Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Căn Nhà Vỡ Móng, “tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản” Là Cái Chi Chi?

29/02/200800:00:00(Xem: 6982)

Hoa Thịnh Đốn.- Muốn có căn nhà vững thì không những phải cần có nền tốt mà tường cũng phải cứng để cho cột, kèo bám vào chống giông bão.  Đảng cầm quyền cũng vậy, muốn trụ vững thì lãnh đạo phải có tài, hết lòng phục vụ Tổ quốc, được nhân dân hết lòng ủng hộ và bảo vệ. Cán bộ, đảng viên  thì phải biết mình từ đâu mà ra nên không thể sống xa dân và không được phép xâm phạm quyền lợi của người dân.

Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam có  làm được  như thế không"

Để trả lời, hãy nghe Nộng Đức Mạnh nói về tình trạng cán bộ, đảng viên bây giờ : “So với yêu cầu phát triển đất nước, thì công tác tổ chức xây dựng Đảng còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đã có chuyển biến tích cực, nhưng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức, bộ máy sau khi sắp xếp, hợp nhất.

Tổ chức cơ sở Đảng ở một số loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan hành chính sự nghiệp còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động. Không ít cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu. Việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực chất, còn hình thức. Nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục..” (Diễn văn tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bế mạc sáng qua 26-2, tại Hà Nội). 

Những yếu kém này cũng là những “yếu kém” mà mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, đã được nghe Mạnh nói từ khóa đảng IX khi lên thay Lê Khả Phiêu nắm Tổng Bí thư chứ không mới mẻ gì. Nhưng khi phải làm lại việc đáng lẽ  đã phải xong từ lâu thì điều này có nghĩa lệnh trên không được dưới nghe theo  nên nghiêm trọng hơn trước đây.

Bằng chứng là Mạnh đã ra lệnh Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2008 phải nhắm vào việc “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, gương mẫu; cán bộ, đảng viên phải "nói đi đôi với làm", không thể "nói một đằng, làm một nẻo".

Như vậy rõ ràng là cán bộ, đảng viên đã chẳng coi lời nói của người đứng đầu đảng ra gì. Từ Đại hội đảng IX đến Đại hội đảng X, người dân trong nước đã phải nghe đến mỏi tai câu răn cán bộ, đảng viên phải  “nói đi đôi với làm” của Mạnh đến hàng trăm lần, ấy là chưa kể nhiều lần khác của Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước và của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng.

Nhưng tại sao lại có hiện tượng kẻ dưới dám coi thường lệnh cấp trên đến thế" Ngay cả lệnh của Bộ Chính trị, Cơ quan tối cao của đảng cấm đảng viên không được nói và hành động ngoài Cương lĩnh, Điều lệ  đã có từ khóa VIII  thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư mà còn  bị coi thường thì kỷ cương của đảng cầm quyền bây giờ ở đâu"

Tính nghiêm trọng của tình hình này không nhỏ nên một lần nữa, Mạnh phải ra lệnh: “Toàn Đảng và mọi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, giữ vững bản chất của Đảng. Phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là ở cơ quan lãnh đạo, coi đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định thành bại của nhiệm vụ lãnh đạo.”

“Các thế lực thù địch” này ở đâu, bên ngoài hay ngay trong nội bộ đảng, mà lúc nào cũng thấy Mạnh đề cập đến như một hiểm họa cấp thời mỗi khi phải đối phó với  những khó khăn trong nội nộ"

Chẳng hạn như lần này Mạnh lại kêu gọi tòan đảng phải: “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện chính sách cán bộ một cách nhất quán, công bằng…. Đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, cần phải tìm đúng nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp.”

Mạnh còn ra lệnh: “Phải xử lý kịp thời những nơi mất đoàn kết, kể cả biện pháp tổ chức, không để kéo dài, làm cho tình trạng mất đoàn kết càng trầm trọng hơn… Có các biện pháp kiên quyết đấu tranh và xây dựng những thiết chế cần thiết để chống việc "chạy chức, chạy quyền", động cơ vụ lợi, cá nhân trong công tác cán bộ…Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Tất cả những yếu kém này của cán bộ, đảng viên đã “xưa như trái đất” mà vẫn được Mạnh làm mới lại trong hòan cảnh bây giờ, sau hơn 20 năm đổi mới, qủa  là điều đáng phải suy nghĩ về tình trạng suy thoái của đảng CSVN.NHẮM MẮT MÀ ĐI

Ấy thế mà trong cái ngày gọi là “ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày xuất bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do CMác và Ph.Ăngghen- hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo” mới được tổ chức ở Hà Nội, Đào Duy Quát, Phó Trường Ban Khoa giáo Trung ương của đảng CSVN vẫn có thể ngoan cường loạn ngôn: “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, là tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng đây không phải là sự “cáo chung của chủ nghĩa xã hội”, nó chỉ càng làm nổi bật hậu quả của một loại mô hình duy trì quá lâu những khiếm khuyết, biến dạng đã dẫn chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào trì trệ, khủng hoảng và cũng chỉ rõ hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề này là:Đường lối chính trị sai lầm của một số đảng công sản cầm quyền cũng như tính nguy hiểm của chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.Biến cố này càng chứng minh cho sự đúng đắn của tư tưởng mácxít về tính phức tạp, khó khăn lâu dài của thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói chung , quá độ bỏ qua xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói riêng.”

Quát viết tiếp: “Thực tiễn của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác hiện nay vẫn đang vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách, mở rộng giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế chính là bằng chứng sinh động, vững chắc khẳng định cho tính chân lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng của Mác, Ăngghen về quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản trong Tuyên ngôn.”

Quát nói trơn tru như vòi nước chảy. Nhân dân nhà nước  Nga đã khốn khó trong 70 năm mà vẫn chưa sao tìm thấy được thiên đàng Cộng sản  nên họ đã  vùng lên làm cách mạng năm 1991 để được sống chung với Tư bản Chủ nghĩa.Ở Việt Nam cũng vậy. Cuộc Đổi mới của Nguyễn Văn Linh và Đại hội VI năm 1986  là một quyết định tự cứu lấy mình để tồn tại. Từ việc phủ nhận chủ trương kinh tế Cộng sản trung ương tập quyền,bao cấp, không thừa nhận kinh tế tư nhân đến quyết định mở cửa, thừa nhận kinh tế gia đình, mời gọi đầu tư từ bên ngoài, hợp tác, bang giao với các nước, kể cả nước cựu thù địch Hoa Ky, là đảng CSVN đã lột xác để mặc nhiên thừa nhận tính siêu việt của Tư bản.

Dù rằng bây giờ đảng Cộng sản vẫn trương Cờ đỏ, Sao vàng nhưng trong lòng mỗi đảng viên, từ Tổng Bí thư trở xuống, ai cũng đã bị “diễn biến hòa bình” hóa giải. Cho nên càng “quá độ” lên Cộng sản, người Cộng sản Việt Nam càng lùi xa nó như thực tế của thời kỳ Đổi mới đã chứng minh.

Đến lượt Nguyễn Đức Thắng, Thượng tá, Thạc sĩ, của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự (Bộ Quốc Phòng) còn huyênh hoang “qúa độ”  trên Báo điện tử đảng: “Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 78 năm qua đã trực tiếp tham dự vào việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin. Mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng, Đảng ta luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục mọi biểu hiện và ảnh hưởng của chủ nghĩa giáo điều, cơ hội, xét lại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên chăm lo đến xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ có đức và tài, “hồng” và “chuyên” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là sự trung thành và vận dụng sáng tạo của Đảng ta, là sự hiện thực hóa một cách sinh động những nội dung cơ bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vào đất nước Việt Nam thân yêu, nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”Thử hỏi Nguyễn Đức Thắng: Nếu Tuyên ngôn của đảng Cộng sản” ngoại lai kia được Hồ Chí Minh nhập cư vào Việt Nam là nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”  thì bây giờ đã có chưa" Sau 78 năm đổ máu mà vẫn chưa đến được “ngưỡng cửa của thiên đàng Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản” thì đến bao giờ đảng và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới đưa dân  đến đó"

Bằng chứng của những lời hứa hão huyền đã chứng minh: Sau 2 cuộc chiến tranh phiêu lưu giết hại đồng bào, nước Việt Nam hoa gấm chỉ còn lại là một mảnh đất bị tàn phá, nghèo nàn, chậm tiến.

Dù bây giờ không còn chiến tranh, không còn một bóng quân lính ngoại quốc nào, nhưng đất nước vẫn không được “tòan vẹn lãnh thổ”, vì đảng CSVN đã chịu để cho Tầu Bắc Kinh  chiếm đất trên đất liền và vùng Biển đông. Thái độ mập mờ, giấu nhẹm sự thật trong Hiệp ước biên giới với Tầu năm 1999, điển hình như không chịu công bố Bản đồ chứng minh, cũng như sự “phản kháng lấy lệ” của Hà Nội trong vụ Tầu chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 và đang lăm le chiếm nốt phần còn lại của Trường Sa đã chứng mình đảng CSVN không có khả năng “giữ Nước và dựng Nước”.

Như vậy thì những lập luận giáo điều, bảo thủ, chũi đầu xuống cát của hai cái loan tuyên truyền Đào Duy Quát và Nguyễn Đức Thắng có giúp làm tốt hơn những xấu xa trong đảng đã được Nông Đức Mạnh nói ra tại Hà NộI ngày 26-2 (2008) vừa qua không "

Tất nhiên là không, vì nếu có thì căn nhà của đảng CSVN đã không vỡ móng như  bây giờ. 

“Tuyên ngôn của đảng Cộng sản” cũng vậy.  Nó đã bị nhân dân Nga và các dân tộc yêu chuộng tự do, dân chủ vứt vào sọt rác mà đảng CSVN vẫn coi đó là “chiếc gậy thần”   để  bám vào cầm quyền thì chỉ có những người mắc bệnh tâm thần mới  làm  như thế. -/-

(02/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
Bạn ơi, -Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng)
Theo VOA Tiếng Việt hôm 9-9-2022 bà Aler Grubbs, giám đốc Quốc gia USAID Mỹ tại Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT-VN đã ký kết bản ghi nhớ nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và thúc đẩy xây dựng một nền Đại Học Tự Trị tại Việt Nam...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.