Hôm nay,  

Hội Thánh Phúc Âm Si-Ôn: Tội Lỗi

31/07/201600:00:00(Xem: 3397)
Ý kiến bạn đọc
04/08/201617:16:33
Khách
Tội lỗi là gì ?
Thế nào là tội ? Thế nào là lỗi?
Tội nặng hơn lỗi,lỗi nhẹ hơn tội.Tội là sự việc đã hoàn thành
khó tha thứ ,cần trừng phạt. Lỗi vô ý phạm có thể khuyên bảo
tha thứ chuộc lỗi và ngăn cản được.vì tạo lỗi có thể do vô tư,
thiếu hiểu biết,vô tình không cố ý để lỗi có thể tạo ra tội.
Trong các tôn giáo độc thần gần người Việt nam nhất. Là
Công Giáo và Tin lành. Với Cộng Giáo thì ba ngôi Cha,Con và
Thánh thần kết hợp lại một ngôi Thiên Chúa. Độc thần Chúa
Giêsu và nhị thần là đức trinh nữ Maria.Còn Tin Lành chỉ tôn
thờ một ngôi độc thần Chúa GIêsu thường xứng danh là Cha
Trời Thượng Đế Giêsu. Cả hai tôn giáo này đều tin rằng đấng
Giê-Su là người đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài,muôn vật.
Các tôn giáo này quan niệm và xác định Tội giống nhau.
Tội của hai tôn giáo này qui định chắc nịch và định nghiã kiên
cố không tôn thờ Chúa,không chấp nhận để Chúa ngự trị trong
mình, Thì đây mới là tội. Tội này là tội tày đình,tày trời,tội trời
không dung đất không tha,là Satan,ma quỉ phải bị quăng xuống
điạ ngục kinh khiếp lửa nung cháy đau đớn nghiến răng ken két,
đời đời kiếp kiếp
Nhưng ngược lại tin Chúa và thờ Chúa thì lại được lên Thiên
Đàng hưởng dung nhan Thánh Chúa muôn đời muôn kiếp.
Nhưng khi nào thì thi hành bản án sa hoả ngục,khi nào thì được
hưởng ohần thưởng thăng Thiên ? CHỈ CHO ĐẾN KHI CHẾT.
Khi xác chết rồi thì còn biết gì nữa. Cát bụi lại trở về với cát bụi
thì cái gì thăng thiên cái gì sa hoả ngục. Dạ thưa Linh Hồn.
Linh hồn là cái chi chi? Có ai thấy Linh hồn chưa? Linh hồn nó
ở đâu? Thiên đàng trên các tầng mây?. Hoả ngục dưới lòng đất?
(Lừa bịp)
Vậy không vinh danh tôn thờ Chúa mới là có tội theo hai Tôn giáo
này. Còn giết người cướp của hiếp dâm,lừa bịp đối với họ có là
tội ác không? câu trả lời là KHÔNG. Vì chính giáo chủ của họ đức
Chúa Cha đức Chúa con Thượng Đế Giêsu đã dạy,đã sai bảo họ,
Đã khuyến khích họ phải giết người cướp của hiếp dâm lừa đảo
xúi bẩy chia rẽ để giết nhau,để vinh danh Thiên Chúa.
Nhưng thi hành theo lệnh Chúa thì phạm tội với luật của thế gian ?
Bắt buộc. Phải thi hành nếu không muốn sa hoả ngục,ngược lại
tuân lệnh Chúa đi giết người cướp của hiếp dâm,lừa bịp thì sẽ
được phước,được Chúa rước lên Thiên Đàng.nên trên Thiên đàng
hiện nay đa phần toàn là những Linh hồn đã giết người cướp của
hiếp dâm. suốt hai nhìn năm nay. Như vậy vô hình chung đạo
Thiên Chúa Giáo là đạo chủ trương giết người,cướp của hiếp dâm
gái trinh và lừa bịp.qua lời dạy của Thượng Đế? ....ĐÚNG THẾ.

Xin chứng minh. Những LỆNH GIẾT NGƯỜI TÀN BẠO của Chúa.
Trong THÁNH KINH .
“Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những
người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước
mặt Ta.” Luke 19:27:
“Hãy giết cả thành phố nếu trong đó có một người không tôn thờ
Thiên Chúa: “ (Deuteronomy 13:13-19 NLT)
“Hãy giết các tiên tri giả:” (Zechariah 13:3 NAB)
“Hãy giết những kẻ ngoại tình:” (Leviticus 20:10 NLT)
“Hãy giết các thày bói:” (Leviticus 20:27 NAB)
“Hãy giết những ai không nghe lời các linh mục”:
(Deuteronomy 17:12 NLT)
“Hãy giết những kẻ đồng tính luyến ái”: (Leviticus 20:13 NAB)
“Hãy giết những kẻ nguyền rủa cha mẹ mình”:
(Proverbs 20:20 NAB).(Leviticus 20:9 NLT)
“Hãy giết những người không tin Chúa”:
(2 Chronicles 15:12-13 NAB)
“Hãy giết những người theo tôn giáo khác”:
(Deuteronomy 13:7-12 NAB) (Deuteronomy 17:2-5 NLT)
"Ta được phái xuống trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi" và đưc
Chúa Giê-su đã coi các dân tộc khác là chó” (Matthew: 15:21-28).

Deuteronomy 12: 2-3:“Phàm nơi nào những dân tộc, mà các người
sẽ tước quyền, đã thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc
trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, thì các ngươi phải phải hủy sạch
đi, và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây
trụ thiêng liêng của chúng, và thiêu những pho tượng gỗ của chúng;
các ngươi phải chặt những hình tượng đã được khắc lên của các thần
và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó.”..
03/08/201615:49:34
Khách
(Phần một)

Tội lỗi là gì ?
Thế nào là tội ? Thế nào là lỗi?
Tội nặng hơn lỗi,lỗi nhẹ hơn tội.Tội là sự việc đã hoàn thành
khó tha thứ ,cần trừng phạt. Lỗi vô ý phạm có thể khuyên bảo
tha thứ chuộc lỗi và ngăn cản được.vì tạo lỗi có thể do vô tư,
thiếu hiểu biết,vô tình không cố ý để lỗi có thể tạo ra tội.
Trong các tôn giáo độc thần gần người Việt nam nhất. Là
Công Giáo và Tin lành. Với Cộng Giáo thì ba ngôi Cha,Con và
Thánh thần kết hợp lại một ngôi Thiên Chúa. Độc thần Chúa
Giêsu và nhị thần là đức trinh nữ Maria.Còn Tin Lành chỉ tôn
thờ một ngôi độc thần Chúa GIêsu thường xứng danh là Cha
Trời Thượng Đế Giêsu.sáng tạo ra vũ trụ muôn loài,muôn vật.
Các tôn giáo này quan niệm và xác định Tội giống nhau.
Tội của hai tôn giáo này qui định chắc nịch và định nghiã kiên
cố không tôn thờ Chúa,không chấp nhận để Chúa ngự trị trong
mình, Thì đây mới là tội. Tội này là tội tày đình,tày trời,tội trời
không dung đất không tha,là Satan,ma quỉ phải bị quăng xuống
điạ ngục kinh khiếp lửa nung cháy đau đớn nghiến răng ken két,
đời đời kiếp kiếp
Nhưng ngược lại tin Chúa và thờ Chúa thì lại được lên Thiên
Đàng hưởng dung nhan Thánh Chúa muôn đời muôn kiếp.
Nhưng khi nào thì thi hành bản án sa hoả ngục,khi nào thì được
hưởng ohần thưởng thăng Thiên ? CHỈ CHO ĐẾN KHI CHẾT.
Khi xác chết rồi thì còn biết gì nữa. Cát bụi lại trở về với cát bụi
thì cái gì thăng thiên cái gì sa hoả ngục. Dạ thưa Linh Hồn.
Linh hồn là cái chi chi? Có ai thấy Linh hồn chưa? Linh hồn nó
ở đâu? Thiên đàng trên các tầng mây?. Hoả ngục dưới lòng đất?
(Lừa bịp)
Vậy không vinh danh tôn thờ Chúa mới là có tội theo hai Tôn giáo
này. Còn giết người cướp của hiếp dâm,lừa bịp đối với họ có là
tội ác không? câu trả lời là KHÔNG. Vì chính giáo chủ của họ đức
Chúa Cha đức Chúa con Thượng Đế Giêsu đã dạy,đã sai bảo họ,
Đã khuyến khích họ phải giết người cướp của hiếp dâm lừa đảo
xúi bẩy chia rẽ để giết nhau,để vinh danh Thiên Chúa.
Nhưng thi hành theo lệnh Chúa thì phạm tội với luật của thế gian ?
Bắt buộc. Phải thi hành nếu không muốn sa hoả ngục,ngược lại
tuân lệnh Chúa đi giết người cướp của hiếp dâm,lừa bịp thì sẽ
được phước,được Chúa rước lên Thiên Đàng.nên trên Thiên đàng
hiện nay đa phần toàn là những Linh hồn đã giết người cướp của
hiếp dâm. suốt hai nhìn năm nay. Như vậy vô hình chung đạo
Thiên Chúa Giáo là đạo chủ trương giết người,cướp của hiếp dâm
gái trinh và lừa bịp.qua lời dạy của Thượng Đế? ....ĐÚNG THẾ.
03/08/201615:47:43
Khách
( Phần hai)

Xin chứng minh. Những LỆNH GIẾT NGƯỜI TÀN BẠO của Chúa.
Trong ÁC QUỈ KINH .
“Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những
người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước
mặt Ta.” Luke 19:27:
“Hãy giết cả thành phố nếu trong đó có một người không tôn thờ
Thiên Chúa: “ (Deuteronomy 13:13-19 NLT)
“Hãy giết các tiên tri giả:” (Zechariah 13:3 NAB)
“Hãy giết những kẻ ngoại tình:” (Leviticus 20:10 NLT)
“Hãy giết các thày bói:” (Leviticus 20:27 NAB)
“Hãy giết những ai không nghe lời các linh mục”:
(Deuteronomy 17:12 NLT)
“Hãy giết những kẻ đồng tính luyến ái”: (Leviticus 20:13 NAB)
“Hãy giết những kẻ nguyền rủa cha mẹ mình”:
(Proverbs 20:20 NAB).(Leviticus 20:9 NLT)
“Hãy giết những người không tin Chúa”:
(2 Chronicles 15:12-13 NAB)
“Hãy giết những người theo tôn giáo khác”:
(Deuteronomy 13:7-12 NAB) (Deuteronomy 17:2-5 NLT)
"Ta được phái xuống trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi" và đưc
Chúa Giê-su đã coi các dân tộc khác là chó” (Matthew: 15:21-28).

Deuteronomy 12: 2-3:“Phàm nơi nào những dân tộc, mà các người
sẽ tước quyền, đã thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc
trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, thì các ngươi phải phải hủy sạch
đi, và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây
trụ thiêng liêng của chúng, và thiêu những pho tượng gỗ của chúng;
các ngươi phải chặt những hình tượng đã được khắc lên của các thần
và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó.”..

Còn nhiều lăm vì trang mạng này có giới hạn số chữ,nên không thể kể
hết ra đây được.

Kết luận TỘI LỖI theo THIÊN CHÚA GIÁO .thì là :

Không tin,không thờ Thượng Đề, không thi hành lệnh của Thượng Đế
để đi giết người,hiếp dâm,cướp của để bành trướng nước Chúa qua
trung gian của những Giáo Hoàng,Hồng Y Linh Mục,Mục Sư là có TỘI
thì sẽ MẮC TỘI với Thiên Chúa để sẽ bị đày hoả ngục lửa cháy nung
đốt đời đời. Ngược lại tin theo Thượng Đế thờ phượng Thượng Đế đi
giết người,hiếp dâm,cướp của để bành trướng nước Chúa thì sẽ không
có tội và còn được Hồng ân,Thiên Ân,ơn phước ban thưởng sau khi
chết sẽ được Thiên Chúa rước về Thiên đàng phúc hưởng dung nhan
Thánh Chúa đời đời.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa,. Tuân theo lệnh Chúa. Các Linh Mục,Mục
Sư hãy mau dẫn dắt các Giáo dân và hội Thánh của mình đi ăn cướp
hiếp dâm gái trinh,giết người cướp của,và chia phần của cải cướp đuợc
bò,lừa,gái trinh cho Thiên Chúa để được ban đầy ơn phước mau chóng
thăng thiên.

Ở đây tôi chưa nói đến NGUYÊN TỘI TỔ TÔNG. Cái tội nguyên thủy
này mới lẩm cẩm và buồn cười lắm. Có dịp bàn sau.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Giải thích về tình trạng thanh thiếu niên gốc Việt trong nhiều năm qua gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, bà Tricia cho rằng một phần nguyên nhân là vì những xung đột về văn hóa thường có trong một gia đình gốc Việt.
Chiều Thứ Bảy 18-5-2024, nhằm ngày mười một tháng tư âm lịch, tại chùa Viên Giác thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, mấy trăm đồng hương và Phật tử tề tựu mừng Phật Đản, Phật lịch 2568, trong một ngày thời tiết khá nóng. Giống như lễ mừng Phật đản tại các chùa, với nghi lễ tụng kinh, Hòa thượng Thích Giác Đồng nói về ý nghĩa Phật Đản, Thượng tọa Thích Nguyên Nguyện đọc đạo từ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, lễ dâng hoa cúng Phật, lễ Tắm Phật.
Harrah’s Resort Southern California chính thức chào đón nghệ sĩ hài kiêm diễn viên nổi tiếng Martin Short với tư cách là vị thị trưởng mới nhất của Funner, California hôm nay, kế nhiệm các cựu thị trưởng Jane Lynch, Rob Riggle và David Hasselhoff. Thị trưởng Marty, trong bộ vest màu tím và thắt nơ đặc trưng của mình, đã tuyên thệ nhậm chức trước sự ủng hộ tích cực của người dân Funner, California và xa hơn.
‘Bít-tết thượng hạng’. Trứng cá Caviar. Thịt bò Wagyu. Tôm hùm. Chỉ riêng tên gọi những món này nghe cũng đã thấy ngon rồi. Tuy vậy, khi đem phối hợp với một khung cảnh hiện đại, hoàn toàn mới, và trên 200 loại rượu vang bên trong nhà hàng Great Oak Steakhouse được tân trang toàn bộ này, thực khách sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực để nhớ mãi và để trở lại. Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu lại nhà hàng đặc trưng của mình, The Great Oak Steakhouse, sau một công trình tân trang toàn diện kéo dài bảy tháng. Từ mặt tiền phía trước tới nhà bếp phía sau, cả không gian rộng 8,000 sqft này đã được làm mới lại hoàn toàn.
Nhân ngày Mother's Day, ca sĩ Kim Khuyến đã tổ chức buổi ca nhạc vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Đông đảo các người con đã đưa cha mẹ đến tham dự buổi ca nhạc đặc biệt này. Trong số quan khách có Dân Biểu Tạ Đức Trí và phu nhân, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, ông bà Hứa Trung Lập, cô Huỳnh Trâm Anh, phu quân và hai con gái. Các ca sĩ đến tham dự có Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Như Mai, Kim Khuyến, Hoàng Tuấn, Yên Thư, Thanh Sang, Quỳnh Trâm, Quỳnh Thúy, Huy Tuấn, Ngọc Hồ, Thành Lễ, Vân Khanh,, Đoàn Múa của Trường Múa Ballet, Ban Vũ của Vũ đoàn Việt Cầm. Ngoài ra còn có ban hợp ca của Hội Đồng Hương Bà Rịa – Phước Tuy và nhiều thân hữu đến giúp vui. Đặc biệt có song thân của cô Amanda Nguyễn, người con gái Việt Nam đầu tiên sắp bay vào quỹ đạo sẽ đến tham dự.
Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, Thư Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập. Điều hợp chương trình do nhà báo Du Miên. Tham dự buổi kỷ niệm ngoài quý vị nhân sĩ các thành viên, các thiện nguyện viên, các vị mạnh thường quân còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng hương.
Cử tri phụ nữ da màu hãy sử dụng lá phiếu của mình để chọn ra những vị dân cử ủng hộ những giá trị mà mình theo đuổi, có những chính sách phục vụ cho quyền lợi của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Vào năm 2020 có 719,700 cư dân California trên 65 tuổi mắc bệnh, chiếm 12% dân số tiểu bang. Đáng lưu ý là tỉ lệ phụ nữ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi căn bệnh này, kể cả là bệnh nhân hay người chăm sóc.
Cơ quan IRCC/Viet Museum/ Dân Sinh Media - Thành lập Ủy ban 25 tại San Jose, Bắc CA. - Ghi dấu nửa thế kỷ người Việt tại Hoa Kỳ. - Sinh hoạt, Hội thảo, Chiếu Phim, Triển lãm, Văn Nghệ - Thời gian: Từ 1 đến 30 tháng tư 2025.
Sở Cơ Hội Kinh Tế của Quận Hạt Los Angeles vừa ra mắt các chương trình thuộc Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ, và các tổ chức phi vụ lợi hội đủ điều kiện.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.