Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Thọ Thuế và Tiền Refund Điện Thoại Viễn Liên

07/03/200700:00:00(Xem: 2771)

Người Thọ Thuế và Tiền Refund Điện Thoại Viễn Liên

- Thúy Chi - IRS/SPEC/www.irs.gov

1. Tiền refund điện thoại là tiền gì"

Tiền refund điện thoại là tiền thuế thanh toán một lần qua hồ sơ khai thuế lợi tức Liên bang năm 2006. Chính phủ hoàn lại khoản tiền thuế này cho những người thọ thuế trước đây có sử dụng dịch vụ điện thoại đường dài, điện thoại di động và hộp thoại Internet.

2. Tại sao chính phủ hoàn lại các khoản tiền thuế đã thu"

Dựa trên quyết định của một số Tòa án Liên bang cho rằng thuế không đánh trên dịch vụ điện thoại viễn liên, các hóa đơn điện thoại gởi cho khách hàng hiện nay đã ngưng thu thuế liên bang. Sở Thuế Vụ cũng đang thực thi những quyết định này và hoàn trả lại các khoản tiền thuế đã thu trên dịch vụ điện thoại đường dài. Ngoài ra, Sở Thuế vụ cũng hoàn lại các khoản thuế đánh trên dịch vụ điện thoại tổng hợp bao gồm cả hai loại dịch vụ điện thoại đường dài và điện thoại khu vực nhưng không phân định riêng từng loại (bundled service).

Thuế điện thoại vẫn tiếp tục áp dụng cho loại dịch vụ khu vực, và IRS không hoàn lại các khoản thuế khách hàng đã đóng cho chính phủ tiểu bang và địa phương.

Tiền thuế dịch vụ điện thoại đường dài và dịch vụ tổng hợp thu của khách hàng từ sau ngày 28 tháng 2 năm 2003 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2006 sẽ được hoàn lại cho người thọ thuế khi họ nộp hồ sơ thuế năm 2006 và yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại đã đóng.

3. Những ai có thể yêu cầu nhận tiền refund điện thoại "

Nói chung, bất cứ cá nhân, cơ sở kinh doanh hay một tổ chức hoạt động phi lợi nhận nào đã có sử dụng dịch vụ điện thoại đường dài hoặc dịch vụ điện thoại tổng hợp trong khoảng thời gian từ sau ngày 28 tháng 2 năm 2003 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2006 đều có thể yêu cầu nhận lại các khoản tiền thuế đã đóng cho chính phủ Liên bang.

4. Tiền refund cho loại dịch vụ tổng hợp là tiền gì"

Dịch vụ điện thoại tổng hợp là loại dịch vụ bao gồm dịch vụ điện thoại khu vực và viễn liên theo một chương trình điện thoại thuê bao không tách riêng phí tổn của từng loại. Dịch vụ điện thoại tổng hợp bao gồm các chương trình cung cấp cho khách hàng cả hai loại dịch vụ tính chung trên một biểu giá hằng tháng bằng nhau (a flat monthly fee), hoặc chi phí điện thoại thay đổi tính trên tổng số thời gian sử dụng dịch vụ của các cuộc điện đàm. Nhiều công ty viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại tổng hợp cho cả điện thoại nối dây và điện thoại không dây. Nếu hộp thoại Internet khách hàng sử dụng cung cấp cả hai loại dịch vụ điện thoại khu vực và đường dài và đồng thời phí tổn phải trả không tính riêng từng loại, dịch vụ điện thoại này là dịch vụ tổng hợp.

Cách thức quý vị gởi hoặc nhận các cuộc điện đàm, chẳng hạn, bằng điện thoại nối dây ở nhà, điện thoại di động, hoặc qua hộp thoại Internet, hoặc qua một vài phương tiện khác, sẽ không thay đổi dịch vụ điện thoại quý vị sử dụng.

5. Làm thế nào nhận lại tiền refund điện thoại"

Nói chung, bất cứ ai đã đóng thuế cho loại dịch vụ điện thoại đường dài hoặc điện thoại tổng hợp trong thời gian từ sau ngày 28 tháng 2 năm 2003 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2006 đều có quyền yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại của mình khi khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức Liên bang năm 2006. Những người này bao gồm cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thuê bao dịch vụ điện thoại. Hồ sơ thuế của năm 2006 thường được khai và nộp trong năm 2007.

Người thọ thuế có thể yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại căn cứ trên những khoản tiền thuế điện thoại viễn liên họ đã thực đóng trước đây.  Trong trường hợp này họ phải sử dụng mẫu đơn 8913 để khai (Form 8913 - Credit for Federal Telephone Excise Tax Paid). Sau khi đã điền đầy đủ các chi tiết trên mẫu đơn, người khai thuế cần phải đính kèm mẫu đơn này chung với hồ sơ khai thuế lợi tức năm 2006.

Nhưng có trường hợp nhiều người không muốn truy tìm lại những hóa sơn điện thoại cũ của 41 tháng qua, hoặc đã thất lạc hầu hết các hóa đơn điện thoại đã đóng. Để giúp những người này nhận lại tiền thuế điện thoại họ đã đóng, chính phủ cung cấp những khoản tiền refund tiêu chuẩn từ  $30 đến $60 tính theo số xuất miễn giảm cá nhân khai trên hồ sơ thuế năm 2006.

Người thọ thuế yêu cầu nhận tiền refund điện thoại tiêu chuẩn chỉ cần phải đánh dấu vào một dòng trên mẫu đơn khai thuế của mình. Các khoản tiền refund tiêu chuẩn được chiết tính căn cứ trên thống kê sử dụng điện thoại và số tiền phải đóng theo từng hộ gia đình, hoặc số liệu của những hộ đã đóng thuế trên dịch vụ điện thoại viễn liên hay điện thoại tổng hợp tính trên số người trong hộ gia đình.

6. Tiền refund điện  thoại tiêu chuẩn là gì"

Người thọ thuế cá nhân có thể nhận lại tiền thuế điện thoại viễn liên đã đóng theo các khoản tiêu chuẩn từ $30 đến $60 tùy theo số xuất miễn giảm cá nhân (number of exemptions) khai trên hồ sơ thuế 2006 của họ.

- Với một xuất miễn giảm cá nhân, tiền refund sẽ là $30.

- Hai xuất miễn giảm cá nhân, tiền refund nhận được là $40.

- Ba xuất miễn giảm cá nhân, tiền refund điện thoại là $50.

- Bốn xuất miễn giảm cá nhân, tiền refund sẽ là $60.

Sách hướng dẫn sử dụng các mẫu đơn khai thuế 1040 của năm 2006 cung cấp đầy đủ thông tin để giúp quý vị quyết định số xuất miễn giảm cá nhân khai trên hồ sơ thuế. (Thuật ngữ "exemptions - xuất miễn giảm không có trên mẫu đơn 1040EZ, người khai thuế khi điền mẫu đơn nên theo đúng các bước chỉ dẫn).

7. Làm thế nào chính phủ có được những khoản tiền refund tiêu chuẩn"

Các khoản tiền refund tiêu chuẩn căn cứ trên số liệu thống kê về sử dụng điện thoại, và số tiền mỗi hộ gia đình hoặc số người trong mỗi hộ gia đình sử dụng dịch vụ điện thoại đã đóng thuế cho loại dịch vụ điện thoại đường dài và dịch vụ tổng hợp. Sử dụng các mức refund tiêu chuẩn có lẽ là phương thức hữu hiệu nhất để yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại của người thọ thuế cá nhân và đồng thời giúp tiết kiệm được thời gian truy tìm những hóa đơn điện thoại cũ.

Số liệu của IRS và các hãng điện thoại đã được sử dụng để quyết định về các khoản tiền refund tiêu chuẩn. Thống kê cho thấy tiền điện thoại khách hàng trả cho các dịch vụ điện thoại đường dài có liên hệ trực tiếp đến số người trong mỗi hộ gia đình sử dụng loại dịch vụ này; do đó cấu trúc thang refund được chọn căn cứ trên số xuất miễn giảm trên hồ sơ thuế 2006 một người khai thuế có thể khai để nhận lại tiền thuế điện thoại đã đóng.

8.  Tôi có thể sử dụng mẫu đơn nào để yêu cầu nhận tiền refund điện thoại"

Đối với nhiều người thọ thuế cá nhân muốn nhận tiền refund điện thoại tiêu chuẩn, họ không cần phải sử dụng thêm mẫu đơn thuế nào khác ngoài mẫu đơn khai thuế thông thường. Điều duy nhất người này cần phải làm là điền thêm vào một dòng trên mẫu đơn khai thuế bình thường.

Các dòng cần phải điền thêm trên các mẫu đơn thuế tương ứng như sau:

- Mẫu đơn 1040, dòng 71;

- Mẫu đơn 1040A, dòng 42;

- Mẫu đơn 1040EZ, dòng 9;

- Mẫu đơn 1040NR, dòng 69; hoặc

- Mẫu đơn 1040NR-EZ, dòng 21.

Những người không cần phải khai thuế năm nay chỉ cần sử dụng một mẫu đơn mới, đơn giản (mẫu đơn 1040EZ-T) để yêu cầu nhận tiền refund tiêu chuẩn.

Việc yêu cầu nhận lại tiền refund theo tiêu chuẩn là một trong nhiều cách. Đây có thể là cách giản tiện nhất. Một cặp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế có hai con nhỏ đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn, sẽ nhận được khoản refund tiêu chuẩn cao nhất với số tiền là $60.

Những người thọ thuế cá nhân không chọn khoản refund tiêu chuẩn sẽ phải tính chung các khoản tiền thuế điện thoại viễn liên đã đóng từ các hóa đơn cũ để yêu cầu nhận lại tiền refund. Trong nhiều trường hợp, chọn cách này người thọ thuế sẽ nhận được một khoản tiền refund cao hơn. Người thọ thuế sẽ sử dụng mẫu đơn 8913 để khai và kèm mẫu đơn này chung với hồ sơ thuế. Người thọ thuế có thể căn cứ trên các hóa đơn điện thoại đã đóng và các loại . chứng từ khác. Người khai thuế không nhất thiết phải có đầy đủ hóa đơn của 41 tháng (từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 7 năm 2006), nhưng họ cần phải có các chứng liệu đúng để chứng minh số tiền refund yêu cầu.

Tiền refund tiêu chuẩn không áp dụng cho các cơ sở kinh doanh và các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Do đó, các cơ quan này phải sử dụng mẫu đơn 8913 để khai nhận tiền refund; các khoản tiền refund yêu cầu sẽ căn cứ trên tổng số tiền thuế điện thoại viễn liên đã đóng. Các doanh nghiệp nên gởi kèm mẫu đơn này chung trong hồ sơ khai thuế thông thường của xí nghiệp, mẫu 1120, 1120S, 1065, hoặc 1041. Những tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, bao gồm nhà thờ, chùa, đền thờ, các cơ quan từ thiện và các cơ quan miễn thuế khác, nên kèm mẫu đơn này chung với mẫu đơn 990-T.

Các doanh  nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể sử dụng công thức tính tiền refund điện thoại bằng cách xem lại hóa đơn điện thoại của hai tháng (tháng 4 và tháng 9 của năm 2006) rồi sử dụng một công thức đặc biệt để tính tiền refund.

9. Tôi có thể gởi đơn qua mạng điện tử để yêu cầu nhận tiền refund điện thoại hay không"

Bất cứ người thọ thuế nào nộp hồ sơ khai thuế cá nhân và đủ tiêu chuẩn để gởi hồ sơ qua mạng thông tin điện tử đều có thể gởi yêu cầu nhận tiền refund điện thoại ngay trên mẫu đơn thuế điện tử. Quý vị có thể khai thuế với mẫu đơn giấy hoặc qua mạng điện tử, bằng cách nào quý vị cũng có thể nhận được tiền refund nhanh chóng hơn nếu đồng ý ký thác tiền refund trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Tài khoản này có thể là một tài khoản chi trả (checking account) hay một tài khoản tiết kiệm (savings account).

10. Tôi không phải nộp hồ sơ khai thuế lợi tức năm nay cho chính phủ Liên bang, xin cho biết làm sao tôi có thể yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại"

Những người không cần phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức Liên bang có thể sử dụng một mẫu đơn đặc biệt, mẫu 1040EZ-T để yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại. Kể từ giữa tháng 1 năm 2007, mẫu đơn này có thể được gởi đi qua mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ. Quý vị không phải trả bất cứ khoản lệ phí nào khi sử dụng mạng điện tử miễn phí của IRS.

Trường hợp quý vị chọn nhận tiền refund tiêu chuẩn, điều cần phải làm là khi điền mẫu đơn 1040EZ-T này quý vị phải điền số xuất miễn giảm cá nhân quý vị có thể khai. Chẳng hạn, vợ chồng với hai con sống phụ thuộc vào họ sẽ là 4 xuất miễn giảm; tiền refund sẽ là $60.

Nếu quý vị quyết định không sử dụng thang tiền refund tiêu chuẩn, quý vị phải tự tính toán số tiền thuế dịch vụ viễn liên đã đóng. Trong nhiều trường hợp, phương pháp này có thể mang lại một khoản tiền refund cao hơn tiền refund tiêu chuẩn. Chọn cách này, người khai thuế phải sử dụng thêm mẫu đơn 8913 để khai và kèm chung mẫu đơn này với mẫu đơn 1040EZ-T. Quý vị có thể tính số tiền thuế điện thoại đã đóng từ các hóa đơn hoặc các chứng từ lưu khác. Quý vị không cần phải có đầy đủ hóa đơn điện thoại của 41 tháng, nhưng quý vị cần phải có số liệu thỏa đáng để chứng minh số tiền thuế điện thoại quý vị muốn yêu cầu nhận lại.

11. Tôi chỉ còn giữ được một phần số hóa đơn điện thoại của thời gian 41 tháng quy định. Tôi có thể yêu cầu nhận lại tiền refund điện thoại tính theo hóa đơn điện thoại tôi đã đóng không"

Quý vị không cần phải có đầy đủ hóa đơn của 41 tháng quy định mới có thể nhận lại tiền refund điện thoại căn cứ trên các hóa đơn đã trả, nhưng quý vị cần phải có số liệu rõ ràng chứng minh được số tiền thuế điện thoại quý vị đã đóng trong khoảng thời gian này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.