Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Không Thiết Chế Chính Thể Dân Chủ Là Không Thể Có Dân Chủ

09/11/201400:47:00(Xem: 3089)

Không thiết chế Chính Thể Dân Chủ Là Không Thể Có Dân Chủ

Le Nguyen

 

Ai cũng biết tư tưởng có trước hành động và những tư tưởng, hệ tư tưởng có giá trị lẫn không giá trị, tương đối phức tạp được đưa vào hành động, được đem ứng dụng trong hiện thực đời sống loài người trong khoảng thời gian có lúc dài, lúc ngắn để khẳng định hoặc phủ định giá trị của nó mang:

Có những tư tưởng tưởng chừng có giá trị như là chân lý tuyệt đối trên lý thuyết được nhiều thành phần xã hội cổ vũ, ủng hộ nhưng khi đưa vào hành động lại gây ra nhiều thảm họa cho cuộc sống, cho xã hội loài người và tư tưởng cộng sản là một điển hình của việc đánh giá sai lầm về giá trị tư tưởng của loài người.

Cũng có những tư tưởng thật sự có giá trị cho sự phát triển của xã hội loài người nhưng chạm phải bức tường chắn của quyền lực lẫn quyền lợi của giai cấp thống trị nên con người phải liên tục đấu tranh giành lấy đưa vào tổ chức cuộc sống và tư tưởng dân chủ đã rơi vào trường hợp như thế.

Dân chủ là tư tưởng nằm trong một chuổi tư tưởng có giá trị đã bị giai cấp thống trị độc tài quân chủ, độc tài quân phiệt, độc tài cộng sản ngăn cản, bóp nghẹt có tới hàng ngàn năm cho đến khi nó được những bộ óc vĩ đại của nhân loại với ý chí, quyết tâm cao độ mới có cơ hội đưa vào hiện thực đời sống, hiện thực tổ chức nhà nước, xã hội qua cơ cấu thiết chế thành lập hiệp chủng quốc Hoa Kỳ vào những năm cuối thập niên 80S của thế kỷ 18.

Kể từ ngày Hoa Kỳ thiết lập thể chế chính trị dân chủ đầu tiên trên thế giới đến nay có hơn hai trăm năm đã trải qua nhiều sóng gió, thử thách và nó đều vượt qua một cách ngoạn mục như chuyện thần thoại, cổ tích. Thiết chế chính thể chính trị dân chủ Hoa Kỳ là bằng chứng chứng minh tổ chức cai trị dân chủ Hoa kỳ có khả năng mang ấm no, tự do, hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ văn minh tương đối, để đa số người dân Hoa Kỳ vui vẻ chấp nhận và nhân loại đón nhận nó. Mô hình tổ chức nhà nước dân chủ Hoa Kỳ là kiểu mẫu được nhân rộng ra cho hầu hết các quốc gia thực tâm theo đuổi việc thành lập nhà nước thật sự “...của dân, do dân, vì dân...tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.”

Qua thời gian tồn tại, phát triển, kiện toàn thể chế chính trị dân chủ giúp cho loài người xác định, chính thể dân chủ là một cơ cấu tổ chức luôn chuyển động có khả năng điều chỉnh, cân bằng loại trừ những thói hư tật xấu tồn tại lâu dài trong xã hội và ngăn chận những phát sinh có chiều hướng xấu trong tiến trình xây dựng, phát triển xã hội - đất nước. Do đó khi quan sát tổng thể cơ cấu tổ chức nhà nước dân chủ chúng ta thấy có một số điều kiện nền tảng không thể thiếu đã giúp cho mô hình này trở nên hữu hiệu trong tổ chức cai trị, phát triển xã hội loài người gồm một số yếu tố căn bản như sau:

1)Hiến pháp là bộ luật mẹ, là bản văn giao kèo của lời hứa hẹn, cam kết, thỏa thuận giữa người dân với chính quyền về mọi việc liên quan đến quyền hạn, nghĩa vụ trong tổ chức cai trị, quản trị điều hành xã hội quốc gia.

2)Tam quyền phân lập gồm ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp hoạt động độc lập, không ngành nào có ưu thế, nắm giữ quyền lực tuyệt đối và mọi người từ dân thường đến lãnh đạo tối cao đứng đầu một nước đều bình đẳng trước pháp luật, đều bị luật pháp chi phối.

3) Đảng chính trị là có hai đảng chính trị hoặc nhiều hơn cạnh tranh với nhau để tranh lấy quyền lãnh đạo quốc gia trong khuôn khổ hiến pháp, luật pháp được xác định thắng thua qua cuộc phổ thông đầu phiếu bởi lá phiếu tín nhiệm của người dân.

4)Bầu cử tự do, phổ thông đầu phiếu là các đảng viên của các đảng phái chính trị, mọi công dân đủ tuổi trưởng thành không bị thiểu năng...ai cũng đều có quyền tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử theo thỏa thuận giữa chính quyền với người dân qua bản văn hiến pháp.

5)Truyền thông độc lập không nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những nguồn thông tin thiếu xác lẫn cố tình ngụy tạo, bóp méo xuyên tạc sự thật, định hướng dư luận để phục vụ cho ý đồ xấu của cá nhân hay phe nhóm.

Năm điểm then chốt nêu trên là năm điều kiện nền tảng không thể thiếu cho việc thiết lập, hình thành một nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân và thiết chế nhà nước theo mô hình như thế mới có thể thực hiện được “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Bằng không những cam kết, hứa hẹn theo ý chí, theo cảm tính hoặc khuyến khích mọi người sống trong một quốc gia phải ý thức dân chủ, tin vào dân chủ như tín đồ tin vào niềm tin tôn giáo và không thực hiện tổ chức cơ cấu nhà nước theo khoa học để người dân thể hiện được quyền làm chủ, để các chính trị gia muốn gian cũng khó, muốn tham cũng không xong cũng như các chính trị gia gian manh, tráo trở sẽ đị đuổi cổ khỏi quyền lực nhà nước...

Hứa hẹn dân chủ, hô hào dân chủ như cộng sản Việt Nam đang làm, là không thiết chế cơ cấu dân chủ theo năm điều kiện nền tảng nêu trên, là không thể có dân chủ! Đảng cộng sản Việt nam vẫn viết hiến pháp theo ý chí của đảng độc quyền cầm quyền, nội dung hiến pháp không chuyên chở ý chí nguyện vọng của toàn dân, không thiết chế tam quyền phân lập, không phổ thông đầu phiếu chỉ có một đảng duy nhất thực hiện đảng cử dân bầu và không truyền thông độc lập, truyền thông chỉ là tiếng nói độc quyền của đảng, nhà nước thì dân chủ cộng sản - thực chất chỉ là chiếc bánh vẽ phục vụ cho tuyên truyền nhằm lừa bịp những kẻ mù đảng, những đảng viên cộng sản, những người thiếu điều kiện, thiếu tự do tiếp cận với các nhà nước dân chủ tiên tiến thời hiện đại.

Để có được mô hình tổ chức cai trị của dân, do dân, vì dân ngày càng được hoàn thiện qua thiết chế cơ cấu tổ chức nhà nước theo nguyên lý  “tự kiểm soát, tự cân bằng” để thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân “tương đối”như ngày hôm nay. Tất cả là do sự đóng góp tư tưởng của nhiều bộ óc vĩ đại của triết gia, tư tưởng gia, chính trị gia của nhân loại từ lúc manh nha cho đến lúc được đưa vào thực hiện tổ chức quản trị, điều hành nhà nước và xã hội theo mô hình dân chủ.

Trong số các triết gia, tư tưởng gia, chính trị gia đóng ý tưởng về mô hình tổ chức nhà nước dân chủ cho đến việc góp phần công sức để hình thành thể chế dân chủ, hoàn thiện thể chế dân chủ có rất nhiều người từ vô danh đến hữu danh và có những câu phát biểu, những đoạn văn hay những sự kiện lịch sử liên quan đến dân chủ từ đông sang tây, từ cổ đại đến hiện đại được nhiều người biết đến, nhắc đến làm nền tảng cơ sở lý luận cho các bài viết về dân chủ, thảo luận, tranh luận về dân chủ như:

 “... Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh...chính quyền muốn được chính danh phải được sự đồng thuận của người dân...sự thỏa thuận của dân với chính quyền là giao ước nền tảng của cai trị...Chính quyền vi phạm giao kèo đồng thuận với dân thì dân có quyền đứng lên lật đổ, làm cách mạng...Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng...trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”

Ngoài ra còn có nhiều sự kiện thể hiện quyền của người dân trong một vài nơi trên thế giới lúc chính thể dân chủ chưa ra đời, lúc mô hình cai trị quân chủ còn hữu dụng cho tổ chức xã hội loài người . Cụ thể như dân có quyền tham gia vào công việc đất nước qua việc người dân được nhà nước quân chủ thời Trần hỏi ý kiến “hòa hay chiến” trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở Điện Diên Hồng vào thế kỷ 12 và sự kiên nhà nước quân chủ Anh ra tuyên ngôn dân quyền cùng với việc thỏa thuận trên văn bản công nhận người dân được quyền chống đối, phản kháng chính quyền nếu chính quyền vi phạm giao kèo cam kết với người dân vào thế kỷ 17.

Những lời tuyên bố, những sự kiện liên quan đến dân chủ trong giòng lịch sử nhân loại lúc chính thể dân chủ chưa ra đời, có trích dẫn lẫn không trích dẫn trong bài viết này, chỉ là ý niệm dân chủ, tinh thần dân chủ, nó chưa là thiết chế dân chủ, chưa là khát vọng dân chủ của loài người hướng đến ngày hôm nay. Nghĩa là ngày hôm nay nhân loại đang hướng về thiết chế chính thể dân chủ - một mô hình cai trị dù chưa hoàn hảo nhưng đã chứng minh được trong đời sống thực tiễn là nó đáp ứng được khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền của loài người thời cận lẫn hiện đại.

Có lẽ các lãnh đảng cộng sản Việt Nam hiểu được phần nào giá trị dân chủ, biết được đòi hỏi dân chủ là không thể đảo ngược nên các thế hệ lãnh đạo cao cấp của cộng sản từ Hồ Chí Minh khi xưa cho đến Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đều không ngớt ca ngợi, hô hào, hứa hẹn dân chủ trên đầu môi chót lưỡi, trên giấy như là kinh nhật tụng rất đặc thù cộng sản, dù ngôn ngữ dân chủ xưa và nay của cộng sản có khác nhau.

Những lời hứa hẹn, hô hào, ca ngợi dân chủ của các thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam có hai khả năng xảy ra: một là họ không hiểu gì về chính thể dân chủ; hai là họ cố tình lừa bịp người dân lẫn cán bộ đảng viên cộng sản có khát vọng dân chủ để bảo vệ lãnh đạo độc quyền của đảng, nhà nước cộng sản vì lợi ích phe nhóm cục bộ của họ. Do đó những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ lẫn lực lượng hậu bị cho dân chủ cần tỉnh táo để nhận ra những lý luận về dân chủ giả vờ lẫn dốt nát dân chủ của lãnh đạo, của tuyên giáo đảng cộng sản như “...dân chủ một đảng, một đảng cũng thực hiện được dân chủ...dân chủ xã hội chủ nghĩa giải quyết được khủng hoảng chu kỳ...bác nói dân chủ là cho dân mở miệng...chính quyền làm hại dân thì dân được quyền đuổi chính quyền...nhân quyền, tự do, dân chủ là xu thế không thể đảo ngược...”

Ngày nay có nhiều người biết, chỉ có thiết lập chính thể dân chủ mới bảo đảm thực hiện được tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi công dân sống trong một quốc gia. Những lời hứa hẹn hay hô hào của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam về tương lai dân chủ ngoài cửa miệng và vẫn cố bám lấy cơ chế độc quyền thì cho dù lời kêu gọi dân chủ của họ có thực tâm đi nữa, cững không thể đưa dân chủ vào hiện thực đời sống cũng như không thưc hiện được “...tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...” vì tự thân mô hình tổ chức cai trị cộng sản đầy mâu thuẩn, nhiều lỗi hệ thống.

Thế cho nên dưới mô hình tổ chức nhà nước cộng sản, chính thể độc tài cộng sản Việt Nam, ai cũng thấy thể chế này đã làm cho mọi mặt đời sống của người dân ngày càng tồi tệ, ngày càng tụt hậu so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực lẫn thế giới và hệ thống tổ chức nhà nước cộng sản Việt Nam ngày càng mục nát, bệ rạc với tham nhũng hoành hành, suy thoái đạo đức lối sống ngày càng nghiêm trọng không có lối thoát. Nguyên nhân không phải tìm kiếm đâu xa bởi chính thủ phạm là nhà nước Cộng sản Việt nam chỉ có một đảng độc quyền lãnh đạo, tự làm luật, tự thi hành luật theo ý đảng, tự đảng cử dân bầu, tự ca ngợi dân chủ vạn lần hơn cùng với nhiều cái tự khác nữa. Chừng nào cộng sản Việt Nam còn “tự” hết mọi thứ thì dân chủ mãi mãi nằm trên đầu môi chót lưỡi của lãnh đạo cộng sản và trên các trang sách luật của đảng cộng sản Việt Nam làm ra, tàng trữ, phát tán...

Dân chủ chỉ trở thành hiện thực khi và chỉ là khi nào Việt Nam thiết lập được chính thể dân chủ và chính thể độc tài toàn trị cộng sản còn tồn tại ở Việt Nam thì tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ mãi mãi còn là chiếc bánh vẽ và tự do, dân chủ, nhân quyền không bao giờ trở thành hiện trên đất nước Việt Nam.

 

 

 

 


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chiều thứ Ba ngày 11 tháng 8, cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chính thức thông báo nữ Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris của tiểu bang California đã được ông mời chọn làm ứng viên phó tổng thống, đứng chung vào liên danh trong cuộc tranh cử tổng thống 2020. Trong thư gởi đến cử tri ủng hộ, ông viết rằng, "Tôi đã quyết định rằng Kamala Harris là người tốt nhất để giúp tôi tranh cử cùng Donald Trump và Mike Pence, để rồi dẫn dắt quốc gia từ tháng Một năm 2021. Tôi cần một người tài trí, cứng rắn và sẳn sàng dẫn dắt quốc gia sát cánh cùng tôi. Kamala là mẫu người đó"
Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 2020 và một số các chức vụ dân cử khác, nước Mỹ đang bị phân rẽ hơn bao giờ hết kể từ cuộc chiến Việt Nam lồng trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh.
Mà nào có riêng chi thân phận của 41 sinh linh lớn bé mang dòng máu Việt. Biển Hồ cạn nước, tình hữu nghị Việt/Miên cũng đang cạn dần theo. Rồi ra, trong số 750.000 kiều bào ở Cambodia thì ít nhất cũng phải có đến hơn nửa sẽ phải tìm đường trở về cố quốc. Chứ còn nơi nao để mà dung thân nữa?
Phe Biden sẽ dựa vào ngoại giao, thương thuyết và liên minh (alliance) thay vì đánh bài thấu cáy như Trump. Ngược lại cánh diều hâu cho rằng Mỹ thương thuyết bị gạt từ 30 năm nay trong lúc liên minh kiểu ASEAN đã bị Bắc Kinh bẻ gãy. Mỹ không dễ dàng trở lại TPP khi bị cả hai cánh tả Bernie Sander lẫn hữu chống đối. Phần Trump chẳng nhờ cậy nước nào mà lại dấu kín lá bài tủ nên không ai biết Mỹ sẽ giải quyết căng thẳng với Trung Quốc như thế nào, thế giới lo sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng lòng người ở đây không thành thật, sống trên những giá trị giả dối, phù phiếm. Tại ngôi chợ bên ngoài hoàng thành có một người đàn ông sống bằng nghề bán mũ. Mũ của anh chàng này rất đẹp nhưng không hiểu sao hàng ế ẩm nên anh chàng toan tính bỏ nghề, tìm nghề khác sinh sống.
Theo dõi các cuộc tranh luận cộng đồng trên các trang mạng xã hội, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra một điều rằng: cộng đồng mạng của người Việt khá bạo lực. Một dạng bạo lực tâm lý, từ trong tâm tưởng và thể hiện qua những mẩu viết, lời bình trên Facebook hay dưới các bài báo. Đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, như về chính trường Hoa Kỳ hiện nay chẳng hạn.
Hôm nay, 6 tháng 8 năm 2020, thế giới kỷ niệm lần thứ 75 ngày hai quả bom nguyên tử được ném xuống hai thành phố lớn của Nhật bản: Hiroshima và Nagasaki. Tưởng không cần phải nhắc lại những thiệt hại về người, của và tinh thần người dân Nhật Bản và những hệ quả tai hại khôn lường từ 75 năm qua. Điều cần nói đến là sự quên lãng của nhân lọai về một tai họa nhãn tiền, một tai họa đã xẩy ra cách đây 75 năm, nhưng cũng có thể xẩy ra lần nữa vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và trước năm 1950, khu vực tương ứng với Vùng Tự Trị Tây Tạng (TAR) ngày nay thực tế là một quốc gia độc lập. Đất nước này [Tây Tạng] lúc đó đã tự phát hành tiền tệ và tem, và duy trì các mối quan hệ quốc tế. Tây Tạng tuyên bố có 3 tỉnh (Amdo, Kham và U-Tsang), nhưng chỉ kiểm soát tỉnh Kham phía tây và U-Tsang.
Như nhiều người khác, sự quý mến và ngưỡng mộ ông của tôi có lý do. Xem phim và đọc về ông, thỉnh thoảng lại dịch các bài viết xuất sắc của ông vốn dễ bắt gặp thì chúng thường là các bài nói chuyện sâu sắc, ý nghĩa, lan truyền niềm cảm hứng đến giới trẻ, người dân. Đặc biệt là những diễn từ với giới trẻ, tại các lễ ra trường đại học vào mỗi mùa bãi trường hàng năm.
Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu gao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.