Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử Trên Phiếu Bầu Khiếm Diện

03/07/201000:00:00(Xem: 2163)

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử  Trên Phiếu Bầu Khiếm Diện

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử sơ khởi vừa qua tại Quận Cam dựa trên phiếu bầu bằng thư (trước đây gọi là phiếu khiếm diện) cho thấy phiếu bầu bằng thư đã có ảnh hưởng rất nhiều đến các cuộc tranh cử có quan hệ nhiều đến cộng đồng Việt Nam. Các kết quả này cũng phần nào phản ảnh mức độ hỗ trợ của các cử tri gốc Việt đối với các đối tượng tranh cử. Các số liệu về phiếu bầu bằng thưTại Quận Cam, có khoảng 1.6 triệu cử tri đã ghi danh bầu cử trước ngày bầu cử ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trong số này, có khoảng 630,000 cử tri đã yêu cầu và được cấp phiếu bầu bằng thư. Những cử tri đã ghi danh bầu cử bằng thư thường xuyên (permanent voters by  mail) thì được tự động gởi phiếu bầu mà không cần phải làm đơn xin trong mỗi kỳ bầu cử. Trong số cử tri nhận được phiếu bầu khiếm diện, chỉ có khoảng 296,000 gởi lại phiếu bầu bằng thư, tức khoảng 47%. Số phiếu bầu khiếm diện gởi trở lại chiếm khoảng 18.5% tổng số cử tri so với khoảng 187,000 cử tri, tức khoảng 11.66%, cử tri tham gia bỏ phiếu tại phòng phiếu. Như vậy, tổng số phiếu bầu khiếm diện đã chiếm 61.2% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua.Trong số phiếu bầu bằng thư được gởi trở lại khoảng 4 ngày trước ngày bầu cử, có khoảng 40% là cử tri gốc Việt từ các khu vực có đông người Việt Nam. Riêng trong khu vực Học Khu Garden Grove, có khoảng 16,200 phiếu bầu bằng thư gởi trở lại trước ngày bầu cử, trong đó có khoảng 40.3% đến từ các cử tri gốc Việt.  Đây là tỉ lệ trung bình trong các khu vực có đông người Việt Nam, một tỉ lệ tương đối là cao so với các sắc dân khác.Theo kinh nghiệm từ nhiều cuộc tranh cử trước đây, tỉ số cử tri gốc Việt đem nộp phiếu bầu tại các thùng bỏ phiếu trong ngày bầu cử đông hơn tỉ lệ tương tự đối với các sắc dân khác hay đối với cả với tỉ lệ cử tri gởi phiếu trở lại trước đó. Thông thường, phiếu bầu bằng thư được xử dụng bởi các cử tri vì không có nhiều thời giờ để đi bầu trong ngày bầu cử nên họ muốn bầu trước và gởi đi bằng thư. Tuy nhiên, đa số các cử tri gốc Việt xử dụng phương thức bỏ phiếu này vì dễ dàng và được thong thả chọn lựa ứng cử viên tại nhà mà không phải vội vàng hay khó khăn như bỏ phiếu tại phòng phiếu. Do đó, nhiều cử tri gốc Việt sẵn sang điền vào phiếu bầu tại nhà và đem phiếu bầu đến tận phòng phiếu để bỏ vào thùng phiếu trong ngày bầu cử thay vì bỏ phiếu tại phòng phiếu để đỡ mất thời giờ hơn. Vì những dữ kiện này, tỉ số các cử tri gốc Việt xử dụng phương thức bỏ phiếu bằng thư cao hơn các sắc dân khác trong suốt quá trình bầu cử.Hiện Tượng Ngựa Về NgượcTrong nhiều năm qua, các thế lực chính trị tại Quận Cam rất lưu tâm đến hiện tượng ngựa về ngược trong kết quả bầu cử đối với đa số các ứng cử viên gốc Việt. Theo hiện tượng này, các ƯCV gốc Việt thường có số phiếu cao trong kết quả đầu tiên được phổ biến, sau đó tỉ lệ phiếu xuống thắp dần suốt cả đêm trong thời gian đếm phiếu, và nhiều khi còn thua sau kết quả sơ khởi ngày bầu cử. Sau đó, khi các phiếu bầu khiếm diện được đếm thì tỉ số phiếu đối với các ƯCV gốc Việt lại từ từ lên cao và sau cùng vượt qua số phiếu đối thủ để đắc cử. Các chuyên viên chính trị lúc đầu không thể hiểu được tại sao một ƯCV có số phiếu thua xe trong ngày bầu cử nhưng sau đó lại vượt lên với số phiếu cao hẳn, và có khi trở thành số phiếu cao nhất đối với tất cả các ƯCV tranh cử.Hiện tượng này được giải thích như sau. Trong kết quả đầu tiên được phổ biến, đó là tỉ số của phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại trước ngày bầu cử, do đó tỉ số ủng hộ các ƯCV gốc Việt thường rất cao. Sau đó, các kết quả kế tiếp được phổ biến suốt đêm là số phiếu bằng máy đến từ các phòng bỏ phiếu được thâu góm lại và đếm bằng máy điện toán. Vì tỉ số cử tri không phải gốc Việt tham gia bỏ phiếu tại phòng phiếu đông hơn nên tỉ số phiếu hỗ trợ ƯCV gốc Việt xuống thấp dần, và nhiều khi thua xa các ƯCV đối thủ. Sau ngày bầu cử, Phòng Ghi Danh Bầu Cử mới trở lại đếm tiếp các phiếu bầu khiếm diện nhận được vào ngày bầu cử tại các phòng bỏ phiếu hay các phiếu bầu bằng giấy khác. Từ các phiếu này, tỉ số phiếu ủng hộ các ƯCV gốc Việt mới tăng dần và sau cùng hay vượt qua số phiếu các đối thủ khác.Kết quả sơ khởi trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa quaCác kết quả sơ khởi trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua một lần nữa xác nhận ảnh hưởng của phiếu bầu khiếm diện đối với các cuộc cuộc tranh cử có ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam. Hơn thế nữa, các dữ kiện này cho thấy sự khác biệt khi đếm phiếu bầu khiếm diện phản ảnh mức độ hỗ trợ của khối cử tri gốc Việt đối với các ứng cử viên đó.Đơn vị Dân Biểu Liên Bang 47Trong cuộc tranh cử này, DB Trần Thái Văn tranh cử cùng với ƯCV Katherine Smith và Nguyễn Tân để được đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cử với đương kim DB Loretta Sanchez. Kết quả đầu tiên trong đêm bầu cử đến từ phiếu bầu khiếm diện đã được gởi vào trước đó cho thấy DB Trần Thái Văn đã dẫn đầu với số phiếu 2,574 và tỉ lệ 51.74% so với 1,450 và 29.15% đối với UCV Katherine Smith và 951 và 19.2% đối với ƯCV Nguyễn Tân. Trong suốt đêm bầu cử khi đếm phiếu bầu bằng máy từ phòng bỏ phiếu thì kết quả đã trở thành 5,453 (50.03%) đối với DB Trần Thái Văn, và 3,166 (29.05%) đối với bà Katherine Smith và 2,281 (20.93%) đối với ông Nguyễn Tân. Sau đêm bầu cử, các phiếu bầu khiếm diện hay bằng giấy được tiếp tục đếm thì kết quả đã dần dần đổi sang 10,706 (54.3%) đối với DB Trần Thái Văn và 5,017 (25.6%) đối với bà Katherine Smith và 3,876 (19.8%) đối với ông Nguyễn Tân như trong kết quả sau cùng được công bố.Sự thay đổi theo kết quả sơ khởi dựa trên số phiếu bầu khiếm diện cho thấy DB Trần Thái Văn đã dược hậu tương đối cao từ khối cử tri người Mỹ gốc Việt căn cứ trên phiếu bầu khiếm diện.Đơn Vị Dân Biểu Tiểu Bang 68Trong cuộc tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Đơn Vị 68, có hai cuộc tranh cử liên hệ với cộng đồng Việt Nam, đó hai ƯCV Nguyễn Trọng Phú và Joseph Dovinh để đại diện cho Đảng Dân Chủ và hai ƯCV Phạm Kim Long và Alan Monsoor đại diện cho Đảng Cộng Hòa.Đảng Dân ChủTrong cuộc tranh cử về phía Đảng Dân Chủ, kết quả đầu tiên từ phiếu khiếm diện cho thấy ƯCV Nguyễn Trọng Phú dẫn đầu với số phiếu 2,798 (55.07%) so với Joseph Đỗvinh với số phiếu 2,283 (44.93%). Đây là hai tỉ lệ tương đối gần kề với nhau. Sự khác biệt đó đã được nới rộng theo kết quả từ phiếu bầu bằng máy tại phòng phiếu với số phiếu 6,361 (57.7%) cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú và 4,671  (42.3%) cho ƯCV Joseph Đỗvinh theo kết quả sau cùng trong đêm bầu cử.Sau ngày bầu cử, số phiếu bầu khiếm diện được tiếp tục đếm và sự khác biệt giữa hai ƯCV vẫn tương đương với kết quả trước đó cho tới khi có kết quả sau cùng là 10,089 (58.8%) cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú và 7,055 (41.2%0) cho ƯCV Joseph Đỗvinh. Mức dẫn đầu của ƯCV N.T. Phú có phần nới rộng là phải tính đến số phiếu của khối cử tri của các thành phần Đảng Dân Chủ đã dồn phiếu hỗ trợ cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú.Kết quả sau cùng cho thấy khối cử tri gốc Việt có phần chia rẽ rất rõ ràng giữa hai ƯCV Nguyễn Trọng Phú và Joseph Đỗvinh. Con số chính xác sẽ không có được cho tới khi phân tích kết quả bầu cử sau cùng dựa trên các số liệu từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử.Đảng Cộng HòaBên phía Đảng Cộng Hòa, sự phân biệt trong khối cử tri gốc Việt được thể hiện rõ ràng hơn dựa trên kết quả đếm phiếu bầu khiếm diện. Kết quả đầu tiên đếm phiếu bầu khiếm diện cho thấy ƯCV Alan Mansoor dẫn đầu với số phiếu 6,395 (73.59%) so với 2,295 (25.41%) đối với ƯCV Phạm Kim Long. Kết quả đếm phiếu từ phiếu bầu bằng máy từ phòng phiếu trong suốt đêm bầu cử càng nới rộng mức độ dẫn đầu của ƯCV Mansoor theo kết qủa sau cùng trong đêm bầu cử: 14,861 (75.93%) đối với ƯCV Mansoor và 4,711 (24.07%) đối với ƯCV Phạm Kim Long.Số phiếu cho ƯCV P.K. Long từ số phiếu bầu khiếm diện tiến bộ hẳn lên trong suốt tiến trình đếm phiếu sau ngày bầu cử. Kết quả sau cùng cho thấy ƯCV Alan Mansoor dẫn đầu với số phiếu 22,063 (69.3%) và 9,777 (30.7%) đối với ƯCV Phạm Kim Long.Mức độ tăng phiếu nhiều dựa trên phiếu bầu khiếm diện cho thấy ƯCV Phạm Kim Long vẫn được hậu thuẫn khá nhiều từ khối cử tri gốc Việt. Dự Luật A của Học Khu Garden GroveDự Luật A là cuộc tranh cử mà được vận động nhiều trong cộng đồng Việt Nam mà không có dấu hiệu chia rẻ hay chống đối nào từ phía cử tri gốc Việt. Kết quả bầu cử trong suốt tiến trình đếm phiếu trong cuộc tranh cử này thể hiện rõ nhất ảnh hưởng và sự hỗ trợ của khối cử tri gốc Việt trong đối với dự luật này. Sự thông qua dự luật này đã cho phép Học Khu Garden Grove bán một số công khố phiếu trị giá 250 triệu Mỹ kim để sau đó có thể được nhận thêm khoảng 200 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các công trình tu bổ hay nâng cấp các cơ sở cấu trúc của khoảng 70 trường sở trong Học Khu Garden Grove.Kết quả đếm phiếu đầu tiên từ phiếu khiếm diện cho thấy số phiếu chấp thuận dự luật là 5,615 (60.79%) so với 3,621 (39.21%) đối với số phiếu chống. Theo kết quả đếm phiếu bằng máy từ phòng phiếu trong suốt đêm bầu cử, tỉ lệ hỗ trợ có phần giảm xuống tới 11,377 phiếu (59.20%) đối với phía thuận và 7,840 (40.80%) đối với phía chống. Sau khi phiếu bầu khiếm diện được đếm trở lại, tỉ lệ phiếu hậu thuận trở lại cao hơn, lên đến 21,149 phiếu (63.8%) cho phía thuận và 12,019 (36.2%) cho phía chống theo kết quả sau cùng.Tiến triển của kết quả đếm phiếu trong cuộc tranh cử đối với Dự Luật A cho thấy khối cử tri gốc Việt đã hỗ trợ dự luật này rất nhiều và đã góp phần quan trọng vào kết quả sau cùng. Kết LuậnCác nhận định trên đây chỉ dựa trên các dữ liệu phỏng đoán từ kết quả đếm phiếu bầu khiếm diện. Kết quả chính xác sẽ không có được cho tới khi các dữ liệu bầu cử được phân tích một cách khoa học. Tuy nhiên, các dữ liệu trên đây cho thấy phiếu bầu bằng thư hay khiếm diện đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử vừa qua cũng như trong nhiều cuộc bầu cử trước đây. Dẫu sao đi nữa, hơn một nửa cử tri gốc Việt đã không tham gia bầu cử.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vì đạo tràng tu học không phải toạ lạc trên một quốc gia nào như trước đây, mà đạo tràng chỉ là khoảng không gian ảo, vì vậy không có sự sinh hoạt tập thể hằng ngày như là; Toạ Thiền - Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, rồi Tảo Thực (điểm tâm), các ban Hành Đường, Trai Soạn và Vệ Sinh chấp tác, Học Pháp, Quá Đường Kinh Hành, Tụng Kinh Cầu An buổi trưa, Học Pháp và Vãn Thực (dùng chiều) rồi dạo quanh khung viên đạo tràng trước khi vào buổi học pháp cuối cùng trong ngày, rồi cùng chỉ tịnh chung trong một căn phòng từ 10 đến 20 người hoặc hơn và chính vì vậy mà mọi người được thưởng thức tiếng nhạc trong đêm khuya với đủ loại nhạc cụ và âm điệu, được phát ra từ mỗi học viên, nhưng kỳ 32 này chỉ có Học Pháp và tương tác với nhau trên màn ảnh nhỏ.
Một người phát biểu tự xác nhận là Tyler Durden, một vai trong phim Fight Club, chỉ trích các chính sách cách ly Covid của Việt Nam và nói với ông Đỗ: “Ông đến đất nước của tôi, và ông hành động giống như một trong những ký sinh trùng cộng sản. Tôi yêu cầu ông trở về lại Việt Nam [chửi thề lời tục tĩu]!” Đỗ là một người tị nạn mà gia đình ông đã chạy thoát khỏi chế độ cộng sản tại Việt nam và đã sống ở Hoa Kỳ 46 năm. Một người phát biểu khác nói: “Ông có gan đến đây và cố biến đất nước của chúng tôi, hỡi Andrew Do, thành nước cộng sản. Xấu hổ ông quá!” “Ông đã nói về việc chạy thoát cộng sản sáng nay,” theo một người phát biểu khác. “Tại sao ông mang theo cộng sản tới Quận Cam? Chúng tôi muốn tự do. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi có tự do.”
Giai đoạn một ra mắt San Manuel với nhiều máy kéo nhất Miền Tây Hoa Kỳ, một phòng chơi bài đặt cược cao mới, nhiều trải nghiệm ẩm thực hơn, ba quầy rượu và ba cửa hàng bán lẻ sang trọng
Nay gần hai mươi tháng, dịch bịnh vẫn đang tái phát ở nhiều nơi trong lúc này như Úc châu, Việt Nam v.v… gây tử vong, lây nhiễm cho hàng triệu người khắp nơi trên toàn cầu. Trước khổ nạn bi thảm về cộng nghiệp của cộng đồng nhân loại như thế, chúng ta nên gia tâm cầu nguyện, khắc phục, sửa sai, chia sẻ… bằng thiện tâm của mình mong nhờ thần lực hóa giải ác nghiệp đang đe dọa cuộc sống chung quanh.
Paris by Night hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình văn nghệ trực tiếp thu hình với chủ đề “Gọi Tên Ngày Mới” sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, 2021 tới đây qua hai suất 2:30 trưa và 7:30 tối trên sân khấu rạp Pechanga Theater.
Inspiration4 là sứ mệnh vũ trụ hoàn toàn dân sự đầu tiên trên thế giới được dẫn đầu bởi chỉ huy Jared Isaacman. Người sáng lập 38 tuổi và cũng là giám đốc điều hành của công ty Shift4 Payments [NYSE: FOUR] đã ủng hộ hai trong bốn vị trí phi hành đoàn cho bệnh viện St. Jude, với mục tiêu quyên góp $200 triệu vào năm 2022 để phục vụ việc nghiên cứu và chữa trị ung thư ở trẻ em và các chứng bệnh đe dọa tính mạng khác. Ông Isaacman đã cam kết chi $100 triệu cho việc thúc đẩy sự phát triển và cứu giúp thêm nhiều trẻ em trên toàn thế giới.
Buổi trình diễn đươc tổ chức vào ngày thứ Năm, ngày 5 tháng 8, tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd, vào lúc 6:30 chiều đến 8:30 tối.
Tin tức cho biết tỷ lệ giết người ở California đã tăng hơn 30% trong năm 2020, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2007, theo Thông Cáo Báo Chí từ Văn Phòng Dân Biểu Janet Nguyễn hôm 29 tháng 7 năm 2021 cho biết. 28% các vụ giết người được ghi nhận trong năm ngoái liên quan đến băng đảng, 7% là bạo lực gia đình và gần 9% liên quan đến các vụ cưỡng hiếp và trộm cướp.
Đứng trước thảm trạng vô cùng đau đớn này, Giáo Hội tha thiết kêu gọi các Tự Viện, Niệm Phật Đường, Tịnh Thất, các tổ chức, đoàn thể Phật Giáo... xin tùy hoàn cảnh sở tại, thiết lễ cầu nguyện cho những người đang lâm bệnh sớm phục hồi sức khỏe, những người quá cố được sớm thác sanh vào thế giới an lành. Chúng ta cũng không quên nhất tâm cầu nguyện cho người còn sống được khỏe mạnh, yên vui để biết yêu thương nhau hơn, mà không gây ra thảm cảnh như trên trong xã hội con người.
Thượng Nghị Sĩ Dave Min (Dân Chủ-Irvine) đã công bố tuyên bố sau đây sau khi các tuyên bố chống lại người Á Châu đã được đưa ra trong cuộc họp tối hôm qua của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, nhắm thẳng vào Giám Sát Viên và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ, theo thông báo của TNS Dave Min gửi đi hôm Thứ Tư, 28 tháng 7 năm 2021 cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.