Hôm nay,  
Việt Báo Online

Về Pháp Lệnh Tôn Giáo

10/04/200500:00:00(Xem: 4651)
Về Pháp Lệnh Tôn Giáo
Bạn thử hình dung một kịch bản này: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh một hôm bỗng nhiên được "ơn Chúa soi sáng," thế là ông bèn ra lệnh trả tự do cho mục sư Nguyễn Hồng Quang và ông lên TV tuyên xưng đức tin mới và thề sẽ làm "chứng nhân cho Thiên Chúa," để sẽ cắm thập giá khắp cõi Việt Nam.
Có thể hay không" Dù có như thế đi nữa, ông Mạnh vẫn bị xiết tay lại vì bản Pháp Lệnh Tôn Giáo, không nhúc nhích gì được. Tất nhiên, chỉ trừ phi ông dẹp bỏ được bản Pháp Lệnh thôi. Nơi đây, để thấy tình hình đó, chúng ta thử đọc sơ sài, rất sơ sài thôi, một số trích đọan trong bản văn Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải ký ngày 1-3-2005, nhan đề "Nghị Định Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo."
Bản Nghị Định này có 7.021 chữ, trong đó thực tế là các quy định để chính phủ kiểm sóat các sinh họat tôn giáo một cách cụ thể hơn - thực tế là để các giáo hội biết cách làm việc với chính quyền địa phương, và để các địa phương biết cách cư xử với các giáo hội theo đúng qui định, nghĩa là bản văn về các quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền địa phương.
Thấy rõ như thế, vì hình ảnh nhà nứơc ràng buộc khắp trong bản văn. Người ta không thấy có chỗ trống nào cho cái gọi là "tự do tôn giáo" chi hết.
Bản Nghị Định dài 15 trang giấy 8.5X11, khi dùng font chữ 12, trong đó có 257 đọan văn (paragraphs), và 538 dòng (lines). Một đọan văn ít nhất là một dòng, và có khi chỉ là 2 chữ.
Tổng cộng bản văn có tới 29 cụm từ "nhà nước" và tới 46 cụm từ "ủy ban." Nhóm chữ sau này, "ủy ban" là chỉ cho hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hay cấp tỉnh, thành, tùy trường hợp. Đó là chúng ta không tính tới các nhóm chữ khác để chỉ cho cơ chế khác của nhà nứơc, thí dụ các nhóm chữ như "Ban tôn giáo" hay "Bộ trưởng" hay "Chủ tịch" hay "cơ quan"… mà cũng đầy dẫy trong này. Vì đếm hòai mệt quá.
Như vậy, bản văn có tới 75 cụm từ "nhà nứơc" hay "ủy ban."
Như thế, trung bình cứ 3.4 đọan văn có 1 chữ chỉ tới chính phủ, và cứ 7.1 dòng thì 1 chữ như thế. Hiển nhiên, bản văn thế này là chỉ nói về ràng buộc giữa tôn giáo và chính phủ. Mà các cơ quan các giáo hội phải xin phép hay trình báo là có từ ủy ban nhân dân cấp xã trở lên, gần như mọi sinh họat. Nếu bạn đã từng sống ở Miền Nam VN trước 1975 và ra hải ngọai cư ngụ, thì sẽ hết sức kinh ngạc khi thấy phải trình báo quá nhiều. Thí dụ, những Đại Lễ Phật Đản nếu làm trong khuôn viên các chùa tại Hoa Kỳ thì không cần trình báo với ai, nếu làm trong hội trừơng các trường học thì cũng không cần báo với ai, mà chỉ việc ký hợp đồng với ngôi trừơng để thuê chỗ, và tất nhiên là mua bảo hiểm để ngừa trừơng hợp bất trắc như hỏa họan, tai nạn…
Trong Chương II, Điều 4 của bản văn viết rằng:
"Những lễ hội tín ngưỡng sau đây khi tổ chức phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi diễn ra lễ hội:
a) Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu;
b) Lễ hội tín ngưỡng lần đầu được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
c) Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống…"
Bạn hãy hình dung khi phải xin giấy phép tận cấp tiểu bang trứơc 30 ngày để xin tổ chức lễ ở Quận Cam" Đó là chuyện đang xảy ra ở quê nhà. Tuy nhiên, các lễ khác thì được xin ở cấp xã trứơc 15 ngày. Vấn đề là tại sao phải xin chính quyền làm các lễ hội tôn giáo" Nhà nứơc đã thò tay vào quá nhiều, vì chỉ cần một cớ nào đó thì công an cấp xã cùng kiếm cớ được để ngăn cấm, thí dụ, lấy cớ quanh chùa sẽ thiếu chỗ đậu xe, hay làm quá ồn ào… để cô lập một chùa nào đó, và buộc phải làm lễ nơi các chùa khuôn viên rộng hơn - nghĩa là, các ngôi chùa khang trang hầu hết trong tay các vị thân nhà nứơc. Và dần dà, Phật Tử sẽ không còn thói quen tới các cảnh chùa không được phép làm lễ hội.
Thí dụ khác, trong Chương III, Điều 8 về Công Nhận Tổ Chức Tôn Giáo, có yêu cầu các giáo hội đăng ký và sau khi đăng ký thì phải có 20 năm sinh họat ổn định - một thời gian dài kinh khủng, có thể gọi là một phần ba đời người. Nhưng nhóm chữ "ổn định" thực sự là thế nào"
Đọan này viết như sau:
"Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định. Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động và được quy định như sau:
- 20 năm đối với tổ chức hình thành ở Việt Nam sau ngày Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực…"
Rủi trong 20 năm đó có ai đó ném vào sân chùa cái gọi là "tài liệu bí mật" gì thì sao" Thí dụ, nếu công an nửa khuya ném vào sân chùa bức mật thư của Bác Hồ gửi chị Minh Khai thì là giáo hội này bị dẹp sao" Trong 20 năm, có biết bao là cơ hội để chính phủ hại người…
Hay thí dụ như Chương III, Điều 16, trích như sau:
"Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử. suy cử thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ Chủ tịch các ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng Giám mục, Tổng Giám mục phó, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản, người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo: thành viên Ban Trị sự Trung ương của đạo Tin Lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của đạo Cao Đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo và những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác.
2. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này…."
Tại sao phong chức Thựơng Tọa, vân vân… lại phải đăng ký xin phép tới cấp Ban Tôn Giáo, tức là cấp Bộ" Mà phần hồ sơ nộp phải có "Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú…" thì là hết nứơc nói. Công an cấp xã không cần đàn áp bắt bớ gì hết, chỉ cần giấu hồ sơ vào hộc tủ, khỏi ký tên thì các giáo hội kể như khỏi phong chức cho nhau làm gì. Đó là chưa nói tới chuyện anh công an này ghi điểm xấu “phản động” cho các tu sĩ...
Hay thí dụ như Điều 19, Bản Nghị Định viết:
"Điều 19. Đăng ký thuyên chuyên nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
1. Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.
2. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi;
b) Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.
3. Sau 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp huyện không có ý kiến khác, thì chức sắc, nhà tu hành có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký…."
Tương tự như đã nói, công an xã ém hồ sơ, không chịu ký sơ yếu lý lịch là giáo hội tha hồ mà chờ dài cổ ra… Thêm nữa, chính sách hộ khẩu tàn bạo còn là ở đây: chỉ cần cắt hộ khẩu chỗ ở cũ, không chịu cấp hộ khẩu chỗ ở mới… thì đương sự kể như lơ lửng giữa trời liền… Đành phải chờ tới khi Nông Đức Mạnh được "ơn soi sáng" để đi cắm thập giá thì Mục Sư Nguyễn Hồng Quang may ra mới có chỗ giảng đạo.
Đó là mới bàn sơ sơ thôi. Bản Nghị Định còn dài… và sẽ còn được chế biến tùy nghi, gọi là "linh động sáng tạo" theo kiểu Kinh Thánh Xác Ướp. Các tôn giáo kể như là còn vất vả lâu dài với cái Đảng Xác Ướp này vậy.

20/10/2018(Xem: 75)
Trong hình là các búp bê Nhật Bản tại một cửa tiệm ở Tokyo, Nhật Bản. Người chụp hình là nhà báo Phan Tấn Hải trong chuyến đi Nhật Bản do ATNT Tours & Travel (https://www.atnttour.com/) thực hiện với hướng dẫn của Giám đốc Trần Nguyên Thắng, người du học Nhật từ 1970, giỏi tiếng Nhật, biết rất nhiều ngõ hẻm kỳ lạ nhất của Nhật Bản.
20/10/2018(Xem: 102)
Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) mới đây ước tính 90% ngư trường trên thế giới đang bị đánh bắt quá mức và Trung Cộng là "thủ phạm" chính. TC tung ra 2.600 "siêu tàu" đánh cá đang càn quét đến cạn kiệt nguồn cung hải sản trên thế giới.
20/10/2018(Xem: 56)
ROME - Nhà lãnh đạo Công Giáo thế giới báo hiệu sẽ tông du Bắc Hàn theo lời mời của lãnh tụ Kim Jong-un.
20/10/2018(Xem: 74)
WASHINGTON - TT Trump nhận rằng nhà báo mất tích chắc là đã chết và báo trước các hậu quả nghiêm trọng nếu chế độ Riyadh là thủ phạm.
20/10/2018(Xem: 75)
MOSCOW - Nguyên thủ Nga quy trách vụ nổ súng tại trường huấn nghệ của bán đảo Crimea là hậu quả của toàn cầu hóa.
20/10/2018(Xem: 60)
KUALA LUMPUR - Cựu phó Thủ Tướng Malaysia đã bị bắt để điều tra các nghi vấn về lạm quyền, rửa tiền liên quan với 7 triệu RM – ông Ahmad Zahid Hamidi ra tòa ngày Thứ Sáu 19-10 với 35 tội danh, đã bị bắt hôm Thứ Năm khi tới trụ sở của cơ quan chống tham nhũng (MACC) theo yêu cầu của giấy triệu tập để thẩm vấn.
20/10/2018(Xem: 73)
SINGAPORE - Bộ trưởng quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết ông đã thông báo người đồng nhiệm Trung Cộng: hành động đơn phương tại Biển Đông là không thể chấp nhận.
20/10/2018(Xem: 59)
BEIJING - Trong lúc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ tiếp diễn, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục bị sút giảm.
20/10/2018(Xem: 61)
ISTANBUL - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.
20/10/2018(Xem: 55)
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
20/10/2018(Xem: 79)
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
20/10/2018(Xem: 65)
Westminster (Bình Sa)- - Tại tòa soạn Việt Báo vào lúc 9 giờ sáng Thư Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, trong dịp nầy hai ông cho biết, gần đây nhiều cư dân cư ngụ trong các khu Mobile Home đã gởi thơ than phiền về những rắc rối xảy ra trong các khu Mobile Home, nhất là những thư từ, văn bản mà chủ nhân đã gởi ra, phần đông cư dân không hiểu, đôi khi phải ký những văn bản mà không nắm vững vấn đề.
20/10/2018(Xem: 64)
Westminster (Bình Sa)- - Tại bãi đậu xe trong khu thương mại số 9842, Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam (VADC-Vietnamese American Democratic Club) đã tổ chức buổi đại nhạc hội “Hát Cho Nhân Quyền.” Đại nhạc hội diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương.
20/10/2018(Xem: 92)
Ông Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:
Tin công nghệ
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
Android Pie hay Android 9.0 là một bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới như giao diện Material mới, cải thiện thời lượng pin... Khoảng giữa tháng 10/2018, Sony đã công bố lịch trình cập nhật lên phiên bản Android mới cho các thiết Xperia của hãng.
Được chụp lúc gần nửa đêm ở địa phương, bức tranh toàn cảnh đêm mùa thu này nối tiếp mái vòm của dải Ngân Hà băng qua đường chân trời phía bắc từ High Fens, Công viên Tự nhiên Eifel (Eifel Nature Park) ở biên giới Bỉ và Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc có kế hoạch táo bạo xây dựng một Mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần Mặt trăng thật.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sàn đấu giá trực tuyến eBay đã đệ đơn kiện chống lại Amazon với cáo buộc cho rằng sàn thương mại điện tử đang lôi kéo bất hợp pháp những người bán hàng có giá trị cao bằng cách xâm nhập vào hệ thống nhắn tin nội bộ của eBay.
Khoảng giữa tháng 10/2018, IBM, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đã chính thức ra mắt mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên blockchain, Food Trust, sau 18 tháng thử nghiệm.
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.