên bang ghi Hoa Kỳ thặng dư mậu dịch với lân bang Canada, TT Trump lại tuyên bố là “nhập siêu.”
18/03/2018(Xem: 181)
HANOI-- Thương lái Trung Quốc liên tục quậy phá VN... Bản tin trên các báo Việt Nam Mới và VietnamNet ghi rằng, “Thương lái Trung Quốc lùng mua đặc sản Việt: Cảnh báo 'bỏ bom' ...”
18/03/2018(Xem: 116)
HANOI -- Nguồn nước tại Việt Nam thê thảm... trong khi các hồ tại hầu hết thành phố đều ô nhiễm... Nước sạch trở thành hiếm hoi.
18/03/2018(Xem: 116)
Xưa nay, về kinh nghiệm ăn hài sản thì trong dân gian đã có câu “Cua tối trời, ghẹ sáng trăng”, có nghĩa vào những ngày tối trời, không có trăng như ngày 30 âm lịch, cua thường ngon do chắc thịt, và ngược lại là vào ngày rằm trăng sáng, ghẹ không ngon do thường bị óp. Theo giải thích của ngư dân thì trăng sáng là thời điểm ghẹ giao phối hoặc nhịn ăn nên ghẹ óp, ít thịt.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft đã vá các lỗ hổng Meltdown và Spectre. Dù cho biết sẽ có thêm nhiều bản vá khác được phát hành trong thời gian tới, công ty cũng đang cố gắng để đảm bảo không ai có thể lợi dụng lỗ hổng để nhắm vào người dùng.
Tính đến tháng 03/2018, theo dữ liệu thị trường bởi công ty Counterpoint Research, phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường smartphone toàn cầu không thuộc về các điện thoại Android giá rẻ như Google kỳ vọng. Mà thay vào đó, các điện thoại chất lượng cao hàng tân trang (refurbished) với thương hiệu iPhone của Apple đang dẫn trước Android một khoảng cách khá xa.
Khoảng giữa tháng 03/2018, hãng sản xuất máy bay Airbus đã ra lệnh cho nhân viên trên toàn cầu ngừng sử dụng Microsoft Office sau nhiều năm gắn bó. Thay vào đó, Airbus sẽ sử dụng bộ công cụ G Suite của Google cho việc xử lý công việc và giao tiếp trong nội bộ.
Trong nhiều năm, YouTube đã là thiên đường của những đoạn video nhảm nhí, công kích, và tất cả các thể loại tin tức sai sự thật. Để giải quyết tình trạng, YouTube sẽ hiển thị các liên kết đến các bài viết trên Wikipedia khi người dùng xem các video có vấn đề.
Khoảng giữa tháng 03/2018, trang Commercial Times của Trung Quốc đã trích dẫn thông tin cho rằng Apple đã yêu cầu đối tác Wistron của hãng tạm ngừng lắp ráp iPhone, vì nghi ngờ đơn vị đã dùng linh kiện không rõ nguồn gốc.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Volkswagen, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, sẽ trang bị cho 16 nhà máy để sản xuất xe điện cho đến cuối năm 2022, thay vì sản xuất xe điện tại 3 nhà máy như những kế hoạch trước đây. Volkswagen dự kiến sẽ lắp ráp khoảng 3 triệu chiếc xe mỗi năm, từ 2018 đến năm 2025. Hãng cũng ký kết được những thoả thuận với các nhà cung cấp pin như Samsung SDI, LG Chem và Contemporary Amperex Technology.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Trung tâm Quốc gia về Thay thế, Tinh lọc và Giảm thiểu Thú vật trong Nghiên cứu (NC3Rs) của Anh đã trao giải thưởng quốc tế năm 2017, cho một nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Oxford. Công trình được vinh danh là công trình về nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính, thay thế cho động vật sống trong các thử nghiệm khoa học.
Tính đến tháng 03/201, NBC News, cũng giống như các đài phát sóng tin tức khác, đang gặp phải một vấn đề với đối tượng khách hàng đang ngày càng già đi. Theo dữ liệu của Nielsen, tuổi trung bình của đài "NBC Nightly News" là 64 tuổi
Khoảng giữa tháng 03/2018, Intel cho biết đang chuẩn bị ra mắt các biện pháp bảo vệ phần cứng khỏi lỗi bảo mật Spectre, được phát hiện trong năm 2017. Trong khi lỗ hổng Meltdown vẫn sẽ được tiếp tục đề cập trong các bản nâng cấp phần mềm, CEO Brian Krzanich cho biết công ty đã tái thiết kế lại các phần của bộ vi xử lý để đem đến những mức bảo vệ mới thông qua việc phân vùng, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các biến thể của Spectre. Vi xử lý Xeon thế hệ tiếp theo của Intel và vi xử lý Intel Core thế hệ 8 sẽ bao gồm phân vùng mới, và sẽ được xuất xưởng vào nửa cuối của năm 2018.
Khoảng giữa tháng 03/2018, David Kleidermacher, trưởng bộ phận bảo mật của Android cho rằng Android hiện đã an toàn ngang ngửa với các đối thủ, dù không nêu tên nhưng rõ ràng đang muốn nhắc tới iOS của Apple. Dù thừa nhận Android là nền tảng mở và khó kiểm soát về bảo mật và có khả năng bị tấn công cao hơn, nhưng David Kleidermacher cho biết đội ngũ Google đã rất cố gắng để tìm lỗ hổng và đưa ra bản vá kịp thời.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Apple chính thức công bố lịch trình sự kiện WWDC 2018. Theo đó, sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 04/06/2018, đến ngày 08/06/2018. Các nhà phát triển phần mềm đã được phép ghi danh để nhận vé mời tham gia sự kiện.
Khoảng giữa tháng 03/2018, một số nguồn tin cho biết, Spotify đang thử nghiệm tính năng điều khiển việc chơi nhạc bằng giọng nói. Hiện đã có một nhóm nhỏ người dùng ở Mỹ đã bắt đầu được trải nghiệm chức năng mới.
Khoảng giữa tháng 03/2018, tại MWC 2018, Sony đã chính thức ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới Xperia XZ2 và XZ2 Compact.
Khoảng giữa tháng 03/2018, Microsoft hiện đang chuẩn bị những bước cuối cùng để hoàn thiện Windows 10 Redstone 4, có tên gọi Springs Creators Update và ra mắt người dùng Windows vào tháng 04/2018. Tuy nhiên, hãng cũng đã đưa ra thông báo khai tử phiên bản Windows 10 version 1607 (Anniversay Update) – phiên bản Windows 10 được đánh giá là ổn định nhất hiện tại.