Hôm nay,  

Biểu Tình Chống Ô. Triết

13/06/200700:00:00(Xem: 5661)

Việc biểu tình chống Ô Nguyễn minh Triết, chủ tịch VN Cộng sản, công du Mỹ là chuyện người Việt Quốc gia ở Mỹ đã quyết định phải làm. Nếu người Mỹ gốc Việt không làm thì ai sẽ làm cho mình và cho đồng bào mình đang bị bịt miệng, bịt mồm, trói tay, trói chân trong nước mà hình ảnh LM Nguyễn văn Lý là hình ảnh cận điểm và tiêu biểu của thân phận đau khổ của người dân VN.

Nhưng trong việc biểu tình chống Ô Triết người tích cực thì cầu toàn muốn có hàng trăm ngàn người tham dự. Không tưởng vì đất Mỹ rộng một phần tư địa cầu, có 50 tiểu bang, người Mỹ gốc Việt chỉ non 1 triệu rưởi ở nhiều nơi, Ô Triết lại đi ba nơi, trên phương diện thời gian và không gian khó mà huy động được con số đó. Ở Mỹ, làm gì có chuyện cứ 15 người thì 1 người đi biểu tình xa nhà hàng giờ lái xe hay hàng mấy giờ đi máy bay, lại nhằm ngày đi làm. Còn người tiêu cực thì  bi quan nghĩ biểu tình chống Cộng, ủng hộ tư do, dân chủ, nhân quyền VN hoài mà CS cứ ngồi lì ra đó, lại còn hiu hiu tự đắc đi Mỹ nữa, hết cán bộ cao cấp này tới cán bộ cao cấp khác. Tiêu cực vì không nhìn vấn đề trong tổng thể với những thành tựu đã đạt được như Cờ Vàng và vấn đề nhân quyền VN trở thành "trở ngại trung tâm trong bang giao Washington- Hà nội" như Ô Thứ Trưởng Ngoại giao CS Lê văn Bàng có lần nói ở Mỹ. Và các siêu cường Tây Au, Bắc Mỹ và Uc châu đang bố thiết, áp lực CS Hà nội như ép con khô cá hố.

Nên thiết tưởng  cần thiết một phân tích  về tính chất, tác dụng  của các cuộc biểu tình  chống CS độc tài đảng trị chà đạp tư do, dân chủ, nhân quyền VN trong bối cảnh của xã hội My. Một siêu cường CS Hà nội cần như người rớt xuống biển cần phao cứu sinh. 

Biểu tình là quyền của người công dân trong chế độ tự do, dân chủ, đặc biệt là Mỹ. Nó cao hơn quyền tự do phát biểu, cao hơn quyền tự do hội họp. Phát biểu chỉ nói bằng lời của một người nhân danh cá nhân hay đại diện cho một đoàn thể. Còn biểu tình là bày tỏ bằng hành động công nhiên của một một số đông người, đồng loạt, đồng thời biểu hiện thái độ và ý chí ở noi công cộng. Biểu tình được hiến pháp, luật pháp của các nước dân chủ thừa nhận và bảo vệ với một số biệt lệ không được bạo động, gây rối loạn trật tự công cộng.

Biểu tình không hoàn toàn luận thành bại trên số đông. Thành bại dựa trên tác dụng của biểu tình đối với đối tượng người biểu tình muốn bày tỏ. Đánh động được con tim, khối óc, lương tâm của đối tượng, suy nghĩ và hành động của đối tượng là cái chánh. Chớ còn ỷ số đông mà hành động một người một kiểu tùy hứng cá nhân; biểu ngữ, bích chương lời lẻ chỉ toàn tiếng Việt như chưởi mắn, kêu bằng thằng, bọn" sẽ vừa không thuyết phục lại vừa xúc phạm người nghe nhìn, bực bội cơ quan truyền thông nhứt là truyền thông Mỹ, cuộc biểu tình sẽ bị đánh giá không tốt, thất bại.

Biểu tình tức là bày tỏ  thái độ hành động chống hay binh một cách ôn hòa. Dù đất nước và nhân dân tự do, dân chủ thế mấy cũng không chấp nhận bạo lực dưới mọi hình thức. Tinh lý dân chủ không chấp nhận việc lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em. Tinh thần luật pháp văn minh chế tài bạo lực, không chấp nhận mắt đổi mắt, răng đổi răng, không cho phép hành động bạo lực để tự xử xung khắc. Còn bạo lực bằng vật dụng tấn công đem theo bị trừng trị rất nặng như trường hợp gia trọng trong thời kỳ hậu khủng bố 911 ở  Mỹ.

Biểu tình không cầu toàn thắng, tháng lợi nhanh như hành quân quân sự. Hình thái chiến tranh quân sự khác với hình thái chiến tranh  chánh trị hay đấu tranh chánh trị. Quân đội điều động quân dễ vì là lịnh cưỡng hành, quân nhân theo quân luật, có lương. Chánh trị huy động quần chúng khó vì do lòng người tự do chọn lựa đi hay không đi. Đấu tranh chánh trị mục tiêu tối hậu là chiếm lòng dân, chớ không phải chiếm đất, chiếm thành. Nhưng chiến thắng chánh trị thâm hậu và lâu bền. Đấu tranh chánh trị  chánh yếu dùng chiến thuật kiên trì, trường kỳ tranh đấu, xa luân chiến, hơn là qui ước chiến tràn ngập lãnh thổ, đại quân càn quét một lần rồi rút đi. Đấu tranh chánh trị ai dài hơi, dai sức người đó thắng. Nhu có thể thắng cang, nhược có thể tháng cường.

Biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở Mỹ chống Ô Triết một sát thủ, một đại diện  đứng hàng số 2 của cái chế độ chà đạp tư do, dân chủ, nhân quyền, là hành động  chính đáng, chánh nghĩa, hợp lòng người ty nạn CS.  Trong  tư cách công dân Mỹ, người Mỹ gốc Việt đại đa số đã là công dân  Mỹ, biểu tình là chuyện được hiến pháp và luật pháp Mỹ thừa nhận, bảo vệ. Biểu tình đòi hỏi tư do, dân chủ, nhân quyền VN là đúng đường lối, chính sách của chánh quyền Mỹ vì tự do, dân chủ cũng là giá trị truyền thống của Mỹ. Nói khác người Mỹ gốc Việt biểu tình hay tham dự biểu tình là thể hiện những quyền tự do căn bản bất khả tương nhượng đó. Biểu tình để nhân dân và chánh quyền Mỹ biết. Để TT Bush biết, dùng cuộc biểu tình để áp lực Ô Triết trong khi hội kiến như đã áp lực để thả ba nhà đấu tranh cho dân chủ. 

Trong tư cách người gốc Việt, biểu tình là cách nói lên thái độ hành động không chấp nhân CS, thể hiện quyền chống CS của mình và đồng thời nói dùm cho đồng bào trong nước bị CS bóp họng bóp hầu không nói được. Sự xuất hiện của Ô Triết là một thách đố, một khiêu khích đối với người tỵ nạn CS, nhứt là nếu Ô Triết đến gần Little Saigon, thủ đô tinh thân của người Việt tỵ nạn CS. Mình có tự do , dân chủ mà không nói lên được, không làm cái gì được cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hóa ra mình là những người bỏ nước ra đi, trốn sang Mỹ để kiếm ăn, kiếm tiền, chớ không phải vượt biên tìm tự do, dân chủ. 

Biểu tình để cho Ô Triết biết người Việt hải ngoại là một thế lực không chấp nhận CS, đang trực diện đấu tranh với CS Hà nội, liên tục tiếp tay cho thế lực nhân dân của  các tôn giáo đồng bào trong nước đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Tiếp tay bằng quốc tế vận với chánh quyền cường quốc. Tiếp tay bằng cách làm gạch nối, trung chuyển, mở rộng, làm mạnh  tiếng nói và  tương quan  giữa  đồng bào trong ngoài nước, giữa nhân dân VN và chánh quyền và người dân các nước.

Biểu tình là một trong những phương cách  vận động của người Việt hải ngoại quốc tế vận để đạt một số thành tựu có thể gọi là kỳ tích mà ít sắc tộc nào trong xã hội Mỹ có thể làm được. Đã đưa vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN vào dòng chánh chánh trị Liên Au, Bắc Mỹ, Uc châu như Mỹ, Pháp, Canada, Uc . Không có những quốc tế vận trong đó có biểu tình thì đừng nói  Quốc Hội Liên Au đã nhót chủ nghĩa CS vào Viện Bảo tàng Tội ác Lịch sử chung với Đức quốc xả.  Đừng nói có chuyện quốc kỳ VN trở thành biểu tượng cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN được chánh quyền của nửa dân số Mỹ công nhận. Đứng nói Mỹ mới đây áp lực Hà nội thả ba nhà tranh đấu trước khi Ô Triết đến Mỹ, TT Bush quốc tế hóa vấn đề nhân quyền VN ở đại hội quốc tế về dân chủ ở Prague (Tiệp khắc) đòi thả LM Nguyễn văn Lý, đề nghị Ngọai Trưởng Mỹ chỉ thị cho các đại sứ mỹ bên cạnh nhà cầm quyền thiếu dân chủ tiếp xúc những nhà hoạt động dân chủ, và thành lập quỷ yễm trợ dân chủ giúpnhững nhà đấu tranh.

Tư khi Mỹ bang giao và giao thương với CS Hà nội, Ô Triết là người cao cấp nhứt đến Mỹ, tại sao không biểu tình" Cần biểu tình chống Triết công du Mỹ. Để làm tròn tâm nguyện của mình khi đi tìm tư do. Để giúp cho đồng bào bị kềm kẹp không làm được. Để chánh quyền Bush thêm lý do áp lực Ô Triết. Để Ô Triết học một bài học dân chủ. Không cầu toàn, không chạy theo con số khoa trương, tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh đi biểu tình là giá trị nội tại (intrinsic), đích thực, quí giá của cuộc biểu tình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.