Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sớ Táo Quân - Phần Ii

13/01/200100:00:00(Xem: 4437)
Táo Sàigòn Times:
-Bẩm trình Ngọc Đế
Năm nay dưới thế
Việt Nam quá tệ
Bạo quyền mặc kệ
Không kể mạng dân
Dân khổ vô ngần
Chánh phủ chỉ cần
Lo thân mình trước
Việc nước không màng
Chỉ muốn giàu sang
Nên đã cướp ngang
Bạc vàng nhà cửa
Tiền của cho nhiều
Sớm chiều ăn nhậu
Lại còn buôn lậu
Và cấu kết nhau
Mục đích làm giàu
Cho mau mà khỏe
Bất kể đúng sai
-Kính bẩm trình ngài
Việc này thần tấu
Không phải bêu xấu
Tâu láo khai man
Xin lượng thánh hoàng
Xét lại kỹ càng
Sẽ thấy rõ ràng
Lũ gian Việt Cộng
Bọn chúng trước đây
Ngày ngày đói khổ
Chỉ ở trong rừng
Ở bưng, ở bụi
Nghèo đói xác xơ
Bây giờ chiếm được
Nửa nước: miền Nam
(Từ năm bảy lăm)
Thấy của thì ham
Nên động lòng tham
Cố làm sao chiếm
Cố kiếm cho đầy
Quyền lực trong tay
Không ai dám chống
Bọn y càng lộng
Việt cộng gian manh
Từ anh đầu xỏ
Đến hàng cấp nhỏ
Bọn nó đều tham
Vừa chiếm miền Nam
Năm bảy mươi lăm
Lòng tham bọn nó
Đã ló ra ngay:
-Vào đúng năm này
Chúng bày nhiều kế
Đại thể như là:
"Kiểm tra tài sản
Đánh phường tư bản...

Cộng sản hô hào
Ồn ào như thế
Cốt để đoạt vàng
Lấy ngang tiền của
Nhà cửa ruộng vườn
Lấy luôn xe cộ
Dân khổ mặc dân
Miễn chúng sướng thân
Không cần gì hết
"Bây chết mặc bây"
Tiền thầy bỏ túi
Hễ ai phản đối
Chúng liền kết tội
"Phá rối trị an"
Không màng sai đúng
Rồi tống vô tù
"Thiên thu vĩnh biệt"
Thần đây đã biết
Nhiều việc động trời
Thí dụ chúng mời
Nhiều người đến hội
Thình lình kết tội
Phá rối an ninh
Rồi bắt phê bình
Tự mình kiểm thảo
Chúng làm báo cáo
Ghi láo tội tình
Từ đó dân lành
Làm thinh ngậm miệng
Và chuyện xảy ra
Là chúng đoạt nhà
Ai dám kêu ca"
Thật là quá thế!

Kính tâu Ngọc Đế
Thần kể việc rồi
Ngài nghĩ Táo tôi
Có thể nhiều lời
"Nói dơi nói chuột"
Thần xin phép được
Trình trước bệ rồng
Thần không nói láo
Báo cáo chẳng ngoa
Thần kính xin là
Trình ra bằng cớ:
-Chắc ngài còn nhớ
Thần có tâu qua
Vì là lũ lụt
Người dân khổ cực
Thấy thực động lòng:
"Họ không đủ gạo
Bữa cháo bữa rau
Cuộc sống lao đao
Trông vào cứu trợ
Cho đỡ cơ hàn.."
Nhưng chúng dã man
Cấm ngăn cứu trợ
Không cho giúp đỡ
Để dân chịu khổ
Việc đó rõ ràng
Ghi ở công văn
Ngày năm tháng chín
(Thần tính lịch tây)(3)
Như vầy ngài thấy
Bọn ấy dã man
Bạo tàn, độc ác
Bỏ mặc người dân
Chết dần vì đói
Việc này nhớ tới
Thần đây bối rối
Tức tối vô ngần
Vì nhớ lại rằng
Có lần cứu trợ
Mà thầy Quảng Độ
Bị nó câu lưu
(Như bị cầm tù)
Người tu cứu khổ
Bọn nó lại ngăn
Lại còn hung hăng
Quả xằng bậy thiệt
Sự việc trên đây
Đã xảy ra ngày
Mùng bảy năm nay
Vào tháng mười tây(4)

-Kính bẩm thưa ngài
Mới đây lại có
Bằng cớ lận lường
Của phường Việt Cộng:
-Bọn chúng a tòng
Ăn chận tiền nong
Dùng trong cứu trợ
Đầu dây mối nhợ
Là ở tên Sơn (5)
Nó lấy hết trơn
Năm chục triệu hơn
Tên Sơn nói đó
Làm phó ủy ban
Nhân dân Mộc Hóa
Chuyện đó xảy ra
Người ta đều biết
Dân lành rên xiết
Về việc cơ hàn
Đói khổ lầm than
Xóm làng xơ xác
Tan nát cửa nhà
Vậy mà Việt Cộng
Chẳng động lòng thương
Chận đường đón ngõ
Chúng nỡ cấm ngăn
Việc cứu đói dân
Lại hằng ăn xới
Số tiền cứu đói!

Ngọc Hoàng:
-Quả thực lòng ta
Cũng rất xót xa
Nghe Khanh kể ra
Trẫm đà rơi lệ
Khanh kể tiếp đi
Còn gì cứ kể

Táo Sàigòn Times:
-Kính thưa Ngọc Đế
Tiếp theo thần kể
Ngọc đế hãn tường
Về những tai ương
Do phường Việt Cộng
Hành động dã man
Bạo tàn hung ác
Lùng bắt người tu
Bỏ tù sư sãi
Tịch thu của cải
Bách hại giáo dân
Bất cần hiến pháp
Chà đạp nhân quyền
Đóng cửa chùa chiền
Tịch biên chủng viện
Cướp ngang nhà nguyện
Kiếm chuyện cầm tù
Người tu chân chính
-Thần kính bẩm ngài
Thần nói điều này
Là nói tình ngay
Không sai, không trật
Nếu ngài ngờ vực
Nghi hoặc điều nào
Gọi Táo cộng vào,
Y tâu ngài biết
Sự việc đúng sai

Ngọc Hoàng:
-Truyền lịnh ta đây
Gọi ngay Táo Cộng
Mau chóng vào chầu
Quỳ tâu sự việc
Cho thiệt rõ ràng.

Táo Việt Cộng:
-Khải tấu Thánh Hoàng
Thần chúc Long nhan
An khang Thánh thể

Ngọc Hoàng:
-Cho khanh miễn lễ
Tiện thể hôm nay
Báo các khanh hay
Ta đây phân biệt:
-Táo Việt quốc gia
Chính là lão Táo
Sàigòn Times báo
Còn Táo mới ra
Gọi là Táo Cộng.

-Táo Cộng nghe đây
Trẫm hỏi điều này
Khanh hãy trình bày
Cho ngay, đừng láo:
Lời Táo quốc gia
Vừa mới tâu qua
Phải là sự thật"
Có trật hay chăng"

Táo Việt Cộng:
-Khải bẩm Long nhan
Thánh Hoàng yên bụng!
Quả đúng quá trời!
Những lời báo cáo
Của Táo quốc gia
Thật là chính xác
Việt Cộng tàn ác
"Chúng bắt người tu
Bỏ tù sư sãi"
Bách hại tông đồ
Nhà thờ, thánh thất
Ruộng đất, nhà chung
Chúng dùng áp lực
Ép buộc hiến dâng
Không cần sai đúng
Giáo chúng căm gan
Nên đoàn kết lại


Đòi phải được cho
Tự do Tôn giáo
Thần xin báo cáo
Họ đạo Nguyệt Biều
Giáo chúng chẳng nhiều
Nhưng liều mạng sống
Quyết chống tà quyền
Còn riêng cha Lý
(Cha xứ Nguyệt Biều)
Gởi nhiều văn bản
Cho hãng truyền thông
Khắp trong ngoài nước
Báo cáo tin tức
Cha đã lượng trước
Biết được cam go
Nên đã hô to:
"Tự do hay chết"(6)
Thần xin trình tiếp
Sự việc này đây
Đang xảy ra ngay
Trong tháng mười hai
Năm nay dương lịch

Còn việc thứ hai
Thần tấu ra đây
Là ngay Chợ Mới(7)
Có tới hàng ngàn
Giáo dân Hòa Hảo
Biểu tình tranh đấu
Tự do tôn giáo
Đòi tha đồng đạo
Bị bạo quyền còng
Là ông Hà Hải(8)
Ông ấy bị giam
Đồng đạo quyết tâm
Quyết làm lớn chuyện
Nên nguyện hy sinh
Trong số biểu tình
Có kẻ tự mình
Mổ bụng quyên sinh
Là anh Thành Dấn(9)
Gay cấn vô cùng
Lại có cô Dung(10)
Đã dùng dao nhỏ
Tự mình cắt cổ
Bày tỏ lòng ngay
Vì thầy vì đạo!
-Thần báo thêm là
Xảy ra việc ấy
Vào ngày mùng bảy
Coi kỹ lịch tây
Là tháng mười hai
-Vụ này quan trọng
Việt Cộng chối quanh
Nhưng thần bất bình
Nên trình báo rõ
Thần e chúng nó
Kiếm cớ trả thù
Bỏ tù tới chết
Thì biết làm sao
Nên thần ước ao
Được theo lão Táo
Sàigòn Times báo
Nương náu Úc châu
Thần chẳng về đâu
Sợ chúng còng đầu
Thần tâu như thế
Kính xin Ngọc Đế
Thương kẻ hồi đầu
Chuẩn tâu giúp Táo!

Ngọc Hoàng:
-Trẫm đây y tấu
Cho khanh nương náu
Nhà Táo quốc gia
Nhưng mà khanh nhớ
Chớ có hai lòng
-Hối cải, lập công!

Táo Việt Cộng:
-Đa tạ long ân
Hạ thần kính bái
Lời dạy của ngài
Thần đây thấu đáo

Ngọc Hoàng:
-Này Táo quốc gia
Việc Táo tấu qua
Trẫm đà tin cậy
Nhưng trong nước vậy
Hải ngoại thì sao
Đặc biệt Úc châu
Tình tiết thế nào"

Táo Sàigòn Times:
-Khải tâu Ngọc Đế
Tình hình thực tế
Thần kể như sau:
-Người Việt năm châu
Đâu đâu cũng vậy
Ai nấy nói chung
Thành công thành đạt
Nhiều mặt nhiều ngành
Về chuyện nghĩa tình
Thì đáng hoan nghinh
Thần xin đơn cử:
-Trận lũ vừa qua
Ở tại quê nhà
Tạo ra khổ ải,
Đồng bào hải ngoại
Xúm lại góp tiền
Gởi liền về nước
Để lo cứu giúp
Đùm bọc đồng bào
Mặc dầu họ biết
Là Việt Cộng tham
Thấy bạc thì ham
Không cầm lòng được
Lấy bớt cho mình!
-Riêng tình hình Úc
Lãnh vực đấu tranh
Cũng đáng hoan nghinh
Thần xin đề cử
Một vụ đấu tranh
Đã thành công lớn:
-Một bọn mười thằng
Phái đoàn quốc hội
Dép râu nón cối
Đã bị từ chối
Không được phép tới
Viếng thăm phòng hội
Ở tại Fairfield
Và Marrickville!
Cái điều lưu ý
Là thành công ấy
Do mấy hội đoàn
Và ban chấp hành
Cộng đồng người Việt
Quyết liệt đấu tranh
Giải thích phân minh
Lý tình hợp nhất
Chánh khách Fairfield
Và Marrickville
Thuận theo ý đúng:
-Tẩy chay bọn chúng
Thần cũng trình là
Việc đó xảy ra:
Tháng là mười một
Dương lịch: hai ngàn

Khải bẩm Thánh Hoàng
Trần gian hỗn độn
Lẫn lộn gian, ngay
Xin ngài ra lịnh
Ổn định cõi trần
Thưởng kẻ có nhân
Vì nước, vì dân
Thành phần trung nghĩa
Còn kẻ xấu xa
Tâm ý gian tà
Điêu ngoa xảo mị
Xin ngài trừng trị.

Ngọc Hoàng:
-Việc năm Tân Tỵ
Trẫm đà suy nghĩ
Chuẩn bị cả rồi
Đã biểu Thiên lôi
Cẩn thận xét coi
Thấy đứa "dở hơi"
Thiên lôi phải đánh
Còn ai ngay chánh
Có tánh thương người
Ở đời độ lượng
Thì ta sẽ thưởng
-Thôi, khanh lui xuống
Ra ngoài ăn uống
Rồi muốn về ngay
Hay ở lại đây
Vài ngày cũng được
Nhưng phải về trước
Lễ rước giao thừa

Táo Sàigòn Times:
-Kính thưa Ngọc Đế
Thần xin đanh lễ
"Thánh Hoàng vạn tuế
Ngọc thể an khang"
Về việc trần gian,
Thần tấu rõ ràng
Thánh Hoàng suy xét
Hôm nay gần tết
Thìn hết Tỵ sang
Thần chúc Thánh Hoàng
Tuổi thọ vĩnh hằng
Vạn năng, trường trị
Quý vị quan giai
Tôi chúc quý ngài
Trong, ngoài, lớn, nhỏ
Quan võ, quan văn
Được tăng phẩm trật
Cấp bậc thăng nhanh
Gia đình hạnh phúc
Bổng lộc đầy dinh
-Kính xin tạm biệt
Năm sau tái hiệp!

Cô Gia nhiếp sao

(1) Sydney
(2) George Speight
(3) Công văn số 867/cp ngày 5.9.00
(4)Thông bạch số 03/VHĐ/VT-TB do HT Thích Quảng Độ ký ngày 16.10.00
(5) Huỳnh Kim Sơn, 42 tuổi, phó chủ tịch UBND thị trấn Mộc Hóa tỉnh Long An
(6)Nguyên văn: "Tự do tôn giáo hay là chết" trong bài "TT Thích Thái Hòa hậu thuẫn LM Lý (SGT số 193.
(7) Thị trấn Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang.
(8) Oâng Hà Hải, 69 tuổi chánh thư ký GHPGHH trung ương từ trước năm 1975 (không phải là PG quốc doanh) bị CS bắt ở ngoại ô Sàigòn ngày 19.11.00 cùng với một số tín đồ PGHH khi đến SG để tìm cách gặp TT Bill Clinton trong chuyến công du ngày 17.11.00. Ông Hà Hải bị đưa về giam ở khám đường Chợ Mới.
(9) Võ Thành Dấn, 47 tuổi ở Chắc Cà Đao, huyện Châu Thành, An Giang, là trưởng đoàn thanh niên PGHH.
(10) Mai Thị Dung

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.