Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kết Quả Chỉ Số Trình Độ Học Vấn Các Trường Trung Tiểu Học Công Cộng Của California

29/03/200600:00:00(Xem: 4962)
- Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California vừa cho phổ biến bản báo cáo kết quả chi tiết về trình độ học vấn (Academic Performance Index – API) của hầu hết các trường trung tiểu học tại California trong niên khoá 2005. Đây là bản báo cáo kết quả căn bản để thẩm định trình độ học vấn của học sinh tại mỗi trường hay học khu, mức độ tiến bộ so với năm ngoái hay các năm trước, so sánh trình độ của mỗi trường đối với tất cả các trường khác hay đối với các trường tương tự cũng như đặt ra mức tiêu chuẩn tối thiểu cần phải đạt được cho năm nay hay năm tới.

Đây là các dữ kiện rất quan trọng để các phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về tình trạng học vấn của trường học nơi con em mình đang theo học, các trường chung quanh nơi mình đang cư ngụ hay nơi muốn dọn đến để chọn trường cho con em của mình hay thẩm định việc mua hay bán nhà gần các trường công cộng. Bài viết này được biên soạn để giúp đỡ tất cả mọi người có thể tự tìm hiểu thêm về các trường học hay học khu mà mình có quan tâm đến.

* Căn bản pháp lý và nội dung của bản tường trình API

Bản Tường Trình API (BTT API) được thực hiện bắt đầu từ năm 1999 theo qui định của Đạo Luật Trách Nhiệm Giải Thích Của Trường Công Cộng (Public Schools Accountability Act of 1999) được thông qua năm 1999 nhằm buộc tất cả các trường công cộng phải có một hệ thống tường trình về tiến trình học vấn của học sinh và sự tiến bộ tối thiểu. Bản Tường Trình API cũng là một yếu tố được xử dụng theo luật liên bang Không Bỏ Rơi Một Học Sinh Nào (No Child Left Behind Act) nhằm thẩm định mức tiến bộ tối thiểu (Adequate Yearly Progress) đối với mỗi trường công cộng được thông qua và thi hành bởi chính quyền Tổng Thống Bush hiện nay. Do đó, BTT API là một văn kiện rất quan trọng để thẩm định trình độ học vấn của mỗi học sinh, mỗi thành phần học sinh, mỗi trường học hay mỗi học khu.

BTT API là tóm tắt của một chương trình thi trắc nghiệm có tên là Standardized Testing and Reporting (STAR), tạm dịch là Trắc Nghiệm và Tường Trình Theo Tiêu Chuẩn, trong đó có bao gồm các điểm thi trắc nghiệm khác nhau như California Standards Tests (CST) (Trắc Nghiệm Tiêu Chuẩn California), California Achievement Test, Sixth Edition Survey (CAT/6) (Trắc Nghiệm Trình Độ Tiểu Bang California), và kết quả kỳ thi ra trường của tiểu bang California (California High School Exit Examination – CAHSEE).

Mỗi năm, vào khoảng tháng 8 hay giữa mùa hè, các học sinh hay phụ huynh sẽ nhận được bản tường trình các điểm thi trên đây tuỳ theo cấp lớp của mỗi học sinh. Các phụ huynh nên tìm hiểu về các điểm thi này của riêng con em mình để thẩm định được trình đội học vấn của con em mình so với các học sinh khác trong toàn trường hay học khu liên hệ.

* Các chi tiết trong Bản Tường Trình API

BTT API tính mức điểm tổng kết cho mỗi trường dựa trên thang điểm từ 200 đến 1,000. Theo luật định, tất cả các trường học cần phải đạt đến mức điểm mục tiêu là 800. Nếu đã đạt được rồi, thỉ phải giữ nguyên hay tiến bộ hơn. Nếu chưa đạt được cần phải đề ra mức độ cần phải đạt được trong năm nay và năm tới. Mức độ cần phải đạt được tối thiểu phải là 5% sự khác biệt giữa mức điểm hiện nay và mức điểm 800.

Nếu không đạt được mức điểm tiến bộ tối thiểu này trong hai năm liên tục, các trường hay học khu liên hệ phải có kế hoạch cải thiện hay có thể bị chính quyền cấp quận hay tiểu bang tiếp thu để nắm quyền điều khiển. Theo mục tiêu của các đạo luật liên hệ, tất cả các trường công cộng phải đạt được mức điểm 800. Đó là tinh thần và ý nghĩa của đạo luật Không Bỏ Rơi Một Học Sinh Nào (No Child Left Behind Act).

Điểm API cũng được tính riêng cho các thành phần học sinh chính trong trường như các học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp hay bố mẹ chưa học xong cấp trung học, học sinh đang học Anh Ngữ hay đã được xếp loại thuần nhuyễn Anh Ngữ hay học sinh có khuyết tật. Các thành phần học sinh này cũng cần phải đạt được số điếm API tối thiểu theo tiêu chuẩn được đề ra thì điểm của toàn trường mới được xem là đủ tiêu chuẩn nói chung. Theo tiêu chuẩn đó, một trường cho dầu có điểm API cao trên hầu hết mọi thành phần, nhưng có một thành phần không đạt đủ tiêu chuẩn thì cả trường đó cũng coi như không đạt đủ tiêu chuẩn.

* Xếp hạng các trường dựa trên BTT API

BTT API còn có phần xếp hạng trường so với tất cả các trường khác (statewide rank) hay với các trường tương tự (similar school rank). Dựa trên phần xếp hạng này, các phụ huynh có thể biết được trường liên hệ đứng ở thứ hạng nào từ 1 đến 10 so với các trường khác trong đó mức điểm thứ hạng 10 là cao nhất và 1 là thứ hạng thấp nhất.

So với tất cả các trường khác

Trong phần xếp hạng so với tất cả các trường khác, điểm thi của BTT API của các trường trong cùng cấp lớp, ví dụ như trung học, tiểu học, hay trung tiểu học, được chia thành 10 phần đồng đều nhau, gọi là decile – hay là phần mười và xếp hạng mỗi trường theo thứ tự từ 1 đến 10 tuỳ theo mức điểm API. Theo đó, trường nào có điểm API cao nhất thì được xếp hạng phần 10 cao nhất, gọi là 10th decile, và theo thứ tự thứ 9, thứ 8 và đến 1 là thứ hạng phần mười đối với các trường có điểm API thấp nhất. Do đó, những trường nào có điểm API trên thứ 10, thứ 9 hay thứ 8, theo thứ tự, là những trường thuộc loại giỏi nhất trên toàn tiểu bang.

Đây là phần so sánh có thể giúp mọi người hiểu được là trường liên hệ xếp thứ hạng học vấn mà không cần cân nhắc đến hoàn cảnh riêng của thành phần học sinh trong trường.

* So với các trường tương tự

Trong phần xếp hạng so với các trường tương tự (similar school rank), điểm API của các trường được so sánh với khoảng 100 trường khác có những đặc tính tương tự như sắc dân, tình trạng kinh tế hay lợi tức, trình độ thầy cô giáo, sĩ số trong lớp hay loại trường học 9 tháng hay nguyên năm (year round). Bắt đầu từ năm 2006, các tiêu chuẩn này bao gồm thêm số học sinh trong các chương trình giáo dục đặc biệt (special education), không thông thạo Anh Ngữ, hay thành phần di dân.

Cũng giống như cách xếp hạng các trường trên toàn tiểu bang, điểm API của các trường tương tự này cũng được phân loại ra 10 phần đồng đều nhau và trường nào có điểm API cao hơn sẽ được xếp hạng theo phần mười cao hơn và trường nào có điểm API thấp hơn thì được xếp hạng theo phần mười thấp hơn.

Dựa trên các tiêu chuẩn này thì việc so sánh các trường tương tự với nhau mới công bình hay chính xác hơn đối với mục đích thẩm định trình độ vì các trường có số học sinh nghèo, gốc thiểu số, hay không thông thạo Anh Ngữ rất khó có thể so sánh một cách công bằng đối với các học sinh tại các trường thuộc khu vực giàu có, ít người gốc thiểu số hay thông thạo Anh Ngữ. Nói chung, các trường trong khu vực có học sinh thuộc gia đình có lợi tức cao, ít thành phần gốc thiểu số, hay ít học sinh không thông thạo Anh Ngữ thường có điểm học vấn cao hơn các trường trong các khu vực khác bởi vì các học sinh thuộc thành phần giàu có này có thể có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong điều kiện học hành, quan hệ với phụ huynh hay môi trường chung quanh có liên hệ đến việc học.

* Cách tìm đọc BTT API trên lưới điện toán

BTT API mỗi năm được niêm yết trên lưới điện toán của Bộ Giáo Dục của tiểu bang ở địa chỉ www.cde.ca.gov Khi vào trong trang chính này, quí vị có thể vào phần Academic Index Performance hay Testing & Accountability để đọc các tài liệu về BTT API.

Khi vào trong phần này, quí vị sẽ thấy nhiều tài liệu khác nhau như bản tường trình (Reports), bản tường trình từ những năm trước, hay các tài liệu khác để hướng dẫn chi tiết hơn về BTT API. Trong phần Reports, quí vị có thể chọn đọc các bản tường trình theo các loại sau đây:

Cấp tiểu bang (state) để đọc số điểm chung của tất cả học sinh trên toàn tiểu bang.

Cấp quận hạt (county) để đọc BTT API của các trường trong quận được sắp xếp theo học khu. BTT API mới nhất được gọi là 2005 API Base Report – List of Schools in the County. Trong bản tường trình này, quí vị có thể đọc được bản tường trình của tất cả các trường trong cùng một quận. Đây là nơi mà quí vị có thể so sánh nhiều trường học trong vùng và ở trong cùng hay khác học khu

Cấp học khu (district) để đọc BTT API của mỗi học khu. Quí vị cần đánh tên của học khu mà quí vị biết. Tại California, có đến hơn 1,000 học khu khác nhau. Trong phần này, quí vị có thể chọn đọc BTT API của học khu nói chung hay cùng với danh sách của các trường trong học khu. Nếu chọn BTT API có kèm danh sách của các trường, quí vị có thể chọn thêm bất cứ tên trường nào để có thể đọc BTT API của trường đó. Trong phần tường trình tổng quát này, quí vị có thể đọc được điểm API của mỗi trường kèm với thứ hạng so với các trường khác hay trường tương tự khác trên toàn tiểu bang cũng như điểm mục tiêu cần đạt được trong năm tới.

Cấp trường học (school) để đọc BTT API của riêng trường đó. Quí vị cần phải chọn đúng tên trường và tên học khu liên hệ. Tại California có đến gần 10,000 trường công lập và rất có nhiều trường có trùng tên với nhau. Trong phần tường trình của mỗi trường, quí vị có thể đọc được điểm API của trường đó cùng với các thứ hạng liên hệ. Trong BTT API của trường, quí vị cũng có thể đọc được các số điểm liên hệ của các thành phần sắc dân học sinh hay các thành phần khác. Đây là nơi quí vị có thể so sánh được trình độ học vấn của các thành phần học sinh khác nhau. Quí vị cũng có thể đọc được danh sách của các trường tương tự khác trong cùng học khu, quận hay tiểu bang để có thể tự so sánh trường này với các trường tương tự khác.

* Kết Luận

Trên đây chỉ là những chi tiết cần thiết để giúp quí vị tìm hiểu thêm về trình độ học vấn của các trường hay học khu mà quí vị quan tâm đến. BTT API chỉ là một trong nhiều yếu tố để thẩm định tình trạng học vấn của một ngôi trường. Tuy nhiên, BTT API không phải là yếu tố xác quyết (conclusive factor) về vấn đề học vấn. Quí vị vẫn cần phải hiểu rõ về mỗi yếu tố hay thành phần có ghi trong BTT API để việc thẩm định được chính xác hơn.

Dẫu vậy, BTT API của trường không nhất thiết phản ảnh trình độ học vấn của riêng con em mình. Trình độ cá nhân này vẫn còn tuỳ rất nhiều và nỗ lực riêng của học sinh hay sự quan tâm của các phụ huynh đối với việc học hành của các con em mình.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục, Học Khu Garden Grove.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.