Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử Trên Phiếu Bầu Khiếm Diện

03/07/201000:00:00(Xem: 1942)

Phân Tích Kết Quả Bầu Cử  Trên Phiếu Bầu Khiếm Diện

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử sơ khởi vừa qua tại Quận Cam dựa trên phiếu bầu bằng thư (trước đây gọi là phiếu khiếm diện) cho thấy phiếu bầu bằng thư đã có ảnh hưởng rất nhiều đến các cuộc tranh cử có quan hệ nhiều đến cộng đồng Việt Nam. Các kết quả này cũng phần nào phản ảnh mức độ hỗ trợ của các cử tri gốc Việt đối với các đối tượng tranh cử. Các số liệu về phiếu bầu bằng thưTại Quận Cam, có khoảng 1.6 triệu cử tri đã ghi danh bầu cử trước ngày bầu cử ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trong số này, có khoảng 630,000 cử tri đã yêu cầu và được cấp phiếu bầu bằng thư. Những cử tri đã ghi danh bầu cử bằng thư thường xuyên (permanent voters by  mail) thì được tự động gởi phiếu bầu mà không cần phải làm đơn xin trong mỗi kỳ bầu cử. Trong số cử tri nhận được phiếu bầu khiếm diện, chỉ có khoảng 296,000 gởi lại phiếu bầu bằng thư, tức khoảng 47%. Số phiếu bầu khiếm diện gởi trở lại chiếm khoảng 18.5% tổng số cử tri so với khoảng 187,000 cử tri, tức khoảng 11.66%, cử tri tham gia bỏ phiếu tại phòng phiếu. Như vậy, tổng số phiếu bầu khiếm diện đã chiếm 61.2% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua.Trong số phiếu bầu bằng thư được gởi trở lại khoảng 4 ngày trước ngày bầu cử, có khoảng 40% là cử tri gốc Việt từ các khu vực có đông người Việt Nam. Riêng trong khu vực Học Khu Garden Grove, có khoảng 16,200 phiếu bầu bằng thư gởi trở lại trước ngày bầu cử, trong đó có khoảng 40.3% đến từ các cử tri gốc Việt.  Đây là tỉ lệ trung bình trong các khu vực có đông người Việt Nam, một tỉ lệ tương đối là cao so với các sắc dân khác.Theo kinh nghiệm từ nhiều cuộc tranh cử trước đây, tỉ số cử tri gốc Việt đem nộp phiếu bầu tại các thùng bỏ phiếu trong ngày bầu cử đông hơn tỉ lệ tương tự đối với các sắc dân khác hay đối với cả với tỉ lệ cử tri gởi phiếu trở lại trước đó. Thông thường, phiếu bầu bằng thư được xử dụng bởi các cử tri vì không có nhiều thời giờ để đi bầu trong ngày bầu cử nên họ muốn bầu trước và gởi đi bằng thư. Tuy nhiên, đa số các cử tri gốc Việt xử dụng phương thức bỏ phiếu này vì dễ dàng và được thong thả chọn lựa ứng cử viên tại nhà mà không phải vội vàng hay khó khăn như bỏ phiếu tại phòng phiếu. Do đó, nhiều cử tri gốc Việt sẵn sang điền vào phiếu bầu tại nhà và đem phiếu bầu đến tận phòng phiếu để bỏ vào thùng phiếu trong ngày bầu cử thay vì bỏ phiếu tại phòng phiếu để đỡ mất thời giờ hơn. Vì những dữ kiện này, tỉ số các cử tri gốc Việt xử dụng phương thức bỏ phiếu bằng thư cao hơn các sắc dân khác trong suốt quá trình bầu cử.Hiện Tượng Ngựa Về NgượcTrong nhiều năm qua, các thế lực chính trị tại Quận Cam rất lưu tâm đến hiện tượng ngựa về ngược trong kết quả bầu cử đối với đa số các ứng cử viên gốc Việt. Theo hiện tượng này, các ƯCV gốc Việt thường có số phiếu cao trong kết quả đầu tiên được phổ biến, sau đó tỉ lệ phiếu xuống thắp dần suốt cả đêm trong thời gian đếm phiếu, và nhiều khi còn thua sau kết quả sơ khởi ngày bầu cử. Sau đó, khi các phiếu bầu khiếm diện được đếm thì tỉ số phiếu đối với các ƯCV gốc Việt lại từ từ lên cao và sau cùng vượt qua số phiếu đối thủ để đắc cử. Các chuyên viên chính trị lúc đầu không thể hiểu được tại sao một ƯCV có số phiếu thua xe trong ngày bầu cử nhưng sau đó lại vượt lên với số phiếu cao hẳn, và có khi trở thành số phiếu cao nhất đối với tất cả các ƯCV tranh cử.Hiện tượng này được giải thích như sau. Trong kết quả đầu tiên được phổ biến, đó là tỉ số của phiếu bầu khiếm diện được gởi trở lại trước ngày bầu cử, do đó tỉ số ủng hộ các ƯCV gốc Việt thường rất cao. Sau đó, các kết quả kế tiếp được phổ biến suốt đêm là số phiếu bằng máy đến từ các phòng bỏ phiếu được thâu góm lại và đếm bằng máy điện toán. Vì tỉ số cử tri không phải gốc Việt tham gia bỏ phiếu tại phòng phiếu đông hơn nên tỉ số phiếu hỗ trợ ƯCV gốc Việt xuống thấp dần, và nhiều khi thua xa các ƯCV đối thủ. Sau ngày bầu cử, Phòng Ghi Danh Bầu Cử mới trở lại đếm tiếp các phiếu bầu khiếm diện nhận được vào ngày bầu cử tại các phòng bỏ phiếu hay các phiếu bầu bằng giấy khác. Từ các phiếu này, tỉ số phiếu ủng hộ các ƯCV gốc Việt mới tăng dần và sau cùng hay vượt qua số phiếu các đối thủ khác.Kết quả sơ khởi trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa quaCác kết quả sơ khởi trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua một lần nữa xác nhận ảnh hưởng của phiếu bầu khiếm diện đối với các cuộc cuộc tranh cử có ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam. Hơn thế nữa, các dữ kiện này cho thấy sự khác biệt khi đếm phiếu bầu khiếm diện phản ảnh mức độ hỗ trợ của khối cử tri gốc Việt đối với các ứng cử viên đó.Đơn vị Dân Biểu Liên Bang 47Trong cuộc tranh cử này, DB Trần Thái Văn tranh cử cùng với ƯCV Katherine Smith và Nguyễn Tân để được đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cử với đương kim DB Loretta Sanchez. Kết quả đầu tiên trong đêm bầu cử đến từ phiếu bầu khiếm diện đã được gởi vào trước đó cho thấy DB Trần Thái Văn đã dẫn đầu với số phiếu 2,574 và tỉ lệ 51.74% so với 1,450 và 29.15% đối với UCV Katherine Smith và 951 và 19.2% đối với ƯCV Nguyễn Tân. Trong suốt đêm bầu cử khi đếm phiếu bầu bằng máy từ phòng bỏ phiếu thì kết quả đã trở thành 5,453 (50.03%) đối với DB Trần Thái Văn, và 3,166 (29.05%) đối với bà Katherine Smith và 2,281 (20.93%) đối với ông Nguyễn Tân. Sau đêm bầu cử, các phiếu bầu khiếm diện hay bằng giấy được tiếp tục đếm thì kết quả đã dần dần đổi sang 10,706 (54.3%) đối với DB Trần Thái Văn và 5,017 (25.6%) đối với bà Katherine Smith và 3,876 (19.8%) đối với ông Nguyễn Tân như trong kết quả sau cùng được công bố.Sự thay đổi theo kết quả sơ khởi dựa trên số phiếu bầu khiếm diện cho thấy DB Trần Thái Văn đã dược hậu tương đối cao từ khối cử tri người Mỹ gốc Việt căn cứ trên phiếu bầu khiếm diện.Đơn Vị Dân Biểu Tiểu Bang 68Trong cuộc tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Đơn Vị 68, có hai cuộc tranh cử liên hệ với cộng đồng Việt Nam, đó hai ƯCV Nguyễn Trọng Phú và Joseph Dovinh để đại diện cho Đảng Dân Chủ và hai ƯCV Phạm Kim Long và Alan Monsoor đại diện cho Đảng Cộng Hòa.Đảng Dân ChủTrong cuộc tranh cử về phía Đảng Dân Chủ, kết quả đầu tiên từ phiếu khiếm diện cho thấy ƯCV Nguyễn Trọng Phú dẫn đầu với số phiếu 2,798 (55.07%) so với Joseph Đỗvinh với số phiếu 2,283 (44.93%). Đây là hai tỉ lệ tương đối gần kề với nhau. Sự khác biệt đó đã được nới rộng theo kết quả từ phiếu bầu bằng máy tại phòng phiếu với số phiếu 6,361 (57.7%) cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú và 4,671  (42.3%) cho ƯCV Joseph Đỗvinh theo kết quả sau cùng trong đêm bầu cử.Sau ngày bầu cử, số phiếu bầu khiếm diện được tiếp tục đếm và sự khác biệt giữa hai ƯCV vẫn tương đương với kết quả trước đó cho tới khi có kết quả sau cùng là 10,089 (58.8%) cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú và 7,055 (41.2%0) cho ƯCV Joseph Đỗvinh. Mức dẫn đầu của ƯCV N.T. Phú có phần nới rộng là phải tính đến số phiếu của khối cử tri của các thành phần Đảng Dân Chủ đã dồn phiếu hỗ trợ cho ƯCV Nguyễn Trọng Phú.Kết quả sau cùng cho thấy khối cử tri gốc Việt có phần chia rẽ rất rõ ràng giữa hai ƯCV Nguyễn Trọng Phú và Joseph Đỗvinh. Con số chính xác sẽ không có được cho tới khi phân tích kết quả bầu cử sau cùng dựa trên các số liệu từ Phòng Ghi Danh Bầu Cử.Đảng Cộng HòaBên phía Đảng Cộng Hòa, sự phân biệt trong khối cử tri gốc Việt được thể hiện rõ ràng hơn dựa trên kết quả đếm phiếu bầu khiếm diện. Kết quả đầu tiên đếm phiếu bầu khiếm diện cho thấy ƯCV Alan Mansoor dẫn đầu với số phiếu 6,395 (73.59%) so với 2,295 (25.41%) đối với ƯCV Phạm Kim Long. Kết quả đếm phiếu từ phiếu bầu bằng máy từ phòng phiếu trong suốt đêm bầu cử càng nới rộng mức độ dẫn đầu của ƯCV Mansoor theo kết qủa sau cùng trong đêm bầu cử: 14,861 (75.93%) đối với ƯCV Mansoor và 4,711 (24.07%) đối với ƯCV Phạm Kim Long.Số phiếu cho ƯCV P.K. Long từ số phiếu bầu khiếm diện tiến bộ hẳn lên trong suốt tiến trình đếm phiếu sau ngày bầu cử. Kết quả sau cùng cho thấy ƯCV Alan Mansoor dẫn đầu với số phiếu 22,063 (69.3%) và 9,777 (30.7%) đối với ƯCV Phạm Kim Long.Mức độ tăng phiếu nhiều dựa trên phiếu bầu khiếm diện cho thấy ƯCV Phạm Kim Long vẫn được hậu thuẫn khá nhiều từ khối cử tri gốc Việt. Dự Luật A của Học Khu Garden GroveDự Luật A là cuộc tranh cử mà được vận động nhiều trong cộng đồng Việt Nam mà không có dấu hiệu chia rẻ hay chống đối nào từ phía cử tri gốc Việt. Kết quả bầu cử trong suốt tiến trình đếm phiếu trong cuộc tranh cử này thể hiện rõ nhất ảnh hưởng và sự hỗ trợ của khối cử tri gốc Việt trong đối với dự luật này. Sự thông qua dự luật này đã cho phép Học Khu Garden Grove bán một số công khố phiếu trị giá 250 triệu Mỹ kim để sau đó có thể được nhận thêm khoảng 200 triệu Mỹ kim để tài trợ cho các công trình tu bổ hay nâng cấp các cơ sở cấu trúc của khoảng 70 trường sở trong Học Khu Garden Grove.Kết quả đếm phiếu đầu tiên từ phiếu khiếm diện cho thấy số phiếu chấp thuận dự luật là 5,615 (60.79%) so với 3,621 (39.21%) đối với số phiếu chống. Theo kết quả đếm phiếu bằng máy từ phòng phiếu trong suốt đêm bầu cử, tỉ lệ hỗ trợ có phần giảm xuống tới 11,377 phiếu (59.20%) đối với phía thuận và 7,840 (40.80%) đối với phía chống. Sau khi phiếu bầu khiếm diện được đếm trở lại, tỉ lệ phiếu hậu thuận trở lại cao hơn, lên đến 21,149 phiếu (63.8%) cho phía thuận và 12,019 (36.2%) cho phía chống theo kết quả sau cùng.Tiến triển của kết quả đếm phiếu trong cuộc tranh cử đối với Dự Luật A cho thấy khối cử tri gốc Việt đã hỗ trợ dự luật này rất nhiều và đã góp phần quan trọng vào kết quả sau cùng. Kết LuậnCác nhận định trên đây chỉ dựa trên các dữ liệu phỏng đoán từ kết quả đếm phiếu bầu khiếm diện. Kết quả chính xác sẽ không có được cho tới khi các dữ liệu bầu cử được phân tích một cách khoa học. Tuy nhiên, các dữ liệu trên đây cho thấy phiếu bầu bằng thư hay khiếm diện đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử vừa qua cũng như trong nhiều cuộc bầu cử trước đây. Dẫu sao đi nữa, hơn một nửa cử tri gốc Việt đã không tham gia bầu cử.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Sergio Contreras Tiếp Tục Nhận Được Những Sự Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Hiệp Hội Y Tế Quận Cam Kết Hợp Với Liên Minh Yểm Trợ Cuộc Vận Động Vào Chức Vụ Giám Sát Quận Cam Sau nhiều tuần lễ gây tranh cãi, khởi đi từ việc các chuyên viên y tế của Quận Cam hủy bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang ở nơi công cộng dưới áp lực chính trị nặng nề từ Ban Giám Sát Quận Cam, sau đó là tình trạng gia tăng những trường hợp lây nhiễm và nhập viện vì COVID-19, hôm nay nghị viên hội đồng thành phố Westminster, ông Sergio Contreras đã được sự đề cử của Hiệp Hội Y Khoa Quận Cam (OCMA) trong việc vận động đưa ông vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam.
Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 7 ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, một số Hậu Duệ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt nam Cộng Hòa phối hợp cùng Hội Quân Nhân Việt Mỹ, Hội Quân Xa do ông Phạm Công làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi chào Quốc Kỳ và lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nhân ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành phố Garden Grove giới thiệu chương trình Preschool ‘Kare Bears’ niên khoá Mùa Thu/Mùa Đông 2020 cho các em nhỏ từ 3-4 tuổi, nhằm giúp các em có chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo. Các lớp sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Bảy, 2020, lúc 6:00 giờ chiều. Để đủ điều kiện, trẻ em phải biết tự đi vệ sinh và đủ 3 tuổi trước ngày 1 tháng Chín năm 2020. Việc đăng ký ghi danh sẽ qua hệ thống xổ số trực tiếp, được đặt tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, tại 11300 Stanford Avenue.
Sở cảnh sát Garden Grove nhắc nhở cộng đồng để có được ngày lễ July 4 an toàn, trong dịp lễ này, chỉ có thể đốt pháo bông vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối và có ký hiệu 'California State Fire Marshal.'
Dân Biểu Harley Rouda (Dân Chủ- CA) đã tham gia một liên minh lưỡng viện, lưỡng đảng giới thiệu dự luật “Hong Kong Safe Harbor Act”, sẽ xếp người dân Hong Kong vào diện tị nạn Ưu Tiên 2, và tạo ra một lộ trình cho những nhà hoạt động dân chủ tuyến đầu đang gặp nguy hiểm tức thời được tìm kiếm sự bảo vệ tầm trú tại Hoa Kỳ.
Mùa hè chính thức đã trở lại ở California! Nhiệt độ trên toàn tiểu bang tăng thêm và trong khi nhiều người dân California đang làm bổn phận của mình, là ở lại trong nhà vào lúc này, điều quan trọng cho cư dân nên nhớ rằng khi nhiệt độ tăng cao, hóa đơn năng lượng cũng tăng theo. Với những lời khuyên đơn giản sau đây từ chương trình Energy Upgrade California (Nâng Cấp Năng Lượng California) quý vị không phải đổ mồ hôi khi dùng ít điện mà vẫn có thể tiết kiệm tiền:
Các cuộc hẹn đã bị huỷ sẽ được tái hẹn tự động' Các cuộc hẹn mới sẽ có thể được sắp đặt muộn hơn trong mùa hè này
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020, Thành phố Garden Grove sẽ chấp nhận các đề cử cho Thị trưởng và ba ghế Thành viên Hội đồng tại Quận 2, 5 và 6, cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020. Hạn chót để nộp giấy tờ đã hoàn tất là Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020, lúc 5:00 giờ chiều. Giấy tờ Đề cử Ứng viên phải được nộp cùng Văn phòng Thư ký Thành phố.
Vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, Học Khu Westminster đã thông qua nghị quyết (5-0) lên án kỳ thị và ủng hộ công bằng cho người da màu khác nhau. Học khu Westminster sẽ bắt đầu dạy về lịch sử của các sắc dân khác nhau ở Mỹ và thực hiện các chương trình để giáo viên và nhân viên tôn trọng những người khác nhau nhiều hơn.
Cục Thống Kê Dân Số đã sẵn sàng để đưa ra thông báo về việc tiếp tục một số hoạt động ngoài hoạt động Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu và lấy dấu vân tay nhân viên mới.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.