Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kinh Tế Khó Khăn, Đau Đầu Vì Thuế, Hỏi Ai?

22/01/200900:00:00(Xem: 17381)

Kinh Tế Khó Khăn, Đau Đầu Vì Thuế, Hỏi Ai"

Thúy Chi - IRS/SPEC - www.irs.gov- What Ifs ầu Vì Thuế, Questions
Những lúc khó khăn như trong điều kiện kinh tế hiện nay, Sở Thuế Vụ nhận thấy nhiều người lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Khi người thọ thuế bị thất nghiệp, được tha nợ, hay khi phải sử dụng đến số tiền tiết kiệm hưu đã dành dụm được, các sự kiện này có thể tác động đến việc khai thuế của quý vị. Nếu lợi tức của quý vị giảm đi so với trước kia, quý vị có thể đủ điều kiện nhận được một số các tín thuế, chẳng hạn tín thuế dành cho người có lợi tức thấp EITC.
Điều quan trọng hơn cả là nếu quý vị tin rằng quý vị có thể gặp khó khăn khi phải thanh toán các khoản tiền thuế còn thiếu, xin hãy liên lạc ngay với Sở Thuế Vụ. Có nhiều bước cần phải thực hiện để giúp giải tỏa gánh nặng cho quý vị. Và để tránh phải trả thêm các khoản tiền phạt, quý vị vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế ngay cả khi quý vị không thể thanh toán tiền thuế nợ.
Dưới đây là một số các tình huống có thể xảy ra khi nhà của quý vị bị ngân hàng tịch thu để trừ nợ, quý vị được ngân hàng xóa nợ cho quý vị, hay khi quý vị bị phải bán nhà đang ở vì không kham nổi nợ trả góp.
1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đóng thuế"
Bạn không muốn khai thuế vì không có tiền đóng thuế, sợ khai nợ" Thực tế, nếu bạn không thể đóng số tiền thuế nợ trước ngày đáo hạn vào giữa tháng tư, đừng sợ. Hãy cứ nộp hồ sơ thuế trước ngày hết hạn và có thể đóng thuế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu để không phải chịu thêm những khoản tiền phạt khác, cả tiền lời trên số thuế nợ.
Bạn cũng có thể liên lạc với Sở Thuế Vụ bằng điện thoại, số 1-800-829-1040, để thảo luận về vấn đề của bạn. Khi tiếp xúc với IRS, bạn có thể nhận được một số các giải pháp trả nợ như được tạm hoãn lệ phí trả góp tiền thuế nợ trong một thời gian ngắn (short-term extension to pay), được IRS đồng ý cho trả dần tiền thuế còn thiếu (installment agreement), hay được thỏa thuận thanh toán tiền nợ thuế theo một số điều kiện và hoàn cảnh của bạn (offer in compromise).  Trong nhiều trường hợp, Sở Thuế Vụ có thể miễn cho bạn các khoản tiền phạt. Tuy nhiên, cơ quan này không thể miễn truy thu số tiền lời phát sinh từ tiền thuế nợ bạn chưa đóng.
Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này xin tham khảo thêm về quá trình truy thu thuế (the Collection Process) và các phương pháp thanh toán tiền thuế người thọ thuế có thể chọn (tax payment options). Ngoài ra, phần hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040 cũng có thể giúp bạn hiểu thêm một số điều liên quan đến việc khai và nộp thuế.
2. Nếu tôi đã không nhận được tiền trợ cấp kinh tế năm ngoái, tôi có thể nhận được năm nay không"
Bạn đã không nhận được tiền trợ cấp kinh tế trong năm 2008, nhưng nếu lợi tức của bạn có thay đổi (change in income), bạn có hay xin thêm con nuôi, hoặc năm ngoái vì nhiều lý do bạn đã không thể nhận được tiền trợ cấp kinh tế dành cho bạn, năm nay bạn có thể đủ điều kiện để nhận được tiền trợ cấp kinh tế. Mức cao nhất dành cho loại tín thuế này là $1,200 đối với những người kết hôn khai chung hồ sơ thuế và lợi tức trong năm dưới $150,000. Ngoài ra, mỗi trẻ em trong gia đình còn dưới 16 tuổi cũng sẽ nhận được $300. Xin tham đọc thêm tài liệu từ trung tâm thông tin liên quan đến vấn đề tiền trợ cấp kinh tế trên mạng thông tin điện tử của IRS (gõ vào box search: Recovery Rebate Information Center).
3. Tôi đã cam kết trả dần tiền thuế nợ, nếu tôi không thể tiếp tục, điều gì sẽ xảy ra"
Nếu khả năng trả nợ của bạn bị giảm đi và bạn không thể tiếp tục đóng đầy đủ số tiền góp đã thỏa thuận với IRS trước đây, bạn có một số các chọn lựa về việc thanh toán nợ. Hãy liên lạc với Sở Thuế Vụ qua điện thoại số 1-800-8291040. Các chọn lựa này có thể bao gồm việc giảm bớt số tiền phải trả hằng tháng liên quan đến điều kiện tài chính hiện tại của bạn. Cơ quan thuế vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng cứ về những thay đổi về tình hình tài chính của bạn. Do đó khi gọi, bạn nên có sẵn thông tin này.
4. Tôi nợ thuế, chính phủ Liên bang đã có lệnh giữ nhà của tôi, tôi phải làm sao"
Nếu đã có lệnh giữ nhà của chính phủ Liên bang liên quan đến việc bạn không thanh toán tiền thuế nợ, trước khi có thể bán nhà hay xin ngân hàng tái tài trợ, bạn cần phải thỏa thuận với IRS. Có một số phương pháp bạn có thể thỏa thuận với Sở Thuế Vụ về vấn đề này. Thông thường, nếu tài sản do bạn đứng tên có một giá trị sở hữu (equity), tiền thuế bạn còn nợ sẽ được thanh toán bằng phần sở hữu này (một phần hay toàn bộ tùy theo loại sở hữu này) vào thời điểm bạn nhận được tiền bán nhà lúc giao nhà. Trường hợp căn nhà của bạn bán với giá ít hơn số tiền thuế bạn nợ chính phủ Liên bang, người thọ thuế có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ tạm giải lệnh để hoàn tất việc bán nhà.
Nếu xin tái tài trợ ngân hàng, người thọ thuế hoặc ngân hàng cho vay tiền có thể đề nghị xếp món nợ thuế Liên bang xuống hàng thứ hai sau món nợ tái tái trợ hay nợ thế chấp nhà được điều chỉnh lại. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, Sở Thuế Vụ đang giải quyết những đơn xin giải lệnh giữ nhà (discharge) hay đơn xin tái cấu trúc món nợ vay mua nhà (mortgage restructuring) để giúp đỡ người thọ thuế.


Muốn biết thêm chi tiết liên quan đến vấn đề này, xin tham khảo thêm thông tin trên mạng thông tin điện tử dưới tiêu đề "IRS Speeds Lien Relief for Homeowners Trying to Refinance" hoặc "Sell or File a Notice of Federal Tax Lien."
5. Tôi đang rất chật vật vì lương của tôi bị giữ lại để trừ tiền thuế nợ, xin cho biết tôi phải làm sao"
Bạn nên liên lạc ngay với IRS bằng điện thoại hay gởi thư theo địa chỉ ghi trên trên lệnh thu thuế (levy) và giải thích rõ về tình hình tài chính của mình. Nếu gọi điện thoại, bạn cần nhớ là dịch vụ này làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương mỗi ngàytừ thứ hai đến thứ sáu. Nếu lệnh thu thuế trực tiếp trừ hay giữ lương của bạn khiến đời sống của bạn thêm chật vật, khó khăn hơn, lệnh này có thể được thu hồi lại. Việc thu hồi lệnh thu thuế không có nghĩa là bạn đã được miễn đóng số tiền thuế nợ. Sở Thuế Vụ Liên bang Hoa Kỳ sẽ làm việc với bạn để thiết lập các phương pháp thanh toán tiền thuế nợ bạn chưa thanh toán, hoặc họ sẽ tiến hành thêm một số bước để giúp bạn trả dứt số nợ thuế. Để giúp việc liên lạc của bạn có hiệu quả nhanh chóng hơn, xin hãy chuẩn bị sẵn số máy fax của ngân hàng hay của văn phòng cơ quan nơi bạn làm việc để IRS liên lạc với những nơi này và gỡ lệnh truy thu thuế cho bạn. Xin tham khảo thêm tài liệu liên quan đến chủ đề lệnh truy thu thuế (levy) trên mạng thông tin điện tử của IRS.
6. Nếu tôi không thể giải quyết vấn đề thuế nợ với IRS, điều gì sẽ xảy ra"
Nếu bạn ở vào trường hợp này, hãy liên lạc với Cơ Quan Hỗ Trợ Người Thọ thuế (the Taxpayer Advocate Service - TAS). Cơ quan này là một bộ phận hoạt động độc lập bên trong Sở Thuế Vụ; các nhân viên làm việc tại bộ phận này giúp người thọ thuế giải quyết những mẫu thuẫn đã không thể giải quyết được theo những cách thông thường, hay khi bạn tin rằng hệ thống làm việc của Sở Thuế Vụ hoặc quá trình thu thuế không có hiệu quả như đáng lẽ phải như vậy.
Bạn có thể liên lạc với TAS qua đường dây điện thoại miễn phí số 1-877-777-4778 để xem bạn có đủ tiêu chuẩn nhận được giúp đỡ của cơ quan này hay không. Bạn cũng có thể gọi hay viết thư gởi cho bộ phận hỗ trợ người thọ thuế tại địa phương qua số điện thoại ghi trên niên giám khu vực bạn cư trú, hay trên ấn bản 1546 (Publication 1546 - Taxpayer Advocate Service: Your Voice at the IRS). Bạn có thể yêu cầu cơ quan giúp đỡ bạn qua nộp mẫu đơn 911 (Form 911 - Request for Taxpayer Advocate Service Assistance), hay nhờ một nhân viên sở thuế vụ điền đơn giúp bạn.
Thông tin thêm về vấn đề này có thể tìm thấy qua địa chỉ sau đây: http://www.irs.gov/advocate.
7. Tôi muốn tìm người đại diện cho mình để giải quyết những mâu thuẫn thuế vụ với IRS nhưng tôi không có khả năng thuê luật sư, tôi phải làm sao"
Các văn phòng giúp đỡ những người thọ thuế có lợi tức thấp (Low Income Taxpayer Clinics - LITCs) đại diện những người đóng thuế có thu nhập thấp để giải quyết những khó khăn liên quan đến vấn đề thuế vụ của họ. Cơ quan này thường giúp người thọ thuế khi hồ sơ thuế của họ bị kiểm tra, khi người thọ thuế muốn kháng án và thỏa thuận với IRS về việc thanh toán các khoản thuế nợ, và giúp người thọ thuế trả lời cho IRS về những yêu cầu sửa đổi những sai sót tìm thấy trên hồ sơ thuế.
Nếu bạn là người có nguồn lợi tức thấp không đủ khả năng thuê hay tìm kiếm sự giúp đỡ thuế vụ từ những cố vấn chuyên nghiệp, hay vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ sử dụng chính của bạn nên bạn không thể hiểu được quyền lợi và trách nhiệm thuế vụ của mình, bạn có thể đủ điều kiện nhận giúp đỡ miễn phí hay chỉ với một khoản lệ phí nhỏ từ cơ quan này. Mặc dầu được IRS tài trợ một phần, cơ quan LITC và các nhân viên làm việc ở đây cũng như những tình nguyện viên tham gia vào hoạt động này hoàn toàn độc lập với chính phủ Liên bang. Các LITC thường hoạt động dưới dạng một tổ chức không vụ lợi (nonprofit organizations) hay một tổ chức thuần lý (academic institutes).
Trước khi nhận lời làm đại diện cho bạn, mỗi cơ quan LITC sẽ tự xác định xem bạn có hội đủ điều kiện để được giúp đỡ hay không. Tại mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ, quận khu Thủ Đô Washington, và tại Puerto Rico có ít nhất một văn phòng đại diện LITC. Bạn có thể tìm trên ấn bản 4134 để tìm địa chỉ của văn phòng LITC gần nơi bạn cư ngụ (Publication 4134 - Low Income Taxpayer Clinic List). Ấn bản này có ghi đầy đủ danh sách các văn phòng LITC nhận làm đại diện cho những người thọ thuế có lợi tức thấp trước Sở Thuế Vụ; cơ quan này cũng đại diện cho những người không nói được tiếng Anh rành rẽ. Bạn có thể đọc hoặc in ấn bản này trực tiếp từ mạng thông tin điện tử tại địa chỉ www.irs.gov/advocate. Ấn bản 4134 có sẵn tại các văn phòng làm việc của Sở Thuế Vụ Liên bang.
Những người thọ thuế có lợi tức thấp cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống bao gồm các cơ quan do tiểu bang hay các hiệp hội luật sư tại địa phương, đoàn thể của các chuyên viên kế toán, và các tổ chức chuyên nghiệp không vụ lợi khác giúp giải quyết các vấn đề thuế vụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.