Hôm nay,  

Lễ Tạ Ơn Năm Nay

21/11/200900:00:00(Xem: 4511)

Lễ Tạ Ơn Năm Nay
Vi Anh
Lễ Tạ Ơn là một lễ đặc thù của Mỹ, rất quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt. Người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS độc tài nghiệt ngã hơn độc tài tôn giáo mà người Pilgrims phải bỏ đi để đến Tân Thế Giới tìm tự do. Nước nhà VN của người Mỹ gốc Việt xa Mỹ hơn của những người đi trên tàu Mayflowers, nên "thuyền nhân" VN thường phải đến nước thứ ba mới được sắp xếp đi định cư ở Mỹ.
Nhưng  người Việt hên hơn người Pilgrims, không phải chịu mùa đông đói lạnh đầu tiên chết gần phân nửa số người. Trái lại đất nước và nhân dân Mỹ dan tay ra cứu khổn, phò nguy cho ngưòi Việt, một cách hết sứ ân tình, đàng hoàng, tử tế. Mỹ chấp nhận gần hai phần ba tổng số người Việt tỵ nạn CS. Năm 2009 dân số Mỹ gốc Việt đã hơn hai triệu người rồi. Lễ Tạ Ơn năm 2009 là một lễ Tạ Ơn đất nước và nhân dân Mỹ đã giúp người Việt hoà nhập hài hòa, thành công đẹp đẽ, làm ăn, học hành tiến phát, và đấu tranh thắng lợi cho nước nhà VN.
Thực vậy, trong 34 năm, ba thế hệ người Việt chụm lại thành khối người Mỹ gốc Việt. Chữ Vietnamese Americans nhắc nhớ nguồn gốc VN mà nước nhà và đồng bào còn kẹt lại trong gọng kềm CS. Cái giá của tự do mà người Việt di tản, ra đi để tìm  tự do và phải trả--  mắc, rất mắc. Người Việt mất tất cả : quyền tự do tín ngưỡng, quyền sống như một Con Người, và ra đi phải trốn như người trốn chạy và bị nhà cầm quyền CS Hà nội lên án phản quốc, phản động.
Dân Việt Nam Cộng Hòa sau 30-4-1975 bị CS Hà nội biến thành công dân hạng hai mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, bị kiểm soát ngoài xã hội như trại tù lớn. Quân, dân, cán chánh bị gán cho cái án " Ngụy quân, Ngụy quyền" đi tù cải tạo không biết  ngày về nhưng không hề xét xử. Con cái ở nhà đi học thuộc ưu tiên 13, tức coi như bị cấm cửa đại học. Kinh tế bị "cào bằng" cho ngang hàng với Miền Bắc xã hội chủ nghĩa qua bao nhiêu đợt đổi tiền, đánh tư sản. Văn hóa bị thay vào lối sống CS ngoại lai lấy đấu đá làm cách tiếp nhân xử thế.
Vì lẽ đó người Việt phải tìm  đường sống trong cái chết: vượt biên tỵ nạn CS. Phong trào Thuyền Nhân VN chấn động lương tâm Nhân loại và bàng hoàng Thế giới Tự do. Không có tắm máu nhưng quá nhiều lệ rơi, căm hận, chết sông, chết biển trên đường vượt biên và chết dần chết mòn vì CS Hà nội.
Mỹ là nước nhận cho người Việt tỵ nạn CS định cư nhiều nhứt. Do vậy đối với người Mỹ gốc Việt, ơn nghĩa của nước Mỹ là ơn nghĩa cứu khổn phò nguy, ơn an cư lạc nghiệp. Trên thế giới này ít có nước nào sau gần 34 năm chiến tranh mà còn đưa những người con em của những quân dân cán chính VN Cộng Hoà đồng minh đến để giúp đỡ và tiếp tục đều đều cho những người định cư ở Mỹ bảo lãnh con cái qua để đoàn tụ gia đình.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp đỡ cho người Việt hoà nhập nhanh chóng vào cuộc sống của xã hội Mỹ nhưng không gò ép, đồng hoá người Việt thành "Mỹ Da Vàng". Tiếng Việt vươn lên thành sinh ngữ ngang hàng với tiếng Pháp, Đức trong học đường. Báo chí, phát thanh, phát hình tiếng Việt cóù mặt trong truyền thông đại chúng Mỹ. Thế hệ trẻ VN tốt nghiệp đại học tỷ lệ ngang các bạn đồng trang lứa Mỹ Trắng, Có người đã đi vào Hành Pháp liên bang như Thứ Trưởng, đi vào Lập Pháp như dân biểu tiểu bang, liên bang và đi vào nhiều chánh quyền các cấp ïnhư nghị viên hội đồng thành phố và giáo dục. Và đi vào quân lực đủ mọi quân binh chủng để lấy máu xương đến đáp đại trọng ơn của nước Mỹ.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp người Việt ăn nên làm ra, Lợi tức đồng niên người Việt kiếm được ở Mỹ rất cao  và tài sản của người Mỹ gốc Việt cũng lớn; số tiền cho không đơn vị bạc tỷ gởi về giúp gia đình, đoàn thể đấu tranh trong nước, đã nói lên điều đó.


Orange County nơi người Việt quần cư đông nhứt Mỹ được người Mỹ gốc Việt biến  thành Little Saigon, một vùng kinh tế phồn thịnh, một địa điểm du lịch hấp dẫn, một thủ đô của nước VN hải ngoại. Rất nhiều người từ Tây Aâu, Bắc Mỹ, Úc châu về trước thăm thủ đô tỵ nạn, nói và nghe tiếng Việt như ở nhà và thưởng thức hương vị quê nhà Việt Nam còn ngon hơn ở Saigon thuở nọ. 
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp người Việt không sống được ở VN vì chế độ CS, đem hồn thiêng sông núi VN theo mình, giúp giương cao ngọn cờ nền Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay cho đến bây giờ khắp hơn mười tiểu  bang và hàng trăm  thành phố, quân hạt và đang trên đà lan rộng. Một sự thừa nhận về pháp lý cũng như thực tại biểu tượng, chánh nghĩa, khát vọng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã đưa vấn đề Nhân Quyền VN vào chánh quyền liên bang. Ba lần Hạ nghị Viện, trái tim của nhân dân Mỹ,  đã đem hết bầu nhiệt huyết ủng hộ Nhân quyền VN qua biểu quyết đa số áp đảo và tuyệt đối Dự luật Nhân quyền VN. Biến vấn đề Nhân quyền VN thành thế đấu tranh mạnh cho tôn giáo, trí thức, đồng bào VN trong nước. Hành Pháp đã kết hợp cùng Lập Pháp liên bang Mỹ một lần tuyên án chế độ CS Hà nội như một trong 8 chế độ đàn áp tôn giáo  cần phải "quan tâm đặc biệt." Về chánh trị, vai trò Nhân quyền VN ở Mỹ đã kết hợp người Việt ở Mỹ châu với Tây Aâu và Uùc châu thành một Việt Nam Hải ngoại làm đối lực với chế độ độc tài CS Hà nội, trên thế giới..
Sau cùng, tuy nhiên ngườøi Mỹ gốc Việt cũng như người Mỹ nói chung còn một Đại Trọng Ơn phải trả, một chánh nghĩa phải hoàn thành. Đó là ơn quốc gia dân tộc từng sống chết cho nhau trong Chiến tranh VN. Một cuộc chiến chưa thực sự chấm dứt; một kỳ vọng chưa đạt; một chánh nghĩa chung chưa thành;  tự do, dân chủ Việt Nam chưa có. 58.000 người quân nhân Mỹ, 300.000 quân nhân Việt và nhiều rất nhiều thường dân VN đã hy sinh chưa ngậm cười nơi chín suối và  gấp ba lần số đó đã để lại một phần thân thể còn sống lây lất chờø thấy ánh sáng tự do, dân chủ.
Aùm ảnh  Chiến tranh VN  ngày xưa và đấu tranh cho chánh nghĩa ấy ngày nay vẫn còn ở Mỹ  và VN nơi người đang sống. Người Mỹ và người Việt chỉ thua một trận, chớ chưa thua cuộc chiến tranh. Kể cả người Mỹ lẫn người Việt phải  chiến thắng cho tự do, dân chủ, trong trận chiến sau cùng để Tạ Đại Ơn ấy, và  để khép vĩnh viễn lại trang sử Chiến tranh VN và xoá đi ám ảnh hội chứng VN.
Đại Ơn ấy chỉ có thể trả xong khi người Mỹ lẫn người Việt  cùng đấu tranh thành công cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những giá trị đó cũng là lý tường lập quốc và chuẩn mực sinh hoạt dân chủ của Mỹ. Ngày đền đại ơn  đó là ngày chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị không còn nữa, chánh quyền VN mới sau một cuộc bầu cử dân chủ, tự do sẽ đại diện cho nhân dân và chánh quyền VN đích thân đến Quốc Hội Mỹ cám ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã giúp cho VN có dân chủ tự do và nhân quyền. Ngày đáp đại nghĩa đó là ngày lãnh đạo quốc gia Mỹ, đại diện nhân dân và chánh quyền Mỹ đích thân đến Quốc hội VN nói cám ơn nhân dân và chánh  quyền vì dân, do dân, của dân VN đã giúp cho Mỹ xoá đi vĩnh viễn  ám ảnh Chiến tranh VN và hoàn thành sứ mạng tự do, dân chủ có tính lịch sử lập quốc và truyền thống xã hội của Mỹ. Đó cũng là ngày lễ hội Tạ Ơn lớn nhứt của người Việt trong ngoài nước đoàn tụ nhau sau bao nhiêu năm xa cách dưới mái nhà VN, trong vòng tay trìu mến của Mẹ VN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.