Hôm nay,  

Chuyến Tầu Cuối Cùng Của Đảng CSVN

02/03/201200:00:00(Xem: 12628)
Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị bầu đòan thê tử đi chuyến tầu chót cho hết chặng đường còn lại của cuộc cách mạng vô sản.
Quyết định này được đưa ra tại Hội nghị lớn nhất từ trước đến nay với sự có mặt của 1,000 cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị triệu tập để gọi là “quán triệt, triển khai thực hiện” Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" diễn ra tại Hà Nội từ 27 đến 29/02/2012.
Ngòai 14 Ủy viên Bộ Chính trị còn có mặt tất cả Ban Chấp hành Trung ương đảng, lãnh đạo các cơ quan, ngành từ Quân đội đến Công an cho đến các cấp lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc và chính quyền, đảng bộ từ trung ương xuống địa phương.
Lý do có Hội nghị này vì đảng sợ những việc phải làm để xây dựng, chỉnh đốn đảng đưa ra trong Nghị quyết 4 sẽ đi vào vết xe cũ “trên bảo dưới không nghe” của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) năm 1999 dưới thời Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư khoá đảng VIII.
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng chứng minh tệ nạn lãnh đạo bảo dưới không nghe, nước đổ đầu vịt qua nhiều giai đọan trong diễn văn khai mạc hôm 27/02 (2012) : “Chỉ tính từ Đại hội VI đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Ban Bí thư khoá VII đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm xây dựng Đảng thời kỳ 1975 - 1995; Ban Bí thư khóa IX chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới (1986 - 2006), trong đó có phần về xây dựng Đảng.”
Bằng chứng này cho thấy tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, hạn chế, yếu kém, vô trách nhiệm với dân, với nước trong tòan hệ thống đã đến mức phải cấp thời cứu nguy để ngăn chận làn sóng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang dâng cao và lan nhanh đe dọa sự tồn vong của đảng.
Nhưng những biện pháp đưa ra kỳ này, dù có được “qúan triệt” để “triển khai” tòan diện cũng không khác những điều phải làm đã ghi trong Nghị quyết 6 (lần 2), cách nay 13 năm.
Cũng vẫn là chuyện cũ sao lại như phải quyết tâm “kiểm điểm”, “ tự phê bình và phê bình” và kỷ luật những ai không chịu sửa chữa, tu rèn.
Nhưng liệu lối chữa bệnh kiểu “thoa dầu cù là” như tất cả các kế họach xây dựng, chỉnh đốn đảng từ xưa đến nay đã làm và thất bại thì có cứu được đội ngũ đảng viên đã suy thóai trăm, vạn lần hơn thời Lê Khả Phiêu không?
Bởi vì bây giờ, Trọng nhìn nhận: “Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lê-nin và Bác Hồ đã từng cảnh báo.”
Tại sao một đảng được gọi là “cách mạng” mà lại có những con người “phản cách mạng” đến thế ?
Có phải “mặt trái” của nền kinh tế thị trường mà Việt Nam đã hội nhập với thế giới từ thời có chủ trương “Đổi Mới” ra năm 1986 đã làm cho “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên” tha hoá, biến chất hay chính cái chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và Tư tưởng độ tài, độc đảng của Hồ Chí Minh đem từ ngòai vào Việt Nam từ năm 1930 đã lỗi thời, không còn hấp dẫn với thời đại của thế giới điện tử, văn minh nữa ?
Vì vậy, không phải chỉ từ Khóa đảng VIII (1996-2000) mà trong mỗi kỳ có đại hội đảng các khoá trước đó, kỳ nào cũng thông qua các kế họach “xây dựng” đảng, nhưng rồi hết khoá này đến khoá khác và từ thời Tổng Bí thư này đến người sau, dù “nước có chảy qua cầu” nhưng “rác rưởi” vẫn tụ nguyên một chỗ để năm sau cao hơn năm trước.
Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng đã nhìn nhận : “Chúng ta đã tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, với nhiều biện pháp, nhiều cuộc vận động, làm cho Đảng ta ngày càng tiến bộ, trưởng thành; song vẫn còn nhiều hạn chế. Các mặt khuyết điểm, yếu kém chưa khắc phục được bao nhiêu, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động tiêu cực vào sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây thực sự là những cảnh báo không thể xem thường.”
NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT
Nhưng tại sao tiêu cực lại chồng lên khuyết điểm cứ theo thời gian mà đè lên nhau khiến đảng ngộp hơi ?
Đầu tiên là con người trong mỗi đảng viên, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên luôn luôn tìm cách “tự bốc hơi” từ đầy tớ lên làm “ông chủ” để bóc lột, hà hiếp dân.
Chuyện này đảng đã biết. Lãnh đạo nói nhiều mà đảng viên, cấp dưới không muốn nghe, hay nghe xong lại không sửa sai.
Vì vậy tình trạng tham nhũng, quan liêu, cường quyền, hà khắc với dân của phần nhiều cán bộ, đảng viên ngày nay không còn là chuyện phải đốt đuốc mới tìm thấy mà chúng đã hiện ra giữa ban ngày và 24 giờ mỗi ngày.
Vụ cưỡng chế đất của gia đình anh em ông Đòan Văn Vươn và Đòan Văn Qúy ở xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng hôm 5/1 (2012) là một bằng chứng của nạn cường hào, ác bá thời Cộng sản.
Nhưng đây không phải là vụ án cán bộ cướp công, cướp của dân duy nhất xẩy ra trong xã hội Việt Nam. Hàng ngàn, nếu không phải là nhiều trăm ngàn vụ Đòan Văn Vương đã xẩy ra cho dân từ Nam ra Bắc từ khi nhà nước tự biến đất của tòan dân làm của riêng từ Luật Đất đai đầu tiên năm 1987 cho đến các Luật năm 1993 và 2003 rồi lại sửa thêm hai lần năm 1998 và 2001.
Bằng đó Luật chưa đủ, nhà nước còn có “hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn”, theo Kết luận của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng về vụ Đòan Văn Vươn công bố ngày 10/02/2012.
Nhưng càng có nhiều văn bảo bao nhiều thì kẽ hở càng nhiều để cho cán bộ, đảng viên có chức có quyền cấp đất, cho thuê đất và thu hồi đất có thêm “vũ khí” để bịa đặt ra “luật riêng” sử dụng thu vén của mồ hôi, nước mắt và tước quyền “đất đai thuộc sở hữu tòan dân” ghi tại điều 17 Hiến pháp năm 1992.
Những vụ khiếu kiện đòi đền bù, chống bất công từ cá nhân đến tạp thể người dân đã và đang diễn ra hàng ngày nhưng chẳng bao giờ được giải quyết ổn thỏa đã bắt nguồn từ những mánh mung của quan chức là một bằng chứng thất bại của chủ trương xây dựng, chỉnh đốn đảng.
Nguyên nhân chính là do đội ngũ cầm quyền từ xã, buôn bản lên đến trung ương đã chà đạp lên luật pháp để sống tham nhũng nên đã bao che, bênh vực cho nhau làm giầu trên mồ hơi, nước mắt của dân.
Những ngôn ngữ của Cán bộ lãnh đạo từ Hải Phòng đến Xã Vinh Quang và Huyện Tiên Lãng “xổ ra” trong vụ Đòan Văn Vươn trơn tru bôi mỡ chạy quanh, trâng tráo chối trách nhiệm đã bị ông Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng lên án là “thiếu văn hóa” .
Ông bảo: “Hành vi và lời ăn tiếng nói của họ chẳng khác nào "văn hóa quán bia", "văn hóa đường phố". (B áo Tuần Việt Nam, 10-02-2012)

Nhưng có phải Trung ương không biết như ông Vũ Khoan và cả Thế giới biết không ? Đảng biết rõ tất cả nhưng không thanh tóan được những con sâu, con mọt trong hệ thống cai trị vì ruồi bọ chỗ nào cũng có, giết hết thì hết cán bộ phục vụ nên đành nhắm mắt quay ngơ.
Bằng chứng như Bí thư Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã công khai nói chệch đi Kết luận của Chính phủ và phê bình cả tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch Nước và Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi trường đã “hùa vào thằng Vươn” (nói tại Câu lạc Bộ Bạch Đằng, 17-02-2012) vì hai ông này đã lên án các viên chức làm sai trong vụ Đòan Văn Vươn mà Trung ương cứ “mũ ni che tai” thì có thuốc gì chữa nổi nạn kiêu binh không ?
CẤM VẪN LÀM
Do đó mà lệnh cấm đảng viên không được làm ghi trong 19 mục của Quy Định 115-QĐ/TW, ngày 07/12/2007 đã không thành công.
Tỷ dụ như Điều 1 cấm đảng viên “Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép : công dân, cán bộ, công chức làm” thì chính những kẻ có chức, có quyền, kể cả tầng lớp lãnh đạo vẫn làm dưới nhiều hình thức.
Khỏan 4 của Quy Định 115 viết không cho phép đảng viên “ Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích,vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe dọa, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý kiến mình” , trong thực tế thì nạn “bè phái, chia rẽ, gây mất đòan kết, đe dọa, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái chiều với mình” vẫn “sống nhăn, sống vinh quang” trong nội bộ.
Khỏan 8 cấm cán bộ, đảng viên không được “Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu,lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác” đã bị các “quan cách mạng” vứt vào sọt rác từ khi Quy Định này viết cưa ráo mực.
Vì vậy mà mọi người vẫn thường nghe đâu đó, nhất là trong mỗi kỳ Đại hội đảng, câu nói quyết tâm chống tham nhũng của đảng đã “tiến được một bước”, nhưng lại thụt lùi cả triệu bước nên tham nhũng vẫn ngập đầu và sống mạnh, sống hùng trong lòng cán bộ từ khi có Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 !
Đến khỏan 9 càng bi thảm hơn vì đây là khu đất mầu mỡ nhất cho cán bộ, đảng viên nên việc mua quan, bán chức dù phải mua bằng gỉa để tiến thân làm giầu và có quyền sinh sát dân như đã xẩy ra với gia đình ông Đòan Văn Vươn ở Huyện Tiến Lãng, họ vẫn làm mà không sợ ai vì nhìn qua ngỏanh lại thì ai cũng “ăn đất” làm giầu như nhau.
Điều này nghiêm cấm đảng viên “Làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong những việc: quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; kinh doanh chứng khoán, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; các hoạt động giám định quản lý và cấp phát các loại giấy đăng ky, giấy chứng nhận, giấy phép; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận dự án; giao đất; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, kỷ luật cán bộ, công chức và người lao động; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.”
Hành động bao che cho nhau, công kênh nhau, ra luồn vào cúi cũng là chuyện “thường tình”, dù Khỏan 10 đã tuyệt đối cấm : “Can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đi học, đi nước ngoài trái quy định của pháp luật. Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.”
Từ khỏan 11 đến 19 kê dưới đây cũng đã bị trắng trợn vi phạm năm sau cao hơn năm trước mà đảng cũng chịu bó tay, mặc dù đảng đã nói rõ trong Quy Định : “Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”
Hãy xem đảng cấm ra sao trong các điều này để thấy sự “thành công” của lệnh này đã đạt được bao nhiều phần trăm :
(11) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cố ý để người thân lợi dụng vị trí công tác của mình trục lợi.
(12)- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái với quy định của pháp luật.
Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định của pháp luật.
13- Kê khai không đầy đủ tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; trốn, trì hoãn nộp thuế; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật; tham gia hoạt động rửa tiền
14- Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng trái quy định của pháp luật.
15-Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của pháp luật hoặc để xây đựng các công trình vui chơi giải trí cho một số ít người. Cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước được giao quản lý, sử dụng trái quy định của pháp luật.
Bỏ qua Điều 16 không quan trọng để đọc tiếp những điều “cấm kỵ” còn lại :
17- Tổ chức, tham gia đánh bạc, số đề, cá cược, cho vay trái quy định của pháp luật, sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.
Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số ,và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
18- Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập đền, miếu trái phép…
19- Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ,mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác nhằm vụ lợi.”
Bây giờ, ngau sau khi kết thúc Hội nghị “quán triệt, triển khai thực hiện” Nghị quyết Trung ương 4 thì Nhà nước lại ra lệnh phổ biến Quy Đinh 47-QĐ/TW do Nguyễn Phú Trọng ký ngày 1/11/2911 để “đổi mới” 19 điều cấm trong Quy Định 2007.
Trong Điều 8 mới, đảng cấm cán bộ “Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.
Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.”
Nhưng liệu đảng viên có làm theo không thì đảng hãy cố giương mắt lên mà chờ. Kinh nghiệm qúa khứ đã chứng minh ngược lại.
Tình trạng ruỗng nát trong đảng bây giờ nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần nên ai cũng sợ khi chuyến tầu chót chưa tới đích thì đảng đã rách ra hàng trăm mảnh, may ra chỉ còn lại cái tên mà thôi./-
Phạm Trần
(02/012)

Ý kiến bạn đọc
03/03/201200:57:56
Khách
Tệ nạn tham ô, móc ngoặc, rút ruột công trình, buôn quan, bán chức, cướp đoạt tài sản, ruộng vườn của nhân dân ... trong nội bộ đảng và nhà cầm quyền csVN, ai là người dân Việt Nam mà không biết. Nhưng nó trở nên như "giọt nước tràn ly" kể từ khi tiếng súng hoa cà hoa cải và tiếng bom ga của người "nông dân kỹ sư, cựu bô đội Đoàn Văn Vươn" nổ lên vào ngày 5/2/12 vừa qua tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng !!!
Hầu hết các báo chí mạng và cả báo chí của nhà nước đều hùa vào thi đua nhau đả kích, đánh phá và moi ra tất tần tật những điều sai trái, gian dối, lật lọng, hồ đồ ... của các nhà cầm quyền xã, huyện và ngay cả cấp lãnh đạo và thành uỷ TP Hải Phòng. Lần đầu tiên trong cả nước, nhân dân Việt Nam được nghe, được đọc, được thấy người của đảng và báo của đảng chống lại đảng, chống lại nhà cầm quyền cộng sản !!!
Cái được gọi là vụ việc Đoàn Văn Vươn theo cách nói của người trong nước không những chỉ được người dân trong nước theo dõi và bình luận một cách rộng rãi, mà nó còn lan rộng trong tất cả các quốc gia có người tỵ nạn Việt Nam cư ngụ và chính quyền của các nước này.
Chính vì vậy mà, chính Thủ Tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng đã phải đích thân về Hải Phòng để mong dùng tí quyền uy của mình, đánh tan được những dư luận đang hoàn toàn bất lợi cho đảng và các đàn em ở TP Hải Phòng, nơi ông ra ứng cử và được đàn em giúp đỡ thắng cử vẻ vang !!!
Nhưng, những kết luận, những chỉ thị của 3 Dũng cũng chỉ là "nước đổ lá môn" vì nạn "cường hào ác bá" và loạn "kiêu binh" đã ăn sâu vào trong não trạng của đảng viên các cấp từ lâu quá rồi. Có nghĩa là lúc 3 Dũng phán xử, các quan địa phương không chống đối ra mặt. Nhưng, sau khi 3 Dũng ra về thì họ chẳng coi những lời 3 Dũng ra lệnh là cái "củ khoai" gì cả !!! Đây là một vấn nạn có thể nói là nó phổ biến trên tất cả các Tỉnh, Thành Phố và địa phương trên toàn quốc Việt Nam !!! Một căn bệnh không thuốc chữa !!!
Đảng và cái gọi là nhà cầm quyền csVN do Trọng lú làm Tổng Bí Thối cùng đồng bọn đang cố gắng tìm cách chỉnh đốn tệ nạn này. Nhưng, theo người dân Việt nam cũng như mọi người hằng quan tâm đến Việt Nam, thì cho rằng tện nạn này cũng như cái gọi là đảng csVN chỉ có thể " ĐỐN " chứ không còn phương pháp nào có thể " CHỈNH " được nữa !!!
Bè lũ đảng csVN đang cùng đi chung trên một con tàu mục nát, rệu rã sắp sửa chìm. Nhân dân Việt nam phải nhân cơ hội này mà góp gió thành bão để đánh chìm con tàu này càng sớm càng tốt. Vì đó là nguyện vọng chung của mọi người dân trong cũng như ngoài nước hằng ấp ủ bao nhiêu năm nay.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.