Hôm nay,  

Không Đi Bầu Cử Quốc Hội? Giành Hay Đợi Trả Quyền Lực

29/12/200600:00:00(Xem: 4065)

Không đi bầu cử Quốc hội" Giành hay đợi trả quyền lực

(Thử bàn về cách tranh đấu Dân chủ hiện nay.)

Ở tất cả các nước, mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp. Bầu cử Quốc hội là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, bởi vì : - Cử tri tham gia bầu cử là thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân - những quyền chính trị cơ bản trong một nhà nước dân chủ. - Thông qua bầu cử, cử tri vừa thực hiện quyền chính trị của công dân đồng thời thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, tổ chức bộ máy quyền lực của mình, giới thiệu và bầu người được nhân dân tín nhiệm vào Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất.

Vậy đó, bầu cử là một dịp để nhân dân chứng tỏ quyền lực của mình trong một đất nước dân chủ. Xét về thực trạng nước ta hiện nay thì việc bầu cử có thực sự được như vậy" Ta biết rằng muốn tham gia bầu cử thì nhất thiết phải qua MTTQ do đảng cộng sản thành lập từ gần 80 năm qua (đổi tên, sáp nhập... nhiều lần). Ta biết rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Rồi gần đây nhất (10:31 ngày 09-10-2006) Ông TRẦN NGọC NHẫN /Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam lại tiếp tục nêu rõ : "Cuối cùng là quá trình tổ chức phản biện xã hội (của MTTQ) phải bảo đảm tính Đảng. Như vậy, hoạt động phản biện của Mặt trận sẽ thật sự góp phần làm cho chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng... sát hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.". Qua đây ta thấy, rõ ràng ở nước ta có chạy đi đâu chăng nữa thì cũng không khỏi được vòng cương toả của đảng cộng sản (tuy đảng cộng sản chỉ là tập hợp con của MTTQ). Việc đảng cử dân bầu là rõ ràng, truyền từ kỳ này qua kỳ khác cách đây phải đến sáu mươi năm (ngoại trừ lần bầu cử QH lần đầu). Vậy chúng ta, những người đang đấu tranh cho dân chủ sẽ phải khuyên nhân dân làm sao đây" đi bầu cử hay không đi bầu cử" chẳng lẽ việc bầu cử lại cứ mắc phải cái "nợ" truyền kiếp".

Theo nhiều người biết thì người dân hiện nay không quan tâm đến bầu cử nữa, họ biết có đi bầu có gạch tên như thế nào hay bỏ trắng phiếu...thì kết quả cũng có từ hôm trước khi đi bầu rồi (chưa kể biết từ khi họp đại hội đảng cách đấy hàng năm), nhân dân đã phản kháng với bầu cử không dân chủ kiểu "đảng cử dân bầu" bằng cách một người trong nhà đi bầu cho tất cả! việc này không khác gì không đi bầu, khuyên họ không đi bầu cử lúc này gần như là thừa vì họ đã làm thế nhiều năm nay rồi. Vấn đề là chúng ta biết vậy rồi, biết sự phản kháng rồi thì sẽ phải làm sao" kiểm tra tính hợp pháp phiếu bầu ư" chẳng đời nào làm được! mà làm được thì để lại bầu cử như cũ ư" hơi loanh quanh luẩn quẩn... Cách tốt nhất để giải quyết việc này là phải xác lập cho được quyền lực thực sự của nhân dân, mà đặc biệt là tầng lớp số đông là nông dân. Phải cùng nhân dân đấu tranh giành lại quyền lợi thực sự là : dân chủ ! Cuộc đấu tranh này sẽ diễn ra trên rất nhiều mặt trận : kinh tế, chính trị... mà tạm thời chúng ta chưa nên coi "chính trị" là một ngọn cờ cao nhất, vì khi nghe nói đến đảng hay dân chủ đa đảng thì đa phần nhân dân vẫn chưa muốn tìm hiểu rõ, họ coi là "chính trị phải thủ đoạn" (một đảng đã chết rồi, đa đảng có mà hâm, một cổ mấy tròng ! Đấy, sự việc có thế thật !), cái trước mắt là quyền lực trong chính quyền không phải của họ (nhân dân), họ không có cách nào để lên tiếng, để đòi hỏi thực hiện cái tốt, hay phế bỏ cái xấu... Bây giờ họ hiểu hơn ai hết : bí thư, hay quan chức...dạy họ cách làm ăn thì họ nói rằng các ông, bà dạy gì cách buôn bán, trồng trọt xa xôi quá, hãy dạy chúng tôi làm sao được như ông, như bà ấy. Chúng tôi chỉ cần đơn giản thế thôi! (việc tìm hiểu số đông nhân dân đã chứng minh). Tệ nạn này cũng được Ông Võ Nguyên Giáp nhận định "Đảng đã trở thành lá chắn cho những người đại diện chính quyền tham nhũng" - do vậy nhân dân ai cũng hiểu được việc cần làm trước hết là : phải tách bằng được đảng ra khỏi chính quyền - kiểu như "các người làm chính trị ở đâu thì làm, chúng tôi là dân, chúng tôi có quyền điều hành chính quyền của chúng tôi một cách thực sự". Cách đấu tranh từ kinh tế dẫn đến chính trị không phải là mới, mọi người hãy nghe Ông Lê Đăng Doanh nói (DCVO-26/12) : "Những người nông dân kéo ra Hà Nội được tổ chức khá tốt. Đi đầu là những người phụ nữ mặc áo với những hàng chữ trên ngực - công an không thể đàn áp họ. Phía sau là những người đàn ông khoẻ mạnh. Gần cuối đây họ luôn luôn hô lớn: ''Hồ Chí Minh, Người hãy giúp chúng tôi!". ''Thật kỳ lạ" - Doanh cười và nói: ''Việt Cộng đã áp dụng đúng phương pháp này khi biểu tình chống đối lại chế độ miền Nam".

Đúng vậy, họ tổ chức khá tốt nhưng theo tôi nghĩ họ đã không được hướng dẫn sâu sát đâu là kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp" đâu là nơi cần đến" tiết kiệm công sức, tiền của khi đấu tranh thế nào" tăng cường người tham gia nếu đấu tranh tại chỗ ra sao" cách để chiến thắng"... vì rằng họ có tập trung đông nơi Văn Phòng Quốc Hội hay trụ sở tiếp dân của chính phủ là số 1 Mai Xuân Thưởng thì rõ ràng ở đó không có kẻ thù trước mắt của họ và do đấu tranh vượt cấp, đường xa nên bầu máu nóng bị giảm đi, ý chí giảm sút dẫn đến không giải quyết được gì, trở lại vạch xuất phát (Vụ khiếu kiện do Tướng Nguyễn Việt Thành đứng ra giải quyết ở TP HCM... là ví dụ điển hình, các vụ việc khác như ở Hn nhân dân kéo đến VP QH thì cũng được hướng dẫn, hứa... tương tự), mà nếu họ đến đông thì còn bị đàn áp vì cơ sở trung ương luôn có lực lượng lớn tề tựu, có nhiều "vòi bạch tuộc" ở các nơi tiếp tế (hàng chục xe ôtô và hàng trăm, ngàn công an...bốn người xốc nách một người dân ném lên xe khi đàn áp là một ví dụ nhãn tiền )... Ngày xưa, đảng cộng sản áp dụng phương pháp biểu tình chống đối lại chế độ miền Nam tại nơi đầu não là hợp lý vì toàn thể chế độ, chính quyền, nhà nước miền Nam trước kia gần như bị coi là bù nhìn, tay sai (Nhân dân rõ ràng nhận thấy sự có mặt của "kẻ" ngoài là Mỹ, Nam Hàn...trên lãnh thổ cha ông để lại từ ngàn đời nay và họ dễ dàng bị lòng tự trọng dân tộc thôi thúc đưa đấu tranh độc lập, toàn vẹn lãnh thổ lên hàng đầu bất kể dân chủ.)...Phản ứng, chống đối lại bất cứ cơ quan, vị trí nào trong bộ máy miền Nam khi xưa cũng là biện pháp đúng vì ít ra áp lực của nhân dân lên chính quyền, nhà nước miền Nam cũng đều có phản hồi và bắt buộc họ phải giải quyết vì họ có nền cộng hoà với đa nguyên đa đảng, dân chủ hơn nhiều lần độc tài.

Ngày nay thử hỏi chính quyền, nhà nước hiện tại có độc lập hay không" có quyền giải quyết hay không mà đòi hỏi" Nguyên Thủ tướng PVK nói "trên bảo dưới không nghe", quốc hội thì không thể cách chức thứ trưởng chứ chưa nói đến bộ trưởng vì phải thông qua ban đảng nếu người đó là đảng viên (mà đến 95% nhân sự trong các cơ quan trên đều là đảng viên, hiện nay đã có chuyển biến "tích cực" hơn giao quyền cho uỷ ban phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu kiện... nhưng đó là cách "chuyền bóng" sang chỗ khác mà thôi). Theo thiển ý của tôi thì nên vận động nhân dân, dân oan, dân khiếu nại...đập tan sự áp bức ngay chính tại quê hương mình trước tiên. Sự cát cứ của bộ phận lãnh đạo độc tài tư bản đỏ ở tại từng địa phương mới là cái gai cần phải nhổ tận gốc đầu tiên, hãy chặt từng chiếc vòi của con bạch tuộc thì đầu não sẽ tê liệt và lúc đó nó sẽ không cựa quậy được, và biết đâu khi tiêu diệt được từng chiếc vòi riêng lẻ trước thì lại gây được một sự "cực chẳng đã" của đầu não phải lựa ý dân mà chặt vòi của mình...dẫn đến thế trận dần thay đổi theo hướng có lợi cho dân (Vụ thành uỷ Hải Phòng can thiệp án đất cát đồ sơn rồi bị xét lại án, bị kỷ luật... và vụ đất vành đai 3 tại HN phải xét lại, đền bù thêm... là những ví dụ tiêu biểu do đấu tranh trực tiếp tại UBND, chính quyền... sở tại), đến một lúc thời cơ đến khi các vòi bạch tuộc bị thay đổi thường xuyên, chưa kịp độc tài thì một cuộc "lên tiếng" chung sẽ giải quyết tận gốc vấn đề. VPQH hay số 1 MXT (chuẩn bị giải tán vì không làm gì được, chỉ là nơi đưa đơn, nộp đơn) không phải là nơi đến cho sự đấu tranh về đòi lại quyền lực của nhân dân, cũng như không phải nơi mà các đòi hỏi được giải quyết triệt để. Vậy nên tập trung ở đâu" Theo tôi, thứ nhất không cần tiêu diệt ngay vòi bạch tuộc tại các thôn, xã (và tương đương) ở nông thôn vì tính chất của họ hàng, hang hốc... nên đa phần ở thôn, xã đều có quan hệ dây mơ, rễ má... với nhau và nếu có xảy ra khiếu kiện thì số nhỏ người ở thôn, xã không qua được phần đông anh em họ hàng phe khác. Nên tổ chức đấu tranh từ cấp huyện trở lên tỉnh vì như vậy mới pha loãng được nồng độ dây mơ, rẽ má và lại cộng hưởng được sự bức xúc của mọi thôn, xã vào làm một. Các Huyện uỷ, UBND, các cơ quan công quyền... thường nằm tách rời khỏi dân cư, không phải ai cũng có họ hàng hang hốc cận kề, nhiều người làm việc...nhiều khuynh hướng do vậy dễ bị cô lập, nhân dân dễ gây áp lực để đòi lại quyền lợi cho mình nhanh hơn. Với đội ngũ dân oan, khiếu kiện, bức xúc... của 64 tỉnh thành đã và đang hiện hữu, nếu tổ chức tốt sẽ kết hợp với từng địa phương (huyện, tỉnh...tương đương) để tiến hành theo quy lát, đồng bộ có kế thừa... thì sẽ thắng lợi nhanh chóng, sẽ tạo được sự phân hoá trong lòng ĐCS, lôi kéo được phe đang "nghiêng ngả", yêu nước, yêu dân chủ về hẳn phía nhân dân, lúc đó ta sẽ nói được câu : Kẻ nào biết là sai nhưng vẫn làm việc cho độc tài vì đồng lương thì sẽ vẫn là kẻ thù của nhân dân, như khi xưa : nhiệt tình + dốt nát = phá hoại, nay ăn lương của nhân dân + rào cây độc tài = kẻ thù của nhân dân.

Vì những việc nêu trên thì chúng ta có nên bóc tách, đấu tranh cho cái trước mắt mà người dân ai cũng hiểu : quyền lực hiện nay không thuộc về dân !. Để đấu tranh cho đa nguyên,đa đảng đến thắng lợi thì đấu tranh cho được quyền lực phải thực sự về tay người dân là quyết sách số 1 (thực tế khi quyền lực về tay nhân dân thì cái việc dân chủ là tất yếu, đa nguyên, đa đảng là có sẵn trong đó.) Vậy có nên nâng cao hay thành lập : "MẶT TRẬN QUYỀN LựC THựC Sự VỀ TAY NHÂN DÂN", để thống nhất vì mục tiêu chung nêu trên cho các đoàn thể đối lập hiện nay, và mong muốn thành công nhanh. Tại sao năm 1945 chỉ khẩu hiệu "dân cày có ruộng" hay "độc lập, tự do" mà lại có sức lôi kéo nhiều người như vậy, liệu khẩu hiệu "quyền lực thực sự về tay nhân dân" sẽ đem đến một thắng lợi mới cho đất nước ta"

Xét qua tình hình chung quanh : thế giới và các nước tiến bộ chắc sẽ không mong muốn Trung quốc tiến bộ về dân chủ nhanh nhất vì họ lo sợ một Trung quốc cường thịnh với số dân đông (mà hiện nay các tập đoàn nước ngoài cũng đã và đang có lợi lớn tại Trung quốc do biết Know Who...) sẽ cạnh tranh khốc liệt với họ, còn tại Việt nam, nước ta nhỏ chưa phải là sự lo ngại cho họ về kinh tế...do vậy cơ hội để có nền dân chủ do nội tại sức dân hiện nay là rất hợp lịch sử, hợp thời, không bị đe doạ nhiều từ thành phần tư bản đa quốc gia (việc cầm chừng hô hào dân chủ vừa qua của thổng thống Bush là một ví dụ, người ta không ủng hộ mãnh liệt nhưng cũng không bỏ qua, lờ đi...), nên việc hành động cho quyền lực thực sự về tay nhân dân là biện pháp phải làm ngay, cơ hội sẽ không đến nhiều lần để giảm thiểu thiệt hại cả về người lẫn của.

Trên đây là vài lời bàn luận về cách thức đấu tranh cho dân chủ hiện nay của tôi mong nhận được sự góp ý của các quý vị yêu dân chủ. Xin chân thành cảm ơn.

Hà nội, 26/12/2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.