Hôm nay,  

Phỏng vấn: Ô. Nguyễn Thế Phong, Tân Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu

17/06/200800:00:00(Xem: 2853)
SGT: Thưa ông Nguyễn Thế Phong, thay mặt độc giả Sàigòn Times, chúng tôi xin chân thành chúc mừng ông vừa đắc cử Chủ Tịch CĐNVTD /LBUC. Câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết cảm tưởng sau khi đắc cử"

Ông Nguyễn Thế Phong (Ô. NTP): Trước hết, tôi xin được thay mặt cho các thành viên trong tân Ban Chấp Hành để kính cảm ơn lời chúc mừng của anh đại diện cho quý độc giả của Sàigòn Times. Thưa anh, cảm tưởng của tôi khi được toàn thể Đại Hội tín nhiệm và trao trọng trách Chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu nhiệm kỳ 2008-2010 là một cảm giác buồn, vui và lo lắng lẫn lộn: Buồn là vì thấy người anh lớn khả kính, đức độ và cương trực mà riêng tôi và các anh chị trong ban chấp hành 2006-08 đã có vinh dự được làm việc và cộng tác với là Bs Nguyễn Mạnh Tiến không thể tiếp tục được nữa vì Nội qui không cho phép, nhưng Bs. Tiến sẽ tiếp tục trong vai trò cố vấn cho BCHLB.

Vui và hãnh diện với tất cả sự khiêm cung vì đã được toàn thể các Ban Chấp Hành đại diện các tiểu bang và lãnh thổ tín nhiệm trong một vai trò tối quan trọng của cộng đồng người Việt Úc Châu, qua đó tôi có dịp nối tiếp và xây dựng trong khả năng hạn hẹp và nhỏ bé của mình trên những đóng góp thật to lớn của các vị chủ tịch và ban chấp hành tiên khởi và tiền nhiệm đã làm cho đồng bào, cộng đồng và đấu tranh dân chủ nhân quyền trong hơn 30 năm qua.

Lo lắng vì những nhu cầu, thử thách và trở ngại trước mắt đang chờ đón cộng đồng người Việt tự do nói chung và các tiểu bang và lãnh thổ nói riêng thật đa dạng, to lớn và ngày càng gia tăng. Nhìn đến những khả năng, kinh nghiệm, kiến thức và tài lãnh đạo của 5 vị chủ tịch tiền nhiệm, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và thiếu thốn về mọi mặt. Nhưng tôi tin rằng với sự hổ trợ và cố vấn của các vị chủ tịch tiền nhiệm và với khả năng và tâm huyết của các anh chị trong tân BCH, tôi và cộng đồng của chúng ta tại Úc châu sẽ vượt qua được mọi thử thách ấy.

SGT: Tân BCH CĐNVTD/LBUC gồm những ai, thưa ông"

Ô. NTP: Thưa anh, Tân Ban Chấp Hành Cộng ĐồngNgười Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu nhiệm kỳ 2008-2010 gồm có: Ls. Võ Trí Dũng (NSW), Phó Chủ tịch nội vụ; Ô. Lê Công (ACT), Phó Chủ tịch ngoại vụ; Ô. Nguyễn Văn Bon (VIC), Tổng Thư ký; Cô. Trần Hương Thuỷ (Wollongong), Thủ Quỹ; và tôi là Nguyễn Thế Phong (VIC), Chủ tịch.

SGT: Được biết, ông cũng như các các thành viên trong tân BCHCĐ NVTD/LBUC đều là “thế hệ một rưỡi”. Điều đó theo ông, sẽ có những thuận lợi gì trong việc thế hệ trẻ tiếp nối thế hệ cha anh trên con đường lãnh đạo cộng đồng" Và nếu có những khó khăn đối với “thế hệ một rưỡi” thì đó là những khó khăn nào"

Ô. NTP: Là "thế hệ một rưỡi" (ở lứa tuổi 30, 40 và đầu 50) chúng tôi có cái thuận lợi là được lớn lên trong cả hai nền văn hoá Việt và Úc, nói và hiểu khá rành rẽ hai ngôn ngữ, có kiến thức về cả hai cộng đồng, trưởng thành và chín chắn đủ để có thể đương đầu với những vấn đề tế nhị và đòi hỏi của cộng đồng, thông hiểu về bối cảnh và đường hướng sanh hoạt văn hoá, xã hội, chánh trị của nước Úc và có thể đóng vai trò gạch nối cho những thế hệ kếp tiếp sanh ra và lớn lên tại Úc. Tôi thiết nghĩ những lợi điểm này sẽ đem lại cho sinh hoạt và lãnh đạo cộng đồng những điều mới mẻ và đặc thù của thế hệ một rưỡi. Hy vọng rằng những điều này sẽ khiến cho các bạn trẻ sanh ra và lớn lên ở Úc (thế hệ thứ 2) sẽ muốn tham gia sanh hoạt và đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn nữa.

Nếu nói về những khó khăn của thế hệ này trong vai trò gánh vác và đóng góp trong cộng đồng thì tôi cảm thấy nó có nhiều lợi điểm hơn là yếu điểm. Có lẽ khó khăn chính mà tôi thiết nghĩ khá quan trọng đó là làm sao quân bình được gánh nặng gia đình (con còn trẻ hay ở vào tuổi vị thành niên), nghề nghiệp (đang ở vào giai đoạn cao nhất và thuận lợi và cần thiết nhất để tiến thân), và hoài bão hay ước muốn đóng góp cho cộng đồng qua các công tác và vai trò thiện nguyện. Càng đóng vai trò chính yếu trong việc thiện nguyện thì sự hy sinh của gia đình, bản thân và nghề nghiệp càng lớn và khó khăn hơn.

SGT: Trong Đại Hội CĐNVTD/LBUC vừa qua, ông có thuyết trình đề tài, “Vai Trò của CĐNVTD trong tiến trình hội nhập của người Việt tại Úc”. Xin ông cho biết tóm tắt những điểm chính yếu của bài thuyết trình và lý do khiến ông chọn đề tài đó"

Ô. NTP: Thưa anh, tôi đã được Ban Tổ Chức của đại hội cho phép trình bày một bài tham luận với đề tài "Vai trò của CĐNVTD trong tiến trình hội nhập của người Việt tại Úc". Qua đề tài này, tôi đã phân tích những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thử thách của cộng đồng người Việt Úc châu hiện nay đối với những bối cảnh và thực tế mạnh, yếu, cơ hội và thử thánh của đất nước, con người, hoàn cảnh xã hội của chánh mạch Úc trong đó theo thống kê năm 2006 thì cộng đồng của chúng ta đứng hàng thứ 4 trong tất cả các cộng đồng di dân và chiếm 1% dân số của nước Úc.

Tôi đưa ra những dữ kiện cho thấy cộng đồng VN là một cộng đồng được coi là hội nhập thành công nhất của nước Úc, nhưng thể theo con số, khả năng và tiềm năng của chúng ta thì cộng đồng VN còn có thể thành công và hội nhiều hơn thế nữa nếu có kế hoạch và khuyến khích đúng mức của cơ chế công đồng vốn đã trội hẳn hơn các cộng đồng khác về mặt có quy củ, hệ thống và tổ chức.

Tôi đã đặt ra một số câu hỏi như: Số phần trăm của người Việt chúng ta trong một số những lãnh vực hội nhập chính yếu trong cộng đồng chánh mạch ra sao" Chúng ta có được 1% trong chánh giới hay chưa" 1% trong các chức vụ từ giám đốc trở lên chưa" 1% trong các vai trò cố vấn trong chính phủ, bộ sở, các uỷ ban hay cơ quan chánh mạch đại diện cho người tiêu thụ chưa" 1% của những Who is Who in Australia về những đóng góp đáng kể được nhiều người Úc biết đến hay chưa" Trong cuộc hội nghị thượng đỉnh 2020 về tương lai của nước Úc cộng đồng chúng ta có ai trong số 1000 người Úc giỏi giang nhất của nước Úc hay không" Ảnh hưởng của chúng ta trên các chánh sách và đường lối nội bộ của chánh phủ có đứng vào hàng thứ 4 giữa các sắc tộc như con số thống kê hay không"...

Sau phần phân tách, tôi cũng đã đưa ra một số đề nghị thực tế hầu thăng tiến hiệu quả hơn việc hội nhập của cộng đồng chúng ta vào xã hội Úc, trong đó có việc thiện nguyện, lãnh vực cần hội nhập, vai trò tiến cử của cộng đồng, đường lối, chủ trương và kế hoạch cụ thể của cộng đồng.v.v..


Nói tóm lại lý do tôi chọn đề tài này vì nếu chúng ta hội nhập, biết cách hội nhập, có kế hoạch hội nhập rõ ràng và nhịp nhàng, ảnh hưởng và tiềm năng ảnh hưởng của cộng đồng của chúng ta thật đa dạng và vô cùng lớn trên các cấp chánh quyền và người dân Úc, góp phần không nhỏ cho cuộc sống, cái nhìn và tương lai của con cái và người Việt chúng ta, chưa nói đến góp phần quan trọng trong việc tranh đấu và lên tiếng cho dân chủ và tự do của đồng bào chúng ta tại quê nhà.

SGT: Là một người có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo cộng đồng trong hơn chục năm qua ở nhiều cương vị khác, nhau, và đặc biệt, trong cương vị vừa đắc cử Chủ tịch CĐNVTD/LBUC, xin ông cho biết, đâu là những điểm mạnh quan trọng của cộng đồng NVTDUC; và đâu là những khó khăn lớn lao cộng đồng NVTDUC đang phải đối diện"

Ô. NTP: Trong đại hội liên bang vừa qua, Bs. Nguyễn Mạnh Tiến và các vị diễn giả đã phân tách thật chính xác và đầy đũ những điểm mạnh yếu trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là bài thuyết trình chính của Bs Tiến với tiêu đề: "Tương lai Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: thử thách và giải pháp". Tôi hoàn toàn đồng ý với những phân tách và nhận xét này của Bs. Tiến và Đại hội.

Sức mạnh chính và điểm đặc thù của cộng đồng chúng ta tại Úc là: cơ chế liên bang và tiểu bang lãnh thổ, mỗi nơi chỉ có một cơ chế đại diện độc nhất không phân chia; có sự thảo luận thường xuyên qua teleconference hàng tháng giữa các vị chủ tịch cộng đồng các tiểu bang, lãnh thổ và liên bang với nhau để bàn thảo và đưa ra những quyết định chung khiến cho những kế hoạch và đường hướng của CĐNV- Úc châu rất thống nhất, chặt chẽ và đoàn kết. Cộng đồng của chúng ta còn có nguồn tài nguyên nhân lực trẻ, học vấn cao, thành công vượt bực trên nhiều lãnh vực chuyên môn quan trọng của nước Úc, nếu biết tận dụng cho công việc và chánh sách chung của cộng đồng, cộng đồng chúng ta sẽ phát triển và có ảnh hưởng vô cùng to lớn tại Úc cũng như cho việc đấu tranh tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.

Những thử thách CĐNVTD-Úc châu của chúng ta đang phải đương đầu là những đánh phá cố tình gây chia rẽ một cách thường xuyên và ngày càng gia tăng của CSVN và bọn tay sai nằm vùng của chúng trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Những thủ đoạn và hình thức đánh phá  của chúng cũng càng ngày càng lộ liễu, công khai và trực diện. Nếu các hội đoàn đoàn thể và đồng bào của chúng ta không cảnh giác và đoàn kết  với Cộng đồng, kẻ thù CSVN sẽ từ từ từng bước lũng đoạn và chế ngự cộng đồng tỵ nạn của chúng ta.

Về nhân sự, tuy có một nguồn nhân lực trẻ, học vấn cao như tôi đã nói ở trên, cộng đồng của chúng ta vẫn còn đang gặp trở ngại về vấn đề nhân sự trẻ tham gia và đóng góp vào các sinh hoạt cũng như đứng ra gánh vác công việc của cộng đồng. Chúng ta phải có những phương hướng và chương trình cụ thể để lắng nghe và khuyến khích các bạn trẻ tham gia sinh hoạt trong cộng đồng nhiều hơn nữa.

 Về lãnh đạo, vai trò và tư cách độc lập, vô tư và trong sáng của các ban chấp hành tiểu bang cũng như liên bang đối với mọi hội đoàn đoàn thể và tổ  chức chánh trị trong tinh thần tương kính và đoàn kết phải được duy trì hầu tạo được sự tin tưởng của đồng bào tỵ nạn về vai trò và đường hướng chống Cộng không chao đảo, nhân nhượng hay hoà hợp hoà giải của những người lãnh đạo và ban chấp hành cộng đồng.

SGT: Là một trong những vị lãnh đạo cộng đồng tích cực đấu tranh chống cộng sản, ông nghĩ CĐNVTD đã và sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong tiến trình đấu tranh giành tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam"

Ô. NTP: Cơ chế CĐNVTD là một cơ chế cực kỳ quan trọng và mấu chốt trong việc điều hành, phối kết hợp, lãnh đạo, đề ra phương hướng và bảo vệ lập trường và chánh nghiã quốc gia trong công cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phi nhân, phi dân chủ, phi tự do và phản quốc của bạo quyền CSVN. Không có cơ chế này, cờ máu, đài truyền hình của cộng sản đã tung bay và trình chiếu tại Úc châu, không có cơ chế này bọn cộng sản nằm vùng và tay sai có lẽ đã và đang lãnh đạo cộng đồng đi chào đón các "đồng chí" của chúng và ký kết những văn kiện thành phố "chị em" (sister city) với CSVN v.v.. Không có cơ chế này thì giờ đây những sự đàn áp nhân quyền và tôn giáo, buôn bán người và trẻ em, cướp đất của dân nghèo và đặc biệt là việc bán đất dâng biển cho Tàu Cộng cũng đã không được mọi người trong cộng đồng hải ngoại biết đến, tham gia biểu tình và kết hợp tranh đấu một cách hiệu quả như hiện nay thưa anh.

SGT: Câu hỏi cuối cùng, xin ông cho biết, đâu là những mục tiêu chính yếu của CĐNVTD/UC trong nhiệm kỳ 2 năm" Và trong thời gian sắp tới, ông và quý vị trong BCH LBUC đã có những kế hoạch cụ thể nào cần phải làm"

Ô. NTP: Hai năm là một thời gian rất ngắn ngủi để có thể thực hiện hết và hoàn hảo những kế hoạch và đường hướng mà đại hội CĐNVTDLBUC đã đưa ra. Ban chấp hành chúng tôi đã được đại hội trao trách nhiệm để làm những mục tiêu chính sau đây (theo như tinh thần của quyết nghị đã đăng tải của đại hội trên báo chí và các cơ quan truyền thông): a. nghiên cứu việc tổ chức một Nghị Hội của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới; b. hỗ trợ những công tác của Ủy Ban Bảo vệ Người Lao Động VN (được thành lập tại Ba Lan năm 2006); c. nỗ lực nghiên cứu những phương cách giúp các cộng đồng người Việt tự do tại Úc tiến dần đến tình trạng có thể tự túc về mặt tài chánh bớt lệ thuộc vào các nguồn tài trợ từ chánh phủ; d. nghiên cứu và tìm mọi phương cách để khuyến khích giới trẻ tham gia vào cơ chế cộng đồng cũng như những sinh hoạt chung. 

Ban Chấp Hành chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những mục tiêu chính yếu trên trong vòng hai năm sắp tới. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng những điểm nêu trên chỉ là những công tác nhấn mạnh, CĐNVTDLB vẫn sẽ phải làm tất cả những công tác tranh đấu dân chủ và nhân quyền khác cho VN như những ưu tiên thường trực hàng đầu. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, khuyến khích và tham gia của các BCH Tiểu bang, lãnh thổ, toàn thể đồng bào, các hội đoàn đoàn thể, tổ chức trên toàn Úc châu trong những kế hoạch và chương trình của CĐNVTDLB phát động. Trân trọng kính chào.

SGT: Chân thành cảm ơn ông; và kính chúc ông cùng quý vị trong Tân Ban Chấp Hành thành công trên con đường lãnh đạo và phục vụ cộng đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.