Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Lung Tung, Loạn Xạ Ngầu

07/03/200800:00:00(Xem: 10198)

Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm cuộc  kiểm điểm nội bộ xem  đảng  và cán bộ, đảng viên có còn gắn bó với nhau  hay đã  mỗi người một ngả"

Hiện tượng này  xẩy ra từ cuối tháng 2 năm nay (2008), bắt đấu từ “Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008” diễn ra tại Hà Nội.

Ngành tuyên giáo có trách nhiệm trong  3 lĩnh vực quan trọng  của đảng CSVN  hiện nay: Tư tưởng, Tuyên truyền, Giáo dục trong đó, công tác Báo chí được đặt lên hàng đầu để truyền tải các quan điểm, đường lối và chính sách của đảng đến với quần chúng và đảng viên.

Nhưng sau một năm thi hành chỉ thị của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương  nhận xét: “Báo cáo tổng kết đã chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm cụ thể trong 10 lĩnh vực chính của ngành. Có thể nói, trong lĩnh vực nào của ngành cũng còn những yếu kém, khuyết điểm.”

Rứa nói: “Nổi bật nhất trong những yếu kém, khuyết điểm của chúng ta là việc đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo chưa mạnh mẽ, chưa phù hợp, cơ bản vẫn làm theo lối cũ, trong khi tình hình và điều kiện đã có rất nhiều thay đổi. Trong Công tác tư tưởng, văn hóa chưa làm tăng được tính thuyết phục, vẫn còn nặng về áp đặt, một chiều, từ trên xuống. Công tác khoa giáo chưa dự báo hết những tác động của cơ chế mới; chưa đưa ra được các phương án có sức thuyết phục cao về nhiều lĩnh vực. Hệ lụy rõ nhất của tình trạng trên, như Đề án trình Hội nghị trung ương chỉ ra: kinh tế có tăng trưởng, mức sống của đại đa số người dân cải thiện, nhưng tâm trạng xã hội còn nặng nề, nhân dân kém phấn khởi, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, đạo đức xã hội xuống cấp, khiếu kiện đông người không giảm…”

Rứa nói tiếp: “Sự lạc hậu và yếu kém của công tác lý luận là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những yếu kém, bất cập, bị động của công tác tuyên giáo trước yêu cầu và thách thức mới. Tôi cho rằng, đến nay chúng ta chưa cảm nhận sâu sắc yếu kém này, nên chưa tạo được vị thế, tầm nhìn bản lĩnh của người làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Cũng chính vì thiếu lý luận, thiếu khả năng dự báo, nắm bắt kịp thời, khoa học diễn biến mau lẹ, phức tạp của tình hình nên chúng ta chưa thực sự chủ động, tích cực nắm bắt và xử lý tình hình ngay từ cơ sở, trên cả lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa học, giáo dục, các vấn đề xã hội…” (Báo Điện tử đảng)

Như vậy là “cái đầu” của đảng đã tệ liệt. Nếu trong chiến tranh, lớp cán bộ tuyên truyền đã có những đóng góp lớn cho đảng để đánh bóng, thổi phồng hay bịa đặt ra những thành tích và chiến thắng để đánh lừa nhân dân thì ngày nay, trong thời bình, đội ngũ này đã cạn kiệt sáng kiến hay không dám nói điêu những điều có thật để  lương tâm không bị dằn vặt"

Nhưng Rứa và đảng CSVN có biết tại sao mà  “tâm trạng xã hội còn nặng nề, nhân dân kém phấn khởi”"

Không phải vì cán bộ ngành Tuyên giáo  chưa nhìn thấy  mặt trái của nhiều khó khăn, bức xúc trong cuộc sống  hàng ngày của người dân hay còn “lạc hậu’ trong cách nói, cách làm nên nhân dân chưa hiểu đảng mà vì nhân dân không ai còn muốn nghe những câu tuyên truyền  đường mật lãng nhách của cán bộ vì đảng đã không làm như đã hứa với dân.

Tiêu biểu như chuyện chống tham nhũng, trừng phạt cán bộ hại dân, hành dân, cải cách hành chính,bỏ bớt thủ tục giấy tờ  để bớt gánh nặng cho dân, dù đã thi hành từ mấy năm nay mà có thấy khác chi với những ngày còn chế độ bao cấp"

Đấy là chưa kể  chuyện nhà nước đã không sao giải quyết được hai tệ nạn  “mãi lộ” của cảnh sát lưu thông và “tai nạn lưu thông” xẩy hàng  ngày và ở khắp mọi nơi trong cả nước, kể cả ở Thủ đô Hà Nội, mà cán bộ ngành Tuyên giáo cũng không làm gì nổi.

Người dân cũng chả bao giờ  thấy được cảnh ''đảng viên đi trước, làng nước theo sau'', như đảng tuyên truyền hay được đảng cho  “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra''.  Hầu hết mọi chương trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội  từ nhỏ tới lớn đều do cán bộ, đảng viên làm hết.  Lợi thì họ hưởng trước và hỏng thì bỏ cho dân  gánh chịu như các chương trình thất bại mía-đường, bến-cảng, đánh bắt xa bờ  gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ bạc đã chứng minh.

TRƯƠNG TẤN SANG

Cũng trong dịp tổng kết công tác Tuyên giáo lần này, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị vạch ra những yếu kém quan trọng của ngành tuyên truyền như:

1) Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn chậm, lúng túng, chưa theo kịp sự vận động, phát triển của thực tiễn, chưa đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống.

2) Sức thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tư tưởng còn hạn chế, việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng và dư luận còn chậm, chưa chủ động giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3) Tình hình đất nước đổi mới, giành được nhiều thành tựu to lớn nhưng tâm trạng xã hội của một bộ phận nhân dân chưa vui, còn nhiều bức xúc chậm được giải quyết, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong thế hệ trẻ, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, vẫn là những vấn đề rất đáng quan tâm.

4) Một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong công tác chỉ đạo, quản lý và trong hoạt động báo chí vẫn chưa khắc phục được. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả chưa cao. Công tác thông tin đối ngoại còn hạn chế.

5) Sinh hoạt văn hóa trong xã hội, nhất là trong lớp trẻ, vẫn có những biểu hiện thiếu lành mạnh.

Thế là sau hơn 20 năm Đổi mới, đội ngũ được coi là rường cột trong nhiệm vụ bảo vệ đảng  trên mặt trận tư tưởng – văn hóa  đã suy thoái nghiêm trọng.  Nếu không có khả năng đương đầu với  đòi hỏi của tình hình thì làm sao cán bộ Tuyên giáo có thể nói cho người khác nghe, nói chi đến  việc giúp đảng chận đứng tình trạng  đang có nhiều cán bộ, đảng viên  “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”"

Như vậy, điều mà Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư gọi là “mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân” của đảng CSVN bây giờ như thế nào"

Hãy nghe Mạnh nói  tại “Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008”, ngày 4-3- (08) tại Hà Nội: “Sức mạnh mà ta có được để làm nên sự nghiệp cách mạng là nhờ Đảng ta xây dựng được mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn cách mạng mới, do tác động của cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập, do sự chống phá ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch và do những thiếu sót, khuyết điểm của ta trong lãnh đạo, quản lý cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị..., nhiều biểu hiện tiêu cực trong xã hội phát sinh, phát triển một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện xa dân, vô cảm với dân, sách nhiễu dân, cửa quyền, v.v... đang diễn biến nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, làm giảm mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, gây nguy hại cho sự nghiệp cách mạng.”

Lạ thật, tại sao lại đổ cho “cơ chế thị trường” và “diễn biến hòa bình” về sự sa sút đạo đức của cán bộ, đảng viên"

Nếu đội ngũ đảng viên không thấy đồng tiền tối mắt lại, quyết một lòng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thì làm gì có tham nhũng đẻ ra như ruồi"

Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương đã chứng minh tình trạng xa rời đảng của đảng viên: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình yếu; hiện tượng nể nang, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh đang phổ biến trong Đảng. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Bệnh cơ hội, thực dụng và tình trạng mê tín dị đoan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có xu hướng ngày càng tăng. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; chưa có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người thẳng thắn phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.”

“Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở bị buông lỏng. Cấp uỷ và chi bộ không nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vị phạm. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống liên quan đến cán bộ, đảng viên nhưng cấp uỷ, chi bộ không phát hiện được, khi  phát hiện thì việc đấu tranh và xử lý ở nhiều nơi không kiên quyết, triệt để.”

Về khả người lãnh đạo thì sao, Hà viết: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức sâu sắc vị trí của tổ chức cơ sở đảng, chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hời hợt, hình thức, chất lượng thấp; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn làm qua loa, chiếu lệ, tính định hướng, tính chiến đấu và tính thuyết phục chưa cao... Nhiều vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; một số tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt; một số tổ chức cơ sở đảng vì lợi ích cục bộ đã ra nghị quyết, quyết định trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.”

“Nhiều cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa tập trung vào công tác xây dựng Đảng và giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc trước mắt; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng thực hiện chưa tốt, có nơi còn hình thức; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa nghiêm túc; nhiều vụ việc xảy ra ở cơ sở nhưng không được giải quyết triệt để, còn đùn đẩy lên cấp trên hoặc cơ quan khác. Một số cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp ít quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; vẫn còn tư tưởng cục bộ ngành, địa phương, dân tộc, dòng họ và tình trạng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để vụ lợi, vi phạm pháp luật của Nhà nước.” (Báo Điện tử Đảng)

Như vậy, sự liên hệ giữa đảng và cán bộ, đảng viên đảng CSVN có còn gì với nhau trong thời kỳ hội nhập không, hay nền kinh tế thị trường của Tư bản Chủ nghĩa đã làm cho họ chia tay ý thức hệ ngay trong lòng đảng"

Bằng chứng phân hóa, ăn hại   trong nội bộ  đảng CSVN đã rõ như ban ngày như thế mà đảng vẫn bắt dân lao động để chăn nuôi thì dù cho các Lãnh đạo đảng có biện minh đến tận cổ cũng không cải chính được.

Các Hội nghị vừa qua  đã chứng minh  mỗi ngày qua đi là một ngày lìa xa lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa của  người Cộng sản Việt Nam. -/-

Phạm Trần

(03/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.