Hôm nay,  
Việt Báo Online

SOS! CSVN vận động ở Thượng Viện chống DL. 3096

23/10/200700:00:00(Xem: 5820)
SOS!  CSVN vận động ở Thượng Viện chống DL. 3096

Sáng 19 Tháng 10, 2007, mưa Thu bay lất phất, cái lạnh lẽo ẩm ướt của mùa Thu không làm chùn bước những con dân thiết tha với đất nước, Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch UB Tự Do Tôn Giáo, cùng một nhóm bảy đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn đã hối hả chạy ngược chạy xuôi tới bảy Văn Phòng Thượng Viện HK để vận động với bảy Thượng Nghị Sĩ HK, ước mong họ sẽ  hiểu rõ tình trạng không có nhân quyền ở VN hiện nay mà bỏ phiếu thuận cho Dự Luật Nhân Quyền 3096. Dự luật này được Dân Biểu Christopher Smith bảo trợ và đã được thông qua Hạ Viện HK một cách vẻ vang 414/3 hồi tháng 9 vừa qua. 

 Phái đoàn phải hối hả vì thời gian các Phụ tá Thượng Nghĩ Sĩ cho chúng ta gặp gỡ rất giới hạn, trong vòng  nửa giờ, mà vấn đề chúng ta muốn trình bày thì rất dài nên luôn trễ giờ. Tại Thượng Viện phái đoàn được biết Tòa Đại Sứ CS ở HTDD đã vận động rất mạnh với các Thượng Nghị Sĩ bỏ phiếu chống Dự Luật 3096.

 Tại mỗi văn phòng, Bà Hiền đã đưa ra hình và trình bày về LM Nguyễn Văn Lý và hình những nhà lãnh đạo tôn giáo ở VN bắt bỏ tù.  Ở VN có nhiều chùa nguy nga nhưng là chùa quốc doanh, một nơi  để lôi cuốn du khách chứ những nhà lãnh đạo tôn giáo không được tự do hành đạo, truyền giáo … và bà cũng lưu tâm những báo cáo từ Bộ Ngoại Giao HK về vấn đề VN rất thiếu sót…  Sau đó Bà trao cho mỗi phụ tá Thượng Nghị Sĩ một tập tài liệu, để họ có thể tìm hiểu rõ hơn Dư Luật 3096.

 Nếu các Cộng Đồng, đoàn thể chính trị Việt Nam ở hải ngoại không tích cực vận động với  các Nghị Sĩ Thượng Viện trong lúc này, trước khi Trưởng Tiểu Ban Ngoại Giao đưa dự luật ra thảo luận  thì có thể Dự Luật này sẽ cùng chung số phận của hai dự luật nhân quyền trước đây (2001 và 2004), nghĩa là sẽ bị “ giết chết" trong Tiểu Ban Ngoại Giao Thượng Viện, không được đưa  ra thảo luận trước phiên họp khoáng đại Thương Viện.

 Tưởng cũng nên nhắc sơ qua trong Dự Luật Nhân Quyền này có những điều   khoản nào quan trọng khả dĩ góp phần cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ hiện nay ở Việt Nam .

 

Trong đó có điều khoản chế tài, ngưng tăng các viện trợ không nhân đạo cho đến khi nào CSVN chứng minh thực tâm cải thiện nhân quyền qua những tiến triển cụ thể như:

1.     Trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo.  Tôn trọng quyền sinh hoạt tôn giáo của các giáo hội, hoàn trả lại tài sản của các giáo hội mà CS đã tịch thu.  Tạo  điều kiện thuận tiện cho những người có đủ điều kiện tham gia các chương trình tị nạn ở HK.  Tôn trọng nhân quyền của dân tộc thiểu sồ.  Trừng trị những giới chức chính quyền dính líu đến nạn buôn người.

2.     Bộ Ngoại Giao HK phải nộp  phúc trình hằng năm về những diễn tiến   ở VN.

3.     HK cấp ngân khoản 2 triệu mỗi năm, trong hai năm (và sẽ đựơc gia tăng nếu cần) để phát triển dân chủ ở VN qua các chương trình tài trợ cho các tổ chức dân sự và qua quỹ bảo vệ những ngưòi đấu tranh cho nhân quyền.

4.     Cấp mười triệu cho những chương trình phát triển Đài Á Châu Tự Do, để hỗ trợ cho chương trình phát triển dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo và xã hội dân sự ở VN (chống chương trình phá sóng  Đài Á Châu Tự Do của VC).

…..

 Để vận động có hiệu quả chúng ta cần biết qua thủ tục hành chánh đưa một dự luật được trở thành luật.  Sau khi dự luật được thông qua ở Hạ Viện thì sẽ được đưa qua Thượng Viện.  Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện gồm có hai mươi mốt ủy viên.  Nếu Chủ Tịch Ủy Ban Thượng Viện đồng ý đưa dự luật ra trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện thảo luận và biểu quyết thì với đa số nghĩa là với mười một phiếu thuận trở lên thì dự luật sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết trước phiên họp khoáng đại của Thượng Viện, lúc đó một trăm Thượng Nghị Sĩ sẽ thảo luận và biểu quyết.

 Trước khi thảo luận và biểu quyết, có thể Thượng Viện sẽ mời những cơ quan Nhân Quyền Quốc Tế như Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International …ddến điều trần.  Chắc chắn những cơ quan được mời đến điều trần sẽ có nhân viên Bộ Ngoại Giao HK và  Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của HK…

 Nếu Thượng Viện chấp  thuận với đa số 51/49 trở lên thì dự luật sẽ đựơc đưa lên Tổng Thống, và nếu Tổng Thống ký thì sẽ trở thành luật.   

Dự luật Nhân Quyền năm 2001 đã bị TNS John Kerry block, lúc đó TNS John Kerry là Chủ Tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương.  Ông ta đã "giết" dự luật này trong Tiểu Ban Asia - Pacific,  không đưa dự luật này ra thảo luận trong tiểu Ban Ngoại Giao Thượng Viện HK. Năm 2004 thì không đủ thì giờ thông qua dự luật vì là năm bầu cử Tổng Thống. 

 Nay tình thế có thay đổi, và thuận lợi cho chúng ta hơn.  Hiện tại TNS Barbara Boxer của California là Chủ Tịch Tiểu Ban Đông Á – Thái Bình Dương.  Khi Ông Michalak, Đại Sứ HK ở Việt Nam về  HK gần đây có tiếp xúc với TNS Boxer, bà đựơc biết chút ít về tình trạng không có nhân quyền ở Việt Nam.  Nếu TNS Boxer đưa dự luật 3096 ra thảo luận và được đa số, mười một phiếu thuận thì dự luật này sẽ được đưa ra phiên họp khoáng đại của Thượng Viện.

Do đó chúbng ta phải vận động mạnh và gắp ở Thượng Viện ngay lúc này.  Để sự vận động được hữu hiệu, đồng bào khắp nơi và nhất là đồng bào California nên vận động mạnh với TNS Boxer.  Cùng lúc, chúng ta vận động  với hai mươi Thượng Nghị Sĩ còn lại trong Ủy ban Ngoại Giao Thượng Viện, là những Thượng Nghị Sĩ của các tiểu bang: Delaware, Indiana, Connecticut, Nebraska, Massachusetts, Minnesota, Wisconsin, Tennessee, California, New Hampshire, Florida, Ohio, Illinois, Alaska, New Jersey, South Carolina, Maryland, Georgia, Pennsylvania, Louisiana, Virginia.

 Quý vị trong những tiểu bang có TNS trong tiểu Ban Ngoại Giao Thượng Viện có thể vận động một cách hữu hiệu với các TNS của mình  bằng cách:

 1.  Họp lại thành một nhóm, đại diện  cho một tổ chức chính trị hay đoàn thể của mình đến xin gặp nhân viên trong Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ ở trung ương hay địa phương.  Những vị dân cử sẽ tiếp đón cử tri nồng hậu để được lá phiếu cho kỳ bầu cử tới.  Nếu  không có được nhiều người thì một cá nhân đi đến Văn Phòng các TNS  trực tiếp vận động cũng là đièu tốt.

2. Gởi Fax.

3.  Gọi điện thoại.

4. Gởi email  hay vào email link của trang Web các TNS.

5. Gởi thư hay postcard hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án VC qua bưu điện.

 Hiện nay Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam có nhiều postcard hình LM Lý đã dán tem sẳn, đồng hương chỉ cần liên lạc bằng email hay cho địa chỉ thì UB này sẽ phân phát nhiều postcard đến quý vị. (UB không nhận gởi theo lời yêu cầu bằng điện thoại).

Kinh nghiệm vận động với các Thượng Nghị Sĩ cho thấy không cần phải nói   tiếng Anh lưu loát hay có nhiều kiến thức chính trị.  Thường thì chúng ta phải xin hẹn trước và chỉ được gặp phụ tá trong văn phòng TNS.  Chúng ta có thể đệ trình một cái thư đã viết sẳn vấn đề chúng ta muốn nói, hay nhờ một người nào thông thạo tiếng Anh đi theo thông dịch.  Với điều kiện dễ dàng như vậy người  nào thiết tha với đất nước quê hương cũng có thể vận động hữu hiệu, góp phần đấu tranh tự do, nhân quyền cho dân tộc mình. Thường các vị dân cử rất cần phiếu của cử tri nên tiếp đón rất lịch sự.

 Mỗi khi có một nhân vật quan trọng của CS sang Hoa Kỳ như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng …thì hàng trăm hội đoàn ký tên trong bản Thông Cáo chung bày tỏ tinh thần nhất trí đấu tranh chống Cộng, hàng trăm hàng ngàn đồng bào không ngại đường xá xa xôi kéo nhau về  HTD về NY chịu mưa chịu nắng để biểu tình phản đối CS.

 Trong thời gian này không có nhân vật CS quan trọng nào qua Mỹ, nhưng Dự luật Nhân Quyền 2007 có thể cải thiện phần nào đời sống của tám mươi  triệu đồng bào mình ở quê nhà. Những nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị bắ bớ giam cầm.  Hàng chục ngàn dân oan đang uất hận bị cướp giật tài sản, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư  Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài…ddang mang mối hờn câm chất ngất trong ngục tù tăm tối CS… Họ đang đặt ky vọng ở chúng ta hải ngoại có dân chủ, có phương tiện để tranh đấu cho họ, cho đồng bào ruột thịt của mình ở quê nhà có đời sống tự do,  ấm no.

 CS có tiền và có nhân lực cộng thêm hàng chục ngàn du sinh được chỉ thị ra sức vận động chống DL 3096.  Kính mong các đoàn thể chính trị cũng như đồng bào hãy đặt nặng trọng tâm vận động cho  DL 3096 ở Thượng Viện trong giai đoạn này.

Sau đây là địa chỉ của 21 Thượng Nghị sĩ trong Ủy Ban Ngọai Giao Thượng Viện:

Sen. Joseph R. Biden, Jr.

Chairman, US Senate Committee on Foreign Relations

201 Russell Senate Office Building

Washington, D.C. 20510

Phone:              202-224-5042       

Fax:                  202-224-0139

E-mail link:       http://biden.senate.gov/contact/emailjoe.cfm

State:                Delaware (Democrat)

 Sen. Richard G. Lugar

306 Hart Senate Office Building

Washington, D.C. 20510-1401

Phone:              202-224-4814

Fax:                  202-228-0360

E-mail:              senator_lugar@lugar.senate.gov

State:                Indiana (Republican)

 Sen Christopher J. Dodd

448 Russell Building

Washington D.C., 20510

Phone:              202-224-2823

Fax:                  202-224-1083

E-mail link:       http://dodd.senate.gov/index.php"q=node/3128&cat=Opinion

State:                Connecticut (Democrat)

 Sen. Chuck Hagel

248 Russell Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone:              202-224-4224

Fax:                  202-224-5213

E-mail link:       http://hagel.senate.gov/index.cfm"FuseAction=Contact.Home

State:                Nebraska (Republican)

 Sen. John F. Kerry

304 Russell Bldg., Third Floor

Washington D.C. 20510

Phone:              202-224-2742

Fax:                  202-224-8525

E-mail link:       http://kerry.senate.gov/contact/email.cfm

State:                Massachusetts (Democrat)

 Sen Norm Coleman

320 Senate Hart Office Building

Washington, DC 20510

Phone:              202-224-5641

Fax:                  202-224-1152

E-mail link:       http://coleman.senate.gov/index.cfm"FuseAction=Contact.ContactForm

State:                Minnesota (Republican)

 Sen. Russell D. Feingold

506 Hart Senate Office Building

Washington, DC 20510-4904

Phone:              202-224-5323

Fax:                  202-224-2725

E-mail link:       http://feingold.senate.gov/contact_opinion.html

State:                Wisconsin (Democrat)

 Sen. Bob Corker

Dirksen  Senate Building, SD-185

Washington, DC. 20510

Phone:              202-224-3344

Fax:                  202-228-0566

E-mail link:       http://corker.senate.gov/Contact/index.cfm

State:                Tennessee (Republican)

 Sen. Barbara Boxer

112 Hart Senate Office Building

Washington, DC. 20510

Phone:              202-224-3553

Fax:                  213-894-5042

E-mail link:       https://boxer.senate.gov/contact/email/policy.cfm

State:                California (Democrat)

 Sen. John E. Sununu

111 Russell Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone:              202- 224-2841

Fax:                  202-228-4131

E-mail link:       http://www.sununu.senate.gov/webform.html

State:                New Hampshire (Republican)

 Sen. Bill Nelson

716 Senate Hart Office Building

Washington, DC 20510

Phone:              202-224-5274      

Fax:                  202-228-2183

E-mail link:       http://billnelson.senate.gov/contact/email.cfm

State:                Florida (Democrat)

 Sen. George V. Voinovich

524 Hart Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone:              202-224-3353

Fax:                  513-684-3269

E-mail link:       http://voinovich.senate.gov/public/index.cfm"FuseAction=Contact.ContactForm

State:                Ohio (Republican)

 Sen. Barack Obama

713 Hart Senate Office Building

Washington, D.C. 20510

Phone:              202-224-2854       

Fax:                  202-228-4260

E-mail link:       http://obama.senate.gov/contact/index.php

State:                Illinois (Democrat)

 Sen. Lisa Murkowski

709 Hart Senate Building

Washington D.C., 20510

Phone:              202-224-6665      

Fax:                  202-224-5301

E-mail link:       http://murkowski.senate.gov/contact.cfm#form

State:                Alaska (Republican)

 Sen. Robert Menendez

317 Senate Hart Office Building

Washington, D.C. 20510

Phone:  202.224.4744      

Fax:                  202.228.2197

E-mail link:       http://menendez.senate.gov/contact/contact.cfm

State:                New Jersey (Democrat)

 Sen. Jim DeMint

340 Russell

United States Senate

Washington, DC 20510

Phone: 202-224-6121

Fax:                  202-228-5143

E-mail link:       http://demint.senate.gov/public/index.cfm"FuseAction=Contact.Home

State:                South Carolina (Republican)

 Sen. Benjamin L. Cardin

509 Hart Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone: 202-224-4524      

Fax:                  202-224-1651

E-mail link:       http://cardin.senate.gov/contact/

State:                Maryland (Democrat)

 Sen. Johnny Isakson

120 Russell Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone: 202-224-3643

Fax:                  202-228-0724

E-mail link:       http://isakson.senate.gov/contact.cfm

State:                Georgia (Republican)

 Sen. Robert P. Casey Jr.

383 Russell Senate Office Building

Washington, D.C. 20510

Phone: 202-224-6324. Toll Free: 866-802-2833

Fax:   202-228-0604

E-mail link: http://casey.senate.gov/contact.cfm

State:  Pennsylvania (Democrat)

 Sen. David Vitter

516 Hart Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone:  202-224-4623       

Fax:  202-228-5061

E-mail link: http://vitter.senate.gov/"module=webformiqv1

State: Louisiana (Republican)

 Sen. Jim Webb

144 Russell Senate Office Building

Washington, DC 20510

Phone:  202-224-4024      

Fax:  202-228-6363

E-mail link:  http://webb.senate.gov/contact/

State: Virginia (Democrat)

Dưới đây là thư mẫu  vận động (của Bà ngô Thị Hiền)  gởi các nghị sĩ thuộc tiểu bang mình ở . Nếu không phải là TNS của tiểu bang mình thì bỏ ba chữ đầu “As Your Constituen”  .

Date:               ………(điền ngày)…………

To:  The Honorable ………(điền tên họ của nghị sĩ)………..

US Senate

Washington DC 20510

 Request your support of the Vietnam Human Rights Act 2007 (HR 3096)

Dear Senator ……(điền tên TNS)….,

As your constituent, I would like to request your support of the Vietnam Human Rights Act of 2007 (HR 3096), which has passed the House with an overwhelming majority. At this time of engagement, this bill is critical in light of the brutal crackdown going on in Vietnam against human rights activists, religious leaders, social justice lawyers, pro-democracy authors, journalists and scholars. The picture of Father Nguyen Van Ly being muzzled at his own trial epitomizes Vietnam 's policy of political and religious repression.

  This legislation sets benchmarks for the Vietnamese leadership to improve the human rights conditions and respect religious freedom in order to avoid the freezing of non-humanitarian aid that is above the current level. The bill also authorizes funding to support the development of civil society and assist human rights defenders.

  We look forward to your strong support for those who continue to fight for human dignity against all odds in Vietnam. Please vote for Vietnam Human Rights Act of 2007.

Sincerely,

…..(ký tên)…..

…..(tên họ)…..

…..(địa chỉ)…..

…..(thành phố, tiểu bang, zip code)…..

Muốn gởi thư cho  một trăm Thượng Nghị Sĩ  HK thì vào www.senate.gov 

19/06/2019(Xem: 537)
Anh là một thanh niên đầy nhiệt huyết, con của một gia đình tư sản giàu có ở một tỉnh trù phú ở miền Nam VN, là sĩ quan trong quân đội Pháp.
18/06/2019(Xem: 524)
Hơn một triệu người đã xuống đường biểu tình tại Hồng Kong vào ngày 09 tháng 6 năm 2019, và ngay Chủ Nhật tuần lễ sau đó 16 tháng 6, hai triệu người đã như thác lũ biểu tình chiếm hết các đường phố chung quanh khu vực cao ốc của chính phủ.
18/06/2019(Xem: 1198)
Việt Nam là nước đông dân với mức độ hội nhập quốc tế nhanh nhất thế giới [1] Trong số 20 quốc gia với dân số trên 50 triệu người thì Việt Nam có tổng số xuất và nhập cảng trên GDP lên đến 200% cao hơn hẳn Thái Lan (122%) và Đức (87%).
18/06/2019(Xem: 813)
Thác nước Yosemite nằm trong vườn Quốc gia Yosemite National Park ở Sierra Nevada- Tiểu bang California. Đây là một điểm thu hút số lượng lớn du khách đến với khu vườn quốc gia nầy, đặc biệt vào cuối mùa Xuân khi lưu lượng ở thác nước nầy ở trạng thái cao nhất trong năm.
18/06/2019(Xem: 1222)
Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.”
18/06/2019(Xem: 397)
Theo Jim Sciutto, thông tín viên trưởng về an ninh quốc gia của CNN, trong ba phần tư của thế kỷ, Hoa kỳ chế ngự trên khán đài thế giới. Người Mỹ đóng vai trò giữ gìn hoà bình thế giới, tiênphong về mặt canh tân kỷ thuật, đứng đầu về sức mạnh quân sự.
18/06/2019(Xem: 787)
Vào phim là cảnh sông núi, với con đò chở khách trên sông. Phong cảnh như đường lên chùa Hương Tích, nhưng mang nét âm u buồn.
17/06/2019(Xem: 1686)
Trong năm qua chúng tôi có dịp lên diễn đàn Youtube của Cali Today để chuyển tải những tin tức và ý kiến thời sự ghi nhận trong cuộc đời.
17/06/2019(Xem: 849)
Dự Luật này được hai Nghị sĩ là Mario Rubio (CH, Fl) và Ben Cardin (DC, MD) cùng với 13 Nghị Sĩ khác (1) bảo trợ.
17/06/2019(Xem: 1536)
Việc thông qua luật dẫn độ gây tranh cãi của Hồng Kông sẽ làm tổn hại khó hàn gắn về tinh thần trọng pháp của thành phố và sức hấp dẫn của nó như một trung tâm thương mại quốc tế.
17/06/2019(Xem: 1971)
Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng…
17/06/2019(Xem: 621)
trời, biển, đất đai và cây cối ở đây bị cái không khí oi nồng của trời nhiệt đới ấp ủ, vỗ về cho nên tất cả tỏa ra một cái gì đó vừa chầm chậm, vừa mệt mỏi, như cái không khí u buồn tại các thánh đường nơi các tín đồ Hồi Giáo đang quỳ gối khóc than. Từ trên chóp núi nhìn ngay xuống bãi biển, Chùa Từ Bi trông giống như một căn nhà tôle lụp xụp
16/06/2019(Xem: 740)
Gần hai phần ba thế kỷ qua, họ vẫn mang tương lai của cả dân tộc này ra đánh cược đều đều. Lần nào họ cũng thắng và nhân dân thì luôn luôn đại bại.
16/06/2019(Xem: 400)
hai đại diện của PTGDVNHN là TS Nguyễn Bá Tùng và KS Đỗ Như Điện đến từ California đã trao bản tuyên dương tượng trưng cho Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền 2019 cho vị đại diện của HT Thích Không Tánh là BS Đỗ Văn Hội, và vị đại diện của của MS Nguyễn Hồng Quang là MS Huỳnh Quốc Bình
16/06/2019(Xem: 1654)
Mấy ngày qua tin giật gân phổ biến trên liên mạng làm cho thiên hạ lưu ý và bàn tán rùm beng, đó là vụ quán bún, tạm gọi là quán bún "không bán nước" bị "giới hữu trách của cộng sản Việt Nam (csVN) cưỡng chế".
Tin công nghệ
Trước hết hãy thứ nhấn ngón tay vào phía sau hộp sọ, ngay phía trên cổ của quý vị. Nếu cảm giác có một chiếc gai nhỏ nổi lên, quý vị có thể nằm trong số những người đang phản ứng lại với việc dùng smartphone bằng cách tạo ra một lớp xương mới để giữ cho phần đầu và phần cổ không bị tổn thương trong quá trình cúi hoặc vươn cổ về phía trước.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo mới của VentureBeat, Nvidia đang làm việc với hãng thiết kế chip ARM về công nghệ cho phép tạo ra các siêu máy tính có hiệu quả năng lượng cao hơn. Nvidia sẽ cho hệ sinh thái ARM tiếp cận tới các phần mềm hiệu năng cao và tập trung vào AI của họ đến năm 2020
Khoảng giữa tháng 06/2019, Facebook chính thức hé lộ dự án tiền ảo có tên Libra, dự kiến sẽ phát hành vào nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, dự án tham vọng của mạng xã hội đã vấp phải rào cản của các nhà lập pháp Mỹ và Châu Âu.
Từ trường trông như thế nào ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta? Để giúp tìm hiểu, SOFIA của NASA - một đài thiên văn bay trong chiếc 747 đã được chỉnh sửa - đã chụp hình khu vực trung tâm bằng một công cụ được gọi là HAWC +. HAWC + ánh xạ từ tính bằng cách quan sát ánh sáng hồng ngoại phân cực phát ra từ các hạt bụi kéo dài quay thẳng hàng với từ trường địa phương.
“Khi nghe thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch nâng thuế lên 25%, chúng tôi đã thực hiện việc chuyển nơi sản xuất rất nghiêm túc. Chúng tôi bắt đầu việc chuyển đổi ngay lập tức”, Bonnie Tu, nữ chủ tịch của Giant Manufacturing Co., cho biết trong cuộc phỏng vấn ở trụ sở công ty tại Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc.
Việc cập nhật hỗ trợ NFC của iOS 13 có thể trở nên hữu dụng hơn nhiều so với việc mua sắm hay các ứng dụng sử dụng NFC. Khoảng giữa tháng 06/2019, Đức tuyên bố các công dân nước họ có thể dùng iPhone để quét thông tin căn cước công dân, lưu vào điện thoại và dùng chúng để check in tại sân bay hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các ứng dụng trực tuyến. Dự kiến việc dùng iPhone thay căn cước sẽ diễn ra vào khoảng tháng 09/2019 tới khi iOS 13 chính thức ra mắt, cùng với việc tải ứng dụng mang tên AusweisApp 2 do chính phủ Đức tạo ra.
Khoảng giữa tháng 06/2019, TSMC tuyên bố chính thức khởi động quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) tiến trình 2nm. Điều này giúp TSMC trở thành công ty đầu tiên tiến hành một dự án liên quan tới tiến trình 2nm. Nhà máy sản xuất chip tiến trình 2nm sẽ được đặt tại Công viên Khoa học và Công nghệ Miền Nam ở Hsinchu, Đài Loan và dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2024.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo một số dữ liệu từ IHS Markit, Samsung Display - một công ty con của Samsung chuyên về mảng sản xuất màn hình hiển thị vẫn đang lấn át những đối thủ khác để trở thành nhà cung cấp màn hình smartphone số 1 toàn cầu tính đến 4 tháng đầu năm 2019. Điều này có được phần lớn nhờ việc các hãng điện thoại đang dần trang bị tấm nền màn hình OLED lên các thiết bị, và Samsung rõ ràng được lợi rất nhiều.
Huawei bị ảnh hưởng nặng nề hơn dự kiến bởi lệnh cấm của Mỹ - nhà sáng lập kiêm CEO Nhậm Chính Phi thừa nhận tại một sự kiện diễn ra ở trụ sở Huawei tại Thâm Quyến. Ông Nhậm cũng đã cắt giảm doanh thu dự kiến của Huawei trong năm 2019 và 2020.
Tháng 12/2014, Google ra mắt một tính năng mới cho phép người dùng xem lời của bài hát họ vừa tìm trực tiếp ngay phía trên các kết quả tìm kiếm. Tính năng mới nhằm giúp người dùng tìm chính xác thứ họ muốn tìm mà không phải lướt qua hàng chục kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 06/2019, theo một bài đăng trên trang Wall Street Journal, Google đã bị cáo buộc đánh cắp lời bài hát bởi Genius Media Group, và lời cáo buộc xuất hiện chỉ hai tuần sau khi có thông tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang dự định sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền liên quan Google.
Khoảng giữa tháng 06/2019, báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc cho biết, ông Li Zaiyu, Phó chủ tịch của Samsung Electronic, đã có những phát biểu mang tính định hướng của Samsung về việc đầu tư vào các công việc kinh doanh trong tương lai, bao gồm cả việc nghiên cứu công nghệ mạng di động 6G. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung thảo luận về tương lai của mạng di động 6G cũng như là về tiềm năng phát triển của công nghệ mới, bên cạnh các công nghệ về blockchain và trí tuệ nhân tạo.
Khoảng giữa tháng 06/2019, trang Wall Street Journal đưa tin, dự án có tên Libra để phát hành tiền ảo riêng của Facebook đã thu hút vốn đầu tư từ nhiều tên tuổi lớn, bao gồm Visa, Mastercard, Paypal và Uber.
Hồi năm 2007, một vị giám đốc điều hành nổi tiếng đã than phiền với các nhân viên rằng chiếc smartphone của ông bị trầy màn hình do để chung với chìa khóa trong túi quần. Sau đó, vị CEO đã đưa ra một quyết định mà giờ đây trở thành một tiêu chuẩn trên smartphone - màn hình bằng kính thay vì nhựa. Cũng bắt đầu từ đây, Gorilla Glass trở thành cái tên quen thuộc trong làng điện thoại.
Việc đầu tư tên lửa hàng không vũ trụ không phải điều xa lạ ở Mỹ. Nhiều năm qua, các chương trình không gian của Mỹ dựa nhiều vào động cơ tên lửa có nguồn gốc Nga, hiển nhiên là việc tự lực cánh sinh trong chế tạo tên lửa du hành có ý nghĩa quan trọng trong cả vị thế nước Mỹ lẫn khía cạnh an ninh quốc gia. Như vậy, danh sách hợp đồng của chính phủ thiếu mất SpaceX, công ty tiên phong trong việc sản xuất tên lửa nhà làm, giúp Mỹ thoát cảnh dựa dẫm công nghệ của Nga
Để chiêm ngưỡng con rắn trườn quanh kim tự tháp Feathered Serpent của người Maya đòi hỏi canh thời gian chuẩn xác.