Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đảng Cương Lên – Cán Bộ Xìu Xuống

09/12/200500:00:00(Xem: 4679)
- Xây dựng chỉnh đốn càng nhiều, xiêu vẹo nghiêng ngả càng mau

Hoa Thịnh Đốn.- Không cần phải “xuyên tạc” hay “trù yểu” mà chỉ cần đọc qua một số bài nói chuyện của Nông Đức Mạnh và mấy lãnh đạo to đầu khác tại ít đại hội đảng địa phương cũng thấy kỳ Đại hội X của đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra năm 2006 giỏi lắm cũng chỉ nặn ra được đứa con èo uột.

Sản phẩm này liệu có đứng vững được hai chân để không bị chết non trước nạn hồng thủy tham nhũng, vi trùng mất định hướng, bệnh dịch dao động, sự bất mãn của nhân dân, và sức ép đòi dân chủ, tự do đang ngày một lên cao ở trong nước "

Trong tình huống nào chăng nữa thì nếu đứa con có may mắn sống sót thì nó cũng chả ra gì trước nhu cầu tất yếu đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam phải lột xác, từ bỏ độc tôn lãnh đạo phi dân chủ để hội nhập vào xã hội văn minh, khoa học và tiến bộ của nhân loại.

Từ 5 năm qua, các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước không ngừng xác nhận Việt Nam quyết tâm và có đủ khả năng hội nhập vào sân chơi với các cộng đồng nhân dân thế giới để sát cánh tiến lên. Nhưng sau 5 năm hì hoạch chũi đầu xuống cát đi tìm cái xã hội vàng son gỉa tưởng Xã hội Chủ nghĩa mà vẫn chưa thấy, Việt Nam đã lỡ chuyến tầu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, WTO) vào tháng 12/05.

Nguyên nhân chưa đủ điều kiện gia nhập để đem lại lợi ích kinh tế bằng vàng cho Việt Nam vì lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn “vừa đánh vừa run”, thậm thụt chưa dám mở cửa toàn diện, chưa thật lòng minh bạch, ngay thẳng và bình đẳng, công bằng trong kinh doanh. Hà Nội vẫn muốn chỉ huy kinh tế theo cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa” mơ hồ, vô nghĩa. Trong khi hệ thống luật pháp thì lung tung, chồng chéo và dẫm lên nhau tạo ra nhiều kẽ hở cho cán bộ, đảng viên tham nhũng làm nhụt chí các nhà đầu tư.

Hậu qủa nhãn tiền của chủ trương ngang bướng Cộng sản lạc hậu “Hội nhập mà không hòa tan” và “Đổi mới nhưng không đồi mầu” của đảng đã kìm hãm đà phát triển của Việt Nam thêm 1 năm nữa. Tình trạng “Trâu chậm uống nước đục” này, so với các nền kinh tế phát triển như vũ bão bây giờ của Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Hàn và các nước láng giềng Đông Nam Á là một thảm họa lâu dài cho nhân dân chậm tiến và đói nghèo của Việt Nam.

Nội bộ cho thấy đảng càng ra lệnh cải tổ hành chính thì những mưu mô của cán bộ tự biên, tự chế ra “lệ phí” miệng càng ngày càng nhiều để hành dân moi tiền trà nước. Đảng kêu gọi đoàn kết thì chia rẽ trong nội bộ đảng càng sâu và sự cách biệt giữa dân và đảng càng ngày càng rộng ra.

Khẩu hiệu “Đảng có liên hệ máu thịt” với nhân dân không còn ý nghĩa gì trong thời kinh tế cán bộ “thờ phượng” tiền tài, danh vọng.

Và khi Trung ương chỉ thị các đảng bộ tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng để loại ra khỏi tổ chức những phần tử thóai trào, mất định hướng thì càng có nhiều người đặt quyền lợi cá nhân, phe nhóm lên trên quyền lợi của tập thể và tìm cách tránh bàn đến Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh !

Tình trạng riệu rã, tham nhũng, lãng phí và vô kỷ luật trong đảng đã được các Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu ra trong các bài phát biểu và phỏng vấn của báo chí trong nước từ ngày 30-4-05.

Chủ trương kỷ luật cán bộ phạm pháp bất kỳ là ai, giữ chức vụ gì trong đảng ; chống buôn lậu, mãi dâm, ma túy, ngăn chặn nạn buôn phụ nữ, trẻ em qua biên giới đã nói nhiều nhưng làm chẳng làm được bao nhiêu.

- Nông Đức Mạnh - Saigon

Tình trạng dậm chân tại chỗ hay thụt lùi trong nhiều lĩnh vực tại địa phương đã phản ảnh tương đối rõ rệt qua các bái phát biểu của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đình Hoan, Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tường – Văn hoá Trung ương v.v...

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII ngày 6-12 (05), Mạnh nói về thành phố này : “ Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh; quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều yếu kém, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, chất lượng giáo dục - đào tạo còn thấp; tiềm năng khoa học và công nghệ chưa được phát huy đúng mức, hiệu quả còn hạn chế; nhiều vấn đề văn hóa, xã hội bức xúc chậm được giải quyết. An ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp...”

“Điều rất đáng quan tâm là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự tạo được những chuyển biến căn bản; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ Thành phố chưa theo kịp với yêu cầu; trình độ quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tuy có được nâng lên nhưng vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của một đô thị lớn nhất nước ta...”

“Trong 5 năm tới, mục tiêu chung của toàn Đảng và toàn dân ta là ra sức phấn đấu để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại....”

“Phát huy truyền thống của Thành phố, hết sức coi trọng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó xây dựng quân đội và công an làm nòng cốt, thực sự trong sạch, trung thành, vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch..”

“Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta...”

“Phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, lý tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, nói và làm theo nghị quyết; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức, nâng cao tính trung thực, khiêm tốn, nhân ái, nghĩa tình, ngăn chặn có hiệu quả sự sa sút phẩm chất đạo đức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng...”

“Cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp của Thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức và nhiệt tình cách mạng cao. Phải làm trong sạch và nâng tầm trí tuệ đội ngũ cán bộ. Rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất. Xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước dù đó là ai, ở cấp nào; đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất về chính trị và đạo đức, gây chia rẽ, bè phái, tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu, ức hiếp quần chúng. Quá trình chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với tiếp tục đổi mới cán bộ và công tác cán bộ. Phải biết trọng dụng nhân tài, xây dựng cơ chế phát hiện, đề bạt, bảo đảm dân chủ và tính tập thể trong công tác cán bộ. Ngăn ngừa tư tưởng cục bộ địa phương, áp đặt hoặc dân chủ hình thức trong việc tuyển chọn và bố trí cán bộ...”

- NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TRẦN ĐÌNH HOAN

Nguyễn Phú Trọng,Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV từ 5 – 7/12 : “Đến nay Ninh Bình vẫn là một tỉnh nghèo trong khu vực; kinh tế còn nhỏ bé, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. GDP bình quân đầu người còn ở mức thấp so với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và so với bình quân chung của cả nước (xấp xỉ 50% thu nhập bình quân đầu người của cả nước). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn yếu; quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều thiếu sót. Hiệu quả hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại còn hạn chế (tỷ trọng dịch vụ trong nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của dân cư đều thấp). Việc chỉ đạo giải quyết một số vấn đề bức xúc như việc làm cho người lao động, vệ sinh môi trường còn khó khăn, kết quả còn hạn chế.”

“Công tác luân chuyển cán bộ thực hiện chậm, một bộ phận cán bộ còn yếu cả về phẩm chất chính trị và chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Một số nơi có sự hẫng hụt về cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu, cán tham mưu, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhất là ở nơi có đông đồng bào có đạo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; một số cơ quan, đơn vị còn có nhiều biểu hiện mất đoàn kết.”

Trọng kêu gọi đảng bộ Ninh Bình:“ Chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm cơ bản của Đảng. Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt và vu khống của các thế lực thù địch, những thủ đọan rì tai, kích động, gây mâu thuẫn chia rẽ nội bộ ta, nhất là vào những dịp chúng ta chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, bảo đảm phát huy dân chủ đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đấu tranh chống mọi biểu hiện vụ lợi, cá nhân, vi phạm đạo đức, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là nhân tố quyết định bảo đảm cho mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh; đây cũng là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với toàn Đảng ta trong tình hình mới.”

Đến phiên Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng gay gắt kiểm điểm những thiếu sót của Quảng Trị trong kỳ Đại hội đại biểu của Đảng bộ này (2/12/05): “ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần này, bên cạnh việc đánh giá những thành tựu đã đạt được, cũng cần phải thật nghiêm túc xem xét những khuyết điểm, yếu kém trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, của Ban Chấp hành.”

“Kinh tế của tỉnh nhà tăng trưởng khá, nhưng chưa toàn diện và thiếu vững chắc, chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng mà lẽ ra chúng ta phải đạt được cao hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, nhưng giá trị, hiệu quả kinh tế của một số lĩnh vực còn thấp, chưa có những sản phẩm mang tính chủ lực đủ sức cạnh tranh chi phối thị trường, doanh nghiệp phát triển chậm, đời sống của nhân dân ở nông thôn, miền núi, nhất là khi bị thiên tai, bão lũ còn nhiều khó khăn thiếu thốn.”

“Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thông báo số 59-TB/TW của Ban Bí thư đã được Đảng bộ tỉnh triển khai khá nghiêm túc, tình hình đoàn kết nội bộ gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng nghiêm túc nhìn nhận chúng ta vẫn thấy còn một số vấn đề cần quan tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đó là năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền thiếu hiệu lực, tính chiến đấu chưa cao; tinh thần tự giác, tính trung thực trong tự phê bình và phê bình ở một số đồng chí còn yếu, vẫn còn có biểu hiện phân tâm, thiếu thống nhất trong nội bộ, việc lãnh đạo, quản lý trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ và chưa sâu sát, để xảy ra một số vụ việc vừa làm mất cán bộ vừa làm giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân.”

“ Đây là những bài học đắt giá, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà. Phải kiên quyết chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống, xa rời nguyên tắc, mơ hồ, mất cảnh giác; chống ảo tưởng, ỷ lại, chùn bước trước khó khăn; chứng quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, xa dân, kèn cựa, cục bộ, cơ hội, địa vị… đó là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.”

“Bài học lớn của Quảng trị là bài học về xây dựng đoàn kết nội bộ. Tình trạng thiếu đoàn kết, thống nhất trong nội bộ xảy ra ở Quảng Trị trong cuối nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ 2000- 2005 do nhiều nguyên nhân, đã được Ban Bí thư kết luận tại Thông báo số 59- TB/TW và chỉ đạo của Bộ Chính trị sau cuộc kiểm tra. Trong nhiều nguyên nhân, xét cho cùng nguyên nhân chính vẫn là từ cán bộ, do không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, để chủ nghĩa cá nhân chi phối, kèn cựa địa vị, tranh giành quyền lực…Đây là căn bệnh nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây tác hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy, cần phải được đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không để nó ẩn nấp trong tổ chức và trong mỗi con người.”

- NGUYỄN KHOA ĐIỀM – LÊ VĂN DŨNG

Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương nhận xét về tình hình của đảng bộ Bắc Giang (2/12/05) : “Thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được là rất cơ bản, nhưng nghiêm túc kiểm điểm, nhiệm kỳ vừa qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Nhìn chung đến nay Bắc Giang vẫn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người mới bằng khoảng một nửa so với cả nước; chất lượng tăng trưởng chưa cao; mức tăng trưởng kinh tế còn thấp so với khu vực và chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu kinh tế còn lạc hậu; sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu; sản xuất công nghiệp qui mô còn nhỏ bé, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, chất lượng nông sản chưa cao; hoạt động thương mại, dịch vụ chưa phát triển; công tác cải cách hành chính còn hạn chế; một số vấn đề về văn hoá - xã hội còn bất cập. Một bộ phận cán bộ của tỉnh còn chưa thực sự năng động, sáng tạo, chậm đổi mới tư duy kinh tế...”

“ Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng; thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...”

Lê Văn Dũng, Thượng Tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng nói tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII (27-30/11/05): “ Mặc dù kinh tế có bước phát triển, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Cà Mau. Việc xây dựng quy hoạch, quản lý, bổ sung quy hoạch còn rất lúng túng. Nhiều tiềm năng, lợi thế lớn của tỉnh chưa được đánh giá đúng mức và chưa được khai thác tốt.”

“Nền kinh tế của Cà Mau chủ yếu vẫn là nông nghiệp, chậm phát triển, kém bền vững, công nghiệp, dịch vụ nhỏ bé, sức cạnh tranh thấp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi vừa yếu kém, vừa không đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Môi trường sống và môi trường sản xuất ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm...”

“An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở. Đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn yếu...”

“Về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tôi tán thành với những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Báo cáo Chính trị của Đảng bộ. Đây là vấn đề then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.”

“....Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và không lúc nào được lơi lỏng cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là đoàn kết trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ...”

- NGUYỄN VĂN CHI – TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

Về vùng đồng bằng sông Cửu Long, ta hãy nghe Nguyễn Văn Chi, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIII (28-30/11/05) : “Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, 5 năm qua, tình hình thực, hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh còn có những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, đó là: Bạc Liêu vẫn còn là một tỉnh nghèo, trình độ phát triển kinh tế còn thấp so với nhiều tỉnh trong khu vực và cả nước, cơ sở hạ tầng vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém; khu vực nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản) còn chiếm trên 56% GDP và trên 72% lao động xã hội, kinh tế thuỷ sản phát triển nhanh nhưng chưa bền vững, yếu tố rủi ro còn cao, công nghiệp còn nhỏ bé, dịch vụ phát triển chậm. ..”

“Việc sử dụng vốn đầu tư lại thiếu tập trung, đồng bộ, nên tiến độ xây điện cơ bàn chậm, nhiều công trình xây dựng cơ bản triển khai từ lâu chậm hoàn thành; công tác giải toả đền bù, quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều bất cập. Công tác chỉnh trang đô thị ở thị xã Bạc Liêu có nhiều vấn đề cần quan tâm.”

“Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách, khó khăn, cám dỗ.”

Trương Vĩnh Trọng (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương) cho ý kiến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (28-30/11/05) :

“ Khẳng định những thành tựu, phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được chúng ta cần nhận rõ rằng Đồng Tháp vẫn là tỉnh nghèo, trình độ phát triển kinh tế còn thấp hơn so với nhiều tỉnh trong khu vực và cả nước, thu nhập bình quân đầu người của Đồng Tháp rất thấp (trên 400 Đôla Mỹ/người) đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ, tính toán để phấn đấu 5 năm tới bằng mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.”

“ Kinh tế tăng trưởng khá nhưng thiếu tính ổn định và bền vững, một số chỉ tiêu về thu nhập, kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp... phát triển chậm, có mặt còn có khoảng cách xa, thể hiện sự tụt hậu so với các tỉnh khác. Tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, dịch vụ, du lịch và một số ngành khác chưa khai thác tốt, sức cạnh tranh còn thấp. Chuyển dịch lao động trong ngành nông nghiệp chậm, năng suất lao động chưa cao; các mối liên kết, gắn bó trong kinh tế còn rời rạc. Quy mô nền kinh tế, nhất là công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ bé, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, yếu kém.... Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp.”

“Sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua chủ yếu từ nội lực và do hỗ trợ của Trung ương, thu hút ngoại lực còn hạn chế; thiếu chiến lược phát triển dài hạn, một số chương trình chưa có giải pháp cụ thể, còn lúng túng và chậm thay đổi môi trường đầu tư; chưa khai thác hết các tiềm năng và thế mạnh; tính năng động sáng tạo chưa thật cao....”

“Việc triển khai tổ chức một số chủ trương, chính sách của Trung ương trên địa bàn còn chậm, hiệu quả thấp. Hiệu lực quản lý nhà nước trên một số mặt chưa cao; cải cách hành chính chậm; ý thức chủ động để chủ động hội nhập chưa được quan tâm đúng mức. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân có tập trung nhưng vẫn còn tồn đọng; một số vấn đề về tôn giáo còn bị động, xử lý thiếu kịp thời...”

“ Trong nội bộ Đảng, đáng lưu ý là còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt ở một số ngành, địa phương đã để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc Đảng; suy thoái về đạo đức, lối sống. Những khuyết điểm đó ít nhiều làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và làm cản trở sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp vốn có truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới...”

Sau khi đọc những nhận xét và phê bình của Nông Đức Mạnh và một số cấp lãnh đạo to đầu của đảng CSVN thì tình hình chung từ Bắc vào Nam không có gì phấn khởi. Hình ảnh Việt Nam, sau 20 năm Đổi mới vẫn còn méo mó, xiêu vẹo và ảm đạm, không có gì được gọi là “nức lòng phấn khởi” như đảng tuyên truyền.

Với “thành qủa” khập khiễng này, Ban chấp hành Trung ương khóa IX và đoàn Đại biểu của các đảng bộ địa phương sẽ bước vào phòng họp ở Hội trường Ba Đình như một người Tàn tật khó coi, không như sự trông đợi của đảng viên và đồng bào cả nước.

Bằng chứng từ địa phương đã cho thấy dù Lãnh đạo Đảng có cố sức cương lên thì cán bộ cũng xìu xuống vì toàn thể hệ thống cán bộ, đảng viên trong guồng máy cai trị không còn gân cốt gì nữa. Nhiều cấp đã “bất lực vĩnh viễn”. -/-

Phạm Trần (12-05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.