EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Việt Nam: Căn Nhà Vỡ Móng, “tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản” Là Cái Chi Chi?

29/02/200800:00:00(Xem: 7099)

Hoa Thịnh Đốn.- Muốn có căn nhà vững thì không những phải cần có nền tốt mà tường cũng phải cứng để cho cột, kèo bám vào chống giông bão.  Đảng cầm quyền cũng vậy, muốn trụ vững thì lãnh đạo phải có tài, hết lòng phục vụ Tổ quốc, được nhân dân hết lòng ủng hộ và bảo vệ. Cán bộ, đảng viên  thì phải biết mình từ đâu mà ra nên không thể sống xa dân và không được phép xâm phạm quyền lợi của người dân.

Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam có  làm được  như thế không"

Để trả lời, hãy nghe Nộng Đức Mạnh nói về tình trạng cán bộ, đảng viên bây giờ : “So với yêu cầu phát triển đất nước, thì công tác tổ chức xây dựng Đảng còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đã có chuyển biến tích cực, nhưng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức, bộ máy sau khi sắp xếp, hợp nhất.

Tổ chức cơ sở Đảng ở một số loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan hành chính sự nghiệp còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động. Không ít cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình yếu. Việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực chất, còn hình thức. Nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục..” (Diễn văn tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bế mạc sáng qua 26-2, tại Hà Nội). 

Những yếu kém này cũng là những “yếu kém” mà mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, đã được nghe Mạnh nói từ khóa đảng IX khi lên thay Lê Khả Phiêu nắm Tổng Bí thư chứ không mới mẻ gì. Nhưng khi phải làm lại việc đáng lẽ  đã phải xong từ lâu thì điều này có nghĩa lệnh trên không được dưới nghe theo  nên nghiêm trọng hơn trước đây.

Bằng chứng là Mạnh đã ra lệnh Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2008 phải nhắm vào việc “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, gương mẫu; cán bộ, đảng viên phải "nói đi đôi với làm", không thể "nói một đằng, làm một nẻo".

Như vậy rõ ràng là cán bộ, đảng viên đã chẳng coi lời nói của người đứng đầu đảng ra gì. Từ Đại hội đảng IX đến Đại hội đảng X, người dân trong nước đã phải nghe đến mỏi tai câu răn cán bộ, đảng viên phải  “nói đi đôi với làm” của Mạnh đến hàng trăm lần, ấy là chưa kể nhiều lần khác của Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước và của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng.

Nhưng tại sao lại có hiện tượng kẻ dưới dám coi thường lệnh cấp trên đến thế" Ngay cả lệnh của Bộ Chính trị, Cơ quan tối cao của đảng cấm đảng viên không được nói và hành động ngoài Cương lĩnh, Điều lệ  đã có từ khóa VIII  thời Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư mà còn  bị coi thường thì kỷ cương của đảng cầm quyền bây giờ ở đâu"

Tính nghiêm trọng của tình hình này không nhỏ nên một lần nữa, Mạnh phải ra lệnh: “Toàn Đảng và mọi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, giữ vững bản chất của Đảng. Phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là ở cơ quan lãnh đạo, coi đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định thành bại của nhiệm vụ lãnh đạo.”

“Các thế lực thù địch” này ở đâu, bên ngoài hay ngay trong nội bộ đảng, mà lúc nào cũng thấy Mạnh đề cập đến như một hiểm họa cấp thời mỗi khi phải đối phó với  những khó khăn trong nội nộ"

Chẳng hạn như lần này Mạnh lại kêu gọi tòan đảng phải: “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện chính sách cán bộ một cách nhất quán, công bằng…. Đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, cần phải tìm đúng nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp.”

Mạnh còn ra lệnh: “Phải xử lý kịp thời những nơi mất đoàn kết, kể cả biện pháp tổ chức, không để kéo dài, làm cho tình trạng mất đoàn kết càng trầm trọng hơn… Có các biện pháp kiên quyết đấu tranh và xây dựng những thiết chế cần thiết để chống việc "chạy chức, chạy quyền", động cơ vụ lợi, cá nhân trong công tác cán bộ…Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Tất cả những yếu kém này của cán bộ, đảng viên đã “xưa như trái đất” mà vẫn được Mạnh làm mới lại trong hòan cảnh bây giờ, sau hơn 20 năm đổi mới, qủa  là điều đáng phải suy nghĩ về tình trạng suy thoái của đảng CSVN.NHẮM MẮT MÀ ĐI

Ấy thế mà trong cái ngày gọi là “ kỷ niệm trọng thể 160 năm ngày xuất bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do CMác và Ph.Ăngghen- hai nhà tư tưởng vĩ đại khởi thảo” mới được tổ chức ở Hà Nội, Đào Duy Quát, Phó Trường Ban Khoa giáo Trung ương của đảng CSVN vẫn có thể ngoan cường loạn ngôn: “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, là tổn thất vô cùng nặng nề, nhưng đây không phải là sự “cáo chung của chủ nghĩa xã hội”, nó chỉ càng làm nổi bật hậu quả của một loại mô hình duy trì quá lâu những khiếm khuyết, biến dạng đã dẫn chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào trì trệ, khủng hoảng và cũng chỉ rõ hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề này là:Đường lối chính trị sai lầm của một số đảng công sản cầm quyền cũng như tính nguy hiểm của chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.Biến cố này càng chứng minh cho sự đúng đắn của tư tưởng mácxít về tính phức tạp, khó khăn lâu dài của thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói chung , quá độ bỏ qua xã hội tư bản lên xã hội cộng sản nói riêng.”

Quát viết tiếp: “Thực tiễn của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác hiện nay vẫn đang vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách, mở rộng giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế chính là bằng chứng sinh động, vững chắc khẳng định cho tính chân lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng của Mác, Ăngghen về quá độ từ xã hội tư bản lên xã hội cộng sản trong Tuyên ngôn.”

Quát nói trơn tru như vòi nước chảy. Nhân dân nhà nước  Nga đã khốn khó trong 70 năm mà vẫn chưa sao tìm thấy được thiên đàng Cộng sản  nên họ đã  vùng lên làm cách mạng năm 1991 để được sống chung với Tư bản Chủ nghĩa.Ở Việt Nam cũng vậy. Cuộc Đổi mới của Nguyễn Văn Linh và Đại hội VI năm 1986  là một quyết định tự cứu lấy mình để tồn tại. Từ việc phủ nhận chủ trương kinh tế Cộng sản trung ương tập quyền,bao cấp, không thừa nhận kinh tế tư nhân đến quyết định mở cửa, thừa nhận kinh tế gia đình, mời gọi đầu tư từ bên ngoài, hợp tác, bang giao với các nước, kể cả nước cựu thù địch Hoa Ky, là đảng CSVN đã lột xác để mặc nhiên thừa nhận tính siêu việt của Tư bản.

Dù rằng bây giờ đảng Cộng sản vẫn trương Cờ đỏ, Sao vàng nhưng trong lòng mỗi đảng viên, từ Tổng Bí thư trở xuống, ai cũng đã bị “diễn biến hòa bình” hóa giải. Cho nên càng “quá độ” lên Cộng sản, người Cộng sản Việt Nam càng lùi xa nó như thực tế của thời kỳ Đổi mới đã chứng minh.

Đến lượt Nguyễn Đức Thắng, Thượng tá, Thạc sĩ, của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự (Bộ Quốc Phòng) còn huyênh hoang “qúa độ”  trên Báo điện tử đảng: “Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 78 năm qua đã trực tiếp tham dự vào việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin. Mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng, Đảng ta luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục mọi biểu hiện và ảnh hưởng của chủ nghĩa giáo điều, cơ hội, xét lại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên chăm lo đến xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ có đức và tài, “hồng” và “chuyên” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là sự trung thành và vận dụng sáng tạo của Đảng ta, là sự hiện thực hóa một cách sinh động những nội dung cơ bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vào đất nước Việt Nam thân yêu, nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”Thử hỏi Nguyễn Đức Thắng: Nếu Tuyên ngôn của đảng Cộng sản” ngoại lai kia được Hồ Chí Minh nhập cư vào Việt Nam là nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”  thì bây giờ đã có chưa" Sau 78 năm đổ máu mà vẫn chưa đến được “ngưỡng cửa của thiên đàng Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản” thì đến bao giờ đảng và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mới đưa dân  đến đó"

Bằng chứng của những lời hứa hão huyền đã chứng minh: Sau 2 cuộc chiến tranh phiêu lưu giết hại đồng bào, nước Việt Nam hoa gấm chỉ còn lại là một mảnh đất bị tàn phá, nghèo nàn, chậm tiến.

Dù bây giờ không còn chiến tranh, không còn một bóng quân lính ngoại quốc nào, nhưng đất nước vẫn không được “tòan vẹn lãnh thổ”, vì đảng CSVN đã chịu để cho Tầu Bắc Kinh  chiếm đất trên đất liền và vùng Biển đông. Thái độ mập mờ, giấu nhẹm sự thật trong Hiệp ước biên giới với Tầu năm 1999, điển hình như không chịu công bố Bản đồ chứng minh, cũng như sự “phản kháng lấy lệ” của Hà Nội trong vụ Tầu chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 và đang lăm le chiếm nốt phần còn lại của Trường Sa đã chứng mình đảng CSVN không có khả năng “giữ Nước và dựng Nước”.

Như vậy thì những lập luận giáo điều, bảo thủ, chũi đầu xuống cát của hai cái loan tuyên truyền Đào Duy Quát và Nguyễn Đức Thắng có giúp làm tốt hơn những xấu xa trong đảng đã được Nông Đức Mạnh nói ra tại Hà NộI ngày 26-2 (2008) vừa qua không "

Tất nhiên là không, vì nếu có thì căn nhà của đảng CSVN đã không vỡ móng như  bây giờ. 

“Tuyên ngôn của đảng Cộng sản” cũng vậy.  Nó đã bị nhân dân Nga và các dân tộc yêu chuộng tự do, dân chủ vứt vào sọt rác mà đảng CSVN vẫn coi đó là “chiếc gậy thần”   để  bám vào cầm quyền thì chỉ có những người mắc bệnh tâm thần mới  làm  như thế. -/-

(02/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Herschel Walker vừa chấm dứt hi vọng tái tranh cử tổng thống của Trump. Herschel Walker loạng choạng, lầm bầm, lóng ngóng cuối cùng đã thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện Georgia. Nhưng trong khi Walker có thể sẽ rời khỏi chính trường và chìm vào tình trạng mờ mịt, người đàn ông đã lôi kéo ông Walker vào cuộc đua và áp đặt một ứng cử viên rõ ràng không đủ tiêu chuẩn vào Đảng Cộng Hòa Georgia, hiện đang gặp khó khăn trong việc giải quyết thiệt hại...
Theo Phật Học Từ Điển của Thiện Phúc, “Chánh Niệm (Sammasati/Phạn, Samyaksmrti/ Sankrit, Right mindfulness /Anh Ngữ ) là , ”Nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh Đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức.
Người dân Nam Bộ thường phê bình kẻ nói một đường làm một nẻo là “xạo ke”. Sau ngày 30/04/1975, đảng Cộng sản thu đất nước về một mối, nhưng không làm như đã hứa khiến dân Nam Bộ lại phải gọi Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa là “xạo hết chỗ nói”...
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Coi như là hết thuốc! Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là một nhà tù lớn. Tuy không có chấn song nhưng kẻ ở bên trong cũng hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài...
Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.
Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...