Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hỏi & Đáp: Tự Khai Thuế Trên Mạng Thông Tin Điện Tử

18/05/200300:00:00(Xem: 1541)
1. Free File (hay Khai thuế trên mạng thông tin điện tử) là gì"
Free File là chương trình khai thuế qua mạng thông tin điện tử. Dịch vụ này miễn phí cho người dân có các mức thu nhập và các điều kiện khác thích hợp với các tiêu chuẩn của các hãng cung cấp dịch vụ trong hệ thống free file. Hệ thống khai thuế trên mạng thông tin này là sự kết hợp giữa Sở Thuế Vụ và Liên Minh các hãng chế tạo phần mềm máy vi tính - Free File Alliance (LLC). Người khai thuế có các tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn của một hay nhiều hãng software cung cấp dịch vụ miễn phí này có thể chuẩn bị hồ sơ thuế thu nhập Liên Bang và gởi hồ sơ đi qua hệ thống mạng bằng cách sử dụng dịch vụ do các hãng này cung cấp. Dịch vụ này hoàn toàn do Liên Minh các hãng software cung cấp chứ không phải IRS.
2. Những ai có đủ điều kiện để khai thuế bằng dịch vụ này"
Mỗi hãng software trong khối Liên Minh này thiết lập tiêu chuẩn riêng để phục vụ người khai thuế. Các tiêu chuẩn vì vậy cũng sẽ khác giữa hãng này với hãng khác. Thông thường, các tiêu chuẩn sẽ dựa trên tuổi tác, thu nhập sau khi điều chỉnh, tiểu bang nơi người khai thuế cư trú, tình trạng quân dịch của người khai thuế, hoặc căn cứ trên tiêu chuẩn của người có thể khai thuế với mẫu đơn thuế đơn giản 1040EZ, hoặc những người có đủ tiêu chuẩn nhận mức thuế miễn giảm đặc biệt EIC.
3. Làm sao người khai thuế biết được họ có đủ điều kiện để khai chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế trên hệ thống khai thuế miễn phí này"
Người khai thuế có thể thông qua mạng điện tử của IRS (www.irs.gov) để vào trang chính của hệ thống Free File này. Sau đó, họ có thể lần lượt điểm qua các điều kiện và tiêu chuẩn của từng hãng, hoặc chọn để máy giúp họ chọn các dịch vụ do các hãng điện software cung cấpï qua bộ phận chức năng đặc trưng Free File Wizard. Fre File Wizard sẽ làm việc dựa trên các câu trả lời người khai thuế cung cấp cho các câu hỏi mẫu.
4. Hệ thống khai thuế miễn phí trên mạng thông tin điện tử Free File hoạt động như thế nào"
Người khai thuế có thể tiếp nhập vào mạng điện tử của hệ thống Free File từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ. Mạng Free File sẽ phục vụ nhu cầu khai thuế miễn phí của người ân qua suốt mùa thuế nă m 2002, kể từ ngày 16 tháng 1 đến 15 tháng 10 năm 2003.
5. Các bước tiến hành việc chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế trên mạng Free File diễn ra như thế nào"
Khi đã ở trên mạng của hệ thống khai thuế Free File, người khai thuế sẽ được cung cấp một danh mục các hãng software tham gia Liên Minh khai thuế miễn phí cùng các hình thức phục vụ của họ.
Quá trình tiến hành việc khai thuế có thể tóm tắt trên 3 bước chính:
Bước 1: Xác định các điều kiện và tiêu chuẩn thích hợp
Ngay trên trang chính của mạng Free File, người khai thuế có hai cách để xác định tiêu chuẩn của mình đối với các dịch vụ miễn phí cung cấp cho họ. Người khai thuế có thể lần lượt điểm qua các hãng software cung cấp dịch vụ khai thuế này, hoặc họ cũng có thể dùng Free File Wizard để chọn các dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn cá nhân của mình. Mỗi thành viên của Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí được giới thiệu trên danh sách các công ty cung cấp dịch vụ miễn phí bằng tên công ty kèm theo các tiêu chuẩn phục vụ được ghi vắn tắt. Đồng thời, các công ty và sản phẩm software phục vụ việc khai thuế của họ được nối mạng với các thông tin bổ sung nhằm mô tả chi tiết hơn các hoạt động và sản phẩm của công ty. Không phải tất cả mọi người khai thuế đều có đủ các tiêu chuẩn thích hợp với các dịch vụ miễn phí này.
Bước 2: Nối mạng với dịch vụ khai thuế miễn phí
Sau khi đã chọn được công ty thích hợp với các tiêu chuẩn cá nhân của mình, người khai thuế có thể nối mạng trực tiếp với dịch vụ khai thuế miễn phí bằng cách nhấn vào nút "Start Now" trên mạng của hãng mình đã chọn. Khi đó, người khai thuế sẽ được báo họ đang ra khỏi mạng của IRS để vào mạng của công ty cung cấp dịch vụ khai thuế.
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và gởi hồ sơ thuế vừa khai xong
Người khai thuế sẽ tự làm hồ sơ khai thuế cho mình ngay trên mạng của Liên Minh các Hãng Software qua phần mềm độc quyền cung cấp của công ty họ đã chọn. Hồ sơ khai thuế hoàn tất sẽ được gởi trực tiếp từ mạng của hãng này đến cho IRS qua hệ thống mạng thông tin điện tử được bảo đảm bằng các hệ thống điện thoại liên kết tự động. Người khai thuế sẽ nhận được một mẫu thư ngắn chứng nhận hồ sơ đã được gởi đi đầy đủ hay thông báo cho biết hồ sơ không được chấp nhận.
6. Mức độ an toàn và bảo mật của hồ sơ gởi theo cách này như thế nào"
Các thành viên của khối Liên Minh giúp khai thuế phải tuân thủ tất cả các quy định và yêu cầu về tính riêng tư cho mỗi hồ sơ của người khai thuế bất kể là hồ sơ khai miễn phí hay hồ sơ khai có trả lệ phí. Các quy định này cấm sử dụng các thông tin trên hồ sơ khai thuế của người dân vào các mục đích không có sự đồng ý của chủ hồ sơ. Hồ sơ thuế được hoàn tất trên một trong các mạng do các hãng software này cung cấp đạt tiêu chuẩn là hồ sơ đúng và đủ. Việc chuyển giao hồ sơ sẽ tiến hành ngay trên hệ thống khai thuế điện tử của IRS. Mỗi thành viên tham gia trong khối Liên Minh Khai thuế miễn phí qua hệ thống mạng điện tử này giữ vai trò của bộ phận trung chuyển thông tin cá nhân giữa IRS và người khai thuế; họ phải bảo đảm chắc chắn về mức độ an toàn và tôn trọng thông tin cá nhân trên các hồ sơ họ tiếp nhận từ người khai thuế và chuyển giao cho Sở Thuế Vụ.
7. Loại thông tin nào sẽ được IRS chọn lựa hoặc lưu giữ khi người khai thuế sử dụng hệ thống Free File để khai hồ sơ thuế của họ"

Những thông tin được người khai thuế cung cấp qua sử dụng Fre File Wizard sẽ chỉ được dùng để giúp họ chọn loại dịch vụ thích hợp; sau đó các thông tin này sẽ được hủy bỏ. Chỉ những thông tin được IRS lưu giữ mới được xem là thông tin về hồ sơ thuế. Các thông tin này sẽ chính thức được lưu giữ ở Sở Thuế Vụ.
8. Các thành viên thuộc khối Liên Minh phục vụ khai thuế miễn phí có thể chia xẻ các thông tin cá nhân của người khai thuế với một đơn vị nào khác ngoài IRS"
Không. Như một phần của bản ký kết thỏa thuận giữa khối Liên Minh khai thuế miễn phí và IRS, những thành viên của khối Liên Minh này phải tôn trọng và có hành động phù hợp với các tiêu chuẩn chặt chẽ về việc tôn trọng việc riêng tư cá nhân do Sở Thuế Vụ đề ra.
9. IRS có chuẩn bị các cách giải quyết trong trường hợp có các sai sót trong khi tiến hành chương trình này không"
Sở Thuế Vụ sẽ giám sát quá trình hoạt động của từng công ty thành viên trong khối Liên Minh. Trường hợp xảy ra các vấn đề sai sót, các công ty này sẽ được yêu cầu thông báo cho IRS các sự việc dẫn đến tình trạng sai sót kể trên. Nếu cần và thích hợp, IRS sẽ đóng mạng của công ty liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết.
10. Người khai thuế được cung cấp những loại hỗ trợ nào để khai thuế miễn phí trên mạng Free File"
Các thành viên trong khối Liên Minh giúp khai thuế phải cung cấp đúng loại dịch vụ khách hàng như đã cam kết. Khi gõ vào mục Customer service người khai thuế có thể liên lạc với hãng software cung cấp dịch vụ khai thuế cho họ để yêu cầu giải đáp các thắc mắc về dịch vụ được cung cấp, hoặc khi họ gặp trở ngại trong lúc khai thuế trên mạng. Nếu người khai thuế liên lạc với IRS trước, các nhân viên phục vụ khách hàng sẽ cung cấp cho họ các thông tin cần thiết để liên lạc với mỗi công ty thành viên của Liên Minh khai thuế (hãng software cung cấp dịch vụ khai thuế), và nếu cần, họ sẽ đề nghị tên một số công ty có dịch vụ thích hợp với tình trạng cá nhân của người khai thuế.
11. Người khai thuế khi khai và gởi hồ sơ thuế qua dịch vụ Free File nhận được những lợi ích gí"
Mục tiêu của việc khai thuế miễn phí trên mạng thông tin là giảm gánh nặng cho người khai thuế, làm cho việc chuẩn bị hồ sơ thuế trở nên dễ dàng hơn và mở rộng các lợi ích của việc khai thuế trên mạng thông tin điện tử đến quảng đại quần chúng Hoa Kỳ. Các tiện ích của việc sử dụng các dịch vụ miễn phí này cũng giống như các lợi ích khi khai thuế qua hệ thống điện tử bao gồm:
· Giảm thiểu thời gian chuẩn bị hồ sơ thuế;
· Nhận tiền refund nhanh hơn;
· Hồ sơ thuế chính xác, hầu như rất ít sai sót;
· Biết được ngay hồ sơ đã được gởi đến IRS.
Hệ thống dịch vụ trên phần mềm vi tính của các công ty thuộc khối Liên Minh các công ty software sẽ giúp người khai thuế hoàn tất hồ sơ thuế của họ và báo cho người khai thuế biết về các loại miễn giảm thuế đặc biệt hoặc các mức thuế họ được miễn giảm. Bộ phận vi tính giúp khai thuế đã được thử nghiệm để so sánh với hệ thống khai thuế của Sở Thuế Vụ. Khai và nộp hồ sơ thuế đúng cách trên mạng thông tin đã thật sự giảm thiểu được những sai sót vì những sai lầm lẫn như khi thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia, hoặc khi ghi lại các con số của số an sinh cá nhân có thể trì hoãn việc nhận lại tiền thuế đóng dư.
Ngoài ra, người khai thuế qua mạng điện tử có thể nộp đơn trước rồi đóng thuế sau, nếu họ có nợ thuế. Họ cũng đồng thời có thể đóng thuế ngay trên mạng, bằng cách cho phép tiền được rút ra từ các tài khoản tín dụng, tài khoản tiết kiệm hoặc chi trả, của họ ở ngân hàng , qua hệ thống điện tử, hoặc bằng cách sử dụng thẻ tín dụng cá nhân. Người khai thuế có thể khai thuế trên mạng điện tử trước và đóng thuế bằng cách gởi chi phiếu đóng số thuế còn nợ đến IRS trước ngày đáo hạn 15 tháng 4.
12. Trường hợp người khai thuế không đủ tiêu chuẩn để được khai miễn phí trên hệ thống Free File họ phải làm sao"
Trong trường hợp này các hãng phầm mềm điện tử sẽ giải thích cho người khai thuế biết tại sao họ không được khai miễn phí và để hoàn tất hồ sơ khai thuế trên hệ thống mạng điện tử người dân sẽ phải trả bao nhiêu. Hơn nữa, các cơ sở tư nhân này sẽ giới thiệu với người khai thuế nhiều biện pháp khai thuế khác để họ tự chọn bằng cách mua dịch vụ này trên mạng hay mua phần mềm vi tính để tự khai. Người khai thuế cũnf có thể chọn một chuyên viên thông thạo về thuế để chuẩn bị hồ sơ cho họ ngay trên mạng điện tử. Các hãng dịch vụ tư nhân này có thể sẽ thu lệ phí qua việc giúp chuyển hồ sơ thuế đến hệ thống mạng khai thuế điện tử của IRS. Hệ thống e-file của Sở Thuế Vụ được người khai thuế sử dụng hình thức này đánh giá rất cao.
13. Làm sao người khai thuế quyết định được loại dịch vụ nào họ nên chọn"
Người khai thuế nên xem qua và xem xét tất cả các loại dịch vụ phù hợp với điều kiện cá nhân của họ. Sở Thuế Vụ sẽ không đặc biệt đề nghị hãng nào; người khai thuế phải tự quyết định chọn loại dịch vụ thích hợp cho mình.
14. Phải chăng quá trình khai thuế nhanh chóng như vừa kể ở trên khuyến khích người khai thuế mượn tiền ứng trước từ ngân hàng trên số tiền refund họ sẽ nhận được sau đó"
Không đúng. Người khai thuế không có hề bị buộc phải mượn tiền ứng trước trên số tiền thuế họ sẽ nhận được, hay phải mua các sản phẩm của các hãng chế tạo phần mềm vi tính tham gia chương trình khai thuế Free File. Dịch vụ giúp chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế miễn phí đối với những người hội đủ điều kiện tiêu chuẩn đặt ra của riêng từng hãng cung cấp dịch vụ. Chấp nhận dịch vụ cung cấp phải trả tiền là quyết định của cá nhân người khai thuế. IRS luôn nhắc nhở người dân rằng khi khai thuế trên hệ thống mạng điện từ, thời gian để nhận tiền refund qua ký gởi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng sẽ không quá 10 ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,