Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ

09/03/201800:00:00(Xem: 719)
Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ
Le Minh Hai_2014 Feb
Lê Minh Hải
 

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và phát trên Facebook.com/rmiodp.

(Robert Mullins International) Nếu qúy vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, qúy vị có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh ngay nếu qúy vị đang hiện diện ở Hoa Kỳ hợp pháp. Bất cứ ai không còn diện cư trú hợp lệ sẽ không còn hợp lệ để xin Thẻ Xanh khi đang ở Hoa Kỳ. Một số người ở trong diện cư trú không còn hợp lệ vì họ đã ở quá hạn chiếu khán (visa) du lịch; một số người khác ở trong diện cư trú không hợp lệ vì đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp và đang sống như một ngọai kiều không có giấy tờ hợp lệ.

Điều này có nghĩa là, nếu muốn xin quy chế thường trú nhân, đương đơn không còn diện cư trú hợp lệ sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại một Tòa Lãnh sự Mỹ ở ngòai Hoa Kỳ. Nhưng điều này có thể làm cho nhiều người gặp rắc rối nếu họ đã từng ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng. Nếu qúy vị rời Hoa Kỳ sau khi sống ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng, qúy vị sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm, qúy vị  sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm và sau đó mới có thể xin tái nhập cảnh. Vì thế, qúy vị sẽ ở trong tình trạng tiến thóai lưỡng nan: Qúy vị cần rời khỏi khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin chiếu khán di dân, nhưng nếu qúy vị rời đi, qúy vị không thể tái nhập cảnh trong ba năm, hoặc 10 năm. Liệu có giải pháp nào cứu vãn không? Câu trả lời là Có.

Trước khi rời Hoa Kỳ, qúy vị phải nộp đơn I-601A cho Sở di trú để xin miễn hình phạt cấm nhập cảnh 3 năm, hoặc 10 năm. Nếu đơn I-601A được chấp thuận, qúy vị có thể thỏai mái rời Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ.

Khi nộp đơn I-601A cho Sở di trú, qúy vị cần giải thích: (a) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu qúy vị phải ở Việt Nam không có thân nhân ở Hoa Kỳ, và (b) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu người thân ở Hoa Kỳ phải về Việt Nam sống với qúy vị. Giải thích lý do tại sao lại trở thành vấn đề vô cùng khó khăn là phần quan trọng nhất trong đơn I-601A xin miễn sự vi phạm.

Chúng tôi xin duyệt lại một vài hồ sơ của văn phòng Robert Mullins International vừa được chấp thuận: Trong hồ sơ đầu tiên, một thanh niên đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch và với ý định sẽ xin Thẻ Xanh sau khi đến nơi. Mẹ của anh là một thường trú nhân đã nộp đơn bảo lãnh cho anh và anh hợp lệ để xin quy chế thường trú nhân dù là ở Tổng Lãnh sự hoặc là với Sở di trú ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi anh đến Hoa Kỳ thì tình trạng sức khỏe của mẹ vô cùng xấu. Anh quên luôn vấn đề Thẻ Xanh của anh và sống ở Hoa Kỳ hơn một năm để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Dĩ nhiên, chiếu khán du lịch của anh đã hết hạn và khi diện cư ngụ của anh quá hạn ở Hoa Kỳ, anh không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh được. Giải pháp duy nhất là anh nộp đơn I-601A với lời giải thích và bằng chứng cho thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn cho mẹ của anh nếu anh phải để người mẹ bệnh tật một mình và trở về Việt Nam trong 10 năm. Và dĩ nhiên, với tình trạng sức khỏe của người mẹ, bà không thể nào trở về Việt Nam sống với con trai mình. May mắn thay, Sở di trú thông cảm vấn đề này và đã chấp thuận đơn I-601A xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn. Người con trai đã trở về Việt Nam phỏng vấn và được Tổng lãnh sự ở Sài Gòn cấp chiếu khán và đã trở lại Hoa Kỳ giúp người mẹ phục hồi sức khỏe.

Trong một hồ sơ thành công khác. Một phụ nữ Việt Nam đã có quốc tịch Hoa Kỳ và đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Mễ Tây Cơ. Anh đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trên 15 năm. Văn phòng chúng tôi đã giúp anh nộp đơn I-601A  xin miễn vi phạm ở quá hạn. Trong hồ sơ này, nếu anh phải ở Mễ Tây Cơ 10 năm vì bị cấm nhập cảnh, điều này sẽ trở thành vấn đề vô cùng khó khăn khi phải lìa xa vợ. Tương tự, điều kiện ở Mễ Tây Cơ bất ổn hoặc nguy hiểm. Điều hiển nhiên cho thấy người vợ Việt Nam có quốc tịch Mỹ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn nếu cô ta phải chuyển chỗ ở sang Mễ Tây Cơ sinh sống với chồng. Cô không biết nói tiếng Tây Ban Nha, chưa từng sống ở Mễ Tây Cơ và không thể làm việc ở nước này. Trong tình trạng này, Sở di trú cũng thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn nếu đơn xin miễn vi phạm không được chấp thuận. Vì thế, người chồng công dân Mễ Tây Cơ đã có thể trở về quê hương để xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Anh được chấp thuận và nay đã trở về Hoa Kỳ sống hạnh phúc như một thường trú nhân với vợ của mình.  Hai vợ chồng đã tham dự một buổi hội thoại Radio với văn phòng chúng tôi vào ngày 21 tháng 2, 2018 và chương trình này đang cài đặt trên Facebook.com/rmiodp

Ban đầu, đương đơn xin miễn vi phạm phải chứng minh tình trạng vô cùng khó khăn xảy ra cho người hôn phối hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2016, Sở di trú đã nới rộng sự hợp lệ này và vào cuối năm 2017, đơn I-601A ra đời. Hiện nay, chương trình Xin Miễn Vi Phạm Tạm Thời bao gồm tất cả các đương đơn có đơn bảo lãnh dựa trên liên hệ gia đình không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh vì ở quá hạn trên đất Mỹ. Thân nhân công dân Hoa Kỳ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn hiện nay đã bao gồm các công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân.

Các đương đơn xin Miễn Sự Vi Phạm có thể là bất cứ ai đã có đơn bảo lãnh thân nhân được chấp thuận, bao gồm tất cả những hạng mục bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Người hôn phối, con vị thành niên và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ

- Con độc thân, trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Nhất)

- Người hôn phối và các con vị thành niên của thường trú nhân (ưu tiên Thứ Hai)

- Con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Ba), và

- Anh chị em của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Tư).

Dĩ nhiên, trong hồ sơ xin Miễn Sự Vi Phạm phải có một Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn tại Hoa Kỳ. Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn là người sẽ phải trải qua tình trạng vô cùng khó khăn nếu không có sự hiện diện của đương đơn, hoặc nếu Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn phải về Việt Nam sinh sống với người thân. Nhưng yêu cầu này cũng được nới rộng.

Thí dụ, nếu một công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho vợ, anh ta sẽ là Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn. Nhưng nếu người phối ngẫu hiện tại bất hợp pháp có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, thì người cha (hoặc mẹ) có thể là Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn thứ hai và sẽ làm cho đơn xin miễn sự vi phạm mạnh hơn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là người bảo lãnh nộp đơn bảo lãnh I-130 không cần thiết phải là người thân đủ tiêu chuẩn. Thí dụ, một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho anh của mình. Điều sẽ khó khăn để chứng minh  tình trạng vô cùng khó khăn khi chỉ có 2 anh em liên hệ trong hồ sơ, nhưng nếu họ có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân ở Hoa Kỳ thì cha (hoặc mẹ) có thể là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tiến trình duyệt xét xin miễn sự vi phạm tạm thời không thay đổi tiến trình duyệt xét chiếu khán di dân. Mặc dù sự miễn vi phạm thời gian cư trú bất hợp pháp được chấp thuận bởi Sở di trú, qúy vị vẫn được yêu cầu phải rời khỏi Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại một Tòa Đại sứ hoặc  Tòa lãnh sự để họ quyết định nếu qúy vị hợp lệ để nhận chiếu khán di dân. Tòa Lãnh sự có thể từ chối duyệt xét đơn xin chiếu khán của qúy vị nếu qúy vị từ chối không có mặt tại cuộc phỏng vấn xin chiếu khán di dân.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Nếu tôi không thể chứng minh được việc từ chối nhập cảnh sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người hôn phối hoặc cho cha mẹ, tôi vẫn còn hợp lệ để Xin Miễn Sự Vi Phạm Cư Ngụ Bất Hợp Pháp không?

- Đáp: Câu trả lời là Không. Qúy vị phải thực hiện được việc chứng tình trạng vô cùng khó khăn cho người phối ngẫu hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân.

- Hỏi: Nếu tôi được chấp thuận xin miễn vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, tôi có thể xin điều chỉnh diện cư trú mà không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ không?

- Đáp: Không. Nếu Sở di trú USCIS chấp thuận đơn xin miễn sự  vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, qúy vị vẫn được đòi hỏi phải rời Hoa Kỳ để tham dự cuộc phỏng vấn chiếu khán di dân với một viên chức lãnh sự để sự xin miễn vi phạm này có hiệu lực và để qúy vị được cấp chiếu khán di dân.

- Hỏi: Đơn xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn tạm thời của tôi được chấp thuận. Sự miễn vi phạm này có bao gồm những vi phạm cấm nhập cảnh khác không?

- Đáp: Không. Việc xin miễn sự vi phạm này chỉ tính cho một lý do cấm nhập cảnh mà thôi - đó là cư ngụ bất hợp pháp. Nếu viên chức Lãnh sự tìm ra những lý do khác, chẳng hạn như hành động bất hợp pháp khác ở Hoa Kỳ, họ có thể từ chối đơn xin chiếu khán của qúy vị.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, hoặc facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.

Lê Minh Hải

 

18/09/2018(Xem: 481)
Nhật Bản luôn luôn có chuyện đối với Hoa Lục. Và do vậy, đang trở thành bạn đồng minh với Việt Nam. Lần này, Nhật Bản gươm súng lên đường tới thăm Việt Nam: Nhật tập trận tàu ngầm tại Biển Đông.
18/09/2018(Xem: 178)
HONG KONG -- Hơn 3 triệu người di tản vào nơi an toàn khi trận bão Mangkhut tiến về phía Bắc Trung Hoa và tiếp tục tàn phá khu vực, sau khi trận bão làm chết 69 người.
18/09/2018(Xem: 614)
WASHINGTON - Twitter phát từ Bạch Ốc sáng sớm Thứ Hai ghi “Thuế đưa Hoa Kỳ vào vị thế rất mạnh trong thương lượng, với hàng tỉ MK và việc làm chảy vào trong nước…” – ông Trump báo động : các nước không giao thương công bằng với chúng ta sẽ bị đánh thuế trừng phạt.
18/09/2018(Xem: 170)
WASHINGTON - Chính phủ Hoa Kỳ định bán 1 khối lượng lớn hơi đốt hóa lỏng (LNG) sang châu Âu quá cảnh Đức trong 4 năm tới – trong lúc tâm lý hoài nghi về đường ống của Nga tiếp tục, Washington nhận thấy khoảng trống trên thị trường. Thứ trưởng năng lượng Dan Brouillette xác nhận với báo Bild “Các công ty Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giao hàng LNG vào năm 2022 – vấn đề không là nếu, nhưng là khi nào”.
18/09/2018(Xem: 152)
SKOPJE - Macedonia sắp tổ chức trưng cầu dân ý về tên nước – thay đổi quốc hiệu có thể đưa tới sự gia nhập NATO và Liên Âu của quốc gia nhỏ bé này. Trên đường tới Skopje, thủ đô của Macedonia, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis “Không còn hoài nghi Moscow cấp tài trợ cho các nhóm thân Nga gây ảnh hưởng với trưng cầu dân ý dự kiến tổ chức cuối tháng này.
18/09/2018(Xem: 194)
BERLIN - Kỹ nghệ vận tải của Đức đã cho xe chạy bằng hydro đầu tiên lăn bánh trên đường sắt nối liền các thị trấn miền bắc hôm Thứ Hai – động cơ diesel thường kéo các đoàn xe lửa chạy trên đường này.
18/09/2018(Xem: 117)
SOCHI - Thành phố du lịch ven bờ Hắc Hải chứng kiến cuộc hội kiến thứ nhì trong vòng hơn 10 ngày giữa 2 nguyên thủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - trong lần gặp gỡ trước tại Tehran, 2 bên không thể thỏa thuận về Idlib, căn cứ địa cuối cùng của quân nổi dậy tại Syria.
18/09/2018(Xem: 92)
NEW DEHLI - Tỉnh bang Sikkim, miền đông Ấn Độ, bắt đầu có phi trường đầu tiên nối mạng quốc gia vào đầu tháng tới. Ngày 8-10, phi trường Pakyong gần thủ phủ Gangtok bắt đầu hoạt động với lịch bay thương mại.
18/09/2018(Xem: 129)
TOKYO, Nhật Bản -- Nan đề: Số người cao tuổi tại Nhật Bản cao kỷ lục. Bản tin NHK ghi rằng Chính phủ Nhật Bản cho biết số người từ 65 tuổi trở lên cao kỷ lục. Số người từ 70 tuổi trở lên lần đầu tiên chiếm hơn 20%.
18/09/2018(Xem: 141)
Từ năm 2017, Samsung là đối tác duy nhất cung cấp màn hình OLED cho iPhone X và hiện nay là Xs và Xs Max của Apple. Tuy nhiên, sự độc quyền sắp kết thúc.
18/09/2018(Xem: 365)
Khoảng giữa tháng 09/2018, theo một nghiên cứu mới về CRISPR và ung thư Glioblastoma của các nhà khoa học đến từ Đại học California, Mỹ, được đăng trên tạp chí Cancer Cell, kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR có thể được sử dụng để ngăn chặn sự tiến triển của ung thư.
18/09/2018(Xem: 280)
Lumbinī Nepal tiếng Việt gọi là Lâm Tỳ Ni, là tên của một địa danh hành hương quan trọng của Phật Giáo. Lâm Tỳ Ni tọa lạc trong quận Rupandehi, tỉnh số 5 của Cộng Hòa Dân Chủ Liên Bang Nepal.
18/09/2018(Xem: 187)
CAPE CANAVERAL - Công ty không gian tư nhân, là SpaceX, đã ký hợp đồng du lịch không gian với khách thường dân đầu tiên trên chuyến bay bằng phi thuyền được thiết kế để bay tới Hỏa Tinh.
18/09/2018(Xem: 232)
WASHINGTON - Phúc trình WalletHub 2018 xếp hạng các môi trường sống hạnh phúc nhất tại Hoa Kỳ là những nơi thiên nhiên phong phú và tự do kết hôn – nhà báo nhắc lại “bản tuyên bố độc lập Hoa Kỳ” khẳng định quyền của mọi người được sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc.
18/09/2018(Xem: 336)
WASHINGTON - Ứng viên TCPV của TT Trump cả quyết không hề có hành động bất xứng như thư nặc danh tố cáo, theo loan báo tuần qua từ nghị sĩ DC Diane Feinstein – thư này mô tả chi tiết với dân biểu đại diện đơn vị của nạn nhân.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin cho biết, Trang tạp chí danh tiếng Time đã được tỷ phú Marc Benioff, tổng giám đốc điều hành của công ty điện toán đám mây Salesforce, mua lại với giá 190 triệu USD từ tay chủ sở hữu hiện tại là Meredith.
Khoảng giữa tháng 09/2018, chính quyền ông Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, phần lớn sản phẩm Apple đều thoát nạn.
Ngày 17/09/2018, Apple chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm mới nhất của hãng bao gồm iOS 12, watchOS 5 và tvOS 12.
Khoảng giữa tháng 09/2018, sau những tin đồn và hình ảnh rò rỉ của chiếc Galaxy S10, ông DJ Koh, chủ tịch của Samsung Mobile, đã tiết lộ đến giới truyền thông những thay đổi công ty sẽ thực hiện trên chiếc Galaxy S thế hệ tiếp theo.
Khoảng giữa tháng 09/2018, sau cuộc di tản tập thể của hàng loạt nhà phát triển ứng dụng cho Windows Phone, nền tảng của Microsoft tiếp tục phải nói lời chia tay với Google
Khoảng giữa tháng 09/2018, sau khi đã thành công với những chiếc tên lửa tái sử dụng Falcon 9, SpaceX tiếp tục với tham vọng lớn tiếp theo là một chiếc tên lửa Big Falcon Rocket
Khoảng giữa tháng 09/2018, Uber cho biết đang phát triển tính năng thông báo tình trạng giao thông tích hợp trong ứng dụng Uber, giúp cho khách hàng và lái xe tham khảo được tình hình trên đường theo thời gian thực để có phương án di chuyển thích hợp. Tính năng mới tương tự với Google Maps, cũng cho biết được một đoạn đường cụ thể có đông xe, kẹt xe hay không.
Từ năm 2017, Samsung là đối tác duy nhất cung cấp màn hình OLED cho iPhone X và hiện nay là Xs và Xs Max của Apple. Tuy nhiên, sự độc quyền sắp kết thúc.
Khoảng giữa tháng 09/2018, theo một nghiên cứu mới về CRISPR và ung thư Glioblastoma của các nhà khoa học đến từ Đại học California, Mỹ, được đăng trên tạp chí Cancer Cell, Kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR có thể được sử dụng để ngăn chặn sự tiến triển của ung thư.
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin cho biết, Apple hiện đang nghiên cứu nhiều phương thức nhằm tạo nên lớp vỏ kim loại chống trầy trên những thiết bị của hãng.
Bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố được Apple quan tâm khi phát triển sản phẩm, và iPhone đã thể hiện rất rõ điều này thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế. Ngoài ra, phần cứng của iPhone cũng được thiết kế để với độ bền cao nhất có thể và cũng dễ tái chế
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin cho biết, ChargePoint, nhà điều hành một trong những mạng lưới trạm sạc lớn nhất thế giới dành cho xe điện, đang hướng đến mục tiêu tăng 5 lần số lượng trạm sạc trên toàn cầu trong thập niên tiếp theo. Hiện ChargePoint có khoảng 53,000 trạm sạc, và con số tiếp theo sẽ là 2.5 triệu trạm vào năm 2025. Các công ty BMW, Daimler và Siemens hiện đang nắm giữ cổ phần của ChargePoint.
Khoảng giữa tháng 09/2018, nhà mạng AT&T của Mỹ công bố chiếc iPhone XR mới ra mắt của Apple vẫn chưa được FCC thông qua đơn ghi danh kiểm định. Theo công bố của AT&M: “iPhone XR chưa được cấp chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ. iPhone XR sẽ không được thương mại hóa cho đến khi được chính thức vượt qua vòng kiểm duyệt”
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin đã đưa tin về việc Microsoft thêm tính năng cảnh báo người dùng khuyên họ nên sử dụng Microsoft Edge thay vì cài đặt trình duyệt khác trên bản build thử nghiệm mới nhất. Tính năng đã gặp phải vô số chỉ trích, khiến Microsoft phải loại bỏ nó ở bản cập nhật chính thức
Khoảng giữa tháng 09/2018, trang KoreaBizWire cho biết, theo công ty tư vấn Brand Finance của Anh thống kê, Samsung Electronics, nhà sản xuất smartphone và chip nhớ hàng đầu thế giới đã chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng 50 công ty Hàn Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất (giá trị thương hiệu của công ty khoảng 88.8 nghìn tỷ Won). Con số tăng 57% so với năm 2017 và cũng là mức cao nhất trong lịch sử của Samsung.